Archiv autora: Jan Kaleta Jr.

Narození bílého bizona je dalším dobrým znamením

Narození bílého bizona je dalším dobrým znamením

Stovky Indiánů v tradičních oděvech předků se shromáždily za zpěvu a bubnování na farmě na západě Connecticutu, aby oslavili narození jednoho z nejvzácnějších zvířat na světě – bílého bizona. Zázračné bizoní tele bylo oficiálně nazváno Yellow Medicine Dancing Boy. Složitý obřad se konal na farmě Mohawk Bison v Goshenu, v kopcích na severozápadě státu. Bizon se narodil letos 16. června na farmě Petera Fay, farmáře čtvrté generace.

Číst více Číst více

Mnozí Indiáni považují bílého bizona za symbol naděje a jednoty, někteří považují jeho narození za posvátnou událost. Narození bílého bizoního telete je v očích severoamerických Indiánů jedním z nejvýznamnějších prorockých znamení, podobné plačícím sochám, krvácejícím ikonám a světelným křížům v křesťanských kostelích. Podobně jako křesťané, kteří považují tato znamení za obnovení božího vztahu s lidstvem, i Indiáni vidí bílé bizoní tele jako znamení počátku nápravy posvátného koloběhu života.

V roce 1993 se v Coloradu narodilo bílé bizoní tele a v roce 1994 se narodilo další, zvané Miracle. Došlo k tomu v Janesville ve Wisconsinu, na ranči Davea a Valerie Heiderových. Tisíce lidí různých vyznání již navštívilo Miracle a dosvědčilo, že její narození je výzvou všem rasám, aby se společně sešly, vyléčily Zemi a vyřešily své společné problémy.

Dne 9. května 1994 se na narodilo stříbřitě-bílé bizoní tele pojmenované Medicine Wheel. Majitelem ranče v rezervaci Pine Ridge v Jižní Dakotě je Joe Merrival. Další bílé tele Rainbow se narodilo ve stejném stádu, asi o dva týdny dříve, dne 27. dubna. Zemřelo však o 25 hodin později na nemoc podobnou průjmu.

V srpnu 2002 se narodilo bílé bizoní tele na ranči na severní centrální straně státu Severní Dakota. Na začátku září se na stejném ranči narodili tři další bílí bizoni. Podle dakotské tradice je Žena s bílým bizoním teletem (White Buffalo Calf Woman) duch, který se zjevil Indiánům z Dakoty před dvěma tisíci lety. Tato žena předpověděla, že v době, kdy se vrátí, lidé poznají mír, štěstí a prosperitu. Její návrat bude ohlášen narozením bílého bizoního telete.

Další bílý bizoní býk se narodil v srpnu 2001 v Michiganu. Náčelník Arvol Looking Horse z rezervace Cheyenne River v Jižní Dakotě a současný držitel posvátné dýmky jej pojmenoval Poslem Wahosi. „Duch Bizoní ženy předal své poselství o podpoře v tomto čase velkého nebezpečí.“ prohlásil v den Poslova narození. „I nadále pokračuje v ohlašování této zprávy skrze narození bílých bizonů, každý z nich je znamením.“ „Narození čtyřech bílých telat je znamením velké naléhavosti,“ řekl nedávno Looking Horse. „Snaží se nám takto sdělit, že se nacházíme na rozcestí.“

Odborníci přitom říkají, že se bílý bizon vyskytne pouze jediný mezi deseti miliony.Bílé tele bizona narozené 16. 6. 2012

Yellow Medicine Dancing Boy není albín. Fay říká, že testy DNA potvrdily, že rodová linie zvířete je čistá a nedošlo k žádnému zkřížení s dobytkem.

Sobotní obřad se konal pod stromem vedle velkého ohně, uprostřed hromů a těžkých dešťových mraků. Marian a Chubb White Mouse, členové kmene Oglala Lakota z Jižní Dakoty přicestovali do Goshenu z Wanblee v Jižní Dakotě, aby tento obřad vedli. Marian White Mouse pravila davu, že narození bílého bizona je znamením od proroka, Ženy s bílým bizoním teletem, která pomohla lidem překonat časy nepokojů a hladovění. „Přicházíme s jedinou modlitbou, jedním srdcem a jednou myslí,“ prohlásila se slzami v očích. „Je to opravdový zázrak. Doufám, že tato modlitba udrží mé lidi pohromadě, všechny nás udrží pohromadě.“

Barbara Threecrow je starší z kmene Naticoke, který žije v Hudson Valley, v New Yorku. Barbara seděla, držíc posvátný tlumok z bobří kůže, obsahující dýmku.

„Věřím, že jde o probuzení,“ řekla Treecrow. „Jde o způsob, jak říci lidem, aby pamatovali na posvátnost všeho živého.“

 

Zpracováno podle těchto zdrojů: The Guardian, Velká Británie; Star Tribune, North Dakota, USA; Share International, Velká Británie

Překlad Jan Kaleta jr.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z červnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z červnového čísla Share International

Otázky pěstování potravin, půdy, potravinové bezpečnosti a hladu. Jací Mistři se zapojují do transmisní meditace a co se děje o Wesaku. Pojídání masa a duchovní vývoj, jak vyvinout telepatické schopnosti, působení energií Vodnáře. Na otázky čtenářů odpovídá pan Benjamin Creme.

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů již Maitréja k tomuto dni poskytl?

64.

 

Pokračuje Maitréja v rozhovorech v Brazílii, nebo se již nedávno některé konaly jinde?

Stále v Brazílii.

 

Cestuje Maitréja letadlem mezi různými městy Severní a Jižní Ameriky, aby se dostal do televizního studia, když tam má rozhovory? Nebo je v živém přenosu z Londýna přes satelit?

Má vlastní dopravu, vesmírnou loď, jež se drží na oběžné dráze okolo Země a pohybuje se na éterické úrovni.

 

Je už víc jak 2 miliardy lidí, na které se Maitréja může spolehnout? Před pár lety jste zmínil, že to je 1,8 miliardy lidí.

Nyní toto číslo činí okolo 1,8 miliardy a roste.

 

V březnovém čísle časopisu Share International se váš Mistr zmínil o znameních, která budou burcovat a fascinovat všechny, kdo je spatří. Váš Mistr také napsal, že zážitky s těmito znameními pomohou lidem připravit se na příchod Maitréji a Mistrů. (1) Došlo již k nějakým z těchto znamení zmíněných vaším Mistrem? (2) Můžete prozradit, o jaký druh znamení by se mohlo jednat? Budou mít nadcházející znamení  souvislost s výskytem UFO a prací Vesmírných bratří?

(1) Ano, v jednom ze starých kostelů v Makedonii se nacházejí fresky na zdech. Během staletí byly tyto obrazy začerněny sazemi z hořících svícnů. Náhle se však stal zázrak, kdy se svatozáře na těchto zatemněných freskách zářivě projasnily, jako v den kdy byly namalovány. Toto první znamení vytvořil Maitréja (viz březnové číslo Share International 2012). Je to počátek nové fáze výskytu znamení. (2) Nevím.

 

Patří někteří lidé, co pracují pro Spojené Národy, do Nové skupiny služebníků světa? (2) Vědí někteří z nich o příchodu Maitréji a Mistrů?

(1) Ano, mnozí. (2) Někteří ano.

 

Helena Blavatská píše ve své knize Odhalená Isis, svazek 2, str. 537 ohledně Ježíše: „Šel do Mathury, neboli Matareje, v Egyptě a činil tam první zázraky (viz Tomášovo evangelium dětství)“. Blavatská také píše na straně 239 knihy Sebrané spisy svazek 5: „V této souvislosti se dá podotknout, že první „zázraky“ Krišny i Krista se údajně staly v Mathuře, což je město, které se dodnes nachází v Indii.“ (1) Jsou Matarea a Mathura pouze jiným způsobem psaní jména Maitréja? (2) Mají tato dvě města historickou spojitost s Maitréjou?

(1) Ne. (2) Ano.

 

Jaký je váš názor na zabírání půdy v posledních letech, zatímco rostou obavy o potravinovou bezpečnost? Země jako Saudská Arábie, Katar, Čína, Jordánsko, Kuvajt, Jižní Korea a dokonce Indie vykupují území v jiných zemích, hlavně v Africe ale také v Austrálii.

Osobně se mi nelíbí, když národy svými penězi vykupují půdu v jiných zemích. Myslím, že je to součást komercializace, ze které má někdo zisk. Půjčky mohou být užitečné, avšak zabírání národního dědictví nikoliv. Je to komercializace, která se utrhla ze řetězu.

 

Po celém světě se pracuje na zemědělských projektech za účelem snížení spotřeby energie, půdy, a vody. Jde o pěstování potravin pod střechou s pomocí speciálně navrženého vnitřního osvětlení. Lze takto uměle pěstované potraviny srovnat s venkovními z hlediska výživné hodnoty a „prány“? Je tato metoda obecně užitečná?

Může jít o užitečný doplněk k běžným metodám, ale plodinám budou chybět přinejmenším některé potřebné vitamíny.

 

Jak můžeme na osobní úrovni přispět k vývoji planety, kromě současného provozování transmisní meditace, správného myšlení a správných vztahů?

Pokud toto všechno již děláte, tak si vedete si velmi dobře.

 

Na poslední 24hodinové víkendové transmisní meditaci jsme diskutovali o významu meditace probíhající 24 hodin a o potřebném skupinovém úsilí. To je často problematické, protože málokdo chce a dokáže obětovat spánek.

Víme také, že čím více trojúhelníků lze vytvořit mezi účastníky, tím je transmise lepší. Avšak v noci jich máme pouze pár, kdežto přes den jsou jich stovky. Můžete prosím popsat, jak důležitá je nepřetržitá 24hodinová transmisní meditace? Co je efektivnější? Dvě hodiny transmise v noci s omezeným počtem trojúhelníků, ale zato bez přerušení, nebo dvě hodiny přes den se stovkami trojúhelníků?

Práce všech skupin na světě je vzájemně propojená, i když meditují v jinou dobu. Obecně lze říci, že vyšší počet trojúhelníků je lepší, protože to zesiluje energie. Avšak je důležité se zároveň snažit udržet kontinuitu, aby během 24 hodin vždy meditoval alespoň jeden trojúhelník, tedy tři lidé.

 

Kolik Mistrů kromě Maitréji se účastní posílání energií pro transmisní meditaci?

S lidskou evolucí pracuje 63 Mistrů a mnozí z nich se podílejí na transmisní meditaci. Jejich počty se čas od času mění.

 

Podílejí se na všech transmisních meditacích stále ti samí Mistři? Nebo například Mistr v Tokiu se podílí na transmisní meditaci v Japonsku, ale kupříkladu ne v Londýně nebo Barceloně?

Ano, pružně se přizpůsobují situaci.

 

Mohl byste nám prosím říci jména některých Mistrů, kteří pracují v transmisní meditaci?

Ano, Maitréja, Mistr Ježíš, anglický Mistr, Mistr v Tokiu, Mistr, jež byl Mozartem, Mistr Kut Humi, Mistr Djwhal Khul, Mistr Morya a mnoho dalších.

 

(1) Jak blízko se může nyní Buddha přiblížit lidstvu během úplňkové slavnosti Wesak, která nedávno proběhla? (2) Z jaké úrovně posílá Maitréjovi energii? (3) Kde je Buddha nyní?

(1) Přichází do údolí v Himalájích, kde se Mistři na tuto událost scházejí. (2) Z budhické úrovně. (3) V Šambale.

 

Přemýšlím o tom, jak mohou transmisní meditaci provozovat lidé, podílející se na spolupráci v rámci trojúhelníků (technika skupiny Lucis Trust). (1) Myslíte si, že je vhodné začleňovat pracovníky provozující trojúhelníky do transmisní meditace? (2) Přijmou ji snadno? (3) Bude taková meditace prospěšná?

(1) Ano, všichni jsou zváni k transmisní meditaci, bez ohledu na to, jaké duchovní praktiky provozují. Transmisní meditace nepůsobí proti jiným duchovním praktikám, může je pouze posílit. (2) Někteří ano, někteří ne. (3) Ano, pro každého, kdo se jí nakonec zúčastní.

 

Můžete mi prosím říci, jaký je názor Vatikánu na transmisní meditaci? (2) Je papež (nebo jiný člen Vatikánu) v kontaktu s Mistrem Ježíšem?

(1) O tom nemám ponětí. (2) Není mojí úlohou tohle sdělovat.

 

V březnovém čísle časopisu Share International z roku 1990 jste v odpovědi na otázku uvedl, že se duše, jež byla Krišnamurti, vtělí koncem 20. století. Už se opravdu jeho duše opět inkarnovala? Pokud ano, šlo by potvrdit jeho současný věk a místo narození?

Jeho duše se již inkarnovala. Žádná další informace nebyla poskytnuta.

 

Před pár lety zahájila Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při Spojených národech kampaň o hladu, podle které 1 miliarda lidí hladoví. Statistiky FAO byly později zpochybňovány a od té doby došlo k různým sporům o tom, která čísla jsou pravdivá.

(1) Můžete se prosím zeptat vašeho Mistra, kolik lidí na světě trpí dlouhodobě hladem? (2) Kolik jich trpí podvýživou? (3) Kolik jich ohrožuje smrt hladem?

(1) Téměř 2 miliardy. (2) O miliony více než to. (3) Blíží se to dvěma miliardám.

 

Je pojídání masa, nedostatek ohledu a ochrany zvířat překážkou pro probouzení vědomí?

Do jisté míry ano. Liší se to od člověka k člověku, ale obecně vzato pojídání zvířecí krve zpomaluje evoluční proces. To platí i o vejcích.

 

(1) Kolik válek a revolucí musí lidstvo ještě podstoupit, aby ve světě už nebylo další bolesti? (2) A co lidé potřebují, aby se vyvíjeli?

(1) Ano, to je dobrá otázka. (2) Uvědomění.

 

Co se týče zážitku Dne deklarace, co se stane s lidmi, kteří zemřou dříve, než ke Dni deklarace dojde? Prožijí tuto událost i na vnitřních úrovních?

Ne.

 

Co se stane s lidmi, kteří nepřijmou energie Vodnáře? Kde budou pokračovat ve svém vývoji?

Na Zemi, jako všichni ostatní. Energie Ryb postupně ubývá, proto lidé budou zažívat stále víc a víc vodnářských energií a pozvolna se změní.

 

(1) Kdy a jak rozvineme telepatii? (2) Existují již lidé, kteří mají vyvinutou telepatii?

(1) Jde o přirozený proces, který sdílíme se zvířecím královstvím a který se postupně rozvíjí s tím, jak se naše aura stává magnetickou. Načasování tohoto procesu se samozřejmě nedá předpovědět, protože se jedinci nacházejí na různých stupních vývoje. Avšak časem se telepatie stane běžnou po celém světě a nakonec nahradí řeč. (2) Ano, mnoho.

 

Mohl by váš Mistr prosím poskytnout strukturu paprsků a stupeň zasvěcení pro Ronalda Searle (1920-2011), britského umělce a satirického karikaturisty?

Duše 2; osobnost 4 (6); mentální tělo 3 (7); astrální tělo 6 (4); fyzické tělo 7 (3);

stupeň zasvěcení 1,2.

 

Mohl by váš Mistr prosím poskytnout strukturu paprsků a stupeň zasvěcení německého skladatele jménem Silvius Leopold Weiss (1687-1750)?

Duše 4; osobnost 7 (4); mentální tělo 3 (6); astrální tělo 6 (6); fyzické tělo 3 (7);

stupeň zasvěcení 1,5.

 

(1) Můžete prosím poskytnout strukturu paprsků a stupeň zasvěcení Terezy z Lisieux (1873-1897), francouzské karmelitánské jeptišky, známé také jako „Ježíšova květinka“? Byla blahoslavena v roce 1923 a kanonizována v roce 1925. V roce 1997 ji papež Jan Pavel II prohlásil třicátou třetí Doktorkou církve. (2) Je nebo byla v inkarnaci od své smrti v roce 1897

(1) Duše 2; osobnost 6 (6); mentální tělo 6 (4); astrální tělo 6 (6); fyzické tělo 3 (7); stupeň zasvěcení 1,3. (2) Ne.

 

(1) Může Váš Mistr uvést, jakou strukturu paprsků a stupeň zasvěcení měla Trees Dahm (1957-2000), holandská teoložka a terapeutka? (2) Byla inkarnací Terezy z Lisieux?

(1) Duše 2; osobnost 6 (4); mentální tělo 3 (7); astrální tělo 6 (6); fyzické tělo 3 (3); stupeň zasvěcení 1,2. (2) Ne.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z květnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z květnového čísla Share International

Kromě infomací o působení Maitréji se dozvíte i podrobnosti o tom, jak probíhá přenos energií při transmisní meditaci. Několik otázek se týká současného rozbouřeného stavu světa a vlivu na lidi. Na otázky čtenářů odpovídá pan Benjamin Creme.

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl?

60 (stav k 12. dubnu 2012).

 

Začaly se již o tyto rozhovory zajímat i jiné latinskoamerické země?

V této chvíli to lze těžko říci.

Existují v Brazílii vlivní lidé, kteří uslyšeli Maitréjovy rozhovory, čímž na ně udělal dojem a inspiroval je? Mám na mysli nejen známé lidi tzv. hlavního proudu, ale také alternativní hnutí, jako např. aktivisty, kteří se účastní mezinárodních konferencí, jako společenského fóra Porto Alegre.

Ano.

Navštívil již Maitréja nějaká shromáždění a tábory hnutí Occupy ve Spojených státech nebo Británii a a promlouval na nich?

Ne.

Maitréja strávil tři týdny na Tahrírském náměstí v Egyptě tím, že promlouval k aktivistům a vyučoval je. Dostávají se nyní někteří z těchto lidí do pozic v místní a národní politice?

Ano.

 

(1) Je nyní napětí ve světě obzvlášť vysoké? (2) Tolik lidí vypadá vyčerpaně, nebo mají nějaké srdeční potíže. Je to kvůli světovému napětí?

(1) Ano, všichni lidé po celém světě jsou napjatí. (2) Ano.

 

(1) Mistři někdy vytvářejí znamení a takzvané zázraky nebo nevysvětlitelné jevy. Činí tak proto, aby lidstvo upozornili na vyšší a dosud neobjevené stránky reality? (2) V dubnovém čísle časopisu Share International se objevila fotografie, pořízená webkamerou v Pasově v Německu. Byl na ní nový typ rakety. Jde o ukázku nových náznaků a ukázek, sloužících k probuzení lidí k novým objevům a technickým možnostem? (3) Dalším příkladem by mohlo být poskytnout nám možnost náhledu do Akášických záznamů, jde snad o předvoj „bioskopů“, které nám Maitréja a Mistři jednoho dne ukážou, abychom mohli nahlédnout do určitých historických událostí a spatřit, jak se opravdu staly?

(1) Ano. (2) To opravdu ne.(3) Ne.

 

Dělá mi potíže „vyprázdnit svou mysl“ během Transmisní meditace. I když si myslím, že jsem napojen, přesto mi v hlavě víří různé myšlenky. Lze být napojen a zároveň u toho přemýšlet? Jak se zbavit myšlenek?

Účelem mysli je myslet. Nedělejte si s myšlenkami starosti a udržujte pozornost v centru ádžná. Na myšlenky zapomenete a váš střed bude tam.

Pomáhá tetraedr filtrovat naše myšlenky během Transmisní meditace?

Tetraedr uzemňuje všechny myšlenky pod mentální úrovní, to jest astrální myšlenkové formy, atd.

Můžete blíže popsat co se děje s energiemi, poté co byly transformovány Transmisními skupinami? Dalo by se tomu například rozumět jako stahování „vyšších“ myšlenkových forem z mentálních úrovní, čímž se stanou více přístupnými lidskému království?

Ne, nic takového. Energie jdou od skupin přímo ke skupině Nové skupině služebníků světa, kterou založil Maitréja v roce 1922. (A oni tuto energii používají, aniž by o ní nutně museli vědět.)Tito lidé v počtu okolo 5 milionů, kteří si mnohdy vůbec nejsou žádných energií vědomi, je používají ve své práci a službě světu. Jsou to specialisté v různých oblastech služby.

Používají Mistři energii transmisní meditace také na práci na zvířecím a rostlinném království?

Ano, podle potřeby.

 

Používají Mistři energii transmisní meditace za účelem léčení jednotlivců, skupin, národů?

Ano, podle potřeby.

 

Jsou tyto energie také používány na fyzické a astrální úrovni, nebo jen na mentální?

Na všech úrovních.

 

Tyto energie jsou během transmisní meditace fyzicky hmatatelné. Znamená to, že jsou svým způsobem fyzické, ale na vyšší éterické úrovni?

Ne, nejsou fyzické. Jsou duchovní, na různých úrovních.

 

Kudy energie vcházejí do éterického těla během Transmisní meditace, pokud nejste osobně přítomen?

Čakrami, jako vždy.

 

Pohybují se tyto energie vždy skrze čakry po stejných dráhách u každého jedince? Například, vstupují skrze korunní čakru, poté tečou do ádžny a pokračují do hrdelního centra?

Ne, liší se to u každého jedince.

 

Kde se nachází „rezervoár“ energií, který se naplňuje pomocí transmisní meditace? Jsou to mentální pásy kolem planety, nebo éterické úrovně?

Dalo by se říci, že se nachází hlavně na myšlenkové úrovni.

 

Protéká energie během Transmisní meditace z center na dlaních do tetraedru?

Z dlaní a poté skrze stříbrný drát do tetraedru.

 

Pokud Mistři přicházejí do světa ze svých skrytých příbytků, aniž by se museli narodit z žen a vyrůst, tak proč se kdesi v knihách Alice Bailey píše, že „Mistři se budou inkarnovat poprvé od dob Atlantidy?“ Mohly by být obě verze pravdivé, čímž by jich byl jiný počet, než uvádíte?

Je psáno, že se inkarnují, tím je ale míněn chronologický fakt. Mistři jako skupina se společně inkarnují poprvé ode dnů Atlantidy. To je něco jiného, než inkarnace jednotlivých Mistrů v průběhu let.

 

Co jsou to učedníci Šambaly? (1) Mají své Mistry, jako učedníci Hierarchie? (2) Co učiní z člověka učedníka Šambaly?

(1) Přirozeně, ano. (2) Jejich stupeň vývoje.

 

Mnoho již bylo řečeno o vesmírných bratrech z Marsu, Venuše a jiných planet. (1) Můžete říci pár slov o lidech, kteří sídlí na Saturnu, Uranu a Neptunu? (2) V učeních Alice Bailey uvádí Mistr Djwhal Khul, že tato tři planetární tělesa jsou syntetizátory, které pohlcují energii ostatních sedmi těles. Říká také, že duše, které se vyvíjejí v těchto planetárních evolučních systémech, jsou již na Stezce. Znamená to, že lidé na těchto třech planetách pochází z některých jiných planet naší soustavy? (3) Mají tyto planety své „původní“ lidstvo?

(1) Ne. (2) Ne. (3) Ano, mají. Neznamená to, že pocházejí ze Země, ale z vlastních planetárních soustav. To že tito lidé jsou již na Stezce, znamená, že tyto zmíněné planety jsou vývojově relativně pokročilé.

 

Stovky lidí ve Skotsku a velké části Anglie spatřily dne 3. března 2012 ohnivou kouli. Šlo o UFO a nikoliv o meteor, jak tvrdily úřady?

Ne, byl to meteor.

 

Cítím se nevyrovnaný a znepokojený, přestože v mém každodenním životě v Tokiu nemám žádný zvláštní důvod k obavám. Starosti mi nedělají ani menší či větší zemětřesení, která jsou zde na denním pořádku. Pramení mé pocity z toho, že je narušeno éterické pole a/nebo jsou dévičtí elementálové vyvedení z rovnováhy?

Obojí.

 

Nejdříve bych vám všem chtěl poděkovat za vaši práci, slovy sotva mohu vyjádřit své pocity a myšlenky. Pane Creme, jste borec! Zajímám se o tolik věcí a chtěl bych vám tedy položit otázku. Jsou si zasvěcenci a učedníci vždy vědomi toho faktu, že opravdu jsou zasvěcenci a učedníci?

Pod jistou úrovní nikoliv. Dokonce i starší učedníci, kteří se často zabývají zvláštní prací v některé důležité veřejné oblasti, si nemusejí být vědomi svého spojení s Hierarchií a z tohoto důvodu svou práci vykonávají lépe.

 

Papeži Janu XXIII. byla zjevena existence mimozemského života. Bylo mu také zjeveno, jak brzký je Maitréjův příchod?

Ne.

 

Na Saturnu nyní probíhá obrovská bouře, jaká tam dosud co do velikosti nebyla k vidění. Jak se to vztahuje k větrným bouřím v Queenslandu a Americe?

Obojí je následkem aktivity slunečních skvrn.

 

Egyptský faraón Achnaton (asi 1300 let př. n. l.) byl jiný, než ostatní faraóni. Když se ujal vlády, začal vyžadovat, aby všichni uctívali pouze jediného boha – slunečního boha „Ra“, kterého symbolizoval Aten, velký sluneční disk. (1) Dostal tento nápad jediného velkého boha od Vesmírných bratrů? (2) Byl sám jedním z Vesmírných bratrů? Byl vyobrazován s neobvykle podlouhlou, úzkou tváří, spolu s velkýma šikmýma očima a prodlouženou, skoro kuželovitou lebkou. (3) Někteří lidé zastávající teorii „starodávných astronautů“ tvrdí, že nešlo o stylizovaný portrét, ale o jeho výjimečný, téměř nepozemský vzhled.

(1) Ne, z atlantské tradice, která v Egyptě existovala již dlouho, avšak upadla v rozklad v době Amunova kněžstva. (2) Ne. (3) Ne.

 

V knize Aum ze série Agni Jóga se v záznamu číslo 277 píše: „Krevní esence skrznaskrz prostupuje tělem a dokonce i jemnohmotným tělem. Krev je ve stravě tak nežádoucí, že maso vysušené na slunci dovolujeme používat pouze v extrémních případech. Lze také používat části zvířat, kde došlo k důkladné přeměně krevní látky. Proto je rostlinný život také důležitý pro jemnohmotný svět.“ Rozumím vašemu prohlášení, že ryby jsou v duchovním smyslu neutrální, takže nesníží duchovní vibraci, pokud je jíme. Můžete toto blíže vysvětlit? Například, proč nevadí jíst krev z ryb, ale ze suchozemských zvířat ano?

Ryby mají málo krve a maso ryb jí není prostoupené. Je historickým faktem, že Essenská komunita (jejíž součástí byl Ježíš) povolovala jíst ryby. Strava Ježíšova a jeho učedníků sestávala z ryb, chleba, kozího sýra, ovoce a slabého vína.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi ze Share International na červenec a srpen

Otázky a odpovědi ze Share International na červenec a srpen

Další informace k otázkám bezpečnosti a budoucnosti jaderných elektráren, proč Maitréja působí dosud inkognito a budoucím uspořádání na Blízkém východě.

Číst více Číst více

(1) Jak nejlépe přesvědčit lékařskou vědu, že jaderné elektrárny jsou nebezpečné a vysoce toxické, ať už podléhají nehodám, katastrofám a únikům kapalin, nebo ne? (2) Mohl by další vývoj Kirlianovy fotografie posloužit jako důkaz? (3) Pokud ne, jaký vědecký přístup by vedl nejrychleji k nalezení důkazu toho, jak nukleární energie znečišťuje prostředí?

(1) Kdyby to bylo možné, už bych to dávno udělal. Již více než 30 let hovořím o nebezpečích jaderného záření. Tito „vědci“ naslouchají jen svým vlastním kolegům, kteří bohužel mají na očích stejné klapky. (2) Ne. (3) Zkušenost s neštěstími jako Fukušima, Černobyl, atd.

 

Hierarchie radí, že všechny jaderné elektrárny by měly být co nejdříve uzavřeny. (1) Vědci říkají, že jaderná energie je čistší než energie z uhlíkových paliv (2) a že nejsou žádné účinné alternativy. (3) Do jaderné energie je investováno tolik peněz, že je přímo nemožné z nich naši ekonomiku vymanit. Můžete prosím okomentovat tyto problémy?

(1) Co se týče uhlíku ano, je čistší, ale ne co se týče ničivých účinků. (2) Alternativou je jaderná fúze, která nezávisí na štěpení. Je to čistá energie, pracuje za nízkých teplot a nevytváří odpad. Podle Mistra Djwhal Khula (který poskytl učení Alice A. Bailey) vyžaduje fúze pouhý izotop vody, dostupný po celém světě, aby uspokojila naše energetické požadavky. Pro proces fúze jsou k dispozici různé vzorce, přestože některé již odkoupil ropný průmysl, aby ochránil své zájmy. (3) To platí u rozvinutějších zemí, ale ne v celém světě. Nepotřebujeme elektrárny, založené na jaderném štěpení. Jsou zastaralé a extrémně nebezpečné.

 

Může váš Mistr prosím říci, jak může dojít k uspokojení světové spotřeby energie v krátkém čase, pokud bude svět následovat radu Hierarchie a přestane užívat jadernou energii?

Procesem studené fúze. (viz předchozí otázka)

 

V knize Opětovný příchod Krista a Mistrů Moudrosti jste předpověděl, že brzo začneme používat studená fúzi pomocí deuteria, izotopu vodíku. Uvádíte, že je to bezpečné, téměř bez radioaktivních vedlejších produktů a že deuterium se hojně vyskytuje ve světových oceánech a řekách.

V současné době mnoho vědců pracuje v oblasti studené fúze (jinak známé jako nukleární věda kondenzované hmoty) a podařilo se jim potvrdit, že studená fúze opravdu probíhá. Na druhou stranu se však zdá obtížné dosáhnout opakovatelnosti úspěšných pokusů (nikoliv kvality výsledků). Je nezbytné dosáhnout přesné opakovatelnosti výsledků experimentů studené fúze, než bude možné tuto technologii průmyslově aplikovat. Rád bych znal váš názor (nebo vašeho Mistra) na to, jak vyřešit tyto obtíže.

Tyto problémy budou vyřešeny, až na to bude uvolněno nezbytné množství energie, času a peněz. Dojde k tomu brzy.

 

Je pravděpodobné, že během příštích 25 let ustanou veškeré aktivity týkajících se jaderné energie produkované štěpením?

Ano.

 

Jisté množství nukleární energie je potřebné pro lékařské účely, bude i toto odstraněno ze světa? Co by mohlo v brzké době posloužit jako náhrada?

Toto bude překonáno nadcházející pokročilou formou genetického inženýrství.

 

Od nehody ve Fukušimě byl vyvinut takzvaný „nukleární zátěžový test“. (1) Domníváte se, že je dostatečně přísný? (2) Je tento zátěžový test poctivým, nezmanipulovaným pokusem o prokázání bezpečnosti a zvýraznění nebezpečí?

(1) Ne. (2) Může jít o poctivý pokus, ale určitě není dost účinný. Podstata spočívá v tom, že veškerá dnešní jaderná věda nestačí na to, aby změřila celý rozsah energie hmoty.

 

Pokud se zbavíme jaderné energie, dojde nutně k významnému poklesu současné životní úrovně a pohodlí?

Ne, v žádném případě.

 

Kde se nacházejí ty nejnebezpečnější jaderné elektrárny?

Obzvláště podezřelé jsou všechny elektrárny starší než 20 let, ať už měly nehodu, či nikoliv.

 

Je genetický rozpad a mutace nevyhnutelným následkem působení jaderného znečištění?

Ano.

 

Německo ohlásilo, že v nadcházejících letech opustí jadernou energii. Myslíte, že jiné země budou následovat?

Ano, časem.

 

Měli by být všichni lidé žijící ve Fukušimě a okolí do 30 km trvale evakuováni?

Trvale ne. Když dojde k uzavření elektrárny, budou se moci lidé vrátit za rok nebo dva.

 

Pokud odtamtud odstraníme vrchní vrstvy půdy, bude tam pro děti bezpečné chodit do školy?

Pravděpodobně ano.

 

Jak nejlépe zacházet s potravinovými produkty, které mohly být kontaminovány?

Měly by být zničeny.

 

Jak velká by měla být evakuovaná oblast?

To záleží na tom, jak bude pokračovat uzavírání elektráren.

Během nehody ve Fukušimě nebylo možné celé dny zabránit úniku vysoce kontaminované vody do moře, což způsobilo celosvětové obavy. Mělo to těžký dopad na rybí populace v některých oblastech. Přestože může záležet na druhu ryb, jak široká a dlouhá je kontaminovaná oblast?

To se nedá zjistit, kvůli přílivům a větru.

 

Kolika televizních interview se dosud Maitréja zúčastnil?

29 v USA a 9 v Mexiku, celkem tedy 38. (k datu 12. května 2011)

 

Maitréja řekl, že Palestinci budou mít svou zemi. Podle mnohých návrhů pro mír na Blízkém východě (v angl. Middle East) by palestinský stát zahrnoval pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu. Palestinci s touto myšlenkou souhlasili prostřednctvím Mírové smlouvy v Oslu roku 1993. Přestože tato oblast (Gaza a Západní břeh Jordánu) činí pouhých 22% původní Palestiny, Izrael neustále zabírá palestinskou zem pomocí ilegálních osad na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Výsledkem toho bylo palestinské území zmenšeno na pouhých 11% původní rozlohy – zbyla jen Gaza a pár „rezervací“ na Západním pobřeží.

Dle mého chápání má Hierarchie na mysli řešení v podobě dvou zemí, ve kterých bude Palestina a Izrael existovat bok po boku. Je to tak?

Ano, dle mých informací to, co Izraelci v současné době „nabízejí“ se rovná 26 % původního palestinského území. Izraelci tvrdí, že nabízejí Palestincům 80 % původního území, což je zjevná nepravda. Na tomto základě nikdy nemůže dojít k mírovému řešení. Mnoho let se domnívám, že bude třeba Maitréjovy rady, aby došlo ke spravedlivému rozdělení území a udržení míru.

 

Domnívá se Hierarchie, že toto dvoustátní řešení je realistická volba, když Izrael stále pokračuje v zabírání palestinského území?

Ano.

 

Měly by být ilegální Židovské osady na Západním břehu (a východním Jeruzalémě) vyklizeny, aby byla možná spravedlivá mírová smlouva?

Ano.

 

Některé skupiny a organizace podporují palestinskou žádost o řešení v podobě jediného státu, ve kterém budou mít všichni občané, Židé i Palestinci, stejná demokratická práva. Jak toto řešení vidí Hierarchie?

Je to znamenité řešení, ale zřejmě nedosažitelné. Proto Hierarchie dává přednost řešení v podobě dvou států.

 

Bude mít „Arabské jaro“ pozitivní vliv na situaci Palestinců?

Ano, už začíná.

 

V mnohých zemích získávají populisticko-rasistické strany vliv jako nikdy předtím. Imigrace je mnohými považována za největší problém, kterému západní národy čelí. Dříve otevřené hranice by mohl být opět uzavřeny.  Stále více a více lidí je také přesvědčeno, že bychom měli být vůči rozvojovým zemím méně štědří a nejdříve si vyřešit vlastní problémy. Jak se máme vypořádat s populisticko-rasistickými politickými stranami? Upřímní politici (kteří opravdu existují!) jsou zcela zoufalí, protože pociťují nedostatek prostředků, kterými by čelili návrhům těchto populistů na jednoduché řešení složitých problémů.

Bude třeba Maitréji, aby „odpověděl“ na tento obtížný problém. Tato zásadní záležitost bude vyřešena pouze prostřednictvím sdílení.

 

V Súdánu se v 80. letech objevila nemoc, známá jako „kývavá nemoc“. Je stále nevyléčitelná, přestože lékařská věda se velmi snaží  její příčinu odhalit. Objevuje se u dětí mezi pěti lety a pozdní pubertou a způsobuje záchvaty, podobné epileptickým, poškození mozku a zastavení růstu. Okolo 93 % postižených také trpí říční slepotou. Říká se tomu „kývání“, protože děti nemohou dělat nic jiného, než sedět ve víceméně trvalém stavu spánku. Nemoc se nyní rozšířila do Tanzánie a Ugandy. Můžete vy nebo váš Mistr pomoci osvětlit příčiny této nemoci?

Jde o jeden z tragických následků říční slepoty.

 

Je plukovník Kaddáfí stále naživu?

Ano.

 

Je Kaddáfí šílený?

Není nutně šílený z klinického hlediska, ale žije v hluboké iluzi.

 

Jaký je nynější stav mysli Asáda, nynějšího prezidenta Sýrie?

Pravděpodobně ustrašený!

 

Svobodná vůle je posvátná. Existují však hranice této svobodné vůle? Například, co kdyby někdo chtěl někoho zabít? Přišla by policie a zastavila ho. Je povinností lidí, aby za těchto okolností zasáhli, pokud při tom nikomu neublíží? Mohou lidé dělat, co chtějí, pokud nikomu jinému neškodí?

Z pohledu Mistrů je lidská svobodná vůle posvátná a oni sami ji nenarušují. To stanoví omezení pro to, nakolik mohou Mistři lidstvu pomáhat. To je Zákon. Lidstvo samo má omezenou svobodnou vůli, která záleží na vývojovém stupni dané osoby. Čím pokročilejší je, tím více člověk jedná v mezích Zákona a tedy tím více svobodné vůle získá. Čím méně pokročilejší člověk, tím méně žije podle Zákona příčiny a následku (karmy) a má tedy nad ním menší kontrolu.

 

V médiích Nového Zélandu se objevila zpráva, že v naší galaxii volně plují „osamělé planety velikosti Jupitera“, aniž by obíhaly okolo hvězd. Objev se povedl skupině mezinárodních vědců pod vedením novozélandských. Jeden mezinárodní žurnál prohlásil, že tento objev má „hluboké“ důsledky a otvírá novou kapitolu v historii Mléčné dráhy. Vědci se domnívají, že deset objevených „sirotčích“ planet se nachází okolo dvou třetin cesty ke středu galaxie.

Opravdu tito vědci objevili obří „sirotčí“ planety? Pokud ne, co vlastně objevili a proč je tento objev významný?

Tyto „sirotčí“ planety jsou fyzické planety solárního systému, jehož slunce pokročilo do éterického fyzického stavu a je tedy v současné době našemu zraku neviditelné. V naší soustavě je planeta Vulkán, která již dosáhla stejného éterického stavu a je nám tedy také neviditelná.

 

Od roku 1988 podporuji a následuji Maitréjův příchod. Respektuji a rezonuji s většinou toho, co jsem od vás četl.

Rád bych věděl, proč nejsou žádné informace o tom, na jakých stanicích můžeme vidět rozhovory s Maitréjou. Každý měsíc očekávám, že tuto informaci zveřejníte v časopise Share International, nebo na vašich stránkách. Musím vpravdě říci, že ztrácím víru.

Lidé často posílají podobné otázky do Share International a já na ně čas od času odpovídám. Avšak nezdá se, že by mnoha lidem tato odpověď stačila, nebo jim připadala logická. Opravdu nevím proč. Zkusím to tedy znova.

Maitréja nyní veřejně pracuje ve světě. To jest, vystupuje v televizi, hovoří a odpovídá na otázky. Vystupuje jako jeden z nás, aniž by byť jen na chvíli prohlásil, že je Maitréja, nebo kdokoliv jiný. Jeho identita není odhalena. Já nepořádám hru na „hledání Učitele“, ale zveřejňuji informaci, že tento Učitel existuje a že toto jsou jeho priority – sdílení, spravedlnost a mír. Časem více a více lidí odpoví na jeho myšlenky (a už tak činí), což se více a více rozšíří mezi těmi, kdo s nimi rezonují. Tímto způsobem Maitréja vytváří obrovské světové veřejné mínění. (Jak myslíte, že se objevilo třeba „Arabské jaro“?) On sám se přitom nestará o to, zdali bude rozpoznán jako Maitréja či nikoliv. Zabývá se tím, aby lidé po celém světě měli příležitost dozvědět se o základních nezbytných opatřeních, která zachrání svět a položí základy nové civilizaci. Vůbec nezáleží na tom, jestli poznáte, že nějaký člověk je Maitréja, nebo ne.  Záleží na tom, zdali jste na jeho straně a reagujete na jeho myšlenky. Až bude reagovat dost lidí, bude ohlášen Den deklarace. V tento den Maitréja oznámí všem lidem na světě své skutečné postavení, aniž by porušil lidskou svobodnou vůli. To je Maitréjův plán, ne můj. Doufám, že to vysvětluje, proč nemohu poskytnout informaci o daném programu či stanici, na které se právě objeví.

 

Co se týče otázky v květnovém čísle časopisu Share International: „Jsou všichni lidští avatáři pozitivní ve svém působení? Je možné, aby lidský avatár působil neblaze na své příznivce?“

Několik lidí se otázalo na to, že se Sai Bába objevoval na našich festivalových plakátech. Vždy jsme vysvětlovali, že Sai Bába je natolik pokročilý, že již nemá touhu po „neblahém vlivu na následovníky“.

Jsem však zmaten tím, jak pan Creme uvedl, že kdokoliv se může dát špatnou cestou až do třetího zasvěcení, kdy začne osobnost být více prostoupena duší.  Nyní uvádí, že dokonce i Avatáři se mohou vydat na nesprávnou cestu. Co tím myslel?

V otázce byl zmíněn „lidský avatár“, liší se snad od dévického avatára? Nebo tím snad myslí, že lidský avatár je bytost narozená na této planetě? Odkazuje tím na indickou tradici, kdy učedníci nazývají učitele avatárem? Takový jedinec není tak docela avatárem v našem slova smyslu, tedy že dosáhl mistrovství v duchovní hierarchii a přišel z jiné planety, aby nám pomohl. Můžete to prosím vyjasnit?

Předně, Sai  Bába není lidský avatár, ale podivuhodně duchovně pokročilá bytost, která není z této sluneční soustavy. Po nějakou dobu na sebe vzal lidskou podobu, aby pomáhal nám na Zemi. Původní otázka byla o lidských avatárech, kteří mají různé stupně pokročilosti, málokdy zvlášť vysoké, ale osud je přivádí mezi nás. Avatár je ten, kdo přichází na Zemi jako odpověď na lidské potřeby, ale ne vždy tento osud naplní. Někteří se velmi rychle stanou značně „světskými“.

 

Byl jsem poněkud znepokojen něčím, co jsem četl v dubnovém čísle roku 2011 časopisu Share International. Jde o následující text:

„Prosím všimněte si: Pokud je Mistrovi Benjamina Creme položena stejná otázka více než jednou, tak jako jemnou lekci v disciplíně, duchaplnosti a respektu k jeho času a energii Mistr poskytne nesprávnou informaci.“

Promiňtemi prosím, že to říkám, ale zdá se mi, že poskytovat „nesprávnou informaci“ zní jako chování nezralého, zlomyslného jedince a nikoliv dokonalého Mistra. Zdá se, že dospělejší odezvou na opakované otázky by bylo vůbec na ně neodpovídat. Spíš bych věřil, že pan Creme nepochopil svého Mistra, než že by Mistr byl zodpovědný za dezinformaci, a i tomu je mi těžké věřit.

Prosím, „ řekněte, že to tak není“ spolu s další opravou, abyste navrátili Mistra Benjamina Creme do dobrého světla, v jakém jsem jej viděl dříve, než jsem si přečetl ten znepokojující odstavec. Těším se na váš úhel pohledu ohledně tohoto údajného chování Mistra Benjamina Creme.

Vaše otázka ukazuje, že neznáte mého Mistra! Ale vážně, jde o otázku zákona, nikoliv Mistrova rozmaru. Nedává špatnou odpověď vždycky, ale může tak učinit, z jakéhokoliv důvodu.

 

Ve květnovém čísle Share International roku 2011 se objevila zpráva a fotografie ukazující antigravitační trubicovitou strukturu, spolu s otázkou a odpovědí. Pochopil jsem z toho, že celá 100metrová stojatá konstrukce je umístěna uvnitř vesmírné lodi. Jsou tyto antigravitační mechanismy vždy zcela uzavřeny v UFO, nebo snad vystupují ven a pod plavidlo? „Dotýkají“ se země, aby vytvářely impulz, který umožňuje, aby se UFO navzdory gravitaci vzneslo?

Tyto struktury jsou uzavřeny uvnitř vesmírné lodi.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z květnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z květnového čísla Share International

Jak je to s radiací z elektrárny ve Fukušimě? Co by měl Západ dělat ohledně Libye? Jak pokračuje Maitréjův příchod?

Číst více Číst více

Kolik televizních interview dosud Maitréja poskytl ke dnešnímu datu?

Třicet šest.

 

Kolik interview se odehrálo v USA a kolik v Mexiku?

Dvacet devět v USA. V Mexiku prozatím sedm.

 

Liší se odezva diváků na Maitréjovy myšlenky v Mexiku od diváků v USA? Pokud ano, v čem je hlavní rozdíl?

Rozdíl mezi USA a Mexikem je očividně nesmírný. Ať už co do rozlohy, populace, bohatství, ekonomického vývoje, historie a národních úspěchů. Překvapivé by spíše bylo, kdyby se jejich reakce na Maitréjovy myšlenky nelišila. Mexiko je chudá země. Populace Mexico City je 22-24 milionů. Většina z nich žije v okrajové části města, v chatrčích. Nevím, zdali tito chudí mají přístup k televizím. Možná nějaké sdílejí společně. Každopádně jsem si jist, že jejich odezva je bezprostřednější a upřímnější, než v USA.

Mohu také poprvé odhalit, že tentokrát je i samotné televizní vysílání uspořádáno jinak. V USA se Maitréja objevil 29krát, avšak nikdy ne sám. Vždy šlo o „panel“ mluvčích s rozdílnými úhly pohledu. V Mexiku (prozatím sedmkrát) rozhovory vždy probíhaly jeden na jednoho. Tímto Maitréja provedl svůj „tichý“ začátek a pravděpodobně bude od této chvíle mnohem přímočařejší.

 

Jsou nějaké země, které nebyly dosud postiženy nukleární radiací v důsledku tragických problémů v Japonsku?

Prozatím nebyla žádná země zasažena nukleární radiací z Japonska.

 

Četla jsem, že některé srostliny absorbují radiaci ochotněji než ostatní. Mohl byste říci, které to jsou?

Zdá se, že rostliny tabáku mají neobyčejně velkou chuť na jadernou radiaci.

 

Homeopatická lékárna Ainsworths v Londýně doporučuje lidem v Japonsku léčivo „Narayani atomic radiation mix 45“ plus „Radiotherapy mix 30“. Jsou tyto přípravky užitečné pouze pro lidi v Japonsku? Ve kterých jiných částech světa byste doporučil tato léčiva užívat?

Kdekoliv na světě, pokud se domníváte, že jste byli vystaveni nukleární radiaci.

 

Ve kterých částech světa byla nebo je úroveň radiace kvůli jaderné katastrofě z minulého měsíce nebezpečná?

Nikde. Na jadernou nehodu ve Fukušimě byla neobyčejně hysterická reakce. Jediní lidé, kteří byli dosud zasaženi radiací jsou ti, co žijí v severovýchodní části Japonska.

 

Měli bychom přestat jíst ryby, protože jsou všechna moře propojená?

Všechny oceány a pevniny světa jsou již do nějaké míry zasaženy nukleární radiací, stejně tak vzduch, který dýcháme. Vesmírní bratři tráví 90 % času a úsilí tím, že ji neutralizují (nakolik dovolí karmický zákon). I nadále bezohledně vyčerpáváme rybí populace po celém světě, avšak objektivně vzato, v moři je stále mnoho ryb.

 

Měli bychom poskytnout plukovníku Kadáfímu amnestii a azyl někde mimo Libyi, abychom zachránili více životů?

Ano.

 

Měl by se Západ podvolit požadavkům Libyjských rebelů a zásobit je zbraněmi? Rebelové argumentují tím, že jsou relativně bezbranní v porovnání s vojenskými silami, které má k dispozici Kadáfí.

Nikoliv, měl by se držet zákazů OSN, ale také poslat do oblasti mírové síly, pokud možno z arabských zemí.

 

Je pravda, že je pravděpodobnost intervence Západu na Středním východě a v severní Africe nižší v zemích, které neprodukují ropu?

Ano, máme jasné důkazy, že je tomu tak.

 

Lidé Egypta a Japonska udělili světu lekci disciplíny, vyrovnanosti a kolektivní podpory. Jaké vlivy je činí tak příkladnými? Jde například o jejich historii?

Z větší části ano. Co se týče Egypta, Maitréja také strávil tři týdny v Káhiře, ponejvíce s demonstranty na Tahrírském náměstí. V Japonsku Maitréja i jiní Mistři trávili při katastrofě mnoho času zachraňováním a utěšováním lidí.

 

(1 )Myslíte si, že někdy uvidíme podobnou sílu lidí ve Spojených státech, jaká se nyní projevuje na Středním východě a severní Africe? (2) Pokud ano, proti čemu mají Američané protestovat?

(1) Ano, s největší jistotou, svět čeká na projevení americké duše. Věřím, že k tomu dojde po Dni deklarace. Avšak byla to síla lidí, která přinutila USA stáhnout vojáky z Vietnamu a síla lidí  dovedla ukončit americký apartheid. (2) Spojené státy jsou rozsáhlé a jejich obyvatelstvo čítá 300 milionů. Jsou zde zastoupeny nejrůznější politické a ekonomické úhly pohledu. To dává některým skupinám mnoho důvodů za něco či proti něčemu demonstrovat.

 

Maitréja řekl, že Británie vytvoří vzor toho, jak by mělo vypadat uspořádání společnosti. Co tím měl na mysli?

Společnost založenou na ekonomické spravedlnosti a politické svobodě a řádu.

 

Někteří lidé říkají, že si před zemětřesením povšimli výrazné změny v chování jistých zvířat. Jako kdyby zaznamenávala jakousi energii, vydávanou naléhavým napětím nastávajícího zemětřesení, možná podobnou pocitům některých lidí před bouří. Existuje způsob spolehlivé detekce této energie, který poskytne dostatek času k evakuaci potenciálně zasažených oblastí?

Jsem si jist, že mnohá zvířata takto reagují na nebezpečí díky změně vzdušného tlaku, či něčeho podobného. Myslím si, že je to možné, avšak prozatím nemáme žádný způsob, jak tuto energii spolehlivě zjišťovat, přestože někteří jedinci tu a tam tvrdí, že to dokáží.

 

Proč potřebujeme technologii k vývoji?

Technologie je výsledek lidské tvořivosti. Každý evoluční pokrok byl doprovázen pokrokem technologickým. Naše současná technologie, která se vám může či nemusí líbit, je z ezoterického hlediska Atlantskou magií na vyšším oblouku spirály.

 

Pomůže nám Maitréja připravit nové lidstvo?

Maitréja v současné době ukazuje lidstvu, co je potřeba k vytvoření nového světa a nového přístupu k životu.

 

Kdy ustane obchod se zbraněmi, může-li být vůbec zastaven?

Až lidstvo navždy zavrhne válku. Tato doba je blíž, než si většina lidí myslí.

 

Můžete prosím naznačit, kdy asi vědci objeví a doopravdy provedou vážný výzkum éterických úrovní hmoty?

Vědci tak již učinili, aniž by o tom věděli. To, co nazvali „temnou hmotou“ jsou ve skutečnosti éterické úrovně hmoty. Pochopení je blízko!

 

Co je myšleno lidským avatárem? (1) Jsou všichni lidští avatáři ve svém působení prospěšní? (2) Je možné, aby měl lidský avatár neblahý účinek na své následovníky?

(1) Ne. (2) Ano, bohužel je to docela možné.

 

V Share International z března roku 2011 jste popsal fotografii velmi vysokého, trubicového objektu. Dle vašeho komentáře jde o „vnitřní strukturu velké vesmírné lodi“. Jde o stejný středový sloup ve vesmírných lodích, jaký popsal George Adamski?

Ano.

 

Četl jsem knihu Velký Příchod od Benjamina Creme a knihu George Adamského. Slyšel jsem o Benjaminu Creme poté, co jsem jej spatřil ve filmu Billa Mahera. Studoval jsem také knihy Alice Bailey a Heleny P. Blavatské. Poté, co jsem přečetl část Velkého příchodu, jsem seděl a přemýšlel, co bych asi řekl, kdybych měl nějaké publikum. Vzápětí jsem ucítil, jak do místnosti začala pomalu proudit energie. Čím víc jsem o tom vnitřně přemítal, tím více energie narůstala. Nemohu uvěřit, že by Bůh nebo Maitréja chtěli mou pomoc, či jen vzít na vědomí někoho, jako jsem já. Nejsem dobrý člověk, ani mě neuznávají lidé nebo nadřízení. Nemám opravdovou víru, avšak mám rád theosofii a antroposofii. Ke světu spíš chovám nenávist a přeji si, abych zemřel, až budu spát. Dělám pro svět velmi málo a nemám žádnou opravdovou naději. Když ke mně přišla ona energie, zdálo se mi, že chápu, jak se vaše poselství vztahuje k lepšímu způsobu života pro lepší svět. Takový záblesk naděje je pro mne něco neznámého. Nevím, co si mám o tom myslet.

Ta energie přišla od Mistra Ježíše. Pokračujte ve čtení!

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z dubnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z dubnového čísla Share International

Události v Egyptě, na Středním Východě a v severní Africe z pohledu očekávaných změn. Katastrofy na Novém Zélandu a v Japonsku. Hromádné úhyny zvířat. Maitréjova léčitelská pomoc a další.

Číst více Číst více

Od nedávné doby dochází ke změnám v Egyptě, Tunisku a jiných arabských zemích této oblasti. Jde o hromadné demonstrace lidí na ulicích, kteří požadují svobodu a spravedlnost. Měli bychom tyto události považovat za příznaky toho, že se Maitréja bezprostředně představí světu?

Záleží na tom, čemu říkáte „bezprostřední“. Zajisté je to však znamení toho, že lidé reagují na Jeho učení.

 

Nedávný videoklip z 1. března 2011 ukazuje několik světel, údajně UFO. Tato světla se vznáší nad Japonskem za bílého dne. Vím, že pan Creme říká, že Vesmírní lidé pomáhají naší planetě tím, že čistí nukleární radiaci. Souvisela tato činnost a případně i v některých dalších případech před neštěstím s nedávným zemětřesením?

Ne, činnost UFO pozorovaná před zemětřesením se k němu nevztahovala, ale patřila mezi běžnou UFO aktivitu.

 

Dostavili se Bratři v UFO, aby monitorovali nehodu v nukleární elektrárně Fukušima a poskytli pomoc?

Přišli, aby monitorovali a v případě potřeby pomohli.

 

Dva dny poté, co Japonsko postihlo zemětřesení a tsunami, se na internetových videostránkách objevily různé videoklipy, například na Youtube. Ukazují údajný výskyt UFO ihned poté, co došlo k zemětřesení. Pracují Vesmírní lidé nad jadernými elektrárnami, aby pomohli omezit úniky radiace?

Ano. Tyto jaderné elektrárny byly a jsou předmětem značného znepokojení.

 

V únoru roku 2011 byl Nový Zéland zasažen zemětřesením o intenzitě 6.3 bodů škály. Centrální část města Christchurch byla zdevastována. Japonsko a Nový Zéland se nacházejí ve stejné zóně zemětřesení a ve stejných zeměpisných podmínkách. Je mezi těmito dvěma zemětřeseními nějaká spojitost?

Ano, v celém Pacifickém kruhu dochází ke značné seismické aktivitě. Nemělo by nás překvapit, pokud v oné oblasti dojde v jakémkoliv místě k dalšímu zemětřesení a/nebo tsunami.

 

Dne 22. února ve 12:51 hodin došlo k zemětřesení o intenzitě 6.3 bodů v Christchurch na Novém Zélandu. Mnoho lidí bohužel přišlo o život a došlo ke zničení mnoha nádherných budov. Bude třeba znovu vybudovat až třetinu obchodní čtvrti, nemluvě o obytných domech. Z pozitivního hlediska však bylo povznášející pozorovat spolupráci mezi Novozélanďany, vládou a mnoha zeměmi, které poslaly týmy lidí za účelem záchrany i obnovy, i finanční dary. Je toto úsilí ke spolupráci motivováno vlivem Vodnářských energií syntézy?

Nijak zvlášť. Odráží to však přirozenost v jednání Novozélanďanů.

 

Dá se to považovat za příklad podpory, kterou si budou země navzájem projevovat po Dni deklarace?

Ano, já bych to tak očekával.

 

Co se týče zemětřesení v Christchurchi, můžete sdělit, na kolik procent se podílela karma a na kolik přirozené geologické procesy?

Nešlo o nic karmického, ale o přirozený pohyb zemské kůry, Christchurch leží blízko dvou velkých zlomů.

 

V Japonsku právě došlo ke strašlivému zemětřesení a tsunami. Řeknete nám, zdali je to karmické, nebo to má přirozenou příčinu?

Zemětřesení v Japonsku a nedávno na Novém Zélandu měla přirozenou příčinu, související s pohyby Pacifických desek v zóně zemětřesení v Pacifiku zvané „Ohnivý kruh.“ Pokud jste však četl Mistrův článek v současném čísle Share International, uvidíte, že zde je karmické zapříčinění. Ona příčina spočívá v lidstvu jako takovém, když se chová destruktivně. Pokud by chování lidstva bylo méně ničivé, bylo by tomu tak i u zemětřesení, sopek a cyklónů.

 

Meteorolog Ken Ring tvrdí na základě studie lunárních fází, že ve Christchurchi dojde 20. Března 2011 k dalšímu velkému zemětřesení. Můžeme jeho tvrzení ignorovat?

Christchurch leží blízko velkých geologických zlomů. Dříve nebo později proto dojde v této oblasti k dalšímu většímu zemětřesení. Nikdo však nemůže s jistotou říci, že k tomu dojde právě v onen den.

 

Chci se zeptat na to, co se právě děje v Egyptě, severní Africe a některých oblastech středního Východu. Maitréja říká, že „síla vzejde z lidí“. (1) Je to ona „síla lidí“, kterou nyní vidíme v Egyptě a o které mluví Maitréja? (2) Začnou se taková hnutí šířit napříč světem se stále větší silou, jak se blížíme (dle vašeho Mistra) ke Dni deklarace?

  1. Ano. (2) Ano.

 

Došlo ke konečné rezignaci prezidenta Husní Mubaraka kvůli tlaku ze strany americké vlády, jak naznačovali někteří komentátoři?

Ne.

 

Jak je známo světovým médiím, nedávno došlo k úmrtí tisíců ptáků a ryb. Nabízené konvenční odpovědi dokáže přijmout jen málokdo. Jedno z těch méně konvenčních vysvětlení tvrdí, že se rapidně posouvají magnetické póly. To umožňuje, aby do nižších vrstev atmosféry pronikla mračna kyanovodíku, který ptactvo okamžitě usmrtí. To však nevysvětluje úmrtí ryb. Jiné vysvětlení připisuje tyto jevy atmosférickým experimentům projektu HAARP. Je zjevné, že dochází k něčemu, co ovlivňuje vše živé. Má otázka pro Share International: jaká je primární příčina tohoto jevu z pohledu duchovní hierarchie? Jde o velmi důležitou věc a rád bych na ni viděl odpověď na vašich stránkách. Jistě musí být ve vaší rozsáhlé síti někdo, kdo tuší, co se děje.

Podle informací z duchovní Hierarchie k žádnému posuvu magnetických pólů nedochází. Mistři říkají, že příčiny jsou klimatické a také výsledkem častého výskytu přívalových dešťů v různých částech světa. Tyto deště působí nejen povodně, ale také smývají dolů mnohé velice toxické nečistoty, včetně nukleární radiace, kterou do atmosféry vypouští každá jaderná elektrárna.

 

Pane Creme, dnešní svět mě děsí. Modlím se, aby Maitréja vstoupil do lidských srdcí. Nedávná střelba v Arizonské škole je přesně to, co myslím: chybí nám vzor jako Gándhi, aby nám ukázal, jak provést změny nenásilným způsobem. Onen mladý muž se cítil zoufalý, ve společnosti, která zjevně mladým lidem nenabízí žádné dobré příležitosti. Zvláště bystří mladí lidé se cítí frustrovaní a uvěznění v destruktivním postoji k realitě. V dnešní Americe je odcizení běžný problém. Lidé, kteří se nebojí promluvit, jsou odmítnuti a vyčleněni ze společnosti. Zasekli jsme se ve staromódní rutině, udržované lidmi, kteří nevěří, že existuje jiná cesta. To, co nyní potřebujeme, je hlas příčetnosti, který nehovoří za účelem politického zisku či zvláštních zájmů. Potřebujeme lidumila, který promluví se soucitem a intelektem, který směle vyzve lidi, aby začali jednat jinak, aby obnovili společnost, založenou na skutcích dobré vůle. Potřebujeme, aby Maitréja vstoupil do srdcí nás všech. Je-li způsob, jak mohu sloužit, dejte mi prosím vědět.

To se právě děje v současné době, možná pomalu, ale jistě. Podívejte se na události v Káhiře, Alexandrii a Suezu a seberte odvahu. Síla lidí je nepřemožitelná.

 

Směruje Maitréja lidi k léčitelům či léčebným metodám? Trpěl jsem chronickými bolestmi po většinu svého života. Navštěvoval jsem chiropraktiky, fyzioterapeuty, maséry, akupunkturisty a používal Maitréjovu ruku skoro každý den. Na základě pocitů a pohybů věřím, že mi Maitréja skrze „ruku“ poskytoval léčení, avšak bolest stále trvala. Cítil jsem se zklamaný a opuštěný. Požádal jsem o porozumění té bolesti, abych zjistil, co je její příčinou. Za několik dní jsem se ocitl v místním obchodě se zdravou výživou, abych koupil pár věcí a nechal si udělat Kvantovou diagnózu biologické zpětné vazby. Bylo mi sděleno několik problémů, které by mohly bolest způsobovat a doporučili mi také změnu jídelníčku a několik doplňků stravy. Ona diagnóza byla velice informativní a mnohé mi osvětlila. (1) Navedl mne někdo do onoho obchodu se zdravou výživou? (2) Je Kvantová diagnóza biologické zpětné vazby přesná? (Jméno neuvedeno)

  1. Ano, Maitréja. (2) V rámci možností ano.

Podpořte nás sdílením

Vesmírná technologie zachycena na film

Vesmírná technologie zachycena na film

Vzácný úkaz technického zařízení, které tvoří jádro dopravních prostředků Vesmírných bratrů, měli možnost krátce spatřit náhodní pozorovatelé ve Švýcarsku.

Číst více Číst více

Tato fotografie byla pořízena 19. února 2010, okolo 16:30, blízko Basileje ve Švýcarsku. Fotograf a jeho dcera zastavili autem na odpočívadle. Vzápětí na nebi spatřili jakousi ‚mlžnou masu‘, podobnou velkému, tmavému mraku, která při klesání získala výraznější tvar.

Fotograf pořídil snímek, který zobrazuje extrémně vysoký, vertikální objekt tvaru trubice. Dle svědků se na konci sloupu nacházel přímo nad zemí útvar v podobě bubliny. Celá událost trvala jen pár vteřin. Nad trubicovitým objektem se tyčil obrovský dóm, vysoký 50 metrů odshora až po vrchol sloupu (není zachycen na fotografii).

Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že kopule dómu i se sloupem byla vesmírnou lodí z Marsu. Benjamin Creme podává následující vysvětlení:

„Ti, kdo spatřili tento jev, uviděli cosi jako rentgenovou fotografii vnitřní struktury velké vesmírné lodě. Onen vertikální trubicovitý sloup je replikou technického zařízení, pomocí kterého posádka většiny UFO může obrátit gravitaci. Prochází středem, od kopule na vrcholku vesmírné lodě až na spodek. Tento mechanismus umožňuje obrátit gravitaci pouhým otočením spínače – což se provádí mentálně. Jakmile je ‚spínač‘ sepnut, loď se uvolní z gravitační přitažlivosti a začne automaticky stoupat. “

“Některé státy, včetně Spojených států, Británie, Ruska a Německa hledají tuto antigravitační technologii již mnoho let. Vesmírní bratři jim ji také předvedli. Svědci v Basileji zároveň spatřili postupný návrat vesmírné lodě do svého přirozeného (neviditelného) stavu éterické povahy.“

(Převzato ze Share International, březen 2011.)

Podpořte nás sdílením

Vědomosti chudobu nevyřeší

Vědomosti chudobu nevyřeší

Zpravodajský server Democracy Now! uvedl 22. září rozhovor s renomovaným chilským ekonomem o světové chudobě z něhož zde uvádíme nejzajímavější pasáže v českém překladu.

Číst více Číst více

Zpravodajský server Democracy Now! uvedl 22. září rozhovor s renomovaným chilským ekonomem o světové chudobě z něhož zde uvádíme nejzajímavější pasáže v českém překladu.

AMY GOODMAN: Zatímco prezident Obama zvažuje zaměstnat bývalého korporativního manažera jako svého ekonomického poradce, mnoho ekonomů pochybuje o tom, kam Spojené státy směřují. Minulý týden, během našeho výletu do Bonnu v Německu, jsem měla možnost mluvit s uznávaným Chilským ekonomem Manfredem Max-Neefem. V roce 1983 vyhrál Cenu správného živobytí, dva roky po vydání své knihy Pohled zvenku dovnitř: Zkušenosti s bosou ekonomikou. Začínám tedy otázkou, co je to bosá ekonomika?

MANFRED MAX-NEEF: Je to metafora, ale pochází z konkrétní zkušenosti. Pracoval jsem asi deset let v oblastech extrémní chudoby v horách, v džungli, v městských oblastech v různých částech Latinské Ameriky. Na začátku tohoto období jsem se ocitl v indiánské vesnici v horské oblasti Peru. Byl škaredý den, celou dobu pršelo a já stál ve slumu. A naproti další muž v blátě, ne ve slumu, v blátě. Dívali jsme se na sebe, byl to malý muž, hubený, hladový, nezaměstnaný, měl pět dětí, manželku a babičku. A já byl znamenitý ekonom z Berkeley, už tehdy učící na Berkeley, a tak dále. Dívali jsme se na sebe a náhle jsem si uvědomil, že mu v jeho podmínkách nemám co smysluplného říct. Že celý můj jazyk ekonoma je tady úplně k ničemu. Měl jsem mu říci, že by se měl radovat, protože HDP vzrostlo o pět procent a podobně? Všechno bylo absurdní.Chudé děti

Takže jsem zjistil, že pro toto prostředí nemám žádný jazyk a že musím vynalézt nový. A tak vznikla metafora bosé ekonomiky, kterou musí provozovat každý ekonom, který se odváží vstoupit do bláta. Pointa je ta, že ekonomové studují a analyzují chudobu ve svých pěkných kancelářích, mají všechny statistiky, tvoří své modely a jsou přesvědčeni, že vědí o chudobě všechno. Ale nerozumějí chudobě. A to je velký problém, proto je také chudoba pořád tady. To úplně změnilo můj život ekonoma. Vynalezl jsem pro tyto podmínky smysluplný jazyk.

AMY GOODMAN: A co je tento jazyk? Jak aplikujete ekonomiku, či vysvětlujete její změny?

MANFRED MAX-NEEF: Ne, jde o něco mnohem hlubšího. Není to typický recept od někoho ve vaší zemi, patnáct lekcí a spokojenost zaručena, nebo vám vrátíme peníze. O to nejde, jde o něco hlubšího. Řeknu to takto: Dosáhli jsme evolučního bodu, ve kterém hodně víme. Víme toho zatraceně moc. Ale velmi málo toho chápeme. Nikdy v lidské historii nebylo nashromážděno takové vědění jako za posledních 100 let. Podívejte se, jací jsme. K čemu bylo toto vědění? Co jsme s ním udělali? Pointa je, že vědomosti samotné nestačí, že nám chybí pochopení.

Je rozdíl mezi znalostmi a pochopením. Například, řekněme, že jste studovali vše co se dá o jevu zvaném láska nastudovat, z teologického, sociologického, antropologického, biologického a dokonce biologického pohledu. Výsledek je ten, že budete znát vše co se dá o lásce vědět. Ale dříve nebo později zjistíte, že lásku nikdy nepochopíte, dokud se nezamilujete. Co to znamená? Že se musíte stát částí toho, čemu se pokoušíte porozumět. Jak se zpívá v latinskoamerické písni, pokud se zamilujeme, jsme mnohem víc než dva. Když někam patříte, tak chápete. Když jste odděleni, můžete shromažďovat znalosti. A to je – to byla funkce vědy. Nyní je věda rozdělena na části, ale pochopení je celostní.

A to se děje s chudobou. Rozumím chudobě, protože jsem tam byl. Žil jsem s nimi. Jedl jsem s nimi. Spal jsem tam, však víte. A potom se začnete učit, že v tomto prostředí mají jiné hodnoty, jiné principy, na rozdíl od těch ze kterých přicházíte. A že se mezi chudými můžete naučit ohromné množství fantastických věcí. Od chudých jsem se naučil mnohem víc, než na univerzitách. Ale to zažilo velmi málo lidí, rozumíte? Dívají se na to zvenčí, místo aby to zažili zevnitř.

Naučíte se neobyčejné věci. První co se naučíte, a co lidé, kteří chtějí něco dělat, aby byla chudoba překonána nevědí je, že v chudobě je ohromná tvořivost. Pokud chcete přežít, nemůžete být blbec. Každou minutu musíte přemýšlet, co dál? Co vím? Jaký trik tu mohu použít? Co je tohle, tady to, tamto? Takže ustavičná tvořivost. To se kombinuje se sítěmi spolupráce, vzájemné pomoci, víte, všelijaké neobyčejné věci které už nenajdete v naší dominantní společnosti. Ta je individualistická, chamtivá, egoistická a tak dále. Pravý opak toho, co najdete u chudých. A tak je někdy docela šokující, že v chudém prostředí můžete najít lidi mnohem šťastnější, než například u nás. To také znamená, že chudoba není o penězích, je to mnohem složitější věc.

AMY GOODMAN: Co si myslíte, že potřebujeme změnit?

MANFRED MAX-NEEF: Skoro všechno. Jednoduše řečeno, jsme neuvěřitelně hloupí. Systematicky jednáme proti důkazům které máme. Víme všechno, co by se nemělo dělat, není nikdo, kdo by to nevěděl. Zvláště vysocí politici přesně vědí, co by se nemělo dělat. A přece to dělají. Po tom, co se stalo od října 2008 (úpadek velkých finačních institucí v USA), co byste si mysleli? Že se odteďka začnou měnit? Chci říct, že oni vědí, že tento model nefunguje. Ten model je dokonce zhoubný, rozumíte? Prudce zhoubný. A jaký je tedy výsledek a co se stalo na poslední schůzce Evropské Unie? Jsou ještě větší fundamentalisté než předtím. Takže jediná věc kterou si můžeme být jistí je, že příští krize přijde a že bude dvakrát taková jako tahle. A pro tu už nebude dost peněz. A tak to tedy bude. A to je důsledek systematické lidské hlouposti.

AMY GOODMAN: Našel jste něco, co by dalo naději chudým komunitám ve kterých jste žil a pracoval?

MANFRED MAX-NEEF: Solidaritu lidí. Víte, respekt k ostatním. Vzájemnou pomoc. Žádnou chamtivost. To je vlastnost, kterou v chudobě nenajdete. A mysleli byste si, že by jí tam mělo být více než jinde, že chamtivost patří k lidem co nic nemají. Ne, právě naopak. Čím víc máte, tím víc jste chamtiví. A celá tahle krize je výsledkem chamtivosti. Chamtivost je dominantní hodnota v současném světě. Dokud tomu tak bude, tak je s námi konec.

Podpořte nás sdílením

Raj Patel: Potravinové nepokoje v Mozambiku jsou pravou tváří globálního oteplování

Raj Patel: Potravinové nepokoje v Mozambiku jsou pravou tváří globálního oteplování

Začátkem září došlo k masovým nepokojům v africkém státě Mozambik vyvolaným třicetiprocentním zvýšením cen pečiva. Po třech dnech byly protesty policií rozprášeny, přičemž 13 lidí bylo zabito a stovky zraněny. Vláda nakonec zvýšení cen odvolala a dodala, že bylo vyvoláno rostoucími cenami pšenice. Světové ceny pšenice skokově vzrostly o 60 procent poté, co Rusko, největší světový výrobce pšenice, rozhodlo, že zakáže její vývoz po rekordní vlně veder a lesních požárů.

Číst více Číst více

Začátkem září došlo k masovým nepokojům v africkém státě Mozambik vyvolaným třicetiprocentním zvýšením cen pečiva. Po třech dnech byly protesty policií rozprášeny, přičemž 13 lidí bylo zabito a stovky zraněny. Vláda nakonec zvýšení cen odvolala a dodala, že bylo vyvoláno rostoucími cenami pšenice. Světové ceny pšenice skokově vzrostly o 60 procent poté, co Rusko, největší světový výrobce pšenice, rozhodlo, že zakáže její vývoz po rekordní vlně veder a lesních požárů. Zvláštní zpravodaj Spojených národů o právu na jídlo, Olivier se Schutter varoval, že nepokoje v Mozambiku by měly být výzvou pro vlády, které ignorovaly potíže s dostatkem potravin od globální krize v roce 2008, kdy v zemích po celém světě proběhly zuřivé pouliční protesty kvůli zvyšování cen základních potravin.

8. září uskutečnil americký internetový zpravodajský kanál Democracy Now! rozhovor o potravinových protestech v Mozambiku se známým aktivistou a spisovatelem Raj Patelem jako reakci na jeho článek v britském deníku The Guardian. Následuje výběr nejzajímavějších části rozhovoru, které poukazují na hlubší souvislosti těchto událostí.
RAJ PATEL: Vláda právě odvolala své 30procentní navýšení cen potravin. Ale vláda měla pravdu v tom, že šlo o mezinárodní finanční spekulaci. Samozřejmě v tom také byly domácí problémy. O 30 procent se však nezvýšila jen cena chleba. V městských oblastech se také zvýšily ceny služeb, jako elektřina a voda, o dvojmístná čísla. A právě proti tomu se lidé bouřili a protestovali. Ale je pravda, že Mozambik byl podroben těm obrovským kolísáním na mezinárodním trhu s pšenicí. A jak říkáte, Rusko právě zažívalo neuvěřitelné sucho a požáry. Rusko zažilo nejhorší vlnu veder za minulé století.

Ale na tom jak se tyto projevy počasí přenáší kolem světa, není nic přirozeného. To jak zažíváme změnu klimatu, to jak zažíváme globální oteplování, je vždy zprostředkováno. Je to vždy interakcí mezi přírodními systémy a našimi lidskými systémy. Například v Rusku. Fakt, že v Rusku byla vlna veder, byl doplněn faktem, že ruská hasící výbava nebyla v pořádku a že přípravy na hašení byly nedostatečné. A samozřejmě, navíc k tomu Vladimír Putin ohlásil, že nastane zákaz exportu pšenice na mezinárodní trh. To dalo signál obchodníkům a spekulantům s obilím, že bude k dispozici méně pšenice, než čekali. Už byly obavy, jak klima ovlivní úrodu pšenice v Argentině, kupříkladu. A náhle máte spekulační bublinu.

A opět, na těchto spekulačních bublinách není nic přirozeného. Jsou zcela lidské výroby, zvláště od té doby, co bylo upuštěno od legislativy v roce 1991 jako výsledek lobování společnosti Goldman Sachs. Vidíte zvyšující se míru spekulace s potravinami a palivem, která vytváří tyto cenové bubliny. A pár lidí má z toho velký zisk. Například v roce 2006 Merrill Lynch očekával, že spekulace zvýší ceny komodit o 50 procent výše, než kdyby byly založeny pouze na nabídce a poptávce. Takže v těchto trzích je hodně peněz.

Ale následek toho je ten, že vlády jako Mozambická se ocitnou v pozici, kdy cena pšenice vzroste do nebe. Ocitnou se mezi kladivem a kovadlinou a učiní politické rozhodnutí přenést tyto náklady na své obyvatele. A toto politické rozhodnutí se ukázalo být velice špatné, protože lidé všeobecně protestovali. Výsledkem toho bylo, jak říkáte, zabito třináct lidí. Původní zprávy říkaly, že se střílelo gumovými projektily. Alespoň jedna zpráva však říká, že důvodem proč policisté přešli na ostrou munici bylo, že jim došly gumové projektily. A opět, na těchto následcích není nic přirozeného. Jsou to všechno lidské systémy, které kombinují a zesilují následky podivných změn klimatu, které pociťujeme celosvětově.

SHARIF ABDEL KOUDDOUS: A Raj Pateli, Organizace pro výživu a zemědělství při Spojených národech (FAO UN) říká, že je v dohledu třetí největší úroda pšenice v historii. Jak je tohle možné, když zároveň máme rekordní počet hladových lidí po celém světě?

RAJ PATEL: Myslím, že je to zajímavá otázka. Tedy, mezi učenci je mnoho dotazování, zdali nejsme ve skutečnosti zpátky v roce 2008. Když se podíváte zpět, v letech 2007 a 2008 jsme zaznamenali rekordní zvýšení cen potravin. A ve skutečnosti, v letech 2008 a 2009 byly velice dobré sklizně. Ale na kvalitě a kvantitě sklizně nezáleží tolik, jako na možnostech lidí se k těmto potravinám dostat. A od roku 2007 a 2008 vidíme o stovky milionů více lidí, kteří jsou nyní chudí, polapeni v globální recesi a nemají na jídlo. A jestli potraviny rozdělujeme pomocí trhu, tak hlavní překážkou není dostupné množství potravin, ale chudoba lidí, kteří si je nemohou dovolit. A proto pro mnoho lidí krize z roku 2008 stále neskončila. Od roku 2008 máme další stovky milionů hladovějících. Takže při posledním sčítání v roce 2009 bylo množství hladovějících odhadnuto na 1,06 miliardy. Takže jsou na tom mnozí lidé mnohem hůře než v roce 2008. Ne nutně kvůli nižší sklizni, ale protože jsou chudší.Raj Patel

AMY GOODMAN: Raj Pateli, řekněte něco o Pákistánu, o těch ničivých povodních a jejich dopadu na místní potraviny a zemědělství.

RAJ PATEL: Takže opět vidíme strašlivé podmínky v Pákistánu. Ale záplavy byly například posíleny domácí politikou ohledně odlesňování. Takže se povodně odlesňováním velice, velice zhoršily.

A víme i něco, co můžeme vidět po celém světě. Skupiny lidí které jsou nejvíce postiženy těmito změnami klimatu jsou zároveň ty nejzranitelnější, a zvláště ženy. Ať už v Pákistánu či Mozambiku, víme že 60 procent dnes hladovějících lidí jsou ženy nebo dívky. Tam kde došlo k masivním klimatickým katastrofám a jejich následkům, Spojené Národy zaznamenaly, že hlavní nápor těchto událostí nesou právě ženy. A také víme, že v rozvojových zemích ženy pěstují většinu konzumovaných potravin. Takže zde vidíme velice nesouměrný dopad na lidi, kteří ve skutečnosti zajišťují potraviny pro většinu obyvatel rozvojových zemí.

Rozhovor byl převzat ze stránek democracynow.org.

Podpořte nás sdílením

Maitréjova světelná loď

Maitréjova světelná loď

V posledním čísle časopisu Share International je uvedeno několik svědectví čtenářů, kteří pozorovali oranžově zářící objekt, jak se pohybuje noční oblohou. Objekt na ně často působil majestátným dojmem a jejich výpovědi hovoří i o pocitech nadšení a oživení, které si z takového setkání odnesli.

Číst více Číst více

V posledním čísle časopisu Share International (červenec a srpen) je uvedeno několik svědectví čtenářů, kteří pozorovali oranžově zářící objekt, jak se pohybuje noční oblohou. Objekt na ně často působil majestátným dojmem a jejich výpovědi hovoří i o pocitech nadšení a oživení, které si z takového setkání odnesli.

 

 

Jak se v časopise píše, pozorování Maitréjovy světelné lodi přibývá. Jedno typické pozorování Maitréjovy světelné lodi doprovázené fotografií i s vysvětlením od pana Creme popisuje paní Carol Emmerson z Hullbridge v Essexu (Velká Británie):

 

Maitréjova světelná loď a pod ní Maitréjova´hvězda´, foto C. Emmerson, Hullbridge, Essex, UK, 23.5.2010

Vážený vydavateli,

v neděli 23. května 2010 jsem z okna zpozorovala nádhernou, jasnou hvězdu a rozhodla jsem se, že si ji vyfotografuji. Když jsem připevňovala fotoaparát na trojnožku, zpozorovala jsem za oknem jasné oranžové světlo. Když jsem vyšla ven, oranžové světlo zmizelo. Pokračovala jsem ve fotografování jasné hvězdy a k mému překvapení se oranžové světlo zase objevilo. Byla jsem potěšena, že na displeji vidím jak hvězdu, tak oranžové světlo.

Nemyslím si, že oranžové světlo bylo letadlo, protože nebylo vidět žádné blikající světlo, jak se to pohybovalo zleva doprava a nakonec zvolna zmizelo.

Co byla ta jasná hvězda a oranžové světlo?

Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že oranžové světlo byla Maitréjova světelná loď a jasná hvězda byla Maitréjova ‘hvězda‘.

 

(Poznámka překladatele – vysvětlení pojmu Maitréjova hvězda:

Po celém světě se objevují čtyři vesmírné lodi ohlašující Maitréjův příchod. Je to obdoba „Betlémské hvězdy“ která byla zaznamenána před 2 tis. léty a také hvězdy v Nairobi z r. 1988, kdy týden před Maitréjovým prvním vystoupením na veřejnost nad danou lokalitou týden svítila i za dne „jasná hvězda“ a byla i nafilmována.)

Podrobné vysvětlení účelu a funkce Maitréjovy světelné lodi popsal pan Creme již v dubnovém čísle Share International takto:

K čemu potřebuje Maitréja svou světelnou loď? K čemu ji používá?

Aby ukázal lidem události předem, než se stanou. Mistři vidí události ve světě dříve, než se stanou, protože nepracují v čase.

Maitréja má světelnou loď. Je často viděna jako červená nebo oranžová koule a pojme docela dost lidí. Maitréja jako osoba žije v různých chrámech v Londýně, tráví pár let v každém, vyučuje svámí (hinduistické duchovní) a potom je posílá do světa. Když toto dělá, často bere lidi do světelné lodi.

Maitréja mi před lety oznámil, že je zde pro mne práce, kterou bych mohl konat ohledně šíření informace o jeho příchodu do světa. Mohl jsem tuto práci přijmout, ale i odmítnout. Moje rozhodování doprovázel jeden z prvních velkých zážitků – pohled na to, jak Mistři vidí realitu. Byl jsem vzat do velké světelné koule. V tom světle pokud jsem obrátil oči napravo, mohl jsem vidět minulé události, které stále probíhaly; některé jsem rozeznal jako historické události. Když jsem obrátil oči nalevo, viděl jsem události z budoucnosti, jako kdyby se právě děly přede mnou. Na té nejvyšší úrovni se už odehrávaly, ale ještě se nezhmotnily dolů skrze úrovně až na hustou – fyzickou úroveň. Takže to ještě nebyly události, ale událostmi by se staly.

Spatřil jsem se, jak mluvím k davům lidí… Uviděl jsem davy běžící ulicemi, plačící radostí, že se Kristus vrátil a tak dále… Bylo to mimořádné – však uvidíte… Po Dni deklarace to bude úplně mimořádné. Týdny poté budou lidé skrznaskrz nadšení. To vše jsem mohl vidět. Už se to stalo, ale ještě ne na fyzické úrovni. Musíme si uvědomit, že není žádná minulost, přítomnost nebo budoucnost. Je pouze přítomný okamžik. To je vše, co je. Právě tento okamžik je realita.

Naše pokřivené vidění, naše iluzorní uzpůsobení nás nutí myslet na minulost a budoucnost, ale v podstatě existuje pouze „teď“. Takto Mistři vidí realitu. Proto je pro Mistry tak obtížné přiřadit nějaké události správné, přesné datum v našich pojmech a slova smyslu. Lidé jsou otrávení, že, jak se zdá, Maitréja oddaluje své vystoupení. Jenže on je neoddaluje. Je to jednoduše proto, že časování události na fyzické úrovni trvá déle, než se sjednotí s událostí, která se už uskutečnila na vyšší úrovni. Podílíme se na tom, kdy se událost stane. Jsme za to zodpovědní. To je něco, co lidé úplně vynechávají z rovnice. Máme nesmírný vliv na načasování jakékoliv události. Pokud neuděláme vůbec nic, potom se to stane v určitou dobu. Ale pokud se ozveme a uděláme to, v co věříme, vytváříme okolnosti, které k události připojí časový faktor – buďto ji ještě oddálí, nebo ji posunou kupředu. Lidé s největším zaujetím, nejvíc naštvaní, nejvíc toužící po vystoupení Maitréji v médiích a Jeho veřejné práci – právě tito lidé nedělají vůbec nic, aby se toto stalo. Nikdy neudělali
přednášku o Maitréjovi. Nikdy s nikým nemluvili, ani neřekli své rodině, co si opravdu myslí a v co doufají. Všechno si to nechávají pro sebe jako vnitřní tajemství.

Musíme konat, aby se věci staly. „Člověk musí jednat a uskutečnit svou vůli,“ říká Maitréja. „Nic se neděje samo sebou.“ Pokud chceme, aby se něco zrealizovalo, musíme uskutečnit svou vůli a nenechávat to jen osudu, Hierarchii, času nebo někom jiném. Mistři vědí o událostech, než se stanou. Vědí, že tyto události se zhmotní na fyzické úrovni a promění se v něco, o čem si přečteme v novinách za dva dny, například.

Maitréja bere lidi do té světelné lodi a zpřístupní jim událost, která už je v běhu, z vyšší úrovně. Činí tak stále znova a znova. Týká se to katastrof jako vybuchující ropné plošiny, nebo ukončení únosu letadla.

Jeden příklad za všechny:

Tři nebo čtyři teroristé ze severní Afriky unesli letadlo s asi 60 lidmi na palubě. Létali pořád z místa na místo a nikdo je nenechal přistát nadlouho. Získali víc paliva a letěli někam jinam, ale nikdo tyto teroristy nenechal na svém území. Tak to šlo několik dní. Světová média sledovala příběh den za dnem. Skupina hrozila, že začne po jednom zabíjet rukojmí, dokud nebudou jejich požadavky splněny. Fakticky zabili jednoho muže a vyhodili jeho tělo z letadla. Nakonec přistáli v Alžírsku a myslím, že jim tam poskytli azyl. Ale teroristé byli stále zlovolní a zpočátku si byli dost jistí tím, že zabijí všechny rukojmí, bude-li to nutné.

Maitréja vzal skupinu lidí do své světelné lodě do Alžírska nad letiště, aby viděli to letadlo. Zacílil na lidi na zemi, takže ti ve světelné lodi je viděli, jako by se dívali teleskopem. Viděli výrazy únosců. Byli velmi rozzlobení a rozčilení, protože události se vymykaly jejich kontrole. Tou dobou už se zabíjením rukojmí váhali. Zároveň si mysleli, že to je jediný způsob jak dostat to, co žádali – azyl a beztrestnost bez jakékoliv újmy.

Maitréja řekl lidem ve světelné lodi: „Teď je sledujte. Začínají měnit názor. Nastala změna v jejich odhodlání.“ Lidé v lodi je sledovali. Únosci začali být velmi nejednotní a Maitréja řekl: „Teď sledujte“ a ukázal prstem na vůdce a trochu jím pohnul. Tam na zemi se vůdce únosců trochu usmál a potom se začali všichni usmívat a uspořádali malý tanec, držíc se přitom vzájemně za ramena. Tančili takhle v letadle dokolečka. Potom odhodili své zbraně a celá ta věc skončila. Právě k něčemu takovému Maitréja používá svou světelnou loď, aby vzal lidi k událostem, než se stanou.

Ovlivňoval je Maitréja svou energií? Zapůsobil na jejich myšlenky?

Použil jisté množství své energie a svým prstem se dotknul duše, srdečního centra napravo v jejich hrudníku. Dotknul se jen tolik, že to nenarušilo jejich svobodnou vůli. Ale už to tehdy sami museli vzdávat. Byli tak zmatení, že se mezi sebou začínali vztekle hádat. Maitréja uviděl, že už byli blízko bodu, kdy to vzdají. On to jen stvrdil. Ale neudělal by to, dokud by nebyli připraveni; uvnitř to už začínali vzdávat.

 

Poznámka překladatele: Mohu jen dodat, že zanedlouho po přečtení článku můj mladší bratr s přítelkyní spatřili na obloze jakési letící, neblikající oranžové světlo …

Přeložil Jan Kaleta, jr. Ekoland klub, o. s.

Další informace na: http://ekoland.klub.sweb.cz/share/3_share.htm

Podpořte nás sdílením