Mistři Moudrosti

Mistři Moudrosti

Mistři Moudrosti jsou lidé, kteří dosáhli určitého stupně vývoje, charakterizovaného pátým stupněm zasvěcení, a stali se tak součástí Duchovní Hierarchie Země, kde slouží vývoji lidstva a nižších světů. Představují dokonalé lidské bytosti, které úspěšně završily svou pozemskou vývojovou cestu a osvobodily se tak od nutnosti dalších inkarnací. Z našeho hlediska jsou všemocní a všudypřítomní, protože pokořili pouta hmoty a času. Pracují trvale pro dobro ostatních, protože poznali a přijali Boží Plán globálního vývoje. Ačkoliv navenek většinou vystupují samostatně, jsou ve vzájemném neustálém telepatickém kontaktu a jejich činnost má skupinový charakter. Vytvořili si hierarchickou organizační strukturu, ve které každá složka má na starosti určitou oblast vývoje. Jejich činnost je přísně racionální a velmi efektivní, protože mají silnou altruistickou motivaci a společný cíl, aniž by je rozdělovaly vlivy osobních ambicí.

Běžně nepobývají ve fyzickém těle, ale jsou schopni si jej v případě potřeby vytvořit, aby měli odpovídající nástroj pro plnění svých pozemských úkolů. Toto tělo vytvořené uplatněním vůle nemá hmotný původ a proto ani nepodléhá běžným fyzikálním zákonům. Do tohoto těla pak přenesou část svého vědomí. Někteří si však ponechali svoje fyzické tělo z doby, kdy dosáhli pátého zasvěcení a od té doby je nezměnili. Běžným způsobem přímého kontaktu s naším světem je pro Mistry vstup do určitých vyšších vrstev (hlavně do mentálního těla) bytosti svého pozemského žáka, který se děje s jeho dobrovolným souhlasem. Tímto způsobem nyní například pracuje Mistr, který působí prostřednictvím pana Benjamina Creme. Jsou zde však již nyní i Mistři, jež se záměrně inkarnovali, a jejich těla procházejí normálním procesem dospívání a stárnutí.

Rozhodnutí Krista, sestoupit tentokrát na Zem osobně, bez prostředníka, znamená pro Hierarchii výraznou změnu způsobu její dosavadní práce. Postupně vzrůstá počet Mistrů, kteří pobývají ve fyzických tělech na Zemi. Včetně Krista je jich zde 14 a v plánu je, že tímto způsobem jich bude na Zemi přítomna velká většina, celkem přes 40. Lidstvo tak bude mít z první ruky znalosti a informace z mnoha oblastí života a Mistři se budou moci věnovat mnoha projektům současně.

Schopnosti a možnosti Mistrů, jakkoli pro nás fantastické, jsou však dosažitelné pro každého. Ve Věku Vodnáře má lidstvo dosáhnout vývojově vyššího stupně a s tím úzce souvisí i vývoj individuální. Vývoj každého jedince se díky přímému kontaktu s materializovanými Mistry značně urychlí, a mnohým se tak přiblíží perspektiva dalších zasvěcení. Dosažení úrovně, ve které se nachází Hierarchie, se nazývá páté království neboli říše, anebo popisněji království nebo říše Duší. Jedná se o vývojový stupeň bezprostředně nad královstvím čtvrtým, což je říše lidská. V biblických textech se Království Duší nazývá Královstvím nebeským nebo Královstvím Božím. Přechod lidstva do tohoto dalšího vývojového stupně je pak označován jako příchod Božího království na Zemi.