Babádžího poslání a úkol

Babádžího poslání a úkol

Jedinou pohnutkou, proč za námi Babádží přichází, je otevřít naše srdce Boží lásce a uspíšit naše duchovní procitnutí. Svrchovaná, univerzální cesta prémy, kterou nám Babádží předkládá, nám ukazuje možnosti, které nám pomohou spojit se s čistými energiemi naší vlastní božské podstaty.

Božská oběť avatára do hmoty je platná pro proměnu vědomí celé planety, jíž vibrace neomezeného vědomí umožňují vyšší vývoj.

Babádží žil mezi lidmi a učil je. Pro ty, kteří ho na počátku jeho zjevení znali jako bytost z čistého světla, jako bytost zjevně ne z tohoto světa, se postupně v jejich očích stával více tělesným, přičemž se hlouběji nořil do světa hmoty a zabýval se denními problémy lidí, kteří k němu přicházeli hledajíce pomoc. Několik málo svých opravdu věrných připravoval na dobu celosvětových změn, o kterých řekl, že přichází již nyní.

Že svět je skutečně ohrožen, zdůrazňoval Babádží neustále.

Dnes není v nebezpečí jenom lidstvo, ale všechny bytosti vesmíru. Já nemusím myslet jenom na lidstvo – je třeba zachránit celé stvoření. Jak je to možné?… Je to nemožné. Ta pohroma, která na svět přichází, je nezvratitelná. Žádná jiná doba se nedá s touto srovnat. Tato revoluce nebude trvat ani minuty. Všechno proběhne ve vteřinách. Ať si nemyslí země, které vynalezly ničivé zbraně, že jsou v bezpečí.“

5.3-babaji-first

Tři zásadní priority Babádžího působení:

a) Znovuobnovení sanátana dharmy, odvěkého a věčného zdroje všech náboženství, moudrosti, která je pro všechno stvořené základní, ze které zdůrazňoval tři základní principy – pravdu, prostotu a lásku.

b) Bohu zasvěcená práce, která bere v úvahu neustálé zaměření na božství modlitbou a neustálým opakováním mantry Óm Namah Šivája, o které řekl, že může přemoci i smrt.

c) Znovuzavedení zápalných obětí (agnihotra) jako univerzální praxe, která je nejúčinnějším prostředkem k harmonizování kosmických energií, aby se nastolila rovnováha ve všech životních sférách.

Babádží se nesnažil mít mnoho následovníků, ale vybízel všechny, kteří k němu přicházeli, aby jeho poselstvíBožského vědomí jednoty přenášeli do svých zemí.

Babádží často hovořil o tom, že přišel jen proto, aby dával. Ale je jen málo těch, kteří se ptali po tom Pravém, kvůli němuž přišel. Jednou přistoupil k žákyni, která se zabývala zaléváním květin na zahradě. Babádží vzal konev z jejích rukou a vylil všechnu zbylou vodu na jedinou květinu a řekl: „Ne tak, dej vše, rozumíš?“

Babádží je v trvalém spojení s Kristem. Oba společně vysílají vibrace vykoupení a naplánovali duchovní techniku spásy pro tento věk.

Prací těchto dvou plně osvícených Mistrů je podněcovat národy, aby upustily od sebevražedných válek, rasové nenávisti, náboženského sektářství a bumerangového efektu zla, jež přináší materialismus a systém tržního hospodářství, a abychom přijali jako lidstvo zodpovědnost nejen za svůj vlastní vývoj, ale za celý život na planetě Zemi jako takový.

 

Zdroj:

  • Babádží aneb Poselství z Himaláje; Maria-Gabriele Wosien