Dotazy

Dotazy

Zeptejte se

Zde můžete položit dotaz týkající se témat, která jsou obsahem stránek prichod.cz.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Váš dotaz

Otázky a odpovědi

Dobrý den, jak připravované změny v ekonomice, vědě a dalších oblastech souvisí s  mnohokrát zmiňovaným  Novým světovým řádem (NWO)?  Má Nový světový řád napomoci chystaným změnám, nebo jde právě proti nim?Děkuji Vám za Vaši odpověď. Stanislav

Odpovídá:

Plán na příchod Krista je dílem Hierarchie Mistrů a v našem světě jej pomáhají uskutečňovat kromě Mistrů též zasvěcenci nižších stupňů a do určité míry se na něm podílejí všichni lidé dobré vůle. Hlavním cílem tohoto Plánu je nastolení správných lidských vztahů na všech úrovních – zejména mezi velkými skupinami – mezi národy, náboženskými skupinami a rasami. Protože lidstvo je nyní jako celek svým vědomím nejvíce zaměřeno na ekonomickou oblast, je stěžejním krokem přechod od ekonomického soutěžení k mezinárodnímu sdílení. Zahrnuje však i všechny další oblasti. Takzvaný Nový světový řád je označení pro možná skutečný plán, ale zcela určitě pro různé domnělé záměry živené nejrůznějšími konspiračními teoriemi. Obecně se dá říci, že jeho hlavním cílem je zotročení lidí pomocí moderních technologií a nastolení globální totality. Tento plán vytvářejí a uskutečňují současné elity, zejména mocné zájmové skupiny stojící mimo volené představitele, zejména světová finanční oligarchie. V pozadí těchto snah však zcela jistě najdeme snahu tzv. Černé lóže udržet lidstvo v zajetí hmoty a zabránit dovršení probíhající evoluční změny směřující k nastolení tzv. Zlatého věku lidstva.
Dá se tedy říci, že tyto plány spolu nyní soupeří, resp. že jsou současným projevem boje Bílé a Černé lóže, tedy boje dobra a zla, jak je my chápeme. Zatímco Příchod Krista již nastal a stále více lidí volá po tom, co On doporučuje, prosazování NWO se setkává se stále větším odporem.
Ačkoliv se může někdy zdát, že tyto plány mají nějaké shodné rysy, dají se dobře rozlišit. Plán Hierarchie se prosazuje dobrovolně a jedině se souhlasem lidstva a vede ke větší svobodě i zodpovědnosti a spolupráci. Naproti tomu NWO se prosazuje buď skrytě nebo silou a vede k omezování svobody lidí, zvyšování závislosti a odcizení.

Dobrý den, nedá mi to nenapsat… 🙂 Podle různých zdrojů a učení náhoda neexistuje. Dává to jakýsi (snad duchovní a snad i vědecký) význam. A v nejnovějším článku je napsáno: – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nedávno byla nalezena malba Vzkříšený Kristus. Má se za to, že je od Tiziana. Je to jen čistá náhoda, že se objevila právě nyní? Je to čistá náhoda. – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tato odpoveď jde proti představě řekněme funkčnosti věcí. Je tato představa mylná? Pak tedy „nic není náhoda“ neplatí? 🙂 Děkuji předem za odpověď, Roman

Odpovídá: Jan Vacek

Pan Creme tím chtěl podle mne říci, že nález obrazu není součástí Plánu na příchod Krista a jeho objevení tedy Hierarchie nikterak nepodporovala.

Je třeba říci, že odpovědi na otázky formuluje pan Creme s ohledem na tazatele a obecné publikum. Poznání se u každého vyvíjí tím, že je přinucen do svého chápání vložit další kousek zkušenosti. Dochází tak k opakovanému zavržení dosavadních představ a vytváření nových, širších představ, které zahrnují novou zkušenost, která v předchozím pojetí nebyla obsažena.  Do jisté míry se tak děje po jakési spirále, kdy staré pojmy získávají nový, hlubší a pravdivější obsah. A to je i případ pojetí náhody. Mechanická představa o světě, která zahrnuje pouze působení fyzické hmoty vnímané smysly, může vidět vše jako naprosto vysvětlitelné fyzikálními zákony, tudíž prakticky náhodu pojímat pouze jako nedostatek informace. Když však chce zahrnout i jevy, které evidentně nemají fyzikální základ, jako působení mysli, lásku nebo vědomí, musí připustit, že na vývoj událostí mají vliv i jiné faktory. Dochází k poznání, že vše se děje z nějaké příčiny, vše je spojeno se vším (nejenom místně, ale i časově). Dochází k poznání síly mysli, záměru, ale i zákonů (tedy něčeho vyššího).

Do hry vstupuje však i svobodná vůle, tedy božská podstata každého člověka. Ta každému z nás poskytuje potřebné pole pro sebepoznání a učení se na poli vlastních zkušeností.  Svobodná vůle lidí je právě tím, co způsobuje, že se lidé nechovají jako naprogramované stroje, že vzniká jejich působením stále něco nového. Svět je tedy záměrně do jisté míry nedokonalý, aby se mohl vyvíjet – vyvíjet k větší kráse a dokonalosti.

Náhoda tedy na jiném stupni poznání může zahrnovat působení svobodné individuální vůle člověka, která je předem nepředvídatelná a tudíž, do jisté míry náhodná. Dopředu tedy neustále jistá neurčitost a nejistota stále existuje. Pokud bychom však chtěli zpětně vysledovat příčiny všech událostí, pak bychom to mohli teoreticky asi dokázat, pokud bychom ovšem znali nejen všechny události na fyzické úrovni, ale i na emocionální a mentální úrovni, tj. také veškeré emoce a myšlenky lidí a samozřejmě také všechny další energie, které na člověka působí. Z tohoto (vyššího) pohledu je tedy náhoda také nedostatek informace, ovšem o jiných faktorech.

Může se to zdát nesrozumitelné, ale je to také tím, že od jisté úrovně poznání již slova nedostačují k přesnému vyjádření všech podrobností.

(1) Mna zaujma preco su medzy zasvetenymi neni uvedene mena ako ROTHSILD,ROCKEFELLER,SHIFF,WARBURG,OPPENHEIMER alebo niektore z mien hierarchie europskych kralovskych rodov alebo niektore z mien europskej slachty ako napr. HANOVER, HASBURG, LICHTENSTEIN,GEOLPH,ORANGE, a dalsie mena z prostredia iluminatov s Rimskeho klubu, Bilderbergu,CFR,Kralovsky institut zahranicnych vstahov, Trilateralnej komisie. (2) Ved predsa su to oni co tvoria dejiny. Za skoru odpoved vopred dakujem.

Odpovídá: Jan Vacek a Ludmila Kalentová

Dobrý den,
váš dotaz jsem rozdělil na dvě otázky (viz níže):

(1) Benjamin Creme z pochopitelných důvodů neuvádí stupeň zasvěcení
jakéhokoliv žijícího člověka, bylo by to narušení jeho soukromí. V seznamu zasvěcených
se octnou ti lidé již nežijící, které si žádala veřejnost, a kteří jsou
dostatečně známí jako veřejně činné osoby. V současné době se seznam
doplňuje pouze na základě sdělení Mistra ke smrti veřejně známé osoby,
například Jana Pavla II.

Některé z Vámi uvedených jmen jsou v seznamu zasvěcenců. Například fyzik
Robert Oppenheimer má stupeň zasvěcení II.
Seznam zasvěcenců očividně neslouží k tomu, aby popisoval soudobé „tvůrce
dějin“, ale k tomu, aby umožnil lidem pochopit, jak systém zasvěcení
funguje, a aby se lidé sami mohli zařadit, v jaké úrovni případně jsou.

Lidé, kteří jsou členy Vámi uvedených spolků profitují ze současného
systému, který si oni takto vytvořili a který vyhovuje jim. Tento systém
ovšem je nyní v koncích a brzy přijde doba, kdy bude překonán. Někteří z
těchto lidí vnímají tendence ke změnám a jsou jim nakloněni a vidí tento
systém jako přežilý. Mnozí z nich budou podporovat nový systém, který bude
založen na spravedlivém rozdělení zdrojů a rovnoprávnosti všech lidí.

(2) Doba, kdy pár vyspělejších jedinců mohla změnit svět je již
daleko za námi. Lidé jsou dnes daleko vnímavější, sebevědomnější a hlavně
mentálně vyspělejší. Sám Kristus říká „Byla doba, kdy deset spravedlivých
mohlo zachránit svět. Pak přišla doba, kdy 10 000 nebylo dost. Já povolám
jednu miliardu.“ Podle posledních informací je nyní 1,8 miliardy lidí,
které může povolat; tedy víc než dost. Téměř třetina lidí tedy má dobrou vůli,
chce vidět nové věci a má altruistickou touhu změnit svět k lepšímu. Nikdy
nebyla vláda věcí více na dosah lidem než je nyní. Představa, že naše
osudy jsou řízeny někým tajuplným a mocným v pozadí naopak vede k pocitu
bezmocnosti a pasivitě a pomáhá tak současným slábnoucím elitám udržet
ještě nějakou dobu statut quo.

Dobrý den,zajímalo by mě jestli mistr promluví k liem o ,,ufo,,již brzy?Je mi 50 let a ráda bych se s těmito bytostmi setkala.Všude se píše že kontakt je na spadnutí,ale pak přijde vysvětlení že ještě není ,,čas,,Děkuji

Odpovídá:

Nejdříve se lidstvu představí Kristus – Maitréja, který velmi záhy představí lidem své
spolupracovníky z Hierarchie – Mistry moudrosti, kteří budou mít za úkol otevřeně s lidmi
pracovat na přeměně světa. Potvrdí také existenci Vesmírných bratrů z jiných planet naší
Sluneční soustavy a objasní jejich prospěšnou činnost v našem světě.

Bytosti z jiných planet, o kterých Mistr Benjamina Creme často hovoří, jsou ovšem v
nepřetržitém kontaktu s naší Duchovní planetární hierarchií. Jedná se totiž o bytosti na
úrovni odpovídající pozemským Mistrům. Bytosti tohoto stupně se stejně jako Mistři běžně
s lidmi nekontaktují, protože by to bylo narušením karmických zákonů a svobodné vůle
lidí. Díky jejich energetizujícímu vlivu by také mohlo dojít u „normálního“ člověka k
nezvratným psychosomatickým otřesům.

Zatím se dá doporučit kontakt s Vesmírnými lidmi pouze na dálku ve smyslu „neustále
sledovat nebe“, vyslovovat přání – stačí i pomyslet – na objevení se „hvězdy“ apod.
Vesmírní lidé vnímají naše myšlenky a v rámci možností se lidem jejich lodě objevují,
případně dávají světelná znamení, uskutečňují přelety apod.

Jsou ovšem na Zemi stále lidé, kteří mají s lidmi z jiných světů opakované kontakty.
Dobrým příkladem je americký lékař Steven Greer, který se s Bratry kontaktuje od svých 9
let sporadicky dodnes, informuje o tom veřejnost a učí tomu i ostatní.

Naprostá většina kontaktů ovšem zatím probíhá poze na energetické úrovni, pomocí prostupů
energetických polí a vibrací. Pan Benjamin Creme byl sám v 50. a 60. letech minulého
století spolupracovníkem Vesmírných bratrů a plnil úkoly, o kterých dodnes nesmí hovořit.
I on sám připouští, že většina jeho kontaktů a návštěv na vesmírných lodích proběhla v
astrálním těle. Byl dokonce vyslán za panem Georgem Adamskim, o které už asi také víte,
aby jej uvědomil, že jeho přítomnost na vesmírné lodi a lety, které s Bratry uskutečnil,
a o kterých napsal, se děly nikoliv fyzicky, ale pouze astrálně.

Není proto realistické dělat si naděje na brzké osobní kontakty s Vesmírnými bratry,
zejména v případě, pokud jsou živeny touhami po zážitcích a senzacích. Jejich existence
sice bude zanedlouho veřejně známá a všeobecně přijímaná a jejich práce dobře viditelná,
ale na rozdíl od představitelů naší Duchovní hierarchie nebudou veřejně vystupovat ani
vést žáky a nebo jinak přímo působit na lidi.

Este pred Vianocami ste pisali ze bude vidiet hviezdu a nasledne po nej sa zjavi Maitrea. Je april a neprisla ani hviezda a ani Vas majster.

Odpovídá:

Nejste jistě sám/-a, kdo má podobné myšlenky a otázky. Předkládám vám k posouzení těchto pár názorů a informací:

a) Hvězda se již mnohokrát ukázala na nejrůznějších místech světa a získala i jistý ohlas v mediích.

b) V dubnovém článku Mistr, – pana Benjamine Crene uvádí, ze intenzita zjevování hvězdy se bude zvyšovat, dokud nevznikne u lidstva dostatečná odezva, na kterou Maitréja čeká.

c) Teprve asi týden poté, co dosahne výskyt hvězdy svého vrchlolu, uskuteční Světový učitel dlouho avizovaný televizní rozhovor, zatím ovšem inkognito

Na stránke uvádzate, otázky a odpovede ktoré ľudia polozili Maitrejovy, aká je emailová adresa na zasielanie otázok ? Vďaka. Treba otázku zaslať v angličtine

Odpovídá:

Dobrý den, dotazy Kristu – Maitréjovi , pokud vím, nelze pokládat žádným exoterním způsobem. Lze však zasílat dotazy panu Creme, který je v telepatickém kontaktu s jedním z Mistrů. Odpovědi tohoto Mistra pak pan Creme zveřejňuje. Dotazy jsou pokládány v angličtině například ze stránek http://www.share-international.org/.

Dobrý den, neuvažujete o pozvání pana Creme do Česka?

Odpovídá:

Už jsme o tom také uvažovali, ale zatím k tomu nedošlo z několika důvodů. Hlavním důvodem je, že pan Creme má celosvětové poslání a tak jezdí tam, kde najde nejvíce posluchačů. U nás se o učení a zprávu, jež propaguje, zajímá dosud jen velmi málo lidí, takže by bylo plýtvání jeho časem jej sem zvát. Pro zájemce doporučuji raději vyjet na jeho přednášku (a meditaci) buď do Německa nebo do Londýna.

Zajímalo by mne, jak autor článku – Systém zasvěcení – přišel na to, že Rudolf Steiner a Leonid Brežněv jsou zasvěcenci 2. stupně? Od Rudolfa Steinera jsem přečetla několik knih a nechce se mi příjmout, že by Brežněv byl zasvěcenec 2. stupně.

Odpovídá:

Seznam zasvěcenců vznikl tak, že Mistr pana Benjamina Creme odpovídal na dotazy lidí o stupni vývoj známých osobností. K tomu doplnil i strukturu jejich paprsků (energetických kvalit).

Člověk získá zasvěcení díky normálnímu životu zde na planetě. Jedná se o dosažení určité vibrace a stupně ovládnutí jednotlivých těl. Vibrace v člověku narůstají nejrychleji skrze kontakt na zdroj psychické síly, kterým je Duše (Vyšší já). Přijetím prvních zasvěcení není bohužel zaručeno, že se konkrétní jedinec nevydá posléze nesprávnou cestou. Svobodná vůle nesmí být v žádném případě narušena. Zasvěcení však v každém případě zvýší sílu a vliv jedince na své okolí. Pokud pak daná osoba něco činí, neujde to pozornosti okolí. Až do třetího zasvěcení včetně může i zasvěcenec sejít z cesty a podlehnout pokušení využívat své schopnosti (tj. vlastně síly Duše) na jiné účely, než pro všeobecné dobro. Důsledky takového jednání jsou pak nepřehlédnutelné – stačí vyjmenovat takové příklady, jakými byli Hitler či Mao-Ce-Tung, abychom si udělali představu o možné zhoubě, kterou jsou schopni takoví lidé napáchat. Až přijetím 4. Zasvěcení, tzv. „Ukřižováním ega“ je člověk (resp. jeho nižší složky) dokonale pročištěn a jeho ego zcela ukázněné a spočívá ve službě Vyššího já (vnitřního Krista). Do té doby záleží na každém, jak se silou Duše nakládá. Účty však jsou každému nakonec vyrovnány, o to se postará Zákon karmy. Shrnuto do jedné věty, vyskytují se mezi zasvěcenci nižších stupňů lidé jak výjimečně dobří, tak výjimečně zlí, i když ti dobří naprosto převládají. Je to nedokonalost člověka a planety jako celku, která způsobuje, že část ušlechtilé setby občas zplaní a namísto plodů lásky vydá trpké plody zla.

Na upřesnění je třeba dodat, že zde hovoříme o tzv.“Velkých planetárních zasvěceních“, která člověk přijímá ne z rukou pozemského jedince, nýbrž mimo tělo, ve spánku. Zasvěcení uděluje tzv. Zasvětitel, kterým u prvních dvou zasvěcení je Kristus, u dalších pak náš Planetární Logos (tj. Bůh).

Další poznámka se týká Rudolfa Steinera. Jeho učení je v mnohém dosud pravdivé a platné, nicméně v otázce příchodu Krista je třeba výslovně uvést, že během jeho života ještě nebylo rozhodnuto o tom, jakým způsobem Kristus nakonec přijde. Dovolím si ocitovat z připravovaného českého překladu knihy Benjamina Creme „Opětovný příchod Krista a Mistrů Moudrosti“, která vyjde v lednu 2009.

„Rudolf Steiner říká, že Kristus nepřijde ve fyzickém těle. Došlo později k nějakým změnám?

Ano. Rudolf Steiner zemřel v roce 1925. Zpráva o tom, že si Kristus přeje vrátit se do světa, přišla v roce 1945. Rozhodnutí o druhém příchodu bylo učiněno již dříve, ale způsob, jakým to proběhne, nebyl určen. Ve skutečnosti byli ve světě připravováni určití učedníci, zasvěcenci, kteří byli postupně prostupováni, jejich vibrace zvyšovány a fyzické uzpůsobení připravováno tak, aby mohli být případnými nástroji pro Krista. Byli čtyři: o jednom jsme všichni slyšeli (Krishnamurti, pozn. JV). Byli připravováni podobně jako Ježíš, pro možné použití. Posléze bylo od tohoto plánu upuštěno. Kristus odložil své Světelné tělo, ve kterém žil po celou dobu v Himalájích, a vytvořil si projevené tělo – Majavirupu.“