Jak transmisní meditace působí a její přednosti

Jak transmisní meditace působí a její přednosti

Transmisní meditace koordinuje všechna naše těla a vede k navázání kontaktu s duší. Jední z předokladů úspěšného provádění transmisní meditace dokonce je, že jste během ní určitým způsobem sladěni se svou duší. Meditace je ve své podstatě jednoduchá vědecká metoda napojování na vlastní duši a sjednocení s ní v konečném důsledku. To je hlavní účel, proč nám byla dána a zpřístupněna od Hierarchie Mistrů. Sjednocení s duší není cílem, ale pouze prostředkem, na naší cestě evoluce vědomí. Je však prvním a zásadním předpokladem dalšího vývoje. Když se nám to povede a třísložková osobnost (tj. fyzická, emocionálně-astrální a mentální složka) se sjednotí s duší, pak slouží dále k vyššímu a hlubšímu sjednocení s přirozeností duše, tzv. Monádou.

Skrze meditaci a službu se učedník kontaktuje a poznává inteligenci, lásku a moudrost a nakonec i Boží vůli, které se stávají součástí jeho přirozenosti.

Transmisní meditace se nekříží s žádným jiným druhem meditace. Ve skutečnosti prohlubuje kvalitu a účinek všech ostatních aktivit, kterými se zabýváte. Transmisní meditace zvláště prohlubuje a zesiluje účinek každé další meditační techniky. Znamená to tedy, že přispívá ke zdokonalení osobní meditace. A individuální meditace zase posiluje efektivitu transmisní práce. Osobní meditace není pro duchovní vývoj nevyhnutelná, ale je pro něj velmi přínosná. Je jednou z mnoha cest, jak se posouvat ve vývoji dál na pomyslné evoluční křivce.

Mnohé meditace vyžadují osobního učitele a schopnost intenzívní koncentrace mentální činnosti. Mnoho lidí toho není vůbec schopno. Výsledkem je, že to, co lidé často nazývají meditací, ve skutečnosti meditace vůbec nemusí být. Může se jednat pouze o koncentraci, která je jenom jedním z předpokladů meditace anebo dokonce o snění, tedy činnost, která brzdí duchovní vývoj.

Transmisní meditace nám poskytuje prostor pro mocnou a efektivní službu, a současně intenzivně napomáhá našemu vývoji.

Pro přehled uvádíme pět meditačních stavů, přičemž každý z nich by měl postupně vyústit ve stav následující:

  • koncentrace,
  • meditace,
  • kontemplace,
  • osvícení,
  • inspirace.

Transmisní meditace napomáhá ke zdokonalování všech výše vyjmenovaných stavů.