Plán – technologie

Plán – technologie

Nyní vstupujeme do Věku Světla, který s sebou přinese i podstatnou změnu v oblasti technologií. Předpokladem ovšem je, že nejdříve lidstvo dosáhne trvalého míru. Poté nám pomůže Hierarchie ve spolupráci s našimi Vesmírnými Bratry dosáhnout rozsáhlejšího poznání podstaty světa, abychom byli schopni současné neefektivní a destruktivní technologie, které jsou v podstatě životu nebezpečné, nahradit efektivními, konstruktivními a životu prospěšnými.

Všechny živé buňky jsou vzájemně propojeny mezi sebou světlem. Každý atom je vzájemně spojen se světlem. Přijde čas, kdy budeme schopni transformovat toto světlo a tím se odhmotnit. Zatím je tato schopnost výsadou jogínů a Mistrů, ale přijde doba, kdy to budeme také umět.

Hmotu lze také dopravovat z jednoho místa na druhé pomocí světla.

Již nyní Hierarchie provádí výchovu vědců prostřednictvím zkušeností s neobyčejnými silami ve využití Vědy o Světlu pro přeměnu hmoty, dopravu a pro komunikaci.

Společnost začne vzkvétat a stane se šťastnější. Lidé si budou více užívat života, mnoho nemocí bude okamžitě vyléčeno.

Technologie Světla pokryje veškeré naše energetické potřeby. Nebude na ni potřeba vynakládat obrovské peněžní částky, protože bude poskytnuta vědcům – intelektuálům, kteří neprahnou po obrovských ziscích pro vlastní uspokojení. Nesobecké využití je jedna z kritických podmínek, za kterých je možné tuto technologii využívat, protože je snadné si představit, jak nebezpečnou by mohla být v rukou současných ziskuchtivých vládců. Zavedení této technologie tedy předpokládá, že bude na světě dosaženo míru a války se stanou jednou provždy minulostí. Odhaduje se proto, že k zavedení dojde v horizontu deseti až dvaceti let.

Jakmile však bude tato technologie uvedena do provozu, vydrží po dobu 2 500 let až do nového evolučního cyklu lidstva.

Způsobí, že brzy nebudou potřeba žádná vězení, protože jednotlivci budou sledováni z vesmíru. Terorismus zmizí, protože nebude žádné místo, kde by se teroristé mohli skrýt. Nebezpečí terorismu úplně pomine. Když by například nějaký terorista chtěl unést letadlo, které se nachází tisíce metrů nad zemí za pomoci zbraně nebo bomby, bude ‚zmrazen‘ při uskutečnění útoku. Stejně tak ponorka pod hladinou může být pomocí této technologie zbavena energie a znehybněna.

Vesmírní Bratři učí v současnosti naše vědce, jak prostřednictvím světla vyrábět energii. Touto čistou technologií se sice rychle vyřeší problémy s ozónovou dírou, ale klimatické změny se již daly do pohybu a ještě bude docházet k jejich uskutečňování. Hodně experimentů s Technologií Světla se provádí v Rusku, protože Vesmírní Bratři zde již před několika lety založili komunitu. Rusko bylo vybráno proto, že představuje uzavřenou společnost, kde komerční tlaky neovlivňují vědecký výzkum. Nyní je Rusko v této oblasti před ostatními zeměmi daleko napřed. To je také důvodem, proč Rusko vede snahy o odzbrojení.

Na druhou stranu existují oblasti, kde současný vědecký výzkum by měl být rozhodně zastaven. Jednou z nich je tzv. biogenetické inženýrství, které se pokouší zacházet se silami evoluce. Vědci nemají ponětí, kam tyto síly vedou, ale na konci své cesty určitě dostanou náznaky. Přestože dokáží ovlivňovat přirozený průběh mutace, nikdy jej nepochopí, protože to přesahuje znalosti i moudrost. Když budou v experimentech pokračovat, budou nanejvýš schopni vytvořit bytosti, které jsou napůl člověk a napůl zvíře, tedy vždy jen méně, než dosáhla současná evoluce v případě člověka.

Vědci také přivolávají případnou katastrofu tím, že provádějí zkoušky s jaderným pohonem ve vesmíru. Podle Maitréji existují ve vesmíru určité body, které řídí energie stvoření. Pokud se naruší, tak to je stejné, jako by se atomy zbavily svých jaderných vazeb. Může to způsobit katastrofy jako zemětřesení nebo povodně na Zemi. Vzdálené planety mají svou vlastní gravitační sílu, která je drží na místě a udržuje jejich způsob evoluce. Vesmírné zkoušky s nukleárním pohonem mohou narušit tuto rovnováhu a vést ke katastrofálním důsledkům.

Maitréja poskytne vědcům zkušenosti, aby si uvědomili nebezpečnost podobného výzkumu. Platí zde všeobecné pravidlo, že sil tvoření je možné se dotýkat pouze s odstupem. Pokud nevíte, jak s nimi zacházet, tak vás zničí. Vědci zatím této mentální kvality nepřipoutanosti nedosáhli.

Nebezpečnou hrou je také výzkum tajemství vědomí. Vědci provádějí pokusy na zvířatech s jejich geny, aby zjistili, odkud pochází vědomí a kam po smrti odchází. Tyto výzkumy probíhají za zavřenými dveřmi, protože se oprávněně obávají negativních postojů veřejnosti. Tím si zahrávají se silami života. Za pomoci Technologie Světla však budou schopni nejen proniknout do fyzického mozku, ale také do samotného vědomí. Vesmírní Bratři již naučili vědce v Číně a Hong Kongu, jak používat Technologii Světla při rozpouštění drogových závislostí tím, že se zasáhnou určité části mozku. Paprsky v podstatě rozpustí podmiňující faktory mysli, které spoutávají osobnost. Tyto metody se tam již úspěšně používají, protože drogová závislost se tam stala masovým problémem.

Technologie Světla získá velké uplatnění v lékařství. Žádné léky, ani chirurgové nebudou již vůbec potřeba, protože lékaři budou k léčení využívat tuto technologii.

Technologie v budoucnosti nebudou o ničem jiném než o světle. Prostřednictvím znalostí a užíváním sedmi barev se bude tato technologie rozvíjet. Mysl, duch a tělo budou vyléčeny. Až se rozvine tento způsob léčení, nebude nakonec potřeba taková zaměstnanost v oblasti zdravotnictví, jakou máme dnes.