Knihy a odkazy

Knihy a odkazy

Knihy, jež lze objednat na dobírku na info@prichod.cz.

Uveďte prosím svou plnou adresu, na kterou budou knihy zaslány. K uvedeným cenám se připočte cena zásilky. Ekoland klub není plátcem DPH.

Benjamin Creme: Světový učitel pro celé lidstvo

vydal Ekoland klub, o. s., 2015, brožované, 142 stran, cena 169 Kč

140x201-93fa-ucitel-titulKniha Světový učitel pro celé lidstvoKniha detailně pojednává o plánovaném návratu naší planetární Hierarchie a o Maitréjově sestupu z Jeho útočiště v Himalájích v červenci roku 1977 a o Jeho práci ve světě, která se dosud odehrávala pouze v zákulisí. Hovoří také o ohromných změnách, které Jeho přítomnost přinesla, o Jeho plánech a projektech, prioritách a doporučeních pro nejbližší budoucnost. Kniha Jej vykresluje jako velkého a mocného Avatára a zároveň jako přítele a bratra lidstva.

Na úvod podává stručnou historickou perspektivu Maitréjova příchodu, která se zastavuje u událostí z 11. září 2001, jež vedly k citelnému prohloubení napětí a celosvětové krizi. Politická rovina však není jedinou významnou linií, po které se dá příchod Světového učitele sledovat. Podstatou krizí, které se projevují v oblasti politické, ekonomické a sociální jsou duchovní problémy lidstva. Hlavní úlohou přicházejícího Avatára proto je přivést lidstvo ke změně jeho pohledu na sebe a na svět. Zejména chce odstranit iluzi pocitu oddělenosti, která ospravedlňuje současné nezodpovědné chování lidí i celých států, jehož důsledky nyní všichni pociťujeme. Na to hodlá Maitréja upozorňovat a inspirovat lidi ke změně. Náprava však musí přijít od lidí samotných, prostřednictvím jejich činů založených na dobré vůli a tomto novém uvědomění.

Benjamin Creme: Učení odvěké moudrosti a poselství Maitréji Krista

obsahuje prvních 50 poselství Maitréji – Krista, vydal Ekoland klub, o. s., 2005, brožované, 198 stran, cena 185 Kč

132x0-f3fb-kniha-uceni-ovmJedná se o přepis rozhovoru Benjamina Creme s novinářem Rollinem Olsonem, v němž se postupně dotýkají různých témat esoteriky. Čtenáři se takto přístupnou a snadnou formou předkládá vysvětlení různých termínů z oblasti esoteriky. Dozvíme se tak postupně co je Bůh, esoterika, jaké jsou zdroje esoterického učení. Mluví se zde také o energiích a jejich kvalitách, sedmi paprscích, znovuzrozování, neboli reinkarnaci, zákonu příčiny a následku, planetárních zasvěceních, Mistrech moudrosti a plánu evoluce Země.

Neméně fascinující jsou témata, která se zabývají bytostí, zvanou Kristus, Antikristem, původem lidské rasy, meditací, službou světu, duchovností a budoucími nutnými změnami, které planetu Zemi čekají.

Během prvních let příprav na svůj příchod předal Maitréja lidem 140 poselství. Učinil tak metodou mentálního prostoupení skrze pana Benjamina Creme na jeho přednáškách. Tato poselství inspirují čtenáře, aby šířili zvěst Maitréjova příchodu. Nabádá nás také, abychom urychleně pracovali na záchraně milionů lidí před chudobou a hladomorem ve světě plném hojnosti. Kniha obsahuje překlad prvních 50 poselství.

Benjamin Creme: Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

obsahuje dalších dvacet poselství Maitréji Krista (viz předchozí kniha), vydal Ekoland klub, o. s., 2009, brožované, 250 stran, cena 220 Kč

132x200-639b-kniha-prichod-kammKniha podává svědectví o nejzávažnějších změnách v historii lidstva. Uvádí nové, aktuální informace o současném opětovném příchodu do naší reality Mistrů moudrosti, osvícených lidí, kteří po tisíciletí provázeli lidstvo na cestě evoluce. V jejich čele stojí Maitréja, Kristus, který, jak autor uvádí, brzy odhalí sám sebe jako Světového učitele, který nás povede do Nového věku sdílení a spravedlnosti pro všechny. Kniha zahrnuje širokou škálu otázek: od esoterického pohledu na Krista, přes Turínské plátno až k problémům rozvojového světa a nového ekonomického uspořádání. Od UFO a Atlantidy k léčení a meditaci. Je to jasná odpověď prorokům zkázy – poselství naděje pro lidstvo.

Benjamin Creme: Transmise – meditace pro Nový věk

vydal Ekoland klub, o. s., 2004, brožované, 230 stran, cena 195 Kč

132x0-0684-kniha-transmiseBenjamin Creme podává vysvětlení mnoha esoterních témat, navazuje na Alici A. Baileyovou. Dílo je psané formou otázek a odpovědí. Autor moderním jazykem a čtivým způsobem seznamuje čtenáře s mnoha aspekty této nanejvýš užitečné služby světu a nabádá čtenáře, aby se zajímali o učení a práci Mistrů Moudrosti, jelikož nastává doba, kdy budou moci s lidstvem otevřeně a intenzivně pracovat, podobně jak tomu bylo za dob Atlantídy.

Čtenář získá vhled do duchovních zákonitostí, jimiž se řídí vývoj Země na všech úrovních bytí. Je první knihou z řady děl stejného autora, které plánuje Ekoland klub postupně zpřístupňovat českému čtenáři v dalších letech.

George Adamski: Kosmická filosofie

vydal Ekoland klub, o. s., 2013, brožované, 99 stran, cena 150 Kč

titul-kosmicka-filosofie-smallAdamski byl jeden z prvních, kteří podali věrohodná svědectví o existenci a záměrech mimozemských bytostí a též o jejich technických schopnostech. Vešel ve známost jako propagátor tzv. UFO. Jako první také sklidil posměch a zažil na sobě pomlouvačnou kampaň, kterou se jej snažili zdiskreditovat.

Adamski, známý především svými knihami o UFO, však ke konci života vydal také útlou knížku věnovanou výkladu „své“ filosofie pod příznačným názvem „Kosmická filosofie“. Ve svém pojetí vychází z původního významu slova filosofie, což znamená „lásku k moudrosti“. A skutečně je celá jeho kniha plná jeho originální moudrosti i neskutečné lásky. Je to filosofická kniha pro nefilosofy. Jednoduchá a hluboce pravdivá jsou jeho slova a originální výklad, kde místo složitých teorií mnohdy vytváří doslova pohádkové obrazy. A v pohádkách, ve kterých vítězí dobro a láska, je – jak známo – ukryto mnoho životní pravdy.

Ať už tedy budete jeho knihu číst jako filosofické pojednání o vesmíru nebo jako pohádku, dozajista vás uchvátí svým nevšedním a svěžím pohledem, který je skutečně nadčasový. Má co říci i naší bouřlivé a nejisté době, kdy se po více jak padesáti letech lidé, národy i lidstvo jako celek stále potýkají s těmi stejnými problémy a potřebují jako sůl nové podněty, které by je ze začarovaného kruhu jejich myšlení vyvedly.

Benjamin Creme: Posolstvá od Maitreya Krista 1.diel

200 stran, cena 160 Kč

284x400-550c-posolstva1-70Titulní strana knihy s otiskem Maitréjovy dlaněOd roku 1977 pán Benjamin Creme verejne prijal sériu posolstiev, ktoré poskytujú svedectvo o prítomnosti Veľkého Účiteľa menom Maitreya. Mnohý dnes očakávajú Príchod Krista, Buddhisti čakajú na Maitreya Buddha, Moslimovia na Imam Mahdi, Hinduisti na reinkarnáciu Krišnu a Židia na Mesiaša.

Podľa Ezoterickej náuky za všetkými týmito menami, stojí Pána Maitreya, Svetový Učieteľ, hlava planetárnej duchovnej hierarchie, a očakávajú Jeho bezodkladný návrat teraz medzi nás.
Medzi rokmi 1977 a 1982 Maitreya odovzdal sériu 140 posolstiev skrze Benjamina Crema. Tieto správy boli prijaté telepaticky na verejnosti počas jeho prednášok v Londýne. Pán Creme uvádza: „Prenášal“ som vtedy pre širšie publikum. Neupadol som pritom do tranzu. Hlas bol môj, aj keď silnejší a so zmenenou intonáciou vďaka prestúpeniu Maitreyom.

Posolstvo bolo súčasne prenášané do všetkých astrálnych a mentálnych úrovní. Aby sa mohlo uskutočniť, podporoval som prenos vibráciami étericko-fyzického tela. Posolstvo z týchto jemných úrovní pôsobí na myseľ a srdce veľkého množstva ľudí, ktorí si postupne začínajú uvedomovať myšlienky a prítomnosť Krista.

Je takmer nemožné čítať Posolstvo pozorne a nahlas, aby sme nevyvolali Kristovu energiu. O kvalite Posolstva sa presvedčíte sami skrz jeho štúdium.

Další zdroje

Příchod Krista a Mistrů Moudrosti, transmisní meditace

Učení odvěké moudrosti

Technologie

Babaji

Sái Bába

Společnost