Babádžího poselství

Babádžího poselství

„Změna není nic nového. To je přírodní zákon. Co se narodilo, musí zemřít, a co zemře, znovu se rodí … Nikdo nemůže zastavit tu obrovskou změnu, která přichází … Brzy přijde nové království. Nebude to již dlouho trvat a vy uvidíte nový svět … Ten čas již nastal. Člověk je svou přirozeností zotročen – přišel jsem, abych vedl člověka na vyšší stupeň. Vyšší já se musí vyvinout v člověku tím, že se promění jeho Srdce. Buďte lidští! … neste toto poselství do světa.“

5.3.1-babaji-smile

Babádžího slova

O meditaci:
„Meditace uvádí mozek i tělo do správné frekvence, která umožňuje přijímat citlivější duchovní poselství a léčivé vibrace mistrů. Meditace přinese této planetě skutečný mír, protože to nejsou pouze slova, ale skutečný prožitek pokojného božství, které vykvétá z nitra. Všichni mohou najít svou cestu skrze meditaci a službu.“

O společnosti:
„Společnost po nás vyžaduje, abychom naslouchali výlučně hlasu rozumu a zdánlivě praktického ducha. Kolikrát jste přijali nějaký vnitřní pokyn, abyste jej v zápětí zavrhli? Kolikrát se vás zmocnila silná předtucha, kterou jste se nakonec neřídili? Duchovní mistři s námi mnohdy komunikují tak, že v nás vzbuzují intenzívní myšlenky, které nám naznačují, co je právě třeba učinit. Jestli věnujete těmto signálům pozornost, je věc jiná. Potíž je v tom, že vás už odmalička nikdo nepovzbuzuje v tom, abyste naslouchali vnitřním podnětům.“

O práci:
„Mnozí lidé se necítí šťastně, protože svůj život obětují práci, která nenaplňuje jejich vnitřní touhu. Z jakési povinnosti otročí hromadné firemní byrokracii, i když celá jejich bytost volá po tom, že chce tvořit hrníčky nebo sochy, obdělávat půdu nebo zvelebovat zahrady, učit děti, malovat obrazy, skládat hudbu, psát knížky, tančit, připravovat jídlo pro druhé, sloužit a být prospěšným ostatním. Někteří z vás pak raději volí přijatelnější cestu, aby se neznelíbili svým partnerům, a někteří z vás svou vizi pohřbí úplně, protože společnost neposkytuje vašemu tvůrčímu popudu dostatečnou podporu.“

O nenásilí:
„Nenásilí je niternou podstatou lásky.“

O dobru a zlu:
„Pamatujte si, že jsou dobrá jablka a špatná jablka. Tato úroveň je stvořena ze dvou základů. Z Dobra, které plodí dobro, a ze Zla, které plodí zlo. Tak to chodí na této planetě. Platí to i o lidech. Existují dobří lidé a také špatní lidé. Špínu neschováte za usměvavou tvář. Nejdříve je třeba odčinit své skutky a pak projít očistou. Když takoví lidé neudělají nic, matka Karma sjedná nápravu. Pokud tedy učiníte něco špatného svou myslí, řečí nebo svým činem, snažte si to uvědomit, přiznat si to, očistit se od toho a následky odčinit. Každý špatný člověk se může změnit, neboť Dobro v nás se vždycky snaží napravovat zlo.“

O štěstí:
„Je nutné mít kázeň a vytrvalost. Skutečné štěstí vychází jen z duchovní práce. Je to odměna, kterou vydá správná a vytrvalá snaha.“

O duchovní cestě:
„Tahle cesta je dobrá pro mě. Ctím tvoji cestu a nebudu tě z ní obracet. Budeš-li se chtít o mé cestě něco dozvědět, rád se s tebou podělím. Když ji přijmeš, budu rád. Když si zvolíš jinou cestu, nebo žádnou, jsem rád, že jsem ti mohl posloužit ve tvém hledání.“

O ztišení mysli a Bohu:
„Když chcete něco zvednout, zvednete to. Když chcete něco položit, tak to položíte. Dělat něco pořád je velký nerozum. Když dojdete domů, přestanete hýbat nohama. Dělat to dál je čirý nesmysl. Vy používáte mysl bez přestávky. Je to nemoc. V neustálém štěbetání snadno přeslechnete Boží tep. Když se mysl ztiší, už nehledáte Boha. Bůh si najde vás.“
Zdroj: Zasvěcení aneb Metafyzické dobrodružství nejvyššího řádu; Donald Schnell

Světové změny (rozhlasově – internetový rozhovor z roku 2000)
„Tyto světové změny, neboli to, co nazývám Velkou revolucí, se již daly do pohybu. Přicházejí a jsou v raném stádiu vývoje. Zaznamenáváte změny v klimatu, extrémnější teplotní podmínky, větší a mohutnější bouře, častější výskyt vulkanické činnosti a zemětřesení a více výkyvů v ekonomice. Pociťujete změny ve vnímání času. Zdá se, že se vše zrychluje. Vidíte, jak se mění rychle Vaše vztahy. Jste podněcovaní. Častěji se stěhujete a měníte zaměstnání. Potřebujete stále více a více, rychlejší a rychlejší přísun smyslových podnětů. Tyto změny jsou zde a budou se rapidně zvětšovat a nastane mnoho destrukce. To není možné změnit pomocí technologie. Na to je již poněkud pozdě.“
„Po Velké Revoluci vstoupí tento svět do zlatého věku, prostředí bude v rovnováze a lidstvo nastoupí vyšší cestu vývoje. Bude k dispozici úžasná technologie…“ „ Stanete se velkou rasou, která bude vytvářet život po celém vesmíru.“

O světové situaci:
„Buďte pevní jako skála, hlubocí a vážní jako oceán. Myslete na Zemi jako na Matku. Je jenom jedna Země.“

Zdroj: www.babaji.net