Šiřte tu zprávu

Šiřte tu zprávu

Na světě již působila spousta významných učitelů. Sotva však mohli zásadním způsobem změnit lidské chování a myšlení. Málokdy také potřebovali někoho jako svůj předvoj, aby jim připravil cestu. Maitréja je však Učitelem světa, vedoucím Hierarchie Mistrů moudrosti, a jako takový má v úmyslu působit po celý Vodnářský věk, tj. více jak dva tisíce let. Jeho vliv na lidstvo přesahuje naše chápání. Jeho příchod představuje tak významnou událost, že je nutné jej předem připravit a lidem patřičně vysvětlit. Proto je tak důležité, aby se co nejvíce lidí co nejdříve dozvědělo alespoň základní informaci o jeho existenci, a mělo tak příležitost se s ním seznámit ještě předtím, než nastane Den Deklarace, tj. než otevřeně celosvětově vystoupí. Tím se nejen přiblíží jeho otevřené působení, ale zkrátí se tím i přechodná doba zmatků, chaosu a utrpení, během níž se budou hroutit staré přežilé formy, aby se mohly začít vytvářet nové. Důležitost pouhé zprávy o Jeho přítomnosti na Zemi spočívá také v tom, že přináší s sebou naději a očekávání změny k lepšímu, nastolení spravedlnosti, míru a lásky na světě. To umožní Světovému Učiteli vstoupit do života lidí, jež jej očekávají bez toho, aby narušil jejich svobodnou vůli. Z tohoto důvodu není možné nikoho o existenci a přítomnosti Krista přesvědčovat násilím – nejen fyzickým, ale především jakýmkoliv emocionálním nebo mentálním nátlakem. Nemá žádný smysl, pokud se někoho podaří „přesvědčit“ použitím autority, slibováním výhod nebo hrozbami a vyvoláváním strachu, protože to znamená, že přijetí Krista není úplně dobrovolné – na základě svobodné vůle jednotlivce – ale je podmíněno těmito faktory.

Nejlepší cestou je předkládat zprávu o druhém příchodu Krista jako čistou informaci, aby měl každý možnost posoudit její věrohodnost sám za sebe. Jedině takové přijetí, které je naprosto svobodné a dobrovolné, může přinést ovoce.

Šířením zprávy pomůžete Plánu vývoje a jako u každé opravdu nezištné služby to nezůstane bez karmické odezvy.