Příchod krista

Příchod krista

Každému pokroku na cestě za uvědoměním předchází doba zkoušek a krizí, ve které se hroutí staré formy a systémy přesvědčení, aby uvolnily cestu novým. Lidstvo nyní prochází obdobím krize, které předznamenává jeho budoucí transformaci. Ukazuje se, že současné hluboké problémy pronikající všemi oblastmi života se nedají současnými prostředky vyřešit.

Začíná být zřejmé, že řešení je třeba hledat společně, a že musí jít o řešení na celoplanetární úrovni, protože izolovaný jedinec, společnost či stát mnoho nezmůže, a že je nutné provést radikální změny, které se budou týkat podstaty našeho života a pohledu na svět. Prohlubující se kritická situace téměř ve všech oblastech od životního prostředí až po lidské vztahy vede mnoho lidí ke hledání inspirace a pomoci v duchovním světě.

A tato pomoc skutečně přichází a jejímu projevení paradoxně nejvíce brání právě lidská nevědomost, předsudky a představy. Hlavním účelem těchto stránek je přinést informace o největší události naší doby. Jedná se o příchod dlouho očekávaného Světového učitele a o jeho poselství naděje pro naši budoucnost.

Nejdříve je však třeba vyjasnit identitu této bytosti. V lidských organizacích, je obvyklé, že určitá pozice, např. hlava státu má určitý název, například prezident. Stejně tak má naše planeta od nepaměti k dispozici tzv. duchovní ručitele a vedoucí. Této skupině dokonalých lidí se říká různě, často například Bílá lóže, či společenství Velkých duší, Mahátmů. Z literatury je známo, že fungují v hierarchickém uspořádání a proto se jim také říká: Duchovní planetární hierarchie. V duchovní hierarchii existují posty, které mají názvy. Kristus je název vysokého postu v duchovní Hierarchii Země. Bytost pracující na tomto postu ztělesňuje princip Lásky, který zároveň ukotvuje na Zemi. Úkolem oddělení, ve kterém Kristus pracuje je probudit uvědomění v každém člověku. Vlastní jméno této dokonalé bytosti jeMaitréja. Slovo pochází ze sanskrtu a znamená „Láskyplný“. Maitréja jej dostal od svého učitele již kdysi ve střední atlantské epoše. Od té doby je zde s námi, ale už se neinkarnuje. Působí skrze své učedníky, které prostupuje. A. A: Bailey o něm v knize „Zasvěcení lidská a sluneční“ píše:

“Vedoucím představitelem druhého oddělení Hierarchie je Světový učitel. To je ta Vysoká Bytost, kterou křesťané nazývají Kristem; na Východě je znám také jako Bodhisatva a jako Pán Maitréja a je to ten, jehož zbožní mohamedáni očekávají pod jménem Imán Mahdi. Je to ten, jenž vede osudy života asi od roku 600 před Kristem a je to ten, jenž vyšel mezi lidi již dříve, a který je nyní opět očekáván. Je velikým Pánem Lásky a Soucitu, stejně jako Jeho předchůdce na postu, Buddha, byl Pánem Moudrosti. Skrze něj proudí energie druhého paprsku (lásky a moudrosti), která k němu přichází přímo ze srdeční čakry Planetárního Logu přes srdce Sanáta Kumáry. Působí prostřednictvím meditace soustředěné do srdeční čakry Je Světovým učitelem, Mistrem Mistrů a Učitelem Andělů a Jemu je svěřeno řízení duchovních osudů lidí a vývoj uvědomění v každé lidské bytosti, že je Božím dítětem a synem Nevyššího.“

Kristus není totožný s Ježíšem, ale je mezi nimi velice úzký vztah Mistra a žáka. Ten se projevil například před cca 2000 lety, kdy Kristus Maitréja působil skrze Ježíše během jeho života v Palestině. Jedná se o vyústění spolupráce trvající mezi žákem a jeho milovaným učitelem často i po několik životů. Metoda je založena na vnitřním předávání učení skrze tzv. prostoupení vědomí.

Příchod Krista očekávají křesťané, ale i ostatní velká náboženství. Budhisté jej nazývají Buddha Maitréja, muslimové čekají Ímána Mahdího, hinduisté avatára Kalkiho a Židé Mesiáše.

Ve skutečnosti Kristus již přes 30 let působí, zatím světem nepoznán, ve fyzickém těle zde na Zemi. Zprávy o jeho příchodu podává pan Creme, britský esoterik a umělec. Podle něj si Kristus za svoje hlavní středisko zvolil Londýn, kam přiletěl dne 19. července 1977. Postupně se začal ukazovat i na veřejnosti, zatím stále inkognito. V prosinci 2008 oznámil pan Creme, že se brzy objeví na nebi zázračná „Hvězda“, která bude ohlašovat příchod Krista a brzy poté uskuteční Maitréja své první televizní vstoupení ve velké americké televizi. „Hvězda“ se skutečně ještě téhož roku začala objevovat po celém světě.  14. ledna 2010 oznámil pan Creme, že Maitréja již poskytl v USA svůj první televizní rozhovor, který viděly miliony lidí. Od té doby již vystupoval v televizi v mnoha zemích.  Zatím stále vystupuje pod jiným jménem, aby lidé reagovali pouze na Jeho myšlenky a nenechali se ovlivnit Jeho jménem nebo postavením. Až teprve bude odezva lidí na celém světě dostatečně silná, dojde k Jeho celosvětovému televiznímu přenosu, během kterého se telepaticky představí všem lidem na Zemi, k takzvanému Prohlášení (anglicky declaration). Podle angličtiny se tento památný den nazývá Den deklarace. Tento zážitek se bude týkat i těch, kteří se právě na televizi dívat nebudou. Televize bude sloužit pouze k tomu, aby si lidé tuto neobyčejnou zkušenost dokázali spojit s konkrétní bytostí. Každý dospělý člověk uslyší Jeho slova ve svém jazyce. Jeho energie lásky vstoupí do srdcí lidí a povzbudí lidstvo k záchraně světa. Lidé pocítí silnou energii a povzbuzení a kromě jiného dojde ke stovkám tisíc zázračných vyléčení. Od té dobyo Jeho identitě nebude pochyb a následně se světu představí také další Mistři, kteří k nám také přišli.

Ale Kristus není v kontaktu pouze s panem Creme, zjevil se již mnoha lidem, aby jim pomohl, dodal naději, odvahu a povzbuzení v těžkých chvílích, nebo aby potvrdil a posílil jejich víru. Takové případy se dějí všude po světě, Českou republiku nevyjímaje (viz Setkání s Mistry).

Jeho příchod však nemá v žádném případě za cíl založení nějaké nové církve, nebo politické či jiné organizace. Lidstvo chce naučit základním Božím zákonům (zákon karmy a reinkarnace) a spolupráci s plánem vývoje. Maitréjovi v práci pomáhají jeho spolupracovníci z řad Duchovní Hierarchie – Mistři Moudrosti, kteří se postupně také objevují ve fyzických tělech na různých místech po světě.

V současné době společně intenzívně šíří ve světě naději a pocit očekávání, který, pokud jej lidstvo dostatečně přijme, umožní Kristu veřejně vystoupit a začít zjevnou část Jeho poslání. Tento významný den, očekávaný jakoDen Deklarace, se rychle blíží, a proto je důležité, aby na něj bylo připraveno co nejvíce lidí.

V nynějších časech velkých politických, ekonomických a sociálních krizí bude Maitréja inspirovat lidstvo k tomu, aby se chovalo jako jedna rodina a vytvořilo civilizaci, jež bude založena na sdílení, ekonomické a sociální spravedlnosti a globální spolupráci. Již sama jeho přítomnost zde je obrovským darem pro celou planetu a zvláště pak pro lidstvo. Zmírňuje na nejmenší možnou míru dopad karmy na nás všechny i na naši planetu. Jeho úkolem je ukázat lidstvu cestu ze současné neuspokojivé situace a nastolit věk Vodnáře – tzv. Zlatý věk.

Maitréja nemá v úmyslu založit kolem sebe nové náboženství ani povolávat své následovníky, nýbrž učit lidstvo „umění seberealizace“. První kroky, jež bychom měli udělat, jsou: „čestnost mysli, upřímnost ducha a odpoutanost“.

Sociální zájmy Maitréji jsou vyjádřeny jeho seznamem priorit: přiměřené množství jídla, přiměřené bydlení, zdravotní péče, vzdělání a obecná práva pro všechny lidi. Jeho sociální odkaz je možno shrnout do několika slov: „Sdílejte a zachraňte svět.“ Maitréja ví, že toto poselství přijmeme, a že jsme na prahu nového období míru a dobré vůle.

1.-cremeV posledních letech přicházely informace o Maitréjově příchodu převážně od Benjamina Creme, britského umělce a spisovatele, který toto téma prezentuje od roku 1974. Podle pana Creme Maitréja sestoupil v červenci 1977 ze svého dávného útočiště v Himalájích a usídlil se v indicko-pákistánské komunitě v Londýně. Jeho skutečnou identitu zná jenom několik lidí. Maitréja se veřejnosti ovšem zjeví postupně, aby nenarušil svobodnou vůli lidstva (tj. jen pokud bude očekáván či přijímán).

Jako moderní člověk, který se zajímá o dnešní problémy, pracoval Maitréja na mnoha úrovních od roku 1977 za účelem přípravy lidstva na svou zjevnou přítomnost. Jeho mimořádná energie, kterou ze zákulisí vylévá na svět, je podnětem pro dramatické změny na mnoha úrovních, včetně pádu komunismu v Sovětském svazu, konce apartheidu v Jižní Africe, navázání přátelských vztahů mezi Východem a Západem, rostoucí sílu hlasu lidu v mnoha zemích a celosvětové ekologické aktivity.

Maitréja se započal objevovat v roce 1988 osobně a také ve snech a vizích známým osobnostem, politikům z různých zemí a mnoha řadovým občanům. Zmírnění a uvolnění napětí na celém světě, které vzešlo z Maitréjových zjevení, umožnilo podat další důkazy o jeho přítomnosti. V červnu 1988 se Maitréja zčista jasna objevil před 6 000 lidmi na léčivém a modlitebním setkání pod otevřeným nebem v Nairobi v Keni. Všichni jej okamžitě poznávali jako Krista. Od roku 1991 do současné doby se Maitréja objevuje před shromážděními ortodoxních náboženských skupin po celém světě. Krátce lidi osloví v jejich vlastním jazyce a lidé v něm poznávají svého očekávaného Učitele. Poblíž těchto zjevení Maitréja otvírá léčivé prameny. Tyto léčivé vody v Mexiku, Německu a Indii přitahují miliony návštěvníků.

650x423-dcd9-1.-nairobi

V červnu 1988 jeden ze spolupracovníků Maitréji naznačoval, že znamení Jeho přítomnosti ve světě budou narůstat. „Chystá se zaplavit svět takovými událostmi, které lidská mysl nepochopí.“ Plačící a krvácející sochy, léčivé světelné kříže a prameny, vzkazy napsané na semenech plodů a zelenině, bronzové a kamenné sošky, které jakoby pily mléko – skrze tyto neustále se množící úkazy, které média často přinášejí, se dotýká srdcí milionů lidí, a tímto je připravuje na svůj brzký příchod. Tyto zázraky také posilují lidskou naději a očekávání věcí příštích.

V posledních letech je možné pozorovat též vzrůstající četnost pozorování tzv. UFO. Protože tyto létající objekty jsou řízeny našimi Vesmírnými bratry z jiných planet, se kterými Hierarchie spolupracuje, snaží se tímto způsobem upozornit na přítomnost Krista Maitréji a připravit lidstvo na budoucí meziplanetární spolupráci.

Nová etapa Jeho příchodu započala v lednu 2010, kdy poskytl velké americké televizní stanici svůj první veřejný rozhovor. Od té doby jej viděly miliony lidí po celém světě, protože kromě USA vystupoval již v televizních pořadech i v Mexiku, Brazílii a v Rusku (stav k červnu 2013). V těchto rozhovorech vystupuje inkognito, tedy ne pod svým skutečným jménem, jako „jeden z nás“. Obvykle také nevystupuje sám, ale účastní se debaty více účastníků. Jeho cílem je šířit myšlenky spravedlnosti, sdílení a spolupráce a tím připravovat podmínky, které mu dovolí otevřeně vystoupit na veřejnosti v Den Deklarace. Průběžné informace o Jeho televiznch vystoupeních podává pravidelně pan Creme a jsou součástí bloku otázek a odpovědí, které přinášíme na úvodní stránce tohoto webu.