Meditace jako způsob života

Meditace jako způsob života

Meditace je alternativou k jednostranně materialistickým hodnotám moderního života. Je prostředkem harmonizace a řešení zdánlivého konfliktu mezi duchovními a hmotnými aspekty života.

Meditace není únik od reality, ale naopak cesta k objevování své Podstaty, skutečného Já, duchovní bytosti, duše. Základním cílem meditace je umožnit člověku, aby se ve svém vnějším (zevním) projevu stal tím, čím už je ve své vnitřní skutečnosti. Cestou stávání se nás meditace přivádí k duchovní schopnosti být, znát a činit. Meditace se tedy týká celého životního vyjádření – subjektivního i objektivního. Mysl se má stát nástrojem duše, aby se mohly uskutečňovat věci, které jsou v souladu s plánem lidstva, kterého si je duše trvale vědoma. Plán je tedy ústředním bodem tohoto procesu, ve kterém meditující získává stimulaci, osvícení a příležitost přispívat k planetární evoluci bohatstvím, jehož potenciál v sobě nosí každý z nás. Skutečná meditace se provádí jako služba lidskému rodu.

Duše lidstva dnes postupně přebírá kontrolu nad životem osobnosti. Začal dlouhý proces, který lidstvo přivádí k propojení s duší. Meditací je možné tento proces v rámci celé planety urychlit a dovršit. Zatímco v minulosti spolupracovalo s planetárním meditačním rytmem jen několik málo průkopníků, dnes se tato služba stává způsobem života pro mnoho lidí.

Každodenní meditace, používaná jako prostředek kontaktu s duší a k rozvoji vědomí duše za účelem konečného splynutí s duší, je jednou z nejdůležitějších cest k produchovňování života na této planetě a k postupnému formování Království božího zde na Zemi. Význam transmisní meditace není tedy spojen pouze s přípravou druhého příchodu Krista, ale i s celým Jeho následujícím působením. Transmisní meditace bude lidem sloužit po celou dobu trvání nadcházejícího Věku Vodnáře, tedy minimálně dalších dva tisíce let. Stane se důležitým nástrojem transformace lidstva a předávání energií od Hierarchie Mistrů moudrosti.