Příbuzná témata

Příbuzná témata

Ačkoliv Maitréjova přítomnost souvisí doslova se vším, jsou z hlediska Plánu některé další bytosti a skupiny, které si zaslouží zvláštní pozornost. Jde o pomocníky, kteří připravují lidstvo na dobu velkého přechodu do Nového věku a jejichž působnost je také celosvětová.

Svou přítomností a činností však zároveň dokazují, že nadcházející události nejsou významné jenom pro Zemi, ale i pro širší vesmír a že tento o nás projevuje aktivní zájem. Z jiného úhlu pohledu ukazují všeobecnou vzájemnou propojenost všeho a znamenají pro nás zároveň vyšší jistotu, že se nám s jejich pomocí podaří nebezpečný úsek vývoje zdárně překonat. Výčet uvedený na těchto stránkách si nedělá v žádném případě nárok na úplnost. Uvádíme pouze ty, kteří nesporně do této kategorie patří, a se kterými máme přímou nebo nepřímou zkušenost. Nyní jsme jako lidstvo v situaci, kdy potřebujeme nutně využívat (ať už vědomě nebo nevědomě) pomoc zkušenějších a vyvinutějších bratrů. Jednou však přijde doba, kdy i mnozí z nás budou mít příležitost oplácet pomoc, kterou nyní přijímáme, našim bratrům na vývojově nižších planetách.