Jak se zapojit

Jak se zapojit

Příchod Krista přináší lidem příležitost ke službě, jakou dosud nikdy v historii neměli. – Jak to ale zní nezvykle! Dnes, kdy jsme zaplavování výzvami, abychom si co nejvíce užívali, mysleli jen na sebe a na nic kromě peněz se neohlíželi, se tato čistá pravda jeví téměř jako provokace a absurdita. A přece nebylo dosud nikdy na Zemi možné dokázat tak hodně během tak krátké doby, jako nyní.

Každý, kdo se zaposlouchá do hlasu své Duše, může přijmout nabídku Krista na společnou cestu ke svobodě. Nikdy není příliš starý ani příliš mladý, příliš chudý ani příliš bohatý, příliš hloupý ani příliš chytrý, příliš málo ani příliš hodně vzdělaný… Jde o to, že doslova každá ruka a každá hlava jsou nyní potřeba. Velké spousty lidí žijí dosud v naprosté nevědomosti o tom, co se nyní odehrává, mnoho je jich rozčarovaných, zmatených nebo ustrašených. Samotná „dobrá zvěst“ o přítomnosti Krista jim může pomoci nalézt ztracený optimismu, víru a naději a dodat jim sílu pro překonání překážek a pro pomoc sobě i druhým. Šíření zprávy o příchodu Krista a Mistrů Moudrosti je relativně snadné a mohou se jej zúčastnit skutečně všichni. Na druhém konci spektra pomoci Plánu je projekt transmisní meditace, který již od účastníků vyžaduje určitou kvalifikaci. Mezi těmito dvěma osvědčenými cestami, které se ovšem mohou samozřejmě kombinovat, leží nepřeberně mnoho jiných způsobů a cest, kterými se můžete do příprav příchodu Krista, Mistrů Moudrosti a Nového věku zapojit. Každý z Vás má jedinečné zkušenosti, schopnosti, znalosti, kontakty a prostředky, které mu dávají příležitost uplatnit se někde lépe než ostatní. Nenarodili jste se do této doby náhodou, ale proto abyste v ní splnili svůj dávný účel. Nyní se vyplatí nasadit všechny své síly a obětovat vše ostatní ve prospěch tohoto velkého Plánu a využít této jedinečné příležitosti, která se lidstvu naskýtá.

Je dobré si uvědomit, že jste museli ujít dlouhou cestu, abyste se mohli dožít tohoto okamžiku – období, které se již nebude nikdy opakovat. Museli jste projít více jak 100 000 inkarnacemi, abyste mohli nyní být zde.

Nejste tady náhodou – narodili jste se sem, abyste se mohli zúčastnit velkých změn, které tato doba přináší. Je jen na Vás, jak tuto příležitost využijete.