Plán – ekonomika

Plán – ekonomika

Současná světová krize je krizí duchovní, ale projevuje se hlavně v ekonomické, sociální a politické oblasti. V současnosti se převážná část ekonomické aktivity odehrává pod vlivem tzv. tržních sil. Tržní síly jsou založené na oddělování, vylučování a konkurenci a jako takové působí proti směru evolučního vývoje. Proto je Maitréja otevřeně nazývá „silami zla“. Upozorňuje, že je to vlastně tatáž destruktivní energie, která vyvolala tzv. studenou válku. Po rozpadu sovětského bloku se pouze přelila z vojenské oblasti do komercionalizace. Velmoci nyní soupeří místo ve vojenské oblasti prostřednictvím ekonomické aktivity. Cíl zůstává ale stejný – získání převahy a ovládnutí světa.

Tržní síly mají sice také své místo, ale pouze ve velmi omezené míře. Pokud jsou slepě následovány, vedou neodvratně ke kolapsu. A současné vlády většinou nemají vůbec ponětí, kam lidstvo má směřovat. Jsou proto náchylné nechat se slepě vést právě tržními silami. Proto je svět takový, jaký je, plný bídy a utrpení, křiklavých kontrastů a beznaděje.

Malá menšina lidí vlastní a spotřebovává většinu zdrojů, na úkor velké většiny. Třetina populace využívá 87% světových zdrojů. Pro 2/3 populace tedy zbývá pouze 17 % zdrojů.

Peníze už nejsou prostředkem, ale samotným cílem snažení. Pomáhají vytvářet iluzi bohatství a moci. Ve skutečnosti už peníze dávno nemají hodnotu určitého zboží, za které se směňují, protože nejsou podloženy žádnými skutečnými aktivy. Jejich hodnota je dána hlavně mírou důvěry, kterou do nich vkládáme. S touto důvěrou obratně hospodaří politici a finančníci. Zároveň peníze již neslouží pro směnu zboží, protože převážná většina transakcí na celém světě má pouze spekulativní charakter, tj. získat pomocí peněz ještě více peněz. Výroba a distribuce již není zdaleka tak výnosná jako spekulace. Výsledkem je, že například ceny akcií jsou ve světovém měřítku dlouhodobě nadhodnocené. Tato uměle vytvořená bublina jednou splaskne, podobně jako bublina s nadhodnocenými hypotékami v USA. Maitréja předpověděl již v roce 1988, že dojde ke zhroucení světových akciových trhů, které začne v Japonsku. Když se nyní podíváme na vývoj hlavních akciových indexů, vidíme zatím pomalý, ale dlouhodobý pokles. Vlády a finanční instituce si dosud myslí, že jej mohou kontrolovat, a se snaží vytvářet zdání klidu a jistoty. Tento krach bude mít ovšem ozdravný charakter, protože se zboří konstrukce, která není založená na realitě, a lidstvo dostane prostor a impuls vytvořit nový ekonomický systém, který odpovídá požadavkům Nového věku. Tohoto momentu hodlá využít i Světový Učitel ke svému veřejnému světovému vystoupení, tzv. Dni Deklarace, kdy se otevřeně spojí se všemi lidmi a započne otevřeně svou misi. Jeho přítomnost dopad ekonomického kolapsu na lidi zmírní.

Vlády podnícené lidmi začnou konečně pracovat naplno pro své občany a budou se v první řadě snažit pro ně zajistit jídlo, ubytování, lékařskou péči a vzdělání.

Uplatněním principu sdílení ve světovém měřítku konečně vznikne skutečná globální ekonomika. Směna bude probíhat formou sofistikovaného bartrového obchodu. Plány na vyřešení problému přerozdělování světových zdrojů již jsou vypracovány. Zasvěcenci vyšších stupňů, kteří jsou zároveň odborníky na ekonomiku a finance vytvořili ve spolupráci s Mistry soubor vzájemně propojených plánů, které řeší otázku přerozdělování, jež je jádrem současných ekonomických problémů. Změny ekonomiky souvisí se změnou lidského vědomí. Lidstvo spěje do bodu, kdy dojde k velkému posunu v jeho vědomí směrem ke sjednocení – sjednocení lidstva i sjednocení s vesmírem, s přírodou nebo s tím, co obecně nazýváme Bohem. Uvědomíme si, že vše je vnitřně spojené a tedy vše co činíme svému okolí, činíme zároveň také sobě. Proto přestaneme vytvářet chaos a nespravedlnost a začneme směřovat k harmonickému a spravedlivému uspořádání, které je v souladu s naší božskou podstatou, a to i v ekonomické oblasti.