Kristova poselství

Kristova poselství

Brzy po svém příletu do Londýna začal Kristus Maitréja předávat přes pana Benjamina Creme během jeho veřejných vystoupeních krátká poselství. Tato poselství byla zaznamenána na magnetofonové pásky a později vydána též knižně. Jejich předávání probíhalo systematicky v letech 1977 až 1982. Metodou předávání bylo telepatické prostoupení, tedy kvalitativně vyšší metoda než tzv. channeling, který Mistři Moudrosti z několika zásadních důvodů naopak zpravidla nepoužívají.

Ve svých poselstvích načrtl Maitréja obrysy nutných společenských změn a vyvolává touhu sdílet a sloužit lidstvu. Vysvětluje v nich též, jakým způsobem jej můžeme rozpoznat, a vybízí lidi, aby rozšiřovali dále pravdu o jeho přítomnosti.

Je v nich ukryto tolik energie, že při jejich hlasitém čtení dochází k jejímu vyvolávání, tedy k odezvě jeho srdce. Poselství přicházejí od srdce k srdci a přes svou očividnou prostotu působí na mnoha úrovních. Pro jejich plné pochopení se vyplatí o nich meditovat.

140 těchto poselství vyšlo knižně v angličtině a 50 z nich bylo přeloženo do češtiny v knize „Učení odvěké moudrosti Poselství Maitréji Krista“, kterou vydalo nakladatelství Poznání Olomouc v roce 2005. Výběr z těchto poselství je uveden zde (ke stažení). Originální zvukový záznam z poselství si můžete poslechnout zde (ke stažení). I když třeba nerozumíte anglicky, tak Vás jistě upoutají svou silnou energií, ve které je v nich Pán soucitu (duchovní titul Krista Maitréji) přítomen.

Po roce 1982 již poselství přicházejí jen zřídka. Naleznete je zde (ke stažení). Jedno ze zásadních předal lidem po delší odmlce 27. září 2007:

„Moji drazí přátelé. Jsem Vám teď nablízku.

Mnozí z vás po dlouhou dobu očekávali mou přítomnost. Chystám se nyní otevřeně předstoupit před všechny lidi a zahájit svůj vnější úkol.

Mezi námi není žádná vzdálenost. Vězte to. Chápejte to.

Když Mne požádáte prostřednictvím „ruky“ nebo Mne přímo o pomoc, tak tato pomoc, vězte, je zajištěna. Důvěřujte Mi, že Vám poskytnu pomoc, protože právě proto jsem přišel.

Vyzvu Vás, abyste pracovali se mnou pro dobro všech.

Toto je příležitost k rychlejšímu růstu, rychlejšímu než jste dosud kdy dosáhli, a tím vás přivést k Nohám Toho Jednoho Koho zveme Bohem.

Neobávejte se těch mnoha problémů, které nyní vznikají téměř každý den. Tyto události jsou přechodné a lidé brzy pochopí, že mají před sebou budoucnost zalitou světlem.

Tak tomu bude.“