Vodnářské léčivé prameny

Vodnářské léčivé prameny

Maitréja provádí mnoho zázraků a některé z nich jsou přístupné všem bez rozdílu, jako je například léčivý pramen v Nordenau.

Od konce osmdesátých let se Maitréja – Kristus začíná „zázračné“ zjevovat, a to jak osobně, tak i ve snech, čelným představitelům různých zemi, ale také mnoha obyčejným občanům a velkým skupinám po celém světě. Tam, kde se účastní větších shromáždění, většinou církevních, dochází k podivuhodným jevům. Jednak se v těchto místech objevují světelné kříže, zpravidla na sklech oken, které není možné smýt, jednak jeho přítomnost bývá jakoby utvrzována vytrysknutím nového vodního zdroje v blízkosti. Takový pramen má silné léčivé účinky, do jisté míry odlišné, tzn. výraznější, než je tomu na známých poutních místech. Nejbližším z dosud známých pramenů se nalézá hned v sousedním Německu.

Léčivý pramen v Nordenau

Městečko Nordenau leží v překrásném lesnatém prostředí pohoří Hochsauerland a je přístupné z dálnice na Kassel po odbočení v Marburgu. Více informací je možné získat na internetové adrese www.nordenau.de. Bezprostředně pod hotelem Tommes je břidlicová štola, v níž se nachází pramen léčivé vody. Ten zde poprvé vytryskl v roce 1992. Majitel hotelu i pozemku se štolou je Theo Tommes, který upravil halu svého hotelu i prostranství kolem jako „čekárnu“, neboť návštěvníků je každý den tolik, že musí čekat v řadě, než se dostanou do štoly. V samotné štole existuje zvláštní prostředí, podporující regeneraci a léčbu organismu. Síly zde vytékající vody a pozitivní energetické pole ve štole velice pozitivně působí na uzdravování z rozličných nemocí. Jde především o chronické bolestivé stavy, revmatická onemocněni, kožní choroby, stavy celkové vyčerpanosti nebo poruchy krevního oběhu. Jak popisuje toto místo a uzdravovací schopnosti zdejší vody Heinz Kuhberg 1), velice příznivé výsledky při pití vody se dostavuji u rakovin různého druhu.

732x563-17f8-5.4-vchod-do-stoly (1)

Analýzu vody prováděli také japonští vědci, kteří zjistili její specifickou molekulární skladbu. Ta je schopna vylučovat volné elektrony, které se v lidském organismu spojí s tzv. volnými radikály a tím je neutralizují. Jde tedy o výrazné antioxidační vlastnosti, chránící buňky, což je dobrou prevencí před onemocněním, resp. účinnou pomoci při léčbě nemocí.

Je zajímavé, že přes četná uzdravení (na internetu se uvádí už více jak 500 návštěvníků, což nebude číslo konečné) majitel Theo Thommes se velice bráni popularizaci tohoto místa jako místa zjevení a uzdravování. Návštěvníkům i nemocným vychází vstříc, dokonce je voda ze zdejšího pramene rozesílána i poštou (pokud si zájemce pošle kanystr a uhradí s tím spojené náklady), ovšem rozhodně nechce, aby se z tohoto místa staly „další Lurdy“.

Autor knihy uvedené v předchozí poznámce, Heinz Kuhberg, je v kontaktu s paní Memo Neupert, ženou, která svůj život zasvětila ubohým a trpícím lidem především v Africe. V posledních letech se tato žena také intenzivně zajímá o stále častější zjevování Maitréji – Krista, o výskyty světelných křížů i o nově objevované léčivé prameny, které se nacházejí právě na těchto místech. Memo Neupert také vícekrát navštívila Nordenau a jednou, když majitel nebyl přítomen, hovořila s matkou jeho ženy. Jakmile Memo (která je též dopisovatelkou v mnoha zemích vydávaného časopisu Share) ukázala fotografii světelného kříže z Filipín, starší paní (patrně nechtěně, ale spontánně) vykřikla, že „pravě tak to vypadalo v naší štole“. Další přítomný zaměstnanec řekl, že se o tom nesmí hovořit, přitom ale prozradil, že on sám jíž ve stole udělal snímek „něčeho zvláštního“. Více však k tomu neřekl a později, kdy paní Memo chtěla tyto informace použít pro časopis Share, bylo všechno dementováno.

Paní Memo Neupert měla ještě další mimořádný zážitek v souvislosti s léčivým pramenem v Nordenau. Zážitek popisuje v prosincovém čísle roku 2000 časopisu Share. V srpnu 2000 společně se svoji přítelkyní jela autem z Korbachu do Nordenau. Přestože nemá ve zvyku brát stopaře, něco ji vnuklo, aby zastavila neobvykle oblečenému muži a vzala ho do vozu. Ten řekl, že je tesař a hledá si v jistém městě ve stolárně práci. Jakmile se dověděl, že ženy jedou do Nordenau k léčivému prameni, chtěl se tam také zastavit. V autě seděl na zadním sedadle a když se Memo za volantem podívala na nezvyklého pasažéra, v tu chvílí spatřila ve zpětném zrcátku tvář velice připomínající Ježíše, tak, jak bývá obvykle uváděna.
Také na místě samém, v Nordenau, v hale hotelu Tommes, se podivný stopař choval poněkud zvláštně, ale to už jak Memo, tak její přítelkyně, došly k přesvědčení, že jsou v kontaktu s reálným „zjevením“ Ježíše Krista. Paní Memo byla z toho tak šokovaná, že nedokázala situace využít, aby tomuto muži dala jakoukoliv otázku. Jakmile jejich skupinka postoupila do štoly, kde všichni chvíli poseděli a vypili skleničku vody z pramene, neobvyklý muž byl jako poslední také s nimi. Nakonec při vycházení ze štoly ho obě ženy ztratily z očí.

Další nové prameny po světě

Místem s novým mimořádně léčivým pramenem je také vesnice Tlacote, nacházející se v centrální části Mexika. V roce 1988 tam na svém hospodářství jeho majitel objevil pramen, v jehož nádrží se vykoupal poraněný pes a jeho zranění se mu poté velice rychle zhojila. Majitel jménem Jesus Chahín Simon pramen upravil, vybudoval nádrž ke koupáni a od roku 1991 sem začali přicházet první hosté. Od té doby již vesnici navštívily miliony lidí z celého světa. V Tlacote jsou shromažďovány dokumenty potvrzující již 3 miliony uzdraveni z rozličných nemocí (údaj z roku 2001) včetně AIDS, rakoviny, cukrovky a dalších. Vodu z Tlacote (podobně jako v Nordenau) také jistá farmaceutická firma upravuje a využívá jako účinné homeopatikum.

Podobným místem je vesnice Nadaná v severní Indii. I zde se náhle objevil pramen, jehož voda má neobvyklé léčivé vlastnosti. Dále v africké Keni v devadesátých letech minulého století se poblíž Kakamegi (zapadni část Keni) objevil pramen s uzdravující vodou.

Všechna tato místa, ale i další (např. v Austrálii), která popisuje Heinz Kuhberg ve své knize, doprovázejí jisté společné události. Před vytrysknutím nového léčivého pramene se v okolí zjevuje člověk v bílém, či v jiném oděvu se zvláštní aureolou, označovaný buď jako Maitréja – Kristus, nebo jako Ježíš – Kristus. Stejně tak výskyt světelných křížů na oknech kostelů nebo soukromých domů je průvodním jevem nových léčivých pramenů.

Pan Creme uvádí, že Maitréja provádí energetizaci vody pomocí světelné technologie, která je budoucností lidstva. Ve skutečnosti se část fyzické hmoty atomů tímto změní na subatomickou hmotu (neboli světlo). Takto upravená voda je pak při měření ve větším množství (aspoň litr) o 4 až 8 procent lehčí než obyčejná. Léčivé vlastnosti vody jsou pak způsobeny tím, že jím magnetizovaná voda je nasycena energií ze souhvězdí Vodnáře. Celkový počet pramenů má během Vodnářského věku dosáhnout závratného a dozajista magického počtu 777. Nový věk se tedy nenazývá věkem Vodnáře nadarmo – vliv tohoto souhvězdí na náš život bude více než jen symbolický. Projekt Vodnářských léčivých pramenů je součástí rozsáhlejšího plánu na ozdravění planety a lidstva.

O vodnářských léčivých pramenech natočila dokumentární film „Voda života“  paní Memo Neupert. Film je v angličtině.

 


1) Německý autor Heinz Kuhberg už v roce 2001 vydal knížku „Die Zeichen mehren sich. Die logische Verbindung ungewonlicher Phanomene“, v níž se zaměřuje na zázračné projevy světelných křížů na oknech, objevy nových pramenů s uzdravující vodou a zjevování se muže v bílém, či jiném oděvu. To vše počínaje 90. léty minulého století.