Maitréjovo vedení

Maitréjovo vedení

Ať už se podíváte kamkoliv, všude uvidíte spoustu potíží, problémů a zbytečného utrpení. Přitom se stále diskutuje a hovoří o tom, co by se mělo dělat. Právě o neschopnosti politiků řešit problémy dneška hovoří výstižně článek Mistra. Nabízí však ale i řešení, jak by lidé měli své oprávněné požadavky prosazovat. Otázky a odpovědi pane Creme se podrobně věnují roli mluvčích, kteří se čím dál častěji objevují, aby předali někomu zprávy a informace od Mistrů. Kromě toho se dozvíte, zda je Ježíšova tunika z kostela v Argentuil pravá, a jestli budou lidé v budoucnosti bydlet na vodě a další zajímavosti.

Článek Mistra naleznete jako vždy v sekci Ke stažení / Články Mistra. Otázky a odpovědi pana Creme z červnového Share International následují.

Kvůli globálnímu oteplování se mění ledová pokrývka na pólech. Podle vědců v NASA to vede k posuvu v planetárním pohybu. Výzkumník v Jet Propulsion Laboratory v Nasa řekl, že od roku 2000 nastal „dramatický posuv“. Přestože to není vnímáno jako nebezpečné, tento posun měl nastat „bezpochyby kvůli změně klimatu“. Lze říci, že tající led mění způsob, jakým planeta rotuje?

Ano.

 

Očekává ještě duchovní Hierarchie Mistrů další kolaps globálních ekonomických a finančních systémů?

Ano.

 

Zdá se, že ve všech oblastech života vychází najevo mnoho korupce. Existuje důvod, proč nyní dochází k tolika odhalením korupce? Má to co do činění s novými energiemi?

Ano, jde o očistný proces vlivem nových energií.

 

V posledních letech vidíme vzestup různých příkladů síly lidí – hnutí Occupy, Podemos a Indignados ve Španělsku, a nyní Nuit Debout ve Francii, které se také šíří v okolních zemích. Proč některá z těchto lidových hnutí po chvíli vyšumí do ztracena, když na svém vrcholu působí tak pevně a odhodlaně? Co se musí stát, aby se hnutí udržela?

Schopnost pracovat, pracovat a pracovat a vytrvat.

 

Belgický architekt Vincent Callebaut vynalezl způsob budování měst na moři a ve vodě. (1) Uvidíme v budoucnosti města na zemi i na moři? (2) Je-li to možné, spočívá zde řešení otázky uprchlíků kvůli klimatu?

(1) Ano. (2) Ano, je to jedna z alternativ.

 

V červnovém-srpnovém 2013 čísle Share International se někdo ptal na holubici, která přistála na pódiu s Fidelem Castrem v roce 1959.

Dne 25. Března 2016 v Portlandu v Oregonu americký senátor a prezidentský kandidát Bernie Sanders promlouval k davu 11 tisíc lidí. K úžasu obecenstva mu na pódiu přistála pěnkava. Rád bych věděl, zdali byl tento pták také řízen Mistry.

Ano.

 

(1) Věříte, že se nacházíme na samém konci hinduistické Kali Jugy (železného věku)? (2) Souhlasíte, že vstupujeme do nového zlatého věku? (3) Jak je to možné, když většina lidí na této planetě činí volby založené na strachu namísto lásky?

(1) Ano. (2) Ano. (3) To se vše změní.

 

V Argenteuil ve Francii je vystavována Ježíšova tunika. Je pravá?

Ano.

 

Když jsem navštívil baziliku sv. Denise v Argentuil, nepochybně tam byla cítit energie. Šlo o Ježíšovu energii? Byl tam Ježíš přítomen fyzicky, nebo energie vyzařovala z jeho oděvu?

Jeho energie vyzařovaly z oděvu.

 

Co je to „mluvčí“? Jaký proces se za tím skrývá?

Jde o někoho, kdo mluví za někoho jiného. Když Mistr chce, aby se určitá osoba něco dozvěděla, nebo aby jí to někdo řekl, tak by s ní mohl mluvit přímo sám, v těle, které sám vytvořil (májávirúpa). Pokud Mistr nechce vynakládat energii tímto způsobem, může někoho požádat, aby mluvil s vybranou osobou za Něho. Bývá to učedník na určité úrovni, který však Mistrovi nemusí být nutně blízký. Mistři používají mnoho způsobů, jak šířit informace a pro nás je často velmi obtížné později zjistit přesnou metodu, kterou použili.

 

Mám dojem, že „mluvčí“, kterého jsem potkal, nebyl vždy „mluvčím“. Někdy působil jako „mluvčí“ a někdy byl sám sebou. A také si myslím že studoval knihy Alice A. Baileové i vaše knihy. Mám pravdu?

Může to tak být. Bude to záležet na druhu „mluvčího“. Může být blíže nebo dále od onoho Mistra. V některých případech, co znám, používá  Mistr někoho dobře známého navštíveným skupinám, takříkajíc někoho, kdo hovoří sám za sebe. Toho nicméně Mistr příležitostně přímo nebo nepřímo požádá, aby dal ve známost tu či onu informaci. Někteří z těchto učedníků mohou být dobře obeznámeni s esoterickým učením, jiní jsou noví a působí v roli mluvčích coby poměrní začátečníci.

 

Proč Mistr Ježíš používá mluvčího? Proč se neukáže sám?

Šetří to Jeho čas a energii. Ne všechno, co je důležité pro průměrného pracovníka ve skupině, si zaslouží, aby na to Mistra vynakládal hodně energie. Nepřehánějte svá očekávání!  Volbu činí On.

 

Musí být „mluvčí“ poměrně rozvinutý člověk, nebo se může „mluvčím“ stát kdokoliv?

Mluvčí jsou vybíráni Mistrem a mohou být na mnoha různých úrovních.

 

Má „mluvčí“ telepatický kontakt s Mistrem?

Někdy ano, ale ne vždy. Mohou, ale nemusí si být vědomi, že přes něho hovoří Mistr.

 

Před několika lety Patricia Pitchon hovořila o Maitréjově „mluvčím“. Můžete tyto „mluvčí“ srovnat?

Šlo o velmi odlišný případ. Onen člověk v Londýně, zvaný „spolupracovník“,  byl Maitréjou používán, aby tlumočil to, co Maitréja chtěl dát ve známost. Šlo o blízkého Maitréjova spolupracovníka a zároveň „mluvčího“.

Podpořte nás sdílením