Ten, jenž klepe

Ten, jenž klepe

Pro prázdninové číslo vybrali v Share International článek Mistra z roku 1993 o tom, co provádějí současní vládci a co můžeme očekávat od Maitréji. V obsáhlých otázkách a odpovědích pana Creme se řeší otázka síly lidí, jak zavést sdílení, co můžeme udělat pro uspíšení Maitréjova vystoupení a jak zažít vlastní božství.

Jsou demonstrace a „síla lidí“ důležité?

Nejsou pouze důležité, jsou zásadní. Je čas, aby se lidé probudili a převzali zodpovědnost za svůj vývoj a svou budoucnost. Lidstvo se probouzí.  Když lidstvo získá pocit jednoty, který již narůstá po celém světě, učiní velký skok kupředu v oblasti vědomí. Je to otázkou vědomí. Jsme potenciálně bohové, ale nevíme o tom. Není vůbec nic jiného, než božství. Avšak božství potřebuje struktury, které jsou v souladu s božím plánem. Ekonomické, politické, sociální a vzdělávací struktury, ve kterých dnes žijeme, jsou našemu vrozenému božství a pokroku škodlivé. Díky přítomnosti Maitréji a Mistrů ve světě učiníme v rozvoji vědomí velký skok kupředu.

 

V seznamu zasvěcenců je u každého číslo, vyšší než nula, které označuje stupeň dosaženého vývoje pro tento život. Rozumím-li tomu správně, pak číslo mezi 0 a 1 označuje „zkušební“ úroveň, dosaženou před prvním zasvěcením. Podle Mistra Djwhal Khula existuje před prvním zasvěcením několik stupňů, které zahrnují zkušební stezku a učednictví. Jaká čísla odpovídají těmto stupňům pokročilosti? Znamená například číslo 0,6, že se jedinec nachází na zkušební stezce nebo stezce učednictví? Můžete prozradit, co znamenají různé stupně mezi 0 a 1 v termínech duchovního pokroku?

To nelze říci, jde o individuální záležitost, která závisí na mnoha faktorech.

 

26. dubna 2016 jsem pocítil během transmisní meditace silný pocit v nohou. Víte, co tento pocit znamenal?

Byl to účinek přenášených energií.

 

Už je to nějaká doba, co váš Mistr poskytl současný článek. Je pro to nějaký důvod, právě teď, když to nejvíc potřebujeme? Děkuji vám za Vaši dobrou práci.

Máme velké štěstí, že Mistr nám po mnoho let poskytoval články. Jak je v časopise Share International vysvětleno, tato poselství jsou předávána pro celou dobu, nikoliv jen pro jeden časový okamžik. Není tedy nutné s nimi pokračovat každý měsíc. Povšimněte si, že sám Maitréja nedávno v časopise zveřejnil důležité poselství (SI, květen 2016).

 

Jsou všechny UFO duchovně pokročilé, tedy jejich personál?

V této době jsou všechny UFO a jejich posádky, které mají povolení podnikat duchovní mise na naší planetě, velmi pokročilými lidmi. Jde-li o Venušany, budou jako bohové. Jsou-li z Marsu, někteří budou podobni bohům, jiní velmi pokročilým lidem. V každém případě jsou všichni nadáni velkou láskou a touhou sloužit této planetě a sluneční soustavě jako celku. Jsou to naši bratři a sestry ze sesterských planet.

 

Jak máme sdílet?

Je mnoho způsobů. Ve světě již přebývá mnoho let 14 Mistrů. Tito Mistři mají učedníky, muže a ženy ve světě, přes které přenesli různé provázané plány o sdílení světových zdrojů, což se týká zejména způsobů, jak to naplánovat.

První politickou akcí Maitréji po jeho příchodu v roce 1977 bylo setkat se s kancléřem Německa Willy Brandtem a požádat ho, aby sestavil komisi. Začalo se jí říkat Brandtova komise. Willy Brandt byl zasvěcencem třetího stupně a shromáždil okolo sebe 40 mužů a žen z různých zemí světa, reprezentujících všechny odstíny politického názoru na světovou ekonomiku. Tito lidé zastupovali všechna politická přesvědčení od krajní levice po krajní pravici. Pracovali spolu, se všemi odlišnými názory a přístupy, a nakonec došli k závěru, který ohlásili na konferenci v Cancúnu v Mexiku. Všichni se shodli na pevném závěru, že sdílení je jediný způsob, jak vyřešit problém distribuce světových zdrojů. To bylo poprvé, co sdílení zaznělo jako program distribuce potravin a zdrojů. Nikoho to dříve nenapadlo. Oni však došli k závěru většinovým hlasem, že je to jediný způsob, jak zachránit planetu. Své závěry zveřejnili pod názvem Sever-Jih: Program pro přežití. V Cancúnu se sešly všechny vlády a hovořily o tom. Všechny vlády rozvojových zemí byly pro. Dvě země byly proti – Spojené státy a Spojené království (Velká Británie). S dvěma tak mocnými zeměmi proti nemohlo konferenci v Cancúnu nic zachránit a celá ta myšlenka zemřela na úbytě.

Způsob, který Mistři považují za jednoduchý, ale nádherně efektivní, je vložit nadbytečné zdroje každé země do společného fondu, ze kterého by každá země mohla čerpat podle svých potřeb. Toto je způsob, který navrhují Mistři, ten nejlepší možný způsob. Samozřejmě jde o ideál, může být mnoho variací a stupňů tohoto systému, které budou směřovat k tomuto ideálu.

 

Pocítí většina lidí v Den deklarace svou duši, když bude Maitréja hovořit?

Většina lidí pocítí své duše – i kdyby to mělo být poprvé v životě. Bude to pro lidstvo neobyčejný zážitek. Lidé si budou připadat jako děti, čistí, a budou srdcem naslouchat těm podivuhodným slovům. Zažijí kvalitu života, jakou již zapomněli, která pochází až z prostého dětství, kdy byli plní lásky a štěstí.

 

Co můžeme udělat pro urychlení Maitréjova příchodu?

Mluvte o tom. Povězte to lidem. To je ta nejdůležitější informace, nejdůležitější věc, jakou můžete udělat, říct lidem, co víte, s takovým stupněm přesvědčení, jaký máte. Pokud tomu věříte, pak uděláte vše, abyste Maitréjovi pomohli.

Vaše srdce vám určí, kolik toho uděláte a kolik toho chcete říct. Jste-li na 100 procent přesvědčeni a máte srdce plné touhy po službě a udělat něco důležitého pro svět, budete pracovat ve dne v noci. Odložíte vše ostatní kvůli této práci, než se Maitréja zjeví. Nebo pokud tomu věříte, ale jste líní, nebo nechcete, aby se vám lidé smáli a mysleli si, že jste blázni, tak jistě budete opatrní a nic neřeknete. Přijdete o příležitost sloužit Maitréjovi, ztratíte příležitost říct světu, co se děje.

Znám lidi ve skupinách po celém světě, kteří cítí, nebo si myslí, že jsou do toho zapojeni a že pro to pracují, ale není tomu tak. Pravdou je, že se zajímají, ale zájem a zapojení jsou dvě odlišné věci. Sami sebe klamou, když si myslí, že jsou do toho zapojení. Když uslyší, že přijedu do jejich země, tak se na pár dní stanou nadšenými a aktivními. Pak odjedu domů a po chvíli je to přejde až do příště, kdy zas přijedu. A pak jsou zase na pár dní nadšení a zaneprázdnění, ale doopravdy se na tom nepodílejí. Chodí se podívat za jinými gurui, učiteli, na tohohle svámího, na tamtoho světce. Je to pouhé divadlo, nedělají nic důležitého. Ti lidé nikomu neškodí, ale nemají s Maitréjou nic společného. Mají velmi, velmi krátký čas k přípravě cesty pro Maitréju. Je na lidech, zdali toho využijí, nebo ztratí příležitost všech svých předchozích životů, aby udělali něco smysluplného.

 

Když přijde Mesiáš, znamená to, že se blíží konec světa?

Učitel světa je už přítomen, ale znamená to naopak počátek nové doby pro lidstvo. Avšak jde o lidstvo napravené, vystřízlivělé z mámení, hlouposti a ničení. Právě destruktivnost, chamtivost a sobectví lidstva vede k tomuto směřováním ke katastrofě. Proto je zde Maitréja, Učitel světa. Lidstvo je připraveno změnit se. Možná se necítíme připraveni, ale Maitréja ví, že jsme. Vidí do lidských srdcí po celém světě a vidí, že jsme připraveni na změnu. Musíme být připraveni si zvolit správně. On nám tu volbu předloží. To, čemu říkáme lidstvo, je jediná skupina, jedna bytost, bratři a sestry jednoho světa. Proto musíme dělat to, co každá rodina – sdílet zdroje s celou rodinou. Lidstvo se musí vidět v těchto pojmech a přijmout princip sdílení. Maitréja říká, že tehdy podnikneme první krok k našemu božství. Pokud tak neučiníme, nemůžeme podniknout žádné další kroky.

 

Článek Mistra je k dispozici zde. Otázky a odpovědi následují níže.

 

V seznamu zasvěcenců je život Apollonia z Tyany zmíněn v rozmezí let 16 – 97 n. l. Na straně 195 vaší knihy The Great Approach padla „Mám dotaz ohledně života Apollonia z Tyany. Zemřel přirozenou smrtí, nebo se zbavil fyzického těla a v jakém věku? (říjen 1998. Odpověděl jste: „Zbavil se svého těla ve věku 400 let.“ Můžete prosím vysvětlit rozdíl těchto dvou odpovědí?

Zřejmě jsem se nevědomky zeptal Mistra na tuto otázku dvakrát, což není dovoleno. První datum (Maitreya’s Mission, Vol. 3, seznam zasvěcenců) je správně.

 

Je-li lidská evoluce odlišná od zvířecí a evoluce dévů (andělů), jaký je váš názor na Darwinovu teorii evoluce? Stvořil nás všechny Bůh, a proto jsme odděleni od všech ostatních druhů, nebo jsme se vyvinuli? Jsou evoluce oddělené, nebo se opět někde setkávají?

Jsou oddělené, avšak napojené na evoluci všech druhů.

 

Ve vaší knize Transmise – Meditace pro Nový věk jste napsal, že Transmisní meditaci lze provádět denně jako osobní meditaci. Pokud tak budu meditovat, jaká je maximální doba pro každodenní meditaci?

Příliš se to liší od člověka k člověku, proto nemohu poskytnout konkrétní dobu.

 

Jak můžeme zažít vlastní božství?

Každý je Bohem, který má potenciál stvořit všechny věci. Když spatříte Maitréju, shledáte Jej neobyčejným a velmi prostým, jednodušším, než si představujete. Bude tak skromný, že si skromnost tohoto člověka nedokážete ani představit. Nechce následovníky, je to učitel. Chce vyučovat a my, pokud chceme, se budeme učit. Maitréja nikdy neporušuje svobodnou vůli, ale učí s elegancí, porozuměním a jednoduchostí. Díky tomu porozumíme složitým otázkám, například smyslu života. Známe význam a smysl života? Víme, proč jsme tady? Jaký je účel života na Zemi? Myslíme si, že můžeme všechno, ale nevíme nic. Máme být opět jako děti a pracovat s Mistry. Tam, kde budeme potřebovat, nám Mistři poskytnou své rady.

Maitréja nechce, abyste Jej uctívali jako Boha. Lidé uctívají svou představu Krista, svou představu Buddhy, svou představu kohokoliv, koho hledají, Krišny, a tak dále. Maitréja chce, ať jste sami sebou, bez napodobování ostatních. Buďte sami sebou, duchovní bytostí, kterou jste. Jste duše, která nepotřebuje nic a nikoho uctívat. Dokonce ani Boha, vy jste Bohem. Uvědomíte si své božství a vyjádříte jej. To není otázkou uctívání, jde o spřízněnost a vyjádření.

Bůh je zážitek, který je třeba vyjádřit. Rozšíříte své vědomí a stanete se vědomými. Když děláme hloupé věci, tak se nestaneme vědomými. Zapomínáme, nerozumíme zákonům, řídícím naše životy, žijeme, jako by ani neexistovaly, ale tyto zákony existují. Život je umění. Je třeba se mu naučit a jeho zákony je třeba znát a respektovat. Umění žít se v tomto věku nebývale rozvine, v každé oblasti našich životů. Žít v této době bude stát za to.

Podpořte nás sdílením