Autor: Bc. Jan Kaleta

Ten, jenž klepe

Ten, jenž klepe

Pro prázdninové číslo vybrali v Share International článek Mistra z roku 1993 o tom, co provádějí současní vládci a co můžeme očekávat od Maitréji. V obsáhlých otázkách a odpovědích pana Creme se řeší otázka síly lidí, jak zavést sdílení, co můžeme udělat pro uspíšení Maitréjova vystoupení a jak zažít vlastní božství.

Číst více Číst více

Jsou demonstrace a „síla lidí“ důležité?

Nejsou pouze důležité, jsou zásadní. Je čas, aby se lidé probudili a převzali zodpovědnost za svůj vývoj a svou budoucnost. Lidstvo se probouzí.  Když lidstvo získá pocit jednoty, který již narůstá po celém světě, učiní velký skok kupředu v oblasti vědomí. Je to otázkou vědomí. Jsme potenciálně bohové, ale nevíme o tom. Není vůbec nic jiného, než božství. Avšak božství potřebuje struktury, které jsou v souladu s božím plánem. Ekonomické, politické, sociální a vzdělávací struktury, ve kterých dnes žijeme, jsou našemu vrozenému božství a pokroku škodlivé. Díky přítomnosti Maitréji a Mistrů ve světě učiníme v rozvoji vědomí velký skok kupředu.

 

V seznamu zasvěcenců je u každého číslo, vyšší než nula, které označuje stupeň dosaženého vývoje pro tento život. Rozumím-li tomu správně, pak číslo mezi 0 a 1 označuje „zkušební“ úroveň, dosaženou před prvním zasvěcením. Podle Mistra Djwhal Khula existuje před prvním zasvěcením několik stupňů, které zahrnují zkušební stezku a učednictví. Jaká čísla odpovídají těmto stupňům pokročilosti? Znamená například číslo 0,6, že se jedinec nachází na zkušební stezce nebo stezce učednictví? Můžete prozradit, co znamenají různé stupně mezi 0 a 1 v termínech duchovního pokroku?

To nelze říci, jde o individuální záležitost, která závisí na mnoha faktorech.

 

26. dubna 2016 jsem pocítil během transmisní meditace silný pocit v nohou. Víte, co tento pocit znamenal?

Byl to účinek přenášených energií.

 

Už je to nějaká doba, co váš Mistr poskytl současný článek. Je pro to nějaký důvod, právě teď, když to nejvíc potřebujeme? Děkuji vám za Vaši dobrou práci.

Máme velké štěstí, že Mistr nám po mnoho let poskytoval články. Jak je v časopise Share International vysvětleno, tato poselství jsou předávána pro celou dobu, nikoliv jen pro jeden časový okamžik. Není tedy nutné s nimi pokračovat každý měsíc. Povšimněte si, že sám Maitréja nedávno v časopise zveřejnil důležité poselství (SI, květen 2016).

 

Jsou všechny UFO duchovně pokročilé, tedy jejich personál?

V této době jsou všechny UFO a jejich posádky, které mají povolení podnikat duchovní mise na naší planetě, velmi pokročilými lidmi. Jde-li o Venušany, budou jako bohové. Jsou-li z Marsu, někteří budou podobni bohům, jiní velmi pokročilým lidem. V každém případě jsou všichni nadáni velkou láskou a touhou sloužit této planetě a sluneční soustavě jako celku. Jsou to naši bratři a sestry ze sesterských planet.

 

Jak máme sdílet?

Je mnoho způsobů. Ve světě již přebývá mnoho let 14 Mistrů. Tito Mistři mají učedníky, muže a ženy ve světě, přes které přenesli různé provázané plány o sdílení světových zdrojů, což se týká zejména způsobů, jak to naplánovat.

První politickou akcí Maitréji po jeho příchodu v roce 1977 bylo setkat se s kancléřem Německa Willy Brandtem a požádat ho, aby sestavil komisi. Začalo se jí říkat Brandtova komise. Willy Brandt byl zasvěcencem třetího stupně a shromáždil okolo sebe 40 mužů a žen z různých zemí světa, reprezentujících všechny odstíny politického názoru na světovou ekonomiku. Tito lidé zastupovali všechna politická přesvědčení od krajní levice po krajní pravici. Pracovali spolu, se všemi odlišnými názory a přístupy, a nakonec došli k závěru, který ohlásili na konferenci v Cancúnu v Mexiku. Všichni se shodli na pevném závěru, že sdílení je jediný způsob, jak vyřešit problém distribuce světových zdrojů. To bylo poprvé, co sdílení zaznělo jako program distribuce potravin a zdrojů. Nikoho to dříve nenapadlo. Oni však došli k závěru většinovým hlasem, že je to jediný způsob, jak zachránit planetu. Své závěry zveřejnili pod názvem Sever-Jih: Program pro přežití. V Cancúnu se sešly všechny vlády a hovořily o tom. Všechny vlády rozvojových zemí byly pro. Dvě země byly proti – Spojené státy a Spojené království (Velká Británie). S dvěma tak mocnými zeměmi proti nemohlo konferenci v Cancúnu nic zachránit a celá ta myšlenka zemřela na úbytě.

Způsob, který Mistři považují za jednoduchý, ale nádherně efektivní, je vložit nadbytečné zdroje každé země do společného fondu, ze kterého by každá země mohla čerpat podle svých potřeb. Toto je způsob, který navrhují Mistři, ten nejlepší možný způsob. Samozřejmě jde o ideál, může být mnoho variací a stupňů tohoto systému, které budou směřovat k tomuto ideálu.

 

Pocítí většina lidí v Den deklarace svou duši, když bude Maitréja hovořit?

Většina lidí pocítí své duše – i kdyby to mělo být poprvé v životě. Bude to pro lidstvo neobyčejný zážitek. Lidé si budou připadat jako děti, čistí, a budou srdcem naslouchat těm podivuhodným slovům. Zažijí kvalitu života, jakou již zapomněli, která pochází až z prostého dětství, kdy byli plní lásky a štěstí.

 

Co můžeme udělat pro urychlení Maitréjova příchodu?

Mluvte o tom. Povězte to lidem. To je ta nejdůležitější informace, nejdůležitější věc, jakou můžete udělat, říct lidem, co víte, s takovým stupněm přesvědčení, jaký máte. Pokud tomu věříte, pak uděláte vše, abyste Maitréjovi pomohli.

Vaše srdce vám určí, kolik toho uděláte a kolik toho chcete říct. Jste-li na 100 procent přesvědčeni a máte srdce plné touhy po službě a udělat něco důležitého pro svět, budete pracovat ve dne v noci. Odložíte vše ostatní kvůli této práci, než se Maitréja zjeví. Nebo pokud tomu věříte, ale jste líní, nebo nechcete, aby se vám lidé smáli a mysleli si, že jste blázni, tak jistě budete opatrní a nic neřeknete. Přijdete o příležitost sloužit Maitréjovi, ztratíte příležitost říct světu, co se děje.

Znám lidi ve skupinách po celém světě, kteří cítí, nebo si myslí, že jsou do toho zapojeni a že pro to pracují, ale není tomu tak. Pravdou je, že se zajímají, ale zájem a zapojení jsou dvě odlišné věci. Sami sebe klamou, když si myslí, že jsou do toho zapojení. Když uslyší, že přijedu do jejich země, tak se na pár dní stanou nadšenými a aktivními. Pak odjedu domů a po chvíli je to přejde až do příště, kdy zas přijedu. A pak jsou zase na pár dní nadšení a zaneprázdnění, ale doopravdy se na tom nepodílejí. Chodí se podívat za jinými gurui, učiteli, na tohohle svámího, na tamtoho světce. Je to pouhé divadlo, nedělají nic důležitého. Ti lidé nikomu neškodí, ale nemají s Maitréjou nic společného. Mají velmi, velmi krátký čas k přípravě cesty pro Maitréju. Je na lidech, zdali toho využijí, nebo ztratí příležitost všech svých předchozích životů, aby udělali něco smysluplného.

 

Když přijde Mesiáš, znamená to, že se blíží konec světa?

Učitel světa je už přítomen, ale znamená to naopak počátek nové doby pro lidstvo. Avšak jde o lidstvo napravené, vystřízlivělé z mámení, hlouposti a ničení. Právě destruktivnost, chamtivost a sobectví lidstva vede k tomuto směřováním ke katastrofě. Proto je zde Maitréja, Učitel světa. Lidstvo je připraveno změnit se. Možná se necítíme připraveni, ale Maitréja ví, že jsme. Vidí do lidských srdcí po celém světě a vidí, že jsme připraveni na změnu. Musíme být připraveni si zvolit správně. On nám tu volbu předloží. To, čemu říkáme lidstvo, je jediná skupina, jedna bytost, bratři a sestry jednoho světa. Proto musíme dělat to, co každá rodina – sdílet zdroje s celou rodinou. Lidstvo se musí vidět v těchto pojmech a přijmout princip sdílení. Maitréja říká, že tehdy podnikneme první krok k našemu božství. Pokud tak neučiníme, nemůžeme podniknout žádné další kroky.

 

Článek Mistra je k dispozici zde. Otázky a odpovědi následují níže.

 

V seznamu zasvěcenců je život Apollonia z Tyany zmíněn v rozmezí let 16 – 97 n. l. Na straně 195 vaší knihy The Great Approach padla „Mám dotaz ohledně života Apollonia z Tyany. Zemřel přirozenou smrtí, nebo se zbavil fyzického těla a v jakém věku? (říjen 1998. Odpověděl jste: „Zbavil se svého těla ve věku 400 let.“ Můžete prosím vysvětlit rozdíl těchto dvou odpovědí?

Zřejmě jsem se nevědomky zeptal Mistra na tuto otázku dvakrát, což není dovoleno. První datum (Maitreya’s Mission, Vol. 3, seznam zasvěcenců) je správně.

 

Je-li lidská evoluce odlišná od zvířecí a evoluce dévů (andělů), jaký je váš názor na Darwinovu teorii evoluce? Stvořil nás všechny Bůh, a proto jsme odděleni od všech ostatních druhů, nebo jsme se vyvinuli? Jsou evoluce oddělené, nebo se opět někde setkávají?

Jsou oddělené, avšak napojené na evoluci všech druhů.

 

Ve vaší knize Transmise – Meditace pro Nový věk jste napsal, že Transmisní meditaci lze provádět denně jako osobní meditaci. Pokud tak budu meditovat, jaká je maximální doba pro každodenní meditaci?

Příliš se to liší od člověka k člověku, proto nemohu poskytnout konkrétní dobu.

 

Jak můžeme zažít vlastní božství?

Každý je Bohem, který má potenciál stvořit všechny věci. Když spatříte Maitréju, shledáte Jej neobyčejným a velmi prostým, jednodušším, než si představujete. Bude tak skromný, že si skromnost tohoto člověka nedokážete ani představit. Nechce následovníky, je to učitel. Chce vyučovat a my, pokud chceme, se budeme učit. Maitréja nikdy neporušuje svobodnou vůli, ale učí s elegancí, porozuměním a jednoduchostí. Díky tomu porozumíme složitým otázkám, například smyslu života. Známe význam a smysl života? Víme, proč jsme tady? Jaký je účel života na Zemi? Myslíme si, že můžeme všechno, ale nevíme nic. Máme být opět jako děti a pracovat s Mistry. Tam, kde budeme potřebovat, nám Mistři poskytnou své rady.

Maitréja nechce, abyste Jej uctívali jako Boha. Lidé uctívají svou představu Krista, svou představu Buddhy, svou představu kohokoliv, koho hledají, Krišny, a tak dále. Maitréja chce, ať jste sami sebou, bez napodobování ostatních. Buďte sami sebou, duchovní bytostí, kterou jste. Jste duše, která nepotřebuje nic a nikoho uctívat. Dokonce ani Boha, vy jste Bohem. Uvědomíte si své božství a vyjádříte jej. To není otázkou uctívání, jde o spřízněnost a vyjádření.

Bůh je zážitek, který je třeba vyjádřit. Rozšíříte své vědomí a stanete se vědomými. Když děláme hloupé věci, tak se nestaneme vědomými. Zapomínáme, nerozumíme zákonům, řídícím naše životy, žijeme, jako by ani neexistovaly, ale tyto zákony existují. Život je umění. Je třeba se mu naučit a jeho zákony je třeba znát a respektovat. Umění žít se v tomto věku nebývale rozvine, v každé oblasti našich životů. Žít v této době bude stát za to.

Podpořte nás sdílením

Maitréjovo vedení

Maitréjovo vedení

Ať už se podíváte kamkoliv, všude uvidíte spoustu potíží, problémů a zbytečného utrpení. Přitom se stále diskutuje a hovoří o tom, co by se mělo dělat. Právě o neschopnosti politiků řešit problémy dneška hovoří výstižně článek Mistra. Nabízí však ale i řešení, jak by lidé měli své oprávněné požadavky prosazovat. Otázky a odpovědi pane Creme se podrobně věnují roli mluvčích, kteří se čím dál častěji objevují, aby předali někomu zprávy a informace od Mistrů. Kromě toho se dozvíte, zda je Ježíšova tunika z kostela v Argentuil pravá, a jestli budou lidé v budoucnosti bydlet na vodě a další zajímavosti.

Číst více Číst více

Článek Mistra naleznete jako vždy v sekci Ke stažení / Články Mistra. Otázky a odpovědi pana Creme z červnového Share International následují.

Kvůli globálnímu oteplování se mění ledová pokrývka na pólech. Podle vědců v NASA to vede k posuvu v planetárním pohybu. Výzkumník v Jet Propulsion Laboratory v Nasa řekl, že od roku 2000 nastal „dramatický posuv“. Přestože to není vnímáno jako nebezpečné, tento posun měl nastat „bezpochyby kvůli změně klimatu“. Lze říci, že tající led mění způsob, jakým planeta rotuje?

Ano.

 

Očekává ještě duchovní Hierarchie Mistrů další kolaps globálních ekonomických a finančních systémů?

Ano.

 

Zdá se, že ve všech oblastech života vychází najevo mnoho korupce. Existuje důvod, proč nyní dochází k tolika odhalením korupce? Má to co do činění s novými energiemi?

Ano, jde o očistný proces vlivem nových energií.

 

V posledních letech vidíme vzestup různých příkladů síly lidí – hnutí Occupy, Podemos a Indignados ve Španělsku, a nyní Nuit Debout ve Francii, které se také šíří v okolních zemích. Proč některá z těchto lidových hnutí po chvíli vyšumí do ztracena, když na svém vrcholu působí tak pevně a odhodlaně? Co se musí stát, aby se hnutí udržela?

Schopnost pracovat, pracovat a pracovat a vytrvat.

 

Belgický architekt Vincent Callebaut vynalezl způsob budování měst na moři a ve vodě. (1) Uvidíme v budoucnosti města na zemi i na moři? (2) Je-li to možné, spočívá zde řešení otázky uprchlíků kvůli klimatu?

(1) Ano. (2) Ano, je to jedna z alternativ.

 

V červnovém-srpnovém 2013 čísle Share International se někdo ptal na holubici, která přistála na pódiu s Fidelem Castrem v roce 1959.

Dne 25. Března 2016 v Portlandu v Oregonu americký senátor a prezidentský kandidát Bernie Sanders promlouval k davu 11 tisíc lidí. K úžasu obecenstva mu na pódiu přistála pěnkava. Rád bych věděl, zdali byl tento pták také řízen Mistry.

Ano.

 

(1) Věříte, že se nacházíme na samém konci hinduistické Kali Jugy (železného věku)? (2) Souhlasíte, že vstupujeme do nového zlatého věku? (3) Jak je to možné, když většina lidí na této planetě činí volby založené na strachu namísto lásky?

(1) Ano. (2) Ano. (3) To se vše změní.

 

V Argenteuil ve Francii je vystavována Ježíšova tunika. Je pravá?

Ano.

 

Když jsem navštívil baziliku sv. Denise v Argentuil, nepochybně tam byla cítit energie. Šlo o Ježíšovu energii? Byl tam Ježíš přítomen fyzicky, nebo energie vyzařovala z jeho oděvu?

Jeho energie vyzařovaly z oděvu.

 

Co je to „mluvčí“? Jaký proces se za tím skrývá?

Jde o někoho, kdo mluví za někoho jiného. Když Mistr chce, aby se určitá osoba něco dozvěděla, nebo aby jí to někdo řekl, tak by s ní mohl mluvit přímo sám, v těle, které sám vytvořil (májávirúpa). Pokud Mistr nechce vynakládat energii tímto způsobem, může někoho požádat, aby mluvil s vybranou osobou za Něho. Bývá to učedník na určité úrovni, který však Mistrovi nemusí být nutně blízký. Mistři používají mnoho způsobů, jak šířit informace a pro nás je často velmi obtížné později zjistit přesnou metodu, kterou použili.

 

Mám dojem, že „mluvčí“, kterého jsem potkal, nebyl vždy „mluvčím“. Někdy působil jako „mluvčí“ a někdy byl sám sebou. A také si myslím že studoval knihy Alice A. Baileové i vaše knihy. Mám pravdu?

Může to tak být. Bude to záležet na druhu „mluvčího“. Může být blíže nebo dále od onoho Mistra. V některých případech, co znám, používá  Mistr někoho dobře známého navštíveným skupinám, takříkajíc někoho, kdo hovoří sám za sebe. Toho nicméně Mistr příležitostně přímo nebo nepřímo požádá, aby dal ve známost tu či onu informaci. Někteří z těchto učedníků mohou být dobře obeznámeni s esoterickým učením, jiní jsou noví a působí v roli mluvčích coby poměrní začátečníci.

 

Proč Mistr Ježíš používá mluvčího? Proč se neukáže sám?

Šetří to Jeho čas a energii. Ne všechno, co je důležité pro průměrného pracovníka ve skupině, si zaslouží, aby na to Mistra vynakládal hodně energie. Nepřehánějte svá očekávání!  Volbu činí On.

 

Musí být „mluvčí“ poměrně rozvinutý člověk, nebo se může „mluvčím“ stát kdokoliv?

Mluvčí jsou vybíráni Mistrem a mohou být na mnoha různých úrovních.

 

Má „mluvčí“ telepatický kontakt s Mistrem?

Někdy ano, ale ne vždy. Mohou, ale nemusí si být vědomi, že přes něho hovoří Mistr.

 

Před několika lety Patricia Pitchon hovořila o Maitréjově „mluvčím“. Můžete tyto „mluvčí“ srovnat?

Šlo o velmi odlišný případ. Onen člověk v Londýně, zvaný „spolupracovník“,  byl Maitréjou používán, aby tlumočil to, co Maitréja chtěl dát ve známost. Šlo o blízkého Maitréjova spolupracovníka a zároveň „mluvčího“.

Podpořte nás sdílením

Všichni lidé brzy poznají Jeho tvář

Všichni lidé brzy poznají Jeho tvář

Koncem května obdržel pan Creme pomocí mentální telepatie od Maitréji po více jak roce další povzbudivé poselství, ve kterém nás ujišťuje, že již je velmi blízko chvíle, kdy všichni Jeho tvář konečně poznáme a kdy se nám začne otevřeně věnovat.

Číst více Číst více

Toto poselství si můžete přečíst zde. Níže uvádíme otázky a odpovědi pane Creme z květnového Share International.

 

V červnovo-srpnovém vydání Share International roku 2003 váš Mistr ve svém článku psal: „Je tedy zjevné, jak nezbytný je mír na Blízkém východě, jak nezbytné je, aby se Palestincům dostalo skutečné spravedlnosti a životaschopné domoviny. To je ten nejdůležitější problém, jakému lidstvo dnes čelí. Selhání v tomto úkolu by pro lidstvo bylo katastrofou.“

Se všemi válkami na Blízkém východě a v arabském světě dnes sotva kdo věnuje pozornost smutné situaci Palestinců. Většina lidí by řekla, že nejdůležitější problém na Blízkém východě je konflikt mezi sunnity a šiity. Stále vidí Hierarchie vyřešení palestinského problému jako „nejdůležitější problém, kterému dnes lidé čelí?“

Ano.

 

Jak může jednotlivec pomoci při uprchlické krizi? Co můžeme dělat? Cítíme se bezmocní a frustrovaní. Je také samozřejmě velmi smutné, vidět tolik utrpení.

Jde o zdravý rozum – pokud vás to dojímá, pak najdete způsob, jak pomoci, jakkoliv budete moci. Byli byste překvapeni, kolik toho Maitréja dělá, aby v celé té situaci pomohl.

 

Otevřely také nedávné bombové útoky v Bruselu srdce lidí a urychlily proces Maitréjova příchodu (jako tomu bylo v případě útoků v Paříži v listopadu 2015)?

Ano, do jisté míry.

 

V době teroristického útoku na bruselském letišti Zaventem byla nalezena třetí bomba, která nevybuchla. Byli to Mistři, kdo zabránili explozi a omezili tak škody, když šlo o tu největší z použitých bomb?

Mistři nezabránili bombě vybuchnout, šlo o velké štěstí.

 

Je Učitel světa vegan? Mysím tím, vyhýbá se osobně vykořisťování zvířat a učí totéž ostatní?

Mistři nepotřebují jíst.

 

V různých zemích s vámi spolupracují ústřední skupiny. Byl by to dobrý nápad, pokud otevřou centrum nebo kancelář (třeba malou), mohou-li si to dovolit, aby k nim veřejnost měla přímý přístup, stejně jako k vašim informacím, knihám a časopisům?

Ano, pokud k tomu mají zdroje. Mohlo by jít o cenný příspěvek pro šíření informací.

 

Vyvíjí se náš strážný anděl, podle své vlastní linie, stejně jako se vyvíjíme i my?

Ano.

 

Je anděl strážný přítomen nebo nablízku v okamžiku početí nebo kolem něj? Nebo kontakt s andělem začíná v určité fázi vývoje zárodku?

Je přítomen od narození.

 

(1) Aby mohl karmický zákon fungovat, musí být anděl strážný také podřízen zákonu, stejně jako člověk. Je tomu tak? (2) Jinými slovy, je pravda, že nás strážný anděl nemůže vždy ochránit, protože si musíme někdy odpracovat karmu tím, co vidíme jako nehody?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Máme vždy stejného anděla strážného po dobu všech našich inkarnací?

Ano.

 

Je-li tomu tak, znamená to, že při každém příchodu do intakrnace opět navážeme vztah (nevědomě, samozřejmě) se stejným andělem strážným?

Ano.

 

V knize „Raja Yoga or Occultism“, jejíž autorkou je H. P. Blavatská, se na straně 32-33 píše o čtyřech typech esoterického vědění neboli věd. „(1) Jádžna-Vidyá, znalost okultních sil, probuzených v přírodě prováděním jistých náboženských obřadů a rituálů. (2) Mahavidyá, tedy ‚velké vědení‘ což je magie kabalistů, tantrické uctívání, často jde o čarodějnictví nejhrubšího zrna. (3) Guhya-Vidyá, znalost mystických sil, sídlících ve zvuku (éter) … magické praktiky, založené na znalosti přírodních sil a jejich spolupůsobení. (4) Átma-vidyá, termín, který překládáme jako ‚vědění duše‘, pravá moudrost podle orientálců, která však znamená mnohem víc, než jen to. To poslední je jediné okultní vědění, o které se teosof může moudře a nesobecky snažit, uznává-li Světlo na stezce“. Je Transmisní meditace příkladem okultní praktiky Átma-Vidyá?

Ano.

 

Termín „jóga“ je běžně chápán jako „sjednocení“. Dá se meditace označit za druh jógy, která sjednocuje osobnost a duši, na rozdíl od Hatha jógy, která sjednocuje pevné fyzické tělo s jeho éterickým dvojníkem?

Ano.

 

V činské historii známe mnoho příběhů o pěti císařích – mudrcích, Huangdi, Zhuan Xu, Yao, Shun a Yu (asi 2852 – 2197 př. n. l.). Někteří se domnívají, že jde jen o mýtické postavy, ale jejich kvality a vlastnosti jsou tolik podobné Hermovi, Zoroastrovi, Homérovi a dokonce Krišnovi, možná i jiným na vašem seznamu velkých zasvěcenců. Mám pravdu, když říkám, že pět moudrých císařů byli skuteční lidé? Byli někteří z nich Mistři?

Šlo o skutečné lidi, osvícené lidi.

Podpořte nás sdílením

Konec poddanství

Konec poddanství

Burcující článek Mistra uveřejněný v dubnovém čísle Share International byl opět napsán před více jak deseti lety. Popisuje procesy, které se tepve nyní dostávají do popředí dějin. Jde o sílící touhu po svobodě spravedlnosti a změně uspořádání společnosti. V otázkách a odpovědích se pan Creme věnuje úloze nových hnutí při Maitréjově příchodu, potvrzení existence gravitačních vln, představení Maitréji na internetu a dalším zajímavostem.

Číst více Číst více

Článek Mistra naleznete zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

V současnosti se rozmáhají nová hnutí, například Occupy, Podemos ve Španělsku, Syriza v Řecku a množství příznivců Bernieho Sanderse ve Spojených státech a Jeremyho Corbyna ve Spojeném království. Jaká je role těchto hnutí v přípravě Maitréjova příchodu?

Ukazují Hierarchii rozsah naší připravenosti na nový řád, na nadcházející změny. Ne všem se budou tyto změny líbit, ale opravdu jde o nové zřízení.

 

Byl Maitréja přítomen na velké demonstraci proti nahrazení jaderných ponorek Trident, na které se sešly desítky tisíc lidí? Demonstrace se konala 27. února 2016 v Londýně.

Ano!

 

V laboratořích Advanced LIGO došlo k průlomovému objevu, který prokázal existenci gravitačních vln, které předpověděla Einsteinova obecná teorie relativity. Měl Einstein pravdu? Jde o důležitý objev?

Einstein měl jistě absolutní pravdu. Ano, takový objev osvobozuje mysl. Již začíná nárůstat nový náhledu na „vesmír“.

 

Příměří v Sýrii je křehké, ale jako zázrakem drží. Podílel se Maitréja na nastolení tohoto příměří?

Maitréja se obecně podílí na mnoha pozitivních změnách.

 

V úterý 23. února 2016 jsme se já a spolupracovník zúčastnili akce v kapli v Claptonu, na severu Londýna, kterou pořádala skupina Lidová  filosofie, politika a ekonomie. Tématem byl „Stopařský průvodce po ekonomii“. Ekonomové Ann Pettifor a Yanis Varoufakis přednesli projev, spolu s místním imámem. NA zcela zaplněné setkání se dostavilo 1000 lidí všech věkových skupin a rozmanitého původu. Panovala mezi nimi úžasná atmosféra, lidé byli dychtiví zkoumat nové oblasti organizování spravedlivější ekonomiky a pokládali panelu mluvčích mnoho otázek. Byli na setkání přítomni i nějací Mistři?

Ano, Maitréja se jej osobně zúčastnil.

 

Je něco pravdy na teorii, že virus Zika lze přenést i sexuálně?

Ano.

 

Někteří vědec na počátku tohoto roku tvrdili, že se ve sluneční soustavě nachází další planeta. Má jít o velkou planetu, velmi daleko od Slunce (dále, než Pluto). Opravdu tato planeta existuje?

Ano.

 

Dochází během Transmisní meditace k fyzickému léčení?

Ano, záleží však na karmě. (Dále viz kniha Transmise – Meditace pro Nový věk)

 

Po dvou zemětřesením v prosinci 2011 došlo v Christchurchi na Novém Zélandu k neobvyklé sérii následných otřesů, které, jestli si dobře vzpomínám probíhaly po celý leden. Zdálo se, že došlo k neobvyklému uskupení následných otřesů, které se táhly dlouho do ledna. Epicentra se nacházela v ústí řeky Avon a vyhnula se nedalekým obytným oblastem a poté se mohutně zkoncentrovala v moři u pobřeží nedaleko pláží Brighton. Včerejší den sv. Valentýna roku 2016 přinesl další silné zemětřesení, tentokrát dále od pobřeží jižního Brightonu. Omezil Maitréja projevy těchto zemětřesení?

V těchto případech se Maitréja nijak neangažoval.

 

Proč se Maitréja neodhalí prostřednictvím na internetu a YouTube?

Maitréja se odhalí již zanedlouho způsobem, který bude zahrnovat internet a YouTube.

 

Provozuji Transmisní meditaci a rád držím krystal, když medituji. Soustředím se také na centrum ádžná. Ovlivňuje to nějak transmisi, když přitom držím krystal?

Pravděpodobně ne.

 

Lze doporučit opětovné vypouštění vlků do částí Evropy a severní Ameriky?

Ne, není to dobrý nápad.

 

Francouzská Guayana je starobylá kolonie a dnes jde o Francií spravované území. Měli by její obyvatelé brát tuto zemi, že je oživovanou energií Francie, nebo svou vlastní? Pokud ne, jaká je energie Francouzské Guayany?

Je stejná, jako Francie.

 

Bude Den deklarace spojen s velkým nebo menším přistáním vesmírných bratrů? Kdyby události byly koordinovány tímto způsobem, Den deklarace by měl na lidstvo větší účinek.

Nedomnívám se, že to proběhne tímto způsobem.

 

Rád bych věděl, zdali můžeme nahradit termín ‚Já‘ v Modlitbě pro Nový věk za ‚Duši‘. Mám potíže správně přeložit termín ‚Já‘ do svého jazka (portugalštiny). Slyšel jsem také, jak používáte termín Duše v Modlitbě při rozhovoru v argentinském rádiu. Zdálo se mi to přirozené pronášet Modlitbu tímto způsobem.

Ano, můžete tato slova zaměnit.

 

Děkuji vám a vašemu Mistru za výborný článek „Vítejte v nové době“, který vyšel v lednovo-únorovém čísle Share International 2016. Jde o povznášející, inspirující, dojemný a uklidňující článek. Motivuje mne k ještě většímu odhodlání při šíření vašich informací.

Děkuji. Dobrá práce, jen tak dál!

Podpořte nás sdílením

Určená cesta

Určená cesta

Článek Mistra se zabývá nutností a nevyhnutelností změn a také tím, co je největší překážkou. Byl sice napsán již před více jak deseti lety, ale teprve nyní dozrál čas pro jeho zveřejnění. V otázkách a odpovědích se dočtete, jak nyní pracuje Maitréja na veřejnosti, jak je to s virem Zika, proč lodě Vesmírných bratrů vypadají často jako mraky a jestli lidé pracující pro příchod Krista a Mistrů dostávají od nich zvláštní pomoc.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

 

(1) Když si prohlížím seznam zemí, ve kterých Maitréja nedávno vystoupil v televizi, zdá se mi, že Jeho příchod opět vstoupil do nové fáze. Je tomu tak? (2) Plánuje Maitréja rapidně zvýšit počet zemí, ve kterých se objeví? Mám na mysli krátká vystoupení ve více zemích po celém světě, namísto dlouhodobého pobytu.

(1) Ano. (2) Zdá se, že tomu tak je.

 

Kolik televizních vystoupení Maitréja absolvoval od posledního vydání Share International?

Nemáme způsob, jak to změřit. Pohybuje se z místa na místo, uděluje rady, kde je jich potřeba a kde na ně zareagují a přináší lidstvu pomoc v nouzi.

 

Objevil se Maitréja od posledního čísla Share International v televizi v jiných zemích?

Ano. Je neustále na pochodu, objevuje se tam, kde a kdy je Ho potřeba.

 

Vystoupili i jiní dobře známí Mistři v televizním rozhovoru v podobném přestrojení jako Pán Maitréja, například Mistr Ježíš nebo Mistr Kut Humi?

Ne, nevystoupili.

 

Share International a váš Mistr nedávno upozornili na velký kus práce, který odvádí papež a dalajláma. Existují i jiní takoví učedníci, aktivní podobným způsobem, možná jen méně nápadní?

Ano, v mnoha oborech.

 

Existuje karmický důvod, proč epidemie viru Zika vypukla právě nyní?

Ano, pro takové epidemie vždy existuje karmický důvod. Lidstvo nerozumí dopadům své činnosti na přírodu.

 

Mohl by laskavě Váš Mistr říci, zda bude brzy nalezen způsob jak vyléčit infekci virem Zika?

Ano.

 

Proč se z médií a politiky neozývá všeobecné volání po Maitréjovi, aby se zjevil?

Zapomněli na Něj. A pokud ne, tak nechtějí převzít odpovědnost. Nechtějí být ti první, protože by se mohli mýlit, nebo aby se nevystavili posměchu.

 

(1) Dokáže se Maitréja teleportovat? (2) Mohou se lidé také teleportovat?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Váš Mistr potvrdil, že takzvané „čočkovité“ mraky jsou často vesmírné lodě. Tento druh mraku, který má často velmi ostré okraje a typický tvar UFO, je často viděn nad horami, přestože ne výhradně.

(1) Vidíme je snad jako mraky, protože se přeměňují do nebo ze svého přirozeného éterického stavu na mraky, tedy skupenství páry? (2) Ukazují piloti úmyslně své lodě v tomto nepříliš hrozivém stavu, aby upoutali pozornost a vzbudili naši zvědavost? Jde o mlhavý náznak?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Řečeno velmi obecně, pokračují zesnulí pracovníci na Opětovném příchodu ve své práci, ať už jsou na kterékoliv rovině existence?

Ano, velmi obecně řečeno.

 

Můžete prosím říci, zdali lidé, kteří s vámi pracují ve skupinách po celém světě, dostávají pomoc v okamžiku smrti od Mistrů nebo zesnulých učedníků ze stejného ašrámu?

Ano, avšak ne výlučně.

 

Jsou-li členové skupiny vážně nemocní, mohou doufat v zázračné vyléčení, nebo alespoň neobvyklé zlepšení svého zdravotního stavu v Den deklarace?

Ano, u mnohých tomu tak bude.

 

Kruhy v obilí jsou si navzájem tak odlišné. Existují charakteristiky, unikátní například pro všechny obrazce z Marsu? Mají kruhy původem z Venuše společné a unikátní prvky? Dají se kruhy ihned rozlišit na „marťanské“ a „venušanské“?

Někdy to poznáte jednoznačně, pokud jste jich již hodně viděli.

 

Je současné extrémní počasí ve Spojeném království výsledkem karmy? Může jít o velké napětí, způsobené sociální nespravedlností? Existují jiné příčiny?

Jde o výsledek globálního oteplování.

 

1. února 2016 se konala celosvětová synchronizovaná meditace s americkým „trubadúrem míru“, Jamesem Twymanem. Twyman navštívil syrskou vesnici spolu s asi 100 lidmi, včetně vůdců judaismu, křesťanství a islámu i místním vůdcem drúzů (sekta šíitského islámu, pozn. překl.), aby zpívali modlitby za mír.

Bylo nám řečeno, že při Transmisní meditaci nemáme svou energii nikam nesměřovat. Proto mne zajímá, zda byla Světová synchronizovaná meditace podporována Duchovní hierarchií Mistrů.

Ano.

Podpořte nás sdílením

Vítejte v Nové době

Vítejte v Nové době

Ještě nikdy patrně nebyl Mistr ve svém článku natolik konkrétní, aby jmenovitě vyzdvihnul konkrétní žijící osoby. Upozorňuje na výjimečnou situaci. Jako příklad uvádí současné opravdu nepřehlédnutelné osobnosti, které nám již svým životem ukazují Novou dobu. Otázky a odpovědi pana Creme se věnují mezinárodním událostem, Hurikánu Patricia, vysvětlení co se rozumí duchem a vztahem ve skupinách.

Číst více Číst více

Článek Mistra o Nové době je ke stažení zde. Otázky a odpovědi uvádíme níže.

 

Před několika měsíci Maitréja vystupoval v čínské televizi. Objevil se od té doby ve vysílání v jiných zemích?

Ano, v Japonsku, Indonésii, Vietnamu, Malajsii a v Indii. Zcela naposled to bylo v Indii.

 

Pracuje Maitréja stále na Blízkém východě a v severní Africe?

Ano.

 

Došlo již k narození očekávané třetí inkarnace Satjá Sáí Báby?

Ne.

 

V lednu 2016 opět došlo k zázračnému pokroku ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. Sankce se uvolňují a atmosféra se projasňuje, což je historický posun v americko-íránských vztazích. (1) Můžete sdělit, zda se v tom Maitréja angažoval? (2) Pracoval Maitréja přes svého vyslance, aby toho dosáhl? (3) Znají vyjednavači na obou stranách Maitréju? Samozřejmě ne jako Učitele světa, ale možná jako nějakého brilantního a nápaditého diplomata nebo nějakého úředníka?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Ano.

 

V pátek dne 23. října 2015 mířil hurikán Patricia přímo na mexická města Puerto Vallarta a Manzanillo na mexickém pobřeží Tichého oceánu. Meteorologové nazvali tento hurikán vůbec nejzuřivější bouří v historii západní polokoule. Hurikán podle nich dosahoval rychlosti větru 320 kilometrů za hodinu. Vesnice a města nahoru a dolů po pobřeží se připravily na nejhorší. Avšak když bouře dorazila na pevninu, její vítr se výrazně zpomalil a změnil se její směr. „Oko bouře“ jako zázrakem prošlo mezi městy Puerto Vallarta a Manzanillo, což oběma městům ušetřilo mnoho škod, které by jinak byly při přímém zásahu vznikly. O sobotním ránu se hurikán již téměř rozptýlil, něco málo přes 12 hodin po dosažení pevniny. Hurikán Patricia nakonec zmizel tak náhle, jak se objevil a bezprostředně nebyly hlášeny žádné zprávy o úmrtích nebo velkých škodách na infrastruktuře. Hrál Maitréja roli prostředníka božího zásahu při přesměrování dráhy hurikán Patricia, při jeho utišení a nakonec při snížení jeho síly?

Ano.

 

Co přesně myslíte ekonomickým kolapsem? Hovoříme o tak vážné situaci, jako je nemožnost vybrat si jakékoliv prostředky z vlastního bankovního konta? Nebo jenom větší peněžní obnos? Ti, co mají jen pár tisíc liber, si je budou moci vyzvednout, ale máme si podle vás raději všechny peníze z banky vybrat?

Ekonomický kolaps se obvykle týká bank a dalších velkých korporací, nikoli jednotlivých fyzických osob.

 

V prosinci 2015 vyšlo v Share International Mistrovo prohlášení a navazující otázky a odpovědi. Mistr uvedl, že odezva lidstva na tragické události v Paříži “ otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné „. Při klimatické konferenci Spojených národů, která se konala krátce po útocích, se téměř 200 národů světa poprvé zavázalo globální dohodě omezení emisí skleníkových plynů. Tato dohoda má zamezit nejhorším důsledkům klimatických změn. Umožnila tato historicky významná dohoda také Maitréjovi „jednat dříve, než by to jinak bývalo možné „?

Ne.

 

Byl Maitréja přítomen mezi demonstranty ke klimatické konferenci Spojených národů na Champs Elysees v Paříži dne 12. prosince 2015?

Ne.

 

Po smrti francouzského spolupracovníka jsem hovořil s dalším spolupracovníkem a měli jsme stejný zážitek. Během tří až čtyř dnů po její smrti jsme zemřelou spatřili ve velmi jasné vizi. Bylo to, jako kdyby tu s námi stále byla. Po třech nebo čtyřech dnech, když jsme o ní mluvili, už v našem zorném poli nebyla. Z toho vyplývá pár otázek. Mohli bychom se ptát, zdali jsme tento jev zažili proto, že patříme ke stejné skupině pracující na Maitréjově příchodu, nebo šlo o prosté rozloučení. Můžete prosím tento jev vysvětlit?

Ano, zažili jste to, protože jste ve stejné skupině – pro členy stejné skupiny není taková věc příliš neobvyklá.

 

Když se snažím druhým lidem něco vysvětlit, mám největší potíže s rozlišením mezi „duší“ a „duchem“. Mistr Djwhal Khul uvádí ve sbírce Ponder on This“Povahu ducha lze srozumitelně odhalit pouze zasvěcencům vyšších stupňů…“ Můj otec pořídil poznámky z přednášky pana Wyetha během poslední světové války. Podle nich se zdá, že astrální, nižší mentální a vyšší mentální úrovně dohromady dávají „duši“. Buddhická úroveň (jejíž součástí je rezervoár paměti) a „duch“ jsou propojeny. Navíc jsou duše a tělo spojeny stříbrnou šňůrou. Můžete mne prosím správně zorientovat?

Faktem je, jak uvádíte, že „duch“ a „duše“ mají v různých kontextech v esoterických učeních různé významy. Vizte například glosář Učení odvěké moudrosti (Benjamin Creme, 2009), který uvádí“Maitréja tento termín používá ve významu životní síly neboli celkového souhrnu všech energií, které oživují a vitalizují jedince. Také se používá ve více esoterickém smyslu k označení monády (božské jiskry), která se odráží v duši (v českém vydání str. 75). Definice „Duše“ v glosáři je“Propojující princip mezi Duchem a Hmotou, mezi Bohem a Jeho formou“ (tamtéž str. 75).

Podpořte nás sdílením

Zvláštní prohlášení k nedávným událostem

Zvláštní prohlášení k nedávným událostem

od Mistra—, skrze Benjamina Creme, 14. listopadu 2015: Jakkoliv byla nedávná tragická událost v Paříži pro obyvatele Francie bolestná, otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné. Tato pro mnohé tragická událost Mu rozvázala Ruce. Pamatujte na to a buďte připraveni na to, že se objeví.

Číst více Číst více

Benjamin Creme odpovídá na otázky o nedávných událostech v Paříži.

 

Řekl byste, že strašlivá událost v Paříži pozdržela nebo uspíšila Maitréjovo vystoupení?

Přestože to je těžké pro ty, kterých se tato tragédie týká, otevřely se tím pro Maitréju dveře, které by jinak zůstaly déle uzavřeny.

 

Jaký faktor v Paříži „Maitréjovi otevřel dveře“?

Jeden faktor je prosebné volání lidstva v odezvě na mnohé světové problémy. Další faktor představují lidé po celém světě, kteří reagují na události v Paříži tím, že volí lásku, jednotu a toleranci. Hloubka této tragédie sjednotila mnohé lidi způsobem, který nebyl dříve zjevný. Vyšlo najevo, že lidé jsou blíže myšlence jednoty, než si myslíme, a to ovlivnilo jejich reakci. Ukázali, že jsou připraveni na změnu toho správného druhu.

 

Mohli Mistři událostem v Paříži zabránit?

Mnozí ve skupinách, které se mnou spolupracují, a zřejmě lidé všude si možná myslí, že Maitréja neměl dopustit, aby k tomu došlo. Maitréja samozřejmě zná Zákon. On ví, nakolik může či nemůže zasáhnout do naší svobodné vůle.

 

***

Rádi bychom také připomenuli čtenářům článek Cremova Mistra, který je stejně relevantní dnes, jako v den, kdy byl vydán. Čtenáře bude zajímat, že v souvislosti s útoky 11. září v New Yorku byla tehdejší americká vláda varována duchovní Hierarchií před jakoukoliv pomstychtivou odvetnou reakcí. Nedávné události ukazují, že tato rada dosud platí. Mír a spravedlnost pro všechny musí být cílem. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je sdílení světových zdrojů. Soudě podle upřímné touhy po míru, jakou vyjadřují obyčejní lidé po celém světě, by se zdálo, že jich na to reaguje dostatečné množství, jak to Maitréja vždy říkal. On ví, že my budeme pozitivně reagovat: „Mé srdce mi sděluje vaši odpověď a má radost.“

„Na svět sestoupilo krizové období, které sjednotí mnohé národy novým způsobem. Vzájemný strach z terorismu dosáhl toho, co by si jinak vyžádalo mnoho let trpělivého úsilí. Co je ještě nápadnější, důvody pro terorismus – utrpení, zášť, bezradné zoufalství milionů na Východě – začínají docházet mnoha Američanům, umožňují jim podívat se na nedávné události z širšího pohledu a v reakci na to vzývat k opatrnosti. Nade vším lze pocítit nového ducha spolupráce, v myslích mnohých na Východě i Západě se rodí nový smysl pro zodpovědnost. Tak tento hrozný útok, který jediným úderem zabil a zmrzačil tolik lidí, zažehl ohně změny, tolik potřebné v tomto světě, a donutil k dílu ruce, které je doposud zadržovaly. Z tohoto brutálního zločinu může tedy vzejít u lidí po celém světě větší pochopení potřeby spravedlnosti, svobody a vlády zákona.“

***

Otázky a odpovědi ze Share International, prosinec 2015

 

Mistr hovoří ve Svých článcích pro tento rok (2015) o změně. Hovoří o nutnosti změny a poukazuje na změny, které ještě přijdou. Někteří lidé se bojí změn, jiní je vítají.

Změna je bolestivá, protože tolik lidí stále žije pod vlivem energií věku Ryb. Není pro ně snadné vidět, že změna ‒ od starých struktur k novým ‒ je pro ně prospěšná.

Nastává postupný posuv v tom, jak lidé vnímají světové události, aniž by jim nutně rozuměli. Avšak existuje rostoucí pochopení, že svět patří všem. Změna je bolestivá pro mnoho lidí, avšak zároveň roste přijetí toho, že svět je zde pro všechny. Toto musí být základem pro nový přístup, jinak žádné naše řešení nebude fungovat.

Všechny skupiny (ve všech oborech) které ve směřování své práce odrážejí přicházející změny, opravdu ukazují cestu vpřed ‒ tu jedinou cestu. Není pochyb o tom, že je to obtížné, zvláště pro ty, co jsou stále ponořeni v minulosti. Nicméně existuje silné povědomí (i mezi těmi nejvíce zpátečnickými politiky), že je potřeba nový, inkluzivní přístup.

 

Papež a dalajláma volají po spravedlnosti a míru. Vesmírní bratři dávají svou přítomnost velmi zřetelně najevo. Dá se říci, že existuje určitý koordinační plán mezi papežem Františkem, dalajlámou a vesmírnými bratry, jako součásti sil světla?

Ano, určitě ano.

 

Ve Share International hovoříte o “UFO” z Marsu. Proč nemůžeme na Marsu spatřit Marťany? Jsou neviditelní, jako džinové v Džinismu?

Mars překypuje životem, ale ne v pevné fyzické podobě. Kdybyste měli éterické vidění a dostali se na Mars, spatřili byste tam lidi. Na Marsu je více lidí, než na Zemi (9 miliard).

 

Mírové rozhovory o Sýrii (30. října 2015 ve Vídni) se pokusily o vyjednání míru, nebo dohody. Rozhovorů se zúčastnili zarytí nepřátelé, Saúdská Arábie a Írán, což nelze označit za nic menšího, než za zázrak. Pracoval opět Maitréja přímo nebo nepřímo na pokroku aby se jednání uskutečnilo?

Ano.

 

Pracují Mistři a Maitréja za scénou, aby světovým vůdcům vštípili myšlenky s návrhy, jak vyřešit problém migrantů a uprchlíků, kteří utíkají před konfliktem a chudobou a otřesnými podmínkami ve svých zemích?

Ano.

 

Chci se zeptat na Den deklarace a prostoupení lidstva. Mám volbu, zdali chci nebo nechci být prostoupen? Pokud nemám, znamená to, že je má svobodné vůle porušena.

Máte svobodu to ignorovat.

 

Jeden dlouholetý zaměstnanec NASA, jehož prací bylo dohlížet na bezpečnostní procedury během letů raketoplánů, nedávno prohlásil, že při sledování letu raketoplánu v roce 1997 pomocí průmyslové televize spatřil skoro třímetrového mimozemšťana, jak komunikuje s kosmonauty ve skafandru v otevřeném nákladovém prostoru raketoplánu. Vedle raketoplánu také spatřil vznášející se mimozemskou vesmírnou loď. (1) Opravdu se tato událost stala? (2) Došlo během letů raketoplánů také k dalším podobným setkáním, která jsou udržována v nejvyšším stupni utajení?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Nedávno jsem se dal na mantry hnutí Hare Krišna a prasádam (jídlo uvařené a nabídnuté jako obětina Krišnovi). (1) Zajímá mne, zdali Mistři magnetizují jídlo energií, nebo mu žehnají. (2) Chci se také zeptat, jestli můžete vysvětlit vědeckou stránku této mantry.

(1) Ne. (2) Mantra se snaží vzývat energii Krišny, kterým je dnes samozřejmě Maitréja.

 

Je schopnost představivosti lidem vrozená?

Ano.

 

Měli by se rodiče a učitelé snažit povzbuzovat užívání představivosti?

Ano

 

Můžeme odvodit, že body trojúhelníku zla (sil materialismu) ve Spojených státech, Izraeli a východní Evropě zesilují své rozkladné, strach působící manévry, aby čelili Maitréjovi, jak se čím dál víc blíží k plně otevřenému a viditelnému vystupování?

Do určité míry ano.

 

Můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi myslí a mozkem?

V dnešní době se na mozek klade ohromný důraz a je zaměňován s myslí. Mysl a mozek nejsou totéž. Mozek je prostředek na fyzické úrovni sloužící pro myšlenky a zkušenosti. Mysl je tím, co prožívá zkušenost. Mysl prožívá, kdežto mozek je spíše určitým koordinátorem informací.

 

Co když někdo chce provozovat Transmisní meditaci, ale nemá poblíž žádnou skupinu, kterou by navštěvoval, ani nemá další dva lidi do skupiny? Je v této situaci nejlepší provozovat Transmisní meditaci o samotě, bez mentálního propojen s jinou skupinou? Nebo se máme pokoušet mentálně propojovat s jinou skupinou, která v tu chvíli medituje?

Je lepší se mentálně propojit se skupinou.

Podpořte nás sdílením

Konečná volba

Konečná volba

Listopadové číslo Share International přetisklo Mistrův článek z roku 2004 o válkách a budoucnosti lidstva, který je snad nyní ještě aktuálnější než v době svého vzniku. Otázky a odpovědi pana Creme se zabývají současnou situací světa a jeho blízkou budoucností.

Číst více Číst více

Mistrův článek naleznete jako obvykle zde. Otázky a odpovědi pane Creme následují níže.

Je-li to prosím možné, dejte nám nějaké znamení a trochu naděje v této pro svět poněkud depresivní době. Reagují lidé dobře na Maitréju a jeho rady?

Ano, velmi dobře.

 

Pozoruji, že Venuše, Mars a Jupiter jsou v nyní v blízké konjunkci. Doufám, že jde o příznivý vliv pro naši planetu, která zjevně nutně potřebuje veškerou pomoc, jakou může dostat.

Pozice těchto planet není náhodná. Mají mocný vliv na život této planety a v této chvíli je jejich vliv zcela zásadní a dobrý.

 

Imigrační krize a všechny podobné problémy právě dosahují vrcholu naléhavosti. Myslíte si, že to lze popsat jako stěžejní období Meče rozpolcení ve vývoji světa?

Ano, lze to tak popsat.

 

Právě bylo odhaleno, že velcí výrobci aut byli přistiženi při „zeleném podvodu“. Upravovali vybavení k měření emisí, aby jejich automobily vypadaly více ekologické, než ve skutečnosti jsou. Znamená to, že mnohé jiné produkty všeho druhu budou také odhaleny jako ‘upravené’ pro dojem větší energetické účinnosti a ekologičnosti?

Počkejte a uvidíte.

 

Chtěl bych opravdu vědět,m zda je příliv imigrantů do každé země součástí plánu Mistů?

Není.

 

Všímám si, že v posledních pár dopisech se nacházejí zmínky o datech. Jeden z nich dává dokonce datum „Maitréjova příchodu“. Všiml jsem si však, že pan Creme toto datum nekomentoval. Můžete prosím vysvětlit, proč nedošlo ke komentáři nebo potvrzení konkrétního data, které poskytl mluvčí?

Takový ‘mluvčí’ nemusí být nutně absolutně přesný. Taková znamení jsou určena k probouzení ‚lenochů‘. Maitréja nedává přesná data, přesná data závisí na shodě mnoha faktorů. Maitréja sám pravděpodobně nezná přesné datum, přestože řekl, že ‚čas je stanoven‘.

 

V posledním čísle časopisu Share International byl dopis (Velká očekávání) o ‚vizualizaci‘ obecenstva, očekávaného na přednáškách. Tento dopis jsme napsali my a rádi bychom zdůraznili, že jsme také organizovali reklamní kampaň, rozdávali letáky a vložili do této propagační práce obvyklé množství energie. Nemysleli jsme tím, že vše, co bylo třeba, je ‘doufat v nejlepší’ pasivním způsobem. Děkuji.

Ano. Každé úsilí stojí za to, neboť předem nevíte, jestli se do toho vloží Mistři nebo nikoliv.

 

(1) V ‘Dopisech vydavateli’ ve Share International používáte termíny jako starší učedník, učedník a mluvčí. Zdůrazňujete tak různé stupně učednictví? Pokud ano, lze předpokládat, že (2) starší učedník má více než třetí stupeň zasvěcení, (3) učedník mezi druhým a třetím zasvěcením a (4) mluvčí pod druhým zasvěcením?

Ne. Není žádný konkrétní způsob označování učedníka nebo mluvčího.

 

Můžete říci, co se stane, až dojde k pádu burz? Pro aktivity přípravy na Příchod máme bankovní účty, znamená to, že se k nim po finančním krachu nedostaneme?

Těžko říci. Neznám intenzitu krachu. Nedá se to říct.

 

Rozumím-li tomu správně, někdy okolo konce tohoto roku 2015 (Share International, březen 2015) dojde k celosvětovému ekonomickému kolapsu. Znamená to, že svět, jak jej známe, velmi brzy skončí, nebo tomu Maitréja zabrání?

Ne. Vůbec nic takového to neznamená. Je tím myšlen ekonomický kolaps.

 

Pokud začátek přechodu k novému systému začne okolo konce roku 2015 a Den deklarace bude na počátku roku 2017, pak zřejmě v roce 2016 dojde k rychlému zhoršování světové situace. Můžeme očekávat třetí světovou válku, epidemie, nedostatek potravin, vody, ropy, výpadky energie, výtržnosti apod.?

Doufejme, že ne. Rozhodně ne třetí světovou válku. To, co uvádíte, je přehnané. Může to být pouze pro mnoho lidí obtížné.

 

(1) Je Mistr Ježíš současným kardinálem katolické církve? (2) Bude Mistr Ježíš (který se nebude nazývat papežem) pracovat společně s papežem Františkem, aby sjednotili celé lidstvo  /všechna náboženství?

(1) Ne. (2) Mistr Ježíš pracuje na celosvětové úrovni. To zahrnuje papeže a ostatní náboženské vůdce.

 

Výzkumníci UFO ve Spojeném království bojují za zveřejnení 18 přísně tajných složek Ministerstva obrany, obsahujících pozorování UFO z doby před více než 30 lety. Konspirační teoretici podezřívají vládu z pokusu tuto záležitost ututlat poté, co jejich zveřejnění bylo na konci roku 2013 pozastaveno. Je to pravda?

Ano, tyto složky existují.

Podpořte nás sdílením

Svět je připraven

Svět je připraven

Krátký a výstižný článek Mistra v říjnovém Share International shrnuje nové uvědomění, kterého lidé nabyli, a vyvozuje z toho jediný závěr. V otázkách a odpovědích se dozvíte názory pana Creme na uprchlíky, finanční krach, vztah NASA k UFO a další zajímavosti.

Číst více Číst více

K článku Mistra Vás dovede tento odkaz, zatímco otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

 

Rozlišuje Maitréja nebo Mistři mezi ‚uprchlíky‘ a ‚ekonomickými migranty‘?

Pro Mistry jsou všichni stejní. Jsou to lidské bytosti a zaslouží si žít.

 

(1) Bude finanční kolaps ke konci roku 2015 stačit k tomu, aby přinesl nový systém? Nebo (2) můžeme také očekávat světové války, nemoci, nedostatek potravin a energie během roku 2016?

(1) Ne. (2) Nastane obvyklé vykolejení života, ale žádná světová válka nebude.

 

(1) Jaký je názor vašeho mistra na zničení starobylých památek, jako jsou Buddhové v Bamjánu a v Palmyře v Sýrii? (2) Myslíte, že by stálo za to je obnovit?

(1) Je to nezodpovědné. (2) Ano, do jisté míry.

 

(1) Ke ‚krvavému měsíci‘ se vztahuje mnoho starých pověr. Je na těchto mýtech něco pravdivého? Ve dnech 27.-28. září nastane krvavý měsíc, zatmění měsíce a obří měsíc. Budou tyto jevy mít nějaký vliv na světové události, které už tak jsou předpovídány jako velmi bouřlivé?

Tyto události nejsou příliš významné.

 

Obvykle se vyhýbám konspiračním teoriím, ale neustále se objevují zprávy o tom, že NASA zastírá jisté fotografické důkazy o existenci UFO. Pokouší se NASA ukrýt informace před veřejností? Pokud ano, proč? Pravda se přece jednou stejně ukáže.

Ano, bojí se, že je nahradí někdo jiný, kvůli postoji, který zaujímali vůči UFO po mnoho let. Avšak ano, pravda vyjde najevo.

 

Pokračuje Maitréja s vystoupeními v čínské televizi?

Ano, čas od času.

 

Na kolik milionů lidí se dá spolehnout, že budou vítat Maitréju a přijmou Jej, když se ukáže coby Učitel světa?

Na dost.

 

Používá Maitréja stále svou ‚repliku‘ ve Svém ášramu poblíž Mysore v jižní Indii?

Ano.

 

Kdy Maitréja zahájí Den deklarace?

Až bude lidstvo připraveno.

 

V roce 2015 jsem spatřil video, které tvrdí, že Maitréja má za sebou 1.5 miliard lidí, připravených jít a pomáhat Mu v Jeho úkolu. Kolik lidí má teď, v roce 2015?

Dost.

 

V lednovém/únorovém čísle Share International jste otiskli fotografii otisku ruky, která se zjevila na zrcadle výtahu v kancelářské budově ve Walnut Creek v Kalifornii, kde pracuji. Váš Mistr potvrdil, že tento otisk byl vytvořen Maitréjou. Můžete prosím říci, zdali tento obraz také vyzařuje nějakou kvalitu nebo kvality Maitréjova požehnání?

Vše spojené s Maitréjou vysílá Jeho energii.

 

Jednou jste řekl,že Maitréja v Belgii nabil energií zdroj vody. (1) Jde o Fontaine Saint-Méen v Brûly-de-Pesche? (2) Pokud ne, odkud pocházejí léčivé vlastnosti této vody?

(1) Ne. (2) Od Mistra Ježíše.

 

Lze na webových stránkách Share International nalézt cokoliv o zvládání spolubydlícího, který se vysmívá a kritizuje víře v božství, v posmrtný život, v Mistra Ježíše, v tuto organizaci, v cokoliv esoterického nebo duchovního? Dělá si legraci z mých přesvědčení  a protože se nechci hádat, nechávám to být. Je to špatně, že mlčím, abych se vyhnul hádkám? Spolubydlící silně trvá na tom, že není žádný Maitréja, Mistr Ježíš, posmrtný život, duchovní svět, apod. Mám nějakou povinnost o tom mluvit a tedy působit vášnivé rozepře a další pohrdání vůči mně a přesvědčením, kteržch si vážím ?

Radím vám ignorovat vašeho spolubydlícího!

 

V naší skupině jsme si mysleli, že bychom mohli rozdávat časopis Emergence a konferenční letáky do schránek a u vchodů do metra. Několikrát jsem šel rozdávat ke vchodu do metra, avšak musel jsem to zkusit jinde, protože to místo bylo již zabrané náboženskými skupinami nebo lidmi, kteří rozdávali reklamní letáky. Je to služba jako každá jiná a vykonával jsem ji, přestože je to velmi monotónní a bojím se, že mne budou kolemjdoucí považovat za jednoho z těch ostatních. Od počátku jsem tomu chtěl dát humornou formu, abych upoutal pozornost veřejnosti (jako mim nebo s písní), ale to je zakázáno vyhláškou. Tak jsem myslel, proč nezačít rozdávat letáky u automobilů, které zastavily u pumpy nebo na přechodu pro chodce? (1) Můžeme to dělat? (2) Můžeme rozdávat časopis Emergence složený pod stěrače aut?

(1) Ano, pokud si přejete (ale já bych to dělat nemohl). (2) Ne, to se mi zdá příliš vlezlé!

 

Může Benjamin Creme potvrdit, že malá knížka God Calling je dílem Mistra Ježíše?

Tu knihu neznám.

Podpořte nás sdílením

Jak překonat strach z nového

Jak překonat strach z nového

Zářijové čislo časopisu Share International přineslo přetisk Mistrova článku z roku 2001 o překonávání strachu ze změn, který je nyní stejně aktuáílní jako v době svého vydání. V otázkách a odpovědích se pan Creme věnuje současnému Maitréjova veřejného působení, pokračování ekonomického kolapsu a migrační krizi v Evropě.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

Share International často zveřejňuje počet Maitréjových televizních vystoupení v různých zemích. Za předpokladu, že je Maitréja vševědoucí a všudypřítomný, můžete prozradit i jiné způsoby, jakými  pracuje v každodenním světě pro dobro lidstva?

Maitréjova práce je příliš složitá, než aby bylo zde možné odpovědět na tuto otázku.  Může být na mnoha místech zároveň a pracovat na mnoha různých úrovních. Nemůžeme zde Jeho práci shrnout.

 

Pokračuje Maitréja v práci na Středním východě?

Ano. Snaží se usmířit různé odnože islámu.

 

Je spokojen s pokrokem?

Ano, je.

 

Měl Maitréja podíl na pomoci stranám jednajícím o mezinárodní dohodě o jaderném potenciálu Íránu v červenci 2015?

Ano, měl.

 

Stále Maitréja vystupuje v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik vystoupení proběhlo od minulého čísla Share International?

To je těžké vyčíslit, neboť pracuje na mnoha různých frontách zároveň.

 

Objevil se Maitréja v evropské televizi?

Ne.

 

Je pravděpodobné, že v září 2015 se ekonomický kolaps stane zjevnější?

Ano.

 

Kdybyste měl poradit politikům, kteří se musí zabývat krizí s imigranty, co byste jim doporučil?

Potřebujeme zcela odlišnou taktiku a jiný přístup. Nejdůležitější je úcta k lidskému životu.

 

Měly by všechny země, kdekoliv je to jen možné, přijmout kvóty pro počty uprchlíků relativně k jejich rozloze a kapacitě?

Ano.

 

O migrantech se říká, že jsou „ilegální“. Co si myslíte o této nálepce lidí, kteří se z nějakého důvodu pokoušejí dostat do Evropy?

Je nevyhnutelné, že se budou pokoušet dostat do Evropy, dá se to čekat. Je to přirozené. Pro Evropany to nebude snadné, avšak je to velký problém, který musí být vyřešen.

 

V některých zemích mnozí lidé neposlouchají své vůdce a otevřeně vítají migranty na pobřeží, nebo na přechodech.

Dobře dělají!

 

Papež František se zdá inspirovaný téměř ve všem, co říká a co podniká. Jak se na něj dívate vy?

Považuji jej za brilantního, úžasného a inspirovaného člověka, který poctivě hraje svou roli.

 

Byl papež „umístěn“ a poslán v tuto konkrétní dobu, aby pomohl  vyburcovat a připravit lidi na Maitréjův příchod?

Ano, přesně tak.

 

Bude Evropská unie v ohrožení, pokud vytvoří precedent a odpustí Řecku dluhy?

Řecký dluh by měl být odepsán. Ne, Evropskou unii to neohrozí.

 

(1) Jaký je rozdíl mezi štěstím a radostí? (2) Někteří říkají, že štěstí v životě je úmyslná volba – můžeme si vědomě zvolit, zdali budeme šťastní, nebo ne? Je to přesné?

(1) Štěstí přichází a odchází, radost vychází z duše a přetrvává. (2) Ano, do jisté míry, podle okolností  v lidském životě.

 

Již roky vedeme spory, zdali umístit velký nápis Partage International (Share International) u našeho stánku na festivalech. Někteří si myslí, že je třeba se identifikovat názvem Partage International (Share International), jiní zas, že o Partage International (Share International) již existuje dostatek materiálů a letáků na stole. Copak není prioritou předávat informace o veřejném návratu Mistrů moudrosti? Maitréja sám se nezjevuje s poutačem „Share International“. Když čteme učení Krišnamurtiho, vidíme také, že se nemusíme ztotožňovat se „značkou“. Co si o tom myslíte?

Pokud poutač pomůže, tak jej použijte!

 

Proč Maitréja přišel v roce 1977 do bohaté země (Spojené království), místo aby přišel do chudé země, jako Bolívie nebo Brazílie?

Protože velká masmédia jsou v bohatých zemích.

Podpořte nás sdílením