Určená cesta

Určená cesta

Článek Mistra se zabývá nutností a nevyhnutelností změn a také tím, co je největší překážkou. Byl sice napsán již před více jak deseti lety, ale teprve nyní dozrál čas pro jeho zveřejnění. V otázkách a odpovědích se dočtete, jak nyní pracuje Maitréja na veřejnosti, jak je to s virem Zika, proč lodě Vesmírných bratrů vypadají často jako mraky a jestli lidé pracující pro příchod Krista a Mistrů dostávají od nich zvláštní pomoc.

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

 

(1) Když si prohlížím seznam zemí, ve kterých Maitréja nedávno vystoupil v televizi, zdá se mi, že Jeho příchod opět vstoupil do nové fáze. Je tomu tak? (2) Plánuje Maitréja rapidně zvýšit počet zemí, ve kterých se objeví? Mám na mysli krátká vystoupení ve více zemích po celém světě, namísto dlouhodobého pobytu.

(1) Ano. (2) Zdá se, že tomu tak je.

 

Kolik televizních vystoupení Maitréja absolvoval od posledního vydání Share International?

Nemáme způsob, jak to změřit. Pohybuje se z místa na místo, uděluje rady, kde je jich potřeba a kde na ně zareagují a přináší lidstvu pomoc v nouzi.

 

Objevil se Maitréja od posledního čísla Share International v televizi v jiných zemích?

Ano. Je neustále na pochodu, objevuje se tam, kde a kdy je Ho potřeba.

 

Vystoupili i jiní dobře známí Mistři v televizním rozhovoru v podobném přestrojení jako Pán Maitréja, například Mistr Ježíš nebo Mistr Kut Humi?

Ne, nevystoupili.

 

Share International a váš Mistr nedávno upozornili na velký kus práce, který odvádí papež a dalajláma. Existují i jiní takoví učedníci, aktivní podobným způsobem, možná jen méně nápadní?

Ano, v mnoha oborech.

 

Existuje karmický důvod, proč epidemie viru Zika vypukla právě nyní?

Ano, pro takové epidemie vždy existuje karmický důvod. Lidstvo nerozumí dopadům své činnosti na přírodu.

 

Mohl by laskavě Váš Mistr říci, zda bude brzy nalezen způsob jak vyléčit infekci virem Zika?

Ano.

 

Proč se z médií a politiky neozývá všeobecné volání po Maitréjovi, aby se zjevil?

Zapomněli na Něj. A pokud ne, tak nechtějí převzít odpovědnost. Nechtějí být ti první, protože by se mohli mýlit, nebo aby se nevystavili posměchu.

 

(1) Dokáže se Maitréja teleportovat? (2) Mohou se lidé také teleportovat?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Váš Mistr potvrdil, že takzvané „čočkovité“ mraky jsou často vesmírné lodě. Tento druh mraku, který má často velmi ostré okraje a typický tvar UFO, je často viděn nad horami, přestože ne výhradně.

(1) Vidíme je snad jako mraky, protože se přeměňují do nebo ze svého přirozeného éterického stavu na mraky, tedy skupenství páry? (2) Ukazují piloti úmyslně své lodě v tomto nepříliš hrozivém stavu, aby upoutali pozornost a vzbudili naši zvědavost? Jde o mlhavý náznak?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Řečeno velmi obecně, pokračují zesnulí pracovníci na Opětovném příchodu ve své práci, ať už jsou na kterékoliv rovině existence?

Ano, velmi obecně řečeno.

 

Můžete prosím říci, zdali lidé, kteří s vámi pracují ve skupinách po celém světě, dostávají pomoc v okamžiku smrti od Mistrů nebo zesnulých učedníků ze stejného ašrámu?

Ano, avšak ne výlučně.

 

Jsou-li členové skupiny vážně nemocní, mohou doufat v zázračné vyléčení, nebo alespoň neobvyklé zlepšení svého zdravotního stavu v Den deklarace?

Ano, u mnohých tomu tak bude.

 

Kruhy v obilí jsou si navzájem tak odlišné. Existují charakteristiky, unikátní například pro všechny obrazce z Marsu? Mají kruhy původem z Venuše společné a unikátní prvky? Dají se kruhy ihned rozlišit na „marťanské“ a „venušanské“?

Někdy to poznáte jednoznačně, pokud jste jich již hodně viděli.

 

Je současné extrémní počasí ve Spojeném království výsledkem karmy? Může jít o velké napětí, způsobené sociální nespravedlností? Existují jiné příčiny?

Jde o výsledek globálního oteplování.

 

1. února 2016 se konala celosvětová synchronizovaná meditace s americkým „trubadúrem míru“, Jamesem Twymanem. Twyman navštívil syrskou vesnici spolu s asi 100 lidmi, včetně vůdců judaismu, křesťanství a islámu i místním vůdcem drúzů (sekta šíitského islámu, pozn. překl.), aby zpívali modlitby za mír.

Bylo nám řečeno, že při Transmisní meditaci nemáme svou energii nikam nesměřovat. Proto mne zajímá, zda byla Světová synchronizovaná meditace podporována Duchovní hierarchií Mistrů.

Ano.

Podpořte nás sdílením