Situace se začíná obracet k lepšímu

Situace se začíná obracet k lepšímu

Mistr—, ve svém článku na vyžádání komentuje současnou světovou situaci a všímá si důvodů, proč někteří lidé dosud nereagují na nové energie a dalších důvodů, které změny brzdí.

Otázky a odpovědi pana Creme, které najdete níže, se také převážně věnují celkovému stavu světa, protagonistů změn a práce samotného Krista – Maitréji.

Článek Mistra si můžete stáhnout zde.

Zhorší se ještě světová situace předtím, než se zlepší?

Změní se. Je těžké to předvídat, dokonce i pro Mistry, ale mění se dokonce i nyní, ačkoliv to lidé nepozorují. Lidé jsou tak zasaženi těmito „nejhoršími časy“, že nevidí změny, které se nenápadně odehrávají.

 

Vrátí se vše do normálních kolejí a nenávist a těžkosti se rapidně zeslabí?

Bude to postupné, ale nebude to trvat dlouho. Již se to začíná dít, ačkoliv lidé to nepociťují.

 

Bude to trvat dlouho, než bude skutečná změna viditelná?

Ne, nebude to dlouho trvat. Záleží to ovšem na lidech a je vždy těžké říci jednoznačně, co lidstvo udělá, protože máme svobodnou vůli. Pokud jde o energie, které tyto okolnosti vyvolaly, tak ty se docela brzy zlepší. Všechno to záleží na tom, co lidstvo chce a co dělá. Konec konců, nejsou to Mistři, kdo sešel z cesty, ale lidstvo.

Maitréja má namístě svoje síly, například tento výjimečný papež a Dalajláma. Jsou tady jiní, které nevidíme nebo které neznáme, ale kteří jsou součástí této skupiny a přispívají k tomu. Někteří Mistři nejsou známí. V této skupině „sil“ je množství Mistrů, kteří spolupracují s papežem a Dalajlámou.

Také jsou skupiny, které sami mění svět a snižují napětí.

 

6. července a 21. července 2016 přibližně v 11:45 (britského času) bylo cítit něco jako zvláštní druh požehnání. V obou případěech to trvalo mezi 15 a 30 minutami. Šlo o požehnání? A bylo od Maitréji?

Ano bylo to požehnání od Maitréji. Šlo o ochutnávku toho, co přijde. Požehnání bylo všeobecným prostoupením – jako v den pohřbu Lady Diany. Jsou to zkoušky pro to, co vypadá jako začátek procesu Odhalení – směřujícími ke Dni deklarace. Byly nesmírně významné. Ne každý je schopen vědomě reagovat na toto prostoupení, ale to přijde.

 

Zdá se, že veřejné Maitréjovo odhalení se posunulo do nové etapy – je to tak?

Ano, Maitréjovo odhalení vstoupilo do nové fáze. Je zajímavé poznamenat, že přinejmenším ve dvou nedávných případech se Maitréja objevil na jednom místě ve dvou podobách zároveň. Přitahuje pozornost k tomu, co je nová fáze v procesu Jeho plného veřejného Odhalení.

 

Je nyní ve světě více Mistrů, než o kterých jmse dosud věděli?

Ano.

 

Dával Maitréja někdy doporučení ohledně toho, co máme jíst?

Maitréja se ani v nejmenším nezajímá o to, co jíme. Maitréja nám neříká, co jíst a co ne. Říká nám, abychom milovali svého bratra, abychom byli bratry a přáteli svých sousedů – všech svých sousedů – těch, které máme rádi, i těch, které nemáme rádi.

V mnoha částech světa není možné jíst vegetariánskou stravu. Pokud jste poněkud vyspělý, tak se můžete rád držet vegetariánské stravy, ale nikdo vás do toho nenutí.

 

Byla v posledních jeden a půl až dvou letech uvolněna energie Šambaly v daleko větší potenci?

Ano, je ale vždy otázkou, jak na tyto energie lidstvo zareaguje.

 

Maitréja vstoupil do moderního světa 19. července 1977. Stane se tento den zvláštním dnem, který se bude připomínat nějakým druhem oslav?

Počkejte si a uvidíte!

 

Četl jsem o Školách mystérií. Jak dlouho to podle vás potrvá, než budou takové školy založeny a uznány?

Již jsou založeny, i když ne přímo uznány.

 

Můj partner a já budeme brzy sedmdesátníci. Domníváte se, že máme ještě naději, že poletíme kosmickou lodí a zažijeme kontakt s Vesmírnými lidmi?

Ano.

 

Je Maitréja Vedoucím Shromáždění (Sil) Světla?

Co se nás týká, tak ano.

 

Může se někdo, kdo je připojen na televizní stanici prostřednictvím mobilního telefonu, i Padu, laptopu nebo domácího počítače připojit na Maitréju v Den deklarace?

Ano.

 

Mám důvod se domnívat, že v Aarhusu v Dánsku žije Mistr. Víte něco o tom?

Podle mých informací V Aarhusu žádní Mistři nežijí.

 

Řekněte mi prosím, že toto násilí, tato nemocná společnost a všechono tohle napětí, které to provází, už brzy přestanou.

Ano!

 

Má Maitréja symbol oka prozřetelnosti, oka Bennu nebo oka Raa nebo mahamudry (velká pečeť) na své ruce jako The One thus Come, učitel toho Thus Gone?

Ne.

Podpořte nás sdílením