Rubrika: Benjamin Creme

Poslední zpráva od Mistra, nekrolog pana Creme a otázky a odpovědi

Poslední zpráva od Mistra, nekrolog pana Creme a otázky a odpovědi

Prosincové číslo Share International poznamenal odchod pana Creme z tohoto světa. Obsahuje tak i pravděpodobně poslední zprávu pro čtenáře od Mistra, předanou nedlouho před smrtí panu Cremovi, obsáhlý nekrolog pana Cremeho i plány vydavatelů jak pokračovat po odchodu klíčového redaktora. Stručně řečeno bude časopis vycháze v dosavadním rozsahu, pouze některé rubriky budou uvádět materiály z dřívější doby. Články Mistra se budou opakovat z minulých let, otázky a odpovědi budou obsahovat dosud nezveřejněné texty ze zvukových nahrávek mnoha veřejných vystoupení pana Cremeho a četné zázraky a znamení budou kombinovat dosud nezveřejněné věci spolu s novými, které posoudí redakce, ale nebude k nim přidávat komentář.

Číst více Číst více

Zvláštní zpráva Mistra pana Benjamina Cremeho

Dne 5. října 2016 obdržel Benjamin Creme prostřednictvím mentální telepatie od svého Mistra tuto zvláštní zprávu.

„Těžké časy jsou již téměř za námi a lidé by měli s důvěrou očekávat Novou dobu, kdy Maitréja projeví Svou Vysokou bytost a všichni Jej uznají jako Mistra pro tuto dobu.“

 

Japonsko, květen2009

Přátelí se Mistři jeden s druhým?

Maitréja a Mistr Ježíš jsou si zvlášť blízcí. Nezapomeňte, že Ježíš byl před dvěma tisíci lety Maitréjovým nástrojem, skrze který v Palestině pracoval, a tím se patrně mezi Nimi utvořilo toto zvláštní pouto. Mistři znají pouze úplnou nepodmíněnou lásku ke všem živým bytostem. Duchovní hierarchie je Bratrstvo – dosud jediné skutečně existující bratrstvo na Zemi. Maitréjovým záměrem je dát vznik lidskému bratrstvu, kterým lidstvo je.

 

Když se Mistři objevují před lidmi, mohou používat myšlenkou vytvořenou podobu více než jednou? Mohou tuto podobu používat stále znovu a znovu?

Když se Mistři objevují, většinou se neukazují tak, jak ve skutečném životě vypadají. Mohou na sebe vzít jakoukoliv podobu, kterou si přejí tím, že vytvoří myšlenkovou formu, skrze kterou se může část Jejich vědomí projevit. Když už ji nepotřebují, tak tuto myšlenkovou formu rozpustí a ona zmizí. Někdy může Mistr používat jednu podobu vícekrát a po delší dobu.

 

Je tu karma proto, aby nás trestala?

V našich nesčetných inkarnacích jsme udělali mnoho dobrých věcí, ale také několik strašných věcí. Uvedli jsme tak do pohybu řetěz následků, které z těchto příčin vznikají. Není to žádný strašný trest – je to neškodný zákon. Nic není ztraceno, všechno je vzájemně provázáno, a tak se dříve nebo později k nám vrátí. Působí také prostřednictvím dalšího velkého zákona – Zákona znovuzrození. Nabízí možnost odčinit a zrušit negativní karmu minulosti. Mistři již napsali, že máme v současnosti více dobré karmy než té špatné. Máme si toho být vědomi a neškodit.

 

Pochází virus chřipky ze znečištění prostředí nebo ze špatných myšlenek?

Ani ne tak ze znečištění prostředí jako z nesprávných myšlenek a činů. Na konci každého období válek a konfliktů dochází k epidemickým vlnám chřipky, někdy mezinárodním, někdy omezeným na určité oblasti. Války vedou u lidstva ke stresu a napětí. Tato napětí vytvářejí nerovnovážné podmínky. Ty ve svém důsledku ovlivňují veškerý podlidský život – elementální životy. To způsobuje narušení a napětí, které působí na elementály a vede k extrémům v počasí – povodním, suchům a podobně.

 

Jaký je správný přístup k životu, abychom se vyhnuli stresu a napětí, které má důsledky pro podnebí?

V oblastech, kde dochází k tornádům, tam se tato tornáda naším napětím a nedostatkem rovnováhy nadměrně zvětší a vzorce počasí se stanou extrémní. Na planetě jsou oblasti, kde dochází k zemětřesením, například v Japonsku a kolem Tichého oceánu. Normální pohyb tektonických desek se také nesprávnými myšlenkami lidstva naruší a zvětší.

Lidstvo má sklon přemýšlet mechanisticky. Svět je ale jedna jednotka, organická živoucí bytost. Každý atom této bytosti má vztah ke všem ostatním atomům, takže se máme naučit myslet jiným způsobem. Musíme se naučit myslet více organicky. Jediným způsobem, jak podle Zákona příčiny a následku správně žít, je organicky. Musíme pochopit, jak v tomto prostoru, který nazýváme planetou Zemí, žít organicky. Klíčem je neškodit.

 

Je Maitréja starší nebo pokročilejší než Mistr Ježíš nebo Buddha či ti, které známe jako svaté lidi?

Maitréja je Mistr všech Mistrů. Mistři, kteří jsou Jeho žáky, jsou zasvěcenci šestého stupně známi jako Čóhani. Mistr Ježíš je jedním z těchto žáků a bude prvním, kdo potvrdí, že Maitréja je pokročilejší než On. A Maitréja bude prvním, kdo oznámí, že Buddha je pokročilejší než On, Maitréja. Až do poměrně nedávné doby byli oba na stejné úrovni. Buddha však nyní obdržel kosmické zasvěcení, což Jej učinilo o něco pokročilejším. Když však říkám Buddha, tak nemyslím prince Gótamu, jenž byl pro Buddhu nástrojem. Lidstvo vždy provádí taková srovnání! Co vás to může vlastně zajímat, jestli je Maitréja o něco málo více či méně pokročilejší než Buddha nebo Mistr Ježíš? Všichni jsou tak nebetyčně vysoko, tak vysoko nad lidstvem, že tato porovnávání jsou prostě směšná – jen iluzí!

 

Amsterdam, září 2002

Bude Maitréja klást větší důraz na základní vztahy a praktické záležitosti jakými jsou rodina, sousedé a podobně?

Ano, opravdu, vždy to tak dělal a už to tak dělá. V Share International jsme uveřejnili Jeho priority, Jeho myšlenky o vztazích v rodině, o karmě atd.

Je to praktický člověk zabývající s praktickými problémy, našimi problémy. Mistři nejsou žádnými mystiky, jak víte. My jsme mystici. My nerozumíme ničemu, my všechno mystifikujeme. Mistři jsou Vědoucími. Mistři moudrosti. Moudrosti, to jsou znalosti plus láska. A oni se zabývají moudrostí života, moudrostí jak žít a v životě neškodit, ve správných vztazích. Uvidíte, jak Maitréja je prostý, že si to ani neumíte představit, tak pokorný, že si to nedovedete představit. Duchovní obr nechodí s očima upjatými nahoru k Bohu. To on nedělá. Zabývá se životem a vztahy v životě – to Jej zajímá.

 

Benjamin Creme – život ve službě

Benjamin Creme, známý jako Ben, se narodil 5. prosince 1922 v Glasgowě Mauricovi, synovi ruských emigrantů, a Elizabetě, irské římské katoličce. Byl jediným synem se starší a mladší sestrou. Jeho dětství bylo zcela bezstarostné a dalo by se popsat jako radostné a tvořivé, což ostatně byly v jeho životě typické vlastnosti. Vzpomínal, jak každý den rodinu bavil „Bennyho půlhodinkou“ a od desíti let začal sám navštěvovat operu.

Jako malé dítě opětovně vídal postavu dobrotivého starého pána, kterého považoval za Ježíška. Každé Vánoce se tato postava objevovala v okně jeho domu. Až po letech se Ben dozvěděl, že ta laskavá usměvavá postava byla ve skutečnosti jeho Mistrem. Jakmile se Benova víra v Ježíška zhroutila, postava zmizela.

Miloval jak hudbu, tak výtvarné umění. Pomýšlel na hudební kariéru, dokud jej jemný zásah jeho Mistra nepřivedl namísto toho k volbě výtvarného umění. Ben vyprávěl, jak jako dospívající našel cestou do školy na zemi zbytek tužky tvrdosti 2B. Radost, jakou měl z toho, jak plasticky se s ní maluje a úžasné kresby, které s ní vytvořil, rozhodly o jeho budoucí kariéře. Až po letech Ben zjistil, že tužka byla položena úmyslně tam, kde ji měl najít.

S rozhodnutím stát se malířem opustil v šestnácti letech domov, aby se mohl věnovat malování. Spolu se svým celoživotním přítelem, hercem Douglasem Campbellem, uvedl v místním odborářském sále výstavu, kterou shlédl polský malíř Jankel Adler ze současné Evropské školy. Adler se stal později Benovým rádcem, ale jinak byl Ben samoukem, který vytvářel pozoruhodná díla trvalé hodnoty již od věku dvaceti let. Na konci Druhé světové války opustil Ben Glasgow a se svou první ženou Peggy se usadil v Londýně. Zde žil po zbytek svého života a maloval až do doby, kdy po své osmdesátce ztratil zrak.

Ještě jako mladík se začal zajímat o teosofii a východní náboženství. Měl široký čtenářský záběr od éterických úrovní, telepatie, Vesmírných bratrů po duchovní léčení. V padesátých letech se začal zajímat o fenomén UFO a od roku 1958 úzce spolupracoval s Vesmírnými bratry. Prostřednictvím studia Učení odvěké moudrosti v dílech H. P. Blavatské a Alice A. Baileyové se Ben dozvěděl o existenci Duchovní hierarchie Mistrů moudrosti. V roce 1959 jej poprvé telepaticky kontaktoval jeho Mistr. Bylo mu řečeno, že bude hrát úlohu v plánu na opětovný příchod Maitréji a Mistrů. Poté v roce 1972 nastalo období intenzivního a náročného tréninku, během kterého z něj jeho Mistr ukoval „nástroj, jehož prostřednictvím mohl pracovat…. Vše, co slyším a vidím, vidí a slyší i On. Pokud si to On přeje, pak můj pohled může být Jeho pohledem, můj dotek Jeho dotekem. S minimem vynaložené energie tak má k dispozici okno do světa, základnu svého vědomí.“ Tento úzký vztah poskytl veřejnosti prostřednictvím Bena průběžný přehled o postupu příchodu Maitréji a Mistrů, stejně jako hluboký a dalekosáhlý pohled na život. Především to ale dalo Benovi přesvědčení, aby to, co ví, sděloval veřejnosti.

Inspirace od jeho Mistra hluboce změnila Benovu malbu, že se stala malířským vyjádřením duchovní skutečnosti, která je podstatou tohoto fenomenálního světa. Tato díla jsou čtenářům Share International dobře známá, protože jeho „esoterická“ díla byla mnoho let uváděna na titulních stranách. V roce 2015 bylo v Los Angeles otevřeno Muzeum Benjamina Creme, které představuje jeho umělecká díla, jakož i jejich vztah k Učení odvěké moudrosti. Od Maitréjova příchodu do Londýna v roce 1977 pracoval Ben naplno pro Maitréju a Mistry na šíření zprávy o naději a radosti z Jejich návratu do našeho všedního světa. V roce 1974 představil úzké skupině transmisní meditaci, novou skupinovou meditaci, pomocí které Mistři mohou posílat energie do světa. Nyní se tato meditace praktikuje po celém světě. V roce 1975 začal s přednáškami. Zprvu ve Spojeném království a velice brzy pak po celém světě: v Evropě, USA, Japonsku a na dalších místech. Mezi lety 1979 a 2012 sepsal 16 knih. V roce 1982 byl založen časopis Share International, který má za cíl ukázat souvislost mezi esotericko- duchovním a politicko-ekonomickým světem a zároveň představit více z učení jeho Mistra a Maitréji. Ben se vždy vzpíral roli gurua. Měl schopnost navázat vztahy s lidmi ze všech oblastí života a přitom žil se svou rodinou v Londýně prostým životem. Na ty, co převzali jeho učení po celém světě, nikdy nepohlížel jako na následovníky, ale jako na spolupracovníky. Mnoho, přemnoho lidských životů změnila transmisní meditace a práce na šíření zprávy o Maitréjovi. Tito lidé jsou zárukou, že tato práce bude pokračovat. Benjamin Creme zemřel v pokoji 24. října 2016 doma v Londýně obklopen svou rodinou. Již několik let byl nemocný, ale statečně se zotavil. Ač byl pak sláb, zůstal pevný, zdvořilý a vtipný až do konce. Zanechal po sobě svou druhou ženu Phyllis, se kterou se oženil v roce 1968 (Peggy zemřela v roce 1965), své děti Juliena, Lucise a Taru a tři vnoučata.

Když už nebyl schopen vidět, nadiktoval své ženě Phyllis svůj v den svých narozenin v roce 2014 dosažený stupeň vývoje s instrukcí, aby jej dala ve známost po jeho smrti.

Jeho stupeň vývoje a struktura paprsků je tato: duše: 2, osobnost: 4(7), mentální tělo: 1(4), astrální tělo: 4(2), fyzické tělo: 3(7)

Stupeň vývoje k 5. prosinci 2014: 3,46.

Benova rodina chce vyjádřit touto cestou díky za mnohé vřelé zprávy o úctě a lásce k Benovi, které od spolupracovníků a podporovatelů po celém světě dostala. Byly jim v této době zármutku velkou útěchou.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi pana Crema z listopadového Share International

Otázky a odpovědi pana Crema z listopadového Share International

Z důvodu úmrtí pana Creme vyšla pravidelná rubrika, kde odpovídal na otázky čtenářů, možná už naposledy.

Číst více Číst více

Jaká bude v budoucnosti úloha peněz?

Peníze budou na určitou dobu odebrány, dokud neztratí svou přitažlivost a moc nad lidmi.

 

Jsou státy produkující ropu součástí starého kapitalistického systému, nebo používají svou ropu pro dobré účely?

Záleží to na tom, o koho se jedná. Saudská Arábie je ovládaná jednou rodinou pro dobro této rodiny. Mají miliardové roční zisky. Je několik málo zemí, které využívají svou ropu pro dobro své země, svých lidí. Chavez, zesnulý venezuelský prezident používal ropu víceméně pro nejchudší lidi země.

 

Je CERN nebezpečný?

No, on je nebezpečný v tom, že to stojí miliardy jej postavit. A je to pomalé – trvalo to dvacet let, než byl vystavěn. Vědci, kteří se na tom podílejí, se budou dozvídat věci a dozvídají se věci, které jim jakýkoliv esoterik může říci – a to zdarma!

 

Odkud dostáváte informace? Jak to víte? Přichází vám to ve snech?

Bylo mi to řečeno jedním z Mistrů. Ne, já nesním: Nejsem snílek. Přemýšlím, Mám Mistra, který není nikdy daleko od mého ucha. Mohu s ním hovořit a obvykle se jej na pár věcí denně zeptám. Snažím se to nedělat, protože se má za to, že učedník se nebude zlepšovat, pokud se bude stále na něco vyptávat. Mně se ale stále ptají jiní, takže se musím Mistra ptát! On má pro to pochopení a je velmi laskavý. Jen velice zřídka odmítne na něco odpovědět, jen pokud je to něco, co bych měl už vědět.

 

Slyšel jsem, že paprsek osobnosti Japonska byl 7 a teprve nedávno se změnil na 4. Od kterého roku se začal měnit ze 7 na 4.

1700.

 

Zmínil jste, že každý máme Mistra, Kdo je tím mým?

Když je žák připraven, Mistr se objeví.

 

Co se týká světového hladu – jak můžeme pomoci? Které organizace jsou nejdůvěryhodnější, abychom jim poslali peníze?

Červený kříž, Save the Children Fund, Christian Aid, Oxfam.

 

Je pravda, jak se to píše v knihách Moustafy Gadalla, že faraon Achnaton, který byl monoteistou a kterého vyhnali na Sinaj, je totožný s Mojžíšem?

Ne. Mojžíš měl duši na šestém paprsku, Achnaton na druhém a nebyl vyhnán na Sinaj.

 

Počet dětí trpících autismem a Aspergerovým syndromem se za posledních 40 až 50 let podstatně zvýšil. (1) Souvisí to se znečištěním z jaderných elektráren? (2) Je skutečnost, že tyto děti mohou žít pouze v přítomnosti a nemohou se přenést do budoucnosti postižením, nebo to ukazuje na spojení s duší? (3) Je to z důvodu osobní nebo rodinné karmy? (4) Je možné, že důvod pro jejich inkarnaci je natolik v nesouladu s jejich současným prostředím, že se pouze soustředí na to, co je zajímá?

(1) Ne. Více případů je správně diagnostikováno. (2) Ne. (3) Také ne. (4) Ne.

 

Tohle je konec Věku ryb a je možné vidět všechny iluze tohoto věku. Není to tak, že vstupujeme do Nového věku s novým duchem, což je cesta pokroku, a všechno, co potřebujeme, je být k tomu otevření a dosáhneme pokroku?

Ano, ale není to tak jednoduché, jak říkáte. Pouze asi polovina lidské populace je to, co bychom mohli nazvat vodnářská. Ta starší – ta zkušenější polovina, polovina, co má všechny peníze, všechno know-how, co zastává všechna vlivná úřední místa, co si dělala, co chtěla po celou dobu své existence a co tak činí dodnes – je rybího typu. Takže svět je rozdělen. Jsme pouze sem let ve skutečném Věku vodnáře. Energie Ryb se začaly stahovat v roce 1625. Energie Vodnáře začaly přicházet v roce 1675. Nyní jsou přibližně v rovnováze. Ale mladí lidé tvoří převážnou většinu přicházejících vodnářských lidí a rybí lidé tvoří ten zbytek, což jsou všechny vlády světa, všichni, co mají rádi staré způsoby, co mají většinu peněz na světě. Neznám přesná čísla, ale nejvyšší dvě procenta lidí vlastní většinu světových příjmů. To je něco neslýchaného, úděsného a pro lidstvo strašně nezdravého. Ti jsou stále založením rybí, libují si ve způsobech a strukturách Ryb, v individualitě, která vlezla do hlavy lidem u moci ve světě. To, co bylo jedním z největších darů Věku ryb světu, se stalo jedním z největších nebezpečí pro lidstvo kvůli přemrštěné kvalitě energie věku ryb a z toho plynoucí nesnášenlivosti, nespravedlnosti a nedostatku sdílení.

 

Lze vesmírné lodě (UFO) lidskými zbraněmi sestřelit?

Vesmírné lodě nelze sestřelit lidskými zbraněmi, protože každá vesmírná loď má kolem sebe magnetické pole, které je neproniknutelné a které ji chrání tím, že odrazí každou raketu, která na ni směřuje. Jsou doslova nezranitelné. V několika případech se ale vesmírní lidé obětovali a simulovali nehodu a pád svých dopravních prostředků na zem. Taková je míra jejich neobyčejné lásky, která stojí za jejich prací v náš prospěch. Jde o doslova duchovní poslání až k bodu sebeobětování takovým způsobem, který my nedokážeme napodobit.

 

Jaké jsou paprsky a stupně evoluce Boutros Boutros-Ghalího a Egona Karl-Heinz Bahra?

Boutros Boutros-Ghalí (1922-2016) egyptský politik a diplomat a šestý generální tajemník Spojených národů. Duše: 2, osobnost: 3 (podpaprsek 6), mentální tělo: 2(6), astrální tělo: 4(6), fyzické tělo: 3(7). Byl učedníkem 2,2 stupně.

Egon Karl-Heinz Bahr (1922-2015), německý politik a blízký spolupracovník Williho Brandta. Duše: 3, osobnost: 3 (podpaprsek 6), mentální tělo: 3(6), astrální tělo: 4(6), fyzické tělo: 3(7). Byl učedníkem 2,2 stupně.

 

Podpořte nás sdílením

Zvláštní zpráva ze Share International

Zvláštní zpráva ze Share International

Pan Benjamin Creme, britský umělec, spisovatel a lektor před měsícem zemřel. Odešel v klidu dne 24. října 2016 ve svém domě v Londýně, obklopen svou rodinou, ve věku 93 let.

Číst více Číst více

Podstatnou část svého života zasvětil šíření zprávy o příchodu Světového učitele Maitréji a Mistrů moudrosti především prostřednictvím svých knih, přednášek, rozhlasových a televizních rozhovorů. Ve své práci čerpal z Učení odvěké moudrosti, jak je světu zprostředkovali Helena Blavatská, spoluzakladatelka Teosofické společnosti a Alice Baileyová. Navázal na jejich učení, doplnil je a zasadil do současné doby.

Pracoval pod vedením jednoho z Mistrů moudrosti, což mu dodávalo jistotu a odvahu v jeho neúnavném úsilí, aby se o příchodu Maitréji a Mistrů moudrosti dozvědělo co nejvíce lidí po celém světě. Slyšely nebo viděly jej tak miliony a inspiroval přinejmenším statisíce lidí.

V roce 1974 uvedl do světa Transmisní meditaci – novou skupinovou meditaci, která spojuje osobní vývoj a službu světu. Od roku 1975 pak až do nedávné doby neustále jezdil po celém světě a přednášel. Milionům lidí, ke kterým se jeho zpráva o bezprostředním příchodu Světového učitele dostala, tak přinesl naději na celosvětovou transformaci, na spravedlivý a mírový svět prostřednictvím sdílení.

V jeho práci na přípravě příchodu Maitréji – Krista budou pokračovat četné skupiny na celém světě, které se tomuto úkolu také oddaly.

Podpořte nás sdílením

Situace se začíná obracet k lepšímu

Situace se začíná obracet k lepšímu

Mistr—, ve svém článku na vyžádání komentuje současnou světovou situaci a všímá si důvodů, proč někteří lidé dosud nereagují na nové energie a dalších důvodů, které změny brzdí.

Otázky a odpovědi pana Creme, které najdete níže, se také převážně věnují celkovému stavu světa, protagonistů změn a práce samotného Krista – Maitréji.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde.

Zhorší se ještě světová situace předtím, než se zlepší?

Změní se. Je těžké to předvídat, dokonce i pro Mistry, ale mění se dokonce i nyní, ačkoliv to lidé nepozorují. Lidé jsou tak zasaženi těmito „nejhoršími časy“, že nevidí změny, které se nenápadně odehrávají.

 

Vrátí se vše do normálních kolejí a nenávist a těžkosti se rapidně zeslabí?

Bude to postupné, ale nebude to trvat dlouho. Již se to začíná dít, ačkoliv lidé to nepociťují.

 

Bude to trvat dlouho, než bude skutečná změna viditelná?

Ne, nebude to dlouho trvat. Záleží to ovšem na lidech a je vždy těžké říci jednoznačně, co lidstvo udělá, protože máme svobodnou vůli. Pokud jde o energie, které tyto okolnosti vyvolaly, tak ty se docela brzy zlepší. Všechno to záleží na tom, co lidstvo chce a co dělá. Konec konců, nejsou to Mistři, kdo sešel z cesty, ale lidstvo.

Maitréja má namístě svoje síly, například tento výjimečný papež a Dalajláma. Jsou tady jiní, které nevidíme nebo které neznáme, ale kteří jsou součástí této skupiny a přispívají k tomu. Někteří Mistři nejsou známí. V této skupině „sil“ je množství Mistrů, kteří spolupracují s papežem a Dalajlámou.

Také jsou skupiny, které sami mění svět a snižují napětí.

 

6. července a 21. července 2016 přibližně v 11:45 (britského času) bylo cítit něco jako zvláštní druh požehnání. V obou případěech to trvalo mezi 15 a 30 minutami. Šlo o požehnání? A bylo od Maitréji?

Ano bylo to požehnání od Maitréji. Šlo o ochutnávku toho, co přijde. Požehnání bylo všeobecným prostoupením – jako v den pohřbu Lady Diany. Jsou to zkoušky pro to, co vypadá jako začátek procesu Odhalení – směřujícími ke Dni deklarace. Byly nesmírně významné. Ne každý je schopen vědomě reagovat na toto prostoupení, ale to přijde.

 

Zdá se, že veřejné Maitréjovo odhalení se posunulo do nové etapy – je to tak?

Ano, Maitréjovo odhalení vstoupilo do nové fáze. Je zajímavé poznamenat, že přinejmenším ve dvou nedávných případech se Maitréja objevil na jednom místě ve dvou podobách zároveň. Přitahuje pozornost k tomu, co je nová fáze v procesu Jeho plného veřejného Odhalení.

 

Je nyní ve světě více Mistrů, než o kterých jmse dosud věděli?

Ano.

 

Dával Maitréja někdy doporučení ohledně toho, co máme jíst?

Maitréja se ani v nejmenším nezajímá o to, co jíme. Maitréja nám neříká, co jíst a co ne. Říká nám, abychom milovali svého bratra, abychom byli bratry a přáteli svých sousedů – všech svých sousedů – těch, které máme rádi, i těch, které nemáme rádi.

V mnoha částech světa není možné jíst vegetariánskou stravu. Pokud jste poněkud vyspělý, tak se můžete rád držet vegetariánské stravy, ale nikdo vás do toho nenutí.

 

Byla v posledních jeden a půl až dvou letech uvolněna energie Šambaly v daleko větší potenci?

Ano, je ale vždy otázkou, jak na tyto energie lidstvo zareaguje.

 

Maitréja vstoupil do moderního světa 19. července 1977. Stane se tento den zvláštním dnem, který se bude připomínat nějakým druhem oslav?

Počkejte si a uvidíte!

 

Četl jsem o Školách mystérií. Jak dlouho to podle vás potrvá, než budou takové školy založeny a uznány?

Již jsou založeny, i když ne přímo uznány.

 

Můj partner a já budeme brzy sedmdesátníci. Domníváte se, že máme ještě naději, že poletíme kosmickou lodí a zažijeme kontakt s Vesmírnými lidmi?

Ano.

 

Je Maitréja Vedoucím Shromáždění (Sil) Světla?

Co se nás týká, tak ano.

 

Může se někdo, kdo je připojen na televizní stanici prostřednictvím mobilního telefonu, i Padu, laptopu nebo domácího počítače připojit na Maitréju v Den deklarace?

Ano.

 

Mám důvod se domnívat, že v Aarhusu v Dánsku žije Mistr. Víte něco o tom?

Podle mých informací V Aarhusu žádní Mistři nežijí.

 

Řekněte mi prosím, že toto násilí, tato nemocná společnost a všechono tohle napětí, které to provází, už brzy přestanou.

Ano!

 

Má Maitréja symbol oka prozřetelnosti, oka Bennu nebo oka Raa nebo mahamudry (velká pečeť) na své ruce jako The One thus Come, učitel toho Thus Gone?

Ne.

Podpořte nás sdílením

Video z přednášky Benjamina Creme v Tokiu 2008 a o Velké invokaci

Video z přednášky Benjamina Creme v Tokiu 2008 a o Velké invokaci

První video s Benjaminem Creme s českými titulky a animované video o Velké invokaci.

Číst více Číst více

Přednáška pana Creme v Tokiu v roce 2008 je dosud aktuální a její poselství snad ještě naléhavější. První přednáška, opatřená českými titulky.

Pan Creme hovoří o změnách ve světě, příchodu Krista – Maitréji, novém věku Vodnáře. Analyzuje světovou situaci a předkládá vizi budoucnosti.

 

 

 

Animované video o Velké invokaci. Jednoduché shrnutí učení odvěké moudrosti od A. A. Baileyové.

Podpořte nás sdílením