Rubrika: tiskové zprávy Share International

Zvláštní zpráva ze Share International

Zvláštní zpráva ze Share International

Pan Benjamin Creme, britský umělec, spisovatel a lektor před měsícem zemřel. Odešel v klidu dne 24. října 2016 ve svém domě v Londýně, obklopen svou rodinou, ve věku 93 let.

Číst více Číst více

Podstatnou část svého života zasvětil šíření zprávy o příchodu Světového učitele Maitréji a Mistrů moudrosti především prostřednictvím svých knih, přednášek, rozhlasových a televizních rozhovorů. Ve své práci čerpal z Učení odvěké moudrosti, jak je světu zprostředkovali Helena Blavatská, spoluzakladatelka Teosofické společnosti a Alice Baileyová. Navázal na jejich učení, doplnil je a zasadil do současné doby.

Pracoval pod vedením jednoho z Mistrů moudrosti, což mu dodávalo jistotu a odvahu v jeho neúnavném úsilí, aby se o příchodu Maitréji a Mistrů moudrosti dozvědělo co nejvíce lidí po celém světě. Slyšely nebo viděly jej tak miliony a inspiroval přinejmenším statisíce lidí.

V roce 1974 uvedl do světa Transmisní meditaci – novou skupinovou meditaci, která spojuje osobní vývoj a službu světu. Od roku 1975 pak až do nedávné doby neustále jezdil po celém světě a přednášel. Milionům lidí, ke kterým se jeho zpráva o bezprostředním příchodu Světového učitele dostala, tak přinesl naději na celosvětovou transformaci, na spravedlivý a mírový svět prostřednictvím sdílení.

V jeho práci na přípravě příchodu Maitréji – Krista budou pokračovat četné skupiny na celém světě, které se tomuto úkolu také oddaly.

Podpořte nás sdílením

Zvláštní prohlášení k nedávným událostem

Zvláštní prohlášení k nedávným událostem

od Mistra—, skrze Benjamina Creme, 14. listopadu 2015: Jakkoliv byla nedávná tragická událost v Paříži pro obyvatele Francie bolestná, otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné. Tato pro mnohé tragická událost Mu rozvázala Ruce. Pamatujte na to a buďte připraveni na to, že se objeví.

Číst více Číst více

Benjamin Creme odpovídá na otázky o nedávných událostech v Paříži.

 

Řekl byste, že strašlivá událost v Paříži pozdržela nebo uspíšila Maitréjovo vystoupení?

Přestože to je těžké pro ty, kterých se tato tragédie týká, otevřely se tím pro Maitréju dveře, které by jinak zůstaly déle uzavřeny.

 

Jaký faktor v Paříži „Maitréjovi otevřel dveře“?

Jeden faktor je prosebné volání lidstva v odezvě na mnohé světové problémy. Další faktor představují lidé po celém světě, kteří reagují na události v Paříži tím, že volí lásku, jednotu a toleranci. Hloubka této tragédie sjednotila mnohé lidi způsobem, který nebyl dříve zjevný. Vyšlo najevo, že lidé jsou blíže myšlence jednoty, než si myslíme, a to ovlivnilo jejich reakci. Ukázali, že jsou připraveni na změnu toho správného druhu.

 

Mohli Mistři událostem v Paříži zabránit?

Mnozí ve skupinách, které se mnou spolupracují, a zřejmě lidé všude si možná myslí, že Maitréja neměl dopustit, aby k tomu došlo. Maitréja samozřejmě zná Zákon. On ví, nakolik může či nemůže zasáhnout do naší svobodné vůle.

 

***

Rádi bychom také připomenuli čtenářům článek Cremova Mistra, který je stejně relevantní dnes, jako v den, kdy byl vydán. Čtenáře bude zajímat, že v souvislosti s útoky 11. září v New Yorku byla tehdejší americká vláda varována duchovní Hierarchií před jakoukoliv pomstychtivou odvetnou reakcí. Nedávné události ukazují, že tato rada dosud platí. Mír a spravedlnost pro všechny musí být cílem. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je sdílení světových zdrojů. Soudě podle upřímné touhy po míru, jakou vyjadřují obyčejní lidé po celém světě, by se zdálo, že jich na to reaguje dostatečné množství, jak to Maitréja vždy říkal. On ví, že my budeme pozitivně reagovat: „Mé srdce mi sděluje vaši odpověď a má radost.“

„Na svět sestoupilo krizové období, které sjednotí mnohé národy novým způsobem. Vzájemný strach z terorismu dosáhl toho, co by si jinak vyžádalo mnoho let trpělivého úsilí. Co je ještě nápadnější, důvody pro terorismus – utrpení, zášť, bezradné zoufalství milionů na Východě – začínají docházet mnoha Američanům, umožňují jim podívat se na nedávné události z širšího pohledu a v reakci na to vzývat k opatrnosti. Nade vším lze pocítit nového ducha spolupráce, v myslích mnohých na Východě i Západě se rodí nový smysl pro zodpovědnost. Tak tento hrozný útok, který jediným úderem zabil a zmrzačil tolik lidí, zažehl ohně změny, tolik potřebné v tomto světě, a donutil k dílu ruce, které je doposud zadržovaly. Z tohoto brutálního zločinu může tedy vzejít u lidí po celém světě větší pochopení potřeby spravedlnosti, svobody a vlády zákona.“

***

Otázky a odpovědi ze Share International, prosinec 2015

 

Mistr hovoří ve Svých článcích pro tento rok (2015) o změně. Hovoří o nutnosti změny a poukazuje na změny, které ještě přijdou. Někteří lidé se bojí změn, jiní je vítají.

Změna je bolestivá, protože tolik lidí stále žije pod vlivem energií věku Ryb. Není pro ně snadné vidět, že změna ‒ od starých struktur k novým ‒ je pro ně prospěšná.

Nastává postupný posuv v tom, jak lidé vnímají světové události, aniž by jim nutně rozuměli. Avšak existuje rostoucí pochopení, že svět patří všem. Změna je bolestivá pro mnoho lidí, avšak zároveň roste přijetí toho, že svět je zde pro všechny. Toto musí být základem pro nový přístup, jinak žádné naše řešení nebude fungovat.

Všechny skupiny (ve všech oborech) které ve směřování své práce odrážejí přicházející změny, opravdu ukazují cestu vpřed ‒ tu jedinou cestu. Není pochyb o tom, že je to obtížné, zvláště pro ty, co jsou stále ponořeni v minulosti. Nicméně existuje silné povědomí (i mezi těmi nejvíce zpátečnickými politiky), že je potřeba nový, inkluzivní přístup.

 

Papež a dalajláma volají po spravedlnosti a míru. Vesmírní bratři dávají svou přítomnost velmi zřetelně najevo. Dá se říci, že existuje určitý koordinační plán mezi papežem Františkem, dalajlámou a vesmírnými bratry, jako součásti sil světla?

Ano, určitě ano.

 

Ve Share International hovoříte o “UFO” z Marsu. Proč nemůžeme na Marsu spatřit Marťany? Jsou neviditelní, jako džinové v Džinismu?

Mars překypuje životem, ale ne v pevné fyzické podobě. Kdybyste měli éterické vidění a dostali se na Mars, spatřili byste tam lidi. Na Marsu je více lidí, než na Zemi (9 miliard).

 

Mírové rozhovory o Sýrii (30. října 2015 ve Vídni) se pokusily o vyjednání míru, nebo dohody. Rozhovorů se zúčastnili zarytí nepřátelé, Saúdská Arábie a Írán, což nelze označit za nic menšího, než za zázrak. Pracoval opět Maitréja přímo nebo nepřímo na pokroku aby se jednání uskutečnilo?

Ano.

 

Pracují Mistři a Maitréja za scénou, aby světovým vůdcům vštípili myšlenky s návrhy, jak vyřešit problém migrantů a uprchlíků, kteří utíkají před konfliktem a chudobou a otřesnými podmínkami ve svých zemích?

Ano.

 

Chci se zeptat na Den deklarace a prostoupení lidstva. Mám volbu, zdali chci nebo nechci být prostoupen? Pokud nemám, znamená to, že je má svobodné vůle porušena.

Máte svobodu to ignorovat.

 

Jeden dlouholetý zaměstnanec NASA, jehož prací bylo dohlížet na bezpečnostní procedury během letů raketoplánů, nedávno prohlásil, že při sledování letu raketoplánu v roce 1997 pomocí průmyslové televize spatřil skoro třímetrového mimozemšťana, jak komunikuje s kosmonauty ve skafandru v otevřeném nákladovém prostoru raketoplánu. Vedle raketoplánu také spatřil vznášející se mimozemskou vesmírnou loď. (1) Opravdu se tato událost stala? (2) Došlo během letů raketoplánů také k dalším podobným setkáním, která jsou udržována v nejvyšším stupni utajení?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Nedávno jsem se dal na mantry hnutí Hare Krišna a prasádam (jídlo uvařené a nabídnuté jako obětina Krišnovi). (1) Zajímá mne, zdali Mistři magnetizují jídlo energií, nebo mu žehnají. (2) Chci se také zeptat, jestli můžete vysvětlit vědeckou stránku této mantry.

(1) Ne. (2) Mantra se snaží vzývat energii Krišny, kterým je dnes samozřejmě Maitréja.

 

Je schopnost představivosti lidem vrozená?

Ano.

 

Měli by se rodiče a učitelé snažit povzbuzovat užívání představivosti?

Ano

 

Můžeme odvodit, že body trojúhelníku zla (sil materialismu) ve Spojených státech, Izraeli a východní Evropě zesilují své rozkladné, strach působící manévry, aby čelili Maitréjovi, jak se čím dál víc blíží k plně otevřenému a viditelnému vystupování?

Do určité míry ano.

 

Můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi myslí a mozkem?

V dnešní době se na mozek klade ohromný důraz a je zaměňován s myslí. Mysl a mozek nejsou totéž. Mozek je prostředek na fyzické úrovni sloužící pro myšlenky a zkušenosti. Mysl je tím, co prožívá zkušenost. Mysl prožívá, kdežto mozek je spíše určitým koordinátorem informací.

 

Co když někdo chce provozovat Transmisní meditaci, ale nemá poblíž žádnou skupinu, kterou by navštěvoval, ani nemá další dva lidi do skupiny? Je v této situaci nejlepší provozovat Transmisní meditaci o samotě, bez mentálního propojen s jinou skupinou? Nebo se máme pokoušet mentálně propojovat s jinou skupinou, která v tu chvíli medituje?

Je lepší se mentálně propojit se skupinou.

Podpořte nás sdílením

Mistrův článek a otázky a odpovědi pana Creme

Mistrův článek a otázky a odpovědi pana Creme

Článek Mistra a otázky a odpovědi z letního dvojčísla časopisu Share International. Mistrův článek pojednává o lidech, kteří se jali zlepšovat tento svět a vytvářejí předvoj pro ostatní. Otázky na pana Creme se týkají širokého okruhu témat od vývoje světa k výchově dětí, mezi nimiž se tentokrát častěji objevují dotazy na téma transmisní meditace.

Číst více Číst více

Předvoj

článek pro červencové a srpnové číslo časopisu Share International

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 6. června 2012

Nyní roste mezi lidmi počet mužů a žen, kteří se zapojují do vytyčování principů, na kterých se bude stavět nová civilizace. Dají se nalézt téměř v každé zemi. Šíři učení, které odráží charakteristické rysy Nového věku Vodnáře. Nacházejí se v každé oblasti lidského života a dají se poznat podle svého altruismu a horlivé snahy reagovat na potřeby lidí. To oni jsou předvojem, který byl vyslán napřed, aby připravil lidi na zkušenosti, které budou charakteristické pro Nový věk. Více zde.

 

Otázky a odpovědi pana Creme

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl?

68, k datu 5. června 2012.

 

Můžete prozradit něco více o jeho rozhovorech? Například, jaká je veřejná odezva na jeho myšlenky? Kolik lidí, kteří jej slyšeli poměrně často, si začíná myslet, že Maitréja by mohl být někdo neobvyklý, třeba nový Mesiáš?

Dalo by se říci, že v jeho současné oblasti – Brazílii jsou lidé rozděleni zhruba na 30 % proti a 70 %, které to zajímá.

 

Skupiny spojené s Vámi a s Vaší prací se nacházejí po celém světě. Co si Maitréja přeje nebo doufá, aby tito lidé dělali – nakolik si Bytost Jeho postavení vůbec může vůbec něco přát nebo doufat?

Přeje si, abychom oznamovali skutečnost, že se On a Mistři, jeho učedníci, vrátili. Chce, abychom tak vytvářeli atmosféru očekávání, která probudí svět k jeho příchodu.

 

(1) Dokáže Pán Maitréja vyvést lidstvo ze současného finančního zmatku? (2) Je sdílení světových zdrojů jediným řešením, nebo (3) bude třeba něco složitějšího k nápravě současné finančního marasmu?

(1) Ano. Mnozí z lidí, kteří reagují na Maitréjovo učení, se již pokoušejí vyvést lidstvo ze současné finanční pohromy. (2) V zásadě ano. (3) Pouze sdílení a sociální spravedlnost vyřeší naše problémy.

 

Přestože se mé racionální mysli zdá úplně jasné, že proti globálnímu oteplování nikdo nic vážnějšího nepodnikne, intuitivně nebo instinktivně mi to nepůsobí skutečné obavy. Nemýlí-li se můj instinkt, je možné, aby Příroda nějak změnila situaci způsobem, který dokáže, že se vědci mýlili? Nebo mé pocity naznačují, že nějakým zázrakem budou po desetiletích, kdy se o tomto problému vedly jen plané řeči, podniknuta důkladná opatření? Nebo se máme prostě připravit na jakékoliv následky? Například když si vezmeme Maitréjovu předpověď, že Temže zaplaví budovy parlamentu, tak to zní jako možný důsledek globálního oteplování. Máme si snad uvědomit, že nejsme imunní vůči katastrofám, které tolik decimovaly lidstvo v minulosti? Mají pravdu vědci jako James Lovelock, že k takovým událostem bude docházet stále častěji, aniž bychom s tím mohli něco udělat, je-li to vůbec problém?

Opravdu máme problém – velký problém, který by mohl vést k velké pohromě a změnit podmínky na Zemi na celá staletí. Někteří lidé to berou vážně, mnozí však ne. Pro Maitréju je toto velmi závažná věc a říká, že máme velmi málo času na to, abychom napravili ty stránky tohoto problému, které se brzy stanou nenapravitelné. Když více lidí spatří Maitréju mluvit v televizi, začnou brát vážně skutečný rozsah této hrozby.

 

Dělá Maitréja něco konkrétního, aby nejvyšší důstojníky syrské armád přiměl k dezerci?

Ne.

 

Jakým způsobem reaguje duše na požehnání udělená Maitréjou při takových příležitostech jako jsou tří duchovních svátky? Jaký je účinek požehnání na duši?

Účinek se liší člověk od člověka, podle jejich dosaženého bodu vývoje a podle jejich odezvy na duchovní energie, které jsou uvolňovány.

 

6. června přešla planeta Venuše napříč slunečním kotoučem – z pohledu naší planety. Měla tato událost nějaký zvláštní vliv planetu Zemi a na lidstvo? K dalšímu podobnému tranzitu dojde až v roce 2117 – tedy pro většinu lidí příliš dlouho na to, aby se toho dočkali! Venuše má být druhé já (alter ego) naší planety, dodává nám tedy nový náboj a energii?

Ano, z pohledu planety Země jde o velmi pozitivní událost.

 

Radiace z katastrofy ve Fukušimě se šíří po severní polokouli a znečišťuje zásoby potravin, vody a vzduch, který dýcháme. Můžete prosím něco říci o (1) tom, co čeká lidi vystavené této radiaci, jak můžeme ochránit sebe a své děti a (2) pomohou nám Vesmírní bratři dekontaminovat naše prostředí a nás samotné?

(1) Není pravda, že by radiace z Fukušimy byla na severní polokouli přítomna v našem jídle apod. (2) Vesmírní bratři již neutralizovali značnou část radiace z fukušimské havárie.

 

Můžete nám prosím říci, co se opravdu stalo při prvních Letnicích, kdy údajně Duch svatý inspiroval shromážděné učedníky, aby „mluvili v jazycích“? Zjevně šlo o zážitek sdílené telepatie, ale co Ježíš říkal? Jak byla tato událost důležitá?

Šlo o zprávu od Maitréji (prostřednictvím prostoupení Ježíše), která byla učedníkům předána telepaticky. Každý z učedníků slyšel vše řečené současně. Avšak přesvědčení, že mluvili v jazycích, je falešné.

 

Dosahují skupiny Transmisní meditace po celém světě lepších výsledků při meditaci, to jest, zlepšily během let kvalitu této práce?

Celkově vzato ano. Některé velmi výrazně během posledního jednoho či dvou let, zvláště v Evropě.

 

Má Transmisní meditace nějaký účinek na kauzální tělo?

Transmise působí na všechny části lidské duše. Neexistuje však způsob, jakým bych mohl slovy popsat, jaký je účinek na kauzální tělo nějaké určité osoby.

 

Je během Transmise vyžadováno propojení mezi duší a mozkem?

Propojení je třeba udržovat mezi prostředky osobnosti – fyzickým, astrálním a mentálním tělem, zaměřenými do ádžna čakry mezi obočími – a duší.

 

Co se týče průměrného aspiranta nebo člena skupiny, hraje v procesu transmisní meditace nějakou roli monáda, nebo je nějak ovlivněna?

Ne.

 

Vím, že pan Creme řekl, že zvířecí mazlíčci by během Transmisní meditace neměli být v místnosti. Totéž jsem slyšel o novorozených dětech. Avšak v naší skupině meditační máme úžasně angažovanou hostitelku, které se právě narodilo dítě. Děkuji za jakékoliv rady, které poskytnete.

U transmisní meditace by nemělo být přítomno žádné dítě mladší 12 let.

 

Jsou mezi námi nebo k nám přijdou Mistři, tím, že se narodí, v tělech, které si vytvářejí pomocí vůle, nebo v tělech, ve kterých po staletí či tisíciletí žili v odlehlých oblastech světa? Pokud  jde o druhou možnost, byla takové těla původně zrozena z ženy? Nebo všechna výše zmíněná těla?

Mistři se inkarnovali různými způsoby.

 

Proč rady ohledně zdraví , které čas od času poskytujete, nebo ty z knihy Laws of Life od Maitréji, neobsahují půst, který je prospěšný pro fyzické tělo i psychiku?

Dosud se mne nikdo nezeptal, zdali se má postit nebo ne.

 

Děkuji za váš časopis Share International. (1) Můžete prosím prozradit, zdali dostáváte a publikujete dopisy se zážitky, které nejsou skutečné (pozn. překl.: ve smyslu zapojení skutečných Mistrů apod.)? (2) Jaký je účel dopisů? Čtu je rád, ale nejsou spíš jen pro ty, kteří to zažili?

(1) Dopisy se zážitky, které nejsou skutečné, nezveřejňujeme. (2) Ne, jejich účelem je inspirovat druhé.

 

Někteří čtenáři mají velmi rádi sekci kompilace (pozn. překl.: tematicky zaměřené sbírky úryvků z již vydaných textů), kdežto jiným vadí, že kompilace pouze opakují již použité texty. Jaký je váš názor jako vydavatele?

Kompilace opakují již vydané texty, avšak upomínají lidi na učení. Tematický kontext jim dává odlišnou perspektivu a zaměření.

Můj Mistr říká, že jde o jednu z nejdůležitějších částí časopisu a že kompilace mají kumulativní účinek.

 

Dne 2. června 2012 se objevil kruh v obilí v Manton Force ve Wiltshire. Tento obrazec byl interpretován jako polární hodiny s časem 19:43 v sobotu 4. srpna 2012, patrně britského letního času. (1) Je tento kruh v obilí pravý?  (2) Jde o správný výklad?

(1) Ano. (2) Ne.

 

Jaký je vztah kolektivní duše (jejíž jsme všichni individualizované aspekty) k našemu Planetárnímu logu? Je kolektivní duše určitým centrem v této velké bytosti?

Lidská kolektivní duše, jejíž fragmenty všichni jsme, je velkým Životem, který nazýváme lidskou evolucí. Je samozřejmě vyjádřením tvořivého záměru Planetárního logu ve vztahu k plánu Solárního logu.

 

Je možné, aby zkušenosti z minulého života posilovaly a podporovaly oblasti činnosti, zájmu nebo talent v následující inkarnaci?

Ano, do značné míry. Dochází k tomu často.

 

Myslíte, že chvála má na dítě stejně silný účinek jako kritika? Měli by se rodiče a učitelé zdržet obou?

Chvála je nezbytná. Správná kritika je také nezbytná, ale musí být opatrná a konstruktivní.

 

Existuje něco ve složení paprsků člověka, co jej činí více nebo méně náchylným k pocitu viny?

Někteří lidé, záleží na struktuře paprsků, mají sklony k sebeobviňování. Například citlivé osoby 2. paprsku.

 

Je Ženeva místem průchodu nebo centrem pro UFO?

Ženeva je jedním z pěti hlavních duchovních středisek na světě spolu s Londýnem, New Yorkem, Dárdžilingem a Tokiem. Není ale centrem pro UFO.

 

Kamera na solární a heliosferické observatoři NASA (SOHO) zachytila velký objekt nedaleko slunce, který vypadá, že je uměle vytvořený. Obrázek ze dne 24. dubna 2012 (viz Youtube, NASA images) vypadá jako rozčleněný objekt s dlouhou mechanickou paží. Mohl by váš Mistr prosím vysvětlit, co je to za objekt?

Obrázek není uměle vytvořený, avšak jde o plynové emise ze slunce.

(Pozn. překl.: Na slunci se někdy vyskytují plynové útvary ve tvaru roury s kruhovým průřezem, které se později uvolní a stoupají vzhůru. Jeden z těchto útvarů byl zachycen z boku a vznikl tak tento neobvyklý obraz kruhovitého objektu propojeného se sluncem, který se náhle odpoutal a odletěl pryč.)

 

Na východní straně oblohy byla velmi jasná hvězda. Žiji na západním pobřeží USA, v kalifornském hlavním městě Sacramento.  Tato hvězda nemění barvy ani se nepohybuje, ale já si myslím, že jde o „Maitréjovu hvězdu“. Není tam vždy, zatím se ukázala jen párkrát na několik hodin. Je větší a jasnější, než jakákoliv hvězda, kterou jsem kdy viděl, ale vypadá jako hvězda, ne jako UFO. Opravdu jde ve skutečnosti o Maitréjovu „hvězdu“?

Ano, je to Maitréjova „hvězda“, ohlašující jeho příchod.

 

Cestují Vesmírní bratři z naší sluneční soustavy po celé galaxii Mléčné dráhy?

Někteří ano.

 

Dokážou se také dopravit do jiných galaxií (ne jen do slunečních systémů)?

Někteří z nich ano.

 

Mohou Vesmírní bratři zmenšovat své velké vesmírné lodě do nepatrných rozměrů, aby je mohli lépe skladovat, když je nepoužívají?

Ne.

Podpořte nás sdílením

UFO v Jeruzalémě a Jezdec na bílém koni v Káhiře jsou znameními Maitréji, Světového učitele

UFO v Jeruzalémě a Jezdec na bílém koni v Káhiře jsou znameními Maitréji, Světového učitele

Miliony lidí na celém světě vidělo nedávno v televizi a na internetu dva zázračné úkazy: zářící UFO vznášející se na Jeruzalémským Skalním dómem a éterickou postavu v bílém jedoucí na bílem koni skrze davy shromážděné na náměstí Tahrír v egyptské Káhiře zachycené na video.

Číst více Číst více

Tisková zpráva Share International č. 93, únor 2011

Miliony lidí na celém světě vidělo nedávno v televizi a na internetu dva zázračné úkazy: zářící UFO vznášející se na Jeruzalémským Skalním dómem a éterickou postavu v bílém jedoucí na bílem koni skrze davy shromážděné na náměstí Tahrír v egyptské Káhiře zachycené na video.

UFO bylo nafilmováno přinejmenší třemi různými svědky. Noviny Sydney Morning Herald v reportáži napsaly: „Ještě zajímavější asi je, že objekt byl nafilmován z různých míst a vypadá to, že záběry byly pořízeny současně, zvláště ve chvíli, kdy objekt odlétá vysokou rychlostí vzhůru.“ Britská televizní stanice Channel 4 poznamenala, že videa, jak se zdá, ukazují „přesně tu samou kouli světla“ a že „toto tajemství je ještě umocněno tím, že nad tímto posvátným místem je zákaz přeletů, takže světlo nemohlo pocházet od letadla.“

Co tyto úkazy znamenají? Kdo je vytváří? Jaký je jejich význam v této době krizí a změn?

Podle Benjamina Creme, umělce, spisovatele a lektora jsou toto dvě z mnoha znamení nebo zázraků, které zvěstují vystoupení Maitréji, Světového učitele, na veřejnou scénu.

14. ledna 2010 pan Creme oznámil, že se Maitréja poprvé objevil (inkognito) v televizi. Od té doby se 29- krát objevil v televizi v USA a další rozhovory se dají brzy očekávat v Severní i Jižní Americe, Japonsku, Evropě a ve zbytku světa.

Podle Cremova Mistra bylo UFO v Jeruzalémě jednou ze čtyř „hvězd“, které jsou vidět po celém světě od prosince 2008 a která ohlašují Maitréjův otevřený příchod. Také potvrzuje, že Jezdec na Bílém koni představoval požehnání od Maitréji, kterým chtěl poukázat na nesmírný význam toho, co lidé v Egyptě dělají a že je v jejich boji za svobodu a spravedlnost na jejich straně. Maitréja se často zjevoval jako Jezdec na Bílém koni – prastarý symbol učitele, jenž má přijít. Mnozí nyní očekávají návrat jejich očekávaného Učitele, ať už jej zvou Kristem, Mesiášem, pátým Buddhou, Krišnou, Kalki avatárem nenbo Imámem Mahdím.

Podpořte nás sdílením

Vánoční zázrak – tisková zpráva ze Share International

Vánoční zázrak – tisková zpráva ze Share International

Velmi brzy uvidí svět velkou jasnou hvězdu. Objeví se na obloze a bude všem na světě viditelná jak v noci, tak i ve dne.

Číst více Číst více

Vánoční zázrak 2008

Tisková zpráva Share International č. 87, prosinec 2008

Po léta byl svět plný zázraků všeho druhu. V dubnu 1995 magazín Time věnoval osm stran titulnímu příspěvku o zázracích a dospěl k závěru: „Lidé dychtí po znameních.“

Vyhlížejte nyní ten největší zázrak ze všech. Ve velmi blízké budoucnosti se na obloze objeví velká, jasná hvězda, viditelná všem po celém světě – v noci i za dne.

Neuvěřitelné? Výmysl? Ne, prostý fakt. Zhruba o týden později Maitréja, Světový učitel pro celé lidstvo, započne se svým objevováním se na veřejnosti – a i když nebude používat jméno Maitréja – poskytne interview pro velkou americkou televizní stanici.

V roce 1988 CNN a jiná média uvedla reportáž o tom, jak se Maitréja v sobotu 11. června zázračně objevil před 6 000 lidmi v Nairobi v Keni. Týden před tím se objevilo pozoruhodné znamení: „V sobotu 4. června byla spatřena velká jasná hvězda, neobvykle jasnější než obyčejné hvězdy“, uvedl v deníku Kenya Times redaktor Job Mutungi.

Přes 30 let připravuje umělec, spisovatel a přednášející Benjamin Creme cestu pro největší událost v dějinách – příchod Maitréji a Jeho skupiny Mistrů moudrosti. V květnu 1982 odhalil pan Creme na přeplněné tiskové konferenci v Los Angeles, že Maitréja od 19. července 1977 žil Maitréja v asijské komunitě v Londýně.

Očekáván všemi náboženstvími pod různými jmény, Maitréja je Kristem pro křesťany, Imámem Mahdím pro muslimy, Krišnou pro hinduisty, Mesiášem pro Židy a Maitréjou Buddhou pro budhisty. Je Světovým učitelem pro všechny, nábožensky založené či nikoliv, učitelem v nejširším slova smyslu.

Maitréja pracuje za oponou současného měnicího se světa jako moderní člověk, který se zabývá současnými problémy. Jeho neobyčejná energie, kterou vylévá do světa, byla podnětem pro dramatické změny v mnoha oblastech: skončení studené války; rozpad Sovětského svazu; sjednocení Německa; ukončení apartheidu v Jižní Africe; stále sílící hlas lidí, který vede k požadavkům na mír a spravedlnost; a ke světovému zaměření na ochranu životního prostředí.

Maitréjovo poselství může být shrnuto slovy „sdílejte a zachraňte svět“. Bude se snažit inspirovat lidstvo k tomu, aby na sebe pohlíželo jako na jednu rodinu, a aby vytvořilo světový mír prostřednictvím sdílení, ekonomické spravedlnosti a celosvětové spolupráce.

S Maitréjou a Jeho skupinou pracující otevřeně ve světě si lidstvo může být jisto nejenom přežitím, ale tím, že vytvoří skvělou novou civilizaci.

Podpořte nás sdílením