Otázky a odpovědi pana Crema z listopadového Share International

Otázky a odpovědi pana Crema z listopadového Share International

Z důvodu úmrtí pana Creme vyšla pravidelná rubrika, kde odpovídal na otázky čtenářů, možná už naposledy.

Jaká bude v budoucnosti úloha peněz?

Peníze budou na určitou dobu odebrány, dokud neztratí svou přitažlivost a moc nad lidmi.

 

Jsou státy produkující ropu součástí starého kapitalistického systému, nebo používají svou ropu pro dobré účely?

Záleží to na tom, o koho se jedná. Saudská Arábie je ovládaná jednou rodinou pro dobro této rodiny. Mají miliardové roční zisky. Je několik málo zemí, které využívají svou ropu pro dobro své země, svých lidí. Chavez, zesnulý venezuelský prezident používal ropu víceméně pro nejchudší lidi země.

 

Je CERN nebezpečný?

No, on je nebezpečný v tom, že to stojí miliardy jej postavit. A je to pomalé – trvalo to dvacet let, než byl vystavěn. Vědci, kteří se na tom podílejí, se budou dozvídat věci a dozvídají se věci, které jim jakýkoliv esoterik může říci – a to zdarma!

 

Odkud dostáváte informace? Jak to víte? Přichází vám to ve snech?

Bylo mi to řečeno jedním z Mistrů. Ne, já nesním: Nejsem snílek. Přemýšlím, Mám Mistra, který není nikdy daleko od mého ucha. Mohu s ním hovořit a obvykle se jej na pár věcí denně zeptám. Snažím se to nedělat, protože se má za to, že učedník se nebude zlepšovat, pokud se bude stále na něco vyptávat. Mně se ale stále ptají jiní, takže se musím Mistra ptát! On má pro to pochopení a je velmi laskavý. Jen velice zřídka odmítne na něco odpovědět, jen pokud je to něco, co bych měl už vědět.

 

Slyšel jsem, že paprsek osobnosti Japonska byl 7 a teprve nedávno se změnil na 4. Od kterého roku se začal měnit ze 7 na 4.

1700.

 

Zmínil jste, že každý máme Mistra, Kdo je tím mým?

Když je žák připraven, Mistr se objeví.

 

Co se týká světového hladu – jak můžeme pomoci? Které organizace jsou nejdůvěryhodnější, abychom jim poslali peníze?

Červený kříž, Save the Children Fund, Christian Aid, Oxfam.

 

Je pravda, jak se to píše v knihách Moustafy Gadalla, že faraon Achnaton, který byl monoteistou a kterého vyhnali na Sinaj, je totožný s Mojžíšem?

Ne. Mojžíš měl duši na šestém paprsku, Achnaton na druhém a nebyl vyhnán na Sinaj.

 

Počet dětí trpících autismem a Aspergerovým syndromem se za posledních 40 až 50 let podstatně zvýšil. (1) Souvisí to se znečištěním z jaderných elektráren? (2) Je skutečnost, že tyto děti mohou žít pouze v přítomnosti a nemohou se přenést do budoucnosti postižením, nebo to ukazuje na spojení s duší? (3) Je to z důvodu osobní nebo rodinné karmy? (4) Je možné, že důvod pro jejich inkarnaci je natolik v nesouladu s jejich současným prostředím, že se pouze soustředí na to, co je zajímá?

(1) Ne. Více případů je správně diagnostikováno. (2) Ne. (3) Také ne. (4) Ne.

 

Tohle je konec Věku ryb a je možné vidět všechny iluze tohoto věku. Není to tak, že vstupujeme do Nového věku s novým duchem, což je cesta pokroku, a všechno, co potřebujeme, je být k tomu otevření a dosáhneme pokroku?

Ano, ale není to tak jednoduché, jak říkáte. Pouze asi polovina lidské populace je to, co bychom mohli nazvat vodnářská. Ta starší – ta zkušenější polovina, polovina, co má všechny peníze, všechno know-how, co zastává všechna vlivná úřední místa, co si dělala, co chtěla po celou dobu své existence a co tak činí dodnes – je rybího typu. Takže svět je rozdělen. Jsme pouze sem let ve skutečném Věku vodnáře. Energie Ryb se začaly stahovat v roce 1625. Energie Vodnáře začaly přicházet v roce 1675. Nyní jsou přibližně v rovnováze. Ale mladí lidé tvoří převážnou většinu přicházejících vodnářských lidí a rybí lidé tvoří ten zbytek, což jsou všechny vlády světa, všichni, co mají rádi staré způsoby, co mají většinu peněz na světě. Neznám přesná čísla, ale nejvyšší dvě procenta lidí vlastní většinu světových příjmů. To je něco neslýchaného, úděsného a pro lidstvo strašně nezdravého. Ti jsou stále založením rybí, libují si ve způsobech a strukturách Ryb, v individualitě, která vlezla do hlavy lidem u moci ve světě. To, co bylo jedním z největších darů Věku ryb světu, se stalo jedním z největších nebezpečí pro lidstvo kvůli přemrštěné kvalitě energie věku ryb a z toho plynoucí nesnášenlivosti, nespravedlnosti a nedostatku sdílení.

 

Lze vesmírné lodě (UFO) lidskými zbraněmi sestřelit?

Vesmírné lodě nelze sestřelit lidskými zbraněmi, protože každá vesmírná loď má kolem sebe magnetické pole, které je neproniknutelné a které ji chrání tím, že odrazí každou raketu, která na ni směřuje. Jsou doslova nezranitelné. V několika případech se ale vesmírní lidé obětovali a simulovali nehodu a pád svých dopravních prostředků na zem. Taková je míra jejich neobyčejné lásky, která stojí za jejich prací v náš prospěch. Jde o doslova duchovní poslání až k bodu sebeobětování takovým způsobem, který my nedokážeme napodobit.

 

Jaké jsou paprsky a stupně evoluce Boutros Boutros-Ghalího a Egona Karl-Heinz Bahra?

Boutros Boutros-Ghalí (1922-2016) egyptský politik a diplomat a šestý generální tajemník Spojených národů. Duše: 2, osobnost: 3 (podpaprsek 6), mentální tělo: 2(6), astrální tělo: 4(6), fyzické tělo: 3(7). Byl učedníkem 2,2 stupně.

Egon Karl-Heinz Bahr (1922-2015), německý politik a blízký spolupracovník Williho Brandta. Duše: 3, osobnost: 3 (podpaprsek 6), mentální tělo: 3(6), astrální tělo: 4(6), fyzické tělo: 3(7). Byl učedníkem 2,2 stupně.

 

Podpořte nás sdílením