Vánoční zázrak – tisková zpráva ze Share International

Vánoční zázrak – tisková zpráva ze Share International

Velmi brzy uvidí svět velkou jasnou hvězdu. Objeví se na obloze a bude všem na světě viditelná jak v noci, tak i ve dne.

Vánoční zázrak 2008

Tisková zpráva Share International č. 87, prosinec 2008

Po léta byl svět plný zázraků všeho druhu. V dubnu 1995 magazín Time věnoval osm stran titulnímu příspěvku o zázracích a dospěl k závěru: „Lidé dychtí po znameních.“

Vyhlížejte nyní ten největší zázrak ze všech. Ve velmi blízké budoucnosti se na obloze objeví velká, jasná hvězda, viditelná všem po celém světě – v noci i za dne.

Neuvěřitelné? Výmysl? Ne, prostý fakt. Zhruba o týden později Maitréja, Světový učitel pro celé lidstvo, započne se svým objevováním se na veřejnosti – a i když nebude používat jméno Maitréja – poskytne interview pro velkou americkou televizní stanici.

V roce 1988 CNN a jiná média uvedla reportáž o tom, jak se Maitréja v sobotu 11. června zázračně objevil před 6 000 lidmi v Nairobi v Keni. Týden před tím se objevilo pozoruhodné znamení: „V sobotu 4. června byla spatřena velká jasná hvězda, neobvykle jasnější než obyčejné hvězdy“, uvedl v deníku Kenya Times redaktor Job Mutungi.

Přes 30 let připravuje umělec, spisovatel a přednášející Benjamin Creme cestu pro největší událost v dějinách – příchod Maitréji a Jeho skupiny Mistrů moudrosti. V květnu 1982 odhalil pan Creme na přeplněné tiskové konferenci v Los Angeles, že Maitréja od 19. července 1977 žil Maitréja v asijské komunitě v Londýně.

Očekáván všemi náboženstvími pod různými jmény, Maitréja je Kristem pro křesťany, Imámem Mahdím pro muslimy, Krišnou pro hinduisty, Mesiášem pro Židy a Maitréjou Buddhou pro budhisty. Je Světovým učitelem pro všechny, nábožensky založené či nikoliv, učitelem v nejširším slova smyslu.

Maitréja pracuje za oponou současného měnicího se světa jako moderní člověk, který se zabývá současnými problémy. Jeho neobyčejná energie, kterou vylévá do světa, byla podnětem pro dramatické změny v mnoha oblastech: skončení studené války; rozpad Sovětského svazu; sjednocení Německa; ukončení apartheidu v Jižní Africe; stále sílící hlas lidí, který vede k požadavkům na mír a spravedlnost; a ke světovému zaměření na ochranu životního prostředí.

Maitréjovo poselství může být shrnuto slovy „sdílejte a zachraňte svět“. Bude se snažit inspirovat lidstvo k tomu, aby na sebe pohlíželo jako na jednu rodinu, a aby vytvořilo světový mír prostřednictvím sdílení, ekonomické spravedlnosti a celosvětové spolupráce.

S Maitréjou a Jeho skupinou pracující otevřeně ve světě si lidstvo může být jisto nejenom přežitím, ale tím, že vytvoří skvělou novou civilizaci.

Podpořte nás sdílením