Zvláštní prohlášení k nedávným událostem

Zvláštní prohlášení k nedávným událostem

od Mistra—, skrze Benjamina Creme, 14. listopadu 2015: Jakkoliv byla nedávná tragická událost v Paříži pro obyvatele Francie bolestná, otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné. Tato pro mnohé tragická událost Mu rozvázala Ruce. Pamatujte na to a buďte připraveni na to, že se objeví.

Benjamin Creme odpovídá na otázky o nedávných událostech v Paříži.

 

Řekl byste, že strašlivá událost v Paříži pozdržela nebo uspíšila Maitréjovo vystoupení?

Přestože to je těžké pro ty, kterých se tato tragédie týká, otevřely se tím pro Maitréju dveře, které by jinak zůstaly déle uzavřeny.

 

Jaký faktor v Paříži „Maitréjovi otevřel dveře“?

Jeden faktor je prosebné volání lidstva v odezvě na mnohé světové problémy. Další faktor představují lidé po celém světě, kteří reagují na události v Paříži tím, že volí lásku, jednotu a toleranci. Hloubka této tragédie sjednotila mnohé lidi způsobem, který nebyl dříve zjevný. Vyšlo najevo, že lidé jsou blíže myšlence jednoty, než si myslíme, a to ovlivnilo jejich reakci. Ukázali, že jsou připraveni na změnu toho správného druhu.

 

Mohli Mistři událostem v Paříži zabránit?

Mnozí ve skupinách, které se mnou spolupracují, a zřejmě lidé všude si možná myslí, že Maitréja neměl dopustit, aby k tomu došlo. Maitréja samozřejmě zná Zákon. On ví, nakolik může či nemůže zasáhnout do naší svobodné vůle.

 

***

Rádi bychom také připomenuli čtenářům článek Cremova Mistra, který je stejně relevantní dnes, jako v den, kdy byl vydán. Čtenáře bude zajímat, že v souvislosti s útoky 11. září v New Yorku byla tehdejší americká vláda varována duchovní Hierarchií před jakoukoliv pomstychtivou odvetnou reakcí. Nedávné události ukazují, že tato rada dosud platí. Mír a spravedlnost pro všechny musí být cílem. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je sdílení světových zdrojů. Soudě podle upřímné touhy po míru, jakou vyjadřují obyčejní lidé po celém světě, by se zdálo, že jich na to reaguje dostatečné množství, jak to Maitréja vždy říkal. On ví, že my budeme pozitivně reagovat: „Mé srdce mi sděluje vaši odpověď a má radost.“

„Na svět sestoupilo krizové období, které sjednotí mnohé národy novým způsobem. Vzájemný strach z terorismu dosáhl toho, co by si jinak vyžádalo mnoho let trpělivého úsilí. Co je ještě nápadnější, důvody pro terorismus – utrpení, zášť, bezradné zoufalství milionů na Východě – začínají docházet mnoha Američanům, umožňují jim podívat se na nedávné události z širšího pohledu a v reakci na to vzývat k opatrnosti. Nade vším lze pocítit nového ducha spolupráce, v myslích mnohých na Východě i Západě se rodí nový smysl pro zodpovědnost. Tak tento hrozný útok, který jediným úderem zabil a zmrzačil tolik lidí, zažehl ohně změny, tolik potřebné v tomto světě, a donutil k dílu ruce, které je doposud zadržovaly. Z tohoto brutálního zločinu může tedy vzejít u lidí po celém světě větší pochopení potřeby spravedlnosti, svobody a vlády zákona.“

***

Otázky a odpovědi ze Share International, prosinec 2015

 

Mistr hovoří ve Svých článcích pro tento rok (2015) o změně. Hovoří o nutnosti změny a poukazuje na změny, které ještě přijdou. Někteří lidé se bojí změn, jiní je vítají.

Změna je bolestivá, protože tolik lidí stále žije pod vlivem energií věku Ryb. Není pro ně snadné vidět, že změna ‒ od starých struktur k novým ‒ je pro ně prospěšná.

Nastává postupný posuv v tom, jak lidé vnímají světové události, aniž by jim nutně rozuměli. Avšak existuje rostoucí pochopení, že svět patří všem. Změna je bolestivá pro mnoho lidí, avšak zároveň roste přijetí toho, že svět je zde pro všechny. Toto musí být základem pro nový přístup, jinak žádné naše řešení nebude fungovat.

Všechny skupiny (ve všech oborech) které ve směřování své práce odrážejí přicházející změny, opravdu ukazují cestu vpřed ‒ tu jedinou cestu. Není pochyb o tom, že je to obtížné, zvláště pro ty, co jsou stále ponořeni v minulosti. Nicméně existuje silné povědomí (i mezi těmi nejvíce zpátečnickými politiky), že je potřeba nový, inkluzivní přístup.

 

Papež a dalajláma volají po spravedlnosti a míru. Vesmírní bratři dávají svou přítomnost velmi zřetelně najevo. Dá se říci, že existuje určitý koordinační plán mezi papežem Františkem, dalajlámou a vesmírnými bratry, jako součásti sil světla?

Ano, určitě ano.

 

Ve Share International hovoříte o “UFO” z Marsu. Proč nemůžeme na Marsu spatřit Marťany? Jsou neviditelní, jako džinové v Džinismu?

Mars překypuje životem, ale ne v pevné fyzické podobě. Kdybyste měli éterické vidění a dostali se na Mars, spatřili byste tam lidi. Na Marsu je více lidí, než na Zemi (9 miliard).

 

Mírové rozhovory o Sýrii (30. října 2015 ve Vídni) se pokusily o vyjednání míru, nebo dohody. Rozhovorů se zúčastnili zarytí nepřátelé, Saúdská Arábie a Írán, což nelze označit za nic menšího, než za zázrak. Pracoval opět Maitréja přímo nebo nepřímo na pokroku aby se jednání uskutečnilo?

Ano.

 

Pracují Mistři a Maitréja za scénou, aby světovým vůdcům vštípili myšlenky s návrhy, jak vyřešit problém migrantů a uprchlíků, kteří utíkají před konfliktem a chudobou a otřesnými podmínkami ve svých zemích?

Ano.

 

Chci se zeptat na Den deklarace a prostoupení lidstva. Mám volbu, zdali chci nebo nechci být prostoupen? Pokud nemám, znamená to, že je má svobodné vůle porušena.

Máte svobodu to ignorovat.

 

Jeden dlouholetý zaměstnanec NASA, jehož prací bylo dohlížet na bezpečnostní procedury během letů raketoplánů, nedávno prohlásil, že při sledování letu raketoplánu v roce 1997 pomocí průmyslové televize spatřil skoro třímetrového mimozemšťana, jak komunikuje s kosmonauty ve skafandru v otevřeném nákladovém prostoru raketoplánu. Vedle raketoplánu také spatřil vznášející se mimozemskou vesmírnou loď. (1) Opravdu se tato událost stala? (2) Došlo během letů raketoplánů také k dalším podobným setkáním, která jsou udržována v nejvyšším stupni utajení?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Nedávno jsem se dal na mantry hnutí Hare Krišna a prasádam (jídlo uvařené a nabídnuté jako obětina Krišnovi). (1) Zajímá mne, zdali Mistři magnetizují jídlo energií, nebo mu žehnají. (2) Chci se také zeptat, jestli můžete vysvětlit vědeckou stránku této mantry.

(1) Ne. (2) Mantra se snaží vzývat energii Krišny, kterým je dnes samozřejmě Maitréja.

 

Je schopnost představivosti lidem vrozená?

Ano.

 

Měli by se rodiče a učitelé snažit povzbuzovat užívání představivosti?

Ano

 

Můžeme odvodit, že body trojúhelníku zla (sil materialismu) ve Spojených státech, Izraeli a východní Evropě zesilují své rozkladné, strach působící manévry, aby čelili Maitréjovi, jak se čím dál víc blíží k plně otevřenému a viditelnému vystupování?

Do určité míry ano.

 

Můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi myslí a mozkem?

V dnešní době se na mozek klade ohromný důraz a je zaměňován s myslí. Mysl a mozek nejsou totéž. Mozek je prostředek na fyzické úrovni sloužící pro myšlenky a zkušenosti. Mysl je tím, co prožívá zkušenost. Mysl prožívá, kdežto mozek je spíše určitým koordinátorem informací.

 

Co když někdo chce provozovat Transmisní meditaci, ale nemá poblíž žádnou skupinu, kterou by navštěvoval, ani nemá další dva lidi do skupiny? Je v této situaci nejlepší provozovat Transmisní meditaci o samotě, bez mentálního propojen s jinou skupinou? Nebo se máme pokoušet mentálně propojovat s jinou skupinou, která v tu chvíli medituje?

Je lepší se mentálně propojit se skupinou.

Podpořte nás sdílením