Mistrův článek a otázky a odpovědi pana Creme

Mistrův článek a otázky a odpovědi pana Creme

Článek Mistra a otázky a odpovědi z letního dvojčísla časopisu Share International. Mistrův článek pojednává o lidech, kteří se jali zlepšovat tento svět a vytvářejí předvoj pro ostatní. Otázky na pana Creme se týkají širokého okruhu témat od vývoje světa k výchově dětí, mezi nimiž se tentokrát častěji objevují dotazy na téma transmisní meditace.

Předvoj

článek pro červencové a srpnové číslo časopisu Share International

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 6. června 2012

Nyní roste mezi lidmi počet mužů a žen, kteří se zapojují do vytyčování principů, na kterých se bude stavět nová civilizace. Dají se nalézt téměř v každé zemi. Šíři učení, které odráží charakteristické rysy Nového věku Vodnáře. Nacházejí se v každé oblasti lidského života a dají se poznat podle svého altruismu a horlivé snahy reagovat na potřeby lidí. To oni jsou předvojem, který byl vyslán napřed, aby připravil lidi na zkušenosti, které budou charakteristické pro Nový věk. Více zde.

 

Otázky a odpovědi pana Creme

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl?

68, k datu 5. června 2012.

 

Můžete prozradit něco více o jeho rozhovorech? Například, jaká je veřejná odezva na jeho myšlenky? Kolik lidí, kteří jej slyšeli poměrně často, si začíná myslet, že Maitréja by mohl být někdo neobvyklý, třeba nový Mesiáš?

Dalo by se říci, že v jeho současné oblasti – Brazílii jsou lidé rozděleni zhruba na 30 % proti a 70 %, které to zajímá.

 

Skupiny spojené s Vámi a s Vaší prací se nacházejí po celém světě. Co si Maitréja přeje nebo doufá, aby tito lidé dělali – nakolik si Bytost Jeho postavení vůbec může vůbec něco přát nebo doufat?

Přeje si, abychom oznamovali skutečnost, že se On a Mistři, jeho učedníci, vrátili. Chce, abychom tak vytvářeli atmosféru očekávání, která probudí svět k jeho příchodu.

 

(1) Dokáže Pán Maitréja vyvést lidstvo ze současného finančního zmatku? (2) Je sdílení světových zdrojů jediným řešením, nebo (3) bude třeba něco složitějšího k nápravě současné finančního marasmu?

(1) Ano. Mnozí z lidí, kteří reagují na Maitréjovo učení, se již pokoušejí vyvést lidstvo ze současné finanční pohromy. (2) V zásadě ano. (3) Pouze sdílení a sociální spravedlnost vyřeší naše problémy.

 

Přestože se mé racionální mysli zdá úplně jasné, že proti globálnímu oteplování nikdo nic vážnějšího nepodnikne, intuitivně nebo instinktivně mi to nepůsobí skutečné obavy. Nemýlí-li se můj instinkt, je možné, aby Příroda nějak změnila situaci způsobem, který dokáže, že se vědci mýlili? Nebo mé pocity naznačují, že nějakým zázrakem budou po desetiletích, kdy se o tomto problému vedly jen plané řeči, podniknuta důkladná opatření? Nebo se máme prostě připravit na jakékoliv následky? Například když si vezmeme Maitréjovu předpověď, že Temže zaplaví budovy parlamentu, tak to zní jako možný důsledek globálního oteplování. Máme si snad uvědomit, že nejsme imunní vůči katastrofám, které tolik decimovaly lidstvo v minulosti? Mají pravdu vědci jako James Lovelock, že k takovým událostem bude docházet stále častěji, aniž bychom s tím mohli něco udělat, je-li to vůbec problém?

Opravdu máme problém – velký problém, který by mohl vést k velké pohromě a změnit podmínky na Zemi na celá staletí. Někteří lidé to berou vážně, mnozí však ne. Pro Maitréju je toto velmi závažná věc a říká, že máme velmi málo času na to, abychom napravili ty stránky tohoto problému, které se brzy stanou nenapravitelné. Když více lidí spatří Maitréju mluvit v televizi, začnou brát vážně skutečný rozsah této hrozby.

 

Dělá Maitréja něco konkrétního, aby nejvyšší důstojníky syrské armád přiměl k dezerci?

Ne.

 

Jakým způsobem reaguje duše na požehnání udělená Maitréjou při takových příležitostech jako jsou tří duchovních svátky? Jaký je účinek požehnání na duši?

Účinek se liší člověk od člověka, podle jejich dosaženého bodu vývoje a podle jejich odezvy na duchovní energie, které jsou uvolňovány.

 

6. června přešla planeta Venuše napříč slunečním kotoučem – z pohledu naší planety. Měla tato událost nějaký zvláštní vliv planetu Zemi a na lidstvo? K dalšímu podobnému tranzitu dojde až v roce 2117 – tedy pro většinu lidí příliš dlouho na to, aby se toho dočkali! Venuše má být druhé já (alter ego) naší planety, dodává nám tedy nový náboj a energii?

Ano, z pohledu planety Země jde o velmi pozitivní událost.

 

Radiace z katastrofy ve Fukušimě se šíří po severní polokouli a znečišťuje zásoby potravin, vody a vzduch, který dýcháme. Můžete prosím něco říci o (1) tom, co čeká lidi vystavené této radiaci, jak můžeme ochránit sebe a své děti a (2) pomohou nám Vesmírní bratři dekontaminovat naše prostředí a nás samotné?

(1) Není pravda, že by radiace z Fukušimy byla na severní polokouli přítomna v našem jídle apod. (2) Vesmírní bratři již neutralizovali značnou část radiace z fukušimské havárie.

 

Můžete nám prosím říci, co se opravdu stalo při prvních Letnicích, kdy údajně Duch svatý inspiroval shromážděné učedníky, aby „mluvili v jazycích“? Zjevně šlo o zážitek sdílené telepatie, ale co Ježíš říkal? Jak byla tato událost důležitá?

Šlo o zprávu od Maitréji (prostřednictvím prostoupení Ježíše), která byla učedníkům předána telepaticky. Každý z učedníků slyšel vše řečené současně. Avšak přesvědčení, že mluvili v jazycích, je falešné.

 

Dosahují skupiny Transmisní meditace po celém světě lepších výsledků při meditaci, to jest, zlepšily během let kvalitu této práce?

Celkově vzato ano. Některé velmi výrazně během posledního jednoho či dvou let, zvláště v Evropě.

 

Má Transmisní meditace nějaký účinek na kauzální tělo?

Transmise působí na všechny části lidské duše. Neexistuje však způsob, jakým bych mohl slovy popsat, jaký je účinek na kauzální tělo nějaké určité osoby.

 

Je během Transmise vyžadováno propojení mezi duší a mozkem?

Propojení je třeba udržovat mezi prostředky osobnosti – fyzickým, astrálním a mentálním tělem, zaměřenými do ádžna čakry mezi obočími – a duší.

 

Co se týče průměrného aspiranta nebo člena skupiny, hraje v procesu transmisní meditace nějakou roli monáda, nebo je nějak ovlivněna?

Ne.

 

Vím, že pan Creme řekl, že zvířecí mazlíčci by během Transmisní meditace neměli být v místnosti. Totéž jsem slyšel o novorozených dětech. Avšak v naší skupině meditační máme úžasně angažovanou hostitelku, které se právě narodilo dítě. Děkuji za jakékoliv rady, které poskytnete.

U transmisní meditace by nemělo být přítomno žádné dítě mladší 12 let.

 

Jsou mezi námi nebo k nám přijdou Mistři, tím, že se narodí, v tělech, které si vytvářejí pomocí vůle, nebo v tělech, ve kterých po staletí či tisíciletí žili v odlehlých oblastech světa? Pokud  jde o druhou možnost, byla takové těla původně zrozena z ženy? Nebo všechna výše zmíněná těla?

Mistři se inkarnovali různými způsoby.

 

Proč rady ohledně zdraví , které čas od času poskytujete, nebo ty z knihy Laws of Life od Maitréji, neobsahují půst, který je prospěšný pro fyzické tělo i psychiku?

Dosud se mne nikdo nezeptal, zdali se má postit nebo ne.

 

Děkuji za váš časopis Share International. (1) Můžete prosím prozradit, zdali dostáváte a publikujete dopisy se zážitky, které nejsou skutečné (pozn. překl.: ve smyslu zapojení skutečných Mistrů apod.)? (2) Jaký je účel dopisů? Čtu je rád, ale nejsou spíš jen pro ty, kteří to zažili?

(1) Dopisy se zážitky, které nejsou skutečné, nezveřejňujeme. (2) Ne, jejich účelem je inspirovat druhé.

 

Někteří čtenáři mají velmi rádi sekci kompilace (pozn. překl.: tematicky zaměřené sbírky úryvků z již vydaných textů), kdežto jiným vadí, že kompilace pouze opakují již použité texty. Jaký je váš názor jako vydavatele?

Kompilace opakují již vydané texty, avšak upomínají lidi na učení. Tematický kontext jim dává odlišnou perspektivu a zaměření.

Můj Mistr říká, že jde o jednu z nejdůležitějších částí časopisu a že kompilace mají kumulativní účinek.

 

Dne 2. června 2012 se objevil kruh v obilí v Manton Force ve Wiltshire. Tento obrazec byl interpretován jako polární hodiny s časem 19:43 v sobotu 4. srpna 2012, patrně britského letního času. (1) Je tento kruh v obilí pravý?  (2) Jde o správný výklad?

(1) Ano. (2) Ne.

 

Jaký je vztah kolektivní duše (jejíž jsme všichni individualizované aspekty) k našemu Planetárnímu logu? Je kolektivní duše určitým centrem v této velké bytosti?

Lidská kolektivní duše, jejíž fragmenty všichni jsme, je velkým Životem, který nazýváme lidskou evolucí. Je samozřejmě vyjádřením tvořivého záměru Planetárního logu ve vztahu k plánu Solárního logu.

 

Je možné, aby zkušenosti z minulého života posilovaly a podporovaly oblasti činnosti, zájmu nebo talent v následující inkarnaci?

Ano, do značné míry. Dochází k tomu často.

 

Myslíte, že chvála má na dítě stejně silný účinek jako kritika? Měli by se rodiče a učitelé zdržet obou?

Chvála je nezbytná. Správná kritika je také nezbytná, ale musí být opatrná a konstruktivní.

 

Existuje něco ve složení paprsků člověka, co jej činí více nebo méně náchylným k pocitu viny?

Někteří lidé, záleží na struktuře paprsků, mají sklony k sebeobviňování. Například citlivé osoby 2. paprsku.

 

Je Ženeva místem průchodu nebo centrem pro UFO?

Ženeva je jedním z pěti hlavních duchovních středisek na světě spolu s Londýnem, New Yorkem, Dárdžilingem a Tokiem. Není ale centrem pro UFO.

 

Kamera na solární a heliosferické observatoři NASA (SOHO) zachytila velký objekt nedaleko slunce, který vypadá, že je uměle vytvořený. Obrázek ze dne 24. dubna 2012 (viz Youtube, NASA images) vypadá jako rozčleněný objekt s dlouhou mechanickou paží. Mohl by váš Mistr prosím vysvětlit, co je to za objekt?

Obrázek není uměle vytvořený, avšak jde o plynové emise ze slunce.

(Pozn. překl.: Na slunci se někdy vyskytují plynové útvary ve tvaru roury s kruhovým průřezem, které se později uvolní a stoupají vzhůru. Jeden z těchto útvarů byl zachycen z boku a vznikl tak tento neobvyklý obraz kruhovitého objektu propojeného se sluncem, který se náhle odpoutal a odletěl pryč.)

 

Na východní straně oblohy byla velmi jasná hvězda. Žiji na západním pobřeží USA, v kalifornském hlavním městě Sacramento.  Tato hvězda nemění barvy ani se nepohybuje, ale já si myslím, že jde o „Maitréjovu hvězdu“. Není tam vždy, zatím se ukázala jen párkrát na několik hodin. Je větší a jasnější, než jakákoliv hvězda, kterou jsem kdy viděl, ale vypadá jako hvězda, ne jako UFO. Opravdu jde ve skutečnosti o Maitréjovu „hvězdu“?

Ano, je to Maitréjova „hvězda“, ohlašující jeho příchod.

 

Cestují Vesmírní bratři z naší sluneční soustavy po celé galaxii Mléčné dráhy?

Někteří ano.

 

Dokážou se také dopravit do jiných galaxií (ne jen do slunečních systémů)?

Někteří z nich ano.

 

Mohou Vesmírní bratři zmenšovat své velké vesmírné lodě do nepatrných rozměrů, aby je mohli lépe skladovat, když je nepoužívají?

Ne.

Podpořte nás sdílením