Rubrika: Článek Mistra

Nejsvětlejší budoucnost

Nejsvětlejší budoucnost

Květnové číslo Share International přináší povzbudivý článek Mistra z Knihy A Master Speaks, který naleznete na stránce Články Mistra. V otázkách a odpovědích je největší pozornost věnována dvěma základním zákonům, které řídí stvoření na Zemi.

Číst více Číst více

Článek MIstra je ke stažení zde.

Bible říká, že až se Kristus vrátí, mrtví budou vstávat. Co to znamená? Má se to brát doslova?

Ve skutečnosti to znamená, že ti, jež byli duchovně mrtví, vstanou. Neznamená to doslova, že mrtví budou vstávat z hrobů. Znamená to, že ti, kteří byli mrtví pro Kristův princip, Kristovo vědomí, se probudí k tomuto vědomí. Toto vědomí se nyní probouzí po celém světě v milionech a milionech lidí. A to je tím, co umožňuje Kristovi, aby se vrátil do světa. (Rozhlasový rozhovor v USA)

V hinduismu se říká, že pokud trpíte, tak je to z důvodu špatných činů v minulém životě nebo v tomto životě. Můžete to vysvětlit?

Existují dva velké zákony, které řídí život na Zemi – zákon karmy, čili Zákon příčiny a následku a Zákon znovuzrození, nebo to co nazýváme reinkarnací. Působením Zákona příčiny a následku každá myšlenka, každý čin uvádí do pohybu příčinu nebo příčiny. Následky, které pramení z těchto příčin, dělají náš život dobrým nebo špatným. Když to vede k dobrému, tak jsme šťastní. Když to vede ke špatnému, tak jsme nešťastní, trpíme. Všechno si však způsobujeme sami. Nikdo nás nenutí, abychom dělali to či ono. Děláme to z důvodu, že nejsme schopni fungovat jako duše.

My jsme dušemi v inkarnaci. Evoluce těchto duší v inkarnaci se děje podle Plánu – Plánu v mysli Logu. My ale máme svobodnou vůli. Můžeme jít v souladu s Plánem- žít spolu bez bolesti, bez utrpení, bez války, bez nenávisti a násilí, bez korupce, bez nenasytnosti, bez všech těch zkažených, strašných událostí ve světě. Všechno to pochází od nás. Nic z toho nepřichází zvenčí.

Když se nám počasí nelíbí, tak říkáme: “Bůh nás nechává trpět.“ Bůh nás nikdy nenechává trpět. My sami se necháváme pořád trpět. Od počátku věků se lidstvo pobíjelo, bylo nenasytné a lakomé. Proč? Protože my jsme velké božské bytosti, duše v inkarnaci, ale zabaleni do hmoty. A to je ten problém. Hmota je vůči božství netečná a tak se znova inkarnujeme.

Reinkarnujeme se vždy do stejné země a rasy?

Prostřednictvím dalšího velkého Zákona, Zákona znovuzrození, se znova a znova rodíme, stovky tisíckrát. Každý v této místnosti má za sebou stovky tisíc inkarnačních zkušeností, někdy jako muž, jindy jako žena, snad ve všech zemích světa. Na světě neexistuje žádná čistá rasa. Každý byl vším – černochem, bělochem, rudochem, žlutou rasou. Každý byl někde jinde na světě. Žil životy v různých společnostech, tradicích a rasách a žádná čistá rasa neexistuje. Rasová nesnášenlivost je absurdní, protože každý je smíšený. Pohyb lidstva po světě během století byl tak velký, že čistá rasa je nesmysl. Můžete být jednou černochem, bílý v dalším, hnědý v dalším, červenou rasou v dalším, žlutým v dalším. Na tom nezáleží. Vy jste tou samou duší, která se inkarnuje ve fyzickém těle, které se může pokaždé změnit. Obvykle to není pokaždé úplně jiné, ale může to být úplně jiné pro dlouhá inkarnační období. Proto myšlenka nesnášenlivosti k té nebo oné rase, pohlížení na jinou rasu jako na méně vyvinutou, nebo neplnohodnotnou, nebo druhořadou je úplný nesmysl, úchylka vědomí.

Jak nám Zákon karmy pomáhá ve vývoji?

Existují dva velké zákony – Zákon karmy, neboli Zákon příčiny a následku a zákon ve spojitosti s tím Zákon znovuzrození. Ty vytvářejí všechno, co se ve světě děje.

Duše se postupně vyvíjí a přivádí svůj odraz, muže nebo ženu nejdříve k meditaci, pak ke službě a dále se postupně vyvíjí a stává se aspirantem, učedníkem, zasvěcencem, vyšším zasvěcencem, až nakonec se stává on nebo ona Mistrem. Když jste Mistrem, tak jste ukončil evoluční vývoj na Zemi. Mnoho z Mistrů odchází mimo Zemi, odcházejí na vyvinutější planety nebo občas úplně mimo Sluneční soustavu. Jiní pro naše dobro zůstávají v pozadí a pomáhají dohlížet na evoluci nás ostatních a nižších říší.

My nejsme jedinou říší na Zemi. Všechna království, a že je jich hodně, která nevidíme, jsou předmětem tohoto evolučního Plánu našeho Logu. Mistři a ti, se kterými Oni pracují, Andělská evoluce, Dévická evoluce, pomáhají a vedou lidstvo na jeho cestě.

Můžete popsat efekt, který nastane, až se přítomnost Mistrů ve světě stane známou?

S nástupem Nového věku a s Mistry, kteří budou otevřeně žít ve světě, bude lidstvu dáno nové vědomí o povaze života a rozsahu evoluce. Naše vědomí se zvětší a bude expandovat, dokud se nestaneme Mistry. Pak se staneme spolupracovníky Božství na této planetě. Pak můžeme získat kontrolu nad silami přírody. Pokud byste dopředu znali evoluci právě pro tuto přicházející dobu, 2 500 let Věku vodnáře, věda, která nám dá kontrolu, magická věda, která nám umožní vědět bez přemýšlení, vnímat intuicí, vědět bez zvuku, hovořit s ostatními telepaticky coby normální věc, byli byste ohromeni. Řeč odumře, jak lidé budou schopni telepatie. Telepatie je přirozená, normální lidská schopnost. Jen se potřebuje vyvinout. Evoluce lidstva se rozšíří, když lidstvo uvidí samo sebe jako příjemce ohromných energií, podnětů a vedení. Vytvoříme civilizaci krásnější, než jaká kdy na Zemi byla známa. (Přednáška v San Francisku)

Může být Maitréjovu ruku používat každý? Mohou to používat dvanáctileté děti?

Odpověď je ano, Může to používat každý. Ať je mu dvanáct let nebo 112 let.

Podpořte nás sdílením

Jednota

Jednota

První letošní číslo Share International přináší také dosud nepublikovaný článek Mistra,‒ i otázky a odpovědi z různých diskuzí s panem Creme. Tématem článků Mistra,‒ je pojem jednoty. V odpovědích je největší prostor věnován práci na zveřejňování přítomnosti Maitréji a Mistrů.

Číst více Číst více

Časopis publikuje dva články Mistra,‒. Přetiskuje jednak článek z roku 2011 (Vytváření meče rozštěpení) a přináší i dosud nepublikovaný článek o jednotě, který naleznete zde.

 

Tokio, Japonsko, květen 2008

Mladí lidé v Japonsku pracují dnem i nocí a ani nespí, aby si vydělali peníze. Budeme schopni uvidět Maitréju, když žijeme bez vědomí, bez pocitu duchovních aspektů života?

To je jeden z příznaků přemíry komercionalizace. Dopustili jsme, aby to ovládalo naše životy, naše osudy. Naším osudem je, abychom v sobě vyjádřili boha – ukázali se jako bozi. Ve skutečnosti se ale hašteříme, soutěžíme, honíme se, abychom měli víc peněz než naši sousedé.  Proč to dělat? O tom není život. Je o vztazích. Jaký vztah můžete mít s lidmi nebo se světem, když jste unaveni z toho, jak se honíte za penězi? Tohle je opravdu generace, která je úplně vzdálená požadavkům doby. Uvidí Maitréju? Ovšemže Jej uvidí, ale poznají Jej jako Toho, Kým je? Nikdo nepřijde o to uvidět Maitréju.

 

Slyšel jsem, že lidé, kteří pracují pro tuto skupinu, jsou dobrovolníci? Jak si vydělávají na živobytí?  Já bych rád dělal dobrovolníka, ale musím si vydělávat na živobytí.

Je pravdou, že to jsou dobrovolníci. Pracují, vydělávají si na živobytí a ve svém „volném čase“ dělají tuto práci. Záleží na intenzitě jejich aspirace a odhodlání, kolik času věnují práci, rodině, chození do kina a tak dále a kolik času věnují práci na oznamování Maitréji a Mistrů. Každý je jiný. Někteří tomu věnují skoro veškerý čas, jiní méně času, někteří tomu skutečně moc času nevěnují. Nikoho nevyzýváme, aby se přestal živit prací. Já jsem nikdy po nikom nechtěl, aby přestal pracovat, nebo aby se přestal starat o rodinu, aby mohl tuto činnost vykonávat. Jejich dobrovolnictví vychází z nich, z jejich duše. Pochází to z toho, že poznávají sami sebe jako duše a jejich duše jim říká: „tohle musíš dělat, tohle je nová doba, toto je cesta do nové doby“, a oni se stávají dobrovolníky. Přichází to z duše člověka a z jeho srdce. Považují to za nejdůležitější věc, co mohou udělat.

Pokud ve svém srdci cítíte: „Musím pomáhat, protože se nedovedu dívat, jak miliony lidí hladoví; nemohu pomyslet na to, jak lidé umírají hladem, nemohu pomyslet na to, že jsou ve světě velcí učitelé a já jim nijak nepomáhám.“ Když tohle cítíte, tak se musíte dobrovolně zapojit. Je to výsledek tohoto pocitu, jako duše skrze vaše srdce nebo intuici, že se k tomu máte přidat. Vy jste nyní v inkarnaci, je to vaše odpovědnost.  Ne každý to takhle cítí, čím víc takových je, tím větší škoda. Když ale cítíte, že se máte přidat, tak to uděláte. Když chcete tuto práci dělat, tak si k ní cestu najdete. Uvažujte o prioritách. Musíte si udělat priority. Musíte pracovat, musíte se starat o rodinu. Když ale máte volný čas, a možná máte víc volného času, než si myslíte, tak můžete věnovat čas další prioritě, kterou je být nyní člověkem – vidět problémy dneška a udělat všechno, co můžete, abyste to změnili.

Ósaka, Japonsko, květen 2009

Co jste měl na mysli, když jste říkal, že máme 15 let na to, abychom uzdravili planetu?

Obecně panuje mezi vědci a vládami nedorozumění o tom, že máme 50 až 100 let, abychom změnili způsob života tak, že nebudeme zvyšovat emise uhlíku a napravíme a obnovíme rovnováhu. My jsme ale například vykáceli tolik tisíc hektarů původních lesů – Amazonie a dalších lesů – lesů, které jsou nezbytné pro produkci kyslíku. Stromy jsou nezbytné. Ničíme svoje vlastní prostředí pro čistě komerční cíle.

Otázka uhlíkových emisí je komplexní. Existuje mnoho lidí, několik velmi vlivných lidí, kteří říkají, že to není vůbec žádný problém. Že to nemá nic společného se současnou strukturou planety a že tudíž nemusíme s uhlíkovými emisemi vůbec nic dělat. To je ten nejnebezpečnější přístup ze všech – popřít samu existenci problému. A opět je to z ekonomických důvodů. Odbourat uhlíkové emise do atmosféry stojí peníze. Znamená to zastavit všechny uhelné elektrárny a všechny jaderné elektrárny – o kterých se má za to, že jsou čisté. Ve skutečnosti jsou tím nejvíce nebezpečným zdrojem energie ze všech energetických zdrojů, co můžeme mít. Všechny jaderné elektrárny by se měly ihned vypnout.

Amsterodam, Nizozemí, září 2004

Když Maitréja hovoří o svém Otci, o tom Jediném, který Jej poslal, myslí tím Jediného, který ztělesňuje planetu Zemi nebo Jediného, který ztělesňuje sluneční systém nebo Jediného od počátku všech věků?

Hovoří o Jediném, který je odrazem našeho planetárního Loga, o Sanátovi Kumárovi, Pánu světa.

Nový Zéland

Na svých stáncích rozdáváme množství nálepek S. O. P. (zkratka pro „Zachraňme Naši Planetu“ v angličtině – poznámka překladatele) a vidíme, že je lidé mají opravdu v oblibě. Zdá se nám, že bychom k nim mohli přidávat i brožury Share International Nový Zéland (které v podstatě podávají přehled o tom, jak se na záchranu planety dívá Share International), aby lidé zároveň obdrželi Maitréjova poselství o sdílení.

Protože jste řekl, že zpráva S. O. P. je příliš důležitá na to, aby byla spojována s určitou organizací, je podle Vás přijatelný přístup pro šíření informací ze Share International, aby se samolepka s S. O. P. předávala společně s brožurou Share International, nebo se mají samolepky S. O. P. předávat striktně vždy samostatně?

Je to přijatelné, aby se obě předávaly dohromady.

Podpořte nás sdílením

Situace se začíná obracet k lepšímu

Situace se začíná obracet k lepšímu

Mistr—, ve svém článku na vyžádání komentuje současnou světovou situaci a všímá si důvodů, proč někteří lidé dosud nereagují na nové energie a dalších důvodů, které změny brzdí.

Otázky a odpovědi pana Creme, které najdete níže, se také převážně věnují celkovému stavu světa, protagonistů změn a práce samotného Krista – Maitréji.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde.

Zhorší se ještě světová situace předtím, než se zlepší?

Změní se. Je těžké to předvídat, dokonce i pro Mistry, ale mění se dokonce i nyní, ačkoliv to lidé nepozorují. Lidé jsou tak zasaženi těmito „nejhoršími časy“, že nevidí změny, které se nenápadně odehrávají.

 

Vrátí se vše do normálních kolejí a nenávist a těžkosti se rapidně zeslabí?

Bude to postupné, ale nebude to trvat dlouho. Již se to začíná dít, ačkoliv lidé to nepociťují.

 

Bude to trvat dlouho, než bude skutečná změna viditelná?

Ne, nebude to dlouho trvat. Záleží to ovšem na lidech a je vždy těžké říci jednoznačně, co lidstvo udělá, protože máme svobodnou vůli. Pokud jde o energie, které tyto okolnosti vyvolaly, tak ty se docela brzy zlepší. Všechno to záleží na tom, co lidstvo chce a co dělá. Konec konců, nejsou to Mistři, kdo sešel z cesty, ale lidstvo.

Maitréja má namístě svoje síly, například tento výjimečný papež a Dalajláma. Jsou tady jiní, které nevidíme nebo které neznáme, ale kteří jsou součástí této skupiny a přispívají k tomu. Někteří Mistři nejsou známí. V této skupině „sil“ je množství Mistrů, kteří spolupracují s papežem a Dalajlámou.

Také jsou skupiny, které sami mění svět a snižují napětí.

 

6. července a 21. července 2016 přibližně v 11:45 (britského času) bylo cítit něco jako zvláštní druh požehnání. V obou případěech to trvalo mezi 15 a 30 minutami. Šlo o požehnání? A bylo od Maitréji?

Ano bylo to požehnání od Maitréji. Šlo o ochutnávku toho, co přijde. Požehnání bylo všeobecným prostoupením – jako v den pohřbu Lady Diany. Jsou to zkoušky pro to, co vypadá jako začátek procesu Odhalení – směřujícími ke Dni deklarace. Byly nesmírně významné. Ne každý je schopen vědomě reagovat na toto prostoupení, ale to přijde.

 

Zdá se, že veřejné Maitréjovo odhalení se posunulo do nové etapy – je to tak?

Ano, Maitréjovo odhalení vstoupilo do nové fáze. Je zajímavé poznamenat, že přinejmenším ve dvou nedávných případech se Maitréja objevil na jednom místě ve dvou podobách zároveň. Přitahuje pozornost k tomu, co je nová fáze v procesu Jeho plného veřejného Odhalení.

 

Je nyní ve světě více Mistrů, než o kterých jmse dosud věděli?

Ano.

 

Dával Maitréja někdy doporučení ohledně toho, co máme jíst?

Maitréja se ani v nejmenším nezajímá o to, co jíme. Maitréja nám neříká, co jíst a co ne. Říká nám, abychom milovali svého bratra, abychom byli bratry a přáteli svých sousedů – všech svých sousedů – těch, které máme rádi, i těch, které nemáme rádi.

V mnoha částech světa není možné jíst vegetariánskou stravu. Pokud jste poněkud vyspělý, tak se můžete rád držet vegetariánské stravy, ale nikdo vás do toho nenutí.

 

Byla v posledních jeden a půl až dvou letech uvolněna energie Šambaly v daleko větší potenci?

Ano, je ale vždy otázkou, jak na tyto energie lidstvo zareaguje.

 

Maitréja vstoupil do moderního světa 19. července 1977. Stane se tento den zvláštním dnem, který se bude připomínat nějakým druhem oslav?

Počkejte si a uvidíte!

 

Četl jsem o Školách mystérií. Jak dlouho to podle vás potrvá, než budou takové školy založeny a uznány?

Již jsou založeny, i když ne přímo uznány.

 

Můj partner a já budeme brzy sedmdesátníci. Domníváte se, že máme ještě naději, že poletíme kosmickou lodí a zažijeme kontakt s Vesmírnými lidmi?

Ano.

 

Je Maitréja Vedoucím Shromáždění (Sil) Světla?

Co se nás týká, tak ano.

 

Může se někdo, kdo je připojen na televizní stanici prostřednictvím mobilního telefonu, i Padu, laptopu nebo domácího počítače připojit na Maitréju v Den deklarace?

Ano.

 

Mám důvod se domnívat, že v Aarhusu v Dánsku žije Mistr. Víte něco o tom?

Podle mých informací V Aarhusu žádní Mistři nežijí.

 

Řekněte mi prosím, že toto násilí, tato nemocná společnost a všechono tohle napětí, které to provází, už brzy přestanou.

Ano!

 

Má Maitréja symbol oka prozřetelnosti, oka Bennu nebo oka Raa nebo mahamudry (velká pečeť) na své ruce jako The One thus Come, učitel toho Thus Gone?

Ne.

Podpořte nás sdílením

Sílící hlas lidí je předzvěstí budoucnosti

Sílící hlas lidí je předzvěstí budoucnosti

Mistr pana Benjamina Creme si ve svém článku v prázdninovém čísle Share International všímá souvislosti mezi upadající světovou ekonomikou a sílícím hlasem lidí, kteří volají po změnách. Pan Creme se v sekci otázek a odpovědí věnuje událostem ve sluneční soustavě, příčinám a léčení demence a také tvořivosti, službě a duchovnímu vývoji.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete v překladu přečíst zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Stále Maitréja poskytuje televizní rozhovory v Rusku? Pokud ano, kolik se jich zatím odehrálo? Dne 11. května šlo již o deset rozhovorů s Maitréjou v Rusku. Byla odezva stejně příznivá, jako dosud?

Maitréja poskytl další čtyři rozhovory (k 8. červnu 2013). Ano, odezva se ještě zlepšila.

 

V posledních několika týdnech došlo na západní obloze k viditelné planetární konstelaci, zvané „tanec planet“. Jupiter, Merkur a Venuše utvořily trojúhelník a poté se zdálo, že postupně krouží okolo sebe, až se uspořádaly do přímky. Má tento jev nějaký význam pro naši planetu?

Ano, spojily se tím energie, které jsou velmi prospěšné pro planetu Zemi.

 

V poslední době bylo Slunce zvláště aktivní a došlo k obřím výronům sluneční plazmy. Jaký je vliv této sluneční aktivity na planetu Zemi?

I toto přináší velké změny na všech planetách, jak brzo sami na této planetě zjistíme.

 

(1) Je možné, že si někdo mentálně polarizovaný uvědomí, že na konci života nemá žádnou energii, že jeho fyzická bolest je nesnesitelná a že již nijak nemůže sloužit světu. Může takový člověk znát ‚správný‘ čas na to, aby chtěl zemřít, má-li dostatečný kontakt s duší? (2) Lze očekávat, že by si pro něj“ přišli“ nebo že by byl takový učedník „povolán“, jinými slovy, aby v tuto chvíli zemřel?

(1) Je to možné. (2) Ne nezbytně.

 

(1) Může si člověk odpracovat karmu, když trpí vážnou formou demence? (2) Má stav těžké demence nějakou funkci nebo hodnotu? (3) Jde u demence o stav vyvolaný volbou duše, nebo o nešťastný důsledek jaderného znečištění?

(1) Ano, ale schopnost sloužit bývá omezena, nakolik demence omezuje vědomé úsilí, což snižuje schopnost odpracovat si karmu. (2) Ne. (3) Nedochází k ní vlivem duše, ale opotřebením fyzického těla. Tento proces je urychlen jaderným znečištěním.

 

Může učedník ukončit svůj život, nebo jej nechat ukončit, pokud lékaři potvrdí demenci jako fakt?

O tomto neexistuje žádný okultní zákon, zde rozhoduje společnost.

 

Mohou se lidé nějak chránit před rizikem demence?

Neexistuje žádný přímý způsob, jak se ochránit před rizikem demence nebo Alzheimerovy nemoci. Jejich postup by však mohlo zpomalit užívání tablet z vody z Tlacote. Tyto tablety pomáhají posílit buněčnou strukturu těla a tedy imunitní systém. Je důležité pochopit, že tyto tablety neléčí ani nezabraňuji demenci a Alzheimerově nemoci, ale mohou pomoci proti jejich postupu. Tyto tablety jsou vyráběny z léčivé vody, objevené roku 1992 v obci Tlacote, nedaleko Mexico City v roce 1992. Jde o vodu z hluboké artézské studny, kterou magnetizoval Maitréja kosmickou energií ze souhvězdí Vodnáře. Maitréja vytvořil podobně studny po celém světě a zatím došlo k objevu čtyř z nich. Nakonec bude objeveno celkem 777 zdrojů léčivé vody, v pořadí, které určí Maitréja.

V roce 1992 jsem zařídil výrobu homeopatických léčiv z vody z Tlacote v lékárně v Londýně. Z těchto homeopatik již měly užitek tisíce lidí po celém světě. Vyrábějí se i homeopatika z jednoho z dalších léčivých pramenů, z jeskyně v Nordenau, v Německu. [pro informace o těchto tabletách kontaktujte Ainsworths Homeopathic Pharmacy, 36 New Cavendish Street, London, W1G8UF, www.ainsworths.com. Další zdroj informací naleznete v článku ‚Léčivé studny‘ na www.share-international.org]

 

Před nějakým časem otiskl časopis Share International fotografii vesmírné lodě opouštějící nebo vstupující do sopky v Mexiku. Jak může taková loď vydržet nesmírné teploty uvnitř aktivní sopky? Jak může posádka přežít v takových podmínkách?

Loď nesestoupila přímo do ohnivé lávy ve vulkánu, ale pouze ke kontrole, zdali je či není připravený k erupci.

 

Když hovořím s lidmi o světě po Dni deklarace, zjišťuji, že mám potíže s pojmy jako jídlo, vzdělání, bydlení a lékařská péče jako základní práva. Intuitivně vidím, jaké požehnání a zmírnění napětí tyto změny přinesou a jsem nadšený. Když lidem říkám, že existují planety, kde má každý přístup k tomu, co potřebuje (proč by kdo chtěl více?), všímám si, že mnozí lidé si to ani nechtějí představit. Jen si to pomyslete, dostatek pro všechny! Co myslíte, propadnou lidé lenosti, když už nebudou muset pracovat pro zabezpečení základních potřeb?

Jde o nedorozumění. Člověk pracuje, protože je člověkem. Picasso řekl, že „kůň netáhne náklad ze své vůle, ale člověk musí pracovat“.  Lidé musí změnit pohled na práci. Dnešní práce milionů lidí může být nahrazena roboty a u některých zaměstnání se tak již stalo a toto se postupně stane normou. Celý pojem práce se změní.

 

Když zahajujeme Transmisní meditaci, jednou proneseme Velkou invokaci. Pokud používáme Velkou invokaci každých 15 minut (jak doporučuje článek o Dni světové invokace ze dne 24. května na www.intuition-in-service.org), má to nějaký jiný účinek v porovnání s jedinou invokací na začátku meditace?

Není zde žádný rozdíl. Jednou to stačí.

 

Spatřil jsem na internetu tento dotaz: „Kdy je den šťastného Buddhy?“ Podle Gregoriánského kalendáře připadl v roce 2013 na den 17. Května. Lucis Trust používá svátek úplňku v Býku, neboli svátek Wesak (25. Duben 2013). Avšak Kristus nyní převzal Buddhovu roli, takže bychom možná měli přehodnotit data a funkce Učitele světa, pokud je to Maitréja Buddha (jak dávno předpověděl Gautama Buddha). Pokud je Kristus nyní Buddhou, jak se bude odehrávat svátek Wesak a jak bude Maitréja vykonávat obě funkce? Stanou se Buddhovy narozeniny Maitréjovými narozeninami?

Kristus není stejnou osobou jako Buddha. Jsou to bratři, odlišní jedinci, avšak Buddhisté očekávají Maitréju pod jménem Maitréja Buddha.

 

Je pravda, že více lidí v západních zemích trpí nervovým zhroucením, než před 30-40-ti lety? Pokud ano, proč je tomu tak?

Ano, věřím, že je tomu tak. Nejen na západě, ale po celém světě. Z rychlosti globálních změn povstává napětí, změn typu přílivu nových a vyšších energií, nedostatku světové jednoty, komercializace života a hrozby války. Všechny tyto faktory hrají roli.

 

Je možné žít tvořivým životem bez rozvoje talentů?

Každý člověk je v zásadě tvořivý, neboť tvořivost vychází z duše. Obrábění kusu dřeva je formou tvoření, i kdyby výsledný produkt nebyl ani krásný, ani užitečný. Každodenní život může být tvořivý. Nakolik se tato tvořivost projeví, záleží na stupni vývoje. Čím pokročilejší člověk, tím tvořivější bude. Kultura každé země je výsledkem snahy učedníků dané země.

 

Jak se tato tvořivost uvolňuje v životě a ve službě? Tvořivost a služba jdou ruku v ruce, avšak často poznávám službu jako pouhou práci.

Je tomu tak skrze princip usilování neboli aspirace. Pokud je usilování dost silné, pak vykonaná práce se dělá jakoby sama a není to dřina.

 

Je nutné si vybrat mezi službou a výcvikem, nebo je lze provozovat současně?

Jde to i současně.

Podpořte nás sdílením

Kam spějeme

Kam spějeme

Červnové číslo Share International přináší článek Mistra o nevyhnutelných změnách, bez kterých nemá lidstvo budoucnost. V otázkách a odpovědích pana Creme se dočtete, proč Maitréja zůstává při svých televizních vystoupeních inkognito, jak to je se se studenou fůzí a mnoho dalšího.

Číst více Číst více

Mistrův článek je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže

 

Poskytuje stále Maitréja rozhovory v Rusku? Pokud ano, kolik jich již bylo?

Ano, v Rusku se uskutečnilo již 10 rozhovorů (k 11. květnu 2013).

 

(1) Zajímalo by mne, zdali externalizace Hierarchie Mistrů bude také probíhat ve stylu „inkognito“ podobném Maitréjově počátečnímu způsobu. (2) Již mnoho let jsem věrným následovníkem Benjamina Creme a využívám každé příležitosti k šíření tohoto příběhu. Musím však přiznat, že kdykoliv se dostanu k části, kde má Maitréja poskytovat rozhovory ve vysílání velkých mezinárodních televizních stanic, tak se ten neuvěřitelný příběh stává poněkud absurdním. Nemám totiž žádné důkazy, které by tuto pravdu podpořily a tak rychle ztratím posluchače. Než začal Maitréja poskytovat rozhovory, bylo mnohem snadnější šířit toto sdělení. Věřím tomu a mám své teorie, jak tyto podivné změny okolnosti vysvětlit. Větší část svého života jsem uznával esoterické učení. Obyčejní lidé, kteří se nikdy s tímto výkladem pravdy nestřetli, nenalézají dost důvěry na to, aby s tím začali. Měl jsem u lidí mnohem větší úspěch, když jsem vynechal tu část o tajuplných inkognito rozhovorech. Tahle ironická situace mne trápí.

(1) V této chvíli pracuje ve světě 14 Mistrů, žádný z nich otevřeně. Přesto se však setkávají se staršími učedníky, aby je vyučovali a připravovali na práci po Dni deklarace. Maitréja bude pracovat inkognito až do Dne deklarace a Mistři také. Toho dne Maitréja sdělí světu, že s ním Mistři spolupracují. Mistři se pak představí jeden po druhém, až zahájí Svou otevřenou činnost. (2) Přijmout představu, že Maitréja při svém příchodu promlouvá v televizi, je pro mnohé lidi obtížné, dokonce i pro ty, kdo jsou jako vy již s procesem příchodu obeznámeni. Faktem však je, že Maitréja musí zůstat inkognito, jak jsem již řekl, až do Dne deklarace, neboť nemá jinou možnost. Musí mít jistotu, že ti, kdo volají za přijetí sdílení a spravedlnosti jako odpovědi na problémy lidstva, tak činí přímo ze srdce a ne proto, že pouze následují učení velké autoritativní postavy jako je Kristus, Mesiáš, Maitréja, Buddha, Krišna, Imám Mahdí, Kalki Avatár nebo kdokoliv takový. Lidstvo se musí rozhodnout a nesmí to být rozhodnutí prosté většiny, ale naprosté většiny lidí. Proto Maitréja vyučuje jako by byl obyčejný člověk, jako jeden z nás. Avšak to, že je to Maitréja, však způsobuje, že se Jeho slova nesmazatelně vepisují do srdcí a myslí milionů, kteří milují své bližní natolik, že přijímají princip sdílení a spravedlnosti pro všechny.

 

Co se týče Maitréjových televizních vystoupení, jistě Ho již musel někdo poznat. Někdo, kdo Ho spatřil v televizi i na jedné z mnoha návštěv náboženských skupin, popsaných v knize Maitreya’s Mission Volume 3. Jsou tito lidé schopní si tyto dvě události spojit a uvědomit si, že jde o stejného člověka, i když nevědí, že je to Maitréja?

Maitréja navštívil stovky skupin, avšak v žádné se neobjevil tak, jak skutečně vypadá, bez nějakého prvku maskování. Někteří by Ho mohli poznat, avšak to není velký problém.

 

V Mistrově článku, „Role Mistrů“ prostřednictvím Benjamina Creme z 9. března 2013 se naznačuje, že změny k lepšímu budou postupné. Mohlo by trvat i desítky let, než se svět vydá novým a pozitivnějším směrem, který je zřetelný a nepřehlédnutelný. Bude během tohoto období docházet k: (1) válkám a krvavým demonstracím proti nespravedlnosti, jaké vidíme dnes; (2) významným změnám Země kvůli náhlé změně klimatu, zemětřesením, tsunami, suchům, záplavám a vulkanickým erupcím? (3) chaosu způsobeném finančními krizemi? Prosím povězte něco nového, co dodá naději našim dětem i vnukům.

Proces změny bude vskutku postupný, neboť závisí na tom, jak bude naprostá většina lidí s těmito změnami souhlasit a požadovat je. Dokončení těchto změn by mohlo trvat desítky let, ne však jejich začátek. Je to proces. Jde o proces, který započne brzy po Dni deklarace. Svět je rozdělen samotnými lidmi a tito lidé zde budou i nadále a budou se snažit těmto změnám bránit. Bude tedy docházet ke třenicím, avšak odezva na Maitréju bude tak silná, že bude stále obtížnější světovému veřejnému mínění odolávat.

(1) Nebude docházet k válkám, ale k masovým demonstracím pro a proti těmto změnám. (2) Neustále se budou objevovat další důkazy o ekologické nerovnováze, dokud nedojde k přijetí Maitréji a Mistrů, kteří potom přiloží ruce k dílu na řešení těchto problémů. (3) Lidstvo musí pochopit, že finanční a jiné problémy jsou výsledkem našich špatných skutků. To my jsme zodpovědní za chaos ve světě. Je tedy na nás, abychom naším přičiněním ten chaos omezili a napravili. Jak praví Maitréja, „lidé musí jednat a uskutečnit svou vůli.“

 

Naše skupina se zúčastní 24-hodinové Transmisní meditace pouze na pár hodin ve dne. Někteří členové se meditace nemohou účastnit, neboť budou tou dobou zapojeni do propagace Opětovnému příchodu, například budou promítat video, nebo se budou účastnit jiných akcí jako je Den Země. Říkají, že 24-hodinová Transmisní meditace a propagační aktivity jsou co do důležitosti rovnocennou službou. Souhlasím s nimi, avšak domnívám se, že meditace, jako příležitost v tomto mimořádném období v roce, je přece jenom důležitější.

V knize Maitreya’s mission Volume III se píše: „Tři jarní svátky poskytují jedinečnou příležitost, aby skupiny po celém světě společně nastolily mocný rytmus. Během 24 hodin může Hierarchie propojit všechny pracující skupiny dohromady, do globální sítě světla, kterou Oni neustále vytvářejí a posilují. Je zde také silný psychologický faktor, konkrétně jde o mocný dodatečný podnět k aspiraci a službě, které oslava těchto svátků podporuje.“

Je z pohledu správného využívání příležitostí doporučeno pro každého, kdo pravidelně provádí Transmisní meditaci, aby během Jarních svátků dal přednost účasti na 24-hodinových Transmisních meditacích před vším ostatním?

Ano.

 

(1) Došlo v nedávných venezuelských volbách k podvodu? (2) Pokud ano, na jaké straně? (3) Která strana je zodpovědná za povolební násilí? (4) Došlo ze strany Obamovy vlády k úmyslnému odmítnutí výsledků, neboť má v plánu svrhnout vládu Chavezistů ve Venezuele? (5) Je Nicolas Maduro legitimním prezidentem Venezuely? (6) Kdo je z pohledu Mistrů lepším kandidátem pro Venezuelu, Nicolas Maduro nebo Capriles Radonski?

(1) Ve velmi malé míře. (2) Na obou stranách. (3) Ani jedna. (4) Pravděpodobně ano. (5) Ano, taková je vůle lidí. (6) Mistři nepodporují ani jednoho z nich, to je otázka vůle lidí.

 

Proč se Egypt stává ještě horším místem pro ženy, než byl před povstáním Arabského jara?

Revoluce přivedla do popředí coby největší politickou stranu Muslimské bratrstvo. Tato skupina, jak se zdá, je více proti ženám, i když pochybuji, že oni sami to takhle cítí.

 

V dubnu 2013 abdikovala nizozemská královna ve prospěch svého syna, krále Viléma-Alexandra. (1) Měla by britská královna Alžběta učinit to samé? (2) Jaký je význam monarchie pro zemi a její lidu? (3) Není snad již načase změnit vládu na republikovou formu bez dědičných úřadů?

(1) To je její rozhodnutí. (2) Může to zemi poskytovat sjednocující princip. To tvrdí všechny země, které mají monarchii. Jistě to není jediný způsob, jak dosáhnout jednoty, avšak někteří si jej zvolili. (3) Tento názor podporuji, ale zjevně jej nezastává každý.

 

Časopis Share International čteme s velkým zájmem. Shodou okolností jsme nedávno četli, že italský vědec Andreas Rossi se brzy (duben 2013) dostane na trh s nízkoenergetickým reaktorem jaderné fúze (LENR), „E-Cat“ (katalyzátorem energie), který používá vysoce kontroverzní, vyvrácenou a neprůkaznou metodu jaderné studené fúze. (1) Benjamin Creme předpověděl studenou fúzi již v roce 1979 a v roce 1989 byla k údivu světa představena objevná zpráva profesorů Fleischmanna a Ponse, která byla brzy vědecky vyvrácena. Co si nyní máme myslet o jakémsi zařízení E-cat a novém procesu? (2) Dá se vůbec věřit, že energie ze studené fúze je dostupná, praktická a že se brzy objeví v tomto zoufalém a po energii lačnícím světě? (3) Lze také říci, že zpráva profesorů Fleischmanna a Ponse z roku 1989 byla zdiskreditována vědci, kteří reprezentují velice silné osobní zájmy lidí,  například těch, co na mohou hodně získat z pokračující světové závislosti na ropě? Jakékoliv poznámky a novinky na téma procesu studené fúze by byly velmi zajímavé.

(1) Podle mých informací jde o použitelné zařízení, avšak nejde o onu ideální, nejúčinnější metodu využití fúzního procesu. Jde pouze o krok tímto směrem. Mistr Djwhal Khul předpověděl skrze Alici Bailey, že fúzního procesu bude dosaženo skrze prostý izotop vody, který je samozřejmě dostupný po celém světě. Metoda Andrease Rossiho není to samé. (2) Ano, rozhodně ano. (3) Obávám se, že je tomu tak.

 

Rád bych se zeptal na jeden z vašich obrazů, ‚Plamenně zbarvený déva‘. Vím, že tento obraz je ztělesněním „ohnivé energie 1. paprsku Vůle a síly“, jak uvádíte. Když se na něj dívám, cítím se posílen, avšak zároveň mám podivný pocit chladu. Vztahuje se tento pocit skutečně k obrazu? Má to souvislosti s 1. paprskem? Chci se také zeptat, které z vašich obrazů mají léčivé účinky.

1. paprsek vyzařuje elektřinu, která v zásadě nemá žádné teplo. Dovolím si tvrdit, že většina mých obrazů má léčivý účinek.

 

(1) Můžete prosím vyjasnit pravdu o všech různých nařčeních proti duchovnímu Avatárovi Satja Sái Bábovi, který nyní skonal? Může Mistr Benjamina Creme říci něco o těch hrozných věcech, ze kterých je obviňován? (2) Jak se mohlo stát, že nebyla nikdy odhalena pravda, že Ježíš není Kristus? Jak mohlo být křesťanské náboženství udržováno v klamu po dva tisíce let a proč?

(1) V červnovém čísle Share International z roku 1992 zodpověděl Benjamin Creme podobnou otázku: „Rozumí se samo sebou, že bytost Sái Bábova formátu se nikdy nemůže podílet na podobných praktikách. Je neuvěřitelně pokročilou bytostí a není v Něm nic, co by Jej táhlo k podobným aktivitám. V davech, které přitáhl do svého ášrámu se šíří klevety a pomluvy. Tomu se nedá zabránit. Většina lidí je Jeho přítomností obohacena, avšak jsou i takoví, jejichž srdce jsou uzavřena a kteří odpovídají závistí a zlou vůlí. Jak praví přísloví, stromy s nejbohatším ovocem přitahují nejvíce kamenů.“

(2) Nejde o klamání, avšak o otázku nedostatku znalostí a špatného výkladu.

 

(1) Velice obecně řečeno je Alzheimerova nemoc vůbec někdy součástí plánu a záměru duše v životě jednotlivce? (2) Pokud není součástí plánu duše v určitém životě, jde o výsledek sdílené lidské karmy způsobené znečištěním? (3) Pokud člověk dostane včasnou diagnózu Alzheimerovy nemoci, je dle vašeho názoru nejlepší volbou provést ve správnou chvíli eutanazii? (4) Pokud nesouhlasíte, můžete prosím vysvětlit proč ne.

(1) Ne, jde čistě o fyzický stav. (2) Do jisté míry ano. (3) Ne. (4) Nikdo přesně neví, co ho v příští chvíli čeká.

 

(1) Vede každé utrpení na jakékoliv úrovni automaticky k osobnímu rozvoji a růstu vědomí? (2) Pokud osoba trpí, když ví, že se její stav kvůli Alzheimerově nemoci neustále zhoršuje, může toto utrpení automaticky vést k duchovní vývoji?

(1) V žádném případě ne. (2) Ne.

Podpořte nás sdílením

Potřeba Jednoty

Potřeba Jednoty

Potřeby jednoty zaznívá nyní ze všech stran. Zvláště naléhavě se týká všech, kteří chtějí změny. Překonat odpor ke změně a dosáhnout spravedlivého uspořádání totiž nelze bez dosažení jednoty. Nikoliv však slepé jednoty dané poslušností, ale jednoty dosažené cestou dialogu, dobrovolných ústupků a hledání kompromisů tak, aby se dosáhlo společného cíle, který je v zájmu všech.

Číst více Číst více

Mistr, se kterým je ve spojení panem Creme, píše v posledním článku o Jednotě ve vztahu k individualitě, a jak se projevuje na světové scéně v průběhu dějin.

Aktuální dotazy čtenářů s odpověďmi pana Creme vztahující se převážně k současným událostem z prvního letošního čísla časopisu Share International přinášíme v českém překladu níže.

 

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl od počtu 79 (ze dne 9. listopadu 2012), jak bylo zveřejněno v prosincovém čísle Share International?

Maitréja poskytl pět dalších rozhovorů, což dohromady činí 84 ke dni 3. ledna 2013. Z toho 41 z nich se konalo v Brazílii.

 

Byl Maitréja v posledních týdnech a měsících pozván do televize i v jiné zemi?

Ne.

 

Promluvil Maitréja také, aby rozptýlil strach okolo mýtu takzvané apokalypsy na konci mayského kalendáře?

Ne.

 

Proč tolik lidí uvěřilo iracionální a nepodložené myšlence konce světa? Bylo to něco jako bláznivá, pokřivená intuice?

Lidé se chytají stébel kvůli něčemu důležitému, co by mohlo svět změnit. I kdyby to mělo znamenat konec světa.

 

Nedávno jste řekl, že temný věk Kali Jugy se skončil. To je důležitá zpráva, protože občas mám pocit, jako by se svět měl ještě notnou chvíli pohybovat ve vyjetých špatných kolejích. Můžete prosím říci, co se stalo, že jsme nyní ve věku Vodnáře?

Na to jsou různé názory. Mistři Duchovní hierarchie se dělí na dvě skupiny – Transhimálájskou lóži a Jihoindickou lóži. Mistři Transhimálájské lóže, například Maitréja a Jeho skupina věří, že jsme došli na konec Kali Jugy. Tento názor nesdílejí někteří Mistři Jihoindické lóže, avšak je to i názor Sái Báby, Maitréji a jeho skupiny, jakož i mého Mistra a rád se tedy o tento názor podělím. Starobylá učení lze zjevně vykládat různými způsoby.

 

Došlo už v poslední době k tomu, že by byly síly materiálnosti „zahrazeny“, nějak oslabeny ve velmi nedávné době? Pokud tomu tak je, souvisí to s koncem Kali Jugy a nastolením nové éry Kalki avatára Maitréji?

Dalo by se to tak říci. Ve skutečnosti síly světla vyhrávají v zápase o srdce a mysli lidí.

 

Šíří se zvěsti, že syrský prezident Asad zvažuje použití chemických zbraní proti silám opozice. (1) Je na těch zvěstech něco pravdy? (2) Pokud by tomu tak bylo, zasáhl by Pán světa, Sanat Kumára, aby zabránil tomuto zvěrstvu? Vím, že jste řekl, že by zasáhl v případě použití jaderných zbraní.

(1)   Ano. (2) Ano.

 

Nedávný průzkum veřejného mínění ve Spojených státech ukázal, že 80 % lidí říká, že změna klimatu bude pro jejich zemi vážným problémem, pokud se s tím nic neudělá. To je značný nárůst od podobného průzkumu v roce 2009. To je překvapivě vysoké číslo. Řekl byste, že je přesné?

Ano.

 

(Pozn. překl.: Změna klimatu je více, než jen oteplování. Zvýšený příjem energie v podobě tepla nemusí vždy znamenat pouze oteplení a vyšší hladinu vod, ale i přeměnu na energii pohybovou, v podobě více bouří, hurikánů, tornád a celkové změny zavedených vzorců počasí. Tornády trpí zvláště planiny amerického středozápadu a Florida na východním pobřeží zas hurikány.)

 

Můžete se prosím pro lepší pochopení současné ekologické krize vyjádřit k následujícím otázkám? (1) Byla průmyslová revoluce obdobím signalizujícím počátek zhoršování životního prostředí, nebo byly snad kostky vrženy až později ve 20. století, jak se všeobecně myslí? (2) Pokud má svět skutečně nanejvýš 10 let na napravení této nevyčíslitelné tragédie, jak můžeme čekat, že se to uskuteční? (3) Proč vlastně není ještě pozdě, dokonce ani v tom nejlepším smyslu?

(1) Ne, ještě dříve, kolem 15. století. Růst populace zvýšil spalování fosilních paliv, takže od 15. století docházelo k pomalému nárůstu. (2) Některé aspekty jsou již téměř nezvratné, avšak pokud se lidstvo probudí a začne se chovat podle vážnosti situace, bude možné dosáhnout pokroku dostatečného ke zmírnění situace. (3) Až budou Mistři otevřeně pracovat mezi lidmi, Jejich rady nám pomohou zastavit příliv destrukce, avšak začít s tím musíme sami.

 

Je načase, aby Amerika změnila své zbraňové zákony a ústavu? Myslíte si, že jsou zastaralé?

Ano, ale já nejsem zodpovědný za americké právo!

 

(1) Nedávno v malém městečku jeden nemocný muž zastřelil ve škole 20 dětí. V posledních letech došlo i k dalším hromadným vraždám a lidé ve Spojených státech zažívají ozbrojené násilí každý den. V knize Zákony života (The Laws of Life ) Maitréja praví, že pojídání červeného masa probouzí v lidech zvíře. „Pohlédněte na Spojené státy, největší pojídače masa na světě. Jsou tam posedlí zbraněmi.“ Kráva je asi tím nejposlušnějším zvířetem na světě. Nechápu, jak by maso tak pasivního zvířete mohlo vyvolávat v lidech takové násilí. Můžete to prosím vysvětlit?

(2) V otázce Kristova příchodu zůstávám agnostikem, avšak doufám. Svět je tak temný, chladný a ošklivý, že Jej potřebujeme. Pokud je mezi námi, jak udržíme svou morálku, než Jej spatříme v televizi? Dovolím si připomenout, že nikdo není tak blízko Mistrovi jak vy.

(3) Na stupnici od 1 do 10, přičemž 10 je nejjistější, jak pravděpodobné je, že se Maitréja ukáže při rozhovoru v americké televizi v roce 2013, tentokrát jako On sám?

(1) Nejde o maso, ale o krev zvířete, která zpomaluje evoluci lidské bytosti. (2) V posledních pár letech došlo k nesmírným změnám k lepšímu, z nichž mnohé Maitréja předpověděl, avšak lidé zapomínají nebo nevidí jejich důležitost. Lidstvo má nyní více naděje, než kdykoliv předtím. Lidé vidí a pamatují si pouze to negativní, protože se to bezprostředně dotýká jejich života, a zvláště své obavy, avšak nevidí současné změny k lepšímu. (3) Vůbec, až do Dne deklarace.

 

Jednoho rána jsem přemítala nad fotografií Maitréjovy dlaně. Inspirovalo mne to ke svolání skupiny znepokojených babiček jako odezvy k tomu děsivému střílení na místech jako Century Cinema a New Town v Connecticutu. Souhlasily jsme, že umístit ozbrojeného hlídače do každé třídy je velkým plýtváním vzácnými zdroji a dává našim krásným dětem špatný příklad. Navrhly jsme místo toho, aby samy děti daly příklad míru a sdílení tím, že recyklují své hračky v podobě pistolek a nahradí je zahradnickým náčiním. Představily jsme si truhlíky s bylinkami visící z bytových oken a jak se děti dělí o bylinky při sousedských večeřích.  Myslely jsme také na malé zeleninové zahrádky v kontejnerech namísto ozdobných trávníků a také, že by se obecní zástavba obohatila o ovocné stromy a ořešáky ve veřejných parcích. Žákovské zahradnické projekty by měly doplnit školní lekce čtení, psaní a počítání.

Po našem brainstormingu jsem tiše seděla nad šálkem čaje a vyjadřovala vděčnost ‚Maitréjově dlani‘ za tak silnou inspiraci k přeměně mečů na pluhy. Takové prosté činy budou mít velký vliv na záchranu planety. Zatím jsem neviděla žádný Maitréjův rozhovor, jsem tedy zvědava, zdali se Svými pronikavě moudrými názory navrhuje podobné věci. Děkuji za vaši práci po tolik let a zprávy o krásnějším světě, který spolu můžeme vytvořit.

Ano, Maitréja občas navrhuje vytváření zahrad.

 

Následující úryvek pochází z knihy Bratrstvo ze série Agni Jóga. Pasáž 178 možná souvisí s tragédií střelby ve škole v Connecticutu ve Spojených státech. Je zajímavé, jak moderní se zdají myšlenky Mistra Mórii, zřejmě je to tím, jak skutečné příčiny prolínají vším a příliš se nemění.

„Pravda, počty šílených lidí jsou hrozivé. Nejen, že je třeba je léčit, je třeba i objevit příčinu, proč jich tolik přibývá. Slabomyslní také potřebují dohled. Šílenství je nakažlivé. Slabomyslnost v dětství poukazuje na následnou nenormálnost po celý život. Lidé souhlasí, že životní podmínky jsou nezdravé, přesto se však každá rada ke zlepšení zdravotních podmínek setkává s odporem. Zde je obsažen strach z jakéhokoliv narušování základů.

Je hrozné, když se to opravdu nejcennější nachází v nebezpečí! Ve všem životě je třeba projevovat opatrnost. Když upozorňuji na potřebu jednoty, předvídám tím možnost výbuchů. Mezi ohnivými výbuchy je třeba postupovat opatrně jako provazochodec po provaze.“

(1) Je pravda, že podmínky v americké společnosti poskytují mnoho příležitostí k podobným „výbuchům“, těmto opakovaným tragédiím? (2) Jak můžeme lépe porozumět ‚jednotě‘ zmiňované v tomto kontextu?

(1) Ano, velmi mnoho. (2) V americkém životě a samozřejmě nejen tam není žádný základní smysl pro bratrství. Soutěživost je základním způsobem života. Výsledkem je vytváření uzlů napětí, které dříve nebo později explodují do těchto „šílených“ a nesmyslných tragédií.

 

Další pasáž (číslo 269) může souviset s událostí v Connecticutu, ale také v širším kontextu s Maitréjovým opětovným příchodem:

„Chaos je žárlivý a zuřivý. Pohlcuje všude tam, kde nacházíme byť trochu zaváhání. Chaos nepromarní žádnou příležitost k proražení slabé bariéry. Lze si povšimnout, že ke zradě dochází v předvečer zvláště užitečných činů. Nebylo dosud případu, kdy by došlo ke zradě mimo určitá data, kdy stezky pokroku byly již zformovány. Chaos a temnota ve skutečnosti nesnesou nic konstruktivního. Obě střeží stezky a hledají kohokoliv, kdo by jim byl schopen pomoci. Šlo by uvést množství příkladů, avšak stejně tak existuje mnoho příkladů, kdy jednota srdcí temnotu překonala. Proto je tak potřebné střežit myšlenku bratrství.“

Mohla by tato tragédie být pokusem pozdržet pokrok opětovného příchodu, jak jsme viděli na příkladu minulých událostí.

Nikoliv. Jde o náhodné napětí.

 

Anděl letěl vzduchem a požádal Mistra Ježíše, aby Jej nechal nafilmovat! Jak málo ví většina z nás o podstatě reality! Zajímavé je, že v prosincovém čísle Share International z roku 2012 se píše o neurochirurgovi, který prošel zážitkem blízkým smrti. Ten popisuje přesně stejnou věc jako fotografie NASA – „hejna průhledných, třpytivých bytostí klenoucí se přes oblohu, které za sebou nechávají dlouhé linky podobné stuhám. (1) Je naše obloha vždy plná neviditelných bytostí, letících mezi planetami? (2) Znamená andělův souhlas k vyfotografování na žádost Mistra Ježíše počátek nové fáze ve vztahu k dévické říši?

(1)   Ano. (2) Ne.

 

Skutečně onen anděl na vložené fotografii letěl do slunce, nebo to jen tak vypadalo? (2) Pohybují se andělé skutečně „létáním“ (používáním křídel) nebo prostě procházejí prostorem? (3) Jedno video na Youtube tvrdí, že ukazuje anděla, jak doprovází právě zemřelého skrze střechu do nebe nad nemocnicí. Skutečně se to takto obecně děje, nebo je toto video podvrh?

(1) Ano, skutečně letěl ke slunci. (2) Andělé nelétají tím způsobem, že by „měli křídla“, to je čistě lidská představa. Tito dévové jsou mohutné přírodní síly, v tomto případě velikosti poloviny Země. (3) Toto je příliš doslovné a fyzické vysvětlení, avšak bytost opouští tělo skrze čakru na vrcholu hlavy.

 

Když váš Mistr zmiňuje děti, je to ve vztahu k velmi zvláštním indigovým a křišťálovým dětem, o kterých hovoří hnutí New Age? Nebo jde o „silnější“ projev zákona, který nutí potřebné duše, aby se inkarnovaly a čelily výzvám evolučního plánu v naší době?

Myslí tím, že mladí lidé již v inkarnaci touží po poselství naděje a po znamení, že mají smysluplnou budoucnost.

Podpořte nás sdílením