Sílící hlas lidí je předzvěstí budoucnosti

Sílící hlas lidí je předzvěstí budoucnosti

Mistr pana Benjamina Creme si ve svém článku v prázdninovém čísle Share International všímá souvislosti mezi upadající světovou ekonomikou a sílícím hlasem lidí, kteří volají po změnách. Pan Creme se v sekci otázek a odpovědí věnuje událostem ve sluneční soustavě, příčinám a léčení demence a také tvořivosti, službě a duchovnímu vývoji.

Článek Mistra si můžete v překladu přečíst zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Stále Maitréja poskytuje televizní rozhovory v Rusku? Pokud ano, kolik se jich zatím odehrálo? Dne 11. května šlo již o deset rozhovorů s Maitréjou v Rusku. Byla odezva stejně příznivá, jako dosud?

Maitréja poskytl další čtyři rozhovory (k 8. červnu 2013). Ano, odezva se ještě zlepšila.

 

V posledních několika týdnech došlo na západní obloze k viditelné planetární konstelaci, zvané „tanec planet“. Jupiter, Merkur a Venuše utvořily trojúhelník a poté se zdálo, že postupně krouží okolo sebe, až se uspořádaly do přímky. Má tento jev nějaký význam pro naši planetu?

Ano, spojily se tím energie, které jsou velmi prospěšné pro planetu Zemi.

 

V poslední době bylo Slunce zvláště aktivní a došlo k obřím výronům sluneční plazmy. Jaký je vliv této sluneční aktivity na planetu Zemi?

I toto přináší velké změny na všech planetách, jak brzo sami na této planetě zjistíme.

 

(1) Je možné, že si někdo mentálně polarizovaný uvědomí, že na konci života nemá žádnou energii, že jeho fyzická bolest je nesnesitelná a že již nijak nemůže sloužit světu. Může takový člověk znát ‚správný‘ čas na to, aby chtěl zemřít, má-li dostatečný kontakt s duší? (2) Lze očekávat, že by si pro něj“ přišli“ nebo že by byl takový učedník „povolán“, jinými slovy, aby v tuto chvíli zemřel?

(1) Je to možné. (2) Ne nezbytně.

 

(1) Může si člověk odpracovat karmu, když trpí vážnou formou demence? (2) Má stav těžké demence nějakou funkci nebo hodnotu? (3) Jde u demence o stav vyvolaný volbou duše, nebo o nešťastný důsledek jaderného znečištění?

(1) Ano, ale schopnost sloužit bývá omezena, nakolik demence omezuje vědomé úsilí, což snižuje schopnost odpracovat si karmu. (2) Ne. (3) Nedochází k ní vlivem duše, ale opotřebením fyzického těla. Tento proces je urychlen jaderným znečištěním.

 

Může učedník ukončit svůj život, nebo jej nechat ukončit, pokud lékaři potvrdí demenci jako fakt?

O tomto neexistuje žádný okultní zákon, zde rozhoduje společnost.

 

Mohou se lidé nějak chránit před rizikem demence?

Neexistuje žádný přímý způsob, jak se ochránit před rizikem demence nebo Alzheimerovy nemoci. Jejich postup by však mohlo zpomalit užívání tablet z vody z Tlacote. Tyto tablety pomáhají posílit buněčnou strukturu těla a tedy imunitní systém. Je důležité pochopit, že tyto tablety neléčí ani nezabraňuji demenci a Alzheimerově nemoci, ale mohou pomoci proti jejich postupu. Tyto tablety jsou vyráběny z léčivé vody, objevené roku 1992 v obci Tlacote, nedaleko Mexico City v roce 1992. Jde o vodu z hluboké artézské studny, kterou magnetizoval Maitréja kosmickou energií ze souhvězdí Vodnáře. Maitréja vytvořil podobně studny po celém světě a zatím došlo k objevu čtyř z nich. Nakonec bude objeveno celkem 777 zdrojů léčivé vody, v pořadí, které určí Maitréja.

V roce 1992 jsem zařídil výrobu homeopatických léčiv z vody z Tlacote v lékárně v Londýně. Z těchto homeopatik již měly užitek tisíce lidí po celém světě. Vyrábějí se i homeopatika z jednoho z dalších léčivých pramenů, z jeskyně v Nordenau, v Německu. [pro informace o těchto tabletách kontaktujte Ainsworths Homeopathic Pharmacy, 36 New Cavendish Street, London, W1G8UF, www.ainsworths.com. Další zdroj informací naleznete v článku ‚Léčivé studny‘ na www.share-international.org]

 

Před nějakým časem otiskl časopis Share International fotografii vesmírné lodě opouštějící nebo vstupující do sopky v Mexiku. Jak může taková loď vydržet nesmírné teploty uvnitř aktivní sopky? Jak může posádka přežít v takových podmínkách?

Loď nesestoupila přímo do ohnivé lávy ve vulkánu, ale pouze ke kontrole, zdali je či není připravený k erupci.

 

Když hovořím s lidmi o světě po Dni deklarace, zjišťuji, že mám potíže s pojmy jako jídlo, vzdělání, bydlení a lékařská péče jako základní práva. Intuitivně vidím, jaké požehnání a zmírnění napětí tyto změny přinesou a jsem nadšený. Když lidem říkám, že existují planety, kde má každý přístup k tomu, co potřebuje (proč by kdo chtěl více?), všímám si, že mnozí lidé si to ani nechtějí představit. Jen si to pomyslete, dostatek pro všechny! Co myslíte, propadnou lidé lenosti, když už nebudou muset pracovat pro zabezpečení základních potřeb?

Jde o nedorozumění. Člověk pracuje, protože je člověkem. Picasso řekl, že „kůň netáhne náklad ze své vůle, ale člověk musí pracovat“.  Lidé musí změnit pohled na práci. Dnešní práce milionů lidí může být nahrazena roboty a u některých zaměstnání se tak již stalo a toto se postupně stane normou. Celý pojem práce se změní.

 

Když zahajujeme Transmisní meditaci, jednou proneseme Velkou invokaci. Pokud používáme Velkou invokaci každých 15 minut (jak doporučuje článek o Dni světové invokace ze dne 24. května na www.intuition-in-service.org), má to nějaký jiný účinek v porovnání s jedinou invokací na začátku meditace?

Není zde žádný rozdíl. Jednou to stačí.

 

Spatřil jsem na internetu tento dotaz: „Kdy je den šťastného Buddhy?“ Podle Gregoriánského kalendáře připadl v roce 2013 na den 17. Května. Lucis Trust používá svátek úplňku v Býku, neboli svátek Wesak (25. Duben 2013). Avšak Kristus nyní převzal Buddhovu roli, takže bychom možná měli přehodnotit data a funkce Učitele světa, pokud je to Maitréja Buddha (jak dávno předpověděl Gautama Buddha). Pokud je Kristus nyní Buddhou, jak se bude odehrávat svátek Wesak a jak bude Maitréja vykonávat obě funkce? Stanou se Buddhovy narozeniny Maitréjovými narozeninami?

Kristus není stejnou osobou jako Buddha. Jsou to bratři, odlišní jedinci, avšak Buddhisté očekávají Maitréju pod jménem Maitréja Buddha.

 

Je pravda, že více lidí v západních zemích trpí nervovým zhroucením, než před 30-40-ti lety? Pokud ano, proč je tomu tak?

Ano, věřím, že je tomu tak. Nejen na západě, ale po celém světě. Z rychlosti globálních změn povstává napětí, změn typu přílivu nových a vyšších energií, nedostatku světové jednoty, komercializace života a hrozby války. Všechny tyto faktory hrají roli.

 

Je možné žít tvořivým životem bez rozvoje talentů?

Každý člověk je v zásadě tvořivý, neboť tvořivost vychází z duše. Obrábění kusu dřeva je formou tvoření, i kdyby výsledný produkt nebyl ani krásný, ani užitečný. Každodenní život může být tvořivý. Nakolik se tato tvořivost projeví, záleží na stupni vývoje. Čím pokročilejší člověk, tím tvořivější bude. Kultura každé země je výsledkem snahy učedníků dané země.

 

Jak se tato tvořivost uvolňuje v životě a ve službě? Tvořivost a služba jdou ruku v ruce, avšak často poznávám službu jako pouhou práci.

Je tomu tak skrze princip usilování neboli aspirace. Pokud je usilování dost silné, pak vykonaná práce se dělá jakoby sama a není to dřina.

 

Je nutné si vybrat mezi službou a výcvikem, nebo je lze provozovat současně?

Jde to i současně.

Podpořte nás sdílením