Archiv autora: Jan Kaleta Jr.

Meč rozštěpení

Meč rozštěpení

Proč není ve světě větší klid, když se říká, že je zde přítomen Maitréja – Kristus a další Mistři. O tom hovoří článek Mistra z říjnového Share International. Otázky a odpovědi pana Creme se jako obvykle týkají Maitréji, nedávných světových událostí, UFO, léčení, ekologie a dalších důležitých oblastí.

Číst více Číst více

Otázky a odpovědi si můžete přečíst níže, článek Mistra je ke stažení zde.

 

(1) Stále Maitréja poskytuje rozhovory v Číně? (2) Kolik se jich již celkem v Číně odehrálo?

(1) Ano. (2) Osm rozhovorů (k 6. září)

 

Budete prosím tak laskav a sdělíte mi přehled rozhovorů, které zatím Maitréja poskytl v každé zemi?

USA: 29 rozhovorů (leden 2010 – leden 2011); Mexiko: 14 rozhovorů (leden – září 2011); Brazílie 41 rozhovorů (září 2011 – leden 2013); Rusko: 51 (leden 2013 – květen 2014); Čína: 8 (srpen 2014) Celkem jde dosud o 143 rozhovorů.

 

Byly rozhovory s Maitréjou vysílány v (1) Taiwanu, (2) Hong Kongu, (3) Singapuru (4) jiných asijských zemích? (5) Na světě je tolik čínských přistěhovalců, že se tyto zprávy mohly teoreticky rozšířit velmi daleko.

(1) Ano, ale omezeně. (2) Ano, ale omezeně. (3 a 4) Ne. (5) To je pravda.

 

Pokud Maitréjovy rozhovory nebyly dosud vysílány v jiných zemích, dostaly se zprávy o nich do jiných asijských zemí?

Ano.

 

Jde-li u vaší zprávy o co nejvyšší publicitu, proč by nebylo správné poskytnout přepisy toho, o čem Maitréja hovořil v různých rozhovorech, o kterých mluvíte? Pokud tyto rozhovory mají účinek, proč o nich neunikly žádné informace například od zaměstnanců médií, kteří se na nich podíleli?

Maitréja jedná inkognito. Dokonce i ti, se kterými pracuje na produkci svých vystoupení v médiích, si nejsou jisti Jeho pravým postavením.

 

Proč jste si tak jistý, že Maitréja je ‚on‘?

Pracoval jsem s Maitréjou po mnoho let a rozeznám přece pravou ruku od levé!

 

Chápu-li to správně, americké vojenské zásahy (od první a druhé světové války) nebyly ospravedlněny. Zdá se, že to pouze činíme horším pokračováním cyklu násilí. Bereme-li toto v úvahu, jaký je nejlepší postup (nebo nečinnost) vůči ISIS?

Existence ISIS je výsledkem války v Iráku a rozdělení, která vystoupila na povrch od smrti Saddáma Husseina. Je také výsledkem pocitu nerovnosti, pociťovaného chudšími členy muslimské komunity jako celku. Z této velké krize existuje pouze jediná cesta ven a o té hovoří Maitréja – sdílení světové produkce, svoboda a spravedlnost pro všechny.

 

Vkládal jste slova do úst Mistrů, když jste učinil absurdní tvrzení, že 80 % globálního oteplování způsobili lidé? K nejdrastičtějším změnám klimatu došlo před průmyslovou civilizací, nebo civilizací jako takovou, v dobách ledových. Ve středověkém období oteplení a malé době ledové, kdy se konaly slavnosti na zamrzlé řece Temži. Jak prospívá vaší věci nabízet takové nedomyšlené pohledy, podobné náboženským fundamentalistům, podle kterých věda a rozum jsou méněcenné proti tomu, co vydáváte za boží zjevení, ale je jasně od toho velmi vzdálené?

Jsem si vědom různých změn klimatu, táhnoucích se daleko do minulosti, avšak o tom jsem nemluvil. Nemluvil jsem o historických klimatických změnách, ale o nedávném dopadu zneužívání planetárních zdrojů, které činí člověka zodpovědným za 80 % globálního oteplování v současné době.

 

(1) Jak se Hierarchie dívá na roli NATO dnes a v blízké budoucnosti? (2) Mělo by dojít k rozpuštění NATO?

(1) Jako na nezbytné světové seskupení. (2) Ne.

 

Aktivita slunečních skvrn byla v posledním týdnu srpna začátkem září velmi dramatická. (1) Jaký je energetický účinek takových mohutných solárních bouří na naši planetu a lidstvo? (2) Jsou tyto sluneční erupce pro naši planetu prospěšné?

(1) Hluboký, v mnoha ohledech. (2) Ano.

 

Kolik bombardování může země ještě vydržet? Vím z vašich knih, že tím jak nežijeme v harmonii s ostatními lidmi, se podílíme na chaosu ve světě. Pokud velmi brzy neučiníme kroky k regulaci znečištění životního prostředí, nezbude na této planetě žádný život. Jaký je vliv bombardování na tuto krásnou planetu, jedinou, kterou máme?

Nejde tolik o bombardování, jako o zcela špatné využívání zdrojů, které ohrožuje světovou ekologii.

 

(1) Co se týče Ukrajiny, copak tato země není součástí ruské sféry vlivu? (2) Měla by proto Evropská unie se Spojenými státy přestat zasahovat v jejích vnitřních záležitostech?

(1) Ano, je. (2) Ano. Avšak Ukrajina již není součástí toho, co býval Sovětský svaz a přestože zůstává ve sféře ruského vlivu, její suverenita musí být respektována.

 

Nedávno jsem začal číst knihy Benjamina Creme a Alice Baileyové a narazil jsem na odkazy na „Plán“. Rád bych věděl, zdali mi můžete sdělit něco ohledně tohoto Plánu a odkázat mne na další informace.

Plán je Plánem Hierarchie na zdokonalení lidstva. Jde o Plán evoluce, včetně vývoje vědomí. Studium knih Alice Baileyové vám poskytne jasnou představu o tomto tématu.

 

Letmý pohled na internet, jak se zdá, ukazuje, že aktivita UFO se zvyšuje. (1) Je to pravda? (2) Zvyšují vesmírní lidé svou aktivitu? (3) Nechávají se vesmírní častěji vidět?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Nijak zvlášť.

 

(1) Objevují se kruhy v obilí více na nových místech? (2) Informují o nich média více?

(1) Ano. (2) Ne, spíše méně.

 

Jakým přínosem je vybavit svou mysl vzděláním a obecnými vědomostmi, když sám tento proces může tlumit schopnost kontaktovat duši a také naši schopnost jednoduše ‚být‘?

Nikdo se nemůže dnes naplno účastnit života, pokud svou mysl neobohatil.

 

Je svobodná vůle lidstva Mistrům tak svatá, že by nás raději nechali zničit si planetu, pokud stále neexistuje dostatečně velká a vnímavá skupina? Nebo snad přijde kritický bod v (doufejme blízké) budoucnosti, kdy Oni vystoupí na veřejnost, přestože optimální míra vnímavosti nebyla dosažena, aby přinutili lidstvo spolupracovat za účelem vyléčení planety a nás samotných? Není planeta tělem našeho Loga a Jeho Plánu a tedy vyšší prioritou pro Mistry, než respektování vůle lidstva, které se zřejmě snaží nacházet stále nové způsoby, jak zničit sebe i planetu? Myslím, že kdyby vystoupili dříve, než to dovolí naše svobodná vůle, tak by Jim to umožnilo nás uvědomit dříve a pomoci nám mnohé napravit, než dojde k nenapravitelným škodám. Vysvětlete to prosím.

Mistři jsou jediní, Kdo mohou správně posoudit situaci a jaký je přesný bod, kdy bylo dosaženo dostatečné odezvy od lidstva, proto tedy tuto otázku nelze ve skutečnosti položit, vyjma teoreticky.

 

Existuje nějaký homeopatický lék, který umožní zpomalit vývoj Alzheimerovy nemoci?

Nejsem homeopat, ale jediný lék, který znám, je blahodárná voda z Tlacote nebo Nordenau, kterou v obou případech energetizoval sám Maitréja. Tato voda posiluje imunitní systém. (viz také otázky a odpovědi, Share International červen – červenec 2013).

Podpořte nás sdílením

Sílící hlas lidí je předzvěstí budoucnosti

Sílící hlas lidí je předzvěstí budoucnosti

Mistr pana Benjamina Creme si ve svém článku v prázdninovém čísle Share International všímá souvislosti mezi upadající světovou ekonomikou a sílícím hlasem lidí, kteří volají po změnách. Pan Creme se v sekci otázek a odpovědí věnuje událostem ve sluneční soustavě, příčinám a léčení demence a také tvořivosti, službě a duchovnímu vývoji.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete v překladu přečíst zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Stále Maitréja poskytuje televizní rozhovory v Rusku? Pokud ano, kolik se jich zatím odehrálo? Dne 11. května šlo již o deset rozhovorů s Maitréjou v Rusku. Byla odezva stejně příznivá, jako dosud?

Maitréja poskytl další čtyři rozhovory (k 8. červnu 2013). Ano, odezva se ještě zlepšila.

 

V posledních několika týdnech došlo na západní obloze k viditelné planetární konstelaci, zvané „tanec planet“. Jupiter, Merkur a Venuše utvořily trojúhelník a poté se zdálo, že postupně krouží okolo sebe, až se uspořádaly do přímky. Má tento jev nějaký význam pro naši planetu?

Ano, spojily se tím energie, které jsou velmi prospěšné pro planetu Zemi.

 

V poslední době bylo Slunce zvláště aktivní a došlo k obřím výronům sluneční plazmy. Jaký je vliv této sluneční aktivity na planetu Zemi?

I toto přináší velké změny na všech planetách, jak brzo sami na této planetě zjistíme.

 

(1) Je možné, že si někdo mentálně polarizovaný uvědomí, že na konci života nemá žádnou energii, že jeho fyzická bolest je nesnesitelná a že již nijak nemůže sloužit světu. Může takový člověk znát ‚správný‘ čas na to, aby chtěl zemřít, má-li dostatečný kontakt s duší? (2) Lze očekávat, že by si pro něj“ přišli“ nebo že by byl takový učedník „povolán“, jinými slovy, aby v tuto chvíli zemřel?

(1) Je to možné. (2) Ne nezbytně.

 

(1) Může si člověk odpracovat karmu, když trpí vážnou formou demence? (2) Má stav těžké demence nějakou funkci nebo hodnotu? (3) Jde u demence o stav vyvolaný volbou duše, nebo o nešťastný důsledek jaderného znečištění?

(1) Ano, ale schopnost sloužit bývá omezena, nakolik demence omezuje vědomé úsilí, což snižuje schopnost odpracovat si karmu. (2) Ne. (3) Nedochází k ní vlivem duše, ale opotřebením fyzického těla. Tento proces je urychlen jaderným znečištěním.

 

Může učedník ukončit svůj život, nebo jej nechat ukončit, pokud lékaři potvrdí demenci jako fakt?

O tomto neexistuje žádný okultní zákon, zde rozhoduje společnost.

 

Mohou se lidé nějak chránit před rizikem demence?

Neexistuje žádný přímý způsob, jak se ochránit před rizikem demence nebo Alzheimerovy nemoci. Jejich postup by však mohlo zpomalit užívání tablet z vody z Tlacote. Tyto tablety pomáhají posílit buněčnou strukturu těla a tedy imunitní systém. Je důležité pochopit, že tyto tablety neléčí ani nezabraňuji demenci a Alzheimerově nemoci, ale mohou pomoci proti jejich postupu. Tyto tablety jsou vyráběny z léčivé vody, objevené roku 1992 v obci Tlacote, nedaleko Mexico City v roce 1992. Jde o vodu z hluboké artézské studny, kterou magnetizoval Maitréja kosmickou energií ze souhvězdí Vodnáře. Maitréja vytvořil podobně studny po celém světě a zatím došlo k objevu čtyř z nich. Nakonec bude objeveno celkem 777 zdrojů léčivé vody, v pořadí, které určí Maitréja.

V roce 1992 jsem zařídil výrobu homeopatických léčiv z vody z Tlacote v lékárně v Londýně. Z těchto homeopatik již měly užitek tisíce lidí po celém světě. Vyrábějí se i homeopatika z jednoho z dalších léčivých pramenů, z jeskyně v Nordenau, v Německu. [pro informace o těchto tabletách kontaktujte Ainsworths Homeopathic Pharmacy, 36 New Cavendish Street, London, W1G8UF, www.ainsworths.com. Další zdroj informací naleznete v článku ‚Léčivé studny‘ na www.share-international.org]

 

Před nějakým časem otiskl časopis Share International fotografii vesmírné lodě opouštějící nebo vstupující do sopky v Mexiku. Jak může taková loď vydržet nesmírné teploty uvnitř aktivní sopky? Jak může posádka přežít v takových podmínkách?

Loď nesestoupila přímo do ohnivé lávy ve vulkánu, ale pouze ke kontrole, zdali je či není připravený k erupci.

 

Když hovořím s lidmi o světě po Dni deklarace, zjišťuji, že mám potíže s pojmy jako jídlo, vzdělání, bydlení a lékařská péče jako základní práva. Intuitivně vidím, jaké požehnání a zmírnění napětí tyto změny přinesou a jsem nadšený. Když lidem říkám, že existují planety, kde má každý přístup k tomu, co potřebuje (proč by kdo chtěl více?), všímám si, že mnozí lidé si to ani nechtějí představit. Jen si to pomyslete, dostatek pro všechny! Co myslíte, propadnou lidé lenosti, když už nebudou muset pracovat pro zabezpečení základních potřeb?

Jde o nedorozumění. Člověk pracuje, protože je člověkem. Picasso řekl, že „kůň netáhne náklad ze své vůle, ale člověk musí pracovat“.  Lidé musí změnit pohled na práci. Dnešní práce milionů lidí může být nahrazena roboty a u některých zaměstnání se tak již stalo a toto se postupně stane normou. Celý pojem práce se změní.

 

Když zahajujeme Transmisní meditaci, jednou proneseme Velkou invokaci. Pokud používáme Velkou invokaci každých 15 minut (jak doporučuje článek o Dni světové invokace ze dne 24. května na www.intuition-in-service.org), má to nějaký jiný účinek v porovnání s jedinou invokací na začátku meditace?

Není zde žádný rozdíl. Jednou to stačí.

 

Spatřil jsem na internetu tento dotaz: „Kdy je den šťastného Buddhy?“ Podle Gregoriánského kalendáře připadl v roce 2013 na den 17. Května. Lucis Trust používá svátek úplňku v Býku, neboli svátek Wesak (25. Duben 2013). Avšak Kristus nyní převzal Buddhovu roli, takže bychom možná měli přehodnotit data a funkce Učitele světa, pokud je to Maitréja Buddha (jak dávno předpověděl Gautama Buddha). Pokud je Kristus nyní Buddhou, jak se bude odehrávat svátek Wesak a jak bude Maitréja vykonávat obě funkce? Stanou se Buddhovy narozeniny Maitréjovými narozeninami?

Kristus není stejnou osobou jako Buddha. Jsou to bratři, odlišní jedinci, avšak Buddhisté očekávají Maitréju pod jménem Maitréja Buddha.

 

Je pravda, že více lidí v západních zemích trpí nervovým zhroucením, než před 30-40-ti lety? Pokud ano, proč je tomu tak?

Ano, věřím, že je tomu tak. Nejen na západě, ale po celém světě. Z rychlosti globálních změn povstává napětí, změn typu přílivu nových a vyšších energií, nedostatku světové jednoty, komercializace života a hrozby války. Všechny tyto faktory hrají roli.

 

Je možné žít tvořivým životem bez rozvoje talentů?

Každý člověk je v zásadě tvořivý, neboť tvořivost vychází z duše. Obrábění kusu dřeva je formou tvoření, i kdyby výsledný produkt nebyl ani krásný, ani užitečný. Každodenní život může být tvořivý. Nakolik se tato tvořivost projeví, záleží na stupni vývoje. Čím pokročilejší člověk, tím tvořivější bude. Kultura každé země je výsledkem snahy učedníků dané země.

 

Jak se tato tvořivost uvolňuje v životě a ve službě? Tvořivost a služba jdou ruku v ruce, avšak často poznávám službu jako pouhou práci.

Je tomu tak skrze princip usilování neboli aspirace. Pokud je usilování dost silné, pak vykonaná práce se dělá jakoby sama a není to dřina.

 

Je nutné si vybrat mezi službou a výcvikem, nebo je lze provozovat současně?

Jde to i současně.

Podpořte nás sdílením

Kam spějeme

Kam spějeme

Červnové číslo Share International přináší článek Mistra o nevyhnutelných změnách, bez kterých nemá lidstvo budoucnost. V otázkách a odpovědích pana Creme se dočtete, proč Maitréja zůstává při svých televizních vystoupeních inkognito, jak to je se se studenou fůzí a mnoho dalšího.

Číst více Číst více

Mistrův článek je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže

 

Poskytuje stále Maitréja rozhovory v Rusku? Pokud ano, kolik jich již bylo?

Ano, v Rusku se uskutečnilo již 10 rozhovorů (k 11. květnu 2013).

 

(1) Zajímalo by mne, zdali externalizace Hierarchie Mistrů bude také probíhat ve stylu „inkognito“ podobném Maitréjově počátečnímu způsobu. (2) Již mnoho let jsem věrným následovníkem Benjamina Creme a využívám každé příležitosti k šíření tohoto příběhu. Musím však přiznat, že kdykoliv se dostanu k části, kde má Maitréja poskytovat rozhovory ve vysílání velkých mezinárodních televizních stanic, tak se ten neuvěřitelný příběh stává poněkud absurdním. Nemám totiž žádné důkazy, které by tuto pravdu podpořily a tak rychle ztratím posluchače. Než začal Maitréja poskytovat rozhovory, bylo mnohem snadnější šířit toto sdělení. Věřím tomu a mám své teorie, jak tyto podivné změny okolnosti vysvětlit. Větší část svého života jsem uznával esoterické učení. Obyčejní lidé, kteří se nikdy s tímto výkladem pravdy nestřetli, nenalézají dost důvěry na to, aby s tím začali. Měl jsem u lidí mnohem větší úspěch, když jsem vynechal tu část o tajuplných inkognito rozhovorech. Tahle ironická situace mne trápí.

(1) V této chvíli pracuje ve světě 14 Mistrů, žádný z nich otevřeně. Přesto se však setkávají se staršími učedníky, aby je vyučovali a připravovali na práci po Dni deklarace. Maitréja bude pracovat inkognito až do Dne deklarace a Mistři také. Toho dne Maitréja sdělí světu, že s ním Mistři spolupracují. Mistři se pak představí jeden po druhém, až zahájí Svou otevřenou činnost. (2) Přijmout představu, že Maitréja při svém příchodu promlouvá v televizi, je pro mnohé lidi obtížné, dokonce i pro ty, kdo jsou jako vy již s procesem příchodu obeznámeni. Faktem však je, že Maitréja musí zůstat inkognito, jak jsem již řekl, až do Dne deklarace, neboť nemá jinou možnost. Musí mít jistotu, že ti, kdo volají za přijetí sdílení a spravedlnosti jako odpovědi na problémy lidstva, tak činí přímo ze srdce a ne proto, že pouze následují učení velké autoritativní postavy jako je Kristus, Mesiáš, Maitréja, Buddha, Krišna, Imám Mahdí, Kalki Avatár nebo kdokoliv takový. Lidstvo se musí rozhodnout a nesmí to být rozhodnutí prosté většiny, ale naprosté většiny lidí. Proto Maitréja vyučuje jako by byl obyčejný člověk, jako jeden z nás. Avšak to, že je to Maitréja, však způsobuje, že se Jeho slova nesmazatelně vepisují do srdcí a myslí milionů, kteří milují své bližní natolik, že přijímají princip sdílení a spravedlnosti pro všechny.

 

Co se týče Maitréjových televizních vystoupení, jistě Ho již musel někdo poznat. Někdo, kdo Ho spatřil v televizi i na jedné z mnoha návštěv náboženských skupin, popsaných v knize Maitreya’s Mission Volume 3. Jsou tito lidé schopní si tyto dvě události spojit a uvědomit si, že jde o stejného člověka, i když nevědí, že je to Maitréja?

Maitréja navštívil stovky skupin, avšak v žádné se neobjevil tak, jak skutečně vypadá, bez nějakého prvku maskování. Někteří by Ho mohli poznat, avšak to není velký problém.

 

V Mistrově článku, „Role Mistrů“ prostřednictvím Benjamina Creme z 9. března 2013 se naznačuje, že změny k lepšímu budou postupné. Mohlo by trvat i desítky let, než se svět vydá novým a pozitivnějším směrem, který je zřetelný a nepřehlédnutelný. Bude během tohoto období docházet k: (1) válkám a krvavým demonstracím proti nespravedlnosti, jaké vidíme dnes; (2) významným změnám Země kvůli náhlé změně klimatu, zemětřesením, tsunami, suchům, záplavám a vulkanickým erupcím? (3) chaosu způsobeném finančními krizemi? Prosím povězte něco nového, co dodá naději našim dětem i vnukům.

Proces změny bude vskutku postupný, neboť závisí na tom, jak bude naprostá většina lidí s těmito změnami souhlasit a požadovat je. Dokončení těchto změn by mohlo trvat desítky let, ne však jejich začátek. Je to proces. Jde o proces, který započne brzy po Dni deklarace. Svět je rozdělen samotnými lidmi a tito lidé zde budou i nadále a budou se snažit těmto změnám bránit. Bude tedy docházet ke třenicím, avšak odezva na Maitréju bude tak silná, že bude stále obtížnější světovému veřejnému mínění odolávat.

(1) Nebude docházet k válkám, ale k masovým demonstracím pro a proti těmto změnám. (2) Neustále se budou objevovat další důkazy o ekologické nerovnováze, dokud nedojde k přijetí Maitréji a Mistrů, kteří potom přiloží ruce k dílu na řešení těchto problémů. (3) Lidstvo musí pochopit, že finanční a jiné problémy jsou výsledkem našich špatných skutků. To my jsme zodpovědní za chaos ve světě. Je tedy na nás, abychom naším přičiněním ten chaos omezili a napravili. Jak praví Maitréja, „lidé musí jednat a uskutečnit svou vůli.“

 

Naše skupina se zúčastní 24-hodinové Transmisní meditace pouze na pár hodin ve dne. Někteří členové se meditace nemohou účastnit, neboť budou tou dobou zapojeni do propagace Opětovnému příchodu, například budou promítat video, nebo se budou účastnit jiných akcí jako je Den Země. Říkají, že 24-hodinová Transmisní meditace a propagační aktivity jsou co do důležitosti rovnocennou službou. Souhlasím s nimi, avšak domnívám se, že meditace, jako příležitost v tomto mimořádném období v roce, je přece jenom důležitější.

V knize Maitreya’s mission Volume III se píše: „Tři jarní svátky poskytují jedinečnou příležitost, aby skupiny po celém světě společně nastolily mocný rytmus. Během 24 hodin může Hierarchie propojit všechny pracující skupiny dohromady, do globální sítě světla, kterou Oni neustále vytvářejí a posilují. Je zde také silný psychologický faktor, konkrétně jde o mocný dodatečný podnět k aspiraci a službě, které oslava těchto svátků podporuje.“

Je z pohledu správného využívání příležitostí doporučeno pro každého, kdo pravidelně provádí Transmisní meditaci, aby během Jarních svátků dal přednost účasti na 24-hodinových Transmisních meditacích před vším ostatním?

Ano.

 

(1) Došlo v nedávných venezuelských volbách k podvodu? (2) Pokud ano, na jaké straně? (3) Která strana je zodpovědná za povolební násilí? (4) Došlo ze strany Obamovy vlády k úmyslnému odmítnutí výsledků, neboť má v plánu svrhnout vládu Chavezistů ve Venezuele? (5) Je Nicolas Maduro legitimním prezidentem Venezuely? (6) Kdo je z pohledu Mistrů lepším kandidátem pro Venezuelu, Nicolas Maduro nebo Capriles Radonski?

(1) Ve velmi malé míře. (2) Na obou stranách. (3) Ani jedna. (4) Pravděpodobně ano. (5) Ano, taková je vůle lidí. (6) Mistři nepodporují ani jednoho z nich, to je otázka vůle lidí.

 

Proč se Egypt stává ještě horším místem pro ženy, než byl před povstáním Arabského jara?

Revoluce přivedla do popředí coby největší politickou stranu Muslimské bratrstvo. Tato skupina, jak se zdá, je více proti ženám, i když pochybuji, že oni sami to takhle cítí.

 

V dubnu 2013 abdikovala nizozemská královna ve prospěch svého syna, krále Viléma-Alexandra. (1) Měla by britská královna Alžběta učinit to samé? (2) Jaký je význam monarchie pro zemi a její lidu? (3) Není snad již načase změnit vládu na republikovou formu bez dědičných úřadů?

(1) To je její rozhodnutí. (2) Může to zemi poskytovat sjednocující princip. To tvrdí všechny země, které mají monarchii. Jistě to není jediný způsob, jak dosáhnout jednoty, avšak někteří si jej zvolili. (3) Tento názor podporuji, ale zjevně jej nezastává každý.

 

Časopis Share International čteme s velkým zájmem. Shodou okolností jsme nedávno četli, že italský vědec Andreas Rossi se brzy (duben 2013) dostane na trh s nízkoenergetickým reaktorem jaderné fúze (LENR), „E-Cat“ (katalyzátorem energie), který používá vysoce kontroverzní, vyvrácenou a neprůkaznou metodu jaderné studené fúze. (1) Benjamin Creme předpověděl studenou fúzi již v roce 1979 a v roce 1989 byla k údivu světa představena objevná zpráva profesorů Fleischmanna a Ponse, která byla brzy vědecky vyvrácena. Co si nyní máme myslet o jakémsi zařízení E-cat a novém procesu? (2) Dá se vůbec věřit, že energie ze studené fúze je dostupná, praktická a že se brzy objeví v tomto zoufalém a po energii lačnícím světě? (3) Lze také říci, že zpráva profesorů Fleischmanna a Ponse z roku 1989 byla zdiskreditována vědci, kteří reprezentují velice silné osobní zájmy lidí,  například těch, co na mohou hodně získat z pokračující světové závislosti na ropě? Jakékoliv poznámky a novinky na téma procesu studené fúze by byly velmi zajímavé.

(1) Podle mých informací jde o použitelné zařízení, avšak nejde o onu ideální, nejúčinnější metodu využití fúzního procesu. Jde pouze o krok tímto směrem. Mistr Djwhal Khul předpověděl skrze Alici Bailey, že fúzního procesu bude dosaženo skrze prostý izotop vody, který je samozřejmě dostupný po celém světě. Metoda Andrease Rossiho není to samé. (2) Ano, rozhodně ano. (3) Obávám se, že je tomu tak.

 

Rád bych se zeptal na jeden z vašich obrazů, ‚Plamenně zbarvený déva‘. Vím, že tento obraz je ztělesněním „ohnivé energie 1. paprsku Vůle a síly“, jak uvádíte. Když se na něj dívám, cítím se posílen, avšak zároveň mám podivný pocit chladu. Vztahuje se tento pocit skutečně k obrazu? Má to souvislosti s 1. paprskem? Chci se také zeptat, které z vašich obrazů mají léčivé účinky.

1. paprsek vyzařuje elektřinu, která v zásadě nemá žádné teplo. Dovolím si tvrdit, že většina mých obrazů má léčivý účinek.

 

(1) Můžete prosím vyjasnit pravdu o všech různých nařčeních proti duchovnímu Avatárovi Satja Sái Bábovi, který nyní skonal? Může Mistr Benjamina Creme říci něco o těch hrozných věcech, ze kterých je obviňován? (2) Jak se mohlo stát, že nebyla nikdy odhalena pravda, že Ježíš není Kristus? Jak mohlo být křesťanské náboženství udržováno v klamu po dva tisíce let a proč?

(1) V červnovém čísle Share International z roku 1992 zodpověděl Benjamin Creme podobnou otázku: „Rozumí se samo sebou, že bytost Sái Bábova formátu se nikdy nemůže podílet na podobných praktikách. Je neuvěřitelně pokročilou bytostí a není v Něm nic, co by Jej táhlo k podobným aktivitám. V davech, které přitáhl do svého ášrámu se šíří klevety a pomluvy. Tomu se nedá zabránit. Většina lidí je Jeho přítomností obohacena, avšak jsou i takoví, jejichž srdce jsou uzavřena a kteří odpovídají závistí a zlou vůlí. Jak praví přísloví, stromy s nejbohatším ovocem přitahují nejvíce kamenů.“

(2) Nejde o klamání, avšak o otázku nedostatku znalostí a špatného výkladu.

 

(1) Velice obecně řečeno je Alzheimerova nemoc vůbec někdy součástí plánu a záměru duše v životě jednotlivce? (2) Pokud není součástí plánu duše v určitém životě, jde o výsledek sdílené lidské karmy způsobené znečištěním? (3) Pokud člověk dostane včasnou diagnózu Alzheimerovy nemoci, je dle vašeho názoru nejlepší volbou provést ve správnou chvíli eutanazii? (4) Pokud nesouhlasíte, můžete prosím vysvětlit proč ne.

(1) Ne, jde čistě o fyzický stav. (2) Do jisté míry ano. (3) Ne. (4) Nikdo přesně neví, co ho v příští chvíli čeká.

 

(1) Vede každé utrpení na jakékoliv úrovni automaticky k osobnímu rozvoji a růstu vědomí? (2) Pokud osoba trpí, když ví, že se její stav kvůli Alzheimerově nemoci neustále zhoršuje, může toto utrpení automaticky vést k duchovní vývoji?

(1) V žádném případě ne. (2) Ne.

Podpořte nás sdílením

Mladí touží po změně

Mladí touží po změně

Mladí lidé jsou jednou ze skupin, na které doléhá současná krize nejvíce. Na druhé straně ale mají největší touhu a možnost něco změnit. O tom hovoří Mistr pana Benjamina Creme ve svém článku. V otázkách a odpovědích se dozvíte, jak probíhá otevřené působení Maitréji, ale také proč nemůže jen tak každý přenášet Maitréjovy myšlenky do světa.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme uvádíme níže.

 

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl v Rusku?

V Rusku zatím osm, dohromady tedy 92 rozhovorů. (ke dni 11. dubna 2013)

 

(1) Je odezva na Maitréjovy rozhovory v Rusku i nadále pozitivní? (2) Promluvil již Maitréja v Rusku v rozhlase? (3) Vysílají se jeho televizní rozhovory po celém Rusku? (4) Dostaly už se některá jeho vystoupení do Polska, pobaltských států, bývalých sovětských republik nebo zemí východního bloku? (5) Zazněly už některé rozhovory i v zahraničním vysílání ruského rozhlasu?

(1) Ano. (2) Ne. (3) Ano. (4) Pokud víme, tak ne. (5) Ne.

 

(1) Jsou Rusové tak otevření Maitréjovým myšlenkám o ekonomické reformě a sdílení kvůli velké a rostoucí propasti mezi bohatými a chudými v Rusku? (2) Mnoho Rusů touží po staré éře komunismu. Vidí někteří lidé Maitréjovy myšlenky jako návrat ke komunismu?

(1) Pravděpodobně ano. (2) Někteří ano.

 

Poskytl Maitréja nějaké rozhovory v Argentině?

Ne.

 

Může kdokoliv předávat Maitréjovy myšlenky, pokud v něj věří?

Ne, obávám se, že nikoli. Mnozí lidé tvrdí, že ‚channelují‘ Maitréju a myslí si, že k tomu skutečně dochází, avšak předávat světu zprávy od Maitréji vyžaduje dlouhé období výcviku. To vyústí ve schopnost přijmout jeho přítomnost skrze prostoupení. Existuje sedm opravdových učedníků, každý v jiné části světa, které Maitréja využívá pro ukotvení Svých energií. Není to ani tak otázka předávání informací nebo zpráv, avšak ve většině případů otázka Jeho reprezentace. Kromě těchto sedmi učedníků existuje mnoho lidí, kteří si pomýleně myslí, že ‚channelují‘ Maitréju. Není tomu ale tak. Je to iluze.

 

Jak myslíte, že je to nyní s nebezpečím ze strany Severní Koreje?

Severní Korea je nebezpečná, protože se cítí silnou a chce být za silnou považována. V této chvíli však věřím, že jde pouze o řinčení zbraněmi.

 

Jak myslíte, že by měl svět jednat se Severní Koreou? (1) Ignorovat její hrozby?
(2) Zavést více sankcí? (3) Zahájit obchodní rozhovory? (4) Nabídnout pomoc? (5) Které země jsou v nejlepším postavení, aby se pokusili o navázání přátelských styků s Koreou?

(1) Ne. (2) Ne. (3) Ano. (4) Ano. (5) Jižní Korea a Čína.

 

Kolik jaderného znečištění z elektrárny ve Fukušimě již bylo neutralizováno vesmírnými bratry (včetně radiace, která se dosud uvolňuje)?

60 procent.

 

Do jaké míry tato radiace stále představuje zdravotní riziko pro lidi v Japonsku, ať už blízko Fukušimy, nebo dále?

Riziko stále existuje, neboť asi 30 procent radiace zůstává – liší se to od místa k místu. Je zjevné, že čím blíže k elektrárně, tím je riziko vyšší.

 

V odpovědi na otázky v květnovém čísle Share International 2011 jste řekl o neštěstí ve Fukušimě: „Prozatím nebyla žádná země zasažena nukleární radiací z Japonska.“ A také „Jediní lidé, kteří byli dosud zasaženi radiací, jsou ti, co žijí v severovýchodní části Japonska.“ Avšak v novinářském článku na stránkách Common Dreams se psalo, „Podle nové studie publikované v Open Journal of Pediatrics, děti narozené na Aljašce, Kalifornii, Havaji, Oregonu a Washingtonu mezi jedním a 16-ti týdny po výbuchu reaktoru mají nyní o 28% vyšší pravděpodobnost, že budou trpět vrozenou hypotyeorózou (poruchou štítné žlázy), než to bylo ve stejných státech o rok dříve.“ Byly děti na západním pobřeží Spojených států zasaženy nehodou ve Fukušimě, jak tvrdí studie? Pokud ano, kde ještě?

Západní pobřeží nebylo nehodou ve Fukušimě přímo zasaženo.

 

Dozvídáme se, že někteří z Mistrů odcházejí na Sírius, avšak Sírius je hvězda. Znamená to, že žijí v samotné hvězdě, nebo na jedné z jejích planet?

Přebývají na jedné z planet.

 

Můžete prosím poskytnout strukturu paprsků a stupeň vývoje Margaret Thatcherové (1925-2013), bývalé britské premiérky?

Duše: 2, osobnost: 1 (6), mentální tělo: 6 (1), astrální tělo: 6 (2), fyzické tělo: 7 (1). Stupeň vývoje: 1,7.

 

(1) Můžete prosím něco říci o Margaret Thatcherové a jejím odkazu? Někteří ji zbožňovali, jiní jí pohrdali, říká se, že rozdělila zemi na dva tábory. Je tomu tak? (2) Jiní jsou toho názoru, že obnovila bývalou velikost Velké Británie. Co je na tom pravdy? (3) Byla pokrokovou myslitelkou, nebo rozdělovala lidi energií věku Ryb?

(1) Ano, dočista. (2) To je čistá iluze. Británie byla ‚velká‘ a bude opět velká, avšak zcela jiným způsobem. Má nanejvýš důležitou roli v budoucím uspořádání národů světa.
(3) Byla učebnicovým příkladem rozdělující energie Ryb.

 

Říká se, že vliv Margaret Thatcherové lze vidět a pociťovat i dnes, ve druhé dekádě 21. století. Ale jak?

Skrze všechen rozkol, který pomáhala vytvořit v britském sociálním systému, který uvrhla přinejmenším o 50 let nazpět. Byla tak významná a užitečná, jako ten nejvíce zpátečnický a nejvíce omezený člen americké Republikánské strany Tea Party. Rád bych citoval významnou herečku, nyní poslankyni, Glendu Jacksonovou, která shrnula svůj názor na paní Thatcherovou  lépe, než bych to dokázal já sám: „Thatcherismus napáchal na této zemi ty nejhorší sociální, ekonomické a duchovní škody.“

 

Zdá se, že Margaret Thatcherová čerpala z hluboko usazeného sobectví a materialismu, který se do té doby nedostal v Británii na povrch. Tento materialismus zjevně pokračuje, přestože opustila úřad. Co na to říkáte?

Že materialismus od jejího odchodu z úřadu ještě vzrostl. Pokračuji s citací Glendy Jacksonové: „Základem Thatcherismu je, že vše, co jsem se naučila považovat za neřest … je v Thatcherismu ve skutečnosti ctnost: chamtivost, sobeckost, žádná péče o slabší.“

 

V době své ‚vlády‘ se Margaret Thatcherová zdála velmi mocná. Když se na ni díváme dnes, jako by patřila do dob, které už velmi dávno pominuly. Je to skoro, jako bychom se dívali na dinosaury – tak škodlivé jsou její myšlenky a postoje. Jaký máte názor na paní Thatcherovou a podobné osoby?

Byla stoupencem minulosti a jejích hodnot, které dovedly lidstvo do největšího nebezpečí, v jakém se kdy ocitlo.

 

Jaká je souvislost mezi volbou nového papeže a procesem Maitréjova příchodu?

Žádná.

 

Došlo k nějakým zázrakům v souvislosti s volbou a inaugurací nového papeže v březnu 2013?

Ne.

 

Kardinál Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires v Argentině, nyní papež František I, má pověst člověka, který pečuje o chudé a vede prostý život. Avšak zdá se, že zastává jisté současné názory katolické církve o celibátu pro kněze, kněžství pouze pro muže, apod. (1) Mohu se zeptat, proč byl vybrán jako nový papež? (2) Jaký máte názor na papeže Františka I.? (3) Je možné, že je přímo či nepřímo inspirován Mistrem Ježíšem?

(1) Zeptejte se kardinálů, kteří ho zvolili. (2) Vypadá jako dobrý člověk. (3) Ne, přímo ne.

 

(1) Je pravda, že zvířata mají božskou podstatu? (2) Pokud ano, proč musí platit karmický dluh z dob, kdy zvířata lovila lidi, až došlo téměř k vyhubení lidstva? Děkuji za vaše hluboké a laskavé odpovědi.

(1) Potenciálně ano. (2) Zákon karmy vládne veškerému životu.

 

Dojde v blízké budoucnosti k přesunu pólů?

Ne.

Podpořte nás sdílením

Co můžeme čekat od Mistrů

Co můžeme čekat od Mistrů

Jak se změní úloha Mistrů v blízké budoucnosti vysvětluje jeden z Nich ve svém posledním článku v Share International. O současných událostech včetně působení Mistrů a Vesmírných bratrů se dočtete v otázkách a odpovědích pana Creme.

Číst více Číst více

Článek Mistra lze stáhnout zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Kolik rozhovorů Maitréja poskytl od březnového čísla Share International?

Maitréja poskytl tři další rozhovory v Rusku, celkem tedy šest v ruské televizi.

 

Byl Maitréja pozván do Ruska k vysílání rozhovorů v ruské televizi?

Ano.

 

Viděl někdo v Rusku Maitréju v brazilské televizi a rozhodl se ho pozvat do Ruska?

Ne, bylo to plánované. Maitréjova vystoupení jsou plánována.

 

Má Maitréja více jak jeden rozhovor za týden?

Ne, je to různé.

 

Konala se všechna poslední Maitréjova vystoupení v Rusku?

Posledních šest ano.

 

Mluví Maitréja během rozhovorů rusky?

Ano, mluví perfektní ruštinou.

 

Zmiňuje se Maitréja o předešlých rozhovorech v Brazílii, Mexiku a USA?

Obvykle ne.

 

Reagují Rusové dobře na Maitréjovy myšlenky?

Ano, velmi dobře.

 

Jsou Maitréjovy rozhovory vysílány do celého Ruska?

Ano.

 

Můžete říci, jaký byl vliv Huga Cháveze ve Venezuele a latinské Americe?

Řekl bych, že jeho vliv ve Venezuele je podstatný a dlouhodobý. Jiné země latinské Ameriky nemají takové ropné zásoby jako Venezuela, ale například v Bolívii a Argentině byla okamžitá odezva na jeho smrt upřímná a velmi slibná.

 

Chávez byl populární u většiny Venezuelanů, ale ne v americkém zřízení. Je pravda, že se Spojené státy pokusily Cháveze zabít?

Ne.

 

Myslíte, že byl Chávez jedním ze skupiny docela osvícených a relativně pokročilých vůdců, kteří v se v „nedávných“ letech dostali k moci v latinské Americe?

Zjevně ano. Podle stupně jeho vývoje je před většinou ostatních světových vůdců.

 

Byl Hugo Chávez někdy inspirován Mistrem nebo Maitréjou? Byl zjevně štědrý, altruistický a idealistický.

Ano.

 

Existují zvěsti, že si Chavezova rodina ulila stranou mnoho peněz z ropných zásob. Je to pravda?

Absolutně ne, to je propaganda proti Chávezovi.

 

Doufáme, že na severní polokouli přichází jaro, a s ním tři velké svátky, Velikonoce, Wesak a svátek Krista. (1) Můžeme se těšit na významné posílení v podobě duchovních energií od pána Maitréji a Mistrů? (2) Může tento podnět uspíšit tolik potřebné změny? Myslíte, že v roce 2013 uvidíme významné změny v (3) působení síly lidí, (4) skutečných hnutích za nastolení spravedlivé dohody na Blízkém východě, zejména v Palestině a (5) silné a efektivní hnutí za mír, žádající ukončení válčení?

(1) Ano. Už teď jsme v období, kterému Mistři říkají „duchovní pobídka“. (2) Ano. (3) Ano. (4) Ne. (5) Ano.

 

Když rezignoval papež, je možné a pravděpodobné, aby se Mistr Ježíš stal novým papežem?

Ne.

 

Myslíte, že se papež Benedikt změnil během svého pontifikátu k lepšímu?

Ano.

 

V západní Sibiři nedávno přistál desetimetrový meteor. Nikdo přitom nebyl zabit, přestože rozbité sklo zranilo mnoho lidí. Pouze 50 lidí bylo hospitalizováno. Ve stejném období proletěl relativně blízko Země další asteroid o velikosti 45 metrů. V roce 2008 explodoval na obloze nad Núbijskou pouští v Súdánu asi čtyřmetrový kámen ve výšce nějakých 37 kilometrů. K poslednímu velkému výbuchu asi 40-metrového asteroidu došlo rovněž nad neobydlenou oblastí Sibiře v roce 1908. Hrají v tomto odklánění meteorů od obydlených oblastí nějakou roli Mistři naší duchovní Hierarchie a Vesmírní bratři?

Ano.

 

Lze říci, že Maitréja předpověděl pád komunismu?

Předpověděl rozpad Sovětského svazu, což není totéž.

 

Četla jsem, že nadcházející věk bude dobou žen. Četla jsem také, že Mistři byli inspirací pro Hnutí za práva žen. Povedou Mistři lidstvo, abychom získali vyrovnanější postoj k ženám?

Ano.

 

Rozpočtové škrty v Británii způsobují bídu, utrpení a nedostatek. Jak je možné, že miliony Britů nedemonstrují v ulicích?

Možná, že utrpení ještě nedošlo dost daleko. Britové mají silný smysl pro národní soudružnost a jen pomalu se uchylují k protestům.

 

Český překlad Mistrova článku uvádíme zde. Otázky a odpovědi naleznete níže.

 

Nedávno jsem se dozvěděl, že existuje japonská nezisková organizace, která „pomáhá“ párům, které nemohou mít děti. Činí tak metodou dárcovství vajíček. Pár bezplatně dostane vajíčko od dárce, který není příbuzný. Naše vláda s touto organizací spolupracuje, nedošlo ani k žádnému sporu či námitkám mezi lidmi poté, co proběhlo o projektu vysílání v televizi. Televizní program také hovořil o japonských ženách, které se vydaly do jiných zemí prodávat svá vajíčka po zisk.

Většina lidí má pocit, že jde o příliš citlivé téma, než aby něco namítali, protože se vcítí do ženy, která chce mít dítě a nemůže, kvůli zdravotním potížím. Přesto si však myslím, že jde o zneužití technologie a peněz a zároveň i sobecké a nediskrétní chování. Darování vajíček možná působí mnoho potíží, pokud pár obdrží vajíčko od cizí ženy, nezpůsobuje to komplikace v práci Pánů karmy?

Kromě toho to způsobuje problémy v reálném světě. Incest byl zapovězený v mnoha kulturách po celé věky. V blízké budoucnosti by k němu mohlo dojít mezi dvěma lidmi, protože jsou nevlastní bratr a sestra ze stejné matky. Ve starém Japonsku se muž a žena se stejným otcem mohli vzít, u stejné matky to však nešlo. Nevím, proč je incest tabu, avšak musí existovat esoterické a praktické důvody. Jsou kvůli incestu nějaké velmi závažné fyzické a karmické důvody?

Zde nevidím námitky ani tak kvůli možnosti incestu, ale kvůli karmickým ohledům. Mistři tedy tuto praxi nedoporučují.

 

Dojde nakonec k tomu, že by anglický jazyk nakonec nahradil všechny ostatní jazyky na planetě? Přijde jednou den, kdy každý na planetě bude mluvit pouze anglicky? Pokud ne, jak dlouho bude ještě trvat globální nadvláda angličtiny?

Aby se usnadnila komunikace mezi lidmi, angličtina ve zjednodušené formě se stane světovou obecnou řečí a již dnes má k tomu blízko. Avšak všechny existující národní jazyky budou samozřejmě zachovány.

 

Nizozemským čtenářům se to bude zdát matoucí, avšak povšiml jsem si zábavné chyby v překladu v jedné z vašich knih. Při popisu ctností, které by měl získat člověk typu 4. paprsku je použita fráze „sexuální odvaha“, přeložíte-li to zpátky do angličtiny. V anglické verzi je to „morální odvaha“. Váš komentář? (Myslím, že jde o překlad založený na původních knihách Alice Bailey a že původní slovo se v holandštině posunulo ve významu a použití.)

„Morální odvaha“ je správně.

 

V sekci „Dopisy vydavateli“ (SI, dubnové číslo 2012) se objevil dopis nadepsaný „Příhodná návštěva“. V dopise muž, potvrzený jako Mistr Ježíš, řekl: „Myslím, že tento rok, 2012, bude zásadní rok. Důležitý rok. Něco se stane. Něco pozitivního. Musí se to stát teď, jinak jsme ztraceni. Nemůže to pokračovat, jako dosud. Avšak máme naději. Lidé se musí chopit své role.“ Zajímá mne, zdali se nějaká pozitivní věc stala. Mohlo by jít o pochody a protesty za spravedlnost po celém světě?

Ano, lidé po celém světě volají po změně – po spravedlnosti a sdílení, zaměstnání, po pocitu hojnosti a míru.

Podpořte nás sdílením

Historická volba se blíží

Historická volba se blíží

Starší Bratři již dlouho varovali lidstvo, že nemůže v současném způsobu života dlouho pokračovat. Poslední článek Mistra z časopisu Share International se proto může zdát jen opakováním již mnohokrát řečeného. Svou stručnou ale výmluvnou jednoduchostí se však snaží co nejdůrazněji upozornit na to, že rozhodující období prožíváme právě nyní. Snad proto pan Creme v odpovědích čtenářům věnuje tolik prostoru dotazům na další vývoj a úkoly, které nás čekají, pokud si vybereme tu správnou cestu.

Číst více Číst více

Článek Mistra ‚Historická volba pro lidstvo‘ naleznete zde. Otázky a odpovědi pane Creme níže.

 

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl od počátku ledna?

Maitréja nyní přesunul Svá vystoupení do Ruska, kde již poskytl tři rozhovory. Celkem tedy poskytl 87 rozhovorů. (Stav k 3. únoru 2013.)

 

Dívá se na tyto rozhovory více diváků, než například před dvěma, třemi měsíci? Stávají se tyto programy populárnější mezi veřejností?

Protože Maitréja se právě přesunul do Ruska, je na podobná hodnocení ještě brzo.

 

(1) Použila vláda v Sýrii nedávno chemické zbraně v Homsu? (2) Byly použity chemické zbraně proti opozičním silám v jiných částech Sýrie?

(1) Ne. (2) Ne.

 

(1) Mají vaše obrazy nějaký léčivý účinek? (2) Vyzařují vaše obrazy energii, která rozšiřuje vědomí? (3) Dochází k tomu i u reprodukcí vašich obrazů, například na obálkách vašich knih nebo na titulní straně časopisu Share International?

(1) Ano, některé. (2) Některé ano. (3) Ano, do jisté míry.

 

Co znamená, že „externalizace Hierarchie zahrnuje externalizaci Mistrova ášramu?“

Vstup Hierarchie do veřejného života znamená doslova externalizaci ášramů Mistrů.

 

Co znamená následující prohlášení pro členy skupin pracujících s vámi? „Vnitřní ášram Mistra by měl být zrcadlen na vnější úrovni, v každodenním světě.“?

To znamená, že duchovní napětí v Mistrových subjektivních skupinách by se mělo navenek převést na hmotné projevy – duchovní síla dosažená na vnější rovině by se měla rovnat síle dosažené na vnitřní rovině.

 

Rád bych věděl, jak porozumět a realizovat následující: „Tato skupina je esoterická – není žádným sdružením, svazem ani dobrovolnickou organizací.“?

Tato skupina je napojena na plán Duchovní hierarchie při její externalizaci na vnější rovinu. To zahrnuje naši práci pro opětovný Maitréjův příchod a příchod jeho skupiny Mistrů.

 

Prosím pomozte mi pochopit, co to znamená „identifikovat se se skupinou“.

Nahlížejte na sebe jako na jednoho ze skupiny, vykonávajícího cíl skupin, který se týká externalizace hierarchie a přípravy světa na opětovný příchod Maitréji a jeho Mistrů. Prostudujte si pasáže týkající se skupinové práce v různých mých knihách.

 

Pokud se přidám k transmisní meditaci a jsem zcela přesvědčen o vašem poselství, znamená to automaticky, že se ze mne stává „učedník“?

Ne nezbytně, avšak vaše zapojení je vítáno.

 

Původ slova učedník (v angl. ‚disciple‘) se zjevně vztahuje k disciplíně, ale k jaké disciplíně? Není ‚disciplína‘ poněkud staromódním pojmem, zvláště pro mladé lidi?

Ne, disciplína je pro vývojový proces každého z nás zásadní.

 

Jaký je váš názor na obchod s emisními povolenkami?

Je to nepoctivé a složení planety to nezlepšuje.

 

Je jaderné znečištění nejhorší stránkou ničení životního prostředí?

Ano.

 

(1) Stejně jako Mistři mají krizový plán pro nasycení hladovějících a podvyživených, budou mít zároveň i rámcový plán ohledně hrozivého úpadku životního prostředí, který jsme zapříčinili? (2) Jaké budou první neodkladné úkoly k záchraně naší planety?

(1) Ano. (2) Zjevně půjde o zmenšení „uhlíkové stopy“ každého člověka na této planetě.

 

Je kostra vykopaná v září 2012 na parkovišti v Leicesteru v Anglii skutečně krále Richarda III?

Ano, byl to král Richard III, očerňovaný Shakespearem a samozřejmě i dynastií Tudorovců.

 

Benjamin Creme napsal na stránce 19 své knihy ‚Shromažďování sil světla: UFO a jejich duchovní mise‘(pozn. jde o překlad názvu knihy, která v češtině dosud nevyšla), že ke Dni deklarace dojde do tří let od Maitréjova prvního televizního rozhovoru a dnes to je již déle než tři roky. Zjevně se něco změnilo – což je v pořádku, víme, že to se stává. Byl by Benjamin tak laskavý a informoval nás, jak na tom jsme teď? Uvádí se v knihách, které se v současné době vydávají, stále onen tříletý údaj? Věřím, že je třeba tuto situaci vyjasnit, protože se nás na to budou lidé tázat, když budeme šířit Maitréjovo poselství.

Ano, věci se mění. Během těch let, co na tom pracuji, jsem na to, kdy se Maitréja objeví, obdržel mnoho dotazů s různým stupněm manipulace. Za jak dlouho to bude – za kolik týdnů, měsíců, let, nebo v době mého života (vzhledem k mému pokročilému věku), atd. Na tento přirozený dotaz, co by chtěl každý vědět, bylo vždy velmi obtížné odpovědět. Pravdou je, že to nikdo neví. Já to nevím, můj Mistr říká, že neví, dokonce ani Maitréja to přesně neví.

Nicméně pokaždé, když jsem dotlačen k odpovědi dotazy na nějaké datum, zeptám se Mistra. On vždy odpoví, že asi za tři roky a pokaždé když to říká, to zní logicky. Zní to neurčitě, není to pevně stanovené datum. Pamatujte, že pro Mistry neexistuje nic takového jako čas.

Pokud si přečtete onu odpověď přímo v knize, uvidíte, že to není tak jednoznačně určené, jak to podáváte:

„Maitréja se objeví velmi brzy. Ke Dni deklarace může dojít kdykoliv od roka, do dvou či tří let od Jeho prvního televizního vystoupení. Zdá se, že Mistři a Maitréja sám se domnívají, že tato doba bude opravdu relativně velmi krátká. Avšak bez ohledu na načasování, tyto čtyři vesmírné lodě (Maitréjovy ‚hvězdy‘) zůstanou na nebi a bude je vidět stále větší počet lidí. Doufejme, že média budou o těchto ‚hvězdách‘ informovat se stále větší otevřeností.“

 

V nedávném rozhovoru s Benjaminem Creme na Youtube pan Creme prohlásil, že Maitréja žije ve fyzickém těle, které si sám vytvořil, že však může svůj vzhled libovolně změnit, a vypadat až ohavně a groteskně. Mám na mysli otázku, proč by si bytost světla a lásky přála vypadat ohavně a groteskně?

Kdybyste znala škálu podob, které Maitréja použil za těch let, byla byste v úžasu nad pružností, kterou předvádí. Může vypadat jako mladá krásná žena, jako pokřivený starý muž, jako bezzubý směšný klaun, v rozličné škále šatů, ať už rozumných, či nepříčetných. Zůstává „bytostí světla a lásky“, avšak přijímá podobu osoby dokonale přizpůsobené příležitosti a přáním – nebo předsudkům – těch, kdo jsou požehnáni Jeho přítomností.

 

Co si myslíte o sedmém dni sabatu a proč lidé světí neděli?

Neděle neboli sabat by měla být dnem odpočinku, a pokud lidé těžce pracovali, potřebují odpočinek. Věřím, že všichni lidé potřebují víc času volna, aby našli sebe sama a dostali ze sebe to nejlepší, z hlediska tvořivosti. Jedno z nedopatření naší moderní ‚civilizace‘ je, že tolik lidí stráví většinu svého života v podmínkách mechanické dřiny. Volný čas je nezbytnou součástí života.

 

Sledoval jsem dokument o Babuovi (Ambilike Mwasapilovi), což je 76-letý protestantský kněz v malé vesnici Samunge, blízko Loliondo v severní Tanzánii. Tento kněz již od roku 2011 rozdal „zázračnou vodu“ více než 5000 lidem.

V roce 1991 měl sen, ve kterém s ním podle něj hovořil Bůh. Bůh mu ukázal ženu s AIDS a řekl, které léky jí dát, aby se vyléčila. Když se Babu probudil, divil se, jak by mohl strom vyléčit AIDS, když to nedokáží ani lékaři?

Kořeny švestkovníku Karanga zvaného Enga Muriaga slouží k výrobě zvláštního nápoje. Kořeny se vaří v horké vodě po celou noc a další den lidé dostanou šálek k vypití. Babu říká, že ta voda je zázračná pouze tehdy, když ji vypijete ihned a neodnesete ji domů. Lidé platí asi 25 centů za šálek zázračné vody, 40 procent zisku jde na církev, 40 procent jeho spolupracovníkům a Babu dostává 20 procent.

Samotný strom byl zkoumán v Národním institutu lékařského výzkumu v Tanzánii. Některé z jeho léčivých vlastností jsou již známy: pomáhá snižovat krevní tlak, snižuje spotřebu inzulínu u diabetiků a pomáhá detoxikovat a očišťovat tělo. Zároveň však léčí AIDS. Joice Elia byla vyléčena z této nemoci poté, co vypila tento zvláštní nápoj. Podstoupila test na AIDS dvakrát a výsledky ukázaly, že je vyléčena. Mnoho lidí se vyléčilo ze závažných nemocí, jako jsou rakovina, epilepsie a diabetes.

(1) Promluvil ve snu k Babuovi Maitréja? (2) Může tento nápoj skutečně vyléčit AIDS a rakovinu? (3) Existuje důvod, proč by jej lidé měli pít pouze u Babua? Proč by si jej neměli brát domů v lahvích? (4) Byl by odvar ze stromu účinný v homeopatických dávkách například při léčbě AIDS nebo rakoviny? Jaké ředění doporučujete na AIDS, rakovinu a cukrovku?

(1) Ano. (2) Někdy. (3) Není nutné jej pít jen u Babua. (4) Ano, v potenci 30c.

 

Znáte Enneagram? Je to trochu jako sedm paprsků, ale v tomto systému je devět typů lidí. Zdá se mi, že je Enneagram neuvěřitelně přesný. Ale nemohu přijít na to, jak se vztahuje k sedmi paprskům. Je těžké pochopit, jak mohou existovat dva tak přesné systémy, které tak dobře fungují, ale jeden je založen na čísle sedm a druhý na čísle devět. Můžete mi to prosím nějak objasnit?

Sedm paprsků není vlastně systém. Existuje sedm proudů energie, které vytvářejí kvalitu všech forem, a proto nejde o systém sedmi paprsků, ale prostě o sedm paprsků. Existují tři hlavní paprsky 1, 2 a 3 a z nich vyzařují další čtyři paprsky, které dodávají celku svou kvalitu. Takže paprsky 1, 2 a 3 jsou paprsky Aspektu. Paprsky 4, 5, 6 a 7 jsou paprsky Atributu neboli kvality. Enneagram vznikl na základě astrologického systému, založeného na čísle devět. V astrologickém systému jsou všechna čísla víceméně smysluplná, avšak číslo devět je číslem završení, proto má systém devítky vlastní logiku a na astrologické úrovni velký význam.

 

Právě jsem se vrátila ze své první cesty do Indie přes Rišikéš a strávila jsem tam nějaký čas v ášramu. Byly to nádherné chvíle radosti, harmonie a oddanosti všude okolo. Mnichy a swámije z ášramu po všech stránkách respektuji, avšak do jisté míry mám pochybnosti o jejich rituální ‚oddanosti‘, která mi připadá spíše jako ‚připoutanost‘. Zajímalo by mne, zdali všechny takové praktiky oddanosti (dlouhodobé opakování božího jména v různých podobách a podobné aktivity) skutečně „rozšiřují vědomí“ praktikujících. Chápu, že služba a meditace (a zvláště transmisní meditace) jsou hlavními prostředky ke zvýšení úrovně vědomí. Zvyšují praktiky oddanosti také vědomí, a pokud ano, přibližují se jejich účinky alespoň trochu účinkům transmisní meditace a služby?

Do jisté míry. Z esoterického hlediska existují dvě stezky k vědomí Boha: stezka oddanosti a stezka Džnány, Vědoucího. Většina aspirantů začíná jako oddaní následovníci, jejichž cesta je nakonec dovede na cestu Vědoucího. Proto jsou aktivity oddanosti určeny pro ‚mladší‘ aspiranty.

Podpořte nás sdílením

Úvahy o skupinové práci a odpovědi na aktuální otázky z prosincového Share International

Úvahy o skupinové práci a odpovědi na aktuální otázky z prosincového Share International

Mistrův článek se zabývá problémy, které způsobují skupinám, jež se snaží pracovat v souladu s energiemi Nového věku někteří jedinci. I když to možná tak nevypadá, je tento článek hodně o české povaze a společnosti, která si velmi libuje v destruktivní kritice, snad proto, aby tím zakryla určitý pocit méněcennosti a nespokojenosti sama se sebou. Pan Creme odpovídá hlavně na otázky týkající se aktuálního dění včetně toho, co nastane 21. 12. 2012.

Číst více Číst více

Mistrův článek naleznete zde, otázky a odpovědi pana Creme níže.

 

 

Kolik televizních rozhovorů již Maitréja poskytl?

79, k datu 9. listopadu 2012.

 

Odehrávají se nedávné rozhovory stále v Brazílii?

Ano.

 

(1) V jaké zemi nyní tráví Maitréja většinu svého času? (2) Navštívil už někdy Kanadu?

(1) Žije v Londýně v Británii. (2) Ano.

 

Dalo by se říci, že Maitréjův příchod vstoupil do nové fáze?

Ano, má to souvislost s připraveností lidstva na změnu.

 

Nemýlím se, pokud řeknu, že svět vstupuje do nové fáze?

Ano, svět vstupuje do nové fáze. Kali Juga, doba temna, je u konce. Naše sluneční soustava nyní začíná zažívat Vodnářský věk (který potrvá asi 2500 let). Energie Vodnáře je energií syntézy. To přivede lidstvo k jednotě zcela odlišné od současné situace.

 

Před čtyřmi lety opět vypukly mezi Izraelem a Palestinou násilnosti. Došlo k tomu těsně předtím, než se měly v Izraeli konat volby. Zjevně je vina na obou stranách. Možná je to cynické, ale dalo by se říci, že násilí bylo vyprovokováno úmyslně, vzhledem k nadcházejícím volbám?

Ano. Mezi obyčejnými lidmi Izraele roste touha po schválení dvojího státu, což by vyřešilo izraelsko-palestinský problém. Zdá se, že se izraelská vláda automaticky uchyluje k násilí na Palestincích, kdykoliv se blíží volby, které by mohly přinést změnu směru izraelské politiky.

 

Výsledky amerických voleb nebyly dosud všechny spočteny, když po internetu začala obíhat videa, která ukazují jednoho voliče, který zkoušel hlasovat pro prezidenta Obamu, avšak jeho opakované pokusy byly zmařeny na hlas pro Romneyho. V kolika státech došlo k machinacím s hlasy?

V pěti.

 

(1) Došlo k manipulaci s hlasy v nedávných amerických prezidentských volbách? (2) Pokud ano, jaký by byl skutečný výsledek, bez manipulace s hlasy a dalších triků, jako pokusy některých republikánských státních zastupitelů potlačit počty lidí, kteří chtěli jít volit?

(1) 6 procent na straně Republikánů a 3 procenta na straně Demokratů. (2) Rozdíl mezi hlasy pro Obamu a Romneyho by stále přál prezidentu Obamovi. Obama by vyhrál stejně, avšak s větším náskokem.

 

I přes ohromné částky peněz utracené v amerických volbách nepolitickými zájmovými skupinami, hlavně na straně Republikánů, patří vítězství Demokratům. Daly by se celkově pro kandidáty Demokratů pozitivní volební výsledky považovat za vítězství síly lidí nad silou peněz?

Ano.

 

Co říkají americké volby, jestli vůbec něco, o stavu vědomí v Americe a jeho vnímavosti pro Maitréjovy priority?

Amerika jako celek, to znamená všechny černošské, hispánské a další voliče, je v podstatě na správné straně – tj. na straně více sladěné s Maitréjovými prioritami – což je ta strana, která zachrání Ameriku.

 

Dne 29. října 2012 se hurikán Sandy přehnal východním pobřežím Spojených států a způsobil mnoho úmrtí a škod. (1) Byla tato bouře způsobena (a) globálním oteplováním (b) ničivými myšlenkovými vzorci lidí a/nebo (c) karmou? (2) Pokud karma hrála roli, mohu se zeptat za co přesně?

(1) Ano, všemi třemi. (2) USA způsobuje 25% světového znečištění uhlíkovými emisemi.

 

400 nejbohatších lidí v Americe nyní vlastní více majetku, než spodních 150 milionů Američanů. (1) Je to přesné číslo? (2) Jaký na toto máte názor?

A: (1) Ano, víceméně. (2) Je to samozřejmě pobuřující. Je to po celém světě podobné a volá to po změně. Jde o zdroj největšího neštěstí a společenského konfliktu ve světě.

 

Britský premiér David Cameron v byl prodávat zbraně na Středním Východě. Nosí u toho odznak vlčího máku, výročního symbolu za všechny britské válečné oběti. Ospravedlňoval obchod se zbraněmi tvrzením, že všechny země mají právo na sebeobranu. Váš komentář, prosím.

Prodej stíhaček Saudské Arábii nemá nic společného se sebeobranou. Prodej zbraní je jedním z největších původců války.

 

Můžete prosím něco říci o významu stávek v dnešní době? Mám na mysli stávky zaměstnanců ve veřejném zdravotnictví, vzdělávání a tak dále? Vím, že právo na stávku je v mnoha zemích umožněno a myslím si, že je dobré, že pracovníci mají právo demonstrovat, pokud nedostávají slušný příjem. Avšak mnozí lidé si myslí, že tyto stávky obvykle těžce dopadají na obyvatelstvo tím, že zabraňují přístupu k těmto službám. Jaký je názor váš a vašeho Mistra?

Záleží na situaci, zdali je stávka oprávněná nebo ne. Některé stávky jsou očividně spravedlivé a často jsou jediným způsobem, jak se pracující lidé domohou spravedlnosti. Ostatní stávky jsou svévolné a proti obecnému dobru.

 

Jaký je ideální počet hodin, které by měli lidé týdně odpracovat? Kdy se v budoucnosti dočkáme zmírnění pracovního týdne na rozumnější počet hodin? Kolik pracovních dní by měl týden ideálně mít? Nedávno jsem si v časopise Share International přečetl článek o důležitosti volného času, nyní nemáme žádný volný čas.

Budoucnost vývoje lidstva záleží na stále větším podílu volného času. Blížíme se době, kdy předměty běžného života budou vyráběny robotickou technologií (posléze lidskou myslí). Toto postupně osvobodí lidstvo pro objevování naší božské přirozenosti. Toto samozřejmě leží před námi, ale ne tak daleko. Pod vlivem Maitréji a Mistrů moudrosti bude volný čas záhy považován za nezbytný a pracovní hodiny po celém světě se zmenší v závislosti na těchto pokrocích.

 

Můžete prosím říci něco o citech? Jaký je jejich účel a co s nimi máme dělat? Co s city, které přetrvávají z minulosti a stále nás ovlivňují? Odkud se berou?

City vycházejí z našeho astrálního/emočního citového těla, které sdílíme se zvířecím královstvím. Skrze pocity zažíváme bolest, hněv a zklamání a tímto se učíme vyhýbat se jim. Pociťujeme a také projevujeme náklonnost a lásku a odpovídáme na emoce vyvolané těmito pocity. Evolučním záměrem je získat vládu nad drobnými dévy, kteří tvoří astrální úroveň. Toto je podstatou povznesení. Astrální tělo se nakonec stane čirým „jezírkem“, skrze které se bude dokonale projevovat láska duše.

 

Má otázka se vztahuje k počtu zasvěcených lidí v tomto okamžiku na celém světě. Šrí Amma Bhagavan říká, že momentálně je na světě asi 114 000 probuzených. Je to přesné?

Záleží na tom, co se myslí těmi probuzenými.  Počet lidí, kteří podstoupili 1. zasvěcení z pěti zasvěcení k Mistrovství je 850 000, 240 000 lidí prošlo 2. zasvěcením. Něco mezi 3-4 tisíci již podstoupilo třetí zasvěcení a asi 450 lidí v inkarnaci má čtvrté.

Na počátku třicátých let v knize o Agni Józe „Výzva“ řekl sám Maitréja: „Byly doby, kdy 10 spravedlivých lidí mohlo zachránit svět. Potom přišla doba, kdy ani deset tisíc nebylo dost. Já povolám jednu miliardu.“ Okolo roku 2000 jsem se zeptal svého Mistra: „Získal už Maitréja Svou miliardu lidí?“ Řekl, že 1,5 miliardy, takže už tehdy měl Maitréja o půl miliardy lidí více, než potřeboval. Nyní je toto číslo blíže k 1,8 miliard. Tito lidé představují Síly světla. Maitréja bude vzývat všechny, o kterých již z dřívějška ví, že na Něj zareagují a naučí i ostatní, aby reagovali. Není třeba, aby na Maitréju zareagovalo celé lidstvo, ale určitý podíl, kritické množství.

 

Tato otázka se týká korporace Monsanto a jejich geneticky modifikovaných potravin, hlavně kukuřice a sóji. Slyšel jsem, že nejenže zamořují světové zásoby potravin, ale také se pokoušejí získat monopol na farmářské osivo a došlo již k mnoha nespravedlnostem. Jak plánují Mistři a jejich pomocníci napravit tento problém? A co se všemi těmi zvířecími druhy, které vymírají?

Děkuji za vaše úžasné informace a noviny.

Náprava tohoto problému není zodpovědností Mistrů, ale lidstva samotného. Je důležité si uvědomit, že Mistři si nepřejí, aby řídili naše životy. Máme svobodnou vůli a ta je posvátná. Nové struktury musí vytvořit lidstvo samotné.

 

Právě jsem přečetl článek vašeho Mistra, ‚Nadcházející transformace‘ (březnové číslo 2012) Zní to úžasně, až příliš dobře, než abych v to dalo doufat. Ví Mistr, zdali tato transformace bude zahrnovat ženy (druhou půlku lidstva, vesmíru, atd.)? Nebo půjde jen o transformaci, která proběhne výlučně u mužů? Nebo jde pouze o slovní nedopatření, vzhledem k tomu, že ženská role je v našem druhu většinou považována za samu o sobě a i v tomto nevýznamnou, takže ji není nutné v takových pojednáních výslovně zmiňovat? Nebo jejich ušlechtilé vize „společného božství“ opravdu znamenají, že jsme samozřejmě všichni božští, jenom někteří více, než jiní?

(Pozn. překl.: Tento dotaz vznikl patrně v důsledku nejednoznačnosti anglického slova „men“ – doslova muži, v obecném smyslu lidé. V češtině jsme samozřejmě ve zmiňovaném Mistrově článku použili označení „lidé“, takže k tomuto nedorozumění nemohlo dojít. Není bez zajímavosti, že slovo „man“ zřejmě pochází ze sanskrtu z kořenu slova „manas“ – mysl.)

Z pohledu Mistra jsou všichni muži, ženy a děti božskými. Navíc byli to Mistři, kdo vyvolali hnutí za práva žen.

 

Zdá se neuěřitelné, že patnáctiletá žákyně aktivistka Malala Yousafzai, kterou 9. října 2012 severozápadním Pákistánu střelili z bezprostřední vzdálenosti při cestě ze školy domů, takové strašlivé zranění přežila. Bylo to zázrakem?

Ano, byl to zázrak od Mistra Ježíše.

 

Okolo 21. prosince 2012 dojde k zahájení mnoha pozitivních iniciativ. Některé skupiny hovoří o začátku nové doby a příchodu Kristova vědomí. Domníváte se, že je to tím, že lidé intuitivně vědí o tom, co Maitréja a Mistr Ježíš vyjádřili v sekci ‚Dopisy šéfredaktorovi‘ na stránkách Share International? Tedy, že zdaleka nejde o konec, ale o velký nový začátek pro lidstvo?

Datum 21. prosince není pro změnu tak důležité, avšak k jistým velkým změnám již dochází. V prvé řadě, toto je období konce Kali Jugy, Doby temna a počátek Kalki, Doby světla a příchodu Kalki avatára, kterým je Maitréja.

Tisíce lidí zažily Maitréju na Tahrírském náměstí v Káhiře, v posledních týdnech revoluce proti Hosnímu Mubarakovi. Maitréja se zjevil mezi lidmi jako Kalki Avatár, jezdec na bílém koni. Bylo to nafilmováno nezávislými médii a na Youtube to viděly miliony lidí. Kalki Avatár na bílém koni projel skrze davy rychle a bez překážek, zřejmě neviděn naprostou většinou lidí na náměstí, avšak viděly jej miliony lidí díky filmu na internetu.

Od roku 1675 vstoupily do naší sluneční soustavy energie Vodnáře, zatímco energie Ryb začaly ustupovat. Dnes je tato sluneční soustava pevně ve věku Vodnáře a my začínáme triumfální cestu k syntéze. Započal Věk syntézy. To se bude odrážet ve všech našich institucích jako rostoucí jednota, bratrství, správné vztahy a důvěra.

Podpořte nás sdílením

Co nám dal věk Ryb a otázky na pana Crema ze Share International

Co nám dal věk Ryb a otázky na pana Crema ze Share International

Věk Ryb pomalu odchází a mnozí jej mohou vinit za problémy a krize, jež nás nyní trápí. Zapomíná se přitom na to dobré, čím nás obohatil.

Číst více Číst více

Mistrův článek od přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře ke stažení zde.

 

Otázky a odpovědi pana Creme

Kolik rozhovorů Maitréja až dosud poskytl?

Celkem 78, 35 v Brazílii k datu 9. října 2012.

 

(1) Jsou posluchači i nadále rozděleni na zhruba 70 % pro Maitréjovy myšlenky a 30 % proti? (2) Je 70 % souhlasících s Jeho radami ten největší podíl lidstva, jaký se dá čekat?

(1) Ano, víceméně. (2) Pravděpodobně. To je velmi dobrý podíl.

 

Jsou ti ze skupiny „30 % proti“ spíše bohatí lidé, jež mají bytostný zájem na udržování statutu quo a ochraně svých aktiv?

Ne nezbytně, avšak samozřejmě někteří z nich ano.

 

Můžete říci, proč Maitréja poskytuje v některých zemích více rozhovorů než v jiných?

Záleží to na zájmu médií, zda Mu dají příležitost promluvit.

 

Mám neustálý pocit naléhavosti (ne horečnatý, pouze stálé naléhavosti) abych informoval co nejširší veřejnost o opětovném příchodu Maitréji, učitele světa. Je to, jako kdyby bylo zásadní mít kritické množství informovaných lidí co nejdříve. Můžete prosím k tomu něco říci?

Jste na správné cestě. To je ten nejlepší stav, v jakém můžete být. Kdyby všichni měli stejný pocit a jednali podle něho, spatřili by Maitréju ještě dříve.

 

V nedávném článku vašeho Mistra, „S.O.P. – Zachraňte naši planetu“ zazněl záměr, aby se heslo S.O.P. stalo stejně známým jako S.O.S. a další podobná volání. Je to úkolem pro skupiny, které s vámi pracují, aby informovaly veřejnost o bezprostředním příchodu Učitele světa?

Tyto dva úkoly se navzájem nevylučují, jsou součástí celku.

 

Někteří spolupracovníci dostali nápad udělat nálepky na nárazník se S.O.P., odznaky a tak podobně a tak propagovat myšlenku S.O.P, ale také podněcovat ostatní (třeba již zaměstnané ekologickými aktivitami) aby šířili zprávu dál. Váš komentář, prosím.

Je to jeden z mnoha dobrých nápadů.

 

Nedávno jsem slyšel od spolupracovníka v jedné z transmisních meditačních skupin, jak se vyjadřoval o „práci na Zviditelnění“ jako o odlišném a odděleném úkolu od toho, co dělá  Share International, jehož cílem je informovat veřejnost o opětovném příchodu Maitréji, Učitele světa. Při nejlepší vůli nerozumím, co je tím myšleno. Jde o skupinu uvnitř skupiny? Podskupinu? Zcela odlišnou skupinu? Můžete mi to prosím vysvětlit?

Ve skupinách Share International jsou lidé, kteří rádi zaujímají osobní postoje, když mluví o čemkoliv, co se týká zviditelnění Duchovní hierarchie. Raději svou práci popisují jako „Zviditelnění“ než pod hlavičkou Share International. Osobně si myslím, že to oslabuje dopad celého sdělení a ohrožuje nezbytnou jednotu celosvětové práce Share International. Mluvil jsem o tom s různými skupinami, které podle toho změnily svou inzerci a všeobecné působení.

Toto nebezpečí se stane ještě viditelnější, jak se bude přibližovat Den deklarace. Lidé, na které zatím tato informace neudělala dojem, na ni začínají pohlížet jinak, neboť světové události začínají potvrzovat její pravdivost. To provokuje velké ambice přivlastnit si kus zásluh na této velké události, ale pod samostatnými jmény. Termín „Share International“ mi byl dán na počátku této práce mým Mistrem a je opravdu mezinárodní. Když jsou informace vydávány pod hlavičkou Share International, stále více lidí je bere jako v zásadě pravdivé. Bez této platformy nebudou mít stovky tisíc, možná miliony lidí jistotu, jakým informacím z těch mnoha zdrojů mají uvěřit. Jméno Share International je tedy zárukou pravdy a přesnosti, které mohou všichni důvěřovat a udržet tak nezbytnou jednotu přístupu.

 

Přestože jsou ve skupinách Opětovného příchodu někteří mladí/mladší lidé, mám dojem, že mladí lidé jsou obvykle zaneprázdněni budováním vlastního života, kariéry a tak dále. Přestože jsou zde jistě výjimky, dá se říci, že by tomu tak mělo být? (Na západě nemáme indický koncept života rozdělený do jednotlivých období, která vyžadují odlišné zaměření)

Hnutí tak důležité a obtížné jako externalizace Duchovní hierarchie a vyžaduje čas. Proto ti, kdo pro ně pracují, by měli počítat s tím, že během toho budou stárnout. Je proto nezbytné, aby skupiny otevřely dveře pro práci mladším lidem. Jinak se stane to, co v mnohých oblastech, původní skupiny příliš zestárly a již toho mnoho nesvedou, protože nezískaly základní schopnost předávat práci mladším a zaučovat je. Tito mladí lidé nemusejí být oddáni věci celým svým srdcem, mají i jiné povinnosti, avšak měli by být vítáni pro cokoliv, co se mohou přinést.

 

Bude váš Mistr jeden z těch, kdo se představí veřejnosti během nebo krátce po Dni deklarace?

Odpověď mi je známa, avšak nemohu ji poskytnout.

 

Dá se říci, že se takové vysoce pokročilé bytosti jako Maitréja a Mistři „těší“ na Den deklarace?

Ano, samozřejmě!

 

Íránský prezident Ahmadínežád nedávno promluvil na zasedání Spojených národů. Znělo to přesně jako, kdyby četl Share International! Jak je to možné?

Pochybuji, že čte Share International, ale ať je tomu jakkoliv, přednesl výjimečný projev prostý jakékoliv obvyklé agrese, nepřátelství a hrozeb. V minulosti řekl, že příchod Imáma Mahdího (Krista nebo Maitréji Buddhy pro budhisty) je na spadnutí a nyní to zopakoval. Volal po míru, spravedlnosti, a aby se národy daly dohromady. Byla to neobyčejná řeč, přednesená „na plný plyn“.

Pan Ahmadínežád má reputaci v mnoha koutech světa, včetně mezi svými nepřáteli v Íránu, jako netolerantní fanatik. Jak je možné, že by přednesl takovou všezahrnující výzvu k míru a spravedlnosti?

Podle mých informací je pan Ahmadínežád médium. Podstata jeho myšlenek mu byla dána na astrální úrovni Maitréjou a postupně prosákla dolů, do jeho mozku a tak do Spojených Národů a do světa.

Je poněkud neobvyklé, aby Mistři k přenosu zprávy použili astrálně citlivého člověka, avšak občas této metody s větším či menším úspěchem využijí.

 

Co si myslíte o tom, že byla Nobelova cena míru udělena Evropské Unii? Co se dá za současných okolností udělat s ekonomickou krizí?

Když jsem prvně slyšel o této ceně, přišlo mi zvláštní, že by měl stát na pokraji rozpadu dostat takové ocenění. Avšak když o tom přemýšlím, mohlo by jít o pokus udržet morálku Evropské Unie. EU rozhodně přinesla do Evropy mír, nikdo se již neobává války mezi Německem a Francií. Pokud toto byl její záměr v roce 1950, pak toho bylo dosaženo. EU se nyní rozšířila přidružením několika východoevropských zemí a z ekonomického pohledu to představuje zatěžkávací zkoušku.

Mnozí v EU se těší, až bude Unie integrovaným státem s nějakými 500 miliony lidí a domnívají se, že pouze tato těsná integrace učiní Unii životaschopnou pro členské státy. Jak jsem již zmínil, toto není plán našeho planetárního Logu, který je znám Mistrům moudrosti, aby se Evropa stala integrovaným státem – státem Evropa. Každý členský stát má vlastní osud a strukturu paprsků, která musí být zachována. Každý má odlišné kvality, kterým může přispět Unii a světu jako celku.

Co by měly členské státy udělat, aby překonaly současnou ekonomickou krizi? Dle mého názoru by bohatší státy měly pomoci zadluženým zemím pomocí bezúročných půjček nebo půjček s minimálním úrokem, což by zvýšilo jejich kupní sílu pro dobro všech a tím zlepšilo jejich úděl. Jinak je Evropská Unie unií pouze podle jména.

 

Události, ke kterým nyní dochází v Barmě jsou přímo zázrak, souhlasíte? Barmský prezident Thein Sein nyní promlouvá o důležitosti vůle lidu. Že pokud si lidé přejí, aby  Aung San Suu Chi byla zvolena jako jejich vůdce, že bude spolupracovat. Jak je možné, aby se situace v Barmě otočila o 180 stupňů? Má to co do činění s Maitréjou?

Docela určitě ano. Jde o další vyjádření proměny, ke které nyní dochází celosvětově ve větším či menším měřítku, kdy lidé či jejich zástupci požadují svobodu a podíl na svém vývoji, zatímco i někteří zarytí zpátečníci kupodivu podstupují jistý stupeň proměny.

Věřím, že toto bude během nadcházející doby stále více zjevné po celém světě. Lidé by neměli zapomenout, že jsme nyní ve věku Vodnáře a že mocné energie Vodnáře, soustřeďované Maitréjou začínají konat svou transformační práci.

 

Sonda Curiosity nalezla na Marsu známky něčeho, co mohla kdysi být tekoucí řeka. Opravdu tam byla řeka, na fyzické úrovni?

Ano.

 

Teroristická organizace Al Káida by údajně měla být za nedávným vypuknutím hrozivých požárů na mnoha místech Evropy. Je to fakt nebo jen paranoia?

Jsem přesvědčen, že je to pouhá paranoia.

 

Ve svých volebních kampaních neříká prezident Obama ani Mitt Romney mnoho o stavu planety, o globálním oteplování, ani o nutnosti jednat. Ignorují snad tento problém úmyslně, bojí se ztráty podpory firem, které preferují zisk před planetou? Nebo nevidí, jak vážná je situace?

Mnozí Američané nepřijímají plně myšlenku zodpovědnosti lidstva za současnou nerovnováhu na planetě.

 

Došlo u Vesmírných bratrů, obyvatel sousedních planet, nedávno ke zvýšení úsilí, aby upozornili lidstvo na svou existenci? Pokud ano, proč?

Nijak zvlášť. Veškerá jejich práce podléhá karmickému zákonu.

 

Navazuji na Vaši mnohé osvětlující a povzbuzující přednášku ve Friends House, 13. září 2012, kde jste použil termíny „cykly“ a „kola“ ve vztahu k evolučnímu procesu a periodám, ve kterých se vyvíjejí lidé i planety. Citoval jste také srovnání mezi naší Zemí, v současnosti ve 4-tém kole a s pátou kořenovou rasou cyklu lidstva, a Vulkánem, pokročilejší planetou, která dokončila 7. kolo, které vyvrcholilo její neviditelností! Můžete na toto téma prosím sdělit více? Znamená to, že fyzická oblast, kdysi zvaná Vulkán, změnila svou vlastní frekvenci na úroveň mimo náš zrak a vnímání, avšak stále je na tom místě aktivně přítomna? Nebo se rozpustila, transmutovala se, nebo se přesunula do jiného stavu a místa?

V co se vyvinul původní Vulkán a kam postoupilo lidstvo na Vulkánu při dokončení sedmého kola? Co teď dělají bývalí obyvatelé Vulkánu?

Vulkán se nachází ve hmotě nejvyšší éterické úrovně. Vulkán je ten nejrozvinutější z našich planetárních systémů a je domovem Meziplanetárního parlamentu. Samotný reprezentant Vulkánu je v tomto parlamentu tím nejváženějším.

Podpořte nás sdílením

Zachraňte naši planetu! říká Mistr pana Creme, který odpovídá na další otázky čtenářů

Zachraňte naši planetu! říká Mistr pana Creme, který odpovídá na další otázky čtenářů

Když se hlouběji podíváte na současnou světovou situaci, vyniknou dvě zvlášť důležité věci. Nebezpečí války a zrychlování ekologické nerovnováhy Země. Existuje samozřejmě mnoho jiných problémů: ekonomické zhroucení, které postihuje mnoho zemí, zejména na Západě; obrovské nárůsty cen potravin, zvláště základní potravy mnoha milionů lidí; ohromné a stále rostoucí rozdíly v životní úrovni mezi bohatými a chudými.

Číst více Číst více

Více v článku Mistra ze říjnového Share International zde.

 

Otázky a odpovědi pana Creme

(1) Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl? (2) Stále poskytuje rozhovory v Brazílii?

(1) 74, k 8. září 2012. (2) Ano.

 

I přes nesmírné utrpení v mnoha zemích a i přes bláznivé peněžní a finanční politiky mnohých vlád po celém světě, my lidé přesto dosud nevyrážíme do ulic po milionech, abychom žádali spravedlnost. Můžete prosím vysvětlit, proč tomu tak je?

Protože my lidé dosud nejsme dostatečně organizovaní a aktivizovaní. Avšak počkejte, už se to začíná dít.

 

Myslíte si, že tento rok dojde k významným událostem? Mám na mysli nezvratné změny v kolektivní zkušenosti lidstva, například důkladnou změnu v našem postoji, jak se chováme k planetě, nebo že si dost lidí uvědomí strašlivou cenu komercionalizace.

Do konce roku zbývá jen pár měsíců a k tomu, co popisujete, za tu dobu jistě nedojde. Mistři budoucnost nevěští a neexistuje na to žádné magické zaklínadlo. Je to otázka postupného uvědomění a vůle ke změně.

 

Existuje stále ve světě nadbytek potravin? Pane Creme, často mluvíte o potravinách, které leží a kazí se ve světových skladech, avšak nedávno došlo v mnoha zemích ke slabé sklizni. Je snad ve skladech méně jídla, než se původně myslelo?

Zřejmě ano, avšak pouze dvě třetiny vyprodukovaných potravin se skutečně použije, zbytek se vyhodí.

 

Filmový záznam pořízený sondou Curiosity na Marsu ukazuje mnoho objektů, které jsou velice podobné vesmírným lodím. (1) Natočila sonda Curiosity na Marsu opravdu nějaká UFO? (2) Víte, jestli toto NASA potvrdila, ať už soukromě nebo veřejně?

(1) Ano. (2) Nevím.

 

Nové terénní vozidlo na Marsu jménem Curiosity je poháněno jadernou energií. Snaží se lidé na Marsu tuto sondu hlídat a odstraňovat její jaderné znečištění?

Ne.

 

Američané právě dokázali přistát na Marsu se sondou Curiosity, která má mnoho kamer. Možná by to byl výborný, hravý a neohrožující způsob jak nás pozdravit a představit se, kdyby pár lidí na Marsu sebralo a přišlo nám zamávat, nebo kdyby postavili hromádku z kamenů. Bylo by to prosté a sousedské a mnohem jednoznačnější, než přelety vesmírných lodí a kruhy v obilí. Mohl by to někdo, kdo je ve spojení se Share International, obyvatelům Marsu navrhnout?

Vesmírní bratři takto nepracují. Pracují tak, aby nenarušili naši svobodnou vůli. Nemají žádnou nutkavou potřebu se ukazovat.

 

Zdá se, že lidem dělá starosti obří mrak mířící k nám z vesmíru. Nová studie tohoto neobvyklého, podlouhlého mraku (známého jako Smithův mrak) ukazuje, že se nachází na kolizním kurzu s Mléčnou dráhou. Jaký účinek a kdy bude tento oblak mít na naši planetu?

Není to zvláštní, že se lidé vždy obávají dopadů něčeho z vesmíru na jejich místní okolí? Průchod tímto mrakem bude mít velice povzbuzující účinek na slunce a planety v naší galaxii. Přesný účinek na Idaho nebo na Floridu však neumím posoudit.

 

Mnozí členové transmisních meditačních skupin se vidí jako „dobrovolníci pracující pro určitou nadaci nebo organizaci“ – například pro nadaci Share International nebo nadaci Share Nederland. To je samozřejmě fakt. Zároveň z vašich knih ale chápu, že existuje hlubší a širší realita, která se vztahuje ke skutečnosti, že pracujete pod vlivem inspirace a vedením Mistra moudrosti. Můžete prosím něco více říci o hlubším smyslu skupin, které s vámi pracují? Pomáhá zdůrazňování vnější struktury vnitřní práci?

Doufám, že tato otázka pochází od nového dobrovolníka v jedné ze skupin pracujících ve světě pro Opětovný příchod. Jinak bych si myslel, že jsem celé ty roky mluvil a psal do větru, zatímco obecenstvo tvrdě spalo.

Hierarchie Mistrů nikdy nedělá věci polovičatě a snaží se, aby trocha práce vydala mnoho užitku. Využívají každé příležitosti, aby zvětšili účinky energie vytvářené činností skupin, skrze které pracují.

Hlavní a bezprostřední úkol skupin po celém světě, se kterými pracuji, je připravit lidstvo na příchod velké části duchovní Hierarchie Mistrů na tuto planetu, do každodenního života (poprvé po asi 98 000 letech). Obecně se to nazývá externalizace (zviditelnění) Hierarchie.

Tento proces doslova začal v roce 1975, kdy pět Mistrů – předvoj této skupiny – vstoupilo do pěti významných duchovních center světa: New Yorku, Londýna, Ženevy, Dárdžilingu a Tokia, následováno brzy poté Mistrem v Moskvě a sedmým v Římě.

Současně byla této skupině spolupracovníků zadána další vnitřní práce. Po několik století se Mistři mnohokrát pokusili dosáhnout přes různé skupiny svůj vytčený cíl – skupinové zasvěcení. Mnozí Mistři pracovali na tomto obtížném úkolu, avšak bezúspěšně. Nikdy neexistovalo dostatečně silné sjednocující pouto mezi skupinami, aby k tomu dojít. Vždy chyběla myšlenka, výzva, která by byla dostatečně přitažlivá, aby inspirovala hodně skupin ve světovém měřítku. Nyní představa opětovného příchodu Krista poskytla spolupracovníkům dostatečně přitažlivou myšlenku, aby je udržela pohromadě při práci ve všech koutech světa. Dnes došlo vůbec poprvé k mírnému pokroku. Úkol je to obtížný, čtenáři by se měli obeznámit s požadavky Pravidla 11 (*), poskytnutými Mistrem Djwhal Khulem skrze Alici A. Bailey, aby tomuto obtížnému procesu porozuměli. Přílišný důraz na organizaci (vnější strukturu jakékoliv skupiny) má negativní dopad na kvalitu vnitřní práce skupiny.

* viz „Čtrnáct pravidel skupinového zasvěcení“ v knize Paprsky a zasvěcení (The Rays and The Initiations) od Mistra Djwhal Khula skrze Alici A. Bailey

 

Na Internetu se objevují zprávy s varováním před závažnými kybernetickými útoky na banky a finanční instituce, které mají začít v Americe. To by nevyhnutelně vedlo ke kolapsu globálního ekonomického systému. K útoku má dojít již brzy – v říjnu nebo listopadu 2012. Můžete Vy nebo váš Mistr prosím říci, co o tomto kybernetickém útoku víte?

Tato zpráva přichází z tolika stran, že tyto instituce si jsou dozajista nebezpečí tohoto útoku vědomy. Jsem si jist, že použijí veškerá ochranná opatření, aby podobnému útoku zabránily. Tím nechci říci, že nikdo takový útok neplánuje, otázkou však je, jestli bude úspěšný.

 

Jaký je váš názor na Internet?

Jde o velmi užitečný nástroj komunikace.

 

Byla průmyslová revoluce částí Plánu? Vedla ke vzniku odborovému hnutí a uznání dělnických práv. Stroje dokonce začaly postupně nahrazovat část námahy z těžké fyzické práce. (1) Přineslo to podle Mistrů více užitku než škody?

(1) Ano. (2) Ano.

 

V jedné z vašich knih jsem se dočetl, že rodina je důležitá pro společnost. Copak není manželství, partnerství, či „rodinná jednotka“ čistě lidmi vytvořená věc? Proč je rodina tak důležitá?

Rodina je základem společnosti a lidského království. Rodíme se stále znovu a znovu v rodinných skupinách. Vytváří to prostředí k odvíjení karmy a tím zajišťuje soudružnost lidského království na dlouhé cestě evoluce.

 

Pokud člověk požádá Mistry o pomoc v rámci karmického zákona a zůstane přitom v klidu, mohou tehdy Mistři pomoci více, než by to jinak bylo možné?

Ano. Je tomu tak, protože klidná osoba je více otevřená k přijetí pomoci, než kdyby její nervový systém byl rozbouřený.

 

Mám ničím nezakrytý výhled na 85 procent oblohy. Jednoho srpnového večera roku 2012 jsem vyfotil svým mobilem objekt na obloze. Mám zeměpisnou výšku a šířku místa, kde jsem seděl. Nebyl to úplněk, protože úplněk vychází přímo z východního horizontu. Tohle bylo nízko a přímo nad zátokou Barnegat v New Jersey. Nešlo o světla letadla nebo helikoptéry. Od té doby jsem tuto oblohu fotografoval, avšak po všechny následující noci tam nic nebylo. Žiji zde již přes šest let a tohle jsem tam nikdy neviděl. Myslím, že byste potřeboval porovnat pozice těchto pozorování s polohou jaderných elektráren. K tomuto pozorování došlo přímo před/nad pozemkem elektrárny v Oyster Creek.

Šlo o UFO z Marsu. Prověřovalo kvalitu vzduchu nad jadernou elektrárnou.

Podpořte nás sdílením

Článek Mistra o Jednotě, otázky a odpovědi pana Creme

Článek Mistra o Jednotě, otázky a odpovědi pana Creme

Článek Mistra nabízí unikátní hluboký pohled doslova do duše národů, které nyní nejvíce brání projevení vnitřní Jednoty. Vysvětluje, proč Izrael, Írán, USA a Severní Korea raději brání vlastní zájmy, než by hledaly oboustranně výhodná řešení. Ale i v tomto případě jsou si Mistři díky svému širokému rozhledu jisti obratem k lepšímu.

Číst více Číst více

Další myšlenky o Jednotě

článek pro zářijové číslo časopisu Share International

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 12. srpna 2012

Až na několik málo výjimek si většina států světa přeje Jednotu. I když jejich činy tento výrok nepodporují, tak přinejmenším vnitřně je obecným cílem jejich záměrů dosáhnout spolu s jejich přáteli a spojenci vyjádření Jednoty.

Existuje však několik států, pro které je dosažení jejich individuálních cílů důležitější než všeobecná světová Jednota, záruka světového míru. Pokračování zde.

Základní informace o sedmi paprscích se můžete dočíst v tomto článku.

 

Otázky a odpovědi, září 2012

Kolik rozhovorů zatím Maitréja poskytl?

70, ke dni 8. srpna 2012.

 

(1) Kolik rozhovorů s Maitréjou se konalo v brazilské televizi? (2) Vysílají se na větší brazilské televizní stanici? (3) Objevuje se Maitréja sám jako u pořadů s moderátorem, nebo je součástí skupiny diskutujících? (4) Stále poskytuje rozhovory v Brazílii?

(1) 27. (2) Některé ano. (3) Sám. (4) Ano.

 

Říká se, že Maitréja zpočátku plánoval přesunout se od rozhovorů v USA do Japonska. Začal už se objevovat v japonské televizi?

Ne, tento plán se změnil.

 

Nachází se v řadách syrského režimu hodně dalších klíčových osob připravených k přeběhnutí?

Ano.

 

Můžete prosím sdělit, jak byl vytvořen náš Měsíc? Vědci říkají, že nějaký náraz jiného tělesa uvolnil hmotu z prvotní Země a výsledné úlomky se spojily do podoby současného Měsíce.

Došlo k uvolnění nadbytečné plynné hmoty Země, ze které se zformoval Měsíc. Tam také začal „pozemský“ život.

 

Jaký mají naši Bratři ve vesmíru obecně postoj k našemu pozemskému vesmírnému programu?

Chválí naše pokusy o rozšíření vědění o existenci jiných planet, avšak ne vždy schvalují metody, kterými tak činíme.

 

Nemají skutečně naši vědci ani ponětí o informacích o existenci UFO a lidí z jiných planet, které světové vlády drží v tajnosti?

Ne.

 

Vědí nějaké vlády, že UFO a „vetřelci“ o kterých mají důkazy, pocházejí z planet v naší sluneční soustavě?

Slyšeli o tom, že ano, ale nemusí tomu nutně věřit.

 

Jak můžeme pokročit od hnutí typu „Occupy“ nebo „Indignados“ k Maitréjovu doporučení zavést sdílení?

Až nadejde čas tak zjistíme, že již existují muži a ženy, kteří jsou vyučeni v zavádění metod a prostředků ke sdílení světových zdrojů.

 

Když skupiny po celém světě, které s vámi spolupracují, inzerují a pořádají přednášky, mají je raději inzerovat jako myšlenky o „Příchodu Maitréji a Mistrů moudrosti“ a tak podobně, nebo je stejně tak dobré propagovat přednášku názvem vystihujícím Maitréjovy priority, například „Proč náš svět teď potřebuje sdílení a spravedlnost“?

Lze dělat obojí zároveň.

 

Proč bývají fundamentalisté v každém náboženství zaujatí proti ženám? Proč nutí ženy stříhat si vlasy, zahalovat se, podstupovat zohavení, strpět velká omezení svobody pohybu a tak dále?

Toto není nutně případ každého náboženství. Avšak v mužích po celém světě existuje odvěké přesvědčení, ať už spojené s náboženstvím nebo ne, že ženy jsou podřadné a měly by zůstat podřízené mužům. Tento názor zastávají miliony mužů, které nelze nazvat fundamentalisty žádného náboženství.

 

Můžete prosím říci, jak chápete roli Sanáta Kumáry a Melchizedeka ve vztahu k duchovní Hierarchii a Maitréjovi?

Sanát Kumára je Pánem světa, Který přebývá v Šambale, éterickém centru na poušti Gobi, zatímco Melchizedek je jiné jméno pro Maitréju.

 

Co se týče novinek od Velkého hadronového urychlovače, domníváte se již, že tyto výsledky by konečně mohly znamenat, že vědci začínají objevovat existenci éterické úrovně?  Učil jste nás (ve skupině Odvěké moudrosti před 35 lety), že éterické úrovně jsou šablonou, na které je vybudován vesmír. Znamená to, že věda stojí na pokraji toho, že by se mohla přiblížit Učení odvěké moudrosti? Mám pocit, že tento objev bude mít dopad podobný Galileovu objevu, že slunce neobíhá okolo Země!

Ne přímo, avšak povede to k lepšímu pochopení.

Mám otázku týkající se nové Knihy Benjamina Creme „Shromažďování sil světla“ a jeho neustálých zmínkách o „Vesmírných bratrech“, kteří jsou nám nápomocni v úsilí o produchovnění planety. Pomožte mi prosím pochopit, proč nejsou žádné „Vesmírné sestry“, které by podporovaly tuto naši snahu?

Když říkám Vesmírní lidé, tak myslím jak muže, tak ženy. Ve skutečnosti je však většina z nich muži.

 

Jak se mohu naučit telekinezi?

Není to něco, co by se dalo naučit z knihy nebo ve škole, avšak jde o schopnost, která se projeví při správném stupni duchovního uvědomění.

 

Často jsem četl o vás a vím, jak respektujete všechna náboženství. Doufám, že mi odpovíte upřímně. V Koránu se v zásadě praví, že Muslimové mohou lhát a přesto se dostat do Nebe a dosáhnout Alláhova požehnání, pokud lžou pro dobro Islámu. Jsem víc než kdy jindy přesvědčeno tom, že ten, kterého Muslimové očekávají, konečně přišel. Ve svém srdci tomu věřím.
V Bibli Ježíš nechtěl, aby o něm lidé věděli, než přijde čas. Proto přikázal lidem, aby utajili jeho přítomnost, než k tomu přijde ta správná chvíle. Nevím, zdali je to stejné jako když někdo zalže, nebo jen zatají některá fakta. Tím, že jej kryjí jinými slovy.
Činíte totéž, co se týče Maitréjovy identity? Je vaším úmyslem klamat média a masy lidí o jeho identitě a úmyslech? Možná většina lidí není připravena jej přijmout nebo toho nejsou hodni, a za druhé, protože dosud nepřišla správná doba pro Den deklarace. Krátce řečeno, lžete médiím ohledně jeho identity, jak nás nabádal Alláh, že je dovoleno, když to prospěje jeho věci?

Já nelžu a každý bez výjimky je hoden toho, aby poznal Maitréju. Maitréja je nyní inkognito, aby lidé mohli reagovat na jeho myšlenky a přítomnost, aniž by museli vědět o nějaké určité osobě a věřit v ni. Jinými slovy, až budou žádat sdílení světových zdrojů, spravedlnost a mír pro všechny, budou tak činit sami ze svého srdce. Ne proto, že si myslí, že ten nebo onen je Maitréja.

 

Cítím potřebu sloužit, chci zkusit Transmisní meditaci a čtu knihy pana Creme na toto téma. Nemohu říci, že zcela věřím všemu, co se tam píše. Avšak jasně vidím nutnost změny lidských srdcí a myslí a důležitost sdílení a spravedlnosti, a to už delší dobu.
Může se stát, že by stín pochybnosti na mé straně snižoval účinnost mé meditace? Chci říci, jsem optimista, avšak ne zcela přesvědčený. Jsem také tělesně postižený (ne těžce) a mám endoprotézy na obou kyčlích. Mohlo by něco z toho vadit efektivitě mé služby prostřednictvím Transmisní meditace?

Ne každý, kdo pracuje dobře a vědomě pro Maitréjův příchod je absolutně a zcela přesvědčen, že to co říkám, je pravda. Avšak většinou jejich srdce reaguje na myšlenku Opětovného příchodu a jeho příslibu pro svět. Nejlepší co můžete udělat, je následovat hlas srdce, jak již mnozí činí. Absolutní přesvědčení však dává člověku důvěru a jistotu ve sdělování tohoto poselství, která jej činí přesvědčivějším. Takto byly zformovány skupiny Transmisní meditace po celém světě. Váš fyzický handicap neovlivní vaši schopnost služby.

 

Ve své knize Sbohem létajícím talířům (1961) George Adamski popisuje událost, která se stala jemu a jeho společníkům během návštěvy Říma dne 12. června 1959, na konci jeho přednáškového turné po Evropě. Po večeři šla jeho skupina na procházku, než měli jít do hotelu. Avšak když se dostali na hlavní třídu, nenalezli žádné taxi, neboť byla již půlnoc. George Adamski dostal předtuchu a navrhnul jít v určitém směru, aniž by znal ulice Říma. A právě tam „náhle, z ničeho zastavilo taxi.“ Avšak aniž by taxikář odvezl skupinu k hotelu, vzal je na příjemnou vyhlídkovou cestu po Římě, skoro až do rozbřesku. Adamski to popisoval jako „noc, na kterou nikdy nezapomene.“ Kupodivu řidič odmítl přijmout peníze navíc, se slovy: „Rád jsem to udělal pro toho Američana.“ (tedy Adamského) Kdo byl ten taxikář?

Onen taxikář byl Vesmírný bratr.

 

Americké středisko NASA zveřejnilo na internetu satelitní fotografie, zobrazující tenkou spojující čáru, asi 30 kilometrů dlouhou, hluboko pod hladinou moře mezi Indií a Srí Lankou. Podle složení skály jsou si v NASA jistí, že jde o dílo lidských rukou a nazvali ji „Adamův most“. Hinduisté po celém světě jsou uchváceni a nadšení tímto objevem. Vidí jej jako důkaz, že známý mytologický epos Rámajána má historický základ. Nazývají tento „most“ Rama Setu (Rámův most). Podle tohoto díla byl princ Ráma (sedmá inkarnace Šrí Višny) před mnoha tisíci lety vypovězen ze svého království v severní Indii. Král-démon Ravana ze Srí Lanky unesl jeho manželku Sítu. Princ Ráma vyhledal pomoc opičího velitele Hanumana a jeho armády opic a zahájil válku proti Ravanovi. Aby se dostal z jižní Indie na Srí Lanku, musela Hanumanova armáda postavit 30-ti kilometrový most z velkých balvanů napříč mořem. Ve válce, která následovala, Ráma porazil Ravanu, osvobodil svou věrnou Sítu a zachránil svět před krutým tyranem. Na konci Rámajána popisuje, jak Ráma odletěl zpět do svého království Ajódha v létajícím talíři podobném UFO, zvaném pušpa vimána (květinový létající talíř).  Mohl by váš Mistr pomoci osvětlit tento objev tím, že zodpoví pár otázek? (1) Jde o opravdový objev lidmi vybudovaného mostu, nebo v tom hráli roli vesmírní bratři? (2) Kdy byl tento most vybudován? (3) Hrál tento most roli v příběhu Rámajána?

(1) Ano, tento most vybudovali lidé. Vesmírní bratři se na tom nijak nepodíleli. (2) Asi před 6000 lety. (3) Ano.

Podpořte nás sdílením