Mladí touží po změně

Mladí touží po změně

Mladí lidé jsou jednou ze skupin, na které doléhá současná krize nejvíce. Na druhé straně ale mají největší touhu a možnost něco změnit. O tom hovoří Mistr pana Benjamina Creme ve svém článku. V otázkách a odpovědích se dozvíte, jak probíhá otevřené působení Maitréji, ale také proč nemůže jen tak každý přenášet Maitréjovy myšlenky do světa.

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme uvádíme níže.

 

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl v Rusku?

V Rusku zatím osm, dohromady tedy 92 rozhovorů. (ke dni 11. dubna 2013)

 

(1) Je odezva na Maitréjovy rozhovory v Rusku i nadále pozitivní? (2) Promluvil již Maitréja v Rusku v rozhlase? (3) Vysílají se jeho televizní rozhovory po celém Rusku? (4) Dostaly už se některá jeho vystoupení do Polska, pobaltských států, bývalých sovětských republik nebo zemí východního bloku? (5) Zazněly už některé rozhovory i v zahraničním vysílání ruského rozhlasu?

(1) Ano. (2) Ne. (3) Ano. (4) Pokud víme, tak ne. (5) Ne.

 

(1) Jsou Rusové tak otevření Maitréjovým myšlenkám o ekonomické reformě a sdílení kvůli velké a rostoucí propasti mezi bohatými a chudými v Rusku? (2) Mnoho Rusů touží po staré éře komunismu. Vidí někteří lidé Maitréjovy myšlenky jako návrat ke komunismu?

(1) Pravděpodobně ano. (2) Někteří ano.

 

Poskytl Maitréja nějaké rozhovory v Argentině?

Ne.

 

Může kdokoliv předávat Maitréjovy myšlenky, pokud v něj věří?

Ne, obávám se, že nikoli. Mnozí lidé tvrdí, že ‚channelují‘ Maitréju a myslí si, že k tomu skutečně dochází, avšak předávat světu zprávy od Maitréji vyžaduje dlouhé období výcviku. To vyústí ve schopnost přijmout jeho přítomnost skrze prostoupení. Existuje sedm opravdových učedníků, každý v jiné části světa, které Maitréja využívá pro ukotvení Svých energií. Není to ani tak otázka předávání informací nebo zpráv, avšak ve většině případů otázka Jeho reprezentace. Kromě těchto sedmi učedníků existuje mnoho lidí, kteří si pomýleně myslí, že ‚channelují‘ Maitréju. Není tomu ale tak. Je to iluze.

 

Jak myslíte, že je to nyní s nebezpečím ze strany Severní Koreje?

Severní Korea je nebezpečná, protože se cítí silnou a chce být za silnou považována. V této chvíli však věřím, že jde pouze o řinčení zbraněmi.

 

Jak myslíte, že by měl svět jednat se Severní Koreou? (1) Ignorovat její hrozby?
(2) Zavést více sankcí? (3) Zahájit obchodní rozhovory? (4) Nabídnout pomoc? (5) Které země jsou v nejlepším postavení, aby se pokusili o navázání přátelských styků s Koreou?

(1) Ne. (2) Ne. (3) Ano. (4) Ano. (5) Jižní Korea a Čína.

 

Kolik jaderného znečištění z elektrárny ve Fukušimě již bylo neutralizováno vesmírnými bratry (včetně radiace, která se dosud uvolňuje)?

60 procent.

 

Do jaké míry tato radiace stále představuje zdravotní riziko pro lidi v Japonsku, ať už blízko Fukušimy, nebo dále?

Riziko stále existuje, neboť asi 30 procent radiace zůstává – liší se to od místa k místu. Je zjevné, že čím blíže k elektrárně, tím je riziko vyšší.

 

V odpovědi na otázky v květnovém čísle Share International 2011 jste řekl o neštěstí ve Fukušimě: „Prozatím nebyla žádná země zasažena nukleární radiací z Japonska.“ A také „Jediní lidé, kteří byli dosud zasaženi radiací, jsou ti, co žijí v severovýchodní části Japonska.“ Avšak v novinářském článku na stránkách Common Dreams se psalo, „Podle nové studie publikované v Open Journal of Pediatrics, děti narozené na Aljašce, Kalifornii, Havaji, Oregonu a Washingtonu mezi jedním a 16-ti týdny po výbuchu reaktoru mají nyní o 28% vyšší pravděpodobnost, že budou trpět vrozenou hypotyeorózou (poruchou štítné žlázy), než to bylo ve stejných státech o rok dříve.“ Byly děti na západním pobřeží Spojených států zasaženy nehodou ve Fukušimě, jak tvrdí studie? Pokud ano, kde ještě?

Západní pobřeží nebylo nehodou ve Fukušimě přímo zasaženo.

 

Dozvídáme se, že někteří z Mistrů odcházejí na Sírius, avšak Sírius je hvězda. Znamená to, že žijí v samotné hvězdě, nebo na jedné z jejích planet?

Přebývají na jedné z planet.

 

Můžete prosím poskytnout strukturu paprsků a stupeň vývoje Margaret Thatcherové (1925-2013), bývalé britské premiérky?

Duše: 2, osobnost: 1 (6), mentální tělo: 6 (1), astrální tělo: 6 (2), fyzické tělo: 7 (1). Stupeň vývoje: 1,7.

 

(1) Můžete prosím něco říci o Margaret Thatcherové a jejím odkazu? Někteří ji zbožňovali, jiní jí pohrdali, říká se, že rozdělila zemi na dva tábory. Je tomu tak? (2) Jiní jsou toho názoru, že obnovila bývalou velikost Velké Británie. Co je na tom pravdy? (3) Byla pokrokovou myslitelkou, nebo rozdělovala lidi energií věku Ryb?

(1) Ano, dočista. (2) To je čistá iluze. Británie byla ‚velká‘ a bude opět velká, avšak zcela jiným způsobem. Má nanejvýš důležitou roli v budoucím uspořádání národů světa.
(3) Byla učebnicovým příkladem rozdělující energie Ryb.

 

Říká se, že vliv Margaret Thatcherové lze vidět a pociťovat i dnes, ve druhé dekádě 21. století. Ale jak?

Skrze všechen rozkol, který pomáhala vytvořit v britském sociálním systému, který uvrhla přinejmenším o 50 let nazpět. Byla tak významná a užitečná, jako ten nejvíce zpátečnický a nejvíce omezený člen americké Republikánské strany Tea Party. Rád bych citoval významnou herečku, nyní poslankyni, Glendu Jacksonovou, která shrnula svůj názor na paní Thatcherovou  lépe, než bych to dokázal já sám: „Thatcherismus napáchal na této zemi ty nejhorší sociální, ekonomické a duchovní škody.“

 

Zdá se, že Margaret Thatcherová čerpala z hluboko usazeného sobectví a materialismu, který se do té doby nedostal v Británii na povrch. Tento materialismus zjevně pokračuje, přestože opustila úřad. Co na to říkáte?

Že materialismus od jejího odchodu z úřadu ještě vzrostl. Pokračuji s citací Glendy Jacksonové: „Základem Thatcherismu je, že vše, co jsem se naučila považovat za neřest … je v Thatcherismu ve skutečnosti ctnost: chamtivost, sobeckost, žádná péče o slabší.“

 

V době své ‚vlády‘ se Margaret Thatcherová zdála velmi mocná. Když se na ni díváme dnes, jako by patřila do dob, které už velmi dávno pominuly. Je to skoro, jako bychom se dívali na dinosaury – tak škodlivé jsou její myšlenky a postoje. Jaký máte názor na paní Thatcherovou a podobné osoby?

Byla stoupencem minulosti a jejích hodnot, které dovedly lidstvo do největšího nebezpečí, v jakém se kdy ocitlo.

 

Jaká je souvislost mezi volbou nového papeže a procesem Maitréjova příchodu?

Žádná.

 

Došlo k nějakým zázrakům v souvislosti s volbou a inaugurací nového papeže v březnu 2013?

Ne.

 

Kardinál Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires v Argentině, nyní papež František I, má pověst člověka, který pečuje o chudé a vede prostý život. Avšak zdá se, že zastává jisté současné názory katolické církve o celibátu pro kněze, kněžství pouze pro muže, apod. (1) Mohu se zeptat, proč byl vybrán jako nový papež? (2) Jaký máte názor na papeže Františka I.? (3) Je možné, že je přímo či nepřímo inspirován Mistrem Ježíšem?

(1) Zeptejte se kardinálů, kteří ho zvolili. (2) Vypadá jako dobrý člověk. (3) Ne, přímo ne.

 

(1) Je pravda, že zvířata mají božskou podstatu? (2) Pokud ano, proč musí platit karmický dluh z dob, kdy zvířata lovila lidi, až došlo téměř k vyhubení lidstva? Děkuji za vaše hluboké a laskavé odpovědi.

(1) Potenciálně ano. (2) Zákon karmy vládne veškerému životu.

 

Dojde v blízké budoucnosti k přesunu pólů?

Ne.

Podpořte nás sdílením