Článek Mistra o Jednotě, otázky a odpovědi pana Creme

Článek Mistra o Jednotě, otázky a odpovědi pana Creme

Článek Mistra nabízí unikátní hluboký pohled doslova do duše národů, které nyní nejvíce brání projevení vnitřní Jednoty. Vysvětluje, proč Izrael, Írán, USA a Severní Korea raději brání vlastní zájmy, než by hledaly oboustranně výhodná řešení. Ale i v tomto případě jsou si Mistři díky svému širokému rozhledu jisti obratem k lepšímu.

Další myšlenky o Jednotě

článek pro zářijové číslo časopisu Share International

Mistr—, prostřednictvím pana Benjamina Creme, 12. srpna 2012

Až na několik málo výjimek si většina států světa přeje Jednotu. I když jejich činy tento výrok nepodporují, tak přinejmenším vnitřně je obecným cílem jejich záměrů dosáhnout spolu s jejich přáteli a spojenci vyjádření Jednoty.

Existuje však několik států, pro které je dosažení jejich individuálních cílů důležitější než všeobecná světová Jednota, záruka světového míru. Pokračování zde.

Základní informace o sedmi paprscích se můžete dočíst v tomto článku.

 

Otázky a odpovědi, září 2012

Kolik rozhovorů zatím Maitréja poskytl?

70, ke dni 8. srpna 2012.

 

(1) Kolik rozhovorů s Maitréjou se konalo v brazilské televizi? (2) Vysílají se na větší brazilské televizní stanici? (3) Objevuje se Maitréja sám jako u pořadů s moderátorem, nebo je součástí skupiny diskutujících? (4) Stále poskytuje rozhovory v Brazílii?

(1) 27. (2) Některé ano. (3) Sám. (4) Ano.

 

Říká se, že Maitréja zpočátku plánoval přesunout se od rozhovorů v USA do Japonska. Začal už se objevovat v japonské televizi?

Ne, tento plán se změnil.

 

Nachází se v řadách syrského režimu hodně dalších klíčových osob připravených k přeběhnutí?

Ano.

 

Můžete prosím sdělit, jak byl vytvořen náš Měsíc? Vědci říkají, že nějaký náraz jiného tělesa uvolnil hmotu z prvotní Země a výsledné úlomky se spojily do podoby současného Měsíce.

Došlo k uvolnění nadbytečné plynné hmoty Země, ze které se zformoval Měsíc. Tam také začal „pozemský“ život.

 

Jaký mají naši Bratři ve vesmíru obecně postoj k našemu pozemskému vesmírnému programu?

Chválí naše pokusy o rozšíření vědění o existenci jiných planet, avšak ne vždy schvalují metody, kterými tak činíme.

 

Nemají skutečně naši vědci ani ponětí o informacích o existenci UFO a lidí z jiných planet, které světové vlády drží v tajnosti?

Ne.

 

Vědí nějaké vlády, že UFO a „vetřelci“ o kterých mají důkazy, pocházejí z planet v naší sluneční soustavě?

Slyšeli o tom, že ano, ale nemusí tomu nutně věřit.

 

Jak můžeme pokročit od hnutí typu „Occupy“ nebo „Indignados“ k Maitréjovu doporučení zavést sdílení?

Až nadejde čas tak zjistíme, že již existují muži a ženy, kteří jsou vyučeni v zavádění metod a prostředků ke sdílení světových zdrojů.

 

Když skupiny po celém světě, které s vámi spolupracují, inzerují a pořádají přednášky, mají je raději inzerovat jako myšlenky o „Příchodu Maitréji a Mistrů moudrosti“ a tak podobně, nebo je stejně tak dobré propagovat přednášku názvem vystihujícím Maitréjovy priority, například „Proč náš svět teď potřebuje sdílení a spravedlnost“?

Lze dělat obojí zároveň.

 

Proč bývají fundamentalisté v každém náboženství zaujatí proti ženám? Proč nutí ženy stříhat si vlasy, zahalovat se, podstupovat zohavení, strpět velká omezení svobody pohybu a tak dále?

Toto není nutně případ každého náboženství. Avšak v mužích po celém světě existuje odvěké přesvědčení, ať už spojené s náboženstvím nebo ne, že ženy jsou podřadné a měly by zůstat podřízené mužům. Tento názor zastávají miliony mužů, které nelze nazvat fundamentalisty žádného náboženství.

 

Můžete prosím říci, jak chápete roli Sanáta Kumáry a Melchizedeka ve vztahu k duchovní Hierarchii a Maitréjovi?

Sanát Kumára je Pánem světa, Který přebývá v Šambale, éterickém centru na poušti Gobi, zatímco Melchizedek je jiné jméno pro Maitréju.

 

Co se týče novinek od Velkého hadronového urychlovače, domníváte se již, že tyto výsledky by konečně mohly znamenat, že vědci začínají objevovat existenci éterické úrovně?  Učil jste nás (ve skupině Odvěké moudrosti před 35 lety), že éterické úrovně jsou šablonou, na které je vybudován vesmír. Znamená to, že věda stojí na pokraji toho, že by se mohla přiblížit Učení odvěké moudrosti? Mám pocit, že tento objev bude mít dopad podobný Galileovu objevu, že slunce neobíhá okolo Země!

Ne přímo, avšak povede to k lepšímu pochopení.

Mám otázku týkající se nové Knihy Benjamina Creme „Shromažďování sil světla“ a jeho neustálých zmínkách o „Vesmírných bratrech“, kteří jsou nám nápomocni v úsilí o produchovnění planety. Pomožte mi prosím pochopit, proč nejsou žádné „Vesmírné sestry“, které by podporovaly tuto naši snahu?

Když říkám Vesmírní lidé, tak myslím jak muže, tak ženy. Ve skutečnosti je však většina z nich muži.

 

Jak se mohu naučit telekinezi?

Není to něco, co by se dalo naučit z knihy nebo ve škole, avšak jde o schopnost, která se projeví při správném stupni duchovního uvědomění.

 

Často jsem četl o vás a vím, jak respektujete všechna náboženství. Doufám, že mi odpovíte upřímně. V Koránu se v zásadě praví, že Muslimové mohou lhát a přesto se dostat do Nebe a dosáhnout Alláhova požehnání, pokud lžou pro dobro Islámu. Jsem víc než kdy jindy přesvědčeno tom, že ten, kterého Muslimové očekávají, konečně přišel. Ve svém srdci tomu věřím.
V Bibli Ježíš nechtěl, aby o něm lidé věděli, než přijde čas. Proto přikázal lidem, aby utajili jeho přítomnost, než k tomu přijde ta správná chvíle. Nevím, zdali je to stejné jako když někdo zalže, nebo jen zatají některá fakta. Tím, že jej kryjí jinými slovy.
Činíte totéž, co se týče Maitréjovy identity? Je vaším úmyslem klamat média a masy lidí o jeho identitě a úmyslech? Možná většina lidí není připravena jej přijmout nebo toho nejsou hodni, a za druhé, protože dosud nepřišla správná doba pro Den deklarace. Krátce řečeno, lžete médiím ohledně jeho identity, jak nás nabádal Alláh, že je dovoleno, když to prospěje jeho věci?

Já nelžu a každý bez výjimky je hoden toho, aby poznal Maitréju. Maitréja je nyní inkognito, aby lidé mohli reagovat na jeho myšlenky a přítomnost, aniž by museli vědět o nějaké určité osobě a věřit v ni. Jinými slovy, až budou žádat sdílení světových zdrojů, spravedlnost a mír pro všechny, budou tak činit sami ze svého srdce. Ne proto, že si myslí, že ten nebo onen je Maitréja.

 

Cítím potřebu sloužit, chci zkusit Transmisní meditaci a čtu knihy pana Creme na toto téma. Nemohu říci, že zcela věřím všemu, co se tam píše. Avšak jasně vidím nutnost změny lidských srdcí a myslí a důležitost sdílení a spravedlnosti, a to už delší dobu.
Může se stát, že by stín pochybnosti na mé straně snižoval účinnost mé meditace? Chci říci, jsem optimista, avšak ne zcela přesvědčený. Jsem také tělesně postižený (ne těžce) a mám endoprotézy na obou kyčlích. Mohlo by něco z toho vadit efektivitě mé služby prostřednictvím Transmisní meditace?

Ne každý, kdo pracuje dobře a vědomě pro Maitréjův příchod je absolutně a zcela přesvědčen, že to co říkám, je pravda. Avšak většinou jejich srdce reaguje na myšlenku Opětovného příchodu a jeho příslibu pro svět. Nejlepší co můžete udělat, je následovat hlas srdce, jak již mnozí činí. Absolutní přesvědčení však dává člověku důvěru a jistotu ve sdělování tohoto poselství, která jej činí přesvědčivějším. Takto byly zformovány skupiny Transmisní meditace po celém světě. Váš fyzický handicap neovlivní vaši schopnost služby.

 

Ve své knize Sbohem létajícím talířům (1961) George Adamski popisuje událost, která se stala jemu a jeho společníkům během návštěvy Říma dne 12. června 1959, na konci jeho přednáškového turné po Evropě. Po večeři šla jeho skupina na procházku, než měli jít do hotelu. Avšak když se dostali na hlavní třídu, nenalezli žádné taxi, neboť byla již půlnoc. George Adamski dostal předtuchu a navrhnul jít v určitém směru, aniž by znal ulice Říma. A právě tam „náhle, z ničeho zastavilo taxi.“ Avšak aniž by taxikář odvezl skupinu k hotelu, vzal je na příjemnou vyhlídkovou cestu po Římě, skoro až do rozbřesku. Adamski to popisoval jako „noc, na kterou nikdy nezapomene.“ Kupodivu řidič odmítl přijmout peníze navíc, se slovy: „Rád jsem to udělal pro toho Američana.“ (tedy Adamského) Kdo byl ten taxikář?

Onen taxikář byl Vesmírný bratr.

 

Americké středisko NASA zveřejnilo na internetu satelitní fotografie, zobrazující tenkou spojující čáru, asi 30 kilometrů dlouhou, hluboko pod hladinou moře mezi Indií a Srí Lankou. Podle složení skály jsou si v NASA jistí, že jde o dílo lidských rukou a nazvali ji „Adamův most“. Hinduisté po celém světě jsou uchváceni a nadšení tímto objevem. Vidí jej jako důkaz, že známý mytologický epos Rámajána má historický základ. Nazývají tento „most“ Rama Setu (Rámův most). Podle tohoto díla byl princ Ráma (sedmá inkarnace Šrí Višny) před mnoha tisíci lety vypovězen ze svého království v severní Indii. Král-démon Ravana ze Srí Lanky unesl jeho manželku Sítu. Princ Ráma vyhledal pomoc opičího velitele Hanumana a jeho armády opic a zahájil válku proti Ravanovi. Aby se dostal z jižní Indie na Srí Lanku, musela Hanumanova armáda postavit 30-ti kilometrový most z velkých balvanů napříč mořem. Ve válce, která následovala, Ráma porazil Ravanu, osvobodil svou věrnou Sítu a zachránil svět před krutým tyranem. Na konci Rámajána popisuje, jak Ráma odletěl zpět do svého království Ajódha v létajícím talíři podobném UFO, zvaném pušpa vimána (květinový létající talíř).  Mohl by váš Mistr pomoci osvětlit tento objev tím, že zodpoví pár otázek? (1) Jde o opravdový objev lidmi vybudovaného mostu, nebo v tom hráli roli vesmírní bratři? (2) Kdy byl tento most vybudován? (3) Hrál tento most roli v příběhu Rámajána?

(1) Ano, tento most vybudovali lidé. Vesmírní bratři se na tom nijak nepodíleli. (2) Asi před 6000 lety. (3) Ano.

Podpořte nás sdílením