Úvahy o skupinové práci a odpovědi na aktuální otázky z prosincového Share International

Úvahy o skupinové práci a odpovědi na aktuální otázky z prosincového Share International

Mistrův článek se zabývá problémy, které způsobují skupinám, jež se snaží pracovat v souladu s energiemi Nového věku někteří jedinci. I když to možná tak nevypadá, je tento článek hodně o české povaze a společnosti, která si velmi libuje v destruktivní kritice, snad proto, aby tím zakryla určitý pocit méněcennosti a nespokojenosti sama se sebou. Pan Creme odpovídá hlavně na otázky týkající se aktuálního dění včetně toho, co nastane 21. 12. 2012.

Mistrův článek naleznete zde, otázky a odpovědi pana Creme níže.

 

 

Kolik televizních rozhovorů již Maitréja poskytl?

79, k datu 9. listopadu 2012.

 

Odehrávají se nedávné rozhovory stále v Brazílii?

Ano.

 

(1) V jaké zemi nyní tráví Maitréja většinu svého času? (2) Navštívil už někdy Kanadu?

(1) Žije v Londýně v Británii. (2) Ano.

 

Dalo by se říci, že Maitréjův příchod vstoupil do nové fáze?

Ano, má to souvislost s připraveností lidstva na změnu.

 

Nemýlím se, pokud řeknu, že svět vstupuje do nové fáze?

Ano, svět vstupuje do nové fáze. Kali Juga, doba temna, je u konce. Naše sluneční soustava nyní začíná zažívat Vodnářský věk (který potrvá asi 2500 let). Energie Vodnáře je energií syntézy. To přivede lidstvo k jednotě zcela odlišné od současné situace.

 

Před čtyřmi lety opět vypukly mezi Izraelem a Palestinou násilnosti. Došlo k tomu těsně předtím, než se měly v Izraeli konat volby. Zjevně je vina na obou stranách. Možná je to cynické, ale dalo by se říci, že násilí bylo vyprovokováno úmyslně, vzhledem k nadcházejícím volbám?

Ano. Mezi obyčejnými lidmi Izraele roste touha po schválení dvojího státu, což by vyřešilo izraelsko-palestinský problém. Zdá se, že se izraelská vláda automaticky uchyluje k násilí na Palestincích, kdykoliv se blíží volby, které by mohly přinést změnu směru izraelské politiky.

 

Výsledky amerických voleb nebyly dosud všechny spočteny, když po internetu začala obíhat videa, která ukazují jednoho voliče, který zkoušel hlasovat pro prezidenta Obamu, avšak jeho opakované pokusy byly zmařeny na hlas pro Romneyho. V kolika státech došlo k machinacím s hlasy?

V pěti.

 

(1) Došlo k manipulaci s hlasy v nedávných amerických prezidentských volbách? (2) Pokud ano, jaký by byl skutečný výsledek, bez manipulace s hlasy a dalších triků, jako pokusy některých republikánských státních zastupitelů potlačit počty lidí, kteří chtěli jít volit?

(1) 6 procent na straně Republikánů a 3 procenta na straně Demokratů. (2) Rozdíl mezi hlasy pro Obamu a Romneyho by stále přál prezidentu Obamovi. Obama by vyhrál stejně, avšak s větším náskokem.

 

I přes ohromné částky peněz utracené v amerických volbách nepolitickými zájmovými skupinami, hlavně na straně Republikánů, patří vítězství Demokratům. Daly by se celkově pro kandidáty Demokratů pozitivní volební výsledky považovat za vítězství síly lidí nad silou peněz?

Ano.

 

Co říkají americké volby, jestli vůbec něco, o stavu vědomí v Americe a jeho vnímavosti pro Maitréjovy priority?

Amerika jako celek, to znamená všechny černošské, hispánské a další voliče, je v podstatě na správné straně – tj. na straně více sladěné s Maitréjovými prioritami – což je ta strana, která zachrání Ameriku.

 

Dne 29. října 2012 se hurikán Sandy přehnal východním pobřežím Spojených států a způsobil mnoho úmrtí a škod. (1) Byla tato bouře způsobena (a) globálním oteplováním (b) ničivými myšlenkovými vzorci lidí a/nebo (c) karmou? (2) Pokud karma hrála roli, mohu se zeptat za co přesně?

(1) Ano, všemi třemi. (2) USA způsobuje 25% světového znečištění uhlíkovými emisemi.

 

400 nejbohatších lidí v Americe nyní vlastní více majetku, než spodních 150 milionů Američanů. (1) Je to přesné číslo? (2) Jaký na toto máte názor?

A: (1) Ano, víceméně. (2) Je to samozřejmě pobuřující. Je to po celém světě podobné a volá to po změně. Jde o zdroj největšího neštěstí a společenského konfliktu ve světě.

 

Britský premiér David Cameron v byl prodávat zbraně na Středním Východě. Nosí u toho odznak vlčího máku, výročního symbolu za všechny britské válečné oběti. Ospravedlňoval obchod se zbraněmi tvrzením, že všechny země mají právo na sebeobranu. Váš komentář, prosím.

Prodej stíhaček Saudské Arábii nemá nic společného se sebeobranou. Prodej zbraní je jedním z největších původců války.

 

Můžete prosím něco říci o významu stávek v dnešní době? Mám na mysli stávky zaměstnanců ve veřejném zdravotnictví, vzdělávání a tak dále? Vím, že právo na stávku je v mnoha zemích umožněno a myslím si, že je dobré, že pracovníci mají právo demonstrovat, pokud nedostávají slušný příjem. Avšak mnozí lidé si myslí, že tyto stávky obvykle těžce dopadají na obyvatelstvo tím, že zabraňují přístupu k těmto službám. Jaký je názor váš a vašeho Mistra?

Záleží na situaci, zdali je stávka oprávněná nebo ne. Některé stávky jsou očividně spravedlivé a často jsou jediným způsobem, jak se pracující lidé domohou spravedlnosti. Ostatní stávky jsou svévolné a proti obecnému dobru.

 

Jaký je ideální počet hodin, které by měli lidé týdně odpracovat? Kdy se v budoucnosti dočkáme zmírnění pracovního týdne na rozumnější počet hodin? Kolik pracovních dní by měl týden ideálně mít? Nedávno jsem si v časopise Share International přečetl článek o důležitosti volného času, nyní nemáme žádný volný čas.

Budoucnost vývoje lidstva záleží na stále větším podílu volného času. Blížíme se době, kdy předměty běžného života budou vyráběny robotickou technologií (posléze lidskou myslí). Toto postupně osvobodí lidstvo pro objevování naší božské přirozenosti. Toto samozřejmě leží před námi, ale ne tak daleko. Pod vlivem Maitréji a Mistrů moudrosti bude volný čas záhy považován za nezbytný a pracovní hodiny po celém světě se zmenší v závislosti na těchto pokrocích.

 

Můžete prosím říci něco o citech? Jaký je jejich účel a co s nimi máme dělat? Co s city, které přetrvávají z minulosti a stále nás ovlivňují? Odkud se berou?

City vycházejí z našeho astrálního/emočního citového těla, které sdílíme se zvířecím královstvím. Skrze pocity zažíváme bolest, hněv a zklamání a tímto se učíme vyhýbat se jim. Pociťujeme a také projevujeme náklonnost a lásku a odpovídáme na emoce vyvolané těmito pocity. Evolučním záměrem je získat vládu nad drobnými dévy, kteří tvoří astrální úroveň. Toto je podstatou povznesení. Astrální tělo se nakonec stane čirým „jezírkem“, skrze které se bude dokonale projevovat láska duše.

 

Má otázka se vztahuje k počtu zasvěcených lidí v tomto okamžiku na celém světě. Šrí Amma Bhagavan říká, že momentálně je na světě asi 114 000 probuzených. Je to přesné?

Záleží na tom, co se myslí těmi probuzenými.  Počet lidí, kteří podstoupili 1. zasvěcení z pěti zasvěcení k Mistrovství je 850 000, 240 000 lidí prošlo 2. zasvěcením. Něco mezi 3-4 tisíci již podstoupilo třetí zasvěcení a asi 450 lidí v inkarnaci má čtvrté.

Na počátku třicátých let v knize o Agni Józe „Výzva“ řekl sám Maitréja: „Byly doby, kdy 10 spravedlivých lidí mohlo zachránit svět. Potom přišla doba, kdy ani deset tisíc nebylo dost. Já povolám jednu miliardu.“ Okolo roku 2000 jsem se zeptal svého Mistra: „Získal už Maitréja Svou miliardu lidí?“ Řekl, že 1,5 miliardy, takže už tehdy měl Maitréja o půl miliardy lidí více, než potřeboval. Nyní je toto číslo blíže k 1,8 miliard. Tito lidé představují Síly světla. Maitréja bude vzývat všechny, o kterých již z dřívějška ví, že na Něj zareagují a naučí i ostatní, aby reagovali. Není třeba, aby na Maitréju zareagovalo celé lidstvo, ale určitý podíl, kritické množství.

 

Tato otázka se týká korporace Monsanto a jejich geneticky modifikovaných potravin, hlavně kukuřice a sóji. Slyšel jsem, že nejenže zamořují světové zásoby potravin, ale také se pokoušejí získat monopol na farmářské osivo a došlo již k mnoha nespravedlnostem. Jak plánují Mistři a jejich pomocníci napravit tento problém? A co se všemi těmi zvířecími druhy, které vymírají?

Děkuji za vaše úžasné informace a noviny.

Náprava tohoto problému není zodpovědností Mistrů, ale lidstva samotného. Je důležité si uvědomit, že Mistři si nepřejí, aby řídili naše životy. Máme svobodnou vůli a ta je posvátná. Nové struktury musí vytvořit lidstvo samotné.

 

Právě jsem přečetl článek vašeho Mistra, ‚Nadcházející transformace‘ (březnové číslo 2012) Zní to úžasně, až příliš dobře, než abych v to dalo doufat. Ví Mistr, zdali tato transformace bude zahrnovat ženy (druhou půlku lidstva, vesmíru, atd.)? Nebo půjde jen o transformaci, která proběhne výlučně u mužů? Nebo jde pouze o slovní nedopatření, vzhledem k tomu, že ženská role je v našem druhu většinou považována za samu o sobě a i v tomto nevýznamnou, takže ji není nutné v takových pojednáních výslovně zmiňovat? Nebo jejich ušlechtilé vize „společného božství“ opravdu znamenají, že jsme samozřejmě všichni božští, jenom někteří více, než jiní?

(Pozn. překl.: Tento dotaz vznikl patrně v důsledku nejednoznačnosti anglického slova „men“ – doslova muži, v obecném smyslu lidé. V češtině jsme samozřejmě ve zmiňovaném Mistrově článku použili označení „lidé“, takže k tomuto nedorozumění nemohlo dojít. Není bez zajímavosti, že slovo „man“ zřejmě pochází ze sanskrtu z kořenu slova „manas“ – mysl.)

Z pohledu Mistra jsou všichni muži, ženy a děti božskými. Navíc byli to Mistři, kdo vyvolali hnutí za práva žen.

 

Zdá se neuěřitelné, že patnáctiletá žákyně aktivistka Malala Yousafzai, kterou 9. října 2012 severozápadním Pákistánu střelili z bezprostřední vzdálenosti při cestě ze školy domů, takové strašlivé zranění přežila. Bylo to zázrakem?

Ano, byl to zázrak od Mistra Ježíše.

 

Okolo 21. prosince 2012 dojde k zahájení mnoha pozitivních iniciativ. Některé skupiny hovoří o začátku nové doby a příchodu Kristova vědomí. Domníváte se, že je to tím, že lidé intuitivně vědí o tom, co Maitréja a Mistr Ježíš vyjádřili v sekci ‚Dopisy šéfredaktorovi‘ na stránkách Share International? Tedy, že zdaleka nejde o konec, ale o velký nový začátek pro lidstvo?

Datum 21. prosince není pro změnu tak důležité, avšak k jistým velkým změnám již dochází. V prvé řadě, toto je období konce Kali Jugy, Doby temna a počátek Kalki, Doby světla a příchodu Kalki avatára, kterým je Maitréja.

Tisíce lidí zažily Maitréju na Tahrírském náměstí v Káhiře, v posledních týdnech revoluce proti Hosnímu Mubarakovi. Maitréja se zjevil mezi lidmi jako Kalki Avatár, jezdec na bílém koni. Bylo to nafilmováno nezávislými médii a na Youtube to viděly miliony lidí. Kalki Avatár na bílém koni projel skrze davy rychle a bez překážek, zřejmě neviděn naprostou většinou lidí na náměstí, avšak viděly jej miliony lidí díky filmu na internetu.

Od roku 1675 vstoupily do naší sluneční soustavy energie Vodnáře, zatímco energie Ryb začaly ustupovat. Dnes je tato sluneční soustava pevně ve věku Vodnáře a my začínáme triumfální cestu k syntéze. Započal Věk syntézy. To se bude odrážet ve všech našich institucích jako rostoucí jednota, bratrství, správné vztahy a důvěra.

Podpořte nás sdílením