Kam spějeme

Kam spějeme

Červnové číslo Share International přináší článek Mistra o nevyhnutelných změnách, bez kterých nemá lidstvo budoucnost. V otázkách a odpovědích pana Creme se dočtete, proč Maitréja zůstává při svých televizních vystoupeních inkognito, jak to je se se studenou fůzí a mnoho dalšího.

Mistrův článek je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže

 

Poskytuje stále Maitréja rozhovory v Rusku? Pokud ano, kolik jich již bylo?

Ano, v Rusku se uskutečnilo již 10 rozhovorů (k 11. květnu 2013).

 

(1) Zajímalo by mne, zdali externalizace Hierarchie Mistrů bude také probíhat ve stylu „inkognito“ podobném Maitréjově počátečnímu způsobu. (2) Již mnoho let jsem věrným následovníkem Benjamina Creme a využívám každé příležitosti k šíření tohoto příběhu. Musím však přiznat, že kdykoliv se dostanu k části, kde má Maitréja poskytovat rozhovory ve vysílání velkých mezinárodních televizních stanic, tak se ten neuvěřitelný příběh stává poněkud absurdním. Nemám totiž žádné důkazy, které by tuto pravdu podpořily a tak rychle ztratím posluchače. Než začal Maitréja poskytovat rozhovory, bylo mnohem snadnější šířit toto sdělení. Věřím tomu a mám své teorie, jak tyto podivné změny okolnosti vysvětlit. Větší část svého života jsem uznával esoterické učení. Obyčejní lidé, kteří se nikdy s tímto výkladem pravdy nestřetli, nenalézají dost důvěry na to, aby s tím začali. Měl jsem u lidí mnohem větší úspěch, když jsem vynechal tu část o tajuplných inkognito rozhovorech. Tahle ironická situace mne trápí.

(1) V této chvíli pracuje ve světě 14 Mistrů, žádný z nich otevřeně. Přesto se však setkávají se staršími učedníky, aby je vyučovali a připravovali na práci po Dni deklarace. Maitréja bude pracovat inkognito až do Dne deklarace a Mistři také. Toho dne Maitréja sdělí světu, že s ním Mistři spolupracují. Mistři se pak představí jeden po druhém, až zahájí Svou otevřenou činnost. (2) Přijmout představu, že Maitréja při svém příchodu promlouvá v televizi, je pro mnohé lidi obtížné, dokonce i pro ty, kdo jsou jako vy již s procesem příchodu obeznámeni. Faktem však je, že Maitréja musí zůstat inkognito, jak jsem již řekl, až do Dne deklarace, neboť nemá jinou možnost. Musí mít jistotu, že ti, kdo volají za přijetí sdílení a spravedlnosti jako odpovědi na problémy lidstva, tak činí přímo ze srdce a ne proto, že pouze následují učení velké autoritativní postavy jako je Kristus, Mesiáš, Maitréja, Buddha, Krišna, Imám Mahdí, Kalki Avatár nebo kdokoliv takový. Lidstvo se musí rozhodnout a nesmí to být rozhodnutí prosté většiny, ale naprosté většiny lidí. Proto Maitréja vyučuje jako by byl obyčejný člověk, jako jeden z nás. Avšak to, že je to Maitréja, však způsobuje, že se Jeho slova nesmazatelně vepisují do srdcí a myslí milionů, kteří milují své bližní natolik, že přijímají princip sdílení a spravedlnosti pro všechny.

 

Co se týče Maitréjových televizních vystoupení, jistě Ho již musel někdo poznat. Někdo, kdo Ho spatřil v televizi i na jedné z mnoha návštěv náboženských skupin, popsaných v knize Maitreya’s Mission Volume 3. Jsou tito lidé schopní si tyto dvě události spojit a uvědomit si, že jde o stejného člověka, i když nevědí, že je to Maitréja?

Maitréja navštívil stovky skupin, avšak v žádné se neobjevil tak, jak skutečně vypadá, bez nějakého prvku maskování. Někteří by Ho mohli poznat, avšak to není velký problém.

 

V Mistrově článku, „Role Mistrů“ prostřednictvím Benjamina Creme z 9. března 2013 se naznačuje, že změny k lepšímu budou postupné. Mohlo by trvat i desítky let, než se svět vydá novým a pozitivnějším směrem, který je zřetelný a nepřehlédnutelný. Bude během tohoto období docházet k: (1) válkám a krvavým demonstracím proti nespravedlnosti, jaké vidíme dnes; (2) významným změnám Země kvůli náhlé změně klimatu, zemětřesením, tsunami, suchům, záplavám a vulkanickým erupcím? (3) chaosu způsobeném finančními krizemi? Prosím povězte něco nového, co dodá naději našim dětem i vnukům.

Proces změny bude vskutku postupný, neboť závisí na tom, jak bude naprostá většina lidí s těmito změnami souhlasit a požadovat je. Dokončení těchto změn by mohlo trvat desítky let, ne však jejich začátek. Je to proces. Jde o proces, který započne brzy po Dni deklarace. Svět je rozdělen samotnými lidmi a tito lidé zde budou i nadále a budou se snažit těmto změnám bránit. Bude tedy docházet ke třenicím, avšak odezva na Maitréju bude tak silná, že bude stále obtížnější světovému veřejnému mínění odolávat.

(1) Nebude docházet k válkám, ale k masovým demonstracím pro a proti těmto změnám. (2) Neustále se budou objevovat další důkazy o ekologické nerovnováze, dokud nedojde k přijetí Maitréji a Mistrů, kteří potom přiloží ruce k dílu na řešení těchto problémů. (3) Lidstvo musí pochopit, že finanční a jiné problémy jsou výsledkem našich špatných skutků. To my jsme zodpovědní za chaos ve světě. Je tedy na nás, abychom naším přičiněním ten chaos omezili a napravili. Jak praví Maitréja, „lidé musí jednat a uskutečnit svou vůli.“

 

Naše skupina se zúčastní 24-hodinové Transmisní meditace pouze na pár hodin ve dne. Někteří členové se meditace nemohou účastnit, neboť budou tou dobou zapojeni do propagace Opětovnému příchodu, například budou promítat video, nebo se budou účastnit jiných akcí jako je Den Země. Říkají, že 24-hodinová Transmisní meditace a propagační aktivity jsou co do důležitosti rovnocennou službou. Souhlasím s nimi, avšak domnívám se, že meditace, jako příležitost v tomto mimořádném období v roce, je přece jenom důležitější.

V knize Maitreya’s mission Volume III se píše: „Tři jarní svátky poskytují jedinečnou příležitost, aby skupiny po celém světě společně nastolily mocný rytmus. Během 24 hodin může Hierarchie propojit všechny pracující skupiny dohromady, do globální sítě světla, kterou Oni neustále vytvářejí a posilují. Je zde také silný psychologický faktor, konkrétně jde o mocný dodatečný podnět k aspiraci a službě, které oslava těchto svátků podporuje.“

Je z pohledu správného využívání příležitostí doporučeno pro každého, kdo pravidelně provádí Transmisní meditaci, aby během Jarních svátků dal přednost účasti na 24-hodinových Transmisních meditacích před vším ostatním?

Ano.

 

(1) Došlo v nedávných venezuelských volbách k podvodu? (2) Pokud ano, na jaké straně? (3) Která strana je zodpovědná za povolební násilí? (4) Došlo ze strany Obamovy vlády k úmyslnému odmítnutí výsledků, neboť má v plánu svrhnout vládu Chavezistů ve Venezuele? (5) Je Nicolas Maduro legitimním prezidentem Venezuely? (6) Kdo je z pohledu Mistrů lepším kandidátem pro Venezuelu, Nicolas Maduro nebo Capriles Radonski?

(1) Ve velmi malé míře. (2) Na obou stranách. (3) Ani jedna. (4) Pravděpodobně ano. (5) Ano, taková je vůle lidí. (6) Mistři nepodporují ani jednoho z nich, to je otázka vůle lidí.

 

Proč se Egypt stává ještě horším místem pro ženy, než byl před povstáním Arabského jara?

Revoluce přivedla do popředí coby největší politickou stranu Muslimské bratrstvo. Tato skupina, jak se zdá, je více proti ženám, i když pochybuji, že oni sami to takhle cítí.

 

V dubnu 2013 abdikovala nizozemská královna ve prospěch svého syna, krále Viléma-Alexandra. (1) Měla by britská královna Alžběta učinit to samé? (2) Jaký je význam monarchie pro zemi a její lidu? (3) Není snad již načase změnit vládu na republikovou formu bez dědičných úřadů?

(1) To je její rozhodnutí. (2) Může to zemi poskytovat sjednocující princip. To tvrdí všechny země, které mají monarchii. Jistě to není jediný způsob, jak dosáhnout jednoty, avšak někteří si jej zvolili. (3) Tento názor podporuji, ale zjevně jej nezastává každý.

 

Časopis Share International čteme s velkým zájmem. Shodou okolností jsme nedávno četli, že italský vědec Andreas Rossi se brzy (duben 2013) dostane na trh s nízkoenergetickým reaktorem jaderné fúze (LENR), „E-Cat“ (katalyzátorem energie), který používá vysoce kontroverzní, vyvrácenou a neprůkaznou metodu jaderné studené fúze. (1) Benjamin Creme předpověděl studenou fúzi již v roce 1979 a v roce 1989 byla k údivu světa představena objevná zpráva profesorů Fleischmanna a Ponse, která byla brzy vědecky vyvrácena. Co si nyní máme myslet o jakémsi zařízení E-cat a novém procesu? (2) Dá se vůbec věřit, že energie ze studené fúze je dostupná, praktická a že se brzy objeví v tomto zoufalém a po energii lačnícím světě? (3) Lze také říci, že zpráva profesorů Fleischmanna a Ponse z roku 1989 byla zdiskreditována vědci, kteří reprezentují velice silné osobní zájmy lidí,  například těch, co na mohou hodně získat z pokračující světové závislosti na ropě? Jakékoliv poznámky a novinky na téma procesu studené fúze by byly velmi zajímavé.

(1) Podle mých informací jde o použitelné zařízení, avšak nejde o onu ideální, nejúčinnější metodu využití fúzního procesu. Jde pouze o krok tímto směrem. Mistr Djwhal Khul předpověděl skrze Alici Bailey, že fúzního procesu bude dosaženo skrze prostý izotop vody, který je samozřejmě dostupný po celém světě. Metoda Andrease Rossiho není to samé. (2) Ano, rozhodně ano. (3) Obávám se, že je tomu tak.

 

Rád bych se zeptal na jeden z vašich obrazů, ‚Plamenně zbarvený déva‘. Vím, že tento obraz je ztělesněním „ohnivé energie 1. paprsku Vůle a síly“, jak uvádíte. Když se na něj dívám, cítím se posílen, avšak zároveň mám podivný pocit chladu. Vztahuje se tento pocit skutečně k obrazu? Má to souvislosti s 1. paprskem? Chci se také zeptat, které z vašich obrazů mají léčivé účinky.

1. paprsek vyzařuje elektřinu, která v zásadě nemá žádné teplo. Dovolím si tvrdit, že většina mých obrazů má léčivý účinek.

 

(1) Můžete prosím vyjasnit pravdu o všech různých nařčeních proti duchovnímu Avatárovi Satja Sái Bábovi, který nyní skonal? Může Mistr Benjamina Creme říci něco o těch hrozných věcech, ze kterých je obviňován? (2) Jak se mohlo stát, že nebyla nikdy odhalena pravda, že Ježíš není Kristus? Jak mohlo být křesťanské náboženství udržováno v klamu po dva tisíce let a proč?

(1) V červnovém čísle Share International z roku 1992 zodpověděl Benjamin Creme podobnou otázku: „Rozumí se samo sebou, že bytost Sái Bábova formátu se nikdy nemůže podílet na podobných praktikách. Je neuvěřitelně pokročilou bytostí a není v Něm nic, co by Jej táhlo k podobným aktivitám. V davech, které přitáhl do svého ášrámu se šíří klevety a pomluvy. Tomu se nedá zabránit. Většina lidí je Jeho přítomností obohacena, avšak jsou i takoví, jejichž srdce jsou uzavřena a kteří odpovídají závistí a zlou vůlí. Jak praví přísloví, stromy s nejbohatším ovocem přitahují nejvíce kamenů.“

(2) Nejde o klamání, avšak o otázku nedostatku znalostí a špatného výkladu.

 

(1) Velice obecně řečeno je Alzheimerova nemoc vůbec někdy součástí plánu a záměru duše v životě jednotlivce? (2) Pokud není součástí plánu duše v určitém životě, jde o výsledek sdílené lidské karmy způsobené znečištěním? (3) Pokud člověk dostane včasnou diagnózu Alzheimerovy nemoci, je dle vašeho názoru nejlepší volbou provést ve správnou chvíli eutanazii? (4) Pokud nesouhlasíte, můžete prosím vysvětlit proč ne.

(1) Ne, jde čistě o fyzický stav. (2) Do jisté míry ano. (3) Ne. (4) Nikdo přesně neví, co ho v příští chvíli čeká.

 

(1) Vede každé utrpení na jakékoliv úrovni automaticky k osobnímu rozvoji a růstu vědomí? (2) Pokud osoba trpí, když ví, že se její stav kvůli Alzheimerově nemoci neustále zhoršuje, může toto utrpení automaticky vést k duchovní vývoji?

(1) V žádném případě ne. (2) Ne.

Podpořte nás sdílením