Co můžeme čekat od Mistrů

Co můžeme čekat od Mistrů

Jak se změní úloha Mistrů v blízké budoucnosti vysvětluje jeden z Nich ve svém posledním článku v Share International. O současných událostech včetně působení Mistrů a Vesmírných bratrů se dočtete v otázkách a odpovědích pana Creme.

Článek Mistra lze stáhnout zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Kolik rozhovorů Maitréja poskytl od březnového čísla Share International?

Maitréja poskytl tři další rozhovory v Rusku, celkem tedy šest v ruské televizi.

 

Byl Maitréja pozván do Ruska k vysílání rozhovorů v ruské televizi?

Ano.

 

Viděl někdo v Rusku Maitréju v brazilské televizi a rozhodl se ho pozvat do Ruska?

Ne, bylo to plánované. Maitréjova vystoupení jsou plánována.

 

Má Maitréja více jak jeden rozhovor za týden?

Ne, je to různé.

 

Konala se všechna poslední Maitréjova vystoupení v Rusku?

Posledních šest ano.

 

Mluví Maitréja během rozhovorů rusky?

Ano, mluví perfektní ruštinou.

 

Zmiňuje se Maitréja o předešlých rozhovorech v Brazílii, Mexiku a USA?

Obvykle ne.

 

Reagují Rusové dobře na Maitréjovy myšlenky?

Ano, velmi dobře.

 

Jsou Maitréjovy rozhovory vysílány do celého Ruska?

Ano.

 

Můžete říci, jaký byl vliv Huga Cháveze ve Venezuele a latinské Americe?

Řekl bych, že jeho vliv ve Venezuele je podstatný a dlouhodobý. Jiné země latinské Ameriky nemají takové ropné zásoby jako Venezuela, ale například v Bolívii a Argentině byla okamžitá odezva na jeho smrt upřímná a velmi slibná.

 

Chávez byl populární u většiny Venezuelanů, ale ne v americkém zřízení. Je pravda, že se Spojené státy pokusily Cháveze zabít?

Ne.

 

Myslíte, že byl Chávez jedním ze skupiny docela osvícených a relativně pokročilých vůdců, kteří v se v „nedávných“ letech dostali k moci v latinské Americe?

Zjevně ano. Podle stupně jeho vývoje je před většinou ostatních světových vůdců.

 

Byl Hugo Chávez někdy inspirován Mistrem nebo Maitréjou? Byl zjevně štědrý, altruistický a idealistický.

Ano.

 

Existují zvěsti, že si Chavezova rodina ulila stranou mnoho peněz z ropných zásob. Je to pravda?

Absolutně ne, to je propaganda proti Chávezovi.

 

Doufáme, že na severní polokouli přichází jaro, a s ním tři velké svátky, Velikonoce, Wesak a svátek Krista. (1) Můžeme se těšit na významné posílení v podobě duchovních energií od pána Maitréji a Mistrů? (2) Může tento podnět uspíšit tolik potřebné změny? Myslíte, že v roce 2013 uvidíme významné změny v (3) působení síly lidí, (4) skutečných hnutích za nastolení spravedlivé dohody na Blízkém východě, zejména v Palestině a (5) silné a efektivní hnutí za mír, žádající ukončení válčení?

(1) Ano. Už teď jsme v období, kterému Mistři říkají „duchovní pobídka“. (2) Ano. (3) Ano. (4) Ne. (5) Ano.

 

Když rezignoval papež, je možné a pravděpodobné, aby se Mistr Ježíš stal novým papežem?

Ne.

 

Myslíte, že se papež Benedikt změnil během svého pontifikátu k lepšímu?

Ano.

 

V západní Sibiři nedávno přistál desetimetrový meteor. Nikdo přitom nebyl zabit, přestože rozbité sklo zranilo mnoho lidí. Pouze 50 lidí bylo hospitalizováno. Ve stejném období proletěl relativně blízko Země další asteroid o velikosti 45 metrů. V roce 2008 explodoval na obloze nad Núbijskou pouští v Súdánu asi čtyřmetrový kámen ve výšce nějakých 37 kilometrů. K poslednímu velkému výbuchu asi 40-metrového asteroidu došlo rovněž nad neobydlenou oblastí Sibiře v roce 1908. Hrají v tomto odklánění meteorů od obydlených oblastí nějakou roli Mistři naší duchovní Hierarchie a Vesmírní bratři?

Ano.

 

Lze říci, že Maitréja předpověděl pád komunismu?

Předpověděl rozpad Sovětského svazu, což není totéž.

 

Četla jsem, že nadcházející věk bude dobou žen. Četla jsem také, že Mistři byli inspirací pro Hnutí za práva žen. Povedou Mistři lidstvo, abychom získali vyrovnanější postoj k ženám?

Ano.

 

Rozpočtové škrty v Británii způsobují bídu, utrpení a nedostatek. Jak je možné, že miliony Britů nedemonstrují v ulicích?

Možná, že utrpení ještě nedošlo dost daleko. Britové mají silný smysl pro národní soudružnost a jen pomalu se uchylují k protestům.

 

Český překlad Mistrova článku uvádíme zde. Otázky a odpovědi naleznete níže.

 

Nedávno jsem se dozvěděl, že existuje japonská nezisková organizace, která „pomáhá“ párům, které nemohou mít děti. Činí tak metodou dárcovství vajíček. Pár bezplatně dostane vajíčko od dárce, který není příbuzný. Naše vláda s touto organizací spolupracuje, nedošlo ani k žádnému sporu či námitkám mezi lidmi poté, co proběhlo o projektu vysílání v televizi. Televizní program také hovořil o japonských ženách, které se vydaly do jiných zemí prodávat svá vajíčka po zisk.

Většina lidí má pocit, že jde o příliš citlivé téma, než aby něco namítali, protože se vcítí do ženy, která chce mít dítě a nemůže, kvůli zdravotním potížím. Přesto si však myslím, že jde o zneužití technologie a peněz a zároveň i sobecké a nediskrétní chování. Darování vajíček možná působí mnoho potíží, pokud pár obdrží vajíčko od cizí ženy, nezpůsobuje to komplikace v práci Pánů karmy?

Kromě toho to způsobuje problémy v reálném světě. Incest byl zapovězený v mnoha kulturách po celé věky. V blízké budoucnosti by k němu mohlo dojít mezi dvěma lidmi, protože jsou nevlastní bratr a sestra ze stejné matky. Ve starém Japonsku se muž a žena se stejným otcem mohli vzít, u stejné matky to však nešlo. Nevím, proč je incest tabu, avšak musí existovat esoterické a praktické důvody. Jsou kvůli incestu nějaké velmi závažné fyzické a karmické důvody?

Zde nevidím námitky ani tak kvůli možnosti incestu, ale kvůli karmickým ohledům. Mistři tedy tuto praxi nedoporučují.

 

Dojde nakonec k tomu, že by anglický jazyk nakonec nahradil všechny ostatní jazyky na planetě? Přijde jednou den, kdy každý na planetě bude mluvit pouze anglicky? Pokud ne, jak dlouho bude ještě trvat globální nadvláda angličtiny?

Aby se usnadnila komunikace mezi lidmi, angličtina ve zjednodušené formě se stane světovou obecnou řečí a již dnes má k tomu blízko. Avšak všechny existující národní jazyky budou samozřejmě zachovány.

 

Nizozemským čtenářům se to bude zdát matoucí, avšak povšiml jsem si zábavné chyby v překladu v jedné z vašich knih. Při popisu ctností, které by měl získat člověk typu 4. paprsku je použita fráze „sexuální odvaha“, přeložíte-li to zpátky do angličtiny. V anglické verzi je to „morální odvaha“. Váš komentář? (Myslím, že jde o překlad založený na původních knihách Alice Bailey a že původní slovo se v holandštině posunulo ve významu a použití.)

„Morální odvaha“ je správně.

 

V sekci „Dopisy vydavateli“ (SI, dubnové číslo 2012) se objevil dopis nadepsaný „Příhodná návštěva“. V dopise muž, potvrzený jako Mistr Ježíš, řekl: „Myslím, že tento rok, 2012, bude zásadní rok. Důležitý rok. Něco se stane. Něco pozitivního. Musí se to stát teď, jinak jsme ztraceni. Nemůže to pokračovat, jako dosud. Avšak máme naději. Lidé se musí chopit své role.“ Zajímá mne, zdali se nějaká pozitivní věc stala. Mohlo by jít o pochody a protesty za spravedlnost po celém světě?

Ano, lidé po celém světě volají po změně – po spravedlnosti a sdílení, zaměstnání, po pocitu hojnosti a míru.

Podpořte nás sdílením