Historická volba se blíží

Historická volba se blíží

Starší Bratři již dlouho varovali lidstvo, že nemůže v současném způsobu života dlouho pokračovat. Poslední článek Mistra z časopisu Share International se proto může zdát jen opakováním již mnohokrát řečeného. Svou stručnou ale výmluvnou jednoduchostí se však snaží co nejdůrazněji upozornit na to, že rozhodující období prožíváme právě nyní. Snad proto pan Creme v odpovědích čtenářům věnuje tolik prostoru dotazům na další vývoj a úkoly, které nás čekají, pokud si vybereme tu správnou cestu.

Článek Mistra ‚Historická volba pro lidstvo‘ naleznete zde. Otázky a odpovědi pane Creme níže.

 

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl od počátku ledna?

Maitréja nyní přesunul Svá vystoupení do Ruska, kde již poskytl tři rozhovory. Celkem tedy poskytl 87 rozhovorů. (Stav k 3. únoru 2013.)

 

Dívá se na tyto rozhovory více diváků, než například před dvěma, třemi měsíci? Stávají se tyto programy populárnější mezi veřejností?

Protože Maitréja se právě přesunul do Ruska, je na podobná hodnocení ještě brzo.

 

(1) Použila vláda v Sýrii nedávno chemické zbraně v Homsu? (2) Byly použity chemické zbraně proti opozičním silám v jiných částech Sýrie?

(1) Ne. (2) Ne.

 

(1) Mají vaše obrazy nějaký léčivý účinek? (2) Vyzařují vaše obrazy energii, která rozšiřuje vědomí? (3) Dochází k tomu i u reprodukcí vašich obrazů, například na obálkách vašich knih nebo na titulní straně časopisu Share International?

(1) Ano, některé. (2) Některé ano. (3) Ano, do jisté míry.

 

Co znamená, že „externalizace Hierarchie zahrnuje externalizaci Mistrova ášramu?“

Vstup Hierarchie do veřejného života znamená doslova externalizaci ášramů Mistrů.

 

Co znamená následující prohlášení pro členy skupin pracujících s vámi? „Vnitřní ášram Mistra by měl být zrcadlen na vnější úrovni, v každodenním světě.“?

To znamená, že duchovní napětí v Mistrových subjektivních skupinách by se mělo navenek převést na hmotné projevy – duchovní síla dosažená na vnější rovině by se měla rovnat síle dosažené na vnitřní rovině.

 

Rád bych věděl, jak porozumět a realizovat následující: „Tato skupina je esoterická – není žádným sdružením, svazem ani dobrovolnickou organizací.“?

Tato skupina je napojena na plán Duchovní hierarchie při její externalizaci na vnější rovinu. To zahrnuje naši práci pro opětovný Maitréjův příchod a příchod jeho skupiny Mistrů.

 

Prosím pomozte mi pochopit, co to znamená „identifikovat se se skupinou“.

Nahlížejte na sebe jako na jednoho ze skupiny, vykonávajícího cíl skupin, který se týká externalizace hierarchie a přípravy světa na opětovný příchod Maitréji a jeho Mistrů. Prostudujte si pasáže týkající se skupinové práce v různých mých knihách.

 

Pokud se přidám k transmisní meditaci a jsem zcela přesvědčen o vašem poselství, znamená to automaticky, že se ze mne stává „učedník“?

Ne nezbytně, avšak vaše zapojení je vítáno.

 

Původ slova učedník (v angl. ‚disciple‘) se zjevně vztahuje k disciplíně, ale k jaké disciplíně? Není ‚disciplína‘ poněkud staromódním pojmem, zvláště pro mladé lidi?

Ne, disciplína je pro vývojový proces každého z nás zásadní.

 

Jaký je váš názor na obchod s emisními povolenkami?

Je to nepoctivé a složení planety to nezlepšuje.

 

Je jaderné znečištění nejhorší stránkou ničení životního prostředí?

Ano.

 

(1) Stejně jako Mistři mají krizový plán pro nasycení hladovějících a podvyživených, budou mít zároveň i rámcový plán ohledně hrozivého úpadku životního prostředí, který jsme zapříčinili? (2) Jaké budou první neodkladné úkoly k záchraně naší planety?

(1) Ano. (2) Zjevně půjde o zmenšení „uhlíkové stopy“ každého člověka na této planetě.

 

Je kostra vykopaná v září 2012 na parkovišti v Leicesteru v Anglii skutečně krále Richarda III?

Ano, byl to král Richard III, očerňovaný Shakespearem a samozřejmě i dynastií Tudorovců.

 

Benjamin Creme napsal na stránce 19 své knihy ‚Shromažďování sil světla: UFO a jejich duchovní mise‘(pozn. jde o překlad názvu knihy, která v češtině dosud nevyšla), že ke Dni deklarace dojde do tří let od Maitréjova prvního televizního rozhovoru a dnes to je již déle než tři roky. Zjevně se něco změnilo – což je v pořádku, víme, že to se stává. Byl by Benjamin tak laskavý a informoval nás, jak na tom jsme teď? Uvádí se v knihách, které se v současné době vydávají, stále onen tříletý údaj? Věřím, že je třeba tuto situaci vyjasnit, protože se nás na to budou lidé tázat, když budeme šířit Maitréjovo poselství.

Ano, věci se mění. Během těch let, co na tom pracuji, jsem na to, kdy se Maitréja objeví, obdržel mnoho dotazů s různým stupněm manipulace. Za jak dlouho to bude – za kolik týdnů, měsíců, let, nebo v době mého života (vzhledem k mému pokročilému věku), atd. Na tento přirozený dotaz, co by chtěl každý vědět, bylo vždy velmi obtížné odpovědět. Pravdou je, že to nikdo neví. Já to nevím, můj Mistr říká, že neví, dokonce ani Maitréja to přesně neví.

Nicméně pokaždé, když jsem dotlačen k odpovědi dotazy na nějaké datum, zeptám se Mistra. On vždy odpoví, že asi za tři roky a pokaždé když to říká, to zní logicky. Zní to neurčitě, není to pevně stanovené datum. Pamatujte, že pro Mistry neexistuje nic takového jako čas.

Pokud si přečtete onu odpověď přímo v knize, uvidíte, že to není tak jednoznačně určené, jak to podáváte:

„Maitréja se objeví velmi brzy. Ke Dni deklarace může dojít kdykoliv od roka, do dvou či tří let od Jeho prvního televizního vystoupení. Zdá se, že Mistři a Maitréja sám se domnívají, že tato doba bude opravdu relativně velmi krátká. Avšak bez ohledu na načasování, tyto čtyři vesmírné lodě (Maitréjovy ‚hvězdy‘) zůstanou na nebi a bude je vidět stále větší počet lidí. Doufejme, že média budou o těchto ‚hvězdách‘ informovat se stále větší otevřeností.“

 

V nedávném rozhovoru s Benjaminem Creme na Youtube pan Creme prohlásil, že Maitréja žije ve fyzickém těle, které si sám vytvořil, že však může svůj vzhled libovolně změnit, a vypadat až ohavně a groteskně. Mám na mysli otázku, proč by si bytost světla a lásky přála vypadat ohavně a groteskně?

Kdybyste znala škálu podob, které Maitréja použil za těch let, byla byste v úžasu nad pružností, kterou předvádí. Může vypadat jako mladá krásná žena, jako pokřivený starý muž, jako bezzubý směšný klaun, v rozličné škále šatů, ať už rozumných, či nepříčetných. Zůstává „bytostí světla a lásky“, avšak přijímá podobu osoby dokonale přizpůsobené příležitosti a přáním – nebo předsudkům – těch, kdo jsou požehnáni Jeho přítomností.

 

Co si myslíte o sedmém dni sabatu a proč lidé světí neděli?

Neděle neboli sabat by měla být dnem odpočinku, a pokud lidé těžce pracovali, potřebují odpočinek. Věřím, že všichni lidé potřebují víc času volna, aby našli sebe sama a dostali ze sebe to nejlepší, z hlediska tvořivosti. Jedno z nedopatření naší moderní ‚civilizace‘ je, že tolik lidí stráví většinu svého života v podmínkách mechanické dřiny. Volný čas je nezbytnou součástí života.

 

Sledoval jsem dokument o Babuovi (Ambilike Mwasapilovi), což je 76-letý protestantský kněz v malé vesnici Samunge, blízko Loliondo v severní Tanzánii. Tento kněz již od roku 2011 rozdal „zázračnou vodu“ více než 5000 lidem.

V roce 1991 měl sen, ve kterém s ním podle něj hovořil Bůh. Bůh mu ukázal ženu s AIDS a řekl, které léky jí dát, aby se vyléčila. Když se Babu probudil, divil se, jak by mohl strom vyléčit AIDS, když to nedokáží ani lékaři?

Kořeny švestkovníku Karanga zvaného Enga Muriaga slouží k výrobě zvláštního nápoje. Kořeny se vaří v horké vodě po celou noc a další den lidé dostanou šálek k vypití. Babu říká, že ta voda je zázračná pouze tehdy, když ji vypijete ihned a neodnesete ji domů. Lidé platí asi 25 centů za šálek zázračné vody, 40 procent zisku jde na církev, 40 procent jeho spolupracovníkům a Babu dostává 20 procent.

Samotný strom byl zkoumán v Národním institutu lékařského výzkumu v Tanzánii. Některé z jeho léčivých vlastností jsou již známy: pomáhá snižovat krevní tlak, snižuje spotřebu inzulínu u diabetiků a pomáhá detoxikovat a očišťovat tělo. Zároveň však léčí AIDS. Joice Elia byla vyléčena z této nemoci poté, co vypila tento zvláštní nápoj. Podstoupila test na AIDS dvakrát a výsledky ukázaly, že je vyléčena. Mnoho lidí se vyléčilo ze závažných nemocí, jako jsou rakovina, epilepsie a diabetes.

(1) Promluvil ve snu k Babuovi Maitréja? (2) Může tento nápoj skutečně vyléčit AIDS a rakovinu? (3) Existuje důvod, proč by jej lidé měli pít pouze u Babua? Proč by si jej neměli brát domů v lahvích? (4) Byl by odvar ze stromu účinný v homeopatických dávkách například při léčbě AIDS nebo rakoviny? Jaké ředění doporučujete na AIDS, rakovinu a cukrovku?

(1) Ano. (2) Někdy. (3) Není nutné jej pít jen u Babua. (4) Ano, v potenci 30c.

 

Znáte Enneagram? Je to trochu jako sedm paprsků, ale v tomto systému je devět typů lidí. Zdá se mi, že je Enneagram neuvěřitelně přesný. Ale nemohu přijít na to, jak se vztahuje k sedmi paprskům. Je těžké pochopit, jak mohou existovat dva tak přesné systémy, které tak dobře fungují, ale jeden je založen na čísle sedm a druhý na čísle devět. Můžete mi to prosím nějak objasnit?

Sedm paprsků není vlastně systém. Existuje sedm proudů energie, které vytvářejí kvalitu všech forem, a proto nejde o systém sedmi paprsků, ale prostě o sedm paprsků. Existují tři hlavní paprsky 1, 2 a 3 a z nich vyzařují další čtyři paprsky, které dodávají celku svou kvalitu. Takže paprsky 1, 2 a 3 jsou paprsky Aspektu. Paprsky 4, 5, 6 a 7 jsou paprsky Atributu neboli kvality. Enneagram vznikl na základě astrologického systému, založeného na čísle devět. V astrologickém systému jsou všechna čísla víceméně smysluplná, avšak číslo devět je číslem završení, proto má systém devítky vlastní logiku a na astrologické úrovni velký význam.

 

Právě jsem se vrátila ze své první cesty do Indie přes Rišikéš a strávila jsem tam nějaký čas v ášramu. Byly to nádherné chvíle radosti, harmonie a oddanosti všude okolo. Mnichy a swámije z ášramu po všech stránkách respektuji, avšak do jisté míry mám pochybnosti o jejich rituální ‚oddanosti‘, která mi připadá spíše jako ‚připoutanost‘. Zajímalo by mne, zdali všechny takové praktiky oddanosti (dlouhodobé opakování božího jména v různých podobách a podobné aktivity) skutečně „rozšiřují vědomí“ praktikujících. Chápu, že služba a meditace (a zvláště transmisní meditace) jsou hlavními prostředky ke zvýšení úrovně vědomí. Zvyšují praktiky oddanosti také vědomí, a pokud ano, přibližují se jejich účinky alespoň trochu účinkům transmisní meditace a služby?

Do jisté míry. Z esoterického hlediska existují dvě stezky k vědomí Boha: stezka oddanosti a stezka Džnány, Vědoucího. Většina aspirantů začíná jako oddaní následovníci, jejichž cesta je nakonec dovede na cestu Vědoucího. Proto jsou aktivity oddanosti určeny pro ‚mladší‘ aspiranty.

Podpořte nás sdílením