Meč rozštěpení

Meč rozštěpení

Proč není ve světě větší klid, když se říká, že je zde přítomen Maitréja – Kristus a další Mistři. O tom hovoří článek Mistra z říjnového Share International. Otázky a odpovědi pana Creme se jako obvykle týkají Maitréji, nedávných světových událostí, UFO, léčení, ekologie a dalších důležitých oblastí.

Otázky a odpovědi si můžete přečíst níže, článek Mistra je ke stažení zde.

 

(1) Stále Maitréja poskytuje rozhovory v Číně? (2) Kolik se jich již celkem v Číně odehrálo?

(1) Ano. (2) Osm rozhovorů (k 6. září)

 

Budete prosím tak laskav a sdělíte mi přehled rozhovorů, které zatím Maitréja poskytl v každé zemi?

USA: 29 rozhovorů (leden 2010 – leden 2011); Mexiko: 14 rozhovorů (leden – září 2011); Brazílie 41 rozhovorů (září 2011 – leden 2013); Rusko: 51 (leden 2013 – květen 2014); Čína: 8 (srpen 2014) Celkem jde dosud o 143 rozhovorů.

 

Byly rozhovory s Maitréjou vysílány v (1) Taiwanu, (2) Hong Kongu, (3) Singapuru (4) jiných asijských zemích? (5) Na světě je tolik čínských přistěhovalců, že se tyto zprávy mohly teoreticky rozšířit velmi daleko.

(1) Ano, ale omezeně. (2) Ano, ale omezeně. (3 a 4) Ne. (5) To je pravda.

 

Pokud Maitréjovy rozhovory nebyly dosud vysílány v jiných zemích, dostaly se zprávy o nich do jiných asijských zemí?

Ano.

 

Jde-li u vaší zprávy o co nejvyšší publicitu, proč by nebylo správné poskytnout přepisy toho, o čem Maitréja hovořil v různých rozhovorech, o kterých mluvíte? Pokud tyto rozhovory mají účinek, proč o nich neunikly žádné informace například od zaměstnanců médií, kteří se na nich podíleli?

Maitréja jedná inkognito. Dokonce i ti, se kterými pracuje na produkci svých vystoupení v médiích, si nejsou jisti Jeho pravým postavením.

 

Proč jste si tak jistý, že Maitréja je ‚on‘?

Pracoval jsem s Maitréjou po mnoho let a rozeznám přece pravou ruku od levé!

 

Chápu-li to správně, americké vojenské zásahy (od první a druhé světové války) nebyly ospravedlněny. Zdá se, že to pouze činíme horším pokračováním cyklu násilí. Bereme-li toto v úvahu, jaký je nejlepší postup (nebo nečinnost) vůči ISIS?

Existence ISIS je výsledkem války v Iráku a rozdělení, která vystoupila na povrch od smrti Saddáma Husseina. Je také výsledkem pocitu nerovnosti, pociťovaného chudšími členy muslimské komunity jako celku. Z této velké krize existuje pouze jediná cesta ven a o té hovoří Maitréja – sdílení světové produkce, svoboda a spravedlnost pro všechny.

 

Vkládal jste slova do úst Mistrů, když jste učinil absurdní tvrzení, že 80 % globálního oteplování způsobili lidé? K nejdrastičtějším změnám klimatu došlo před průmyslovou civilizací, nebo civilizací jako takovou, v dobách ledových. Ve středověkém období oteplení a malé době ledové, kdy se konaly slavnosti na zamrzlé řece Temži. Jak prospívá vaší věci nabízet takové nedomyšlené pohledy, podobné náboženským fundamentalistům, podle kterých věda a rozum jsou méněcenné proti tomu, co vydáváte za boží zjevení, ale je jasně od toho velmi vzdálené?

Jsem si vědom různých změn klimatu, táhnoucích se daleko do minulosti, avšak o tom jsem nemluvil. Nemluvil jsem o historických klimatických změnách, ale o nedávném dopadu zneužívání planetárních zdrojů, které činí člověka zodpovědným za 80 % globálního oteplování v současné době.

 

(1) Jak se Hierarchie dívá na roli NATO dnes a v blízké budoucnosti? (2) Mělo by dojít k rozpuštění NATO?

(1) Jako na nezbytné světové seskupení. (2) Ne.

 

Aktivita slunečních skvrn byla v posledním týdnu srpna začátkem září velmi dramatická. (1) Jaký je energetický účinek takových mohutných solárních bouří na naši planetu a lidstvo? (2) Jsou tyto sluneční erupce pro naši planetu prospěšné?

(1) Hluboký, v mnoha ohledech. (2) Ano.

 

Kolik bombardování může země ještě vydržet? Vím z vašich knih, že tím jak nežijeme v harmonii s ostatními lidmi, se podílíme na chaosu ve světě. Pokud velmi brzy neučiníme kroky k regulaci znečištění životního prostředí, nezbude na této planetě žádný život. Jaký je vliv bombardování na tuto krásnou planetu, jedinou, kterou máme?

Nejde tolik o bombardování, jako o zcela špatné využívání zdrojů, které ohrožuje světovou ekologii.

 

(1) Co se týče Ukrajiny, copak tato země není součástí ruské sféry vlivu? (2) Měla by proto Evropská unie se Spojenými státy přestat zasahovat v jejích vnitřních záležitostech?

(1) Ano, je. (2) Ano. Avšak Ukrajina již není součástí toho, co býval Sovětský svaz a přestože zůstává ve sféře ruského vlivu, její suverenita musí být respektována.

 

Nedávno jsem začal číst knihy Benjamina Creme a Alice Baileyové a narazil jsem na odkazy na „Plán“. Rád bych věděl, zdali mi můžete sdělit něco ohledně tohoto Plánu a odkázat mne na další informace.

Plán je Plánem Hierarchie na zdokonalení lidstva. Jde o Plán evoluce, včetně vývoje vědomí. Studium knih Alice Baileyové vám poskytne jasnou představu o tomto tématu.

 

Letmý pohled na internet, jak se zdá, ukazuje, že aktivita UFO se zvyšuje. (1) Je to pravda? (2) Zvyšují vesmírní lidé svou aktivitu? (3) Nechávají se vesmírní častěji vidět?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Nijak zvlášť.

 

(1) Objevují se kruhy v obilí více na nových místech? (2) Informují o nich média více?

(1) Ano. (2) Ne, spíše méně.

 

Jakým přínosem je vybavit svou mysl vzděláním a obecnými vědomostmi, když sám tento proces může tlumit schopnost kontaktovat duši a také naši schopnost jednoduše ‚být‘?

Nikdo se nemůže dnes naplno účastnit života, pokud svou mysl neobohatil.

 

Je svobodná vůle lidstva Mistrům tak svatá, že by nás raději nechali zničit si planetu, pokud stále neexistuje dostatečně velká a vnímavá skupina? Nebo snad přijde kritický bod v (doufejme blízké) budoucnosti, kdy Oni vystoupí na veřejnost, přestože optimální míra vnímavosti nebyla dosažena, aby přinutili lidstvo spolupracovat za účelem vyléčení planety a nás samotných? Není planeta tělem našeho Loga a Jeho Plánu a tedy vyšší prioritou pro Mistry, než respektování vůle lidstva, které se zřejmě snaží nacházet stále nové způsoby, jak zničit sebe i planetu? Myslím, že kdyby vystoupili dříve, než to dovolí naše svobodná vůle, tak by Jim to umožnilo nás uvědomit dříve a pomoci nám mnohé napravit, než dojde k nenapravitelným škodám. Vysvětlete to prosím.

Mistři jsou jediní, Kdo mohou správně posoudit situaci a jaký je přesný bod, kdy bylo dosaženo dostatečné odezvy od lidstva, proto tedy tuto otázku nelze ve skutečnosti položit, vyjma teoreticky.

 

Existuje nějaký homeopatický lék, který umožní zpomalit vývoj Alzheimerovy nemoci?

Nejsem homeopat, ale jediný lék, který znám, je blahodárná voda z Tlacote nebo Nordenau, kterou v obou případech energetizoval sám Maitréja. Tato voda posiluje imunitní systém. (viz také otázky a odpovědi, Share International červen – červenec 2013).

Podpořte nás sdílením