Zachraňte naši planetu! říká Mistr pana Creme, který odpovídá na další otázky čtenářů

Zachraňte naši planetu! říká Mistr pana Creme, který odpovídá na další otázky čtenářů

Když se hlouběji podíváte na současnou světovou situaci, vyniknou dvě zvlášť důležité věci. Nebezpečí války a zrychlování ekologické nerovnováhy Země. Existuje samozřejmě mnoho jiných problémů: ekonomické zhroucení, které postihuje mnoho zemí, zejména na Západě; obrovské nárůsty cen potravin, zvláště základní potravy mnoha milionů lidí; ohromné a stále rostoucí rozdíly v životní úrovni mezi bohatými a chudými.

Více v článku Mistra ze říjnového Share International zde.

 

Otázky a odpovědi pana Creme

(1) Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl? (2) Stále poskytuje rozhovory v Brazílii?

(1) 74, k 8. září 2012. (2) Ano.

 

I přes nesmírné utrpení v mnoha zemích a i přes bláznivé peněžní a finanční politiky mnohých vlád po celém světě, my lidé přesto dosud nevyrážíme do ulic po milionech, abychom žádali spravedlnost. Můžete prosím vysvětlit, proč tomu tak je?

Protože my lidé dosud nejsme dostatečně organizovaní a aktivizovaní. Avšak počkejte, už se to začíná dít.

 

Myslíte si, že tento rok dojde k významným událostem? Mám na mysli nezvratné změny v kolektivní zkušenosti lidstva, například důkladnou změnu v našem postoji, jak se chováme k planetě, nebo že si dost lidí uvědomí strašlivou cenu komercionalizace.

Do konce roku zbývá jen pár měsíců a k tomu, co popisujete, za tu dobu jistě nedojde. Mistři budoucnost nevěští a neexistuje na to žádné magické zaklínadlo. Je to otázka postupného uvědomění a vůle ke změně.

 

Existuje stále ve světě nadbytek potravin? Pane Creme, často mluvíte o potravinách, které leží a kazí se ve světových skladech, avšak nedávno došlo v mnoha zemích ke slabé sklizni. Je snad ve skladech méně jídla, než se původně myslelo?

Zřejmě ano, avšak pouze dvě třetiny vyprodukovaných potravin se skutečně použije, zbytek se vyhodí.

 

Filmový záznam pořízený sondou Curiosity na Marsu ukazuje mnoho objektů, které jsou velice podobné vesmírným lodím. (1) Natočila sonda Curiosity na Marsu opravdu nějaká UFO? (2) Víte, jestli toto NASA potvrdila, ať už soukromě nebo veřejně?

(1) Ano. (2) Nevím.

 

Nové terénní vozidlo na Marsu jménem Curiosity je poháněno jadernou energií. Snaží se lidé na Marsu tuto sondu hlídat a odstraňovat její jaderné znečištění?

Ne.

 

Američané právě dokázali přistát na Marsu se sondou Curiosity, která má mnoho kamer. Možná by to byl výborný, hravý a neohrožující způsob jak nás pozdravit a představit se, kdyby pár lidí na Marsu sebralo a přišlo nám zamávat, nebo kdyby postavili hromádku z kamenů. Bylo by to prosté a sousedské a mnohem jednoznačnější, než přelety vesmírných lodí a kruhy v obilí. Mohl by to někdo, kdo je ve spojení se Share International, obyvatelům Marsu navrhnout?

Vesmírní bratři takto nepracují. Pracují tak, aby nenarušili naši svobodnou vůli. Nemají žádnou nutkavou potřebu se ukazovat.

 

Zdá se, že lidem dělá starosti obří mrak mířící k nám z vesmíru. Nová studie tohoto neobvyklého, podlouhlého mraku (známého jako Smithův mrak) ukazuje, že se nachází na kolizním kurzu s Mléčnou dráhou. Jaký účinek a kdy bude tento oblak mít na naši planetu?

Není to zvláštní, že se lidé vždy obávají dopadů něčeho z vesmíru na jejich místní okolí? Průchod tímto mrakem bude mít velice povzbuzující účinek na slunce a planety v naší galaxii. Přesný účinek na Idaho nebo na Floridu však neumím posoudit.

 

Mnozí členové transmisních meditačních skupin se vidí jako „dobrovolníci pracující pro určitou nadaci nebo organizaci“ – například pro nadaci Share International nebo nadaci Share Nederland. To je samozřejmě fakt. Zároveň z vašich knih ale chápu, že existuje hlubší a širší realita, která se vztahuje ke skutečnosti, že pracujete pod vlivem inspirace a vedením Mistra moudrosti. Můžete prosím něco více říci o hlubším smyslu skupin, které s vámi pracují? Pomáhá zdůrazňování vnější struktury vnitřní práci?

Doufám, že tato otázka pochází od nového dobrovolníka v jedné ze skupin pracujících ve světě pro Opětovný příchod. Jinak bych si myslel, že jsem celé ty roky mluvil a psal do větru, zatímco obecenstvo tvrdě spalo.

Hierarchie Mistrů nikdy nedělá věci polovičatě a snaží se, aby trocha práce vydala mnoho užitku. Využívají každé příležitosti, aby zvětšili účinky energie vytvářené činností skupin, skrze které pracují.

Hlavní a bezprostřední úkol skupin po celém světě, se kterými pracuji, je připravit lidstvo na příchod velké části duchovní Hierarchie Mistrů na tuto planetu, do každodenního života (poprvé po asi 98 000 letech). Obecně se to nazývá externalizace (zviditelnění) Hierarchie.

Tento proces doslova začal v roce 1975, kdy pět Mistrů – předvoj této skupiny – vstoupilo do pěti významných duchovních center světa: New Yorku, Londýna, Ženevy, Dárdžilingu a Tokia, následováno brzy poté Mistrem v Moskvě a sedmým v Římě.

Současně byla této skupině spolupracovníků zadána další vnitřní práce. Po několik století se Mistři mnohokrát pokusili dosáhnout přes různé skupiny svůj vytčený cíl – skupinové zasvěcení. Mnozí Mistři pracovali na tomto obtížném úkolu, avšak bezúspěšně. Nikdy neexistovalo dostatečně silné sjednocující pouto mezi skupinami, aby k tomu dojít. Vždy chyběla myšlenka, výzva, která by byla dostatečně přitažlivá, aby inspirovala hodně skupin ve světovém měřítku. Nyní představa opětovného příchodu Krista poskytla spolupracovníkům dostatečně přitažlivou myšlenku, aby je udržela pohromadě při práci ve všech koutech světa. Dnes došlo vůbec poprvé k mírnému pokroku. Úkol je to obtížný, čtenáři by se měli obeznámit s požadavky Pravidla 11 (*), poskytnutými Mistrem Djwhal Khulem skrze Alici A. Bailey, aby tomuto obtížnému procesu porozuměli. Přílišný důraz na organizaci (vnější strukturu jakékoliv skupiny) má negativní dopad na kvalitu vnitřní práce skupiny.

* viz „Čtrnáct pravidel skupinového zasvěcení“ v knize Paprsky a zasvěcení (The Rays and The Initiations) od Mistra Djwhal Khula skrze Alici A. Bailey

 

Na Internetu se objevují zprávy s varováním před závažnými kybernetickými útoky na banky a finanční instituce, které mají začít v Americe. To by nevyhnutelně vedlo ke kolapsu globálního ekonomického systému. K útoku má dojít již brzy – v říjnu nebo listopadu 2012. Můžete Vy nebo váš Mistr prosím říci, co o tomto kybernetickém útoku víte?

Tato zpráva přichází z tolika stran, že tyto instituce si jsou dozajista nebezpečí tohoto útoku vědomy. Jsem si jist, že použijí veškerá ochranná opatření, aby podobnému útoku zabránily. Tím nechci říci, že nikdo takový útok neplánuje, otázkou však je, jestli bude úspěšný.

 

Jaký je váš názor na Internet?

Jde o velmi užitečný nástroj komunikace.

 

Byla průmyslová revoluce částí Plánu? Vedla ke vzniku odborovému hnutí a uznání dělnických práv. Stroje dokonce začaly postupně nahrazovat část námahy z těžké fyzické práce. (1) Přineslo to podle Mistrů více užitku než škody?

(1) Ano. (2) Ano.

 

V jedné z vašich knih jsem se dočetl, že rodina je důležitá pro společnost. Copak není manželství, partnerství, či „rodinná jednotka“ čistě lidmi vytvořená věc? Proč je rodina tak důležitá?

Rodina je základem společnosti a lidského království. Rodíme se stále znovu a znovu v rodinných skupinách. Vytváří to prostředí k odvíjení karmy a tím zajišťuje soudružnost lidského království na dlouhé cestě evoluce.

 

Pokud člověk požádá Mistry o pomoc v rámci karmického zákona a zůstane přitom v klidu, mohou tehdy Mistři pomoci více, než by to jinak bylo možné?

Ano. Je tomu tak, protože klidná osoba je více otevřená k přijetí pomoci, než kdyby její nervový systém byl rozbouřený.

 

Mám ničím nezakrytý výhled na 85 procent oblohy. Jednoho srpnového večera roku 2012 jsem vyfotil svým mobilem objekt na obloze. Mám zeměpisnou výšku a šířku místa, kde jsem seděl. Nebyl to úplněk, protože úplněk vychází přímo z východního horizontu. Tohle bylo nízko a přímo nad zátokou Barnegat v New Jersey. Nešlo o světla letadla nebo helikoptéry. Od té doby jsem tuto oblohu fotografoval, avšak po všechny následující noci tam nic nebylo. Žiji zde již přes šest let a tohle jsem tam nikdy neviděl. Myslím, že byste potřeboval porovnat pozice těchto pozorování s polohou jaderných elektráren. K tomuto pozorování došlo přímo před/nad pozemkem elektrárny v Oyster Creek.

Šlo o UFO z Marsu. Prověřovalo kvalitu vzduchu nad jadernou elektrárnou.

Podpořte nás sdílením