Co nám dal věk Ryb a otázky na pana Crema ze Share International

Co nám dal věk Ryb a otázky na pana Crema ze Share International

Věk Ryb pomalu odchází a mnozí jej mohou vinit za problémy a krize, jež nás nyní trápí. Zapomíná se přitom na to dobré, čím nás obohatil.

Mistrův článek od přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře ke stažení zde.

 

Otázky a odpovědi pana Creme

Kolik rozhovorů Maitréja až dosud poskytl?

Celkem 78, 35 v Brazílii k datu 9. října 2012.

 

(1) Jsou posluchači i nadále rozděleni na zhruba 70 % pro Maitréjovy myšlenky a 30 % proti? (2) Je 70 % souhlasících s Jeho radami ten největší podíl lidstva, jaký se dá čekat?

(1) Ano, víceméně. (2) Pravděpodobně. To je velmi dobrý podíl.

 

Jsou ti ze skupiny „30 % proti“ spíše bohatí lidé, jež mají bytostný zájem na udržování statutu quo a ochraně svých aktiv?

Ne nezbytně, avšak samozřejmě někteří z nich ano.

 

Můžete říci, proč Maitréja poskytuje v některých zemích více rozhovorů než v jiných?

Záleží to na zájmu médií, zda Mu dají příležitost promluvit.

 

Mám neustálý pocit naléhavosti (ne horečnatý, pouze stálé naléhavosti) abych informoval co nejširší veřejnost o opětovném příchodu Maitréji, učitele světa. Je to, jako kdyby bylo zásadní mít kritické množství informovaných lidí co nejdříve. Můžete prosím k tomu něco říci?

Jste na správné cestě. To je ten nejlepší stav, v jakém můžete být. Kdyby všichni měli stejný pocit a jednali podle něho, spatřili by Maitréju ještě dříve.

 

V nedávném článku vašeho Mistra, „S.O.P. – Zachraňte naši planetu“ zazněl záměr, aby se heslo S.O.P. stalo stejně známým jako S.O.S. a další podobná volání. Je to úkolem pro skupiny, které s vámi pracují, aby informovaly veřejnost o bezprostředním příchodu Učitele světa?

Tyto dva úkoly se navzájem nevylučují, jsou součástí celku.

 

Někteří spolupracovníci dostali nápad udělat nálepky na nárazník se S.O.P., odznaky a tak podobně a tak propagovat myšlenku S.O.P, ale také podněcovat ostatní (třeba již zaměstnané ekologickými aktivitami) aby šířili zprávu dál. Váš komentář, prosím.

Je to jeden z mnoha dobrých nápadů.

 

Nedávno jsem slyšel od spolupracovníka v jedné z transmisních meditačních skupin, jak se vyjadřoval o „práci na Zviditelnění“ jako o odlišném a odděleném úkolu od toho, co dělá  Share International, jehož cílem je informovat veřejnost o opětovném příchodu Maitréji, Učitele světa. Při nejlepší vůli nerozumím, co je tím myšleno. Jde o skupinu uvnitř skupiny? Podskupinu? Zcela odlišnou skupinu? Můžete mi to prosím vysvětlit?

Ve skupinách Share International jsou lidé, kteří rádi zaujímají osobní postoje, když mluví o čemkoliv, co se týká zviditelnění Duchovní hierarchie. Raději svou práci popisují jako „Zviditelnění“ než pod hlavičkou Share International. Osobně si myslím, že to oslabuje dopad celého sdělení a ohrožuje nezbytnou jednotu celosvětové práce Share International. Mluvil jsem o tom s různými skupinami, které podle toho změnily svou inzerci a všeobecné působení.

Toto nebezpečí se stane ještě viditelnější, jak se bude přibližovat Den deklarace. Lidé, na které zatím tato informace neudělala dojem, na ni začínají pohlížet jinak, neboť světové události začínají potvrzovat její pravdivost. To provokuje velké ambice přivlastnit si kus zásluh na této velké události, ale pod samostatnými jmény. Termín „Share International“ mi byl dán na počátku této práce mým Mistrem a je opravdu mezinárodní. Když jsou informace vydávány pod hlavičkou Share International, stále více lidí je bere jako v zásadě pravdivé. Bez této platformy nebudou mít stovky tisíc, možná miliony lidí jistotu, jakým informacím z těch mnoha zdrojů mají uvěřit. Jméno Share International je tedy zárukou pravdy a přesnosti, které mohou všichni důvěřovat a udržet tak nezbytnou jednotu přístupu.

 

Přestože jsou ve skupinách Opětovného příchodu někteří mladí/mladší lidé, mám dojem, že mladí lidé jsou obvykle zaneprázdněni budováním vlastního života, kariéry a tak dále. Přestože jsou zde jistě výjimky, dá se říci, že by tomu tak mělo být? (Na západě nemáme indický koncept života rozdělený do jednotlivých období, která vyžadují odlišné zaměření)

Hnutí tak důležité a obtížné jako externalizace Duchovní hierarchie a vyžaduje čas. Proto ti, kdo pro ně pracují, by měli počítat s tím, že během toho budou stárnout. Je proto nezbytné, aby skupiny otevřely dveře pro práci mladším lidem. Jinak se stane to, co v mnohých oblastech, původní skupiny příliš zestárly a již toho mnoho nesvedou, protože nezískaly základní schopnost předávat práci mladším a zaučovat je. Tito mladí lidé nemusejí být oddáni věci celým svým srdcem, mají i jiné povinnosti, avšak měli by být vítáni pro cokoliv, co se mohou přinést.

 

Bude váš Mistr jeden z těch, kdo se představí veřejnosti během nebo krátce po Dni deklarace?

Odpověď mi je známa, avšak nemohu ji poskytnout.

 

Dá se říci, že se takové vysoce pokročilé bytosti jako Maitréja a Mistři „těší“ na Den deklarace?

Ano, samozřejmě!

 

Íránský prezident Ahmadínežád nedávno promluvil na zasedání Spojených národů. Znělo to přesně jako, kdyby četl Share International! Jak je to možné?

Pochybuji, že čte Share International, ale ať je tomu jakkoliv, přednesl výjimečný projev prostý jakékoliv obvyklé agrese, nepřátelství a hrozeb. V minulosti řekl, že příchod Imáma Mahdího (Krista nebo Maitréji Buddhy pro budhisty) je na spadnutí a nyní to zopakoval. Volal po míru, spravedlnosti, a aby se národy daly dohromady. Byla to neobyčejná řeč, přednesená „na plný plyn“.

Pan Ahmadínežád má reputaci v mnoha koutech světa, včetně mezi svými nepřáteli v Íránu, jako netolerantní fanatik. Jak je možné, že by přednesl takovou všezahrnující výzvu k míru a spravedlnosti?

Podle mých informací je pan Ahmadínežád médium. Podstata jeho myšlenek mu byla dána na astrální úrovni Maitréjou a postupně prosákla dolů, do jeho mozku a tak do Spojených Národů a do světa.

Je poněkud neobvyklé, aby Mistři k přenosu zprávy použili astrálně citlivého člověka, avšak občas této metody s větším či menším úspěchem využijí.

 

Co si myslíte o tom, že byla Nobelova cena míru udělena Evropské Unii? Co se dá za současných okolností udělat s ekonomickou krizí?

Když jsem prvně slyšel o této ceně, přišlo mi zvláštní, že by měl stát na pokraji rozpadu dostat takové ocenění. Avšak když o tom přemýšlím, mohlo by jít o pokus udržet morálku Evropské Unie. EU rozhodně přinesla do Evropy mír, nikdo se již neobává války mezi Německem a Francií. Pokud toto byl její záměr v roce 1950, pak toho bylo dosaženo. EU se nyní rozšířila přidružením několika východoevropských zemí a z ekonomického pohledu to představuje zatěžkávací zkoušku.

Mnozí v EU se těší, až bude Unie integrovaným státem s nějakými 500 miliony lidí a domnívají se, že pouze tato těsná integrace učiní Unii životaschopnou pro členské státy. Jak jsem již zmínil, toto není plán našeho planetárního Logu, který je znám Mistrům moudrosti, aby se Evropa stala integrovaným státem – státem Evropa. Každý členský stát má vlastní osud a strukturu paprsků, která musí být zachována. Každý má odlišné kvality, kterým může přispět Unii a světu jako celku.

Co by měly členské státy udělat, aby překonaly současnou ekonomickou krizi? Dle mého názoru by bohatší státy měly pomoci zadluženým zemím pomocí bezúročných půjček nebo půjček s minimálním úrokem, což by zvýšilo jejich kupní sílu pro dobro všech a tím zlepšilo jejich úděl. Jinak je Evropská Unie unií pouze podle jména.

 

Události, ke kterým nyní dochází v Barmě jsou přímo zázrak, souhlasíte? Barmský prezident Thein Sein nyní promlouvá o důležitosti vůle lidu. Že pokud si lidé přejí, aby  Aung San Suu Chi byla zvolena jako jejich vůdce, že bude spolupracovat. Jak je možné, aby se situace v Barmě otočila o 180 stupňů? Má to co do činění s Maitréjou?

Docela určitě ano. Jde o další vyjádření proměny, ke které nyní dochází celosvětově ve větším či menším měřítku, kdy lidé či jejich zástupci požadují svobodu a podíl na svém vývoji, zatímco i někteří zarytí zpátečníci kupodivu podstupují jistý stupeň proměny.

Věřím, že toto bude během nadcházející doby stále více zjevné po celém světě. Lidé by neměli zapomenout, že jsme nyní ve věku Vodnáře a že mocné energie Vodnáře, soustřeďované Maitréjou začínají konat svou transformační práci.

 

Sonda Curiosity nalezla na Marsu známky něčeho, co mohla kdysi být tekoucí řeka. Opravdu tam byla řeka, na fyzické úrovni?

Ano.

 

Teroristická organizace Al Káida by údajně měla být za nedávným vypuknutím hrozivých požárů na mnoha místech Evropy. Je to fakt nebo jen paranoia?

Jsem přesvědčen, že je to pouhá paranoia.

 

Ve svých volebních kampaních neříká prezident Obama ani Mitt Romney mnoho o stavu planety, o globálním oteplování, ani o nutnosti jednat. Ignorují snad tento problém úmyslně, bojí se ztráty podpory firem, které preferují zisk před planetou? Nebo nevidí, jak vážná je situace?

Mnozí Američané nepřijímají plně myšlenku zodpovědnosti lidstva za současnou nerovnováhu na planetě.

 

Došlo u Vesmírných bratrů, obyvatel sousedních planet, nedávno ke zvýšení úsilí, aby upozornili lidstvo na svou existenci? Pokud ano, proč?

Nijak zvlášť. Veškerá jejich práce podléhá karmickému zákonu.

 

Navazuji na Vaši mnohé osvětlující a povzbuzující přednášku ve Friends House, 13. září 2012, kde jste použil termíny „cykly“ a „kola“ ve vztahu k evolučnímu procesu a periodám, ve kterých se vyvíjejí lidé i planety. Citoval jste také srovnání mezi naší Zemí, v současnosti ve 4-tém kole a s pátou kořenovou rasou cyklu lidstva, a Vulkánem, pokročilejší planetou, která dokončila 7. kolo, které vyvrcholilo její neviditelností! Můžete na toto téma prosím sdělit více? Znamená to, že fyzická oblast, kdysi zvaná Vulkán, změnila svou vlastní frekvenci na úroveň mimo náš zrak a vnímání, avšak stále je na tom místě aktivně přítomna? Nebo se rozpustila, transmutovala se, nebo se přesunula do jiného stavu a místa?

V co se vyvinul původní Vulkán a kam postoupilo lidstvo na Vulkánu při dokončení sedmého kola? Co teď dělají bývalí obyvatelé Vulkánu?

Vulkán se nachází ve hmotě nejvyšší éterické úrovně. Vulkán je ten nejrozvinutější z našich planetárních systémů a je domovem Meziplanetárního parlamentu. Samotný reprezentant Vulkánu je v tomto parlamentu tím nejváženějším.

Podpořte nás sdílením