Potřeba Jednoty

Potřeba Jednoty

Potřeby jednoty zaznívá nyní ze všech stran. Zvláště naléhavě se týká všech, kteří chtějí změny. Překonat odpor ke změně a dosáhnout spravedlivého uspořádání totiž nelze bez dosažení jednoty. Nikoliv však slepé jednoty dané poslušností, ale jednoty dosažené cestou dialogu, dobrovolných ústupků a hledání kompromisů tak, aby se dosáhlo společného cíle, který je v zájmu všech.

Mistr, se kterým je ve spojení panem Creme, píše v posledním článku o Jednotě ve vztahu k individualitě, a jak se projevuje na světové scéně v průběhu dějin.

Aktuální dotazy čtenářů s odpověďmi pana Creme vztahující se převážně k současným událostem z prvního letošního čísla časopisu Share International přinášíme v českém překladu níže.

 

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl od počtu 79 (ze dne 9. listopadu 2012), jak bylo zveřejněno v prosincovém čísle Share International?

Maitréja poskytl pět dalších rozhovorů, což dohromady činí 84 ke dni 3. ledna 2013. Z toho 41 z nich se konalo v Brazílii.

 

Byl Maitréja v posledních týdnech a měsících pozván do televize i v jiné zemi?

Ne.

 

Promluvil Maitréja také, aby rozptýlil strach okolo mýtu takzvané apokalypsy na konci mayského kalendáře?

Ne.

 

Proč tolik lidí uvěřilo iracionální a nepodložené myšlence konce světa? Bylo to něco jako bláznivá, pokřivená intuice?

Lidé se chytají stébel kvůli něčemu důležitému, co by mohlo svět změnit. I kdyby to mělo znamenat konec světa.

 

Nedávno jste řekl, že temný věk Kali Jugy se skončil. To je důležitá zpráva, protože občas mám pocit, jako by se svět měl ještě notnou chvíli pohybovat ve vyjetých špatných kolejích. Můžete prosím říci, co se stalo, že jsme nyní ve věku Vodnáře?

Na to jsou různé názory. Mistři Duchovní hierarchie se dělí na dvě skupiny – Transhimálájskou lóži a Jihoindickou lóži. Mistři Transhimálájské lóže, například Maitréja a Jeho skupina věří, že jsme došli na konec Kali Jugy. Tento názor nesdílejí někteří Mistři Jihoindické lóže, avšak je to i názor Sái Báby, Maitréji a jeho skupiny, jakož i mého Mistra a rád se tedy o tento názor podělím. Starobylá učení lze zjevně vykládat různými způsoby.

 

Došlo už v poslední době k tomu, že by byly síly materiálnosti „zahrazeny“, nějak oslabeny ve velmi nedávné době? Pokud tomu tak je, souvisí to s koncem Kali Jugy a nastolením nové éry Kalki avatára Maitréji?

Dalo by se to tak říci. Ve skutečnosti síly světla vyhrávají v zápase o srdce a mysli lidí.

 

Šíří se zvěsti, že syrský prezident Asad zvažuje použití chemických zbraní proti silám opozice. (1) Je na těch zvěstech něco pravdy? (2) Pokud by tomu tak bylo, zasáhl by Pán světa, Sanat Kumára, aby zabránil tomuto zvěrstvu? Vím, že jste řekl, že by zasáhl v případě použití jaderných zbraní.

(1)   Ano. (2) Ano.

 

Nedávný průzkum veřejného mínění ve Spojených státech ukázal, že 80 % lidí říká, že změna klimatu bude pro jejich zemi vážným problémem, pokud se s tím nic neudělá. To je značný nárůst od podobného průzkumu v roce 2009. To je překvapivě vysoké číslo. Řekl byste, že je přesné?

Ano.

 

(Pozn. překl.: Změna klimatu je více, než jen oteplování. Zvýšený příjem energie v podobě tepla nemusí vždy znamenat pouze oteplení a vyšší hladinu vod, ale i přeměnu na energii pohybovou, v podobě více bouří, hurikánů, tornád a celkové změny zavedených vzorců počasí. Tornády trpí zvláště planiny amerického středozápadu a Florida na východním pobřeží zas hurikány.)

 

Můžete se prosím pro lepší pochopení současné ekologické krize vyjádřit k následujícím otázkám? (1) Byla průmyslová revoluce obdobím signalizujícím počátek zhoršování životního prostředí, nebo byly snad kostky vrženy až později ve 20. století, jak se všeobecně myslí? (2) Pokud má svět skutečně nanejvýš 10 let na napravení této nevyčíslitelné tragédie, jak můžeme čekat, že se to uskuteční? (3) Proč vlastně není ještě pozdě, dokonce ani v tom nejlepším smyslu?

(1) Ne, ještě dříve, kolem 15. století. Růst populace zvýšil spalování fosilních paliv, takže od 15. století docházelo k pomalému nárůstu. (2) Některé aspekty jsou již téměř nezvratné, avšak pokud se lidstvo probudí a začne se chovat podle vážnosti situace, bude možné dosáhnout pokroku dostatečného ke zmírnění situace. (3) Až budou Mistři otevřeně pracovat mezi lidmi, Jejich rady nám pomohou zastavit příliv destrukce, avšak začít s tím musíme sami.

 

Je načase, aby Amerika změnila své zbraňové zákony a ústavu? Myslíte si, že jsou zastaralé?

Ano, ale já nejsem zodpovědný za americké právo!

 

(1) Nedávno v malém městečku jeden nemocný muž zastřelil ve škole 20 dětí. V posledních letech došlo i k dalším hromadným vraždám a lidé ve Spojených státech zažívají ozbrojené násilí každý den. V knize Zákony života (The Laws of Life ) Maitréja praví, že pojídání červeného masa probouzí v lidech zvíře. „Pohlédněte na Spojené státy, největší pojídače masa na světě. Jsou tam posedlí zbraněmi.“ Kráva je asi tím nejposlušnějším zvířetem na světě. Nechápu, jak by maso tak pasivního zvířete mohlo vyvolávat v lidech takové násilí. Můžete to prosím vysvětlit?

(2) V otázce Kristova příchodu zůstávám agnostikem, avšak doufám. Svět je tak temný, chladný a ošklivý, že Jej potřebujeme. Pokud je mezi námi, jak udržíme svou morálku, než Jej spatříme v televizi? Dovolím si připomenout, že nikdo není tak blízko Mistrovi jak vy.

(3) Na stupnici od 1 do 10, přičemž 10 je nejjistější, jak pravděpodobné je, že se Maitréja ukáže při rozhovoru v americké televizi v roce 2013, tentokrát jako On sám?

(1) Nejde o maso, ale o krev zvířete, která zpomaluje evoluci lidské bytosti. (2) V posledních pár letech došlo k nesmírným změnám k lepšímu, z nichž mnohé Maitréja předpověděl, avšak lidé zapomínají nebo nevidí jejich důležitost. Lidstvo má nyní více naděje, než kdykoliv předtím. Lidé vidí a pamatují si pouze to negativní, protože se to bezprostředně dotýká jejich života, a zvláště své obavy, avšak nevidí současné změny k lepšímu. (3) Vůbec, až do Dne deklarace.

 

Jednoho rána jsem přemítala nad fotografií Maitréjovy dlaně. Inspirovalo mne to ke svolání skupiny znepokojených babiček jako odezvy k tomu děsivému střílení na místech jako Century Cinema a New Town v Connecticutu. Souhlasily jsme, že umístit ozbrojeného hlídače do každé třídy je velkým plýtváním vzácnými zdroji a dává našim krásným dětem špatný příklad. Navrhly jsme místo toho, aby samy děti daly příklad míru a sdílení tím, že recyklují své hračky v podobě pistolek a nahradí je zahradnickým náčiním. Představily jsme si truhlíky s bylinkami visící z bytových oken a jak se děti dělí o bylinky při sousedských večeřích.  Myslely jsme také na malé zeleninové zahrádky v kontejnerech namísto ozdobných trávníků a také, že by se obecní zástavba obohatila o ovocné stromy a ořešáky ve veřejných parcích. Žákovské zahradnické projekty by měly doplnit školní lekce čtení, psaní a počítání.

Po našem brainstormingu jsem tiše seděla nad šálkem čaje a vyjadřovala vděčnost ‚Maitréjově dlani‘ za tak silnou inspiraci k přeměně mečů na pluhy. Takové prosté činy budou mít velký vliv na záchranu planety. Zatím jsem neviděla žádný Maitréjův rozhovor, jsem tedy zvědava, zdali se Svými pronikavě moudrými názory navrhuje podobné věci. Děkuji za vaši práci po tolik let a zprávy o krásnějším světě, který spolu můžeme vytvořit.

Ano, Maitréja občas navrhuje vytváření zahrad.

 

Následující úryvek pochází z knihy Bratrstvo ze série Agni Jóga. Pasáž 178 možná souvisí s tragédií střelby ve škole v Connecticutu ve Spojených státech. Je zajímavé, jak moderní se zdají myšlenky Mistra Mórii, zřejmě je to tím, jak skutečné příčiny prolínají vším a příliš se nemění.

„Pravda, počty šílených lidí jsou hrozivé. Nejen, že je třeba je léčit, je třeba i objevit příčinu, proč jich tolik přibývá. Slabomyslní také potřebují dohled. Šílenství je nakažlivé. Slabomyslnost v dětství poukazuje na následnou nenormálnost po celý život. Lidé souhlasí, že životní podmínky jsou nezdravé, přesto se však každá rada ke zlepšení zdravotních podmínek setkává s odporem. Zde je obsažen strach z jakéhokoliv narušování základů.

Je hrozné, když se to opravdu nejcennější nachází v nebezpečí! Ve všem životě je třeba projevovat opatrnost. Když upozorňuji na potřebu jednoty, předvídám tím možnost výbuchů. Mezi ohnivými výbuchy je třeba postupovat opatrně jako provazochodec po provaze.“

(1) Je pravda, že podmínky v americké společnosti poskytují mnoho příležitostí k podobným „výbuchům“, těmto opakovaným tragédiím? (2) Jak můžeme lépe porozumět ‚jednotě‘ zmiňované v tomto kontextu?

(1) Ano, velmi mnoho. (2) V americkém životě a samozřejmě nejen tam není žádný základní smysl pro bratrství. Soutěživost je základním způsobem života. Výsledkem je vytváření uzlů napětí, které dříve nebo později explodují do těchto „šílených“ a nesmyslných tragédií.

 

Další pasáž (číslo 269) může souviset s událostí v Connecticutu, ale také v širším kontextu s Maitréjovým opětovným příchodem:

„Chaos je žárlivý a zuřivý. Pohlcuje všude tam, kde nacházíme byť trochu zaváhání. Chaos nepromarní žádnou příležitost k proražení slabé bariéry. Lze si povšimnout, že ke zradě dochází v předvečer zvláště užitečných činů. Nebylo dosud případu, kdy by došlo ke zradě mimo určitá data, kdy stezky pokroku byly již zformovány. Chaos a temnota ve skutečnosti nesnesou nic konstruktivního. Obě střeží stezky a hledají kohokoliv, kdo by jim byl schopen pomoci. Šlo by uvést množství příkladů, avšak stejně tak existuje mnoho příkladů, kdy jednota srdcí temnotu překonala. Proto je tak potřebné střežit myšlenku bratrství.“

Mohla by tato tragédie být pokusem pozdržet pokrok opětovného příchodu, jak jsme viděli na příkladu minulých událostí.

Nikoliv. Jde o náhodné napětí.

 

Anděl letěl vzduchem a požádal Mistra Ježíše, aby Jej nechal nafilmovat! Jak málo ví většina z nás o podstatě reality! Zajímavé je, že v prosincovém čísle Share International z roku 2012 se píše o neurochirurgovi, který prošel zážitkem blízkým smrti. Ten popisuje přesně stejnou věc jako fotografie NASA – „hejna průhledných, třpytivých bytostí klenoucí se přes oblohu, které za sebou nechávají dlouhé linky podobné stuhám. (1) Je naše obloha vždy plná neviditelných bytostí, letících mezi planetami? (2) Znamená andělův souhlas k vyfotografování na žádost Mistra Ježíše počátek nové fáze ve vztahu k dévické říši?

(1)   Ano. (2) Ne.

 

Skutečně onen anděl na vložené fotografii letěl do slunce, nebo to jen tak vypadalo? (2) Pohybují se andělé skutečně „létáním“ (používáním křídel) nebo prostě procházejí prostorem? (3) Jedno video na Youtube tvrdí, že ukazuje anděla, jak doprovází právě zemřelého skrze střechu do nebe nad nemocnicí. Skutečně se to takto obecně děje, nebo je toto video podvrh?

(1) Ano, skutečně letěl ke slunci. (2) Andělé nelétají tím způsobem, že by „měli křídla“, to je čistě lidská představa. Tito dévové jsou mohutné přírodní síly, v tomto případě velikosti poloviny Země. (3) Toto je příliš doslovné a fyzické vysvětlení, avšak bytost opouští tělo skrze čakru na vrcholu hlavy.

 

Když váš Mistr zmiňuje děti, je to ve vztahu k velmi zvláštním indigovým a křišťálovým dětem, o kterých hovoří hnutí New Age? Nebo jde o „silnější“ projev zákona, který nutí potřebné duše, aby se inkarnovaly a čelily výzvám evolučního plánu v naší době?

Myslí tím, že mladí lidé již v inkarnaci touží po poselství naděje a po znamení, že mají smysluplnou budoucnost.

Podpořte nás sdílením