Jak překonat strach z nového

Jak překonat strach z nového

Zářijové čislo časopisu Share International přineslo přetisk Mistrova článku z roku 2001 o překonávání strachu ze změn, který je nyní stejně aktuáílní jako v době svého vydání. V otázkách a odpovědích se pan Creme věnuje současnému Maitréjova veřejného působení, pokračování ekonomického kolapsu a migrační krizi v Evropě.

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

Share International často zveřejňuje počet Maitréjových televizních vystoupení v různých zemích. Za předpokladu, že je Maitréja vševědoucí a všudypřítomný, můžete prozradit i jiné způsoby, jakými  pracuje v každodenním světě pro dobro lidstva?

Maitréjova práce je příliš složitá, než aby bylo zde možné odpovědět na tuto otázku.  Může být na mnoha místech zároveň a pracovat na mnoha různých úrovních. Nemůžeme zde Jeho práci shrnout.

 

Pokračuje Maitréja v práci na Středním východě?

Ano. Snaží se usmířit různé odnože islámu.

 

Je spokojen s pokrokem?

Ano, je.

 

Měl Maitréja podíl na pomoci stranám jednajícím o mezinárodní dohodě o jaderném potenciálu Íránu v červenci 2015?

Ano, měl.

 

Stále Maitréja vystupuje v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik vystoupení proběhlo od minulého čísla Share International?

To je těžké vyčíslit, neboť pracuje na mnoha různých frontách zároveň.

 

Objevil se Maitréja v evropské televizi?

Ne.

 

Je pravděpodobné, že v září 2015 se ekonomický kolaps stane zjevnější?

Ano.

 

Kdybyste měl poradit politikům, kteří se musí zabývat krizí s imigranty, co byste jim doporučil?

Potřebujeme zcela odlišnou taktiku a jiný přístup. Nejdůležitější je úcta k lidskému životu.

 

Měly by všechny země, kdekoliv je to jen možné, přijmout kvóty pro počty uprchlíků relativně k jejich rozloze a kapacitě?

Ano.

 

O migrantech se říká, že jsou „ilegální“. Co si myslíte o této nálepce lidí, kteří se z nějakého důvodu pokoušejí dostat do Evropy?

Je nevyhnutelné, že se budou pokoušet dostat do Evropy, dá se to čekat. Je to přirozené. Pro Evropany to nebude snadné, avšak je to velký problém, který musí být vyřešen.

 

V některých zemích mnozí lidé neposlouchají své vůdce a otevřeně vítají migranty na pobřeží, nebo na přechodech.

Dobře dělají!

 

Papež František se zdá inspirovaný téměř ve všem, co říká a co podniká. Jak se na něj dívate vy?

Považuji jej za brilantního, úžasného a inspirovaného člověka, který poctivě hraje svou roli.

 

Byl papež „umístěn“ a poslán v tuto konkrétní dobu, aby pomohl  vyburcovat a připravit lidi na Maitréjův příchod?

Ano, přesně tak.

 

Bude Evropská unie v ohrožení, pokud vytvoří precedent a odpustí Řecku dluhy?

Řecký dluh by měl být odepsán. Ne, Evropskou unii to neohrozí.

 

(1) Jaký je rozdíl mezi štěstím a radostí? (2) Někteří říkají, že štěstí v životě je úmyslná volba – můžeme si vědomě zvolit, zdali budeme šťastní, nebo ne? Je to přesné?

(1) Štěstí přichází a odchází, radost vychází z duše a přetrvává. (2) Ano, do jisté míry, podle okolností  v lidském životě.

 

Již roky vedeme spory, zdali umístit velký nápis Partage International (Share International) u našeho stánku na festivalech. Někteří si myslí, že je třeba se identifikovat názvem Partage International (Share International), jiní zas, že o Partage International (Share International) již existuje dostatek materiálů a letáků na stole. Copak není prioritou předávat informace o veřejném návratu Mistrů moudrosti? Maitréja sám se nezjevuje s poutačem „Share International“. Když čteme učení Krišnamurtiho, vidíme také, že se nemusíme ztotožňovat se „značkou“. Co si o tom myslíte?

Pokud poutač pomůže, tak jej použijte!

 

Proč Maitréja přišel v roce 1977 do bohaté země (Spojené království), místo aby přišel do chudé země, jako Bolívie nebo Brazílie?

Protože velká masmédia jsou v bohatých zemích.

Podpořte nás sdílením