Autor: Bc. Jan Kaleta

Vpád nového

Vpád nového

Mistr ve svém článku upozorňuje na nečekaný vývoj, kterým budou mnozí zaskočeni. Pan Benjamine Creme odpovídá na dotazy, kdy dojde asi ke Dni deklarace, zda existují strážní andělé, jestli barva ovlivňuje stav mysli a další.

Číst více Číst více

Otázky a odpovedi následují, článek Mistra ke stažení zde.

 

Stále vystupuje Maitréja v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik rozhovorů Maitréja zatím poskytl v Číně?

Maitréja zatím v Číně poskytl 34 rozhovorů.

 

Objevuje se Maitréja i jinde, než v Číně?

Ano, v různých zemích, malých i velkých, blízko i daleko.

 

Pracuje stále Maitréja na Blízkém východě? Jaká je tam odezva na Něj a na Jeho myšlenky?

Ano. Odezva je složitá a smíšená.

 

Je pravda, že obyčejní lidé v zemích, kde Maitréja působí, reagují rychleji a pozitivněji, než vůdci a státní představitelé?

Ne nezbytně. Liší se to od země k zemi.

 

V červnovém čísle časopisu Share International [2015] se v dopise nazvaném ‚Poselství naděje‘ objevilo datum spojené s Maitréjovým vystoupením na veřejnosti: leden 2017. Znamená to, že tehdy dojde ke Dni deklarace?

To by bylo asi rok a půl ode dneška, pokud lidstvo dobře zareaguje na Maitréjovy energie a Jeho myšlenky mezi dneškem a tímto datem. Maitréja již řekl, že přesné datum není známo, ale čas je již určen.

 

Poznají lidé Maitréju v Den deklarace, pokud Jej spatřili už dříve?

Ano.

 

Když čtenáři Share International píší dopisy o svém zážitku s mluvčím nebo s Mistrem, zdá se, že Mistr nebo mluvčí jsou velmi pamětihodní a zanechávají lidi se silným dojmem ‚někoho zvláštního‘, jak to čtenáři často nazývají.

Pravda!!

 

(1) Proč sochy pláčou slzy nebo krev? Jde o pouhé znamení pro věřící? (2) Jde také zčásti o ukázku soucitného truchlení za těžký osud trpícího lidstva?

Obojí. Jde o znamení, že se lidstvu ukazuje něco významného.

 

Řekl jste, že Maitréja lidstvo ukáže, jak hluboko jsme spadli – že jsme jaksi poklesli z předešlého vyššího stavu. Co se stalo? Jak a kdy jsme „spadli“? Jak se můžeme „vzchopit“?

Byly doby, kdy lidstvo žilo sjednoceně – v jednom období například neexistovalo slovo pro krádež, krádež neexistovala. Můžeme se „vzchopit“, když se opět sjednotíme.

 

Proč Share International klade tolik důrazu na ‚sílu lidí‘? Je to tak důležité? Proč?

Ano, je to zásadně důležité, neboť lidé musí být připraveni na změny ve světě a musí být připraveni je sami zavést.

 

Mají „andělé“ opravdu křídla? Nebo to je jen symbolická myšlenka?

Andělé někdy mají křídla a někdy ne. Ale nepoužívají je k létání!

 

Co je to ‚anděl strážný‘? Opravdu hlídají lidi?

Každý člověk má ‚anděla strážného‘, jehož úkol je udržovat člověka v bezpečí.

 

Můžete prosím vysvětlit, třeba i krátce, jak a proč barva ovlivňuje náladu nebo stav mysli? Může nošení jistých barev učinit člověka například vyrovnanějším, méně nervózním, méně ustrašeným?

Barva jistě má silný vliv, avšak jde o příliš složité téma, než abych jej zde mohl rozvinout.

 

S naší velmi malou Transmisní skupinou nám život často zabrání mít týdenní setkání. V naší skupině proto zazněla otázka, zdali jsou Mistři rušeni nepravidelnými setkáními a jestli je lepší nepořádat setkání vůbec, než se scházet nepravidelně.

Jen tak dál. Bude dobré pokračovat tak, jak jste. Bylo by ovšem ještě lepší, kdybyste se scházeli pravidelně!

 

Je dobrý nápad prezentovat informace o příchodu Maitréji a Mistrů moudrosti dětem na úrovni základní školy? Pokud ano, mělo by se to dít jako alternativa ke studiu náboženství? Někteří říkají, že je to nepoctivé, že tím předkládáme informace pod „falešnou záminkou“.

Náboženská učení by obecně neměla být předkládána dětem pod 14 let.

 

(1) Pokud někdo požádá Maitréju (skrze fotografii Jeho ‚ruky‘) aby pomohl zvýšit aktivitu a hloubku srdečné reakce v daném člověku, může být taková modlitba zodpovězena? (2) Pokud někdo požádá o pomoc při zlepšení konkrétní dovednosti, která by zvýšila jeho schopnost při informování lidí o vašich sděleních, byla by taková žádost splněna?

(1) Ano. (2) Obvykle ne, ale jsou příležitosti, při kterých to lze učinit.

 

(1) Docházelo při nedávných volbách v Izraeli ke korupci, například falšování hlasů? (2) Kdo by vyhrál, kdyby hlasování bylo poctivé?

(1) Ano. (2) Benjamin Netanjahu.

Podpořte nás sdílením

Převratné odhalení

Převratné odhalení

Z červnového čísla Share International přinášíme článek Mistra o blížícím se převratném odhalení, které změní celé naše vnímání. V odpovědích pana Crema na dotazy čtenářů je věnován prostor situaci ve Velké Británii po nedávných volbách, ale hlavně se dozvíme nové informace o současném a budoucím působení Maitréji v našem světě.

Číst více Číst více

 

Z červnového čísla Share International přinášíme článek Mistra o blížícím se převratném odhalení, které změní celé naše vnímání. V odpovědích pana Crema na dotazy čtenářů je věnován prostor situaci ve Velké Británii po nedávných volbách, ale hlavně se dozvíme nové informace o současném a budoucím působení Maitréji v našem světě.

Článek Mistra je ke stažení zde. Odpovědi pana Creme následují níže.

Vystupuje stále Maitréja v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik rozhovorů Maitréja poskytl v Číně od doby, kdy jste o nich informoval v květnovém vydání Share International, v roce 2015?

Tři další v Číně. (Počet rozhovorů v Číně je zatím 22 a celkový počet rozhovorů 157.

 

V nedávných vydáních Share International jsme četli, že Maitréja pracuje v některých zemích Blízkého východu.

Stále tam pracuje, ale zatím tam neposkytl žádné rozhovory.

 

Pracuje Maitréja přímo nebo nepřímo se skupinami ochrany životního prostředí, nebo vedoucími v čele oboru ekologie a radí jim, jak zvládat naléhavý problém změny klimatu?

Ne.

 

Jak dlouho myslíte, že bude trvat, než diváci v Evropě uvidí Maitréju v televizi?

Nedlouho.

 

Je během příštích 12 měsíců naplánováno Maitréjovo vystoupení v japonské televizi?

Je možné, ale není to naplánováno.

 

Platí podle vaší zkušenosti, že lidé nemají rádi změnu? Váš Mistr nedávno vydal tři články, ve kterých hovoří o nadcházející změně, že se všechno změní a přestože může načas dojít ke zhoršení podmínek, nakonec změny přijmeme.

Souhlasím. Lidé mají rádi to, co znají, aby se cítili bezpečně.

 

Jaký je nejlepší a nejrychlejší způsob, jak dovolit duši ovládnout osobnost?

Prostřednictvím meditace.

 

Navzdory bolestným důsledkům úsporných opatření hlasovalo Spojené království, aby Konzervativní strana zůstala u moci. Co to říká o prioritách lidí?

Že nejsou materialisté a také, že mají rádi status quo, že se jim nelíbí změna. Znamená to také, že britská veřejnost je velmi rozdělená.

 

Myslíte, že nedávné volby ve Spojeném království postupně zesílí vnímání lidí a jejich potřebu pro to, aby si zvolili společné dobro?

Někteří se pro to již rozhodli.

 

Myslíte si vy a váš Mistr, že volby ve Spojeném království urychlí ekonomický kolaps?

Spojené království není v tomto ohledu tak důležité.

 

Rád bych věděl, jaký příští velký krok musí lidstvo učinit v technologické oblasti, vedle objevu éterických úrovní hmoty?

Zbývá pouze jeden velký krok a to uvědomit si, že všichni jsme jedno a že pouze toto vědomí nám přinese správné vztahy mezi lidmi navzájem. Není třeba, aby předtím došlo k technologickému pokroku. Pokud sjednotíme svět, ostatní bude automaticky následovat.

 

Ztratil prezident Putin kontrolu nad situací v Rusku?

Ne.

Podpořte nás sdílením

Znamení nového

Znamení nového

Téma článku Mistra z květnového Share International jsou znamení nové doby a jak na ně lidé budou reagovat. Pan Creme pro své odpovědi vybral otázky na další televizní vystoupení Maitréji, Jeho roli při vyjednávání s Íránem a nové podněty pro práci na Jeho příchodu. Otázky a odpovědi pana Creme čtěte níže.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde.

 

Kolikrát se ještě Maitréja dal vidět v Číně od dubnového vydání Share International?

Maitréja poskytl čtyři další rozhovory, což znamená 19 v Číně a celkem zatím 154 rozhovorů.

 

Reagují někteří diváci, když Maitréju spatří tak, že si Jej okamžitě zamilují?

Ano.

 

(1) Je mnoho diváků, kteří intuitivně tuší, že tato osoba na obrazovce je velká duchovní bytost? (2) Vidí Jej někteří jako dlouho očekávaného Učitele? Stává se to nyní stále častěji?

(1) Ano. (2) Ne nezbytně.

 

Přijde Maitréja do Španělska poskytovat rozhovory, jak to učinil i v jiných zemích?

Bude viděn a rozpoznáván po celé Evropě i jinde.

 

Ve svém článku ‚Maitréja vystupuje do popředí‘, vydaném v lednově-únorovém čísle Share International váš Mistr říká: „Maitréja promluví prostřednictvím televize a rádia k milionům lidí. Všichni budou mít příležitost podílet se na Jeho požehnání publiku, které bude doprovázet každé vystoupení.“ (1) Je toto požehnání publiku udělováno pokaždé, když se Maitréja ukáže v televizi? (2) Lze očekávat, že okolo 50 procent posluchačů zažije při Jeho rozhovorech něco jako pocit posvátnosti? (3) Vychází ze srdcí diváků při rozhovorech naděje a inspirace?

(1) Ano. (2) Ne, nedá se to vyčíslit. (3) Někdy.

 

Mám dojem, že práce skupin po celém světě (informování veřejnosti o Maitréjově příchodu a práci s Transmisní meditací) právě vstoupila do nové fáze. Mám pocit, jako bychom nyní měli být „dospělí“ a „profesionální“, „víc zodpovědní“ a ochotnější přistupovat k publiku. Vím, že jsme to již minulosti dělali, ale nyní jakoby se všechno stupňovalo – v intenzitě i kvalitě. Můžete k tomu něco říci?

Dá se očekávat, že tomu tak je.

 

Zdá se, že Mistr Ježíš a Maitréja v poslední době mnohem častěji používají „mluvčího“, když poskytují lidem zkušenosti. (1) Je to proto, že energie a přítomnost Mistra Ježíše i Maitréji je potřeba někde jinde? Nebo je třeba vycvičit mluvčí a připravit je na budoucí práci? Nebo obojí? (2) Jsou tito mluvčí nutně učedníky?

(1) Obojí. (2) Na nějaké úrovni ano.

 

Vyjednávání mezi Íránem a šesti dalšími zeměmi o omezení íránského jaderného programu výměnou za uvolnění mezinárodních sankcí byla tak obtížná, že několikrát téměř selhala. Předběžné dohody bylo dosaženo 2. dubna 2015. Vyjednavači později tvrdili, že když se v posledních chvílích objevili potíže, byla tvořivá řešení nalezena do velmi krátkého termínu. Pomáhal Maitréja vyjednavačům přímo nebo nepřímo, aby úspěšně uzavřeli tuto dohodu?

Ano, přímo i nepřímo.

 

Stanou se Velikonoce v budoucnosti velkým společným duchovním svátkem? Může se stát, že půjde o svátek, sdílený lidmi z Východu i Západu?

Ano.

Podpořte nás sdílením

Změna je nevyhnutelná a spravedlivá

Změna je nevyhnutelná a spravedlivá

Mistr se ve svém pravidelném článku opět snaží připravit lidi na nevyhnutelné změny. Pan Creme podává další informace o činnosti Maitréji-Krista, odpovídá na dotazy o práci skupin na Jeho příchodu, ale také o řecké krizi.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde. Otázky a odpovědi pan Creme následují.

 

Kolik rozhovorů Maitréja poskytl v Číně?

Maitréja se vrátil do Číny a od té doby poskytl čtyři rozhovory, což znamená 15 v Číně a 150 rozhovorů celkem.

 

Jak čínští diváci zatím reagují?

Reakce jsou smíšené. Záleží na životní úrovni a jejich nadějích.

 

Pokračuje Maitréja také v práci na Blízkém východě?

Ano.

 

Pracuje ve více než v jedné zemi?

Ano. Pracuje v několika zemích na Blízkém východě.

 

Vrátil se Maitréja v poslední době do Ruska, vzhledem k tamější nestabilní situaci?

Ne.

 

Vystupuje Maitréja v rozhovorech jako jediný host, nebo jako člen panelové diskuze?

Obojí.

 

(1) Odsuzujete Vy nebo Váš Mistr způsob, jakým se Německo (a ostatní státy EU) chovají k Řecku? (2) Mělo by se do oddlužení zahrnout také Řecko?

(1) Ne. (2) Ano, samozřejmě.

 

Tyto informace jsou pro mne nové. Rád bych se zeptal, proč si Maitréja zvolil Londýn jako své centrum?

Podívejte se prosím do knihy Maitreya’s Mission Volume One na odpověď na stejnou otázku z června 1982. (Viz další otázka.) Pro doplnění té odpovědi:

Původně šlo o volbu mezi Londýnem a New Yorkem. Učedníci v Londýně byli vyspělejší, než v New Yorku, zvláště v politické oblasti. Měli vyzrálejší chápání světových záležitostí.

 

Proč si Maitréja zvolil přijít do Londýna?

Mnozí lidé se mne ptali s jistou mírou závisti „Proč Londýn?“ Co je špatného například na New Yorku? Ano, přesně tak, jak jsem to řekl v Los Angeles, že kdybych byl Maitréja, tak bych si vybral Laguna Beach nebo Azurové pobřeží. Je to otázka práce učedníků, kteří Mu připravují cestu. Měl přijít do té arény, kde učedníci, pracující v jeho oblasti, zejména ekonomicko-politické, dosáhli největšího úspěchu. Učedníci pracující ve Spojeném království byli o něco úspěšnější, než v jiných oblastech světa. To je Jeho hlavní důvod, proč přišel do Londýna. Zjevnějším důvodem samozřejmě zůstává, že když přichází z Himaláje a přistane v Pákistánu, jak to také udělal, může přijet na pár let do této země (myšleno Británie, pozn. překl.) a ztratit se v pákistánsko-indické komunitě, což se Mu také velmi dobře povedlo.

 

(1) Je Učitel světa ve vztahu k Duchu pravdy, o kterém se píše v evangeliu sv. Jana v Bibli (kap. 16, verš 13)? (2) Jak bude tento vztah formovat poselství Učitele světa? (3) Plánuje Učitel světa v brzké budoucnosti pokročit v představování duchovních úřadů?

(1) Ano. (2) Jde o stejné poselství Lásky. (3) Již existují.

 

Během evropské konference a v časopise Share International jste zmínil, že by bylo dobré mít centrum (jako v Amsterodamu) v každé zemi. Avšak nemyslím si, že jste mínil, aby tak bylo učiněno za každou cenu a za všech podmínek. Mám pocit, že to skupiny nepochopily správně. Žádáte, abychom pronajali nebo zakoupili nějaké místo za každou cenu, na úkor aktivit, které s jistotou přilákají lidi?

Co se týče najímání otevřeného obchodu nebo centra, není to nic povinného. Myslel jsem tím, abyste využili prostory, pokud budou k dispozici. Jinak se jednoduše soustřeďte na práci.

 

V lednovém / únorovém čísle Share International 2015 byla položena otázka, která se týkala členů skupin, meditujících společně nad litografií ‚Otevřené mandaly‘, aby zvýšili pocit jednoty ve skupině. Lze použít jiné litografie Benjamina Creme stejným způsobem, k posílení smyslu pro skupinovou jednotu?

Víceméně ano.

 

V čem je hodnota poznání svého stupně vývoje?

Tato znalost obvykle dává smysl pro míru a realismus.

 

V jakém stupni vývoje bývá mámení nejhorší?

Mezi prvním a druhým zasvěcením, přesněji řečeno, když je stupeň vývoje 1,3.

 

(1) Myslíte si, že moderní psychologie přispěla k rozvoji vědomí? (2) Existují nějaké užitečné změny, ke kterým může dojít v psychologii a psychoterapii?

(1) Ano. (2) Ano. Za prvé si psychologové musí uvědomit a přijmout existenci duše. Bez této změny bude psychologie uvězněna v přežitých konceptech a iluzích. Je zajímavé si povšimnout jednoho citátu Cézanna o malování: „Copak si lidé neuvědomují, že věci mají duši?“

Podpořte nás sdílením

Jak to bude s příchodem nového

Jak to bude s příchodem nového

Mistr ve svém článku naznačuje, že velice brzy se dají očekávat nebývalé změny. Pan Creme odpovídá na otázky o současné činnosti Maitréji, ale i zda je správné parodovat náboženství, o situaci na Ukrajině a o blížícím se ekonomickém kolapsu.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde. Otázky a odpovědi pane Creme následují níže.

 

(1) Je Maitréja stále na Blízkém východě?

(1) Ano.

 

Znamená to, že se soustředí na Blízký východ na úkor ostatních problémových oblastí světa?

Ne.

 

Naléhá Maitréja na náboženské a světské vůdce, aby se zdrželi extrémismu?

Nakolik je to jen možné.

 

Začínají vůdci různých náboženství na Blízkém východě reagovat na Jeho výzvy?

Nikoliv navenek.

 

Objevil se Maitréja v posledních měsících v televizi (od svého vystoupení v Číně)?

Už své rozhovory v Číně obnovil.

 

Zjevuje se Maitréja stále příležitostně v zemích, kde již vystoupil v televizi – například v Číně, Rusku, Brazílii a Spojených státech?

Pokud víme, tak pouze v Číně.

 

Jaký je názor Duchovní hierarchie na publikování komixů, které parodují různá náboženství?

Jsou proti tomu.

 

Jak byste vy a váš Mistr definovali svobodu projevu? Jaká jsou omezení tohoto základního práva, jsou-li jaká?

Omezení jsou jasná, když narušují správné lidské vztahy.

 

Kdo je to „Velká matka“ nebo „Matka světa“?

Božský ženský aspekt ve stvoření.

 

Někdo tvrdí, že „Matka světa“ se zabývá pouze ženami, rozením, péčí, dětmi, atd. Jde o nedorozumění?

Proč by se měla omezovat pouze na tyto věci?

 

Má Marie, matka Ježíše, nějaký vztah k velkému dévovi, který ztělesňuje ženský princip?

Ano – je součástí stejné evoluce.

 

Můžete prosím vysvětlit, co činí některé národy moudřejší, než jiné?

Protože lid je starší (v evolučním smyslu).

 

Ve Svém nejnovějším článku se váš Mistr zmiňuje o nadcházející změně, ať už vítané, nebo nevítané. Jakou změnu má na mysli?

Změnu v každé oblasti lidského snažení.

 

Nedávno došlo k označení dvou bronzových soch za díla sochaře Michelangela z roku 1508. Zobrazují dva nahé muže, každý se zvednutou paží v triumfálním gestu a oba jedou na panterech. Jsou-li tyto sochy pravé, byla by to jediná Michelangelova díla z bronzu, jaká se dochovala. Můžete prosím osvětlit, zdali je vytvořil Michelangelo?

Podle mých informací nejde o Michelangelova díla.

 

Jak nebezpečná je podle vašeho Mistra situace na Ukrajině a její vztahy s Ruskem?

Situace má svá nebezpečí, avšak tisk (obecně) to zveličuje. Obecně řečeno, východní a západní skupiny docházejí k fungující dohodě.

 

Existují současné předpovědi, že v poslední čtvrtině roku 2015 dojde k velmi výraznému kolapsu mezinárodního ekonomického systému. (1) Jak je to přesné? (2) Myslel právě toto váš Mistr v článku z lednového/únorového čísla 2015? Napsal: „Lidé na celém světě čekají na změnu a změny se jim dostane, ať už vítané nebo jiné.“

(1) Je to poměrně přesné. (2) Ano.

 

Řecko právě hlasovalo proti úsporným opatřením. Ve Španělsku, Podemos (populární strana proti úsporným opatřením) postupuje kupředu. Máme očekávat více populárních hnutí proti škrtům po celém světě? Podpoří to jiné země, včetně Británie, aby se více protestovalo?

Pravděpodobně.

 

Těsně před Vaší konferencí v Los Angeles v roce 1982 proběhla v mnoha zemích po celém světě kampaň s celostránkovou reklamou. Bylo by nyní vhodné přemýšlet o něčem podobném?

Přemýšlím o tom. Stojí to hodně peněz. Nyní to stojí mnohem více, než tehdy, a i tehdy to bylo velmi drahé. Avšak mým cílem je poslat do mnoha zemí, do médií, předběžný dopis s tiskovým prohlášením. V něm bude napsáno něco jako: „Pamatujete si tohle?“ Shrneme hlavní body, vydané médii v roce 1982. „Pamatujete si tohle? Víte, že to dosud pokračuje?“ A tak dále. Připravit nyní média na Maitréjův návrat samozřejmě vyžaduje peníze, aby se zaplatilo za reklamu. Za předpokladu, že ty peníze seženeme, avšak já vím, že k tomu dojde. Je třeba doufat, že peníze, které se používají na všemožné lehkomyslné zbytečnosti a druhořadé účely, půjdou na práci Hierarchie, protože tohle je hierarchická práce. To je věc, kterou musíme mít na paměti. Toto je práce Hierarchie. Maitréja je vedoucí Hierarchie, ztělesněná duše lidstva. My jsme Jeho součástí.

Podpořte nás sdílením

Jak bude vypadat nadcházející rok

Jak bude vypadat nadcházející rok

Jak se bude letos svět měnit a jestli to bude k lepšímu nebo k horšímu, vysvětluje Mistr ve svém pravidelném článku. Pan Creme přináší odpovědi na současné působení Maitréji, ale i na práci Hierarchie. Na příkladu Skotska také ukazuje, co stojí za snahami o štěpení některých evropských států.

Číst více Číst více

Otázky a odpovědi si můžete přečíst níže, článek Mistra je ke stažení zde.

(1) Listopadové číslo Share International roku 2014 uvedlo, že se Maitréja přesunul na Blízký východ. Je tam stále?

(1) Ano.

 

Navštěvuje Maitréja různé země v regionu, nebo zůstává stále ve stejné zemi?

Navštívil několik zemí.

 

Má Jeho přítomnost žádaný účinek, například přináší sblížení, kompromisy, nebo více tolerance?

Zatím to nelze říci, na to je příliš brzo.

 

Je Jeho záměrem na Blízkém východě podpořit více společenského úsilí za lidská práva?

Ne nezbytně. Maitréja se tam snaží dosáhnout míru mezi různými náboženskými komunitami.

 

Považuje Maitréja svou práci v této oblasti za dosud úspěšnou?

Vidí, že tam ještě stále zbývá mnoho práce. Avšak Maitréja vždy zůstává optimistický a trpělivý.

 

Vystoupil Maitréja v národních, regionálních, nebo místních médiích od počátku Svého působení na Blízkém východě?

Ne.

 

Je duchovní Hierarchie demokratická?

Duchovní Hierarchie není demokratická. Rozdíly v hodnosti jsou vždy přijímány a tyto rozdíly umožňují jiný způsob práce. Je to celé o zkušenostech, někteří z Mistrů jsou pokročilejší než jiní.

 

Jaká je struktura paprsků Skotska a mělo by Skotsko říci ‘ano’ nebo ‘ne’ při hlasování o nezávislost?

Skotsko, má vlast. Má své individuální paprsky? Jeho paprsky jsou tytéž, co Spojeného království, což je duše 2. paprsku a osobnost 1. paprsku. Skotsko to má stejné.

Měli by bývali hlasovat Ano nebo Ne? Samozřejmě, že měli hlasovat, aby zůstali spolu. Jak můžete mít jednotu, pokud nezůstanete spolu? Jednota je to nejdůležitější. Je tím nejdůležitějším pro Británii i pro Španělsko a jiné části světa.

Státy v Evropě by měly zůstat spolu, avšak ne jako jedna země. Evropa je formace zemí a nikoliv země, pokoušející se stát Spojenými státy evropskými. Je nezbytné, aby Španělsko zůstalo Španělskem, Itálie Itálií, Německo Německem a tak dále. Každý národ má svůj osud a jak jej chcete naplnit, pokud z něj nějaké části odtrhnete? To není možné. Pokud by se Španělsko rozdělilo na Katalánsko a Baskicko, nic by nezbylo. Nebylo by to Španělsko, opravdové Španělsko. To je nesmysl, je to sen, který vznikl pouze proto, že je svět nespravedlivě rozdělen mezi bohaté a chudé. Kdyby se svět a Španělsko projevovaly správně, nechtěli by se rozdělit. Totéž platí o každé zemi, nejen o Evropě, Británii a tak dále.

Proto jsem rád, že Skotové měli zdravý rozum, a hlasovali proti rozdělení, protože by to bylo pouze pro ekonomické účely. Mají materiální výhody, které učinily život v některých částech Skotska snadnějším, ne v Glasgow, což je největší město. Glasgow má asi 4 miliony obyvatel, mnoho jich je chudých a samozřejmě hlasovali pro opuštění unie. Ostatní oblasti, které jsou relativně bohaté, díky štědrým přídělům z Londýna, naštěstí hlasovaly, aby Skotsko v unii zůstalo. Nakonec to tedy byla velká většina. Můj Mistr mi sdělil měsíce předtím, že hlasování dopadne v neprospěch rozdělení. Jak šel čas, zdálo se, že to je stále těsnější, a že ano nabírá na síle. Bylo to však proto, že oblasti zasažené chudobou hlasovaly pro změnu. Jiné oblasti, které sice nežily zrovna v luxusu, ale přinejmenším dost pohodlně, si mohly dovolit hlasovat proti.

 

Ve skupinách jsme vybízeni, abychom hledali nové způsoby, jak předstoupit před veřejnost s touto zprávou. Jak důležité je, abychom neředili zprávu a abychom se striktně dodrželi jejího obsahu? Ve skupinách se objevuje znepokojení z toho, že někteří lidé, když se snaží učinit příběh přístupnějším, z toho vynechávají Maitréju a Hierarchii.

Pokud se pokoušíte světu sdělit, že Maitréja velmi brzy přijde na veřejnost a pomůže lidstvu změnit civilizaci a vybudovat novou a tak dále, ale nezmíníte se o Něm, pak to budete mít dost těžké.

Nic nepozvedne lidského ducha tak, jako to, že je velmi pravděpodobná možnost, že Maitréja nebo učitel na úrovni Krista je ve světě a vychází na veřejnost, aby pracoval s lidstvem na budování nové civilizace. Je to tak inspirující, tak povznášející, že lidé se pozvedají z bídy a oni se budou dostávat do ještě větší bídy, až Meč rozštěpení začne konat svou práci. Ještě to nezačalo. Lidé trpí a mnozí budou ještě více trpět. Avšak práce je z již velké části vykonána, cesta pro Krista je volná, aby mohl vyjít na veřejnost, a to je to důležité. To je to, co máte lidem říci. Jak to řeknete, to je na vás, ale nedělejte to příliš abstraktní, příliš vzdálené pravdě.

Podpořte nás sdílením

Výzva k rozumu

Výzva k rozumu

Mistrův článek bije na poplach kvůli hrozící globální ekologické katastrofě. Otázky a odpovědi pana Crema se zabývají Dnem deklarace, Maitréjovým pobytem na Blízkém východě, katastrofami vesmírné techniky a dalšími aktuálními událostmi.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde. Otázky a odpovědi následují.

 

Maitréja se 10. října 2014 přesunul na Blízký východ. Stále tam zůstává?

Ano.

 

Vystoupil Maitréja v rozhovoru pro nějakou z televizních stanic na Blízkém východě?

Ne.

 

Setkává se Maitréja se skupinami aktivistů a promlouvá k nim, jako dříve na Tahrírském náměstí během Arabského jara?

Ano.

 

Máte povoleno říci, ve kterých zemích se nyní zjevuje?

Ne.

 

Dá se říci, že by Den deklarace mohl být vzdálen jen jeden a půl roku, takže my v Evropě, Americe a tak dále spatříme Maitréju v televizi ještě mnohem dříve?

Všechno je možné.

 

Bude Maitréjův Den deklarace a možná některé z Maitréjových rozhovorů vysílány skrze živé internetové vysílání? Ptám se, neboť jsem si povšiml, že v některých nejodlehlejších oblastech planety lidé mají chytré telefony a zjevně mohou sledovat programy i z velké dálky. Jinými slovy, co když není nutné se shromáždit okolo televize, abychom v Den deklarace Maitréju spatřili?

Všechno je možné.

 

Některé skupiny a komentátoři volají po „revoluci“, která porazí korporace, super-bohaté lidi a ekonomickou dominanci zemí G8. Opravdu potřebujeme revoluci, abychom změnili svět k lepšímu?

Ne, nepotřebujeme revoluci a ani ji nechceme. Revoluce vede pouze k dalším revolucím. To, co potřebujeme, je evoluce, vývoj systému vzájemné důvěry, které lze dosáhnout pouze sdílením světových zdrojů.

 

Online zpravodajství BBC nedávno vydalo zprávu o zašlé kresbě starého muže malované červenou křídou, jejímž autorem je Leonardo da Vinci. Pochází asi z roku 1515 a nachází se v Královské knihovně v Turíně, v Itálii. Brzy bude vzácně vystavena pro omezený počet návštěvníků za den.

(1) Navzdory intenzivnímu dojmu, kterým tato tvář působí na všechny, kdo ji spatří, se odborníci nemohou shodnout, zdali je tato tvář autoportrét nebo kresba nějakého starého muže. Giovanni Saccani, ředitel Královské knihovny, nemá žádné pochyby: „Jde o autoportrét … kdokoliv, kdo se ocitne před touto kresbou, je ohromen. První, co říkají, je ‚běhá mi z toho mráz po zádech‘. Výrazná síla této tváře je absolutně spojena s emocemi a dovedností, jakou mohl mít jen Leonardo.“

(2) V Turíně existují jisté mýty spojené s touto kresbou: První je podle BBC, že „pohled Leonarda da Vinci v autoportrétu je tak intenzivní, že ti, kdo jej pozorují, se naplní velkou silou.“ Další mýtus říká, že studenti před zkouškou naposled studují v Královské knihovně nad schránou s kresbou. „Legenda praví, že když studujete blízko Leonardova génia, tak se na vás může nějak přenést“.

(1) Můžete prosím říci, zdali to je nebo není autoportrét Leonarda da Vinci? (2) Můžete něco říci o onom energetickém účinku?

(1) Ano, je to portrét Leonarda da Vinci. (2) Účinek energií se od člověka k člověku liší.

 

V kongresových volbách ve Spojených státech dosáhla Republikánská strana 4. listopadu drtivého vítězství. Byl v tom velký podvod, aby se zajistilo, že Republikáni vyhrají?

Nepotřebovali to. Byly tam nějaké podvody, avšak nedosáhly obvyklé úrovně.

 

Podle novinového článku z Associated Press, vydaného 3. listopadu 2014, vyšetřují francouzští bezpečnostní úředníci přinejmenším 15 letů „bezpilotního dronu“, které se uskutečnily od začátku října 2014 nad francouzskými jadernými elektrárnami. Francouzská vláda neví, kdo za těmito lety je. Jsou takzvané drony v onom článku ve skutečnosti UFO, nebo mají nějakou souvislost s činností Vesmírných bratrů?

Ne.

 

V říjnu 2014 explodovala krátce po startu z USA raketa Antares, která vezla zásoby pro vesmírnou stanici. O dva dny později havarovala zkušební vesmírná loď společnosti Virgin Galactic, jeden pilot se zabil a druhý vážně zranil. Byly tyto incidenty výsledkem karmy, a pokud ano, mohu se zeptat, za co konkrétně? Nebo šlo jen o nehody, které se stávají, když pracujeme s nedokonalou technologií?

V obou případech šlo o nehody.

 

Je naše planeta hlučná? Vydáváme mnoho hluku do Sluneční soustavy? Jaký to má účinek na naše chudáky sousedy?

Veškerým hlukem trpíme pouze my sami.

 

Co se týče vyhynutí, nebo hrozby vyhynutí tisíců rostlinných a živočišných druhů po celém světě, jaké procento je v souladu s Plánem planetárního Loga a kolik je výsledkem lidského ničení planety?

Jde většinou o výsledek destruktivní lidské činnosti. Plánované vyhynutí jistých druhů probíhá mnohem pomaleji.

Podpořte nás sdílením

Poselství od Maitréji a další odpovědi na otázky

Poselství od Maitréji a další odpovědi na otázky

Mimořádnost této chvíle potvrzuje nejnovější z poselství od Maitréji, které přišlo minulý měsíc prostřednictvím pana Creme. Poskytuje další útěchu a naději pro svět zmítaný v konfliktech a krizích. V článku s otázkami se dozvíte pohledy na světové dění, skupinovou práci a samozřejmě o tom, jak pokračuje Maitréjův příchod.

Číst více Číst více

Maitréjovo poselství naleznete zde. Otázky a odpovědi níže.

 

(1) Stále Maitréja poskytuje rozhovory v Číně? (2) Kolik se jich již celkem v Číně odehrálo?

(1) Ne. Maitréja pro tuto chvíli rozhovory v Číně přerušil. 8. října jsem byl informován, že 10. října půjde na střední východ, aby pomohl s místní situací. Účelem je usmířit různé bojující skupiny. (2) V Číně poskytl 11 rozhovorů, o tři více od posledního vydání Share International.

 

Budete prosím tak laskav a sdělíte mi přehled rozhovorů, které zatím Maitréja poskytl v každé zemi?

USA: 29 rozhovorů (leden 2010 – leden 2011); Mexiko: 14 rozhovorů (leden – září 2011); Brazílie 41 rozhovorů (září 2011 – leden 2013); Rusko: 51 (leden 2013 – květen 2014); Čína: 11 (květen – září 2014) Celkem jde o 146 rozhovorů.

 

V Hong Kongu došlo k prodemokratickým protestům. Existuje nějaká spojitost mezi těmito demonstracemi a Maitréjovým vysíláním v Číně?

Vskutku ano. Lidé se probouzejí a začínají jednat sami za sebe.

 

Hovoří Maitréja s větší„ silou“ nebo „naléhavostí“, než to dělal v letech 2010 a 2011?

Ano.

 

(1) Mají Maitréjovy myšlenky dnes větší dopad, než měly tehdy, když s rozhovory začínal? (2) Podněcují tyto myšlenky nynější posluchače více, než Jeho dřívější obecenstva? (3) Považují nyní Jeho myšlenky za realističtější, dokáží si lidé snadněji představit jejich realizaci?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Ano.

 

Dne 27. září 2014 došlo k náhlé sopečné erupci na hoře Ontake v Japonsku, při které zemřelo nebo se zranilo více než 50 lidí. Bylo to tak náhlé a nečekané, že se zdá, jako by za tím byla nějaká neznámá příčina. Můžete o tom prosím něco říci?

Tato erupce byla narychlo manifestována Maitréjou a Mistry, aby zabránili mnohem větší tragédii, která by zdevastovala větší město a způsobila tisíce úmrtí a nesmírné škody nad zemí i pod zemí. Připomíná to podobný případ erupce Hory sv. Heleny ve státě Washington v USA, která vybuchla, aby se zabránilo ještě větší tragédii ve státech Washington a Oregon.

 

21. září 2014 se konaly demonstrace a pochody kvůli klimatickým změnám ve více než 160 zemích včetně asi 400 tisíc lidí v New York City. Nazývají to největší mobilizací lidí proti změně klimatu v historii. (1) Jak důležitá podle Vás je tato celosvětová ukázka síly lidí pro podnícení zásahů proti změně klimatu? (2) Byl tento den protestů odrazem odezvy lidstva na Maitréjovy energie a přítomnost ve světě? Pokud ano, uspíší to příchod Maitréjova Dne deklarace?

(1) Velmi důležitá. (2) Ano a ano.

 

(1) V knize Esoterické léčení od Alice Bailey se píše, že pohroma v podobě chřipky má svůj původ ve strachu a obavách. Co je tedy kořenem výskytu viru Ebola? (2) Objevíme brzy léčbu na tuto pandemii? Objevíme také vakcínu, abychom tomu v blízké budoucnosti zabránili?

(1) Virus je probuzen lidskou destruktivní a soutěživou chamtivostí. (2) Nakonec ano.

 

Myslíte, že stále má dojít přede Dnem deklarace ke světovému ekonomickému kolapsu?

Ano, věřím, že tomu tak je. Jde o nevyhnutelný kolaps současného zcela zkorumpovaného systému.

 

Znamená fyzická a emocionální přecitlivělost, že je člověk vysoce vyspělý?

Ne, může tomu být právě naopak.

 

Čekáte, že lidé ve skupinách, které s vámi pracují, budou vůči sobě taktní, laskaví a empatičtí při vzájemném jednání? Nebo jde jen o sentiment?

Není to jenom sentiment, avšak lidé bohužel často nejsou taktní a empatičtí.

 

Ve skupinách si lidé často říkají něco jako „jen mi zavolej, když budeš něco potřebovat“. To se mi nezdá právě vhodné, dělá to z jednoho nebo více lidí něco jako zaměstnavatele. Obvykle také ti, kterým zavoláme a požádáme je o pomoc, nestíhají, nehodí se jim to, mají jinou schůzku… Váš komentář prosím?

Přesně tak. Tohle se děje až příliš často.

 

Naše úsilí a efektivita má přímý účinek na datum Dne deklarace (viz lednovo-únorové číslo Share International, 2014, krátký rozhovor s Benjaminem Creme), dá se totéž říci o rychlosti transformace po Dni deklarace?

Ano. K transformaci světa nedojde samo sebou. Jak vždy říká Maitréja, „lidé musí jednat a prosadit svou vůli“.

 

Je sjednocené soustředění skupiny důležité pro budoucí spolupráci s Hierarchií?

Samozřejmě ano.

 

Budou skupiny, které s vámi nyní pracují a seznamují veřejnost s příchodem Maitréji a Mistrů, také užitečné pro práci s Mistry i po Dni deklarace?

Ano, pokud se dají k dispozici, předpokládá se, že budou.

 

Mám dojem, že si někteří lidé myslí, že musíte „vybudit pocit“ jednoty a že by ten pocit měl být „útulný a načechraný“. Lidé si asi myslí, že by měli strávit více času, aby se „navzájem poznávali“. Váš komentář prosím? Je tohle opravdu zapotřebí?

Jednota nemá nic společného se sentimentem. Buďto existuje, nebo ne.

 

(1) Musí člověk provozovat Transmisní meditaci, aby byl efektivním pracovníkem pro Příchod? Spolupracoval jsem na Příchodu po mnoho let, od té doby, co jsem slyšel vaši přednášku v 80. letech. Transmisní meditaci jsem provozoval asi půl roku, cestoval jsem daleko za nejbližší skupinou, avšak necítil jsem žádné energie. Nevěděl jsem tedy, zdali jsem byl napojen. Pronášení mantry ÓM v duchu mne nikdy znovu nenapojilo. Zdálo se to stejně zbytečné, jako když se hluchý učí hrát na piáno. Opustil jsem skupinu a pouze jsem se soustředil na práci pro Příchod, kterou konám denně. (2) Jednou jste odpověděl, že osoba, která pouze provozuje Transmisní meditaci nebo práci pro Příchod není považována za součást skupiny Mistrem. Je tomu tak, protože se skupina snaží přivést jednotu do objektivní sféry a podstoupit skupinové zasvěcení a oba aspekty, Transmise i práce pro Příchod, k tomu patří?

(1) Ne. (2) Ano. Takoví lidé patří ke skupině, avšak nejsou plně integrovaní.

 

Co se týče „Dopisů vydavateli“ vydávaných v časopise Share International, jaký je rozdíl mezi učedníkem, mluvčím a vytvořenou podobou? (1) Spolupracuje učedník blíže s Mistrem, než mluvčí? (2) Je-li podoba myšlenkovou formou, vytvořenou jedním z Mistrů, může učedník nebo mluvčí být také podobou nebo musí vždy jít o „opravdového člověka“?

(1) Ano. (2) Podoba je vždy vytvořena pouze Mistrem.

 

V knize Pojednání o kosmickém ohni od Alice A. Baileyové tvrdí Mistr Djwhal Khul, že byl požádán, aby se podrobněji zmínil o tématu dévické evoluce. Přicházející sedmý paprsek totiž způsobuje, že více a více lidí vidí dévy a přichází s nimi do kontaktu. Na onom místě v Pojednání již poskytl mnoho informací o dévech, což ukazuje, za jak důležité Hierarchie toto téma považuje. Proto bych rád položil následující otázky:

(1) Jak bylo potvrzeno ve Share International (viz prosinec 2012), obří anděl, který se zviditelnil na žádost Mistra Ježíše, se nechal vidět, jak letí blízko slunce. Je tento jev pouze odkazem na Maitréjovu přítomnost, nebo také na samotnou existenci dévické evoluce? (2) Odkud tito andělé přicházejí? (3) Proč létají ke slunci?

(1) Ano. (2) Existují po celém vesmíru, jako paralelní vývojová linie k lidské. (3) Aby je mohla vyfotografovat NASA. (viz také fotografie v dubnových a prosincových číslech v SI 2013 a vříjnu 2014)

 

Můžete prosím odpovědět několik otázek o portugalském filosofovi, narozeném v Holandsku, jménem Baruch de Spinoza? Již jste poskytl jeho hlavní paprsky (viz Maitreya’s Mission Volume Three), ale sdělíte prosím také jeho podpaprsky? Jaký byl jeho stupeň vývoje v době narození?

Duše: 2. Osobnost: 3 (2). Mentální tělo: 3 (3). Astrální tělo 4 (2). Fyzické tělo 3 (7), Stupeň vývoje 2,4. Stupeň vývoje při narození: 1,7.

 

(1) Byl Spinoza učedníkem Mistra Kut Humiho? (2) Byl pod silnou inspirací svého Mistra? (3) Je nyní výrazně spjat s prací pro Opětovný příchod? (4) Je nyní Mistrem? (5) Pokud ano, vrátil se nyní na svět? (3) Jaké byly paprsky Nizozemí v 16. století?

(1) Ano, byl učedníkem Mistra Kut Humiho. (2) Ano. (3) Ne. (4) Ano. (5) Ne. (6) Paprsky Nizozemí (nyní a v 17. století): duše 5, osobnost 7.

Podpořte nás sdílením

Cesta vpřed

Cesta vpřed

Přinášíme opět otázky a odpovědi pana Crema na aktuální témata. Nyní se dotýkají konfliktů v Palestině a na Ukrajině a působení energie nazývané Meč rozštěpení. Dozvíte se také něco o Učení odvěké moudrosti. Nová doba je již téměř na dosah a vyplatí se jí jít vstříc a hlavně ji nezaspat, píše Mistr ve svém posledním článku pro časopis Share International.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde. Otázky a odpovědi pana Creme si můžete přečíst v tomto článku.

 

(1) Stále poskytuje Maitréja rozhovory v Číně? (2) Kolik se jich již celkem v Číně odehrálo?

(1) Ano. (2) Šest rozhovorů (k 3. srpnu)

 

Budete prosím tak laskav a sdělíte mi přehled rozhovorů, které zatím Maitréja poskytl v každé zemi?

USA: 29 rozhovorů (leden 2010 – leden 2011); Mexiko: 14 rozhovorů (leden – září 2011); Brazílie 41 rozhovorů (září 2011 – leden 2013); Rusko: 51 (leden 2013 – květen 2014); Čína: 6 (srpen 2014) Celkem jde o 141 rozhovorů.

 

Vítá většina lidí Maitréjovy myšlenky, když je zaslechnou?

Zajímají je, avšak jsou obezřetní.

 

Rezonují Maitréjovy myšlenky s lidmi, kteří pocházejí z komunistického prostředí?

Jsou spíše v rozpacích. Jejich současným cílem je být bohatí, zcestovalí a tak dále.

 

Když Maitréja ‚přijede‘ do země, jako je Číny, znají televizní moderátoři jeho nedávnou ‚historii‘ – že strávil několik měsíců v Rusku a promlouval v onom programu, s konkrétními televizními reportéry a že předtím žil a vystupoval v Brazílii?

Někteří ano, mnozí ne.

 

(1) Pobývá Maitréja v hotelu, když byl v Rusku a nyní je v Číně? (2) Nebo si pronajme byt? (3) Nebo si najde ubytování u učedníků, kteří vědí, o koho jde?

Nic z toho. Jeho návštěvy jsou velmi krátké a cestuje ze své domovské základny v Londýně.

 

Která země nebo situace v současném světě je podle Maitréji a Mistrů pro svět největší hrozbou?

Je jich příliš mnoho, než aby se to dalo říci. Každá země je svým způsobem na vině.

 

Konflikty po celém světě nám přerůstají přes hlavu, jako by se všechno stupňovalo do té nejextrémnější možné podoby. Co se děje?

Jde o účinek Meče rozštěpení. Maitréjova energie, energie Lásky, stimuluje vše, dobré i zlé. Tímto způsobem se vytváří Meč rozpolcení, aby lidé jasně spatřili volby, které musí učinit, aby viděli, že správná volba – sdílení, spravedlnost a svoboda pro všechny – přinese mír a prosperitu pro všechny. Špatná volba by byla naprostou katastrofou. Maitréja musí zapojit všechny své zkušenosti a dovednosti, aby s těmito silami zacházel takovým způsobem, který zajistí, že dobro zvítězí.

 

Po celém světě dochází k takovému nárůstu násilí a války – v Gaze, Ukrajině, Sýrii, Iráku, Nigérii, atd. Jaké jsou příčiny tohoto rostoucího násilí a válek?

Jde o výsledek působení Meče rozpolcení. (Viz předchozí otázku.)

 

Kdybyste mohl poradit izraelským občanům ohledně současnosti, co byste řekl?

Vzdejte se doopravdy moci nad Palestinci a dospějte k míru.

 

Co se stalo s izraelskou duší? Ze všech lidí by Židé měli vědět nejlépe, jaké je trpět perzekucí a měli by cítit nejvíce empatie s bolestí, traumatem a utrpením ostatních.

Přesně tak, avšak oni se cítí neporazitelní. Ozbrojení po zuby a podporovaní při každé příležitosti Amerikou, úplně ztratili jakékoliv ponětí o důstojnosti.

 

Dáváte velkou naději tomu, že demonstrace po celém světě na podporu palestinského lidu budou mít na situaci nějaký skutečný vliv?

Mohou zmírnit meze toho, kam až jsou Izraelci schopni zajít.

 

Měli by američtí občané vyjít do ulic demonstrovat a vyvíjet nátlak na vládu, aby měla odvahu podporovat Palestinu a jednoznačně odsoudit činy Izraele? Pomohlo by to?

Budou-li věřit tomu, že to pomůže situaci. Hamás a Hizballáh přísahali, že se nikdy nesmíří s Izraelskou přítomností. Svým způsobem jsou stejně fanatičtí a neoblomní jako Izraelci. To je ten problém — problém, jehož překonání si dle mého názoru vyžádá Maitréjovu pomoc.

 

Prosím, pane Creme, můžete ujistit čtenáře, že Maitréja a Mistři pomáhají a podporují umírající a traumatizované v konfliktech v Palestině a Sýrii?

Pomoc Mistrů je pro chudé a trpící vždy k dispozici. To se nedá říci o světových vládách.

 

Ve svém článku v červnovém čísle časopisu Share International roku 2014 hovoří Mistr o silách, které „ohrožují mír cynickými pokusy upevnit svoji slábnoucí moc“. Mohl Mistr v onom článku myslet Izrael, který nyní opět útočí na pásmo Gazy?

Ne, nemyslel Izrael.

 

Prezident Putin byl silným mužem, který držel Rusko pohromadě a udržoval alespoň trochu stability – alespoň donedávna to tak vypadalo. Myslíte si, že to stále platí? Nebo snad jeho postavení a moc slábne?

Nedávno se pokusil upevnit svou moc, ale stále se cítí nejistý.

 

Kdo sestřelil nad Ukrajinou malajské letadlo a proč?

Bylo sestřeleno omylem, záměnou za nepřátelské bojové letadlo. Bylo ve vzdušném koridoru, který civilní letadla již nepoužívala, avšak malajská vláda dovolila tento koridor využívat, neboť to ušetřilo mnoho paliva. Nemělo se to stát. Malajský letecký průmysl je chudý a jej přesvědčen, že musí létat co nejlevněji.

 

Co se stalo malajskému letadlu, let MH370, že beze stopy zmizelo 8. března 2014?

Zmizelo beze stopy.

 

Na tiskové konferenci v Los Angeles, kterou jste pořádal 14. května 1982, byli novináři vyzváni, aby projevili snahu Maitréju ‚vyhledat‚, což by Mu dovolilo vystoupit. Nyní to však musí vzít ‚dlouhou oklikou‚, která trvá již téměř 40 let. Můžete k tomu prosím něco říci?

Takový je zákon. Protože média odmítla jednat, přestože jim Maitréja poskytl dostatek příležitostí, tak to napovídá, že lidstvo nebylo připraveno, stejně jako média.

 

V Pojednání o bílé magii vysvětluje Mistr Djwhal Khul (v pravidle 7) účinek astrální úrovně na lidský mozek, „jenž ve své neinformovanosti skutečnost převrátí a vidí věci vzhůru nohama“. [str. 185] Může tento zajímavý jev způsobovat tendenci lidí ve stavu emocionálního rozbouření projektovat své problémy na ostatní? Například lidé kritizují na druhých to, co cítí v sobě samých.

Ano. Takto funguje mámení.

 

Mohu se dozvědět, kdy přibližně se Učení odvěké moudrosti stalo organizovaným souborem učení nebo víry? Kdo byli jeho starobylí zastánci, pokud nějací byli? Jsou nějací klasičtí zastánci? Je-li Odvěká moudrost souborem, kdo organizoval jeho sestavení a kdy? Jsem studentem této oblasti znalostí a budu velmi vděčný za vaše vedení. Zkoumám jeho kořeny, které obvykle v mnohých knihách nejsou zmíněny.

Učení je velmi starobylé, téměř 100 000 let. Bylo postupně sestaveno osvícenými Mistry tehdejší doby.

 

Řekněme, že nějaká skupina spolupracující s vámi by učinila pokrok, ale poté upadla do konfliktu, vytvořila frakce atd. Je možné, aby taková skupina přišla o energie duše, které její členové dávají do práce? Může skupina ‚příjít o‘ svůj stupeň pokroku?

Ano, velmi snadno. Lidé se unaví, ztratí soustředění a nechají vše na Maitréjovi. Zapomínají, že lidstvo je klíčový faktor. Maitréja může inspirovat, avšak nesmí narušit naši svobodnou vůli.

 

(1) Když používám Maitréjovu ‚ruku‘, mé tělo se hýbe. Když medituji s ‚rukou‘, má hlava a krk se hýbou ještě víc. Dělám to já? Ruší mne to, avšak pokaždé se to stane. Co se děje a kdo to způsobuje? (2) Může léčivý proces spočívat v uvolňování záležitostí z minulých životů? Jako třeba zranění z minulého života, které vás stále trápí? (3) Může být léčení někdy bolestivé, když něco uvolňuje?

(1) Jde o energii vycházející z Maitréjovy ‚ruky‘. (2) Není to pravděpodobné. (3) Ano, je to možné.

Podpořte nás sdílením

Vodnářská radost

Vodnářská radost

Že s minulostí je třeba se vypořádat jen po dobrém, říká Mistr ve svém nejnovějším článku. V otázkách a odpovědích naleznete informace o vztahu papeže František a Maitréji, vztahy, o duchovním vývoji a dědičnosti, o dětech a Dni deklarace, o Hierarchii a občanské válce v USA atd.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme viz níže.

(1) Stále Maitréja poskytuje rozhovory v Rusku? (2) Kolik se jich již odehrálo?

(1) Ano. (2) 32 (k 5. lednu).

 

Byly některé Maitréjovy rozhovory již odvysílány (jako audio soubory) prostřednictvím rozhlasu?

Ano.

 

(1) Do jaké míry si lidé v Rusku a okolních zemích předávají fakt, že vyslechli „velké myšlenky od velice působivého a moudrého muže“? (2) Spustily Maitréjovy myšlenky „rozruch“? (3) Diskutují lidé o Maitréjových myšlenkách s nadšením?

(1) Do značné míry. (2) Ano. (3) Někteří ano.

 

Četl jsem nebo zaslechl ve vašich knihách nebo přednáškách, že mámení je „nakažlivé“.  Možná jste to nemyslel tak úplně doslova, avšak můžete to vysvětlit blíže? Mohou lidé nakazit druhé? Jak?

Ano, mámení lze přenášet, neboť k němu dochází na úrovni emocionálního světa a je tedy vysoce nakažlivé.

 

Bude třeba Maitréjovy pomoci, aby došlo k vyřešení situace v Sýrii?

Ne, to musí vyřešit lidstvo.

 

Víte, zda je papež František ovlivněn nebo inspirován Mistrem, když různě promlouvá proti chamtivosti, mocným ekonomickým silám světa a proti ryzímu kapitalismu, který je stále pro bohaté vrstvy společnosti tak atraktivní?

Je inspirován Maitréjou.

 

Co si myslí Mistři o lidech, kteří hledají partnery přes internet?

Nezajímá je to.

 

Mají-li lidé karmické pouto, je pravděpodobnější, že si na internetové seznamce zvolí karmického partnera pomocí intuitivní odezvy nebo pomocí smyslu pro rozpoznávání?

Pravděpodobně ano, pokud je tento partner také na stejné seznamce.

 

Pracují-li mladí lidé v jedné z vašich skupin, je pro ně těžší nalézt toho „správného“ partnera?

Ne.

 

(1) Říká se, že mladí lidé v těchto skupinách bývají obecně trochu více rozvinutí, než ti, kteří se mohou potkat mimo skupiny, proto je pro ně těžší nalézt partnera. (2) Nemáte pane Creme prosím nějakou radu na seznamování pro osamělé lidi, kteří pracují v těchto skupinách? Rád bych měl důvěrný a trvalý vztah.

(1) Není nutně pravidlem, že lidé ve skupinách jsou více rozvinutí, než ostatní. (2) Je mi líto, ale tohle není moje práce.

 

Každá duše se inkarnuje se třemi permanentními atomy, mentálním, astrálním a fyzickým, které byly vyvinuty během všech minulých vtělení. Také se říká, že jediná věc, kterou dítě zdědí po rodičích, je fyzické tělo. Tedy nedědí charakter ani talent, například pro hru na klavír. Dědí se tedy jen zdraví a nemoci? Může dítě zdědit také pevné zdraví?

Ano, také.

 

(1) Je možné, aby dítě zdědilo například fyzické vlastnosti jen od své matky a „nic od svého otce“ a nebo naopak? (2) Je fyzické tělo dítěte vždy kombinací obou rodičů?

(1) Ne. (2) Ano, přesně tak.

 

Časopis Share International zveřejňuje „stupeň vývoje“ u známých zesnulých osobností. Není mi však jasné, jaký je rozdíl mezi někým, jehož stupeň vývoje činí 1,3 nebo 1,4 a jinými, kteří dosáhli třeba bodu 1,6. Jaký je v tom rozdíl? Jak se to projevuje v běžném životě?

(1) Je to otázka pomalého přechodu od astrální k mentální polarizaci. Lidé tak činí různou rychlostí a ne nutně stejnoměrně.

 

Co říkají mistři o SatGuru Jaggi Vasudevovi? Je také součástí zviditelnění Hierarchie?

Ne.

 

Odmítáte vy nebo vaši spolupracovníci bez rozmyšlení každý dobrý tvořivý nápady, který předloží mladší členové? Slyšel jsem, že starší nebo dlouholetí členové odmítají užitečné a tvořivé nápady.

Rozhodně ne. Avšak nápady mladých nejsou vždy nutně více (či méně) ‚tvořivější‘ než nápady starších lidí. Je to otázka delší nebo kratší zkušenosti v práci.

 

Nedávno měly některé Transmisní meditační skupiny velké štěstí, že obdržely Maitréjovo požehnání během vašeho prostoupení Maitréjou, zatímco jste byl spojen internetem s mnoha skupinami po celém světě. Mohu se zeptat, (1) jaký je Maitréjův plán ohledně této úžasné příležitosti pro skupiny? (2) Jaký je důvod k tak rozsáhlému současnému požehnání pro tolik lidí v různých částech světa? (3) Když bylo do požehnání zahrnuto tolik zení, došlo přitom k propojení skupin do trojúhelníků? (4) Hodlá Maitréja v budoucnosti udělit více takových „velkých“ či „spojených“ požehnání aktivním Transmisním meditačním skupinám?

(1) Nejde o součást plánu. Je to dar jako odezva na žádost skupin. (2) Není za tím důvod nebo plán, jak jsem řekl, jde o dar v odezvě na skupinové žádosti. (3) Ne, byly spolu propojeny, ne však do trojúhelníků. (4) Pravděpodobně ano, pokud o to požádají.

 

Často mluvíte o vesmírných bratrech z okolních planet. Avšak víte něco o jiných mezihvězdných rasách nebo obyvatelích vzdálených galaxií? Velmi bych ocenil, pokud byste k tomu něco dodal, neboť se okolo vyskytuje mnoho informací, které lze jen těžko ověřit.

Nemám pochyb, že lidé existují po celém vesmíru. Avšak co se týče mých informací, vesmírné skupiny vstupující do naší atmosféry pocházejí pouze z planet naší sluneční soustavy. Mnozí tvrdí, že nás navštěvují vesmírní lidé z Plejád nebo jiných dalekých světů, o tom však mé informace nehovoří. Myslím si, že tyto informace pocházejí od lidí, kteří se domnívají, že planety naší soustavy nejsou obyvatelné.

 

Prosím sdělte něco o hledění do slunce pro duchovní a fyzický pokrok. Jde o krátké avšak prodlužující se intervaly krátce po východu slunce nebo před západem.

Dle mých informací toto není bezpečné. Je škodlivé pro zrak dívat se do slunce po jakoukoliv dobu.

 

Plánuji se vydat se k prameni do Nordenau. Když jsem se připravoval na výlet, povšiml jsem si, že mnohé stránky na internetu prodávají „vodu obohacenou vodíkem“, „redukovanou vodu“ nebo „vodu s aktivním vodíkem“. (1) Má tato voda stejné kvality jako voda energetizovaná Maitréjou? (2) Jsou tyto roztoky hodnotné, nebo jde jen o pokusy vydělat peníze?

(1) Ne. (2) Nejsou příliš hodnotné.

 

Dobré ráno, pane Creme. Jmenuji se Vera a je mi 13 let. Je to trochu divné, avšak zajímám se o vše, co se na Zemi děje.  A o to, co mnozí lidé říkají o Dni deklarace. Budou nějaká znamení? Mnohé děti nebudou připraveny a budou se hodně bát. Můžeme je varovat? Doufám, že můj dopis najde Benjamina Creme. A já tomu věřím.

Není třeba se bát. V Den deklarace se představí sám Pán lásky. Ačkoliv děti mladší 14 let Jej neuslyší, děti jako ty, které vědí a věří, zažijí mnohé z této velké události.

 

Rád bych věděl jaký je z pohledu vašeho ministra doporučený maximální počet obyvatel města, aby fungovalo lépe, bez problémů se znečištěním, dopravou a dalších.

Až do třech milionů lidí.

 

Četl jsem ve vašich knihách, že vegetariánská strava je jedna z podmínek prvního zasvěcení. Jak přísná by kvůli tomu tato vegetariánská dieta měla být? Znamená to (1) pouze nejíst zvířecí maso a krev, nebo (2) je třeba se také vyhnout všem potravinám zvířecího původu jako mléčné výrobky a vejce? (3) Co polévky, například hovězí nebo kuřecí polévka (čistá, bez masa)? Spadají tyto potraviny do stejné kategorie a mají stejně škodlivý účinek na zasvěcení jako maso?

V této otázce cítím jisté nedorozumění. Je pravda, že první zasvěcení závisí na ovládnutí fyzického elementála a pro mnohé to znamená víceméně vegetariánskou stravu. Je však také pravda, že pro učednictví neexistuje žádná skupinová dieta. Ve mnoha regionech světa je nevyhnutelné, že obyvatelé jedí mnoho zvířecích produktů. Proto to záleží na jedinci, kde žije, na potřebách jeho metabolismu, jestli jí maso nebo zeleninu anebo směs obojího.

 

Po Transmisní meditaci lidé často hlásí, jaké úžasné pocity měli, jak jim to „pálilo na tvářích“, jak krásně tekla energie, jak silná byla a tak dále. Provozuji meditaci již řadu let, avšak nikdy jsem nic takového necítil. Cítím pouze tlak nebo vibrace v centru, na které se soustředím (ádžna nebo vrcholek hlavy) a někdy mám pocit, jako by mnou zatřásla elektřina. To je ale vše. Ne že bych z toho byl zklamaný, ale často se mi však zdá, že jsem v celé místnosti jediný, kdo tam jen tak sedí a medituje, aniž by si užíval zvláštních pocitů. Většina dalších členů skupiny také během meditace „odchází kamsi hluboko“ a potřebuje nějaký čas k návratu do „fyzické reality“ když meditace skončí. Já jsem plně probuzený a přítomný po celou dobu a nepotřebuji se následně „probouzet“. Má citlivost vůči energiím (alespoň na pocitové úrovni) se zdá velice nízká, asi jako kus kamene.

(1) Znamená tato necitlivost, že mám menší schopnost provvádět Transmisní meditaci? (2) Co mohu udělat, abych byl na energie citlivější? (3) Je normální být během meditace plně bdělý, nebo je správné jít do jakéhosi hlubšího stavu a ztratit spojení s fyzickou realitou, jako při nějakém transu?

Z tohoto vyprávění usuzuji, že provádíte Transmisní meditaci správně, jen byste neměl přesouvat pozornost na vrcholek hlavy. Udržujte ji v centru ádžna – pokud nejsem zrovna já přítomen. Při správném provádění Transmisní meditace by nemělo docházet k žádnému stavu podobnému transu.

 

V prosincovém čísle 2013 časopisu Share International je otázka ohledně změny některých detailů Transmisní meditace. Odpověděl jste, že toto není vhodné a doporučil jste dodržovat pokyny v knize Transmise – Meditace pro Nový věk. V německém překladu této knihy, strana 46, se nacházejí některé detaily, proti kterým zdá se nic nemáte. Jsem tedy trochu zmaten. Je v pořádku přečíst jedno nebo dvě Maitréjova poselství, nebo je přehrát z kazety, nebo to není v pořádku?

Je zcela v pořádku přečíst Maitréjova poselství apod., se samotnou meditací to však nemá co dělat.

 

Během posledních čtyř let začaly všechny datlové palmy okolo Středozemního moře umírat kvůli broukům nosatcům. (1) Je toto vymírání datlových palem z pohledu evoluce  nutné? (2) Může za to nedbalost lidí, kteří neprovedli desinfekční postřik, nebo (3) je to Maitréjova vůle?

(1) Ne. (2) Ano (do jisté míry). (3) Ne.

 

Je v pořádku dát eutanazii zvířeti? Kdy je pro to ta správná chvíle? Máme k tomu vůbec právo?

Je-li zvíře velmi nemocné nebo těžce zraněné, je pro ně požehnáním být, pokud je „uspáno“.

 

(1) Některé církve odmítají vysvětit ženy za kněze a biskupy. Má to snad nějakou souvislost s tím, že muži a ženy mají jinou energetickou polaritu? (2) Je polarita mužského nebo ženského těla vhodnější k přijímání a používání energie, která přes ně během církevních rituálů prochází?

(1) Ne. (2) Ne.

 

Je dobře známo, že lidé, kteří měli „zážitek blízkosti smrti“ si často pamatují božské světlo a pocity nesmírného pokoje a lásky. Spatřili znova svůj život a často obdrželi jednu otázku: „Co jsi udělal pro svého bližního?“

Má otázka zní, lze pomoc zvířeti zahrnout do „pomoci svému bližnímu?“ Pokud ano, je pomoc lidem důležitější? Nebo je jakákoliv nesobecká služba jakékoliv bytosti stejně důležitá?

Pomoc jiným lidem je velmi důležitá.

 

Mnohé nádherné světelné vzory, které vytvořili Vesmírní bratři, vypadají jako křesťanské kříže uvnitř kruhu, jako v ruské ortodoxní ikonografii. Jiné zase zobrazují „x“ v kruhu, což by mohlo zobrazovat zářivý portál do vesmírné lodě, nebo průchod do jiných světů. (1) Lze v těchto obrazcích nalézt nějaká poselství, která jsou pro nás důležitá, abychom si je dovedli lépe vykládat? (2) Když zanechávají tyto obrazce, jde pouze o osobní láskyplný vzkaz, nebo i o něco jiného?

(1) Ne. (2) Jsou znamením existence Vesmírných lidí.

 

Dle mého názoru Duchovní hierarchie zasáhla přímo (formou prezidenta Lincolna) do americké Občanské války, aby zachovala sjednocenou unii amerických států a umožnila Spojeným státům hrát svou pravou roli ve velké světové válce ve 20. století. Ve světle nedávných separatistických hnutí v USA, existuje nějaký hierarchický či karmický důvod zachovat Unii v dnešním stavu?

Ano. Ze zjevných důvodů je Amerika jednou z nejdůležitějších zemí světa.

 

Uvědomil jsem si, že když se modlím Otčenáš s otevřenýma rukama, výsledek je trochu jiný, než jej odříkávám se sepjatýma rukama, jak je při modlitbě obvyklé. Je to správně? Co si myslíte o nejlepší pozici rukou při této modlitbě?

Je to volitelné.

 

V poslední dekádě nebo dvou se naše vnímání skutečnosti změnilo, zejména díky internetu. Zdá se, že lidé jsou otevřenější i co se týče duchovních věcí. Když se na to podíváme s otevřenou myslí, dá se něco říci o osudu bytosti jako Adolf Hitler, který je viděn v anglicky mluvícím světě jako jeden z největších tyranů historie a možná i uctíván v jiných částech světa. Pokud přežíváme fyzickou smrt, což pravděpodobně ano – v jakém stavu se Hitler ocitl po své sebevraždě v Berlíně, v květnu 1945? Zůstal tam snad snad přítomen jako duchovní bytost, možná zhrozen nad škodami, které napáchal, nebo byl přesunut na jiné místo? Existuje stále tato bytost na duchovní úrovni? Dalo by se říci, že Hitler měl také své místo v rozvoji božího plánu, aby byl antikrist ztělesněn na Zemi a poté i poražen? Uvítám jakékoliv poznámky.

Hitler byl zasvěcenec 2. stupně. Jako člověk byl megalomanský tyran. Zůstává zasvěcencem 2. stupně, avšak osoba, kterou lidé, co vedle něj byli, viděli, byla ovládnuta a „posedlá“ jedním nebo dvěma členy „Černé lóže“, které obecně nazýváme „Sílami zla“ a které Mistři nazývají „Páni materiality“. Hitlerova karma musí být ohromná a bolestná.

 

Rozumím-li tomu správně, následující je pravd(i) Kristus vystoupil ve více než stovce televizních rozhovorů v různých zemích po světě. (ii) Žije v Anglii. (iii) Cestuje ve vesmírné lodi. Všechno to zní fantasticky, avšak uvěřitelně, alespoň pro mne. Říkal jste také, že mnohé, ne-li všechny planety v naší sluneční soustavě jsou plné života, avšak na éterické úrovni.

(1) Je možné, že Země má také éterické formy života, které my nevidíme, protože jsme omezeni na pozorování hmotných, kapalných a plynných pod-úrovní? (2) Pokud je to pravda, pak je možné, že početné obecenstvo, o kterém se často zmiňujete, které měla tu čest a výsadu uslyšet a spatřit Maitréju (ať už Jeho skutečnou identitu poznali, či nikoliv), je součástí éterické populace na této planetě? (3) Zdůraznil jste, že Maitréja musí zůstat inkognito kvůli kosmickým pravidlům, která se vztahují k projektu příchodu. Tomu rozumím a přijímám to. Mám však problém s tím, jak aktualizujete stav Maitréjova příchodu, jako by pevní, kapalní a plynní lidé jako já měli mít nějakou roli při šíření Jeho poselství. Před lety, ještě než rozhovory začaly, jsme všichni napjatě očekávali první rozhovor na velké americké televizní stanici. Myslím, že mnozí z vašich následovníků čekali, že spatří obyčejného muže, který vypadá a choval se jako jeden z nás, jak vystoupí v pořadu jako Oprah (Oprah Winfrey show patřilo dlouhá léta k nejsledovanějším diskuzním pořadům na celonárodní televizi v USA, pozn. překladatele) a přednese poselství o sdílení, spravedlnosti a míru. TO by byl skutečně inkognito příchod. Proto také tolik lidí myslelo, že Raj Patel je Maitréja. Raj Patel byl skutečně někdo, koho vidíme na pevných, kapalných a plynných podúrovních. Inkognito není přesný výraz pro to, co Maitréja dělá. Pokud lze jeho vystoupení sledovat v televizi a na počítači na pevné, kapalné a plynné úrovni, tehdy by se to dalo nazvat inkognito.

(1) Ano. (2) Ne. Všichni máme základ z éterické energie, avšak vědci zatím nerozeznali čtyři nejvyšší, tedy éterické úrovně energie. Dobře však vědí, že existuje energie, která prostupuje vše na této planetě, kterou zatím nedokázali zachytit, využít nebo prokázat, kterou však nazývají „temná hmota“. To, co nazývají „temnou hmotou“ jsou éterické úrovně hmoty. (3) Přesně tak se On zjevuje, jako obyčejný člověk, jeden z nás. Všichni mám větší či menší část éterické energie v naší výbavě, Mistři více, průměrní lidé méně.

 

Můžete prosím poskytnout strukturu paprsků a stupeň vývoje pro Doris Lessingovou (1919-2013), anglickou spisovatelku, která obdržela Nobelovu cenu?

Duše: 2; osobnost 4(6); mentální tělo: 4(7); astrální tělo: 4(2); fyzické tělo: 3(7), stupeň vývoje 1,7

 

Ariel Šaron (1928-2014), vojenský vůdce, bývalý izraelský premiér:

Duše: 1; osobnost 1(6); mentální tělo 1(3); astrální tělo: 4(2); fyzické tělo: 1(7), stupeň vývoje 1,3.

Podpořte nás sdílením