Vítejte v Nové době

Vítejte v Nové době

Ještě nikdy patrně nebyl Mistr ve svém článku natolik konkrétní, aby jmenovitě vyzdvihnul konkrétní žijící osoby. Upozorňuje na výjimečnou situaci. Jako příklad uvádí současné opravdu nepřehlédnutelné osobnosti, které nám již svým životem ukazují Novou dobu. Otázky a odpovědi pana Creme se věnují mezinárodním událostem, Hurikánu Patricia, vysvětlení co se rozumí duchem a vztahem ve skupinách.

Článek Mistra o Nové době je ke stažení zde. Otázky a odpovědi uvádíme níže.

 

Před několika měsíci Maitréja vystupoval v čínské televizi. Objevil se od té doby ve vysílání v jiných zemích?

Ano, v Japonsku, Indonésii, Vietnamu, Malajsii a v Indii. Zcela naposled to bylo v Indii.

 

Pracuje Maitréja stále na Blízkém východě a v severní Africe?

Ano.

 

Došlo již k narození očekávané třetí inkarnace Satjá Sáí Báby?

Ne.

 

V lednu 2016 opět došlo k zázračnému pokroku ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. Sankce se uvolňují a atmosféra se projasňuje, což je historický posun v americko-íránských vztazích. (1) Můžete sdělit, zda se v tom Maitréja angažoval? (2) Pracoval Maitréja přes svého vyslance, aby toho dosáhl? (3) Znají vyjednavači na obou stranách Maitréju? Samozřejmě ne jako Učitele světa, ale možná jako nějakého brilantního a nápaditého diplomata nebo nějakého úředníka?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Ano.

 

V pátek dne 23. října 2015 mířil hurikán Patricia přímo na mexická města Puerto Vallarta a Manzanillo na mexickém pobřeží Tichého oceánu. Meteorologové nazvali tento hurikán vůbec nejzuřivější bouří v historii západní polokoule. Hurikán podle nich dosahoval rychlosti větru 320 kilometrů za hodinu. Vesnice a města nahoru a dolů po pobřeží se připravily na nejhorší. Avšak když bouře dorazila na pevninu, její vítr se výrazně zpomalil a změnil se její směr. „Oko bouře“ jako zázrakem prošlo mezi městy Puerto Vallarta a Manzanillo, což oběma městům ušetřilo mnoho škod, které by jinak byly při přímém zásahu vznikly. O sobotním ránu se hurikán již téměř rozptýlil, něco málo přes 12 hodin po dosažení pevniny. Hurikán Patricia nakonec zmizel tak náhle, jak se objevil a bezprostředně nebyly hlášeny žádné zprávy o úmrtích nebo velkých škodách na infrastruktuře. Hrál Maitréja roli prostředníka božího zásahu při přesměrování dráhy hurikán Patricia, při jeho utišení a nakonec při snížení jeho síly?

Ano.

 

Co přesně myslíte ekonomickým kolapsem? Hovoříme o tak vážné situaci, jako je nemožnost vybrat si jakékoliv prostředky z vlastního bankovního konta? Nebo jenom větší peněžní obnos? Ti, co mají jen pár tisíc liber, si je budou moci vyzvednout, ale máme si podle vás raději všechny peníze z banky vybrat?

Ekonomický kolaps se obvykle týká bank a dalších velkých korporací, nikoli jednotlivých fyzických osob.

 

V prosinci 2015 vyšlo v Share International Mistrovo prohlášení a navazující otázky a odpovědi. Mistr uvedl, že odezva lidstva na tragické události v Paříži “ otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné „. Při klimatické konferenci Spojených národů, která se konala krátce po útocích, se téměř 200 národů světa poprvé zavázalo globální dohodě omezení emisí skleníkových plynů. Tato dohoda má zamezit nejhorším důsledkům klimatických změn. Umožnila tato historicky významná dohoda také Maitréjovi „jednat dříve, než by to jinak bývalo možné „?

Ne.

 

Byl Maitréja přítomen mezi demonstranty ke klimatické konferenci Spojených národů na Champs Elysees v Paříži dne 12. prosince 2015?

Ne.

 

Po smrti francouzského spolupracovníka jsem hovořil s dalším spolupracovníkem a měli jsme stejný zážitek. Během tří až čtyř dnů po její smrti jsme zemřelou spatřili ve velmi jasné vizi. Bylo to, jako kdyby tu s námi stále byla. Po třech nebo čtyřech dnech, když jsme o ní mluvili, už v našem zorném poli nebyla. Z toho vyplývá pár otázek. Mohli bychom se ptát, zdali jsme tento jev zažili proto, že patříme ke stejné skupině pracující na Maitréjově příchodu, nebo šlo o prosté rozloučení. Můžete prosím tento jev vysvětlit?

Ano, zažili jste to, protože jste ve stejné skupině – pro členy stejné skupiny není taková věc příliš neobvyklá.

 

Když se snažím druhým lidem něco vysvětlit, mám největší potíže s rozlišením mezi „duší“ a „duchem“. Mistr Djwhal Khul uvádí ve sbírce Ponder on This“Povahu ducha lze srozumitelně odhalit pouze zasvěcencům vyšších stupňů…“ Můj otec pořídil poznámky z přednášky pana Wyetha během poslední světové války. Podle nich se zdá, že astrální, nižší mentální a vyšší mentální úrovně dohromady dávají „duši“. Buddhická úroveň (jejíž součástí je rezervoár paměti) a „duch“ jsou propojeny. Navíc jsou duše a tělo spojeny stříbrnou šňůrou. Můžete mne prosím správně zorientovat?

Faktem je, jak uvádíte, že „duch“ a „duše“ mají v různých kontextech v esoterických učeních různé významy. Vizte například glosář Učení odvěké moudrosti (Benjamin Creme, 2009), který uvádí“Maitréja tento termín používá ve významu životní síly neboli celkového souhrnu všech energií, které oživují a vitalizují jedince. Také se používá ve více esoterickém smyslu k označení monády (božské jiskry), která se odráží v duši (v českém vydání str. 75). Definice „Duše“ v glosáři je“Propojující princip mezi Duchem a Hmotou, mezi Bohem a Jeho formou“ (tamtéž str. 75).

Podpořte nás sdílením