Rubrika: Maitréja

Co se děje za minutu dvanáct

Co se děje za minutu dvanáct

Všichni asi cítíme, že se něco děje. Ano, věci se mění, a to stále rychleji. Mění se klima, mění se společnost, mění se nemoci, mezinárodní situace a také ceny. Změny se zrychlují a v některých případech se to dá přesně změřit a dokázat, například u změn klimatu a souvisejících jevů a samozřejmě v oblasti financí a komodit.

Číst více Číst více

Všeobecně s dá říci, že tyto změny přestavují vychýlení z rovnováhy. Netvrdím tady, že rovnováha znamená, že se nic neděje. Již staří mudrci věděli, že vše je v neustálém pohybu (panta rhei). Je však také známo, že procesy v přírodě směřují vždy do rovnovážného stavu, na rozdíl od procesů způsobovaných člověkem, které velice často rovnováhu nabourávají. Naštěstí není člověk absolutním pánem světa a tak sice jeho procesy jsou často rozkladné a směřují k explozi, ale jsou podřízeny procesům vyššího řádu, nad kterými nemáme moc. To jsou i síly evoluce, která sice probíhá po klikatých cestách, ale je v podstatě jistým antidotem procesů vytvářených člověkem.

Mohlo by se také říci, že se zrychluje čas. Každý si asi všimnul, že se události kupí nebývalou rychlostí. Málokdo si dnes troufne předpovědět, co bude řekněme za pět let. Jediní, kdo se tváří, že to vědí, jsou ti, kdo z toho mají prospěch, tedy ti, co vám chtějí prodat nějaké finanční instrumenty nebo ti, co jsou u vlády nebo by tam chtěli být. Žijeme opravdu v době, kdy je téměř všechno možné. Současný systém se totiž rozkládá, přestává držet (lidi) pohromadě, protože nenabízí žádnou alternativu, jen věčné zatracení. Jednotlivé prvky se uvolňují a systém se dostává mimo řiditelný rozsah, technicky řečeno. Jinými slovy může nastat nepředvídatelná změna, kterou nepůjde již vrátit zpět. Jakoby se něco končilo a jakoby se mohlo začít znovu. O mnohých věcech se dnes říká, že je za pět minut dvanáct. Přestavte si tu situaci, kdy se ručička přehoupne přes dvanáctku. Ve skutečnosti se tam obě potkají a přejdou v okamžiku spolu. Ještě před chvílí se pohybovaly nahoru a časový údaj byl na svém maximu. Průchodem dvanáctkou však začínají klesat a časový údaj je rázem z maxima na svém minimu. Z půlnoci a konce dne je najednou nový začátek. Také by se to dalo přirovnat ke kyvadlu, které jsme do teď tlačili z rovnovážné polohy jedním směrem, až se dostalo tak daleko, že se přestalo pohybovat a začíná se vracet zpět směrem k rovnovážné poloze.

Co tím chci říct? Že veškeré představy, modely a předpovědi, které víceméně počítají s plynulou změnou jsou vesměs úplně mylné, protože v jistou chvíli se vývoj začne ubírat zdánlivě úplně bez návaznosti na minulost. Že při překročení určité meze se rázem natolik změní situace (vlastnosti, podmínky), že půjde spíše o fázový přechod nebo úplně nový začátek. Staré jakoby se rozpadlo, zhroutilo, vynulovalo nebo vyresetovalo a z momentální situace se začne odvíjet úplně nová realita. Takový malý velký třesk. Je to možná něco o čem Maitréja hovoří jako o novém rozdílení. Takový bod zlomu nebo nepředvídatelná diskontinuita, na kterou se nedá dost dobře připravit, ale kterou je třeba očekávat. To zní dosud až příliš obecně a akademicky, bude to však mít dalekosáhlé praktické důsledky. V prvé řadě to vyřadí veškeré systémy, které již fungují jen silou zvyku a setrvačnosti, zejména finanční, ekonomické a společenské, které nemají oporu v nových energiích Vodnáře. Lidi to tak postaví do zcela nové reality, respektive to odbourá současnou umělou realitu. Tím pádem se lidé dostanou na téměř stejnou úroveň, měřeno společensky a mocensky. Jinými slovy se vrstva nadřazených rázem propadne do zcela průměrného postavení, ne-li ještě níže, a přestane mít určující vliv. Bude na všech lidech dohromady, jakým směrem se pak vydají. Je však téměř nemožné, aby šli opět stejným směrem, když už je nyní vidět, že to je cesta do záhuby. Bude to ale také příležitost, aby více dali na rady a doporučení Starších synů člověka, tedy Mistrů moudrosti a zejména Maitréji. V nastalém vakuu a tichu po bouři bude jakýkoliv rozumný hlas daleko lépe slyšet než v kakofonické změti těkavých výkřiků současné chaotické doby Lidstvo se tedy bude moci více přiblížit Hierarchii a pokud tak učiní, bude jeho další budoucnost v dobrých rukou.

Podpořte nás sdílením

Horké září?

Horké září?

Zdálo by se, že s koncem prázdnin nadobro pominulo i nebývale horké léto. Ne, nebojte se, že se nesnesitelná vedra opět vrátí. O čem mluvím já je, že mnohým asi bude horko z nečekaně rychlého vývoje událostí.

Číst více Číst více

Když se zamyslíme nad tím, co drží současný svět v jeho dosavadní zastaralé podobě, tak to jsou především banky a finance, média a telekomunikace, zbraně a technologie a s tím vším spojené mocenské struktury. A hlavní sídlo těchto zájmů leží bezpochyby v USA. Kdo tedy chce překonat jejich moc, musí dosáhnout změny v této zemi. A to se nyní skutečně děje.  To, že v USA probíhá silný zápas je každému patrné již od chvíle posledních prezidentských voleb. Vyšetřování a obviňování prezidenta Trumpa, čistky ve zpravodajských službách, četné ‚sebevraždy‘ ve skupině nejbohatších lidí rozepře s dlouhodobými spojenci na mezinárodní scéně… To vše ukazuje na probíhající vnitřní boj, kteří někteří označují jako skrytou občanskou válku.

Dokonce i úmrtí senátora McCaina, které bylo na internetu anonymně předpovězeno, a jehož rakev nikdo neviděl otevřenou, vyvolává pochybnosti o (důvodu) smrti tohoto krajně pravicového politika. Napětí těchto dní je umocněno blížícími se kongresovými volbami i 17. výročím zřícení tří newyorkských mrakodrapů. Nápadnou shodou okolností John McCain zemřel 17 dnů před tímto sedmnáctým výročím a zdroj, který toto úmrtí předpověděl, se podepisuje písmenem Q, což je v anglické abecedě (která nemá písmeno „ch“) právě sedmnácté. Prezident Trump slíbil, že zveřejní informace o skutečné povaze útoků na Světové obchodní centrum. Panuje proto očekávání, že by k tomu mohlo dojít právě u příležitosti jejich sedmnáctého výročí.

Dost fantasticky zní zpráva, potvrzená z několika zdrojů, že výzvědné družice CIA i všechny jejich velké řídící počítače byly vyřazeny z činnosti. Pokud je to pravda, tak to znamená výrazné oslabení této nechvalně proslulé organizace. Naopak se tím zvětšuje prostor pro „dobré“ síly. Uvidíme, jestli dojde k pokusům odvrátit pozornost a získat čas pomocí fingovaných teroristických útoků nebo eskalací probíhajících mezinárodních konfliktů či dokonce vyvoláním dalších. Již nyní se vyhrocuje situace v Sýrii, Libyi i Jemenu. Podle S. Greera je stále aktuální i scénář předstíraného napadení Země z vesmíru. Odhalení skutečné podstaty existence a práce Vesmírných bratrů také pokračuje. Podle S. Greera jej prý nezávisle na sobě požádaly vlády USA i Ruska o prohlášení týkající se existence mimozemských civilizací a jejich záměrů a možností spolupráce. Vesmírní sousedé jsou stále viditelnější. Dosud nevídaný objekt vznášející se nad mraky a obletovaný malými diskovitými předměty se podařilo v srpnu nafilmovat z letadla letícího nad Japonskem.

Do této mozaiky zapadá i to, že americký prezident vyhlásil září jako „Měsíc připravenosti“ na katastrofy a mimořádné událost. Státní i místní orgány i veškeré obyvatelstvo si mají zkontrolovat a doplnit zásoby a prostředky pro přežití v době ohrožení.

Když shrneme dosavadní vývoj, tak je podle mne naděje, že v USA a se probouzí konečně „duše národa“, která je na druhém paprsku lásky a moudrosti – jak to předpovídal již Benjamin Creme – , která přemůže dosavadní zaslepený šestý paprsek osobnosti, který jejich chování dosud zabarvoval.

Dalším článkem, který stojí potřebným změnám v cestě, je nespravedlivý světový finanční systém. Ten se buď zhroutí sám nebo v důsledku událostí pospaných výše, nebo bude třeba jej cíleně demontovat. Ať tak, či onak, dlouhodobý prospěch bude vykoupen krátkodobým obdobím nejistoty a možná i zmatku, tedy tím, co Maitréja označuje jako „zkušenost s divočinou“. Ostatně co se týče Maitréjova otevřeného působení, tak se dá očekávat, že se objeví na světle veřejnosti až poté, co bude lidstvo připraveno jej opravdu přijmout. Nedávnou se mi dostalo dalšího vysvětlení, proč k tomu ještě nedošlo – protož e jak On, tak Vesmírní bratři čekají na poslední možnou chvíli (nikoliv tedy na první příležitost), kdy bude možné vystoupit a to z důvodu, aby našli odezvu u co největšího počtu lidí.

Podpořte nás sdílením

Všichni lidé brzy poznají Jeho tvář

Všichni lidé brzy poznají Jeho tvář

Koncem května obdržel pan Creme pomocí mentální telepatie od Maitréji po více jak roce další povzbudivé poselství, ve kterém nás ujišťuje, že již je velmi blízko chvíle, kdy všichni Jeho tvář konečně poznáme a kdy se nám začne otevřeně věnovat.

Číst více Číst více

Toto poselství si můžete přečíst zde. Níže uvádíme otázky a odpovědi pane Creme z květnového Share International.

 

V červnovo-srpnovém vydání Share International roku 2003 váš Mistr ve svém článku psal: „Je tedy zjevné, jak nezbytný je mír na Blízkém východě, jak nezbytné je, aby se Palestincům dostalo skutečné spravedlnosti a životaschopné domoviny. To je ten nejdůležitější problém, jakému lidstvo dnes čelí. Selhání v tomto úkolu by pro lidstvo bylo katastrofou.“

Se všemi válkami na Blízkém východě a v arabském světě dnes sotva kdo věnuje pozornost smutné situaci Palestinců. Většina lidí by řekla, že nejdůležitější problém na Blízkém východě je konflikt mezi sunnity a šiity. Stále vidí Hierarchie vyřešení palestinského problému jako „nejdůležitější problém, kterému dnes lidé čelí?“

Ano.

 

Jak může jednotlivec pomoci při uprchlické krizi? Co můžeme dělat? Cítíme se bezmocní a frustrovaní. Je také samozřejmě velmi smutné, vidět tolik utrpení.

Jde o zdravý rozum – pokud vás to dojímá, pak najdete způsob, jak pomoci, jakkoliv budete moci. Byli byste překvapeni, kolik toho Maitréja dělá, aby v celé té situaci pomohl.

 

Otevřely také nedávné bombové útoky v Bruselu srdce lidí a urychlily proces Maitréjova příchodu (jako tomu bylo v případě útoků v Paříži v listopadu 2015)?

Ano, do jisté míry.

 

V době teroristického útoku na bruselském letišti Zaventem byla nalezena třetí bomba, která nevybuchla. Byli to Mistři, kdo zabránili explozi a omezili tak škody, když šlo o tu největší z použitých bomb?

Mistři nezabránili bombě vybuchnout, šlo o velké štěstí.

 

Je Učitel světa vegan? Mysím tím, vyhýbá se osobně vykořisťování zvířat a učí totéž ostatní?

Mistři nepotřebují jíst.

 

V různých zemích s vámi spolupracují ústřední skupiny. Byl by to dobrý nápad, pokud otevřou centrum nebo kancelář (třeba malou), mohou-li si to dovolit, aby k nim veřejnost měla přímý přístup, stejně jako k vašim informacím, knihám a časopisům?

Ano, pokud k tomu mají zdroje. Mohlo by jít o cenný příspěvek pro šíření informací.

 

Vyvíjí se náš strážný anděl, podle své vlastní linie, stejně jako se vyvíjíme i my?

Ano.

 

Je anděl strážný přítomen nebo nablízku v okamžiku početí nebo kolem něj? Nebo kontakt s andělem začíná v určité fázi vývoje zárodku?

Je přítomen od narození.

 

(1) Aby mohl karmický zákon fungovat, musí být anděl strážný také podřízen zákonu, stejně jako člověk. Je tomu tak? (2) Jinými slovy, je pravda, že nás strážný anděl nemůže vždy ochránit, protože si musíme někdy odpracovat karmu tím, co vidíme jako nehody?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Máme vždy stejného anděla strážného po dobu všech našich inkarnací?

Ano.

 

Je-li tomu tak, znamená to, že při každém příchodu do intakrnace opět navážeme vztah (nevědomě, samozřejmě) se stejným andělem strážným?

Ano.

 

V knize „Raja Yoga or Occultism“, jejíž autorkou je H. P. Blavatská, se na straně 32-33 píše o čtyřech typech esoterického vědění neboli věd. „(1) Jádžna-Vidyá, znalost okultních sil, probuzených v přírodě prováděním jistých náboženských obřadů a rituálů. (2) Mahavidyá, tedy ‚velké vědení‘ což je magie kabalistů, tantrické uctívání, často jde o čarodějnictví nejhrubšího zrna. (3) Guhya-Vidyá, znalost mystických sil, sídlících ve zvuku (éter) … magické praktiky, založené na znalosti přírodních sil a jejich spolupůsobení. (4) Átma-vidyá, termín, který překládáme jako ‚vědění duše‘, pravá moudrost podle orientálců, která však znamená mnohem víc, než jen to. To poslední je jediné okultní vědění, o které se teosof může moudře a nesobecky snažit, uznává-li Světlo na stezce“. Je Transmisní meditace příkladem okultní praktiky Átma-Vidyá?

Ano.

 

Termín „jóga“ je běžně chápán jako „sjednocení“. Dá se meditace označit za druh jógy, která sjednocuje osobnost a duši, na rozdíl od Hatha jógy, která sjednocuje pevné fyzické tělo s jeho éterickým dvojníkem?

Ano.

 

V činské historii známe mnoho příběhů o pěti císařích – mudrcích, Huangdi, Zhuan Xu, Yao, Shun a Yu (asi 2852 – 2197 př. n. l.). Někteří se domnívají, že jde jen o mýtické postavy, ale jejich kvality a vlastnosti jsou tolik podobné Hermovi, Zoroastrovi, Homérovi a dokonce Krišnovi, možná i jiným na vašem seznamu velkých zasvěcenců. Mám pravdu, když říkám, že pět moudrých císařů byli skuteční lidé? Byli někteří z nich Mistři?

Šlo o skutečné lidi, osvícené lidi.

Podpořte nás sdílením

Pochod v jednotě

Pochod v jednotě

Do časopisu Share International píší lidé své nejrůznější neobyčejné příhody a pan Creme ve spojení se svým Mistrem jim odpovídá a komentuje jejich zážitky. Následující příhoda patří i v rámci této rubriky k těm nejpozoruhodnějším, již proto, že je doprovázena doslova kouzelnou fotografií Maitréji.

Číst více Číst více

Pane redaktore,

V neděli 29.listopadu 2015 se sešli spolupracovníci Share Interntational ze skupin z jižní Anglie, aby se připojili ke Klimatickému pochodu v Londýně, kde se mělo sejít až 50 000 lidí. Byli zde zastoupeni lidé ze všech oblastí života a stáří. Několik z nich přišlo v námořnických kostýmech a jiní měli zase kostýmy z muzikálového provedení Lvího krále. Projevy uváděly písně ze skupiny z původního skandinávského národa, kteří také kráčeli v čele pochodu.

Ke konci jsme se vraceli zpět k Parlamentnímu náměstí před Westminsterským palácem, kde jsem zahlédl zavalitého bělovousého indického svatého muže, oblečeného do stříbřitého a zlatavého slavnostního oděvu. Pohyboval se mezi lidmi, přičemž s některými pohovořil. Byla jsem zvědavá, o koho jde a tak jsem opustila naši malou skupinu a vydala jsem se k němu. Zeptala jsem se: “Máte pro nás nějaké poselství?“ Odpověděl: „Poselství? Nemám žádné poselství. Já jsem, prostě jsem. My všichni jsem navzájem spojeni, všichni spolu v jednotě. My jsme život! My jsme láska!“ Pak se obrátil, aby pohovořil s jiným člověkem. Vrátila jsem se k naší skupině a jedna ze spolupracovnic se mmě zeptala, jestli by bylo možné jej vyfotit. Tak jsme se k němu společně vrátili a on nám to dovolil. Zeptala se svatého muže, kde žije a on odvětil, že žije v srdci každého. Také se jej zeptala, proč nosí náhrdelník s třináctkami. Odpověděl, že je to symbol, jež se objevuje ve všech možných podobách. Je v Óm, křesťanský kříž je obsahuje tím, že nižší delší rameno je jednotka a ty tři ostatní horní ramena jsou trojka. Je možné je spatřit v mandalách a kdekoliv v přírodě. Jedná se o univerzální číslo.

Mohl byste se laskavě zeptat Vašeho Mistra, zda se jednalo o někoho výjimečného? Je na spodním okraji snímku požehnání?

Suzanne Philipps, Ashurst Wood, West Sussex, Velká Británie

Mistr pana Benjamina Creme potvrzuje, že šlo o setkání s Maitréjou v přestrojení za ´indického svatého muže´. Světlo na fotografii je požehnáním.

(Převzato z časopisu Share International, lednové a únorové čislo 2016)

Podpořte nás sdílením

Zvláštní světelné úkazy na letní obloze

Zvláštní světelné úkazy na letní obloze

Zářijové číslo Share International přineslo několik zajímavých informací o světelných úkazech na letní obloze, které si zaslouží pozornost.

Číst více Číst více

Bylo nafilmováno UFO, jak přelétá nad Olympijským stadionem v Londýně

Během slavnostního zahájení letních olympijských her v Londýně 27. července 2012 se při úvodní s ohňostrojové podívané objevil nad stadionem letící zářící objekt. Záběry se objevily v různých mediálních sítích včetně Sky News a The Telegraph a Daily Mail. (Mistr pana Benjamina Creme potvrdil, že toto UFO bylo Maitréjovou světelnou lodí.)

 

Až 10 pohybujících se a blikajících světel na obloze zachytilo video v Chelmsfordu v Británii 6. června 2012

 

Na videu jsou vidět světla různé velikosti, jak se  rozsvěcují a zhasínají kolem většího diskovitého  svítícího objektu. Disk se pomalu vzdaluje, až  nakonec v záblesku světla zmizí. Poté jednotlivá  světla jedno po druhém rychle odlétají, až není ani  jedno vidět. (Mistr pana Benjamina Crema potvrdil,  že letící objekty představovaly flotilu marťanských  vesmírných lodí.)

 

 

 

 

Mnohobarevný zářící létající objekt byl viděn 29. července nad Moskvou (zdroj YouTube: olegen77). Mistr pana Benjamina Creme potvrdil, že šlo o Maitréjovu „Hvězdu“. Video se nachází na této adrese.

 

Informace převzaty z časopisu Share International, září 2012. Překlad Jan Vacek

Podpořte nás sdílením

Sýrie: anděl v bílém byl Maitréja

Sýrie: anděl v bílém byl Maitréja

Na videu umístěném na Youtube v lednu 2012 je zachycena ulice v Sýrii, kde plno lidí prchá před střelbou provládních jednotek. Jeden mladík je několikrát zasažen a padá na zem. Lidé, kteří se ukrývají před střelbou, se k němu nemohou dostat, aby mu pomohli, protože je ohrožují střelci na vzdálenějším rohu ulice.

Číst více Číst více

Lidé křičí a pobíhají okolo a nevědí co dělat. V tu chvíli se objevuje na záběru muž celý v bílém a velice klidně jde ke zraněnému a bez viditelného úsilí se sklání a zvedá jej. Odnáší jej – jak se zdá – pouze jednou rukou k malé skupině lidí, kteří se ukrývají za rohem. Poté z videa zmizí.

Jeden ze svědků události poznamenal, je muž oblečen do dokonale bělostné róby, přičemž bílá je v islámské kultuře barvou poutníků. Bílý oděv naprosto neodpovídá této vyhrocené konfliktní situaci. Další blogger si povšiml, že mužovy bílé šaty nejsou potřísněny krví zraněného mladíka.  Na videu je jasně slyšet, jak lidé po spatření bílé postavy začínají spontánně provolávat „Alláh“, zatímco střelci kvapně opouštějí scénu.

Syrské zdroje uvádějí, že to nebyl jediný případ, kdy lidé viděli postavy v bílém, jak pomáhají obětem násilností.  Jiné video obsahuje tento komentář: ‘Jeden ze syrských bojovníků za svobodu byl utlačovateli dotazován: „ Kdo jsou ty osoby, které bojují na bílých koních? Přiveď nás k nim.“  Dotazovaný bojovník to nevěděl!’

(Mistr pana Benjamina Creme potvrdil, že muž oblečený celý do bílého byl Maitréja.)

Volně přežil z letního dvojčísla časopisu Share international s využitím dalších zdrojů Jan Vacek.

Podpořte nás sdílením

Maitréjova světelná loď

Maitréjova světelná loď

V posledním čísle časopisu Share International je uvedeno několik svědectví čtenářů, kteří pozorovali oranžově zářící objekt, jak se pohybuje noční oblohou. Objekt na ně často působil majestátným dojmem a jejich výpovědi hovoří i o pocitech nadšení a oživení, které si z takového setkání odnesli.

Číst více Číst více

V posledním čísle časopisu Share International (červenec a srpen) je uvedeno několik svědectví čtenářů, kteří pozorovali oranžově zářící objekt, jak se pohybuje noční oblohou. Objekt na ně často působil majestátným dojmem a jejich výpovědi hovoří i o pocitech nadšení a oživení, které si z takového setkání odnesli.

 

 

Jak se v časopise píše, pozorování Maitréjovy světelné lodi přibývá. Jedno typické pozorování Maitréjovy světelné lodi doprovázené fotografií i s vysvětlením od pana Creme popisuje paní Carol Emmerson z Hullbridge v Essexu (Velká Británie):

 

Maitréjova světelná loď a pod ní Maitréjova´hvězda´, foto C. Emmerson, Hullbridge, Essex, UK, 23.5.2010

Vážený vydavateli,

v neděli 23. května 2010 jsem z okna zpozorovala nádhernou, jasnou hvězdu a rozhodla jsem se, že si ji vyfotografuji. Když jsem připevňovala fotoaparát na trojnožku, zpozorovala jsem za oknem jasné oranžové světlo. Když jsem vyšla ven, oranžové světlo zmizelo. Pokračovala jsem ve fotografování jasné hvězdy a k mému překvapení se oranžové světlo zase objevilo. Byla jsem potěšena, že na displeji vidím jak hvězdu, tak oranžové světlo.

Nemyslím si, že oranžové světlo bylo letadlo, protože nebylo vidět žádné blikající světlo, jak se to pohybovalo zleva doprava a nakonec zvolna zmizelo.

Co byla ta jasná hvězda a oranžové světlo?

Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že oranžové světlo byla Maitréjova světelná loď a jasná hvězda byla Maitréjova ‘hvězda‘.

 

(Poznámka překladatele – vysvětlení pojmu Maitréjova hvězda:

Po celém světě se objevují čtyři vesmírné lodi ohlašující Maitréjův příchod. Je to obdoba „Betlémské hvězdy“ která byla zaznamenána před 2 tis. léty a také hvězdy v Nairobi z r. 1988, kdy týden před Maitréjovým prvním vystoupením na veřejnost nad danou lokalitou týden svítila i za dne „jasná hvězda“ a byla i nafilmována.)

Podrobné vysvětlení účelu a funkce Maitréjovy světelné lodi popsal pan Creme již v dubnovém čísle Share International takto:

K čemu potřebuje Maitréja svou světelnou loď? K čemu ji používá?

Aby ukázal lidem události předem, než se stanou. Mistři vidí události ve světě dříve, než se stanou, protože nepracují v čase.

Maitréja má světelnou loď. Je často viděna jako červená nebo oranžová koule a pojme docela dost lidí. Maitréja jako osoba žije v různých chrámech v Londýně, tráví pár let v každém, vyučuje svámí (hinduistické duchovní) a potom je posílá do světa. Když toto dělá, často bere lidi do světelné lodi.

Maitréja mi před lety oznámil, že je zde pro mne práce, kterou bych mohl konat ohledně šíření informace o jeho příchodu do světa. Mohl jsem tuto práci přijmout, ale i odmítnout. Moje rozhodování doprovázel jeden z prvních velkých zážitků – pohled na to, jak Mistři vidí realitu. Byl jsem vzat do velké světelné koule. V tom světle pokud jsem obrátil oči napravo, mohl jsem vidět minulé události, které stále probíhaly; některé jsem rozeznal jako historické události. Když jsem obrátil oči nalevo, viděl jsem události z budoucnosti, jako kdyby se právě děly přede mnou. Na té nejvyšší úrovni se už odehrávaly, ale ještě se nezhmotnily dolů skrze úrovně až na hustou – fyzickou úroveň. Takže to ještě nebyly události, ale událostmi by se staly.

Spatřil jsem se, jak mluvím k davům lidí… Uviděl jsem davy běžící ulicemi, plačící radostí, že se Kristus vrátil a tak dále… Bylo to mimořádné – však uvidíte… Po Dni deklarace to bude úplně mimořádné. Týdny poté budou lidé skrznaskrz nadšení. To vše jsem mohl vidět. Už se to stalo, ale ještě ne na fyzické úrovni. Musíme si uvědomit, že není žádná minulost, přítomnost nebo budoucnost. Je pouze přítomný okamžik. To je vše, co je. Právě tento okamžik je realita.

Naše pokřivené vidění, naše iluzorní uzpůsobení nás nutí myslet na minulost a budoucnost, ale v podstatě existuje pouze „teď“. Takto Mistři vidí realitu. Proto je pro Mistry tak obtížné přiřadit nějaké události správné, přesné datum v našich pojmech a slova smyslu. Lidé jsou otrávení, že, jak se zdá, Maitréja oddaluje své vystoupení. Jenže on je neoddaluje. Je to jednoduše proto, že časování události na fyzické úrovni trvá déle, než se sjednotí s událostí, která se už uskutečnila na vyšší úrovni. Podílíme se na tom, kdy se událost stane. Jsme za to zodpovědní. To je něco, co lidé úplně vynechávají z rovnice. Máme nesmírný vliv na načasování jakékoliv události. Pokud neuděláme vůbec nic, potom se to stane v určitou dobu. Ale pokud se ozveme a uděláme to, v co věříme, vytváříme okolnosti, které k události připojí časový faktor – buďto ji ještě oddálí, nebo ji posunou kupředu. Lidé s největším zaujetím, nejvíc naštvaní, nejvíc toužící po vystoupení Maitréji v médiích a Jeho veřejné práci – právě tito lidé nedělají vůbec nic, aby se toto stalo. Nikdy neudělali
přednášku o Maitréjovi. Nikdy s nikým nemluvili, ani neřekli své rodině, co si opravdu myslí a v co doufají. Všechno si to nechávají pro sebe jako vnitřní tajemství.

Musíme konat, aby se věci staly. „Člověk musí jednat a uskutečnit svou vůli,“ říká Maitréja. „Nic se neděje samo sebou.“ Pokud chceme, aby se něco zrealizovalo, musíme uskutečnit svou vůli a nenechávat to jen osudu, Hierarchii, času nebo někom jiném. Mistři vědí o událostech, než se stanou. Vědí, že tyto události se zhmotní na fyzické úrovni a promění se v něco, o čem si přečteme v novinách za dva dny, například.

Maitréja bere lidi do té světelné lodi a zpřístupní jim událost, která už je v běhu, z vyšší úrovně. Činí tak stále znova a znova. Týká se to katastrof jako vybuchující ropné plošiny, nebo ukončení únosu letadla.

Jeden příklad za všechny:

Tři nebo čtyři teroristé ze severní Afriky unesli letadlo s asi 60 lidmi na palubě. Létali pořád z místa na místo a nikdo je nenechal přistát nadlouho. Získali víc paliva a letěli někam jinam, ale nikdo tyto teroristy nenechal na svém území. Tak to šlo několik dní. Světová média sledovala příběh den za dnem. Skupina hrozila, že začne po jednom zabíjet rukojmí, dokud nebudou jejich požadavky splněny. Fakticky zabili jednoho muže a vyhodili jeho tělo z letadla. Nakonec přistáli v Alžírsku a myslím, že jim tam poskytli azyl. Ale teroristé byli stále zlovolní a zpočátku si byli dost jistí tím, že zabijí všechny rukojmí, bude-li to nutné.

Maitréja vzal skupinu lidí do své světelné lodě do Alžírska nad letiště, aby viděli to letadlo. Zacílil na lidi na zemi, takže ti ve světelné lodi je viděli, jako by se dívali teleskopem. Viděli výrazy únosců. Byli velmi rozzlobení a rozčilení, protože události se vymykaly jejich kontrole. Tou dobou už se zabíjením rukojmí váhali. Zároveň si mysleli, že to je jediný způsob jak dostat to, co žádali – azyl a beztrestnost bez jakékoliv újmy.

Maitréja řekl lidem ve světelné lodi: „Teď je sledujte. Začínají měnit názor. Nastala změna v jejich odhodlání.“ Lidé v lodi je sledovali. Únosci začali být velmi nejednotní a Maitréja řekl: „Teď sledujte“ a ukázal prstem na vůdce a trochu jím pohnul. Tam na zemi se vůdce únosců trochu usmál a potom se začali všichni usmívat a uspořádali malý tanec, držíc se přitom vzájemně za ramena. Tančili takhle v letadle dokolečka. Potom odhodili své zbraně a celá ta věc skončila. Právě k něčemu takovému Maitréja používá svou světelnou loď, aby vzal lidi k událostem, než se stanou.

Ovlivňoval je Maitréja svou energií? Zapůsobil na jejich myšlenky?

Použil jisté množství své energie a svým prstem se dotknul duše, srdečního centra napravo v jejich hrudníku. Dotknul se jen tolik, že to nenarušilo jejich svobodnou vůli. Ale už to tehdy sami museli vzdávat. Byli tak zmatení, že se mezi sebou začínali vztekle hádat. Maitréja uviděl, že už byli blízko bodu, kdy to vzdají. On to jen stvrdil. Ale neudělal by to, dokud by nebyli připraveni; uvnitř to už začínali vzdávat.

 

Poznámka překladatele: Mohu jen dodat, že zanedlouho po přečtení článku můj mladší bratr s přítelkyní spatřili na obloze jakési letící, neblikající oranžové světlo …

Přeložil Jan Kaleta, jr. Ekoland klub, o. s.

Další informace na: http://ekoland.klub.sweb.cz/share/3_share.htm

Podpořte nás sdílením