Maitréjova světelná loď

Maitréjova světelná loď

V posledním čísle časopisu Share International je uvedeno několik svědectví čtenářů, kteří pozorovali oranžově zářící objekt, jak se pohybuje noční oblohou. Objekt na ně často působil majestátným dojmem a jejich výpovědi hovoří i o pocitech nadšení a oživení, které si z takového setkání odnesli.

V posledním čísle časopisu Share International (červenec a srpen) je uvedeno několik svědectví čtenářů, kteří pozorovali oranžově zářící objekt, jak se pohybuje noční oblohou. Objekt na ně často působil majestátným dojmem a jejich výpovědi hovoří i o pocitech nadšení a oživení, které si z takového setkání odnesli.

 

 

Jak se v časopise píše, pozorování Maitréjovy světelné lodi přibývá. Jedno typické pozorování Maitréjovy světelné lodi doprovázené fotografií i s vysvětlením od pana Creme popisuje paní Carol Emmerson z Hullbridge v Essexu (Velká Británie):

 

Maitréjova světelná loď a pod ní Maitréjova´hvězda´, foto C. Emmerson, Hullbridge, Essex, UK, 23.5.2010

Vážený vydavateli,

v neděli 23. května 2010 jsem z okna zpozorovala nádhernou, jasnou hvězdu a rozhodla jsem se, že si ji vyfotografuji. Když jsem připevňovala fotoaparát na trojnožku, zpozorovala jsem za oknem jasné oranžové světlo. Když jsem vyšla ven, oranžové světlo zmizelo. Pokračovala jsem ve fotografování jasné hvězdy a k mému překvapení se oranžové světlo zase objevilo. Byla jsem potěšena, že na displeji vidím jak hvězdu, tak oranžové světlo.

Nemyslím si, že oranžové světlo bylo letadlo, protože nebylo vidět žádné blikající světlo, jak se to pohybovalo zleva doprava a nakonec zvolna zmizelo.

Co byla ta jasná hvězda a oranžové světlo?

Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že oranžové světlo byla Maitréjova světelná loď a jasná hvězda byla Maitréjova ‘hvězda‘.

 

(Poznámka překladatele – vysvětlení pojmu Maitréjova hvězda:

Po celém světě se objevují čtyři vesmírné lodi ohlašující Maitréjův příchod. Je to obdoba „Betlémské hvězdy“ která byla zaznamenána před 2 tis. léty a také hvězdy v Nairobi z r. 1988, kdy týden před Maitréjovým prvním vystoupením na veřejnost nad danou lokalitou týden svítila i za dne „jasná hvězda“ a byla i nafilmována.)

Podrobné vysvětlení účelu a funkce Maitréjovy světelné lodi popsal pan Creme již v dubnovém čísle Share International takto:

K čemu potřebuje Maitréja svou světelnou loď? K čemu ji používá?

Aby ukázal lidem události předem, než se stanou. Mistři vidí události ve světě dříve, než se stanou, protože nepracují v čase.

Maitréja má světelnou loď. Je často viděna jako červená nebo oranžová koule a pojme docela dost lidí. Maitréja jako osoba žije v různých chrámech v Londýně, tráví pár let v každém, vyučuje svámí (hinduistické duchovní) a potom je posílá do světa. Když toto dělá, často bere lidi do světelné lodi.

Maitréja mi před lety oznámil, že je zde pro mne práce, kterou bych mohl konat ohledně šíření informace o jeho příchodu do světa. Mohl jsem tuto práci přijmout, ale i odmítnout. Moje rozhodování doprovázel jeden z prvních velkých zážitků – pohled na to, jak Mistři vidí realitu. Byl jsem vzat do velké světelné koule. V tom světle pokud jsem obrátil oči napravo, mohl jsem vidět minulé události, které stále probíhaly; některé jsem rozeznal jako historické události. Když jsem obrátil oči nalevo, viděl jsem události z budoucnosti, jako kdyby se právě děly přede mnou. Na té nejvyšší úrovni se už odehrávaly, ale ještě se nezhmotnily dolů skrze úrovně až na hustou – fyzickou úroveň. Takže to ještě nebyly události, ale událostmi by se staly.

Spatřil jsem se, jak mluvím k davům lidí… Uviděl jsem davy běžící ulicemi, plačící radostí, že se Kristus vrátil a tak dále… Bylo to mimořádné – však uvidíte… Po Dni deklarace to bude úplně mimořádné. Týdny poté budou lidé skrznaskrz nadšení. To vše jsem mohl vidět. Už se to stalo, ale ještě ne na fyzické úrovni. Musíme si uvědomit, že není žádná minulost, přítomnost nebo budoucnost. Je pouze přítomný okamžik. To je vše, co je. Právě tento okamžik je realita.

Naše pokřivené vidění, naše iluzorní uzpůsobení nás nutí myslet na minulost a budoucnost, ale v podstatě existuje pouze „teď“. Takto Mistři vidí realitu. Proto je pro Mistry tak obtížné přiřadit nějaké události správné, přesné datum v našich pojmech a slova smyslu. Lidé jsou otrávení, že, jak se zdá, Maitréja oddaluje své vystoupení. Jenže on je neoddaluje. Je to jednoduše proto, že časování události na fyzické úrovni trvá déle, než se sjednotí s událostí, která se už uskutečnila na vyšší úrovni. Podílíme se na tom, kdy se událost stane. Jsme za to zodpovědní. To je něco, co lidé úplně vynechávají z rovnice. Máme nesmírný vliv na načasování jakékoliv události. Pokud neuděláme vůbec nic, potom se to stane v určitou dobu. Ale pokud se ozveme a uděláme to, v co věříme, vytváříme okolnosti, které k události připojí časový faktor – buďto ji ještě oddálí, nebo ji posunou kupředu. Lidé s největším zaujetím, nejvíc naštvaní, nejvíc toužící po vystoupení Maitréji v médiích a Jeho veřejné práci – právě tito lidé nedělají vůbec nic, aby se toto stalo. Nikdy neudělali
přednášku o Maitréjovi. Nikdy s nikým nemluvili, ani neřekli své rodině, co si opravdu myslí a v co doufají. Všechno si to nechávají pro sebe jako vnitřní tajemství.

Musíme konat, aby se věci staly. „Člověk musí jednat a uskutečnit svou vůli,“ říká Maitréja. „Nic se neděje samo sebou.“ Pokud chceme, aby se něco zrealizovalo, musíme uskutečnit svou vůli a nenechávat to jen osudu, Hierarchii, času nebo někom jiném. Mistři vědí o událostech, než se stanou. Vědí, že tyto události se zhmotní na fyzické úrovni a promění se v něco, o čem si přečteme v novinách za dva dny, například.

Maitréja bere lidi do té světelné lodi a zpřístupní jim událost, která už je v běhu, z vyšší úrovně. Činí tak stále znova a znova. Týká se to katastrof jako vybuchující ropné plošiny, nebo ukončení únosu letadla.

Jeden příklad za všechny:

Tři nebo čtyři teroristé ze severní Afriky unesli letadlo s asi 60 lidmi na palubě. Létali pořád z místa na místo a nikdo je nenechal přistát nadlouho. Získali víc paliva a letěli někam jinam, ale nikdo tyto teroristy nenechal na svém území. Tak to šlo několik dní. Světová média sledovala příběh den za dnem. Skupina hrozila, že začne po jednom zabíjet rukojmí, dokud nebudou jejich požadavky splněny. Fakticky zabili jednoho muže a vyhodili jeho tělo z letadla. Nakonec přistáli v Alžírsku a myslím, že jim tam poskytli azyl. Ale teroristé byli stále zlovolní a zpočátku si byli dost jistí tím, že zabijí všechny rukojmí, bude-li to nutné.

Maitréja vzal skupinu lidí do své světelné lodě do Alžírska nad letiště, aby viděli to letadlo. Zacílil na lidi na zemi, takže ti ve světelné lodi je viděli, jako by se dívali teleskopem. Viděli výrazy únosců. Byli velmi rozzlobení a rozčilení, protože události se vymykaly jejich kontrole. Tou dobou už se zabíjením rukojmí váhali. Zároveň si mysleli, že to je jediný způsob jak dostat to, co žádali – azyl a beztrestnost bez jakékoliv újmy.

Maitréja řekl lidem ve světelné lodi: „Teď je sledujte. Začínají měnit názor. Nastala změna v jejich odhodlání.“ Lidé v lodi je sledovali. Únosci začali být velmi nejednotní a Maitréja řekl: „Teď sledujte“ a ukázal prstem na vůdce a trochu jím pohnul. Tam na zemi se vůdce únosců trochu usmál a potom se začali všichni usmívat a uspořádali malý tanec, držíc se přitom vzájemně za ramena. Tančili takhle v letadle dokolečka. Potom odhodili své zbraně a celá ta věc skončila. Právě k něčemu takovému Maitréja používá svou světelnou loď, aby vzal lidi k událostem, než se stanou.

Ovlivňoval je Maitréja svou energií? Zapůsobil na jejich myšlenky?

Použil jisté množství své energie a svým prstem se dotknul duše, srdečního centra napravo v jejich hrudníku. Dotknul se jen tolik, že to nenarušilo jejich svobodnou vůli. Ale už to tehdy sami museli vzdávat. Byli tak zmatení, že se mezi sebou začínali vztekle hádat. Maitréja uviděl, že už byli blízko bodu, kdy to vzdají. On to jen stvrdil. Ale neudělal by to, dokud by nebyli připraveni; uvnitř to už začínali vzdávat.

 

Poznámka překladatele: Mohu jen dodat, že zanedlouho po přečtení článku můj mladší bratr s přítelkyní spatřili na obloze jakési letící, neblikající oranžové světlo …

Přeložil Jan Kaleta, jr. Ekoland klub, o. s.

Další informace na: http://ekoland.klub.sweb.cz/share/3_share.htm

Podpořte nás sdílením