Arison Shari již vidí nový svět

Arison Shari již vidí nový svět

Arison Shari je nejbohatší ženou v Izraeli a pravděpodobně na celém Středním východě. Ovládá největší izraelskou banku a stavební společnost. Dohromady s bratrem vlastní námořní plavební společnost a patří jí spousta dalších investic.

Arison Shari je nejbohatší ženou v Izraeli a pravděpodobně na celém Středním východě. Ovládá největší izraelskou banku a stavební společnost. Dohromady s bratrem vlastní námořní plavební společnost a patří jí spousta dalších investic. Podle nejnovějších odhadů v časopisu Forbes její majetek činí 2,7 mld. USD. Tato známá izraelská filantropka se narodila v New Yorku, ale žije v Izraeli. Říká, že již od dětství se jí ukazovaly vize budoucích událostí. „Po mnoho let jsem trpěla kvůli vizím, pocitům a poselstvím… Modlila jsem se, aby odešly. Vnášely do mého života mnoho bolesti. Byla to příprava na současnou fázi, na fázi, ve které jsem nyní připravena otevřeně hovořit o tom, co vím, s odvahou a beze strachu.“

Několik měsíců předem cítila katastrofická tsunami v Indickém oceánu v roce 2004, zásahy Izraele iráckými raketami v roce 1991, cítila jak hurikán Katrina pustoší v roce 2005 New Orleans. Měla také předtuchu o globální ekonomické krizi.

„Viděla jsem věci předtím, než se staly a to mne velmi děsilo“, píše ve své knize „Zrození: Když se duchovní a hmotné setkávají“. „Předtuchy bývaly vždy provázeny krutými a bolestivými fyzickými pocity. Během Války v Perském Zálivu, když dopadaly rakety na Tel-Aviv, a nyní, když dopadají na Sderot, cítím to na vlastní kůži. Cítím, jak jsem v plamenech, truchlím za ztráty, které nejsou moje a ke kterým ještě nedošlo.“ „Zatímco v minulosti byly vize vždy kruté, katastrofické, násilné — v současnosti mohu vidět nový svět. Pokoj, klid a svobodu, kterou bude mít. To je pro mne velmi uspokojivá znalost, protože již vím, že co zahlédnu ve vizích, to se zhmotní.“ „Věci se poté dají do pořádku“, předpovídá. „Myslím, že se spása přibližuje. Teď to právě vypadá, že jsme ve tmě, ale světlo přijde.“

Dlouhou dobu se bála o svých předtuchách otevřeně hovořit. Zbavit se strachu jí pomohly vhledy, které získala při práci s floridským psychiatrem Brianem Weissem, který provádí regresní terapie. Nyní, jak říká, je připravena vystoupit se svými vizemi na veřejnost a spojit své duchovní a obchodní cíle dohromady. „Dr. Weiss mi během našich setkání sdělil, že budu mít důležitou úlohu ve světovém usmíření, ale v té době jsem nevěděla, o čem hovoří, a nedovedla jsem se s touto myšlenkou vyrovnat.“ Nyní říká, že její vize bere jako dar, ne ale v tom smyslu, že hned poběží a začne něco prodávat nebo kupovat. Cítí jako svou úlohu pozvednout vědomí lidí a ukázat jim, že můžeme v podstatě změnit svět.

Její příběh trochu připomíná líčení Wayne Petersona, amerického diplomata, který také byl připravován na svou budoucí úlohu, jak píše v knize „Výjimečná doba, výjimečné bytosti.“

O tom, že Hierarchie podporuje vznik celosvětové skupiny inteligentních lidí se zájmem sloužit, podala zprávu již A. A. Bailey v knize „Pojednání o bílé magii“:

„Ve fyzické rovině bez jakékoliv exoterní organizace a obřadů nebo vnější formy se integruje – tiše, vytrvale a mocně – skupina mužů a žen, kteří nakonec převezmou předcházející hierarchické úsilí. Nahradí všechny církve a všechny organizace a nakonec vytvoří oligarchii vybraných duší, které budou ovládat a vést svět.

Jsou ze všech lidských ras, mluví všemi jazyky, zahrnují všechna náboženství, vědecké obory i filosofie. Je pro ně typická syntéza, celistvost pohledu, intelekt a výborně rozvinuté mentální schopnosti. Nemají žádné věroučné vyznání kromě víry v Bratrstvo, která se opírá o Jediný život. Neuznávají žádnou autoritu kromě své vlastní duše a žádného Mistra kromě skupiny, které chtějí sloužit, a lidstva, které hluboce

milují. Nestaví si kolem sebe žádné bariéry, nýbrž jsou vedeni širokou tolerancí a zdravým rozumem a smyslem pro úměrnost. Na lidský svět se dívají očima otevřenýma a poznávají, koho mohou pozvednout a ke komu se mohou postavit – tak jako se staví Velicí – a pozvedat ho, učit a pomáhat. Poznávají svoje druhy a sobě rovné.

Znají se navzájem a když se setkají, stojí bok po boku se svými spolupracovníky v díle na spáse lidstva.“

Nyní paní Arison Shari vede několik projektů, jež mají pomoci lidem, aby se pozvedli a sjednotili. Například: „All-One, projekt vedený vizí Arison Group, je organizací, jejímž cílem je zavést globální rozpravu, která pomůže formovat novou skutečnost, jejímž základem je: „Všichni jsme součástí celku.“ „Přinášíme zprávu o tom, že myslet a konat jako jeden je pro nás pro všechny existenciální záležitostí, a podporujeme vědomí jednoty prostřednictvím jednotlivců, organizací a institucí, jakož i prostřednictvím povzbuzování rozpravy přednáškami, konferencemi a setkáními s tvůrci mínění a širokým publikem v Izraeli a v zahraničí.“

Naplňuje tak své poslání, které podle ní má každý z nás. „Jsem vedena přesvědčením, že každý jednotlivec, ať už je kýmkoliv, je součástí většího celku, ve kterém každý z nás má svou úlohu, svou odpovědnost a schopnost ovlivňovat.“

Podpořte nás sdílením