David Harvey: konec kapitalismu a jak dál?

David Harvey: konec kapitalismu a jak dál?

Minulý měsíc vysílala britská veřejnoprávní televize BBC rozhovor se známým geografem a sociálním teoretikem profesorem Davidem Harveyem o jeho názorech na původ a řešení celosvětové ekonomické krize.

Minulý měsíc vysílala britská veřejnoprávní televize BBC rozhovor se známým geografem a sociálním teoretikem profesorem Davidem Harveyem o jeho názorech na původ a řešení celosvětové ekonomické krize. Prominentní vědec břitce dosoudil současný ekonomicko-sociální model tzv. kapitalismu volného trhu, který podle něj již delší dobu nepřináší lidem nic pokrokového. Lidé nemají lepší možnosti rozvoje, svět není bezpečnější, rozmanitější ani svobodnější. Jako evidentní důkaz trvalé neudržitelnosti tohoto systému uvedl základní předpoklad, na kterém je současná ekonomika založena. Za zdravý ekonomický vývoj se považuje neustálý nekonečný tříprocentní (složený) ekonomický růst. Tento vývoj ovšem vede k tomu, že vzniká problém, jak rostoucí kapitálový přebytek neustále (výhodně) investovat. Jestliže máte nyní ve světě třeba 1,5 trilionu dolarů v kapitálových investicích, tak byste za dvacet let měli najít investiční příležitosti pro více jak 2,5 trilionu – a přitom všechny by měly být ziskové. To je prostě nemožné. Proto již delší dobu nesměřuje většina investic do vytváření skutečných hodnot, ale postupně se cílem investorů stalo vlastnictví nemovitostí, kontrola přírodních zdrojů, investice do komodit, kontrola práv k duševnímu vlastnictví, investice do finančních nástrojů apod. Nevytváří se tím nic produktivního, ale již jen peníze z peněz. Výsledkem je, že se dochází k obrovským spekulativním bublinám, které musí dříve či později neodvratně splasknout.

Růst objemu kapitálových investic při tříprocentním ekonomickém růstu

Je třeba rozlišovat mezi růstem a rozvojem. Tento nesmyslný růst musí jednou skončit a místo kvantitativního růstu nastoupí rozvoj a silné přerozdělování. Je třeba investovat do lidské kreativity a lidských schopností. Lidská tvořivost je úžasná, ale v současném systému je potlačena. S tím musí zároveň přijít radikální transformace systému vzdělávání. Budoucí sociální systém by měl vést k větší radosti, bezpečí a svobodě. Bude to systém decentralizovaný, který umožní rozmanitý vývoj místních společenství a který bude neustále přinášet něco nového. Nebudou to ale nové výrobky, ale nové kulturní formy, nové etiky, nové hudební směry atd. Jako příklad potřeby neustálého rozvoje citoval jeden rozhovor s církevnímu představiteli. Říkali mu:“Víte, dlouho jsme bádali, proč je křesťanská představa ráje tak málo přitažlivá. A nakonec jsme na to přišli: je tak hrozně statická, tak nudná, že tam nikdo nechce!“ Lidé prostě chtějí žít ve společnosti, která jim neustále přináší nadšení z nového.

Jak řeší současnou krizi kapitalismus volného trhu již víme: bohatí dále bohatnou a chudí chudnou. Ekonomická krize, trvalé zhoršování životního prostředí, vlna terorismu a násilí jsou všechno důsledky přetrvávajícího přežilého systému. Ekonomický kolaps musel podle něj nutně přijít a osobně jej pan Harvey očekával již kolem roku 2003. Na otázku, jestli reformy prosazované prezidentem Obamou mohou něco změnit odpověděl, že možná mohou něco o nějakou dobu oddálit, ale problém se tím nevyřeší. Politiku ovládají finančníci a bohatí a tak je vlastně jedno, která strana zvítězí, protože v obou mají své zastoupení. Tak jako tak zvítězí stejně strana Wall Streetu. Takže se postarají o to, aby reforma Wall Streetu neuškodila. Naoko sice to může vypadat, že ztratí, ale nakonec na tom rozhodně vydělá.

Kapitalismus se dobrovolně sám transformovat nebude. Vládnoucí skupiny se svého postavení dobrovolně nevzdají, je třeba je k tomu donutit. K tomu je mohou přinutit jedině masy obyčejných nespokojených lidí. Na otázku, zda pan profesor vyzývá k převratu a k revoluci odpověděl, že ano, jistě. Lidé to musí zastavit demokraticky, tím jak budou volit, a pak také v parlamentu a když to nepůjde jinak, tak je třeba vyjít do ulic.

Reportérku samozřejmě zajímalo, zda novým společenským systémem by podle pana Harveye měl být komunismus, který se v mnoha zemích příliš neosvědčil. Pan profesor se však nenechal strhnout k ukvapeným závěrům. Podle něj je nutné, aby lidé nyní vůbec začali o změně uvažovat, aby se probudili. Lpění na starém systému je totiž velmi silné. Jako doklad uvedl názor, se kterým se osobně setkal. Jeden člověk se mu svěřil, že si snadněji dokáže představit konec světa než konec kapitalismu. A to je smutné. Lidé nyní musí začít přemýšlet o alternativách současného systému, diskutovat o tom, jak by chtěli, aby svět vypadal, aby byl lepší než dnes. To je jediná cesta jak se lze dostat k systému, který bude lidem lépe sloužit.

Půlhodinový rozhovor s profesorem Harveyem se vysílala BBC, v pořadu HARDtalk dne 5.5.2010.http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/hardtalk/8662148.stm

Pan David Harvey má vlastní webové stránky http://davidharvey.org/, kde je kromě tohoto rozhovoru k dispozici i mnoho dalších.

Podpořte nás sdílením