Svetelne Posolstva z Nebies

Svetelne Posolstva z Nebies

Svetelne javy sa objavovali zrazu, pri slnečnom počasí. Môžu zostať niekoľko dní, niekedy i celé týždne. Potom zase zmiznú a zostane obyčajný odraz.

Podľa Benjamina Creme sa na ich projekcii podieľajú mimozemské inteligencie. Ich lode tak isto vytvárajú tzv. crop circles – znaky v obilí, ktorých hojný výskyt je zaznamenaný prevažne v Anglii, ale vyskytli sa už aj na Slovensku a v Čechách. Sme tým upozorňovaní na dôležitosť dnešnej doby a je nám podávaný dôkaz o ich existencii. Súvisí to s tzv. druhým príchodom Krista, jeho prítomnosťou vo svete. Podrobnejšie o svetelných obrazoch pojednáva časopis Share International (http://www.share-international.org/background/miracles/mi_circles.htm).

Pán Peter Weiss dokumentuje fotograficky takéto znamenia aj zo Slovenska už od roku 2004. Predtým sa dozvedel z časopisu Share International o ich existencii a výskyt v rôznych kútoch sveta.

Bratislava 11.7.2010Často sa prejavujú obrazy v podobe veľkých a zreteľných kruhov s krížmi vo tvare X. Ale nie vždy, niekedy sa ukážu piliere, kľúče, kruhy a iné tvary. Zistilo sa že keď si ich ľudia všimli a pred nimi chvíľu zastavili a otvorili sa, obrazy ich liečili.

Takýmito odrazmi ale i kruhmi v obilí je nám ukázané, že tvorcovia týchto obrazov sú inteligentné bytosti, že perfektne ovládajú geometriu a matematiku (kruhy v obiliach sú matematicky presne vypočítané geometrické vzory), že nám ponúkajú liečenie cez hologramy, že nás majú radi a neubližujú nám. Holywoodske filmy ukážu scenáre, ktoré odvádzajú od tejto pravdy. Sú to naši vesmírny bratia, ktorý takto jemne upozornia na ich prítomnosť vo svete, ako ochrancovia tejto planéty. V skutočnosti už od druhej svetovej vojny majú vesmírny bratia hlavnú zásluhu na tom, že táto planéta zostala celá. Kozmický ľudia okolo Zeme vytvorili veľký svetelný kruh, ktorý ju drží nedotknutú a chráni pred vplyvom negatívnych kozmických síl. Sily zla na tejto planéte získavajú energiu práve z tejto kozmickej astrálnej roviny. Sme chránený aby tieto sily nepôsobili na Zemi v príliš veľkej intenzite.

Vídeň 10.7.2011

Všetko slúži ako príprava opätovného príchodu Krista a zviditeľnenie Hierarchie Majstrov Múdrosti, k čomu súbežne dochádza. Máme možnosť zrýchliť tento proces tým, že skrze naše médiá pozývame Krista aby vstúpil na svetové pódium. Toto vedie ku Dňu deklarácie. Deň, keď sa sám predstaví a naplní proroctvo ,,Všetci ľudia ho budú vidieť.“ To sa stane skrze televíziu. Zároveň ho budeme počuť, ako telepaticky s nami komunikuje v našom vlastnom jazyku. Budeme cítiť jeho energie lásky, akoby objal celý svet. Takto začína nová doba. Nemôžem Vám povedať detaily jeho správy, ale bez pochybne nám povie kto je, odkiaľ prichádza. Bude rozprávať o Jeho skupine Majstrov a ich návrate do sveta, o problémoch sveta a navrhne ich riešenie, o živote pred nami, o jeho mimoriadnej vízii budúcnosti, o technológiách budúcnosti, ktoré nám dajú majstrovstvo nad silami prírody. Spomenie dva veľké zákony, ktoré vládnu celý život na planéte. Zákon príčiny a následku a zákon znovuzrodenia ako spôsob vývoja na tejto planéte. Bude dávať vízie lepšieho života pre ľudstvo, žiť jednoduchšie a v správnych vzťahoch, nielen jeden k druhému, ale i k planéte ktorej sme súčasťou. Dotýka sa potreby životného prostredia a ako musíme udržať a správne používať zdroje zeme. Ukáže ako jednoduchší život môže byť šťastnejší, viac naplnený keď všetci sa podelia o zdroje a žijú takýto život. Svetový učiteľ prišiel pre celý Vodnársky vek cca. 2500 rokov. Veľmi skoro ho uvidíme.

Podpořte nás sdílením