Autor: admin

Otázky a odpovědi z říjnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z říjnového časopisu Share International

V otázkách a odpovědích z říjnového vydání Share International kromě dosud aktuálního tématu `hvězdy` pan Creme koriguje některé nesprávné pohledy na příchod Krista a zabývá se též otázkami znečištění prostředí a léčením. Reaguje také na poplašné zprávy o údajných světových hrozbách, jež se nyní lavinovitě šíří především z Ameriky.

Číst více Číst více

V otázkách a odpovědích z říjnového vydání Share International kromě dosud aktuálního tématu `hvězdy` pan Creme koriguje některé nesprávné pohledy na příchod Krista a zabývá se též otázkami znečištění prostředí a léčením. Reaguje také na poplašné zprávy o údajných světových hrozbách, jež se nyní lavinovitě šíří především z Ameriky.

(1) Jsou kromě observatoře na Maltě i jiné vědecké instituce, které jsou si vědomé existence ‘hvězdy‘? (2) Jaká je nejlepší cesta k urychlení informovanosti veřejnosti o ‘hvězdě‘ a o jejím významu? (3 ) Je v některých zemích větší povědomí o ‘hvězdě‘ než v jiných? Mnoho UFO skupin zjišťuje výskyt velkých kosmických lodí, ale nejsou informováni jejich významu.

(1) Nemohu uvěřit tomu, že seriózní pracovníci na světových observatořích dosud neviděli ‘hvězdu‘ – museli si jí všimnout, ale protože nechápali její význam, tak to patrně pustili z hlavy. Kdykoliv někdo, kdo není seznámený s astronomií, kontaktuje takový profesionální ústav, tak je odmítnut s tím, že se jedná pravděpodobně o Jupiter nebo Venuši, nebo o nějakou jinou planetu našeho slunečního systému. Oni a priori vylučují možnost, že by mohlo být nalezeno něco nového jako je Maitréjova ‘hvězda‘. Obyčejní lidé se nechají takovouto odpovědí přesvědčit a věří astronomům. To stejné samozřejmě platí i pro média, která také potřebují někoho z profesionálních astronomů, který by připustil existenci ‘hvězdy‘. Nicméně dobré záběry ‘hvězdy‘ byly v japonské televizi Fuji (17. července 2009). Trvaly 1 minutu a 47 vteřin a ‘hvězda‘ na nich prováděla své ‘triky‘ – kroužila, přemisťovala se, měnila barvu a velikost. (2) a: Mluvte o tom. b: Vyfotografujte ji, když to bude možné a pošlete fotografii do místních novin a / nebo do Share International. (3) Ne.

Jsem zmatený ze spojitostí mezi Maitréjou a bytostmi z jiných planet; např. velkými kosmickými loděmi, které se objevují jako ‘hvězda‘. Jaká je spojitost mezi Maitréjou a těmito Bytostmi? Proč by měly být zapojeny do Jeho příchodu?

My jsme všichni součástí jednoho jednotného slunečního systému. Veřejnost nemusí všeobecně vědět nebo věřit, že existuje život na jiných planetách našeho systému, ale Hierarchie všech planet jsou ve spojení. Vskutku existuje druh Meziplanetárního parlamentu, který reprezentuje všechny planety. Vesmírní bratři jsou zde aby pomohli lidem na Zemí překonat těžkosti, které nám přinesla naše vlastní nevědomost, a aby spolupracovali s Maitréjou a naší Duchovní hierarchií jako celkem na spásonosné práci. Je to duchovní poslání.

Pracoval jsem s obrázkem Maitréjovy ‘ruky‘ jednoduše tak, že jsem na ni hleděl. Cítil jsem, jak probíhají všechny druhy léčení. Jednu chvíli se mi zdálo, že vidím uvnitř ruky obrázek lidského obličeje zhruba pod posledními dvěma prsty. (1) Pracuje tak přese mne nějaký průvodce, nebo (2) pouze moje představivost?

(1) Ne. (2) Pouze představivost. Energie přicházejí od Maitréji.

Papež Benedikt tvrdí, že kosti nalezené v červnu 2009 v Říme patří svatému Petrovi. (1) Jsou to opravdu kosti svatého Petra? (2) Když ne, komu tedy patří?

(1) Moje informace je, že tomu tak není. (2) Není známo.

Navštívil jsem několik přednášek pana Benjamina Creme v Londýně ve Friends Meeting House, Euston v rozmezí let 1985 až 1987. Jsem přesvědčen, že prostoupení pana Benjamina Creme je úplně skutečné, nicméně výroky o příchodu Pána Maitréji, jak jej popisuje, jsou poněkud předčasné. Od nynějška za tisíc let by to bylo přiměřenější. Tato doba je pro to příliš neklidná, že ano? Čekal jsem velmi, velmi, velmi, velmi dlouho, myslím tím přes mnoho inkarnací, život po životě, abych uviděl znovuobjevení něčeho takového, co jsme měli ve Zlatém věku Atlantidy, města Zlatých bran, z více než z jedné stránky, duchovního jádra tohoto města, prohlížeje vědomě duchovní horizonty věk po věku, inkarnaci po inkarnaci, trpělivě čekaje. Přetrpěl jsem zmrzlé pustiny Doby ledové po zhroucení posledních zbytků Atlantidy, Těšil jsem se na znovuvzkříšení civilizace lepšího druhu. Tato doba přelomu 20. a 21. století je sice kritická, ale nepřipadá mi úplně vhodná pro příchod Pána Maitréji. Přál bych si, aby byla!

Podle mého mínění je toto jen jeden z mnoha (mylných) pohledů na příchod Maitréji a Jeho skupiny Mistrů: zviditelnění Duchovní hierarchie. Nikdo by neměl lépe vědět aktuální časový plán této události než samotní Mistři. Jeden z nich, Mistr Djwhal Khul, v učení od Alice Bailey poskytl naději a možnost Kristova návratu v období kolem poloviny minulého století, tj. kolem roku 1955, a kdyby to nevyšlo, tak ke konci 20. století. Moje informace zněla, že Maitréja, Mistr všech Mistrů, sestoupil se své hory v Himálájích v červenci 1977 a vstoupil do Londýna (Jeho střediska zájmu v moderním světě) dne 19. července 1977, velmi blízko předpovědi Mistra DK, která byla publikována v „Opětovném příchodu Krista“ od Alice Bailey (Lucis Trust).

Mnoho vzdělaných lidí tvrdí, že ‘prasečí chřipka‘ byla geneticky vyrobena záměrně farmaceutickou společností nebo dokonce společnostmi jako jeden z pokusů snížit zalidněnost světa lidským druhem. Tato informace přišla od jednoho vysoce postaveného praktického lékaře, který vede světovou zdravotnickou federaci, který také říká, že by lidé neměli přijímat vakcínu, protože to není nic jiného než odpadní produkt, coby jeden z prostředků na zničení nejlepší části lidstva. Je na této informaci vůbec něco pravdivého?

Ne, vůbec nic. To neznamená, že vakcína je úplně neškodná.

Australská lékařka Hulda Clark tvrdí, že přebytek mikroorganismů (virů, bakterií, hub) v lidském těle, spolu s jedovatými látkami a kovy oslabuje imunní systém a vyvolává mnohé nemoci jako chronický únavový syndrom, rakovinu, AIDS atd. Dělala pokusy s elektronickým přístrojem, který zabíjel tyto patogeny. Spolu s vhodnou stravou, čištěním střev a jinými prostředky dosahuje velmi dobrých výsledků u případů rakoviny, AIDS a jiných nemocí. Může tento typ léčení pomoci lidem s těmito chorobami při respektování karmického zákona?

Ano, může, pokud bude správně předepsán a diagnóza bude správná. Celé lidstvo je ohroženo tímto znečištěním.

Nazarénské léčebné středisko v Coin v Malaze ve Španělsku je dobře známé prováděním psychických operací, kdy se pracuje na pacientově éterickém těle, aby se vyléčilo. Některé z operací mají působivé výsledky. Na léčení zranění se často používá Vibhuti od Sái Báby. Existuje mnoho fotografií léčitelů Esteban Moliny a Stephen na kterých je možno vidět energie, které se účastní procesu léčení. Léčitelé tvrdí, že spolupracují s lékařským týmem ze 6. astrální úrovně, složeném z přibližně sedmnácti specialistů, kteří provádějí léčení za’použití‘ těl Esteban a Stephen. Ti tvrdí, že jsou ‘informováni‘ o tom, že léčivé energie přicházejí od Mistra Ježíše, Sái Báby a Mistra, Jež byl Madonou.

(1) Můžete potvrdit, že skrze léčitele pracují lékaři z astrální úrovně? (2) Jsou Mistr Ježíš, Sái Bába a Mistr, Jež byl Madonou zapojeni do procesu léčení? (3) Voda ze studny používaná ve Středisku má mít léčivé vlastnosti. Je to pravda?

(1) Ano. (2) Dávají svou energii, když se o ni požádá. (3) Ano.

V knize Julese Verna Cesta do středu Země popisuje existenci podzemních lidských společenství, některých necivilizovaných a agresivních a jiných na pokročilém stupni vývoje. Nedávná knížka od Trigueriniho popisuje existenci podzemní lidské civilizace (1) Je na Zemi podzemní lidská civilizace? (2) Jsou podzemní lidské civilizace na jiných planetách Slunečního systému? (3) Pokud ano, na kterých?

(1) Má informace je, že tomu tak není. (2) Ano. (3) Nebylo zodpovězeno.

Když se postaví jaderný reaktor, ale nikdy se nedá do provozu (tj. nikdy se nespustí) (1) Může stále představovat nebezpečí znečištění prostředí a atmosféry? Podobně (2) když se reaktor vypne, může i tak představovat hrozbu když je v nečinnosti a nebo v průběhu demontáže? (3) Pokud ano, jak vážné to nebezpečí je?

(1) Ano. (2) Ano. (3) To záleží na tom, jak šikovně se s ním zachází.

V Addis Abebě v Etiopii je u kostela N’toto Maria vodní zdroj, o kterém se věří, že má léčivou moc. Byla voda na tomto místě magnetizována, a pokud ano tak kým?

Ano, Mistrem Ježíšem.

Právě jsem sledoval televizní pořad o vymírání medonosných včel, což způsobuje dost problémů. Co by k tomu mohl říci Maitréja? Co to způsobuje a co je možné dělat pro záchranu včel? Bez nich vymřeme.

Maitréja se dosud , co já vím, nevyjadřoval k otázce včel, které vskutku celosvětově vymírají, především jako důsledek toho, že používáme (zneužíváme) pesticidy a také kvůli změně podmínek způsobené globálním oteplováním. Odpověď leží v našich rukou: změna zemědělských postupů a ukončení využívání země jako místa pro vypouštění našich jedovatých plynů.

Je na světě skupina lidí, která řídí světové události? Mají za cíl zotročení národů světa?

Ne. To je jedna z mnoha tuctů panikářských ‘konspiračních teorií‘, které pocházejí hlavně z Ameriky. Je mi líto, že musím říci, že Amerika jako celek, což si musíme přiznat, je v souvislosti s útoky ze zahraničí úplně paranoidní. Není pochyb o tom, že v mnoha zemích existují malé skupinky lidí, které vymýšlejí cesty a způsoby jak řídit svět, ale k tomu nikdy nedojde, to jsou jen neurotické sny.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi ze zářijového časopisu Share International

Otázky a odpovědi ze zářijového časopisu Share International

Kdy se Maitréja objeví poprvé v televizi? Závisí to na množství lidí, kteří uvidí ‘hvězdu’ anebo na dalším kolapsu našeho finančního systému?

Číst více Číst více

Kdy se Maitréja objeví poprvé v televizi? Závisí to na množství lidí, kteří uvidí ‘hvězdu‘ anebo na dalším kolapsu našeho finančního systému?

Objevení Maitréji nevyžaduje další kolaps našeho systému a opravdu to nezávisí na množství lidí, kteří uvidí ‘hvězdu‘.

Mám informaci, že se Maitréjův první rozhovor uskuteční velmi, velmi brzy – možná dříve, než si myslíte. Ale samozřejmě, když více lidí uvidí ‘hvězdu‘ a budou informovat o jejím pozorování, mohli bychom započít ve světových médiích s debatou o tom, co tyto ‘hvězdy‘ jsou.

Lidé nemusí nutně souhlasit s mým přesvědčením, co jsou ‘hvězdy‘ zač – obrovské vesmírné lodě: jedna z Marsu, další z Jupiteru, jedna z Venuše a další z nejmenované planety. Jsou to kosmické lodě (ne běžná UFO konající obvyklou, i když výjimečnou práci), které dělají tuto speciální práci co se týče ‘hvězdy‘.

Bylo mi řečeno, že čtyři ‘hvězdy‘ budou na svých místech až do Dne deklarace, na severu, jihu, východě a západě, takže kdekoliv budete stát na Zemi, Vaše oblast bude pokryta ‘hvězdou‘. Jediné co musíte udělat je dívat se po nich: neobjevují se totiž pořád. Lidé si představují, že se podívají na nebe a hned je spatří. Není to zas až tak jednoduché. Jsou gigantické; ale nezaplňují celou oblohu. Jsou větší než planety i hvězdy a pohybují se.

Každá ‘hvězda‘ má velikost pěti fotbalových hřišť dohromady. Neobjevují se nepřetržitě, protože si musí dobíjet baterie. Tak se přesouvají tak blízko ke Slunci, jak je to jen možné, aby si tímto způsobem dobily baterie. To nějakou dobu trvá a pak se vrací na místo a pohybují se kolem. To je u ‘hvězdy‘ ta věc, že se pohybuje.
Někdy se pohybují na požádání: když vidíte ‘hvězdu‘, můžete ji požádat, aby se pohnula; je o nich známo, že umí odpovídat na lidské myšlenky. Vskutku, v posledním Share Interntional jsme uveřejnili dopis , ve kterém autor píše, že viděl hvězdu a požádal jí: „Pokud ty jsi ta hvězda, mohu vidět ještě další? A skoro okamžitě se další objevila vedle té první, pak další a nakonec ta čtvrtá. Seřadily se jedna vedle druhé.

Jak se může Maitréja objevit, když hlavní media pokračují v potlačování zpráv o ‘hvězdě‘?

Pokud budou média nepřetržitě pokračovat v potlačování zpráv o ‘hvězdě‘, Maitréja prostě vystoupí.

Maitréja už měl takové plavidlo z našeho solárního systému umístěno na svém místě kolem Země jako znamení ohlašující jeho příchod. Opakuje se tím to, co se stalo na Blízkém východě, když se narodil Ježíš. Hvězda betlémská doprovázející moudré muže byla vesmírnou lodí. Tohle je opakování téže události. Ale nyní jsou hvězdy čtyři a ty mohou být spatřeny někdy během dne a samozřejmě – v noci. Mohou být vidět, pokud jste vytrvalí a díváte se často. Když vyjdete ven hledat hvězdu, vezměte si kameru s dobrým zoomem. Máme fotky hvězdy, která vypadá více jako vesmírná loď než jako hvězda.

Podívejte se na YouTube (webstránky) a uvidíte tucty videí a fotek téhle ‘hvězdy‘.

Jsou ‘hvězdy‘ živé formy?

‘Hvězdy‘ nejsou živé formy, jsou plavidly vyráběnými na Marsu, Venuši, Jupiteru a jedné další nejmenované planetě. Dvě byly vyrobeny na Marsu, který je „továrnou“ na vesmírná plavidla pro náš solární systém; vyrábí kolem 90 procent všech plavidel. Jsou vyráběny myšlenkou a nejsou z husté fyzické hmoty. Pokud byste se dostali na Mars, neuvidíte nic, i když na Marsu se vyskytuje více Marťanů než je na Zemi lidí.

Jsou návštěvníci z ‘hvězdy‘ vedeni Maitréjou?

Ne. Jsem si jistý, že toto všechno bylo velmi dobře promyšleno Maitréjou a Vesmírným bratrstvem. Jsem si jist, že nechal na nich, aby uskutečnili požadovanou misi.

Hvězda‘, kterou jste předpovídal v prosinci 2008, není nepřetržitě viditelná po celém světem, ale tu a tam na některých místech. Kdyby byla ‘hvězda‘ viditelná trvale, přijetí veřejností by bylo snazší. Omezují objevování‘hvězdy‘ nějaké zákonitosti?

Ano. ‘Hvězdy‘ mohou ukazovat své světlo po daný počet hodin denně, načež se musí znovu dobít ze Slunce.

Je nějaký důvod domnívat se, že k objevení Maitréji dojde v blízké době? O Vánocích jste velkému množství lidí, kteří Vám věřili, vysoce pozvedl jejich naděje, ale zdá se, že vše vyšlo na prázdno. To, co bylo ohlašováno jako „velmi jasná hvězda viditelná pro každého ve dne v noci“ vypadá, že se ‘scvrklo‘ na zlomek toho, v co jsme měli doufat. To způsobilo u některých lidí, že se odvrátili od Share International. (1) Je možné, že se Maitréjovo objevení na veřejnosti uskuteční až za mnoho let, nebo (2) že změnil svůj původní úmysl otevřeně působit na světové scéně?

(1) Ne. (2) Ne. Samozřejmě, že každý doufá, že uvidí Maitréju brzy, ale lidé jsou tak netrpěliví, netuší, jaký obrovský odpor zde existuje, kosmický a planetární, proti Maitréjovu objevení. Otázka, kterou by si měl každý položit, myslím si, zní: Co jsem udělal abych uspíšil Jeho objevení? Je to dost nebo jen nečinně vyhlížím až začne konat Maitréja?

Jemenské proudové letadlo se zřítilo na cestě ke Komorským ostrovům 30. června 2009. Jen jeden pasažér – dvanáctiletá dívka – ze 153 lidí na palubě přežila. „Necítila nic“, řekl její otec. „ocitla se ve vodě“ a držela se trosek letadla po více než 12 hodin. Představitel francouzské vlády nazval její přežití „skutečným zázrakem“. (1) Jakou účast, pokud nějakou, měli Mistři při záchraně dívky? (2) Poslali Mistři svou energii pasažérům, aby omezili jejich utrpení při nehodě?

(1) Byla zachráněna Mistrem Ježíšem. (2) Ano.

Když váš Mistr říkal, že města budoucnosti budou navržena daleko více humánně a také budou menší co do lidnatosti, mínil tím redukci globální populace, venkovské i městské; a pokud ano, bude to způsobeno těmi samými faktory, ať už jakýmikoliv, které jsou zodpovědné za klesající populaci v Rusku, Japonsku a v některých evropských zemích? Nebo je globální pokles populace nevyhnutelný, z důvodů předložených Jamesem Lovelockem, autorem teorie Gaia? Lovelock říká, že ke globálnímu oteplování o nejméně 2 stupně Celsia jistě dojde kvůli skleníkovým plynům, které jsou již v atmosféře, kde zůstávají po stovky let, a že konečným výsledkem bude, že na konci století bude naše planeta schopná podporovat zemědělskou produkci dostatečnou pouze pro asi 1 miliardu lidí. (1) Je tato předpověď příliš pesimistická z vašeho pohledu? (2) Nebo je správná a jak říká Lovelock, ne tak docela deprimující, jestliže 1 miliarda lidí je velké množství, vzhledem k tomu, že lidstvo prošlo v dávné minulosti demografickým zúžením populace a nyní bude moudřejší a silnější, když to bude muset proběhnout zase znova?

Pokud bychom udělali málo nebo nic, abychom globální oteplování do určité míry potlačili, předpovědi pana Lovelocka by byly dost možná přesné, ačkoliv globální oteplování by současně umožnilo obdělávat obrovské plochy v subarktických oblastech severní Evropy, Ruska a Kanady, které by mohly vyrábět pro svět nesmírné množství potravy. V každém případě pan Lovelock pravděpodobně neslyšel o přítomnosti Maitréji a jeho brzkém objevení. Pokud na něj budeme reagovat, Maitréja a jeho skupina Mistrů vědí, co je potřeba vykonat pro omezení a překonání globálního oteplování. Můj Mistr uvedl, že tento svět může pohodlně snést a živit asi 4,5 miliardy lidí, a nakonec k tomu dojde, že populace na Zemi bude taková, ale ne hladověním lidí nebo nedostatkem jídla, ale přirozenou sociální kontrolou reprodukční funkce lidí a spravedlivějším sociálním životem a péčí o všechny skupiny lidí. Například obrovské rodiny lidí v nejchudších oblastech jsou vedeny potřebou pomoci rodičů ve starším věku. Mají mnoho dětí, protože ví, že většina z nich zemře dříve než oni. Je to jejich forma pojistky na stáří. Až se sdílení a spravedlnost stanou ve světě skutečností, tato hanebnost se změní a populace se přirozeně sníží.

Z dopisů redakci: Potřeba víry

Vážený pane redaktore,

v pátek 25. června 2009 pozdě večer v Egmond-aan-zee v Nizozemí jsme se procházeli po promenádě (souběžně s mořem) a právě když jsme hovořili o důležitosti víry a o víře v životě bez ohledu na to jaká je, podívali jsme se nahoru a uviděli velkou oranžovou kouli, která vypadala, že je velmi blízko od nás, téměř nad hlavou.

(Právě před několika minutami před naší procházkou jsme četli a diskutovali o kapitole v Adamského Kosmické filosofii; Adamski vysvětluje, že protikladem víry je strach,který je založen na osobních zájmech, zatímco víra vyrůstá z vnímání věčnosti.)

Nejdříve jsme si mysleli, že to je vrtulník, ale protože nevydávala žádný zvuk, stáli jsme a pozorovali ji, jak se cílevědomě pohybuje (nevypadalo to, že se vznáší, ale že se pohybuje vlivem své vlastní energie) souběžně s pobřežím. Nejdříve byla nad hladinou, pak neustále stoupala, až to vypadalo, že je nad měsícem, načež odletěla pryč od nás na moře jižním směrem. (1) Byla to Maitréjova Světelná loď? (2) Byla to loď z jiné planety? (3) Bylo její objevení zdůrazněním, dá-li se to tak nazvat, důležitosti víry?

J.K. a F.E., Nizozemí

(Mistr pana Benjamina Creme potvrzuje: (1) Ano. (2) Ne. (3) Ano.)

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z červencového a srpnového vydání Share Interantional

Otázky a odpovědi z červencového a srpnového vydání Share Interantional

Prázdninové otázky a odpovědi v Share International se věnují hlavním problémům i nadějím lidstva a v této souvislosti obšírněji vysvětlují otázku znečištování životního prostředí a činnost Vesmírných Bratrů na naší planetě. Upozorňují také na závažné působení lidstva na všechny přírodní jevy, jako např. počasí, seizmickou činnost apod., které zpětně podle zákona akce a reakce ovlivňují zase život lidí.

Číst více Číst více

Prázdninové otázky a odpovědi v Share International se věnují hlavním problémům i nadějím lidstva a v této souvislosti obšírněji vysvětlují otázku znečištování životního prostředí a činnost Vesmírných Bratrů na naší planetě. Upozorňují také na závažné působení lidstva na všechny přírodní jevy, jako např. počasí, seizmickou činnost apod., které zpětně podle zákona akce a reakce ovlivňují zase život lidí. Uvědomění si těchto vztahů a souvislostí je první krokem k tomu, aby listvo konečně přijalo větší zodpovědnost nejen za svůj vývoj, ale za vývoj celé planety Země.

(1) Je nová ‘hvězda‘ návratem hvězdy betlémské nebo „znamením Syna Člověka“ jak prorokoval Ježíš? (2) Jsou všechny věci, které se v poslední době stávají znamením Jeho brzkého návratu? (3) Jak byste vysvětlil biblické proroctví v Matoušovi 24:29-31, kde Ježíš říká, že On přijde „na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou“? A písmo, které říká, :“A Pán, kterého hledáte, přijde náhle do Svého chrámu, ba Posel úmluvy, ze kterého se těšíte. Vizte, že přichází“, říká Hospodin zástupů.“ (Malachiášovo proroctví 3:1) To jednoduše hovoří o skutečném chrámu v Izraeli (podle mne aspoň). Problém je v tom, že Židovský národ dosud neobnovil starobylý Solomonův chrám. Proroctví se teprve musí naplnit. (4) Jak si myslíte, že se to stane?

(1) ‘Hvězda‘ je symbolicky znamením Syna Člověka a zvěstuje první vystoupení Maitréji, Světového Učitele v americké televizi, který nebude hovořit jako Maitréja, ale jako obyčejný člověk. (2) Ano. (3) Maitréja sestoupil ze svého útočiště vysoko v Himalájích 8. července 1977, pobyl pár dnů v Pákistánu a pak přiletěl z Karáčí do Londýna 19. července 1977, tedy „přiletěl na oblacích“, což nyní může dokázat každý letadlem. (4) „Chrám“ , o kterém se zmiňuje tento symbolický text, není budova ale znamená lidstvo, ke kterému se Syn Člověka vrací jako nejstarší a nejvyšší z lidí.

Strach se dosud prodává lépe než naděje. To je jeden z důvodů, proč média potlačují zprávy o ‘hvězdě‘. Strach také ovládá jejich redaktory. Učinil jsem zkušenost s celostátními novinami, jejichž šéfredaktor odmítl publikovat inzerci na ‘hvězdu‘. Neuvedl žádný důvod pro odmítnutí, ale odhaduji, že to byl strach z něčeho neobvyklého, podivného a kontroverzního. Většina lidí by raději pokračovala ve starých sebedestruktivních způsobech a média jako celek jsou poslední, kdo by se odvážil je budit z jejich spánku.

Úplně souhlasím.

Jaký je Váš názor na nedávné volby v Íránu jak na volební proceduru, tak i na údajné výsledky? (1) Jak přesné byly vyhlášené výsledky. (2) Který prezident by byl z dlouhodobého hlediska lepší: Ahmadinejad nebo Mousavi?

Já se domnívám, že íránské volby, stejně jako dvoje volby bývalého prezidenta Bushe byly hluboce zmanipulované silným „ovlivňováním“ vládnoucí stranou. Reakce veřejnost je pochopitelná a oprávněná. (2) Pan Mousavi.

Je nový druh chřipky způsoben našimi nesprávnými myšlenkami nebo znečištěním prostředí?

Ne tolik znečištěním, ale jistě pochází od našich nesprávných myšlenek a činů. Můžete si všimnout, že po ukončení každého napětí nebo války budou vlny chřipkových epidemií, někdy mezinárodních pandemií, někdy omezené na určitou oblast. Války dostávají lidstvo do stresu. Výsledné napětí vytváří nerovnovážné podmínky.To ovlivňuje podlidské elementální síly a ty, které jsou spojené se zdravím, zapůsobí na lidstvo tím způsobem, že vytvoří epidemii.

Stejným způsobem, když jsme v nerovnováze, ovlivňujeme elementály, jejichž prací je udržovat charakteristické průběhy počasí. Dostávají se do nerovnováhy a výsledkem je úplné narušení průběhu počasí v posledních 20 až 30 letech.

Kde bývají kupříkladu cyklóny, tam jsou nebývale zesílené, protože tyto síly jsou vyvedené z rovnováhy a dochází k mohutným cyklónům, které zničí části zemí. Mnoho tisíc lidí umírá při těchto erupcích cyklónů, které normálně bývají poměrně bezpečné. Stejně tak u tektonických desek, které se vzájemně vůči sobě posouvají a jak se pohybují, vytvářejí napětí, jež se uvolňuje jako zemětřesení. Kolem dokola Tichého oceánu je oblast seizmické činnosti, která se zvyšuje nesprávnými myšlenkami a činy lidstva. Zemětřesení se zesilují, takže kde bývají silná se stávají velmi hrozivými. Je to deformace způsobená nerovnovážným stavem Země.

Lidstvo má sklon uvažovat mechanisticky, ale svět je celistvou organickou bytostí. Každý atom této bytosti je spojený s každým dalším atomem. Takže se máme naučit myslet jiným způsobem, ne separativně, ale organicky. Jediný způsob, jak správně žít, podle zákona o příčině a následku, je organicky porozumět a žít v tomto organickém světě, na planetě Zemi.

Jak velké je nebezpečí z nukleárních zbraní?

Lidstvo je klíčem. Když nebudeme naslouchat Maitréjovým radám o sdílení, spravedlnosti, míru a správných vztazích, tato Země přestane existovat. Buď budeme sdílet nebo zahyneme. Máme nyní nejmocnější zbraň, jaká kdy byla vymyšlena, nukleární zbraň. Japonsko zažilo, že na něj byly na konci druhé světové války byly svrženy dvě atomové bomby. Ve srovnání s dnešními bombami to byly hračky, ale zabily mnoho tisíc lidí. Dnes se má za to, že v současnosti je 24 zemí, které disponují jadernými zbraněmi ať už otevřeně nebo ne. Kdyby tyto byly použity, tak by to byl konec života na planetě Zemi na mnoho a mnoho milionů let.

Tato planeta je plná znečištění. Naše znečištění se dostává do atmosféry, oceánů, moří, řek, země, ať už znečištění z našich průmyslových odpadů, tak i z naší jaderné energie, z takzvaných bezpečných reaktorů. Tak jako jiné země, Japonsko se připravuje na stavbu dalších atomových elektráren. Ty, kteří staví jaderné elektrárny podléhají klamu, že mohou řídit nukleární energii – že o ní vědí všechno. Žijí v iluzi, zatímco tak mnoho lidí umírá v důsledku nukleárního znečištění. Rozumí pouze třem úrovním hmoty: pevné fyzické, tekuté fyzické a plynné fyzické. Nevědí nic o čtyřech dalších stavech hmoty, který je znám Mistrům a které se nazývají éterická úroveň. Nemají dostatečně citlivou technologii, aby rozeznala éterické úrovně, přístroje k tomu nejsou vhodné. Lidé zbytečně umírají v důsledku radiace na těchto čtyřech vyšších úrovních. Měli bychom se zbavit nukleární radiace po všech stránkách co nejrychleji to půjde.

Jakými způsoby pomáhají lidstvu obyvatelé jiných planet? A proč bylo tolik pozorování UFO nad Nizozemím, jak se posledně zmiňovalo v Share International?

První věcí, kterou je třeba pochopit je, že UFO, neidentifikované létající objekty mohou být neidentifikované vládními organizacemi, ale že jsou skutečné, existují a že mají poslání. Bez jejich pomoci by tato planeta byla neobyvatelná. Všechna UFO, která vstupují do našeho vzdušného prostoru pocházejí z planet našeho vlastního slunečního systému. Většina z nich pochází z Marsu a Venuše. Říká se nám, že na Marsu není život a že Venuše je také neobyvatelná. To je proto, že ti ‘chytří‘ lidé, kteří nám říkají takové věci, vlády a vědci nechápou nic o energii. Esoterika postuluje sedm fyzických úrovní hmoty. Máme zařízení jen na měření pevné, tekuté a plynné fyzické úrovně, takže předpokládáme, kvůli naší omezené technologii, že nic vyššího než plyn neexistuje. To není pravda.

Takže, kdybyste se dostala na Mars, tak byste nic neviděla, pokud byste neměla éterické vidění. Ve skutečnosti je na Marsu, ačkoliv je to menší planeta, více lidí než na Zemi. Když byste přišla na Venuši, tak byste neviděla nic, ale na Venuši jsou lidé i na všech planetách našeho systému. Mistři naší planety jsou v kontaktu s Mistry na různých planetách. Sluneční systém jedná jako celek. Planety nejsou izolované, ale jsou v kontaktu v každém okamžiku a vyvíjejí se společně. Když jedna zaostává, jak tomu bylo s touto planetou, vyvolává to obavy o ty ostatní.

Bytosti v UFO, z jakékoliv planety – převážně z Marsu nebo Venuše, ale i z ostatních – mají ohromný úkol pracovat na zneškodnění nebo aspoň snižování znečištění. Znečištění je největší hrozbou lidstva. Více úmrtí je způsobováno znečištěním než jakoukoliv jinou příčinou. Znečištění způsobuje zhroucení našich imunitních systémů a proto nás otevírá všem druhům nemocí, proti kterým bychom jinak byli imunní.

My si myslíme, že můžeme řídit jadernou energii. Stavíme jaderné elektrárny, ale ty vypouštějí do vzduchu jako součást procesu energii, kterou jež ti, co je staví, nedokáží ani změřit. Nemáme technologii, abychom měřili nad plynem a ty čtyři vrchní vrstvy atomové energie jsou pro lidstvo a pro zvířecí království nejzhoubnější.

Ohromné množství času a energie Vesmírných Bratrů se spotřebuje na neutralizaci, jak je to jen možné podle karmického zákona, nukleárního znečištění na planetě Zemi. Dlužíme jim ohromně moc.

Jinou částí jejich ohromné práce pro planetu Zemi je, že kopírují na fyzické rovině energii magnetického pole kolem planety. Energetické pole je tvořené proudy magnetické energie a kde se tyto proudy střetávají a kříží, objevuje se vír nebo středisko energie. Kopírují toto středisko energie na fyzické rovině ve spojení s novou technologií, jež nám poskytne neomezenou energii přímo ze slunce. Vztah sluneční energie a magnetické energie z našeho magnetického pole osvobodí lidstvo a dá nám bezpečnou neomezenou energii pro každou lidskou potřebu.

Co si myslíte, že jsou kruhy v obilí? Jsou to body, víry na této magnetické síti vytvářené Vesmírnými Bratry. To je ta nová technologie světla, jež byla předpovězena Maitréjou. Tyto víry jsou ovšem na celém světě, ne jenom tam, kde jsou kruhy v obilí. Kruhy v obilí tam jsou proto, aby přitáhly pozornost ke skutečnosti, že jsou zde Vesmírní Bratři. Jsou to úžasné výtvory. Jsou vytvořeny ve vteřinách „loděmi“ Vesmírných Bratrů. Jsou to složitá a nádherná díla, která nelze vytvořit žádným jiným způsobem. Objevují se po celém světě, ale většinou na jihu Anglie. Proč? Protože Maitréja je v Londýně.

Nedávno můj Mistr hovořil o „shromažďování Sil Světla“. Měl na mysli příchod Mistrů do každodenního světa; Oni jsou Silami Světla na naší planetě. Ale také spojování se Silami Světla Marsu a Venuše a možná jiných planet ve velkých počtech. Kde byl jeden nebo dva, tam jich bude mnoho. Kde jich bylo mnoho, tam jich bude ještě více. A všude, nejenom v Nizozemí, ale všude. Rostoucí počet lidí nám posílá zprávy o pozorování UFO.

V Londýně blízko co bydlím, jich letělo nedávno jednou v noci 17 nízko nad zemí. Vidělo je hodně lidí, kteří zastavovali svá auta, vystupovali a pozorovali tuto přehlídku UFO letících kolem.

Tedy tyto síly se shromažďují. Lidé zaznamenají stále více a více důkazů o ‘létajících talířích‘,‘UFO‘. Jsou všechny součástí plánu Hierarchie našeho světa, jež se právě vynořuje.

Ve státě Victoria v Austrálii byly v únoru 2009 strašné požáry buše. Kolem 200 lidí zahynulo, přes 1 800 domů bylo zničeno a některé odhady tvrdí, že milion zvířat pošlo. Byla ta příčina karmická, nebo Déva počasí nebyl v rovnováze nebo šlo jen o přirozený výskyt?

Karmická, která porušila Dévickou rovnováhu a promiňte, že to říkám, kvůli bezcitným lidským tvorům s nenávistí.

Podpořte nás sdílením

Zprávy z červnového Share International

Zprávy z červnového Share International

Výběr otázek a odpovědí v červnovém vydání pokrývá velké spektrum oblastí, na rozdíl od minulých několika vydání, která byla zaměřena převážně na „Hvězdu“. Nechybí základní informace reagující na vzrůstající zájem o fenomén UFO, ani praktická rada začátečníkům transmisních meditací.

Číst více Číst více

Výběr otázek a odpovědí v červnovém vydání pokrývá velké spektrum oblastí, na rozdíl od minulých několika vydání, která byla zaměřena převážně na „Hvězdu“. Nechybí základní informace reagující na vzrůstající zájem o fenomén UFO, ani praktická rada začátečníkům transmisních meditací. Článek Mistra,- pana Benjamina Creme http://prichod.cz/clanky-mistra ke krátkým zamyšlením na významem dnešní doby a hlavními hybnými silami prudkého vývoje.

 

 

Co Vás přimělo cestovat do tolika zemí a snažit se o lepší svět?

 

Nejsilnější inspirací mi byl kontakt s mým Mistrem, který žije v Himáláji. Podal mi mnoho informací a řekl mi, abych je říkal světu. Řekl:“Buď připraven cestovat dodaleka a doširoka, protože pozvání brzy budou spousty.“ a tak tomu bylo. Jednoduše jsem jezdil tam, kam jsem byl pozván. Stal jsem se oddaným službě a stalo se mou radostí jít kamkoliv, kam mne to povede.

 

 

Maitréja řekl:“bez sebeúcty nemůžete nic udělat.“ Jaké jsou tedy cestičky, kterými si člověk může zvýšit svou sebeúcu, pokud je malá?

 

Dosažení čehokoliv, jakéhokoliv druhu, v jakémkoliv směru zvyšuje sebeúctu. Proto veškeré úsilí by měl být směrováno na dosažení nějakého cíle, velkého či malého, a pak soustavného zvyšování cíle, dokud se sebedůvěra, která přichází s jeho úspěšným dosažením, nestane trvalá a spolehlivá. Úsilí je klíčem. Pokud dokážeme vzbudit latentní úsilí v nás a v ostatních, sebehodnocení a sebeúcta budou automaticky následovat.

 

 

Jaký postoj zastává Maitréja vůči pravicovým evangelíkům ve Spojených státech? Mně se zdají extrémní a nebezpeční.

 

Nemám jakékoliv pochybnosti, že je miluje, jako miluje Vás: dokonale a bezpodmínečně.

 

 

V roce 2008 jsem navšívil přítele nedalek Bodamského jezera (Bodensee), který mi vyprávěl, že na pozemcích jezdecké školy ve Wiggenweler, blízko Bermatingen v Německu, se nachází léčivý pramen. Voda již pomohla mnoha lidem. Můžete prosím řící, zda je tato voda energetizovaná léčivými vlastnostmi a kým?

 

Ano. Mistrem, který byl Madonou.

 

 

Zkoumal jsem záležitost UFO. Četl jsem na stránkách Share International, že to jsou naši Vesmírní Bratři. Jsou všechny různé druhy mimozemšťanů našimi Vesmírnými Bratry, nebo jsou někteří dobří a někteří nepřátelští? Já jsem na pochybách u těch, kteří unášejí, ovládají a působí strach, že by měli mít s lidstvem dobré úmysly. Můžete k tomu něco říci?

 

Ano, všichni lidé, kteří řídí kosmické lidě, jež vidíme, bez výjimky nepředstavují žádné nebezpečí. Ve skutečnosti provádějí namáhavou práci pro naše dobro tím, že zneškodňují, jak jim to jen karmický zákon dovoluje, mnoho ze znečištění, které vypouštíme do atmosféry, oceánů, řek a do půdy. Nesmírně jsem jim za to dlužni. Po více jak 60 let držely vlády ve světě v tajnosti existenci vesmírných návštěvníků a to že jsou úplně neškodní. Nicméně, když už nejsou schopni nadále ovládat víru v jejch existenci, ty samé paranoidní vlády je prezentují jako únosce, brutální a bažící po ovládnutí lidstva. Nic z této pomlouvačné propagandy není pravda a brzy to budou lidé na celém světě vědět najisto. Oni spolupracují s naší vlastní Duchovní Hierarchií, kterou je Maitréja nejvyšším představitelem.

 

 

Provádím transmisní meditaci jednou až dvakrát týdně, ale zápolím se všemi emocionálními záležitostmi z minulosti, které to vynáší napovrch. Mám toho nechat nebo vytrvat? Mám za sebou v minulosti těžká období a věci, které jsem pohřbil neustále vylézají. Co mám dělat?

 

Vytrvat. Toto období brzy přejde.

 

 

(1) Žiji v Austrálii a mám obavy, že zmeškáme Maitréjovy televizní rozhovory, zvláště ty první. Budou přenášeny do Austrálie? (2) Zároveň se bojiím, že proslov na Den Deklarace se uskuteční v našem nočním čase, kdy spíme. Dostane se nám předem upozornění, aby bylo zajištěno, že budeme sledovat televizi ve správnou dobu? (3) Bude tady hvězda vidět a kam se máme dívat?

 

(1) Ano. Budou k dispozici po celém světě na internetu. (2) Ano. Buďte bez obav! (3) Podle našich zpráv už je viditelná v Austrálii a na Novém Zélandě.

Podpořte nás sdílením

Zprávy z květnového čísla Share International 2009

Zprávy z květnového čísla Share International 2009

Otázky a odpovědi květnového čísla se převážně věnují úkazu „Hvězdy“, jejímu smyslu, významu a očekávanému vývoji, stejně jako článek Mistra, který je k dispozici zde http://www.prichod.cz/web/224/clanky-mistra. Mezitím již světelné úkazy na nebi, i když patrně ne zrovna formátu „Hvězdy“, začaly zajímat i naše média, jak dosvědčuje série článků na serveru novinky.cz.

Číst více Číst více

Otázky a odpovědi květnového čísla se převážně věnují úkazu „Hvězdy“, jejímu smyslu, významu a očekávanému vývoji, stejně jako článek Mistra, který je k dispozici zde http://prichod.cz/clanky-mistra. Mezitím již světelné úkazy na nebi, i když patrně ne zrovna formátu „Hvězdy“, začaly zajímat i naše média, jak dosvědčuje série článků na serveru novinky.cz. K dispozici je i minimálně jeden překlad edukačního videa pocházejícího ze Share International, bohužel ne příliš kvalitní a iba vo Slovenčine http://www.youtube.com/watch?v=2w9vpINklKY.

Z otázek a odpovědí pana Benjamina Creme:

 

 

Po více jak 20 let se Maitréjovo vystoupení neuskutečnilo, protože předtím mělo dojít k burzovnímu krachu. Maitréja předpověděl krach v roce 1988. Konečně nastal burzovní krach a lidé na celém světě nyní mohou vidět potřebu změny, ke které vyzývá Maitréja. Dosud však nedošlo k žádnému veřejnému vystoupení. Nyní je na obloze ‘hvězda‘, ohlašující jeho přítomnost, ale nejdříve má být veřejná debata o smyslu ‘hvězdy‘, než dojde k jeho veřejnému vystoupení. Nechápu, proč má nyní být další podmínka pro Maitréjovo vystoupení. Můžete vysvětlit, proč k tomu dochází?

Tak jak říkáte, předpovídal Maitréja skutečně v polovině roku 1988 celosvětový burzovní krach, který započne v Japonsku. V roce 1989 byl Nikkei (japonský burzovní index – pozn. překl.) na 40 000 bodech. Náhle spadl na 7 000 bodů. Nyní se pohybuje kolem 10 000 bodů. Maitréja nazval japonskou prosperitu „‘bublinou‘, která nevyhnutelně splaskne“. Následovaly krachy trhů z oblasti Pacifiku: Thajsko, Malajsie, Hong Kong, Singapur, Indonésie. Pak zkolabovaly trhy v Rusku, Brazílii, Mexiku a Argentině. Amerika a Evropa zažili několik otřesů blízkých selhání až k současnému rozvratu. Dovedete si opravdu představit, že Maitréja se může objevit skutečně hned následující den? Co zatím poskytl, je „světelný zdroj úžasné síly podobný hvězdě“, jako Znamení, Hlasatele Jeho Příchodu. Přeje si, aby byla v médiích veřejná diskuze, aby se vytvořilo všeobecné očekávání Jeho Objevení se. Já jsem neřekl, že Jeho Objevení se na tom závisí. Nezávisí, ale určitě by to přitáhlo miliony lidí k tomu, co se děje. Vy o tom víte a netrpělivě očekáváte, že uvidíte a uslyšíte Maitréju, ale ne tak miliardy lidí. Nemají také právo to vědět? Jaký je lepší způsob jak jim říci o Maitréjovi a současně potvrdit skutečnou existenci Vesmírných Bratrů a jejich vesmírných lodí, takzvaných UFO?

Lidé nevědí nic o obrovitosti tohoto podniku, ani o zákonech, kterými se řídí. Něco si přejí a jsou netrpěliví dosáhnout splnění svého přání. Co ale dělají, aby k tomu přispěli? Obecně nic nebo málo. Jak říká Mairéja: „Nic se nestane samo od sebe. Člověk musí konat a uplatňovat svou vůli.“

Mí kolegové a já jsme se mnoho let namáhali, seč nám síly stačily, abychom dali tuto informaci vědět. Nedáváme pro Maitréjovo vystoupení žádné datum, my víme, že On je zde a že se objeví veřejně při nejbližší možné příležitosti.

 

Byl jsem na Vaší přednášce 23. dubna 2009 a Vy jste mluvil velice naléhavě o potřebě, aby se informace o ‘hvězdě‘ dostala do mediálních sítí (rozhlas, televize, internet, atd.) aby došlo k veřejné diskuzi o jejím smyslu. Proč je to tak důležité?

Maitréja říká: „Nic se nestane samo od sebe. Člověk musí konat a uplatňovat svou vůli.“ Maitréja si přeje co nejširší veřejnou diskuzi, jinak bude funkce ‘hvězdy‘ při ohlašování Jeho příchodu ztracena.

 

Sleduji zprávy o ‘hvězdě‘. Velmi doufám, že to, co lidé vidí, je zázračná hvězda. Zajímalo by mne však, jestli byly nějaké neobvyklé úkazy hlášeny lidmi, kteří tráví celé dny pozorováním hvězd velkými dalekohledy atd. Kdyby vědecká komunita zpozorovala něco neobvyklého, byl bych si jistý, že to nebyla jen záměna Venuše za něco více neobvyklého. Už se něco takového stalo?

Odezva od profesionálních pozorovatelů hvězd byla naprosto nulová. Proč toto mlčení? Řídí se vládními příkazy, aby mlčeli o neobvyklých úkazech (jako jsou UFO)? Na druhé straně zprávy o úkazech se množí ze všech světových stran – do Norska přes Nový Zéland a USA až do Japonska. YouTube je plné zpráv, mnohých o ‘hvězdě‘, ačkoliv pozorovatel obvykle nemá ponětí, co ve skutečnosti vidí. Některé dřívější zprávy byly skutečně o Venuši, ale od 28. března se dostala Venuše z našeho dohledu. Takže nejde o žádnou záměnu. ‘Hvězda‘ je dokonce jasnější než Venuše, často mění barvu a mění polohu. Takže se evidentně nejedná o hvězdu. Ve skutečnosti existují čtyři takovéto „světelné zdroje podobné hvězdě“, které pokrývají svět. Jedná se o gigantické vesmírné lodě (každá velikosti asi pěti fotbalových hřišť dohromady). Pocházejí všechny z planet naší sluneční soustavy. Jsou znamením, hlasateli prvního veřejného vystoupení Maitréji, Světového učitele, v americké televizi.

 

Díky za všechnu tu skvělou práci, kterou již tolik let nádherně vykonáváte. Mám jednu otázku, která mi již několi týdnů vrtá hlavou: proč jste nazval světlo na nebi ‘hvězdou‘, když někteří z Vašich pravidelných čtenářů vědí, že se jená o jedno nebo více UFO?

Vypadá to, že mnoho lidí bude brzy velmi zmateno z Vašich odkazů na ‘hvězdu‘, zvláště poté, co se podívají na fotografie (a doprovodný text) na webových stránkách Share International, které jasně ukazují, že se objevuje a mizí, pohybuje se náhodně (jako žádná jiná hvězda) jak by se mohla pohybovat vesmírná loď.

Podle mého názoru nazývat to ‘hvězdou‘ to činí příliš svůdné pro veřejnost (včetně všech těch, kteří přijímají existenci UFO) odmítnout tuto historku jako nesmysl. Tak proč neskončit s přetvářkou a nenazvat to UFO?

Není to žádná přetvářka. Znaje podstatu ‘hvězdy‘, jako čtyř gigantických vesmírných lodí z různých planet našeho Systému, bylo pro mne velmi obtížné rozhodnout se, jak to představit veřejnosti a médiím. Rozhodl jsem se následovat příkladu svého Mistra. On to nazval „světelným zdrojem úžasné síly připomínajícím hvězdu“ a dal to do souvislosti s ‘hvězdou‘, která vedla ‘tři mudrce‘ k místu narození Ježíše. Někteří z nás vědí, že také tato ‘hvězda‘ byla kosmickou lodí, ale miliony lidí ji považují za zázračnou hvězdu.

Bylo to zrovna před Vánoci, tak jsem to nazval ‘vánoční hvězdou‘ v jistotě, že takhle to bude zajímavější a přitažlivější než předpověď o UFO. Přinejmenším v Británii jsou lidé daleko skeptičtější kolem UFO než například v USA. Samozřejmě že na každé přednášce vysvětluji, že to co vypadá jako hvězda, je ve skutečnosti jedna ze čtyř obrovských vesmírných lodí. Na přednášce je čas a příležitost se tím podrobně zabývat i významem a účelem tohoto fenoménu. V tiskové zprávě nabo inzerátu však jste omezeni místem a potřebou pregnantnosti. Výsledek ve veřejnosti byl povzbudivý – dychtivost, vzrušení a úžas nad ryzí krásou podívané. Odezva od médií byla téměř nulová, jako by byl zákaz zmínit něco tak důležitého, jakým je zvěstovatel Krista. Nyní se ovšem zdá, že média se začínají zajímat. Děkuji Vám za laskavá slova.

 

Mnoho lidí v jiných zemích mělo to potěšení spatřit ‘hvězdu‘, ale domnívám se, že nad Anglií tak často nebyla. Žiji na jihovýchodě a neslyšela jsem o nikom, kdo by to v této oblasti viděl. Obloha je tak často zatažená, ale já ji vyhlížím každým dnem a nocí. Je pravděpodobné, že sem znovu zavítá? Stáhla jsem si její fotografii nad Oslem a dala jsem to mnoha lidem v naději, že rozšířím zprávu o Maitréjovi. Bůh Vám všem v Share International žehnej. Miluji ten časopis.

Máme několik skvělých fotografií, které nám poslali lidé z těchto ostrovů, ale naše zatažená obloha je jistě překážkou. Nicméně, nepřestávejte ji vyhlížet a když to bude možné, udělejte snímky. Děkuji Vám za Váš komentář k časopisu Share International.

 

Všiml jsem si, že pan Benjamin Creme přednáší po celý rok 2009. Proč bychom měli potřebovat další přednášky: Poté, co všichni uvidíme ‘hvězdu‘, bude přece hlavním řečníkem Maitréja, nebo bude hvězda pokračovat ve své show ještě další rok, než se Maitréja objeví? Jsem již 25 let amatérským astronomem. Hvězdy jsou slunce, nepohybují se po oběžných drahách. Dal byste si tu práci a poučil mne, jak se hvězdy pohybují? Možná je to jiný objekt, který má průmětnou oběžnou dráhu?

Pořádají se přednášky, aby se další lidé dozvěděli o naší informaci. To znamená asi 6 miliard lidí, kteří stále ještě neslyšeli, co se v našem světě odehrává. ‘Hvězda‘ má být omezenou dobu coby znamení Maitréjovy přítomnosti a prvního veřejného rozhovoru. Hvězdy, jak říkáte, se nepohybují. Ani si nemyslím, že by měnily neustále barvu a mizeli velkou rychlostí. Existují čtyři „hvězdám podobné světelné zdroje“, které jsou nyní spatřovány mnoha lidmi po celém světě. Jsou to obrovské vesmírné lodě z různých planet našeho slunečního systému. Jejich přítomnost mezi námi je dalším důkazem skutečnosti UFO a inteligentního a neškodného života v našem vlastní slunečním systému.

 

(1) Jakým způsobem můžete určit znamení ‘hvězdy‘ a nesplést si to s nebeskými tělesy? (2) Vím, že je vidět na západě. Pohybuje se nějak? Dívám se po ní ve svém okolí a nemohu řici, že jsem ji spatřil. Existuje naděje, že by se nakrátko troufale ukázala nad Skotskem někdy v budoucnosti?

(1) Pro začátek – je velmi jasná, jasnější než Venuše, mění barvu a pohybuje se.

(2) Nevím o tom, že bychom měli nějaké zprávy ze Skotska, ale máme z Kanady a Nového Zélandu, kde jak víte, žije mnoho bývalých Skotů. Uvidíme, zda mohu něco udělat pro velkolepou podívanou nad Glasgow, mým drahým rodištěm!

 

Když jsem v březnu 2009 bydlel v domě v brazilském státě Minas Gerais, všiml jsem si otisku ruky na okně v ložnici. Když jsem se vrátil domů do Sao Paulo, zjistil jsem, že tam také jsou otisky prstů na zrcadle v koupelně. (1) Byly tyto otisky manifestovány Maitréjou? (Pokud ano, tak se to v mém domě stává častým jevem!) (2) Je to znamení, že Maitréja je blízko? (3) 14. dubna ve 21:30 jsem přicházel domů v Sao Paulo, když jsem uviděl podivnou hvězdu, která velmi rychle měnila barvy a pak zmizela. (3) Byla to ‘hvězda‘ a všiml si někdo jiný, že tam je? (4) Také 6. dubna 2009, venku před mým domem jsem uviděl objekt na vzdáleném nebi nad domem. Občas vydával světlo a já jsem si vzpomněl, že někteří lidé, kteří viděli ‘hvězdu‘ ji požádali, aby se stala jasnější. Rozhodl jsem se to také tak udělat: Když jsem to udělal, tak se objekt stal zářivějším, ačkoliv byl za mraky, a byl jasnější jen v těch chvílích, kdy jsem o to žádal. To byl nádherný okamžik a bylo to jako potvrzení. Byla to hvězda?

(1) Ano, je to Znamení Jeho Přítomnosti. Objevují se na mnohých místech světa. (2) ANO, velmi blízko. (3) Ano, ‘hvězda‘ a viděli ji mnozí další. (4) Byla to ‘hvězda‘.

 

Viděla jsem na Vašich webových stránkách fotografii ‘hvězdy‘, která byla pořízena z Nového Zélandu. Když se na naší obloze zjistí něco neobvyklého, tak se to normálně hned dostane do všech rozhlasových diskuzních pořadů s diváky a do médií. A dosud ani hlesu!

 

Pokud byla tato ‘hvězda‘ vidět z tolika zemí, tak mne udivuje, že dosud o tom nepromluvili a nediskutovali astronomové! Skutečnost, že tomu tak není, vypadá nelogicky.

Marně jsem hledala zmínku v naší místní astronomické komunitě. Hrobové ticho tomu nepřidává na důvěryhodnosti! Doufám celým srdcem, že taková ‘hvězda‘ existuje, ale v současnosti mi připadá těžké to přijmout!

Souhlasím. Je to docela výjimečné, toto mediální a profesionální mlčení. ‘Hvězda‘ je vidět po celém světě, někdy dokonce za bílého dne, a přece média a stejně tak astronomové odmítají o tom hovořit. Začíná to vypadat, jako kdyby se řídili pokyny, které odněkud přicházejí.

 

Dočetl jsem se o ‘hvězdném‘ znamení na Vašich webových stránkách. Zeptal jsem se strýce na novou hvězdu, ale nebyl schopen najít o ní nic dalšího, ačkoliv má docela moderní dalekohled a fotografické vybavení. Nemůže hvězdu najít na obloze (žije v Torontu v Kanadě). Můžete poskytnout nějaké astronomické informace o této ‘hvězdě‘, aychom se na ni mohli lépe podívat? Vím, že již máte nějaké fotografie na Vašich webových stránkách, ty ovšem, jak se zdá, neobsahují dostatečný kontext pro určení kde se ‘hvězda‘ nachází.

Hledejte jasné světlo podobající se hvězdě, které mění barvu, pohybuje se a občas jednoduše mizí. Není to skutečná astronomická ‘hvězda‘, ale vesmírná loď.

 

Viděl jsem něco, co jsem považoval za ‘hvězdu‘ 14. dubna 2009 okolo 8:45 večer, když jsem odcházel z transmisní meditace v Ladbroke Grove v Londýně. Bylo to na západní obloze docela nízko dole, velice jasné jako byla donedávna Venuše. Cestoval jsem domů podzemkou, což trvalo asi jednu hodinu, a stále jsem ji mohl vidět. Byla to ‘hvězda‘?

Byla to vskutku ‘hvězda‘.

 

Na zasedání skupiny G20 v dubnu v Londýně oznámili světoví vůdci, že věnují jeden trilion (1 000 miliard amerických dolarů) na odvrácení dlouhodobé recese a oživení hospodářství. Zpomalí to případný kolaps globálního ekonomického systému a prodlouží tak stávající status quo?

Ne. Staré metody již dále nefungují. Nacházíme se v novém období a potřebujeme nové přístupy k současným problémům.

 

Mohl byste pohovořit o tom, jak nalézt rovnováhu mezi odpoutaností, soucitem a správnými vztahy vzhledem k mým nemeditujícím přátelům? Během posledních několika let práce s mou skupinou jsem zjistila, že mí přátelé, kteří se nezůčastňují meditací se ve vztazích se mnou neustále cítí ublíženě.

Když jste opravdu odpoutaná, tak jste ve správném vztahu. Může to být tím, že jste poněkud méně trpělivá s Vašimi přáteli, kteří nemeditují. To se má dělat dobrovolně, ze svobodné vůle.

 

(1) Mohl by Váš Mistr vyjádřit svůj názor na velmi složité vědecké téma, že maximální urychlení vývoje zelené technologie nebude stačit odvrátit nebezpečí globálního oteplování, názor, který nedávno vyslovili lidé jako věděcká žurnalistka Sharon Begley a význačný vědec James Lovelock? (2) Pokud to tak je, navrhoval by metodu snižování zemědělského odpadu přeměnou na dřevěné uhlí spalováním v nízkokyslíkatém prostředí, čímž se oddělí uhlík, který rostliny odebraly ze vzduchu, když se při růstu zpevňovaly? (3) Nebo by souhlasil s Freemanem Dysonem, jedním z nejúžasnějších lidí ne světě, že bychom se měli přestat obávat, a že tento problém se ukáže stejně takovým strašákem, jakým byl Y2K pro počítačové programy na začátku tisíciletí (přechod počítačů na rok 2000 – pozn. překl.), což uklidňuje lidi jako jsem já, jejichž mínění kolísá sem a tam?

(1) Ano. Jsou ještě další příčiny kromě globálního oteplování, například odlesňování. Ztráta tolika prastarých stromů vyústila ve velké snížení kyslíku, který je třeba obnovit. Také znečišťování představuje velký problém, především vyšší úrovně jaderného záření, na které naši vědci nemají měřící techonologii.(2) Ano, to je jedna z věcí, kterou bychom mohli pro začátek udělat. (3) Ne, tento přístup od jednoho z „nejúžasnějších“ lidí na světě by skončil úplnou pohromou.

 

Před několika měsící jsem měl během transmisní meditace vizi temně oděné postavy, která měla intenzivně zářící ovál na místě, kde má být obličej. Tato bytost ke mně přistoupila, vztáhla ke mně ruku a udělal rychle několik drápavých pohybů na mé levé straně pod paží, kde je slezina. Pak jsem ucítil na mé levé straně příliv energie. Poté bytost opustila mou vizi za zavřenýma očima. Během toho jsme myslel na to, že žádným nepřátelským silám není dovoleno narušovat transmisní meditaci. Jinak bych se docela polekal, ale naštěstí jsem udžel svou pozornost, zůstal v meditaci a nechal bytost, aby dělala svou práci. Později jsem se ke svému překvapení dozvěděl, že slezina řídí přítok energie do krve, a že takové drápavé pohyby se používají v kineziologii, například pro regulaci energie. (1) Byl to déva nebo nějaký učedník Mistrů podobající se člověku? (2) Byla to éterická nebo astrální bytost, tedy viděná astrálním nebo éterickým zrakem? (3) Vypadají tyto bytosti skutečně takto, nebo to byla pouze nedokonalost mého vidění? (4) Je takové ošetření obvyklé? Často cítívám, jakoby mne někdo štípnul do paže nebo do kolena, když ztratím při meditaci soustředění a upadnu do snění. (5) Jak mohu zabránit přebuzení ádžna čakry, když se se tam soustředím během dne, abych urychlil svou mentální polarizeci? Dosud mne to trochu omamuje, z čehož mám radost, ale zároveň trochu strach.

(1) To byl Mistr Ježíš. (2) Byla éterická. (3) Nebylo to ani jedno z toho, ale úmyslný převlek. (4) Ano. (5) Moje rada je uklidnit se – nestaňte se fanatikem!

 

Niterně vnímám vážnost/pravdivost mnohého z toho, o čem hovoříte, že se ve světě stane. Mám ovšem vážné pochybnosti o Vašem náznaku toho, že Bible (verze Krále Jiřího) je z větší části pravdivá co se týče života Ježíše. Jak asi víte, není o tomto člověku žádný historicky doložený záznam: mýty se vynořily teprv za desetiletí ne-li za generace po jeho předpokládané smrti. Když takhle schvalujete tyto Biblické popisy, tak by mne zajímalo, co všechno přijímáte pouze ve slepé víře, protože to by nevyhnutelně vrhalo pochybnosti o platnosti dalších věcí, o kterých se vyjadřujete. Možná, že v této jednotlivé záležitosti Váš osobní systém víry narušil ušlechtilost Vašich vizí přicházejícího dobra. Nemíním to jako kritiku, ale jako čestný dotaz. Rozmyslete si prosím znovu tuto záležitost: věda a víra se v tomto věku musí posouvat společně – ve všech případech.

Musím vyjasnit, že nehovořím/nepíši z pohledu ‘systému víry‘ křesťanského náboženství. Jsem esoterikem a podávám znalost, pravdaže, dosud skrytou, o událostech ze zásadního období naší minulosti. Nyní budeme svědky návratu Krista, nadále již ne prostřednictvím jiného (Ježíše), ale jako Sebe v každém ohledu. Mistr Ježíš, takový jaký je nyní, bude mezi prvními z Mistrů, který bude Maitréju následovat do veřejného života a práce. Pak jej i Vy sám uvidíte.

 

Toto není ani tak otázka, ale spíše výrok/myšlenka. Když naše děti uvidí jak tvrdě jejich otcové a matky pracovali po tolik let jedině aby se dostali do bankrotů, nezaměstnanosti a chudoby, dospějí naše děti k tomu, že tvrdá práce se nevyplácí. Jak mohu uchránit svého syna před touto skutečností? Můj syn je také tvrdě pracující a já vím, že očekává v budoucnosti plody své práce.

Tato drsná skutečnost pro miliony lidí znamená, že tvrdá práce se nevyplácí. Jsem vdaná za tělesně postiženého vietnamského veterána a vyhodili mne z práce v lednu. Zoufale se snažím nalézt práci, ale bezvýsledně. Budu TAK RÁDA, až se náš UČITEL VRÁTÍ! Děkuji Vám za Váš čas.

Děkuji Vám za Váš dopis, ale obávám se, že nebudu souhlasit s Vašimi závěry. Když prostřednictvím vedení Maitréji, Světového Učitele a ostatních Mistrů, dáme do pořádku náš ekonomický a politický systém za pomoci sdílení a spravedlnosti, tak Vaše děti a miliony dalších budou mít chuť pracovat k užitku světa raději než „pro plody své práce“. Mladí jsou plni idealismu, když vidí rozumný a spravedlivý svět. Prozatím doufám, že brzy naleznete práci.

 

Jsem trochu zmaten. Mluvíte o Maitréjovi jako o božském člověku, ale on si přeje abychom k němu přistupovali jako k bratrovi, proč to tak je?

Vskutku jsem často hovořil o Maitréjovi jako o božském člověku, ale současně jsem se vždy snažil ukázat, že je Člověkem, jako my, ale Dokonalým. Tak Dokonalým, opravdu, že je Světovým Učitelem, Nejvyšším a Vedoucím v naší Planetární hierarchii, Kristem, Buddhou mocným avatárem.

Podpořte nás sdílením

Zprávy z dubnového čísla Share International 2009

Zprávy z dubnového čísla Share International 2009

Sekce otázek a odpovědí v dubnovém vydání Share International, se věnuje do velké míry fenoménu Hvězdy, který – přinejmenším v očích Hierarchie – je nyní důležitým ukazatelem zájmu lidstva o otevřené vystoupení Světového učitele.

Číst více Číst více

Poselství od Mistra, – pana Benjamina Creme, který je k dispozici zde (mezi ostatními soubory ke stažení), odpovídá na palčivé problémy a otázky současné bouřlivé doby, která se již veřejně označuje jako doba největší krize moderní doby. Předpovídá také další budoucí vývoj dějinného dramatu na konci věku. Hovoří o novém porozumění, které se začíná šířit světem. Na doklad toho mohou sloužit některé články, dostupné u nás na internetových médií (viz např. v Britských listech (Co namísto kapitalismu a socialismu?, Nastal čas svrhnout boha růstu). V souvislosti se zjevnou ekonomickou systémovou krizí se začíná otevřeně hovořit o konci iluze o tržním modelu, kapitalismu a i o příčinách nespravedlnosti a bídy, kterými jsou chamtivost, soutěživost a plýtvání.
Sekce otázek a odpovědí v dubnovém vydání Share International, se věnuje do velké míry fenoménu Hvězdy, který – přinejmenším v očích Hierarchie – je nyní důležitým ukazatelem zájmu lidstva o otevřené vystoupení Světového učitele. Klíčovou úlohu v něm mohou sehrát (stejně jako v předchozích plánech), světová média. Ukazuje se tedy opět, jak silným nástrojem doslova dějinného významu jsou hromadné sdělovací prostředky, nyní i včetně internetu. Příznačné proto je, že domácí novinové redakce nejenže dosud neuveřejnili přeloženou tiskovou zprávu o Hvězdě ze Share International, ale ani oznámení formou placené inzerce. Všechno však nakonec závisí na zájmu lidí. Bude-li se dost lidí dívat pozorně kolem sebe – a to nemyslím jenom na oblohu, a ptát se, co to má znamenat, budou nakonec muset i média zareagovat. Pak by již nemělo stát nic v cestě, aby se lidé odpovědi dříve či později dočkali.

Výběr z otázek a odpovědí na pana Benjamina Creme z dubnového čísla Share International:

Jak bezprostřední je Maitréjovo otevřené vystoupení ve světě?

Opravdu velmi bezprostřední.

Bude většina lidí v Den prohlášení pociťovat svou duši, když bude Maitréja hovořit?

Většina lidí bude pociťovat svou vlastní duši, dokonce i když to bude poprvé v jejich životě. Bude to pro lidstvo výjimečný zážitek. Budou se cítit tak jako děti, čistí, naslouchajíce ze srdce těm úžasným slovům a budou zažívat takovou kvalitu života, jakou už zapomněli – takovou, jaká je povede zpět do jejich dětství, když byli velmi prostí, důvěřiví, plni lásky a radosti.

(1) V tiskové zprávě Share International č. 88 bylo uvedeno, že ve velmi blízké budoucnosti se velká jasná hvězda „světelný objekt připomínající hvězdu úžasné síly“ objeví na obloze viditelný pro všechny na celém světě, ve dne v noci. „Asi o týden později poskytne Maitréja svůj první televizní rozhovor na velké americké televizní stanici“. Mně se zdá toto vyjádření poněkud nejasné, protože hvězda se objevuje na různých místech již dva měsíce. Znamená to, že Maitréja již poskytl svůj první rozhovor týden poté, co se hvězda začala objevovat po světě? (2) Nebo to znamená, že Maitréja poskytne svůj první rozhovor asi týden poté, co výskyt hvězdy dosáhne svého vrcholu a bude viděna dostatečným počet lidí?

(1) Ne. (2) Ano, přesně tak. Nemělo by velký smysl stupňovat tento obrovský projekt, (kterým to je), když by lidstvo nedostalo čas jej vyhodnotit a zareagovat.

Stanou se pozorování hvězdy tak četná, že se dostanou na titulní strany novin po celém světě a vědci je budou veřejně zkoumat?

Nevím, jaká úroveň odezvy je požadována, ale je zřejmé, že určitá veřejná známost je nezbytná.

Úplně nejdříve Vám musím poděkovat za to, že zpřístupňujete tuto informaci. Jsem Vám vskutku vděčný. Píšu Vám, protože se domnívám, že jsem viděl zázračnou hvězdu, kterou popsal Váš Mistr. Bylo to v sobotu odpoledne a já jsem dlouho pracoval. Místem bylo jezero Toluca v Kalifornii. Poté, co jsem opustil kancelář, abych došel k autu, jsem uviděl hvězdu, jež byla jasnější než jakákoliv jiná, co jsem viděl. Měla kolem sebe prstenec. Jak jsem jel po rychlostní silnici domů, sledoval jsem ji očima. Zdálo se, že mění svou polohu. Někdy byla na levé straně ode mne, jindy zase na pravé. Mohlo to být proto, že silnice měnila svůj směr; nevím. Zdálo se, že se dost výrazně mění její vzdálenost. Zdá se, že zmizela, jakmile jsem blízko svého bydliště sjel z rychlostní silnice. Můj otec si myslel, že by to mohla být Venuše. Byla neobyčejně jasná. Ať už to bylo cokoliv, byl to nejjasnější nebeský objekt, co jsem dosud spatřil.

Můj Mistr potvrdil, že to, co jste sledoval podél rychlostní silnice, byla skutečně Hvězda. Pohybuje se sem tam, zatímco Venuše ne, kromě pomalého pohybu po své vlastní dráze. Venuše je velice jasná a často se zaměňuje za Hvězdu, ale Venuše se dostává níže a níže k horizontu až, kolem 28. března, nebo podobně, přestane být pro nás viditelná. Hvězda je dokonce jasnější než Venuše a mění polohu a barvu.

Ke konci února 2009 jsem byl ve městě v brazilském státě Minas Gerais. Tam jsem viděl na obloze opravdu jasnou hvězdu. Byla větší, než ostatní hvězdy. Byla trochu podobná Venuši, ale barva byla úplně jiná. Venuše je běžně modrá, zatímco hvězda byla žlutá až zlatavá. Byla to Maitréjova hvězda?

Ano byla to Hvězda.

Napadla mne myšlenka ohledně objevení hvězdy: první tisková zpráva týkající se hvězdy začíná: „Vyhlížejte nyní ten největší zázrak ze všech…“ to mi připadá, jako bychom ji měli pravidelně vyhlížet, samozřejmě ve večerech, kdy je na západě málo oblaků (v případě Nového Zélandu), a tím, že ji vyhlížíme, přivolávali její výskyt. A čím více bude těch, co ji vyhlížejí, tím silnější to bude pozvání. Je to takhle správně?

Ne, takhle to opravdu není. Hvězda existuje, ať už ji vyhlížíme, nebo nikoliv, ale pokud ji lidé nebudou vyhlížet, tak ji nutně nemusí uvidět a podat o ní zprávu. Je potřeba, aby se jí dostalo otevřené veřejné pozornosti jako zázraku –znamení Maitréjova vystoupení v americké televizi. Pokud se jí nedostane určité míry veřejného pozornosti, nesplní svůj účel.

Večer 3. března nejméně po dobu třiceti minut, než přišly mraky, jsem viděl na západní obloze v Belgii jasný objekt podobný hvězdě. Mohla to být hvězda?

Ano, byla to Hvězda.

Podpořte nás sdílením

Zprávy z březnového čísla časopisu Share International

Zprávy z březnového čísla časopisu Share International

Z březnového čísla byl zatím uveřejněn v českém překladu článek Mistra od pana Benjamina Creme. Níže naleznete výběr otázek a odpovědí, jež zejména reagují na současné události kolem ´Hvězdy´, vývoje světové krize a změnách v USA.

Číst více Číst více

Z březnového čísla byl zatím uveřejněn v českém překladu článek Mistra od pana Benjamina Creme (zde), který je k dispozici také v sekci „Ke stažení„. Níže naleznete výběr otázek a odpovědí, jež zejména reagují na současné události kolem ´Hvězdy´vývoje světové krize a změnách v USA.

´Hvězdu´ je nyní možné vidět na několika místech Norska, vypadá stále jasnější a jasnější. Naposled byla vidě také ve dne. Jaký má účel?

Je to ´znamení´, které zvěstuje zahájení Maitréjova veřejného poslání.

(1) Bude hvězda vidět během dne, když bude obloha zatažena oblačností? (2) Už ji někdo viděl během dne? (3) Kam se máme dívat na oblohu, když jsme na Novém Zélandě?

(1) To záleží na tloušťce pokrývající oblačnosti. (2) Ano, máme zprávy z Norska, USA a Jižní Korei, že hvězda je často viditelná během dne. Nepochybuji o tom, že se to opakuje i jinde. (3) Na západ.

Byl Maitréja přítomen na všech pochodech za mír v Gaze po celém světě, které se konaly v lednu?

Ne, byl přítomen na třech pochodech.

Hodně lidí říká, že nový prezident Barack Obama je Maitréjou. Některé otázky a odpovědi s panem Benjaminem Creme naznačují, že Maitréja a Obama jsou dva různí lidé, ale že Obama může být velmi otevřený pro Maitréjovy ideály. Ale nejnovější tiskové zprávy, které hovoří o Maitréjově vystoupení, jeho veřejných promluvách o ekonomicei a světových nepravostech, se dobře shodují s působením nového prezidenta, který také hovoří o stejných věcech. Je velmi nasnadě, že Obamu vnímají někteří lidé jako Maitréju.

Můžete prosím říci, zda: (1) je Obama skutečně Maitréjou? Nebo (2) je jen inspirován Maitréjou?

(1) Ne, pan Obama není vůbec Maitréjou.

(2) Pochybuji, že pan Obama vůbec o Maitréjovi něco slyšel. Dot dobře může být inspirován myšlenkami, které z Maitréji za ta léta vyzařují. Ty byly po mnoho let jasně formulován v Share International a nyní je opakuje stále více a více lidí s tím, jak se ekomonický krach, který Maitréja dlouho dopředu předpovídal, stává skutečností.

Maitréja čekal až dosud na to, aby vystoupil na veřejnost , protože teprve teď, když se začal ekonomický krach uskutečňovat, přicházejí mnozí lidé – a doufejme, že jedním z nich bude i pan Obama – na skutečnost, že je třeba změnit směr.

Jsem velmi vděčný za znalosti a moudrost, které dává Share International k dispozici veřejnosti. Velice to oceňuji.

Mám dotaz ohledně nového prezidenta Spojených států amerických. Sdílí téměř všechny principy, které učí Maitréja. Zdá se, že není obyčejným člověkem.

(1) Je jedním ze členů Duchovní hierarche, který bude doprovázet Maitréju při jeho poslání? Nebo (2) je vodičem, který Maitréja používáproto, aby vykonal svoje poslání? Vede svět novým směrem ke sdílení, spolupráci, míru. Řekněte mi prosím o něm něco.

(1) V současnosti je s Maitréjou ve světě 14 Mistrů. Nakonec jich bude ve světě kolem 40. Pan Obama není jedním z nich. Ani jimi není žádný člověk, kterého byste mohl znát nebo o něm slyšet.

(2) Ani není ´vodičem´, který by Maitréja používal pro svoje poslání. Pan Obama je v tuto chvíli v americké politice neobvyklý: první africký američan pro začátek. Vypadá, že jeho ideály jsou blíže skutečným potřebám lidí v Americe a ve světe vůbec. Vypadá, že je připracen naslouchat myšlenkám jiných národů a že bude méně zapojen do budování ´amerického impéria´. Krátce řečeno představuje svěží vítr v mezinárodní politice. To je velmi důležité, protože USA mají tak velký vliv – v dobrém i ve zlém – na světové dění. Tazatel zmínil sdílení jako jeden z jeho ideálů, ale já jsem jej ještě neslyšel toto slovo vyslovit. To bude velkou zkouškou, i amerického národa, jeho schopnosti zareagovat na základní tezi Maitréjova učení a doporučení. Bez sdílení nenastane nikdy spravedlnost. Bez spravedlnosti nikdy nebude mír. Sdílení je klíčem k budoucnosti lidstva.

Je možné věřit tomu, že lidstvo vytvoří během krátkého časového úseku všeobecný a světový mír? Že přestane vyrábět zbraně … můžeme doufat, že tento den už brzy nastane?

To je samozřejmě velmi dalekosáhlé rozhodnutí, které musí lidstvo učinit, když na to přijde, a ve světě jsou mnohé reakční síly, které tomu brání. Válka a výroba zbraní jsou pro některé lidi velmi lukrativním obchodem a ti budou do poslední chvíle takové změně bránit. Současný světový hospodářský krach (prezentovaný jako ´pokles´ nebo ´recese´) je ve skutečnosti znamením konce starých pořádků a již přináší změnu v přístupu u mnoha lidí, mladých i starých. Když tito samí lidé uslyší hovořit Maitréju o potřebě zjednodušení a o sdílení zdrojů, aby bylo dosaženo míru prostřednictvím spravedlnost, budou na jeho výzvy ochotně odpovídat. Jeho učení a jeho prosazování vzbudí velkou odezvu touhy po sdílení, spravedlnosti a míru. Je na nás, musíme to chtít dostatečně na to, abychom opustili minulost a pracovali pro jedno lidstvo. Jsem si jistý, že to uděláme.

Když přijde na pomoc Maitréjovi s plněním jeho úkolu, která bude zahrnovat všechna náboženství, co třeba takoví, co mají gurua? Když někdo následuje nějakého jiného Mistra nebo Gurua, jak to může dát dohromady?

Maitréja nění náboženským učitelem. Je hlavně Duchovním učitelem včetně zájmu o politické a ekonomické a sociální potřeby světa. Je Světovým učitelem, pro všechny lidi, ať nábožensky založené či nikoliv. Převážná většina lidí má sklon považovat náboženskou cestu za jedinou duchovní cestu. Ta je jen jednou z mnoha cest vedoucí ke zkušenosti Boha. Politiku a ekonomiku jsme tolik zahalili do materialismu, že jsme dospěli do dnešních kritických podmínek. Musíme mít duchovní politiku a ekonomiku prostřenictvím sdílení, spravedlnosti a svobody pro všechny lidi. To je Maitréjovým záměrem. Láska je působením spravedlivého sdílení. To je cestou k míru. Nikdo ani nemusí věřit, že je Maitréja skutečností. Postačí věřit tomu, co zastává. On nechce mít následovníky nebo oddané.

Mluvil jste o roli kruhů v obilí a o energetických vláknech na Zemi. Je správné říkat, že fenomén světelných kruhů je stejně tak součástí příprav na Technologii světla? Řečeno jinými slovy jsou světelné kruhy městskými kruhy v obilí?

Je pravdou, že fenomén světelných kruhů je součástí příprav na Technologii světla. Není ale správné říkat, že jsou městskými kruhy v obilí. Mají úplně jiný účel.

Jaký to je účel?

Kdybych vám byl schopen vysvětlit, jaký účel to je, tak bych tady neseděl. Všichni vědci z celého světa by mi seděli u nohou a chtěli by znát, jaký je. Kdybych jej znal, neexistoval by žádný způsob, jak bych vám to mohl předat. Odpověď je, že to nevím. Ale co vím, je to, že kdybychom rozuměli té technologii, kterou se vytváří úkazy světelných kruhů, mohli bychom zbavit svět globálního oteplování ve velmi krátkém časovém úseku.

Bojím se žalu, který budu mít, až moje sestry nebo rodiče odejdou do astrální roviny. Budu je hrozně postrádat. Utěšuji se tím, že si říkám: „Opět je uvidím, až tam také odejdu.“ Co když ale se inkarnují na fyzickou rovinu předtím, než budu mít příležitost je potkat? Budu odsouzen k tomu, že už je nikdy neuvidím? Můžete mi s tím pomoci? Buďte prosím ve své odpovědi soucitný.

Nezoufejte, inkarnujeme se ve skupinách, stále znovu a znovu se ve vztazích střídáme. Mohl byste být otcem svých rodičů a sester nebo v jiném příbuzenském vztahu. Takže nemějte obavy.

V jedné ze svých knih jste řekl, abychom se dostali „do spojení s duší“. Jak to prakticky řečeno děláte Vy?

Odvěkou cestou meditace a služby.

V dubnu 2008 moje matka odešla z tohoto světa v Cranbookské nemocnici v Britské Kolumbii v Kanadě. Zatímco byla ve svém pokoji, já a moje žena jsme vyšli ven na čerstvý vzduch. Když jsme tam seděli, vytvořil se přímo nad nemocnicí na nebi kříž. Nevím, kdo ještě ten den kříž spatřil, ale na nebi žádná jiná oblaka nebyla. Přál jsem si proboha, abych s sebou měl svůj fotoaparát. Doufám, že jestli nějací jiní lidé toho dne také toto neuvěřitelné znamení spatřili, tak by také potvrdili, co jsme viděli my. Já opravdu věřím, že to bylo znamení od Boha.

Kříž na nebi byl vytvořen Mistrem Ježíšem.

Četl jsem v časopise Share International, že můžeme uskutečnit princip sdílení ve svém vlastním podnikání jednoduše tím, že rozdělíme zisk na stejné díly. Chtěl bych, abyste mi to znovu potvrdil, protože to hodlám použít ve svém vlastním okruhu a v podnikání. Pochopil jsem, že ať už byla kvalifikace nebo přínos jednotlivce jakýkoliv, mají se sdílet stejné části zisku. Mám pravdu nebo ne?

Úplně správně. Blahopřeji.

Podpořte nás sdílením

Nová kniha o příchodu Krista

Nová kniha o příchodu Krista

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti: Kniha o současných událostech i o tom, co je právě před námi.

Číst více Číst více

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Kniha o současných událostech i o tom, co je právě před námi.

Pan Benjamin Creme podává odpovědi na otázky týkající s především působení Krista a Mistrů moudrosti v bezprostření budoucnosti. Kniha je členěna na krátké kapitoly a vyniká jednoduše srozumitelným podáním i těch nejhlubších souvislostí, jež se pojí s Kristovým příchodem.

Text doplňuje dalších dvacet mistrně přeložených Kristových poselství.

Kniha přináší mnohé zajímavé informace nejen zapáleným duchovním badatelům a následovníkům Mistrů, ale i revolučně nové pohledy na světové dění srozumitelné pro širokou veřejnost.

Z obsahu:

Kristovo rozhodnutí vrátit se opět na Zem ? Kdo tvoří novou skupinu služebníků světa a jaká je jejich role ? Jak bude probíhat zviditelnění Krista – Maitréji v současném světě ? Den deklarace ? Jaké tělo používá ? Kristovo vědomí ? Meč rozštěpení ? Hierarchie ? Co je to Avatár sjednocení ? Kde leží duchovní centra planety ? Nové světové náboženství ? Tři jarní svátky ? Antikrist a síly zla ? Bůh ? Cíl vývoje ? Zákon lásky ? Duše a reinkarnace ? Význam služby a meditace ? Telepatie a psychické síly ? Léčení budoucnosti ? Strach ze smrti ? Jaké bude vzdělávání a práce ? Svobodná vůle ? Politické následky ? „Katastrofický syndrom“ ? Proč je dnes tolik násilí ? Vegetariánství ? Jaderná energie ? UFO ? Egypt a Atlantida ? Kdy bude zlatý věk lidstva?

Vydává Ekoland klub, o. s., Třinec, ISBN 978-80-903575-3-2

Kniha čítá přes 250 stránek v měkké vazbě, cena knihy je 220 Kč. Při objednávce jedné knihy na dobírku vychází cena včetně balného a poštovného na 300 Kč.

Objednat knihu je možné na dobírku u Ekoland klubu ekoland.klub@seznam.cz .
V objednávce uvádějte počet knih a Vaši přesnou doručovací adresu.

Podpořte nás sdílením

Někde již viděli hvězdu

Někde již viděli hvězdu

Naděje, jež přichází se Světovým učitelem, se pomalu začíná v lidstvu probouzet. Stejně tak znamení Jeho příchodu nabírají postupně na intenzitě. Předzvěst Jeho prvního veřejného televizního rozhovoru – jasná hvězda, předpovězená začátkem prosince, se již objevila na několika místech planety.

Číst více Číst více

Naděje, jež přichází se Světovým učitelem, se začíná v lidstvu pomalu probouzet. Stejně tak znamení Jeho příchodu nabírají postupně na intenzitě. Předzvěst Jeho prvního veřejného televizního rozhovoru – jasná hvězda, předpovězená začátkem prosince, se již objevila na několika místech planety.

Internetové stránky Share Internetional přinášejí na zvláštní stránce. http://www.share-international.org/maitreya/Ma_starsign.htm#Anchor-Pictures-49575 snímky a komentáře očitých svědků z několika kontinentů. První pozorování pochází z 3. ledna a poslední je pouze několik dnů staré. Pokud zachytíte na obloze jasný objekt, který se nedá vysvětlit jiným způsobem, tak o tom prosím podejte informaci na dotaz@prichod.cz.

Dá se očekávat, že toto nepřéhlednutelné znamení podnítí mnoho lidí k otázkám po jeho původu a smyslu, jak dokazují citáty očitých svědků.

Bronnoysunds Avis, noviny vycházející v severní Švédsku se ve svém článku o úkazu z 18. ledna ptají „Co to je, co osvětluje nebe nad kostelem?“, stejně jako anonymní blogger z Dubaje chce vědět, zda se jedná o satelit nebo o Venuši. Jak Mistr pana Benjamina Creme potvrzuje, svědek z Jižní Afriky, zjevně informovaný o tomto úkazu, se správně domnívá, že může jít jedině o znamení bezprostředního příchodu Pána Maitréji, na kterého již všichni tak dlouho čekáme.

Podpořte nás sdílením

Zprávy z časopisu Share International (leden – únor 2009)

Zprávy z časopisu Share International (leden – únor 2009)

Lednové a únorové číslo přináší především odpovědi týkající se právě probíhajících událostí. Tomu se věnují jak „otázky a odpovědi“ pana Creme, tak i článek jeho Mistra, který je v překladu v plném znění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Čtenář se dozví další podrobnosti nyní již velmi blízkého otevřeného působení Maitréji – Krista, které započne Jeho prvním televizním rozhovorem.

Číst více Číst více

Lednové a únorové číslo přináší především odpovědi týkající se právě probíhajících událostí. Tomu se věnují jak „otázky a odpovědi“ pana Creme, tak i článek jeho Mistra (zde), který je také k dispozici spolu s dalšími i v sekci „Ke stažení„. Čtenář se dozví další podrobnosti nyní již velmi blízkého otevřeného působení Maitréji – Krista, které započne Jeho prvním televizním rozhovorem.

Otázky a odpovědi

Je izraelský útok na Gazu důvodem pro zpoždění výskytu hvězdy, která byla předpovězená, že se objeví někdy mezi Vánoci a počátkem Nového roku?

Není. Z hlediska Mistrů není žádné zpoždění. V naší tiskové zprávě pro média jsme neřekli, že se hvězda objeví „někdy mezi Vánocemi a počátkem Nového roku“, ale že se objeví „ve velmi blízké budoucnosti“. V každém případě, toto je psáno 8. ledna, stále velmi zkraje roku 2009. Můj Mistr říká: buďte klidní a očekávající (to se vzájemně nevylučuje). Plán pokračuje velmi dobře.

Co bude potřeba, aby se obě strany konfliktu podařilo přesvědčit, že musí vyjednávat, aby se dostali do stavu, kdy budou možné mír a snášenlivost v Palestině i v Izraeli?

To se jednoduše řekne, že by měli vyjednávat, ale propast mezi oběma stranami je velice široká a já jsem přesvědčen, že to bude vyžadovat Maitréju, aby je dal dohromady. Potíž je v tom, že dohodnutý mír musí být konečně spravedlivý. Až dosud nebylo Palestincům nabídnuto spravedlivé nebo poctivé řešení. Stejně tak Izrael nebyl dosud ochoten jednat o zásadních rozdílných otázkách.

Domnívám se, že celosvětové embargo Izraele, takové jaké bylo použito proti Jižní Africe, které tam vedlo ke konci apartheidu, by bylo nejúčinnější cestou jak přivést Izrael k jednacímu stolu.

Jestliže akce Izraele, kterou podnikl v roce 1967 během šestidenní války, představovala ‘zlo‘, pozorujeme nyní stejnou energii při činnosti proti Palestincům, zvláště těm v pásmu Gazy?

Ano.

Mnoho, možná až příliš hodně, se očekává od nového amerického presidenta. Myslíte si, že svět je příliš optimistický? Očekává se, že Barack Obama vyřeší velké světové krize: krizi ekonomickou, životní prostředí, nezaměstnanost, hroutící se hospodářství, rostoucí počet bezdomovců, narůstající bídu, konflikt na Středním Východě a terorismus. Takový úkol by jistě vyžadoval supermana, aby se jej chopil.

Absolutní pravda. naštěstí máme supermana, který nám skutečně může ukázat cestu, jak tyto problémy vyřešit – Jeho jméno je Maitréja. Zbytek je na nás. My musíme udělat ta správná rozhodnutí ve světle Maitréjových myšlenek. Obama by mohl být rozhodujícím hlasem pro ‘novou‘ Ameriku – spolupracující a snažící se naslouchat ostatním – ve světě.

Zdá se, že volby a vyhlídky na novou éru v americké politice s Barackem Obamou jako s prezidentem pozvedly ducha Američanů a mnohých dalších na celém světě. Očekáváte nějakou novou fázi zmírňování a vyjednávání namísto válčení?

Ano, možná se hned nestáhne z Iráku nebo z Afgánistánu, ale hned co to bude možné, ať už to znamená cokoliv, ale můžeme se těšit na jednání s prezidentem, který nehovoří či nejedná podle ideologické demagogie, ale kdo je empirický a umírněný a kdo má obnovit zdraví ve velmi nemocné zemi. Má toto pro svou podporu – Maitréju a Jeho vizi, energii a lásku. Jaký příklad pro něj k následování!

Vojenská síla Izraele závisí na americkém financování a dodávkách. Bude mít ekonomický kolaps ve Spojených státech a na celém světě pozitivní dopad na konflikt mezi Izraelem a Palestinou?

Pan Obama již pronesl slova v tom smyslu, že Amerika bude stát za Izraelem, ale finanční tlaky mohou způsobit snížení americké finanční podpory. V každém případě se domnívám, že to bude vyžadovat Maitréju, aby se tyto dvě skupiny usmířily.

Tolik zemí začíná trpět dopady ekonomického kolapsu. Velké množství peněz je slíbeno na podporu hroutících se průmyslových odvětví a finančního sektoru, ale jsou to jistě běžní lidé, kteří trpí více než obvykle. Co mohou Mistři udělat, aby pomohli těm, kteří jsou již postiženi chudobou a těm, kteří se dostávají do dluhů, bezdomovcům a nezaměstnaným?

Není úlohou Mistrů řešit naše problémy. My jsme za ten zmatek zodpovědní. Přímý zásah by byl porušením naší svobodné vůle. Během ‘dobrých časů‘ se většina lidí nestarala o chudé a bezdomovce. Mistři podávají učení, které rázem zbaví svět chudoby a válek.

Zdá se, že v současnosti je hodně lidí nervózních kvůli ekonomické situaci svých zemí, ale stále jsou finančníci, kteří slibují, že vzestup je nablízku, že tohle je pouze ‘zdravá korekce‘. Lidé nevědí, jak nejlépe postupovat – šetřit, utrácet, investovat nebo pokračovat jako normálně. Prosím o Váš názor.

Jak to říká Mistr dost jasně, tohto není žádný dočasný ‘pokles‘, nebo ‘zdravá korekce‘, všichni neprocházíme ničím iným, než hroucením starých nespravedlivých pořádků. To je nezbytné a také nevyhnutelné, je to logický výsledek naší chamtivosti a sobeckosti. Moje rada, k čemu je to dobré, je šetřit a učit se žít jednodušeji. To budeme muset udělat všichni, aby ostatní vůbec mohli žít.

Když všechny naše úspory a penzijní fondy se vypaří, a když nikdo si nebude už schopen nic koupit z důvodu současné ekonomické krize, jak bude možné , aby svět běžel dál?

Vyhlídky nejsou tak pochnurné a extrémní jak se domníváte. Základní věci se budou vyrábět a prodávat – a Maitréja ukáže lepší způsob jak žít, spravedlivější a poctivější. Nyní můžete pochopit, proč Maitréja čekal tak dlouho na svou veřejnou řeč. Lidstvo, kromě rozvojových zemí, žilo po léta v iluzi, myslelo si, že úplně zkorumpovaný a nespravedlivý ekonomický systém může pokračovat na věky. Zapomnělo na stále rostoucí účinky energií Vodnáře.

Slyšíme toho dnes spoustu o „nouzových balíčcích“, které mají nastartovat národní hospodářství, stejně jako o zvýšených vládních výdajích na infrastrukturu země, aby se vytvořila pracovní místa. Země již teď mají neúměrně vysoké národní a zahraniční dluhy, a přitom tisknou peníze ostošest. Bude to znamenat, že přechod na ekonomiku založenou na sdílení bude o to těžší? Neměly by se nejdříve splatit dluhy?

Tato výdajová opatření nebudou fungovat. Tohle není Roosveltův Nový úděl. Doba je značně odlišná, i když současná situace připomíná tu ve třicátých letech. Toto je konec Věku a pořádek (nebo nepořádek) není přechodnou bouří. Tohle pomůže lidem považovat sdílení za jediný způsob jak restrukturalizovat světovou ekonomiku.

(1) Existovaly skutečně historické postavy známé jako „tři mudrci“? (2) Kdo byli? (3) Proč hledali Ježíše?

(1) Ano. (2) Byli to Mistři. (3) Oni se nevydali „hledat“ Ježíše. Přišli vyjádřit úctu Tomu, Kdo bude prostoupen Kristem

Podpořte nás sdílením