Zprávy z březnového čísla časopisu Share International

Zprávy z březnového čísla časopisu Share International

Z březnového čísla byl zatím uveřejněn v českém překladu článek Mistra od pana Benjamina Creme. Níže naleznete výběr otázek a odpovědí, jež zejména reagují na současné události kolem ´Hvězdy´, vývoje světové krize a změnách v USA.

Z březnového čísla byl zatím uveřejněn v českém překladu článek Mistra od pana Benjamina Creme (zde), který je k dispozici také v sekci „Ke stažení„. Níže naleznete výběr otázek a odpovědí, jež zejména reagují na současné události kolem ´Hvězdy´vývoje světové krize a změnách v USA.

´Hvězdu´ je nyní možné vidět na několika místech Norska, vypadá stále jasnější a jasnější. Naposled byla vidě také ve dne. Jaký má účel?

Je to ´znamení´, které zvěstuje zahájení Maitréjova veřejného poslání.

(1) Bude hvězda vidět během dne, když bude obloha zatažena oblačností? (2) Už ji někdo viděl během dne? (3) Kam se máme dívat na oblohu, když jsme na Novém Zélandě?

(1) To záleží na tloušťce pokrývající oblačnosti. (2) Ano, máme zprávy z Norska, USA a Jižní Korei, že hvězda je často viditelná během dne. Nepochybuji o tom, že se to opakuje i jinde. (3) Na západ.

Byl Maitréja přítomen na všech pochodech za mír v Gaze po celém světě, které se konaly v lednu?

Ne, byl přítomen na třech pochodech.

Hodně lidí říká, že nový prezident Barack Obama je Maitréjou. Některé otázky a odpovědi s panem Benjaminem Creme naznačují, že Maitréja a Obama jsou dva různí lidé, ale že Obama může být velmi otevřený pro Maitréjovy ideály. Ale nejnovější tiskové zprávy, které hovoří o Maitréjově vystoupení, jeho veřejných promluvách o ekonomicei a světových nepravostech, se dobře shodují s působením nového prezidenta, který také hovoří o stejných věcech. Je velmi nasnadě, že Obamu vnímají někteří lidé jako Maitréju.

Můžete prosím říci, zda: (1) je Obama skutečně Maitréjou? Nebo (2) je jen inspirován Maitréjou?

(1) Ne, pan Obama není vůbec Maitréjou.

(2) Pochybuji, že pan Obama vůbec o Maitréjovi něco slyšel. Dot dobře může být inspirován myšlenkami, které z Maitréji za ta léta vyzařují. Ty byly po mnoho let jasně formulován v Share International a nyní je opakuje stále více a více lidí s tím, jak se ekomonický krach, který Maitréja dlouho dopředu předpovídal, stává skutečností.

Maitréja čekal až dosud na to, aby vystoupil na veřejnost , protože teprve teď, když se začal ekonomický krach uskutečňovat, přicházejí mnozí lidé – a doufejme, že jedním z nich bude i pan Obama – na skutečnost, že je třeba změnit směr.

Jsem velmi vděčný za znalosti a moudrost, které dává Share International k dispozici veřejnosti. Velice to oceňuji.

Mám dotaz ohledně nového prezidenta Spojených států amerických. Sdílí téměř všechny principy, které učí Maitréja. Zdá se, že není obyčejným člověkem.

(1) Je jedním ze členů Duchovní hierarche, který bude doprovázet Maitréju při jeho poslání? Nebo (2) je vodičem, který Maitréja používáproto, aby vykonal svoje poslání? Vede svět novým směrem ke sdílení, spolupráci, míru. Řekněte mi prosím o něm něco.

(1) V současnosti je s Maitréjou ve světě 14 Mistrů. Nakonec jich bude ve světě kolem 40. Pan Obama není jedním z nich. Ani jimi není žádný člověk, kterého byste mohl znát nebo o něm slyšet.

(2) Ani není ´vodičem´, který by Maitréja používal pro svoje poslání. Pan Obama je v tuto chvíli v americké politice neobvyklý: první africký američan pro začátek. Vypadá, že jeho ideály jsou blíže skutečným potřebám lidí v Americe a ve světe vůbec. Vypadá, že je připracen naslouchat myšlenkám jiných národů a že bude méně zapojen do budování ´amerického impéria´. Krátce řečeno představuje svěží vítr v mezinárodní politice. To je velmi důležité, protože USA mají tak velký vliv – v dobrém i ve zlém – na světové dění. Tazatel zmínil sdílení jako jeden z jeho ideálů, ale já jsem jej ještě neslyšel toto slovo vyslovit. To bude velkou zkouškou, i amerického národa, jeho schopnosti zareagovat na základní tezi Maitréjova učení a doporučení. Bez sdílení nenastane nikdy spravedlnost. Bez spravedlnosti nikdy nebude mír. Sdílení je klíčem k budoucnosti lidstva.

Je možné věřit tomu, že lidstvo vytvoří během krátkého časového úseku všeobecný a světový mír? Že přestane vyrábět zbraně … můžeme doufat, že tento den už brzy nastane?

To je samozřejmě velmi dalekosáhlé rozhodnutí, které musí lidstvo učinit, když na to přijde, a ve světě jsou mnohé reakční síly, které tomu brání. Válka a výroba zbraní jsou pro některé lidi velmi lukrativním obchodem a ti budou do poslední chvíle takové změně bránit. Současný světový hospodářský krach (prezentovaný jako ´pokles´ nebo ´recese´) je ve skutečnosti znamením konce starých pořádků a již přináší změnu v přístupu u mnoha lidí, mladých i starých. Když tito samí lidé uslyší hovořit Maitréju o potřebě zjednodušení a o sdílení zdrojů, aby bylo dosaženo míru prostřednictvím spravedlnost, budou na jeho výzvy ochotně odpovídat. Jeho učení a jeho prosazování vzbudí velkou odezvu touhy po sdílení, spravedlnosti a míru. Je na nás, musíme to chtít dostatečně na to, abychom opustili minulost a pracovali pro jedno lidstvo. Jsem si jistý, že to uděláme.

Když přijde na pomoc Maitréjovi s plněním jeho úkolu, která bude zahrnovat všechna náboženství, co třeba takoví, co mají gurua? Když někdo následuje nějakého jiného Mistra nebo Gurua, jak to může dát dohromady?

Maitréja nění náboženským učitelem. Je hlavně Duchovním učitelem včetně zájmu o politické a ekonomické a sociální potřeby světa. Je Světovým učitelem, pro všechny lidi, ať nábožensky založené či nikoliv. Převážná většina lidí má sklon považovat náboženskou cestu za jedinou duchovní cestu. Ta je jen jednou z mnoha cest vedoucí ke zkušenosti Boha. Politiku a ekonomiku jsme tolik zahalili do materialismu, že jsme dospěli do dnešních kritických podmínek. Musíme mít duchovní politiku a ekonomiku prostřenictvím sdílení, spravedlnosti a svobody pro všechny lidi. To je Maitréjovým záměrem. Láska je působením spravedlivého sdílení. To je cestou k míru. Nikdo ani nemusí věřit, že je Maitréja skutečností. Postačí věřit tomu, co zastává. On nechce mít následovníky nebo oddané.

Mluvil jste o roli kruhů v obilí a o energetických vláknech na Zemi. Je správné říkat, že fenomén světelných kruhů je stejně tak součástí příprav na Technologii světla? Řečeno jinými slovy jsou světelné kruhy městskými kruhy v obilí?

Je pravdou, že fenomén světelných kruhů je součástí příprav na Technologii světla. Není ale správné říkat, že jsou městskými kruhy v obilí. Mají úplně jiný účel.

Jaký to je účel?

Kdybych vám byl schopen vysvětlit, jaký účel to je, tak bych tady neseděl. Všichni vědci z celého světa by mi seděli u nohou a chtěli by znát, jaký je. Kdybych jej znal, neexistoval by žádný způsob, jak bych vám to mohl předat. Odpověď je, že to nevím. Ale co vím, je to, že kdybychom rozuměli té technologii, kterou se vytváří úkazy světelných kruhů, mohli bychom zbavit svět globálního oteplování ve velmi krátkém časovém úseku.

Bojím se žalu, který budu mít, až moje sestry nebo rodiče odejdou do astrální roviny. Budu je hrozně postrádat. Utěšuji se tím, že si říkám: „Opět je uvidím, až tam také odejdu.“ Co když ale se inkarnují na fyzickou rovinu předtím, než budu mít příležitost je potkat? Budu odsouzen k tomu, že už je nikdy neuvidím? Můžete mi s tím pomoci? Buďte prosím ve své odpovědi soucitný.

Nezoufejte, inkarnujeme se ve skupinách, stále znovu a znovu se ve vztazích střídáme. Mohl byste být otcem svých rodičů a sester nebo v jiném příbuzenském vztahu. Takže nemějte obavy.

V jedné ze svých knih jste řekl, abychom se dostali „do spojení s duší“. Jak to prakticky řečeno děláte Vy?

Odvěkou cestou meditace a služby.

V dubnu 2008 moje matka odešla z tohoto světa v Cranbookské nemocnici v Britské Kolumbii v Kanadě. Zatímco byla ve svém pokoji, já a moje žena jsme vyšli ven na čerstvý vzduch. Když jsme tam seděli, vytvořil se přímo nad nemocnicí na nebi kříž. Nevím, kdo ještě ten den kříž spatřil, ale na nebi žádná jiná oblaka nebyla. Přál jsem si proboha, abych s sebou měl svůj fotoaparát. Doufám, že jestli nějací jiní lidé toho dne také toto neuvěřitelné znamení spatřili, tak by také potvrdili, co jsme viděli my. Já opravdu věřím, že to bylo znamení od Boha.

Kříž na nebi byl vytvořen Mistrem Ježíšem.

Četl jsem v časopise Share International, že můžeme uskutečnit princip sdílení ve svém vlastním podnikání jednoduše tím, že rozdělíme zisk na stejné díly. Chtěl bych, abyste mi to znovu potvrdil, protože to hodlám použít ve svém vlastním okruhu a v podnikání. Pochopil jsem, že ať už byla kvalifikace nebo přínos jednotlivce jakýkoliv, mají se sdílet stejné části zisku. Mám pravdu nebo ne?

Úplně správně. Blahopřeji.

Podpořte nás sdílením